FANDOM


KANON

K Á N O N
L E G E N D Á K
„A galaxis békéjének és biztonságának megszilárdítása érdekében uniónkat új alapokra helyezzük. Neve mától: első Galaktikus Birodalom! A rend és a biztonság birodalma.”
Palpatine[forrás]

A Galaktikus Birodalom – úgy is, mint az Első Galaktikus Birodalom, illetve az Új Rend, néha egyszerűen csak Rend vagy a Régi Birodalom – egy autokrata állam volt, amely a Sith sötét Nagyura, Darth Sidious uralma alatt állt, aki YE 19-ben galaktikus császárrá kiáltotta ki magát. Az új rend visszaállította a Sith Birodalmat, felváltva a több mint ezer évig fennálló, a Klónok háborúja végén megszűnő demokratikus Galaktikus Köztársaságot. A galaxis szívében található Coruscant, az óriási bolygóváros továbbra is főváros maradt. Kezdetben a Birodalom hasonló volt a Köztársasághoz; az uralkodó kelletlenül megtűrte a Galaktikus Szenátus utódját, a Birodalmi Szenátust, azonban YE 0-ban, kicsivel az egy egész bolygó elpusztítására képes Halálcsillag építésének befejezése után,  feloszlatta a Szenátust. Ennek eredményeként a szenátorok hatalma átszállt a Moffokra, azokra a szektorkormányzókra, akik a Birodalom nevében uralkodtak. A Birodalom kora csupán két évtizedig tartott, ellentétben a Galaktikus Köztársaság évezredével. A korrupciótól és bürokráciától mérgezett Köztársaság haláltusáját vívta, amikor Sidious a Naboo szenátoraként, Sheev Palpatineként elérte, hogy YE 32-ben főkancellárrá válasszák meg. Hivatali ideje alatt cselszövéssel rávett több ezer köztársasági kormányzással elégedetlen csillagrendszert, hogy szakadjanak el a Köztársaságtól, és alapítsák meg a Független Rendszerek Konföderációját. A válság végül a Klónok háborújának kitöréséhez vezetett YE 22-ben. A főkancellár arra használta fel a Szenátus által ráruházott rendkívüli jogokat, hogy elrendelje a Köztársaság Nagy Hadseregének felállítását. A háború alatt a Köztársaság erősen militarista jellegeket öltött, a Szenátus pedig egyre inkább Palpatine korlátlan befolyása alá került, aki a 66-os parancs kiadása után, amelynek engedelmeskedve klónharcosok Jedi lovagok ezreit árulták el és ölték meg galaxis szerte, teljhatalmat szerzett. Miután elpusztította a Jedi Rendet, Sidious tovább csökkentette a Szenátus hatalmát, míg fejlesztésekre adott utasítást a hadseregben, kiterjesztve hatalmát a galaxisban. A Birodalom hosszú évekig nem talált kihívójára, végül különálló lázadó sejtek összefogva létrehozták a Szövetség a Köztársaság Helyreállításáért nevű szervezetet. A Galaktikus polgárháború a Scarif bolygón, Halálcsillag terveinek ellopásával, és YE 0-ban a yavini csatával kezdődött. A Birodalom megkettőzte erőfeszítéseit, hogy a Lázadás fölé kerekedjen, fontos győzelmet aratva YE 3-ban a Hoth bolygón, azonban végül döntő vereséget szenvedett egy év múlva az endori csatában, amelyben Palpatine császárral végzett saját tanítványa, Darth Vader – korábbi nevén Anakin Skywalker – majd hamarosan maga is életét vesztette. A Sithek bukása után a Birodalom számos különálló frakcióvá forgácsolódott szét, amelyek élén admirálisok, Moffok és generálisok álltak, és amelyek nem fogadták el Mas Amedda Nagyvezír hatalmát, aki megbízott császárként uralkodott. Ennek eredményeként a Birodalom katonai hatalomba süllyedt, Rae Sloane főadmirális és Gallius Rax admirális vezetésével. Rax végül megszerezte az uralmat a Birodalmi flotta legnagyobb része fölött, amelynek segítségével kinevezte magát Birodalmi tanácsosnak. Rax tanácsos uralma alatt a Birodalom megvívta utolsó csatáját a jakkui csatában, amelynek végén az Új Köztársaság elsöprő győzelmet aratott YU 5-ben. Habár a Birodalom maradványai továbbra is ellenálltak, az Első Galaktikus Birodalom hivatalosan kapitulált a Galaktikus egyesség aláírásával, a béke egyezménnyel, amely véget vetett a Galaktikus polgárháborúnak.

Története

Eredete

A galaxist legalább ezer évig a demokratikus Galaktikus Köztársaság uralta, amelyet a szenátorok által megválasztott főkancellár vezetett. Fennállásának utolsó évtizedeiben azonban a Galaktikus Szenátust megmételyezte a korrupció és a bürokrácia, teljesen megbénítva azt. Darth Sidious, a Sith sötét Nagyura, akit a galaxis Sheev Palpatineként, Naboo szenátoraként ismert, tizenhárom évvel a Köztársaság bukása előtt megszervezte saját szülőbolygója megszállását, amelyet a kapzsi Kereskedelmi Szövetség droidhadserege vitt véghez. Terve az volt, hogy bizonyítsa a Szenátusnak Finis Valorum főkancellár alkalmatlanságát. Sidious meggyőzte N
Starwars2-movie-screencaps.com-11124

Sheev Palpatine elfogadja a rendkívüli jogokat

aboo uralkodóját, Padmé Amidala királynőt, hogy terjesszen be bizalmatlansági indítványt Valorum ellen - az indítványt elfogadták, és a szenátorok hamarosan főkancellárrá választották Palpatinet, aki az utolsó volt, aki betöltötte e nemes hivatalt. Egy évtizeddel később Sidious cselszövéssel elérte, hogy a galaxis totális háborúba sodródjon: amikor Sifo-Dyas Jedi mester titokban egy klónhadsereget rendelt meg a Köztársaság számára, Sidious megbízta tanítványát, Darth Tyranust, hogy szítson feszültséget a Köztársaságban, amely végül a Klónok háborújának kitöréséhez vezetett a Galaktikus Köztársaság és az azt elhagyni kívánó Független Rendszerek Konföderációja között. YE 22-ben, válaszul a a szakadárok jelentette fenyegetésre, a Szenátus úgy döntött, szavazásra bocsájtja a Hadseregfelállítási Törvényt, amely elfogadását azonban sok szenátor, Padmé Amidala vezetésével ellenezte. A szenátornő ellen azonban hamarosan merényletet kísérletek meg, így biztonsági okokból el kellett hagynia a fővárost. Nem sokkal később a vétkeseket kereső Obi-Wan Kenobit a nyomok a Geonosis bolygóra vezette, ahol felfedezte, hogy Dooku gróf, az egykori Jedi lovag - és egyben Darth Tyranus - egyességet kötött a kereskedőkkel, és a Köztársaság megtámadására készülnek. Jar Jar Binks képviselő, tudva, hogy a Szenátus csak akkor szánná rá magát arra, hogy felhasználják a klónhadsereget, amikor már késő lenne, indítványozta, hogy adjanak teljhatalmat a főkancellárnak. Sidious "erős ellenérzésekkel" elfogadta a főkancellárra válságos időkben ruházandó rendkívüli jogokat, és hivatalosan is megtette a klónhadsereget a Galaktikus Köztársaság hadseregének.

Az Új Rend hajnala

Ahogyan a háború végigsöpört a galaxison, egyre több hatalom összpontosult Palpatine főkancellár kezébe a stabilitás és biztonság nevében - a Köztársaság fegyveres erőinek főparancsnoka, hatalma volt a Szenátus és a bíróságok, valamint a HoloNet felett is, amely állami felügyelet alá került, hogy meggátolják, hogy információk szivároghassanak a szakadárok kezébe. A háború utolsó évében az InterGalaktikus Bankár Klán pénzintézetének felügyelete is a főkancellári hivatal közvetlen ellenőrzése alá került. Számos bizottság alapult meg, köztük a Bizottság a Köztársaság védelméért, amelynek fő feladata a Köztársasághoz való hűséget, a hadsereg támogatását progapálta, valamint a szakadárok ellen tüzelték a közvéleményt. A Jedi Rend, amelynek lovagjai tábornokokként vezették a Köztársaság hadseregét, egyre népszerűtlenebb lett, mivel sokan úgy vélték, hogy a béke egykori őrei immár nem többek, mint a háború szolgái. Cato Neimoidia védelme során a Coruscanton Letta Turmond és egy Jedi padawan, Barriss Offee robbantást hajtottak végre a Jedi Templom hangárjában, hat Jedi halálát okozva.

Az Első Galaktikus Birodalom kikiáltása

„A galaxis békéjének és biztonságának megszilárdítása érdekében uniónkat új alapokra helyezzük. Neve mától Első Galaktikus Birodalom! A rend és a biztonság birodalma!”
Darth Sidious
YE 19-re Palpatine kormányzókat nevezett ki a Köztársasághoz hű rendszerek élére, ezzel gyakorlatilag közvetlen irányítása alá vonva a Köztársaság világait. Habár a 2000-ek Delegációja egy petíciót adott át, amelyben felszólították a főkancellárt, hogy mondjon le a rendkívüli jogokról, kezdeményezzen béketárgyalásokat a Független Rendszerek Konföderációjával, és szüntesse be a Galaktikus Alkotmány módosítását. A Sith nagyúr ígéretet tett arra, hogy a
Starwars3-movie-screencaps.com-11332

Palpatine főkancellár kikiáltja az Új Rendet.

mint vége a háborúnak, azonnal visszaállítja a demokráciát. A Szenátus azonban ekkor már csak halovány árnyéka volt önmagának: a szenátorok többsége inkább behódolt Palpatine uralmának, csakhogy részesüljenek a hatalmából. A Jedi Rend mesterei is gyanakodni kezdtek Palpatinera, és felkészültek arra, hogy eltávolítsák a hivatalából, amennyiben nem mondd le a rendkívüli jogairól, miután megvitték neki a Független Rendszerek Konföderációját vezető droidvezér, Griveous tábornok halálhírét. Amikor megtudták, hogy Palpatine valójában egy Sith Lord, megkísérelték elfogni, azonban rövid, ám ádáz harc után Sidious - önmagát is eltorzítva az ütközetben - végzett a Jedi mesterekkel. Sidious ekkorra már átcsábította a Kiválasztottnak tartott Jedi lovagot, Anakin Skywalkert a Sötét Oldalra, így győzelme teljessé vált. Sidious új tanítványát a Jedi Templomba küldte az 501-es zászlóaljjal, miközben ő maga kiadta a 66-os parancsot, amelynek értelmében a Köztársaság Nagy Hadseregének klónkatonái az őket vezető Jedi tábornokok ellen fordultak, és végeztek velük. Nem sokkal később Sidious összehívta a Szenátust, és bejelentette a Jedi Rend árulását, és kikiáltotta az Első Galaktikus Birodalmat. A szenátorok ünnepelve fogadták a hírt - a 2000-ek Delegációjának számos tagját letartóztatták árulás vádjával.

A Birodalom hatalmának kiterjesztése

Iparosítás

A hadsereg átalakítása

A Birodalom jelenlétének megerősítése a Peremvidéken

A Lázadás

A galaktikus polgárháború

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.