Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png Ezen szócikk tartalma A Birodalom felemelkedésének kora időkből való.

Finis Valorum.jpg
Finis Valorum
Életrajzi információk
Szülőbolygó

Coruscant

Született

YE 91

Fizikai jellemzők
Faj

ember

Nem

Férfi

Magasság

1,7 méter

Hajszín

Ősz (korábban szőke)

Szemszín

Kék

Kronológiai és politikai információk
Korszak(ok)

A Birodalom felemelkedésének kora

Hovatartozás


„Tudják, miért szeret Valorum operába járni?... Mert az az egyetlen hely Coruscanton, ahol az egész közönség megtapsolja őt.”
Orn Free Taa[forrás]

Finis Valorum a Galaktikus Köztársaság főkancellára volt YE 40 és 32 között. A Naboo bolygó blokádja idején Amidala, a Naboo királynője bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene a Galaktikus Szenátusban, amit az elfogadott. Helyét a nabooi Palpatine szenátor vette át. Visszavonulása után egy évtizeddel Valorumot egy terrortámadásban ölték meg a Star of Iskin hajón Coruscanton. A merényletet Darth Sidious rendelte meg.

Életrajz

Korai élete

Valorum egy jelentős ősi családból származott. A Lytton szektor szenátora és a Mag frakció tagja volt Kalpana főkancellár kormányzása idején. A nagy hipertéri háborút lezáró tárgyalásokon részt vett.

Kancellári hivatali ideje

YE 40-ben Valorum jelöltette magát a kancellárválasztásokon a Mag frakció szenátorainak támogatásával. Nagy többséggel választották meg családja befolyásának és hírnevének köszönhetően, de a nagy hipertéri háború idején tett szolgálatai és a Kalpana tanácsadójaként elért sikerei is elősegítették a megválasztását.

Emellett jelentős támogatást kapott a Tarkin családtól is, amiért Ranulph Tarkinnak korábban segítséget nyújtott a Stark Kereskedelmi Kartell elleni védelemben.

Annak ellenére, hogy számos szenátor kételkedett Valorum alkalmasságában, YE 36-ben újraválasztották kancellárnak, mivel nem voltak jelentős ellenfelei. Az újraválasztás után nemsokkal Valorum és Palpatine szoros barátságot kötött, és Palpatine lett a kancellár igazi tanácsadója, de facto "alkancellár".

Valorum főkancellár

YE 33-ben, a dorvallai incidens után, Palpatine szenátor kezdeményezésére Valorum javaslatot tett a Szabad Kereskedelmi Zóna megadóztatására. Ezzel akarta elősegíteni a Nebula Front és a Kereskedelmi Szövetség közti megbékélést, mivel a Nebula Front folyamatos támadásaival gyengítette a Szövetséget. A Front nem támogatta Valorum tervezetét, és merényletet kísérelt meg a kancellár ellen. A terroristák két gyilkossági kísérletet vittek véghez, de a Jedik mindkettőt meghiúsították.

Kicsivel később Palpatine titokban több millió kreditet utaltatott át Valorum az Aargaui Banknál lévő számlájára. Palpatine segítője, Sate Pestage gondoskodott róla, hogy a tranzakció eljusson Orn Free Taa fülébe, aki értesüléseit aztán távábbította is a Belső Cselekvési Bizottsághoz. E botránnyal komolyan megrendült Valorum egyébként is gyengülő politikai ereje.

Bár Valorum visszatutasította az ellene felhozott vádakat, és igyekezett maga köré gyűjteni a támogatóit, tekintélyét és hírnevét nem tudta maradéktalanul visszaszerezni. Felismerve azt, hogy hamarosan hivatala elhagyására kényszerülhet, megpróbált valami hasznos dolgba kezdeni. Ezért csatlakozott a szenátusi titkosszolgálat munkájához A Csapás nevű terrorszervezet elleni küzdelemben. A Csapás, melynek tagjai korruptnak tartották a Szenátust, számos támadást indított, jelentősen megosztva a közvéleményt. A Csapás tagjai, köszönhetően Valorum intézkedéseinek, meglehetősen megfogyatkoztak, a főbb vezetőkkel rendőrségi akciókban végeztek. Valorum megígérte, hogy a következő szenátusi konferencián bíróság elé állítja a bűnösöket. Ez azonban az új Csapás-vezért, Zegmon Pent arra sarkallta, hogy a bosszúból megkísérelje a halálba küldeni a főkancellárt a következő konferencián.

Valorumot ekkor a Jedik is segítették, a kancellár rendszeresen kapott tanácsokat Mace Windu tanácstagtól. Ketten arra jutottak, hogy a Csapás támadást fog indítani Valorum ellen a következő nyilvános beszéde alatt. Windu megjegyezte azt is, hogy ha a Szenátusi Őrség vagy a Tanács tagjai szállnak harcba, a tettesek minden bizonnyal elmenekülnek. Ezért azt ajánlotta a kancellárnak, hogy hozzon létre egy megbízható emberekből álló csapásmérő erőt. Valorum megfogadta a tanácsot, és az új szervezet leendő tagjait egy találkozóra hívta. mialatt a megbeszélésre igyekeztek, Valorumot feltartóztatták, így csak késve érkezett meg.

Windu úgy véltre, hogy Valorumot támadás fogja érni az Időjárás-változtató Irányítóközpontból és/vagy a Légiirányítástól. Az új csoport ezért az Időjárás-központba ment, ahol harcba keveredtek néhány anarchistával, akik egy vihar előidézésével le akarták rombolni a beszéd helyszínén található épületeket. Ahogy a harc befejeződött, Valorum személyesen vette fel a kapcsolatot velük, azt tudakolva, mind meghaltak-e, avagy sem. A Csapás, beleértve Pentet megpróbáltak a Légiirányításból nekivezetni egy egypilótás járművet a találkozóhelyhez. Mialatt Valorum megtartotta a konferenciát, az új csapat be is fejezte rövid "pályafutását", ahogy a Csapás is.

A nabooi válság

YE 32-ben a Kereskedelmi Szövetség elkezdte használni csatahajóit, amikor blokád alá vette a Naboo bolygót. Ez a lépés—mely egyáltalán nem vallt a rendszerint gyáva Szövetségre—elindította a nabooi válságot.

A következő hónapig a Szenátusban hatalmas vita alakult ki az ügyben, ám nem jutottak döntésre a nabooiak megsegítése ügyében. A Kereskedelmi Szövetség képviselője, Lott Dod sikeresen állt ki áláspontjuk mellett, vagyis hogy a lépéssel nem hágtak át semmiféle köztársasági törvényt. Nem támadtak meg egyetlen hajót sem, és a Naboo ellen sem fordultak. Így aztán az ügy bíróság elé terjesztése nem indokolt. Tehetetlensége miatt még jobban csökkent Valorum megítélése. A Szövetség ellenszegülése után kialakult helyzet egyre inkább azt mutatta, hogy a főkancellár képtelen erélyesen fellépni az ügyben.

Amidala nabooi királynő felvette a kapcsolatot Valorummal, ám magában ő is a főkancellár tartotta felelősnek a szülőbolygóján kialalkult helyzetért. A Szenátus vezetője minden nap azzal hitegette őt, hogy úrrá tud lenni a konfliktuson. Valorum azonban rájött, hogy mind lelkiismerete, mind csökkenő támogatottsága miatt cselekednie kellett. Belátta, hogy rövid időn belül össze kell hívnia egy rendkívüli szenátusi ülést a helyzet megvitatására, ám ahhoz előbb el kell küldetnie a csatahajókat a Nabooról. Ezért Jediket küldött el követként a Szövetség blokádjához. Az ő jelenlétük bizonyára megtörte volna a neimoidiak ellenállását, és készek lettek volna tárgyalni a feltétekről. Ám mielőtt a megbeszélésre egyáltalán sor kerülhetett volna, a Szövetség elfoglalta a bolygót, és fogságba vetette Amidala királynőt. Végül őt a két kancellári Jedi-követ, Qui-Gon Jinn és Obi-Wan Kenobi kimenekítette. Ezt követően Amidala személyesen találkozhtatott Valorummal a Coruscanton, hogy mihamarabb véget vethessenek a krízisnek.

Leváltás

Palpatine és Amidala királynő kevéssel a Valorum elleni bizalmatlansági indítvány benyújtása előtt.

A nagy reményekkel várt rendkívüli ülésen—amely egyben Valorum utolsója is volt—végül mindössze két téma került megtárgyalásra: a nabooi delegáció beszámoloója, illetve a Kereskedelmi Szövetség vitája a BR-0371-es törvényről. A Kereskedelmi Szövetség szenátora, Lott Dod igyekezett minden lehetséges módon gátat vetni.

Újabb és újabb kifogásokat hozott fel az őket ért vádakkal szemben, amitől a királynő egyre inkább kezdte elveszteni a türelmét. Végül Dod azzal a javaslattal állt elő, hogy állítsanak fel egy vizsgálóbizottságot Amidala állításainak igazolsására, mely tovább halogatta volna a cselekvést. Akkor Mas Amedda váratlanul Valorumhoz hajolt, és arra erőltette a főkancellárt, hogy egyezzen bele a bizottság létrehozásába. "A bürokrata közbeszól', suttogta ekkor Palpatine Amidala fülébe, "a Szövetségtől kapja a fizetését. Ők a Köztársaság valódi irányítói". amikor Valorum arra kérte a királynőt, hogy forduljon szembe lelkiismeretével, és támogassa a bizotság felállítását, Amidala számára betelt a pohrár. Immár saját szemével láthatta azt, amit korábban Palpatine mondott neki a főkancellárról. Amidala nem fogadta el az ajánlaot, ezzel végleg megpecsételődött Finis Valorum sorsa.

Valorum meglepődött a királynő reakcióján, soha nem érezte szükségesnek egy ilyenféle kihátrálás megakadályozására felkészülni. Ugyanakkor a roonai Edcel Bar Gane szenátor kiállt Amidala mellett. A Szenátus valójában már hónapok, de talán évek óta várta ezt a pillanatot, amikor végre megszabadulhatnak a népszerűtlen Valorumtól. A kongresszus teljesen kikelt magából, "Szavazzunk! Szavazzunk! Szavazzunk!" kiáltásokat ordítva. Az egyetlen dolog, amit a kencellár tehetett, a szavazás elhalasztása volt a következő napra. Amikor a másnapi szavazásra összegyűlt a Szenátus, már minden eldőlt. Valorumnak nagyon kevés barátja maradt, így a kongresszus nem sokat hezitált a döntésen. A főkancellárt egy gyors szavazás keretei között eltávolították hivatalából, amivel befejeződött politikai pályafutása, és eztután új életet kellett kezdenie.

Visszavonulás

Valoum a halála előtti napon.

Leváltása után Valorum két évet töltött elvonultan, várva, hogy csillapodjon a közvélemény iránta tanúsított ellenszenve. Ahol tudott, segédkezett, ám nem bocsátották meg neki a történteket. Amikor visszatért a közéletbe, a Menekültek Megsegítéséért Mozgalmat segítette az Alderaanhoz hasonló bolygókon. YE 22-ben önéletrajzot adott ki Az ár visszatartása, de ez nem hozott neki sikert. Valorum ebben az időben kötött barátságot Bail Organa szenátorral.

Amikor Valorum végre felismerte, hogy Palpatine nagy szerepet játszott elmozdításában és rájött bizonyos törekvéseire, az exkancellár megkísérelte útját állni a bekövetkező lavinának. Beavatkozásával azonban elkésett.

Politikai visszatérés

YE 21 körül Finis Valorum ismét politikai reflektorfénybe került. Szemmel tartotta Palpatine közéleti és magánéleti tevékenységét, igyekezett kideríteni, miként tűntek el nyomtalanul a főkancellár ellenfelei, olyanok, mint Seti Ashgad. Valószínűleg a Biztonsági és Végrehajtási Törvény volt az utolsó csepp a pohárban Valorumnál. Palpatinenak viszont mindenhol voltak kémei, így Bail Organa Cantham Házban lévő rezidenciiáján is. Az ott dolgozó őrdroidok gondosan rögzítették és továbbították a főkancellárnak Valorum és Organa beszélgetéseit.

„A Szenátus elvesztegeti az összes alapvető jogát, amelyeken a Köztársaság alapszik! Úgy gondolod, hogy a válság elmúltával az általatok felemelt zsarnok visszaadja majd ezeket? Palpatine semmit sem fog visszaadni! Aki ekkora hatalomra tesz szert, az nem fog önszántából lemondani róla!... Palpatine ügyelni fog arra, hogy minden vele szembehelyezkedő személyt vagy csoportot félreállítson az útjából! Nézd, mi történt Veruna királlyal! Nézd, mi történt velem! Tudom, hogy Palpatine volt az, aki hamisan megvádolt. Le kellett mondanom, hogy aztán ő kerüljön a helyemre! És biztos vagyok benne, hogy ő szervezte meg azt a kalóztámadást a szállítóhajók ellen... Nincs más bizonyítékom, a bukásomat ő irányította a háttérből. Hogyha lett volna, akkor Palpatine most láncra lenne verve.”
―Valorum Organának[forrás]

Hogy Palpatineban mit váltottak ki e szavak, az ismeretlen, ám az már világos, hogy Organát felbátorították. A következő reggelen a szenátor megjelent a kancellárián, ahol kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem támogatja a Biztonsági Törvényt és szembehelyezkedik Palpatinenal az ügyben. A főkancellár végül nem kommentálta az elhangzottakat, de azért egy rejtett megjegyzést még hozzáfűzött:

„Adhatok Önnek egy tanácsot? Ne találkozzon többet Finis Valorummal! Máskülönben önnek is elhomályosul a látása, noha egyébként tisztán látna.”
―Palpatine Organának[forrás]

Halál

A Valorumot szállító Star of Iskin pusztulása.

Röviddel a jabiimi csata után Valorumot terrortámadás áldozata lett. Hajóját, a Star of Iskint, nem sokkal felszállás után felrobbantották. Noha az akciót titokban Darth Sidious rendelte meg, a nyilvánosság a szeparatistáknak tulajdonította a támadást. Valójában Palpatinenak nyomós érdeke fűződött a merénylethez, hiszen elődje feltárta Bail Organa előtt az ő politikai manővereit. A megbízatást az anzati merénylő, Saljé Tasha hajtotta végre a korrupt Viento szenátor parancsára, aki pedig Sora Bulqtól kapta az utasítást. Ezt az információt később Quinlan Vos felhasználta a Sithek utáni kutatásban, előb Vientót, majd Sora Bulqot hitte a titokzatos második Sithnek, akiről Dooku három évvel azelőtt beszélt Obi-Wan Kenobinak a Geonosison.

A Palpatine megerősödése előtt szolgált főkancellár tiszteletére emlékművet emeltek Coruscanton. Az átadási ünnepélyen csupán 200-an vettek részt, a későbbi generációk azonban már jóval nagyobb szimpátiával tekintettek Valorumra.

Személyiség és jellemvonások

Valorum egy olyan ősi arisztokrata család sarja volt, amely a múltban már két főkancellárt is adott a Köztársaságnak (egyikük, Tarsus Valorum személyében négyszáz év után az első olyan kancellárt választották meg, aki nem volt tagja a Jedi Rendnek). A dicső nevű felmenők viszont, ironikus módon, inkább hátráltatták őt a megítélésében, ugyanis sokan úgy vélték, csupán a családi hírnevének köszönhette megválasztását.

Valorum gyakran járt operákra, ami a coruscanti elit körében divatosnak számított; innen származott az a politikai ellenfelei által hangoztatott vicc, miszerint azért járt az Operába, mert egyedül ott kapott tapsot az egész közönségtől. Igencsak kedvelte az egzotikus és drága dolgokat, ennek megfelelően irodáját is antik, ritka tárgyakkal rendezte be.

Minden hibája ellenére akadt számos jó cselekedete is. A nabooi invázió során például Amidala királnyő a legnagyobb támogatójuknak nevezte őt. A kereskedelmi Szövetség lépéseire válaszul pedig rendkívüli ülést hívott össze a Szenátusban, hogy megbüntethessék a kereskedőket a törvénysértéseikért. Sajnos azonban a gyenge kezűsége gátat vetett a cselekvésnek, a konferencián mindenki szeme láttára külön egyeztetett Mas Amedda alelnökkel és Sei Taria tanácsadóval. Ekkor pedig Palpatine elmondta Amidalának, hogy a Valorum csekély hatalommal bír csak, a Kereskedelmi Szövetség pedig könnyen megvesztegeti őt. A kijelentés, illetve Valorum konfliktusmegoldó javaslata végül elég volt ahhoz, hogy Amidala meggyőzüdjönn a főkancellár korruptságáról. Ezek után a királynő bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene, amit a Szenátus aztán el is fogadott. Vaorum mindössze annyit tehetett, hogy visszaroskadt a székébe, és várt a kialakuló káoszban. Azt viszont nem tudni, hogy Palpatine igazat mondott-e Amidalának, vagy az egész vád alaptalan volt, vagy esetleg ő maga manipulálta a helyzetet.

Valorum a nőkhöz fűzött viszonyairól is ismertséget szerzett. Jó kapcsolatot ápolt Adi Galliával, kancellársága idején álítólag viszonya volt tanácsadójával, Sei Tariával is. Visszavonulását követően pedig többen látták egy szőke nő társaságban.

A színfalak mögött

Valorumot a Baljós árnyakban Terence Stamp személyesítette meg. Latinul a Finis Valorum név az jelenti, hogy értékek, elvek vége; ez utalás a Valorum-ház és a Köztársaság végére. A Csillagok háborúja első vázlataiban Valorum herceg Sith lovag lett volna, egy sötét, álarcos alak, hasonló Darth Vaderhez.

Megjelenések

Ez a lap tele van apró helyesírási hibákkal.

  • A gonosz útvesztője (Csak megemlítve)
  • Csillagok háborúja III: A Sith-ek bosszúja ifjúsági regény (Csak megemlítve)
  • Republic HoloNet News Special Inaugural Edition 16:5:24 (Csak megemlítve)
  • Fury (Csak megemlítve)
  • Shadows of Coruscant, a Roleplaying Game Core Rulebook-ban
Advertisement