Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png


Freedon Nadd-ot elcsábította az Erő sötét oldala. A Sith Sötét Nagyurának szolgálatába szegődött. Halála után sírja a sötét energiák egyik forrása volt, amely nemzedékek során át fennmaradt.
- Arca Jeth

Freedon Nadd' a Régi Köztársaság egy tehetséges Jedije volt, aki azon döntésével, hogy átáll a sötét oldalra, nagy hatást gyakorolt a galaktikus eseményekre, még sokáig halála után is. Nadd története az Ossus bolygón kezdődik, ahol tanult, azonban hatalomvágya oda vezetett, hogy megölte mesterét, Matta Tremayne-et, majd megtagadta a Jedi Tanácsot is. Ossus világáról a Régi Sith Birodalomba menekült, ahol rengeted dolgot megtanult a sötét oldalról. Végül az Erőt követve a Yavin 4 dzsungelholdjára utazott, ahol rálelt Naga Sadow-ra, egy sötét nagyúrra, majd a tanítványa lett. Sadow megismertette Naddal a Sith-ek útját, és egyre mélyebbre vezette őt a sötét ösvényen. Mikor a tanítványa rájött, hogy a Sith mester már semmit sem taníthat neki, újdonsült hatalmát használva elpusztította Sadow-t, és elhagyta a Yavin 4-et, hogy meghódítson egy világot. Kinevezte magát a Sith Sötét Nagyurának, majd hatalmát használva leigázta Onderont, ahol királyként uralkodott Iziz városában egészen YE 4,350-ben bekövetkezett haláláig. Testét Iziz-be, a királyi palota alá temették. Nadd szelleme itt várakozott, tanította utódait, és Onderont még sokáig áthatotta az Erő sötét oldala. 

YE 4,000-re a Freedon Nadd kultusz odáig fajult, hogy háború robbant ki Iziz lakói között – azok között, akik imádták a rég halott Sith Nagyurat, és azok között, akik nem kívántak hűséget fogadni a Sith-eknek. Egy csapat Jedi lovag érkezett a bolygóra Arca mester, egy arkaniai lovag vezetésével, akik véget vetettek a harcoknak, és átmenetileg megállították a Sith befolyást a bolygón, miután legyőzték Amanoa királynőt. Később Amanoa férje, Ommin megidézte a Sith Nagyúr szellemét, így visszaállítva a Sith uralmat a bolygó felett. A Naddisták aztán fegyvert fogtak, és Amanoa királynő temetése alatt ellopták a Sith Nagyúr szarkofágját. Nadd felfedte magát a Jedik előtt, és részt vett Arca Jeth elfogásában. Azonban a lázadás végső szakaszában kiszabadították őt a Jedik.  Nadd elhagyta Ommint, szellemét pedig örökre száműzték a Jedik Onderonról. Azonban, mielőtt még útnak indult volna, Nadd találkozott Aleema és Satal Keto-val, 2 fiatal nemessel, akik azért jöttek Onderonra, hogy többet megtudjanak a sötét oldalról. Úgy döntött, átadja nekik a tudását. Mialatt áthelyezték a Jedik Nadd sírját Onderon dzsungelholdjára, ő megjelent egyiküknek, Ulic Qel-Dromanak, és megjósolta a fiatal lovag útját a sötét oldal felé.

Freedon Nadd hónapokig képezte a Keto testvéreket, azonban az érdeklődése irányukban alábbhagyott, amikor Exar Kun, egy tehetséges, bukott Jedi - aki tanulni akart a sötét oldalról - megidézte szellemét. Nadd elvezette Kunt a Sith ősi szülőföldjére, a Korribanra, ahol egy sor próbának vetette alá. Miután megbizonyosodott, hogy Kun elfogadható lesz számára, mint tanítvány, elvezette őt a régi mestere hajlékába, a Yavin 4-re. Örült, mikor látta, hogy Kun teljesen átadta magát a sötét oldalnak, mikor legyőzött egy félelmetes Sith wyrm-et, és leigázta az őshonos massassi harcosokat. Végül teljesen meggyőződött róla, hogy tanítványa eggyé vált a sötét oldallal. Hamarosan arra kérte Exar Kunt, hozzon létre neki egy fizikai testet, hogy újra parancsolni tudjon az Erőnek. Azonban Kun elárulta őt, megtagadva a kérést. Tanítványa erejét borzalmasan megnövelte egy Sith amulet, megtámadta Naddot az Erővel, akik halálosan megsebesült. A Sith szellem utolsó cselekedetével még értesítette a Keto testvéreket az Exar Kun veszélyre. A Sith-ek jövője Ulic Quel-Droma, Satal és Aleema Keto kezében van, gondolta, mielőtt végleg eltávozott.

Életrajz

Korai évek

A tehetséges Jedi

"Freedon, sok dolgot nem lehet csak úgy megtanulni. Ezekre magadnak kell rájönnöd. Ha csak annyit mondanánk, hogy: tessék, itt van! - nem értenéd meg. A Jedinek a szívébe és lelkébe is bele kell látnia. Ha nem vagy képes rá... nos, akkor nem is vagy igazi Jedi."
- Matta Tremayne jedi mester

Freedon Nadd az Ossus bolygón kezdte meg Jedi tanulmányait

Négyezer évvel a Nagy Sith Háborúk kitörése előtt, Freedon Nadd megkezdte Jedi tanulmányait az Ossus bolygón, a Nagy Jedi Könyvtár hazájában. A mesterek le voltak nyűgözve, milyen jártassággal képes használni Nadd az Erőt. Emellett csodálták a nyitottságát és azt, hogy mennyire elmélyülten törekszik arra, hogy elérje a teljes harmónia állapotát. Tanítói segítségével Nadd megtanult bízni az Erőben, magába fogadta, és teljesen elmerült benne. Sok mester részt vállalt Freedon Nadd képzésében, még a Nagy Odan-Urr, a Könyvtár vezetője is. A tanítók szerint a fiatal tehetség hamarabb eléri a Jedi Mester szintjét, mint előtte bárki az Ossuson - ha nem is a technikák, de a tudás terén mindenképp.

Az első próba váratlan formában érkezett. Néhány tanítvány lehetőséget kapott rá, hogy megszerezze a Jedi lovag címet. Nadd is hitt abban, hogy az ő kinevezése is küszöbön áll, és megdöbbent, amikor a mesterek tudomást sem vettek róla. A döntés okán Freedon Nadd belső világa kezdett összeomlani. Bánat telepedett az elméjére. Nem értette, hogy a mesterek miért nem jutalmazzák meg mindazon kemény munkáért, amit az Ossuson végzett idejövetele óta. A tény, hogy mégis megtagadták tőle a lovagi címet, óriási belső konfliktust okozott a fiatal tanítvány elméjében.

Matta Tremayne próbája

  • "- Én leszek a valaha élt legnagyobb Jedi, akár segítesz nekem, akár nem.
  • - Bizonyítsd be.
  • - Micsoda? Én nem...
  • - Szerintem nem vagy Jedi. Mutasd meg, hogy tévedek.
  • - Azt hiszed, hogy megijeszthetsz, igaz? De én nem futok el, mint a többiek. Nem, mert tudom, hogy én vagyok az erősebb. Nem győzhetsz le."

Nadd nem értette, mit várnak tőle a Mesterek, ezért elindult, hogy saját tanítójától, Matta Tremayne-től kérjen segítséget. A mester a Jedi Rend fénykardvívási oktatója volt, ideje nagy részét a főváros külterületén töltötte, ahol a különféle fénykardtechnikákat gyakorolta hihetetlen pontossággal. Naddot mindig is lenyűgözte a mestere nyugalma és a belőle áradó békesség, amelyet ő is érzett az Erőn keresztül. Biztos volt benne, hogy Tremayne segíthet neki megfejteni, mit várnak tőle. A kert felé vette az irányt, ahol Tremayne lehetetlen pontosságú mozdulatokat gyakorolt a fénykardjával. Ahogy közeledett, egyre idegesebb lett, mivel úgy tűnt, hogy az idős nő nem veszi észre. Nadd úgy döntött, megvárja, amíg mestere felfigyel rá - de félórányi gyakorlás után elfogta a nyugtalanság, mivel semmi sem változott. Olyan frusztrált volt, mint a lovagi próbák alatt. Egy heves pillanatban Tremayne mester fénykardja csupán centiméterekkel kerülte el Nadd mellkasát. A váratlan mozdulattól az ifjú hirtelen megdermedt, Tremayne azonban folytatta a gyakorlást. Ez aztán végképp felzaklatta Naddot, aki ezután kirohant a kertből.

Így fest Freedon Nadd egy Jedi holokronon

Mialatt Nadd sebesen távozott, Tremayne utánaszólt, és elmagyarázta neki, hogy a mesterek nem is tudták volna megmutatni neki, hogy mit kell tennie - erre saját magának kell rájönnie. Hozzátette még azt is, hogy addig ne is remélje, hogy Jedi lovaggá avatják. Erre tanítványát elöntötte a düh; megvádolta Tremayne-t és a többi mestert, hogy csak félnek átadni neki a tudásukat és a hatalmukat. Ezután felruházta magát a Jedi ranggal, akinek nincs szüksége a mesterek engedélyére. Megesküdött arra, hogy a valaha élt legnagyobb Jedi lesz belőle, Tremayne azonban közbeavatkozott: aktiválta fénykardját, majd párbajra hívta tanítványát, hogy bizonyítsa: érdemes mindarra a hatalomra, amelyet magának adományozott. Erre válaszul Nadd is kardot rántott, és vad fénykardpárbaj bontakozott ki kettejük között, amiben Nadd kétségbeesetten próbálta hárítani idős mestere csapásait, és igyekezett tartani vele a tempót. Néhány csapásváltást követően Nadd felismerte, hogy előnyhöz juthat, ha megpróbálja megbontani mestere védelmét. Meglendítette kardját a halálos csapáshoz. Ebben a pillanatban Tremayne belenézett tanítványa szemébe, és hirtelen nyugalom szállta meg. Nadd az utolsó pillanatban ismerte fel, hogy ez az összecsapás Tremayne részéről csupán egy próba volt. A kard ezután belefúródott Tremayne-be. A csapás előtt még megpróbálta megállítani a pengét, de hiába: mestere azonnal meghalt, Jedi köpenyét hátrahagyva eggyé vált az Erővel.

Advertisement