Kaminopedia
Advertisement

KANON.png

K Á N O N
L E G E N D Á K

A Galaktikus Szenátus, úgy is, mint a Galaktikus Kongresszus, avagy a Köztársaság Szenátusa a Galaktikus Köztársaságot uraló testület volt, amelyet a galaxis több száz világát képviselő szenátor alkotott, és amelynek élén a főkancellár állt, akit a szenátorok maguk közül választottak. Legfőbb feladata a tagvilágok közti ügyletek lebonyolítása és a Köztársaság törvényeinek megalkotása, illetve azok betartatása volt. A Galaktikus Birodalom idején a Szenátus Birodalmi Szenátus néven volt ismert, azonban ekkor már nem rendelkezett tényleges hatalommal, szerepe csak jelképes volt; a szenátorok jogköre pusztán arra terjedt ki, hogy szentesítse Sheev Palpatine császár döntéseit. A yavini csata előtt Palpatine feloszlatta a Birodalmi Szenátust, így eltörölve az egykori demokratikus kormányzat utolsó szimbólumát is. Az endori csata után a Lázadók Szövetsége helyreállította a demokráciát, és visszaállította a Szenátus intézményét az Új Köztársaság első székhelyén, a Chandrila bolygón. Ahogyan a Köztársaság fővárosa megszabott időközönként új tagvilágra költözött, a Galaktikus Szenátus is más-más világokon ülésezett.


Történelem

A kezdetek

A Galaktikus Köztársaság korai évei alatt a Szenátus a Galaktikus Alkotmányban meghatározott demokratikus eszközökkel az új államon belüli vitákat rendezte. A Szenátus Coruscanton, a Szenátusi Kerületben, a Szenátusi Rotundában ülésezett, a Köztársaság fővárosbolygóján. A Szenátust, és a testület élén álló főkancellárt a kék köpenyeges Szenátusi Őrség védelmezte, akik az új rendet szimbolizálták.A Galaktikus Szenátus az évszázadok során egyre bővült, ahogyan egyre több rendszer csatlakozott a Köztársasághoz, amelyek bőséget és gazdagságot hozott a Magvilágoknak. A béke és a jólét évei alatt azonban a szenátorok és képviselők egyre kapzsibbá váltak: a korrupció és a bürokrácia YE 32-re teljesen megbénította a Galaktikus Szenátust, a válságon pedig Finis Valorum főkancellár legnemesebb erőfeszítései ellenére sem lehetett úrrá lenni.

Az új főkancellár

YE 32-ben a Kereskedelmi Szövetség droidhadserege megszállta a Naboo bolygót, válaszul a kereskedelmi utak megadóztatására. Amikor Padmé Amidala királynő a Szenátushoz fordult segítségért, bebizonyosodott, hogy a testület képtelen a

Starwars1-movie-screencaps.com-10260.jpg

döntéshozásra. Sheev Palpatine, Naboo szenátorának javaslatára a királynő bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Szenátusnak a főkancellár személyét illetően. A Szenátus ünnepelte az indítványt, abban reménykedve, hogy a gyengekezű Valorum főkancellár helyett egy erős, új kancellár megmentheti a Köztársaságot. A választásokat végül Palpatine nyerte, aki a korrupció felszámolását és békés, virágzó Köztársaságot ígért. A Szenátusba vetett bizalom azonban galaxis-szerte megtört - az egykori Jedi lovag, Dooku, Serrano grófja megalapította a Független Rendszerek Konföderációját, azon csillagrendszerek szövetségét, amelyek menthetetlennek tartották a Galaktikus Köztársaságot, így el kívánták hagyni azt. YE 22-re a Galaktikus Köztársaság két részre szakadása háborúval fenyegetett. A szakadárokkal szemben alakult meg a Lojalista Bizottság, amely a Köztársaság iránti hűséget hangsúlyozta, és korrupció felszámolásáért küzdött.

A háború szele

A szakadár válság során a Galaktikus Szenátus a Hadseregfelállítási Törvényről készült dönteni; számos szenátor helyeselte a javaslatot, hogy a Független Rendszerek Konföderációja jelentette esetleges fenyegetés ellen egy állandó köztársasági hadsereget állítsanak fel. Padmé Amidala szenátornő a törvény elfogadását ellenzők vezetője volt - ő és frakciója tartott attól, hogy egy hadsereg

Starwars2-movie-screencaps.com-11168.jpg

felállítását a szakadárok agressziónak vélnék, és a válság elkerülhetetlenül háborúba torkollana. A vitára végül nem került sor; Obi-Wan Kenobi tájékoztatta a Szenátust, hogy a Független Rendszerek Konföderációja a Köztársaság megtámadására készül. Mivel a Szenátus képtelen lett volna idejében döntést hozni, Jar Jar Binks képviselő indítványozta, hogy ruházzák fel a főkancellárt a rendkívüli fenyegetés idején adható rendkívüli jogokkal - miután az indítványt elfogadták, Palpatine főkancellár elrendelte a Köztársaság Nagy Hadseregének felállítását, és az első geonosisi csatával megkezdődött a Klónok Háborúja.

A Köztársaság bukása

„Így száll hát sírba a szabadság. Tapsvihar közepette.”
―Padmé Amidala az Új Rend kihirdetésekor[forrás]

A Galaktikus Köztársaság három éven át tartó, pusztító háborút vívott a Független Rendszerek Konföderációjával. Habár mindkét oldal meg volt győződve arról, hogy a jó ügyért harcol, valójában az egész háborút Palpatine főkancellár szervezte meg, aki titokban a Sith Sötét Nagyura, Darth Sidious volt. A Klónok háborúja csupán eszköz volt, amellyel saját uralma alá hajthatta a galaxist. A Szenátus a háború alatt folyamatosan vesztett hatalmából, annak ellenére, hogy Palpatine még a rendkívüli jogokkal sem volt képes a testület jóváhagyása nélkül lépéseket tenni. Ennek ellenére sikeresen elnyújtotta a háborút, mivel a szenátorok többsége háborúpárti volt.

YE 19-re egyre több hatalom került a főkancellár kezébe, és habár jónéhány szenátor felfigyelt arra, hogy Palpatine kedve szerint módosítja a Galaktikus Alkotmányt, nem tettek semmit - többségük behódolt a főkancellár uralmának, csakhogy morzsákat kaphassanak a hatalomból. Az alderaani Bail Organa és a chandrilai Mon Mothma titokban felkészültek arra, hogy meg kell küzdeniük a demokráciáért. A háború utolsó évében Palpatine kormányzókat, Moffokat jelölt ki a Köztársaság rendszereinek élére, ezzel közvetlen uralma alá vonta az államhoz hű világokat - a kormányzók ugyanis a főkancellárnak, és nem a Szenátusnak feleltek. Orga

2000 meeting.png

na és Mothma szenátorok egy maroknyi, a Köztársasághoz hűséges szenátorral, köztük Padmé Amidalával úgy döntöttek, hogy megpróbálják megállítani a főkancellárt, megalakították a 2000-rek delegációját; kétezer szenátort, aki Amidala szenátornő vezetésével a 2000-rek petíciójában tiltakozott Palpatine alkotmánymódosításai ellen, és megpróbálták rávenni, hogy kezdjen béketárgyalásokat a szakadárokkal.

Végül Palpatine egy délután összehívta a Szenátust, ahol a testület elé tárta a hírt: a Jedi Rend lovagjai az életére törtek, és megpróbálták megbuktatni a demokráciát. Ígéretet tett arra, hogy minden Jedi lovagot felkutatnak, és legyőznek. A valóságban azonban a Jedi Rend rájött, hogy Palpatine egy Sith, és megpróbálták letartóztatni, azonban szembeszállt velük. A kancellár a Sötét Oldalra csábította Anakin Skywalkert, akit a Jedi próféciában a Kiválasztottnak neveztek, és a segítségével kiirtotta csaknem az egész Jedi Rendet, a túlélőket bújdosásra kényszerítve. Palpatine bejelentette, hogy a béke és biztonság megőrzése érdekében az álla

Starwars3-movie-screencaps.com-11332.jpg

mot új alapokra helyezik: a Galaktikus Köztársaságot átalakította az Első Galaktikus Birodalommá, amelynek ő vált a császárává. A szenátorok ünnepléssel és tapsviharral fogadták a bejelentést - csak néhányan értették meg, mit éljeneznek a galaktikus demokrácia szívében. A Galaktikus Szenátust hamarosan Birodalmi Szenátusra keresztelték. A Birodalom kikáltása után számos letartóztatás történt; sok börtönbe vetett szenátor a 2000-ek delegációjának tagja volt.

A Birodalmi Szenátus

Bővebben: Birodalmi Szenátus

Palpatine kezdetben érintetlenül hagyta a Szenátus intézményét, azonban a valódi hatalmat immár egyedül, a Moffokon keresztül gyakorolta, akik gyakorlatilag a szenátorok minden hatalmát a saját kezükben összpontosították. A Szenátus YE 19-től pusztán az egykori demokrácia halovány látszataként szolgált, amelynek egyetlen feladata az volt, hogy szentesítse Palpatine császár döntéseit és parancsait. Ennek ellenére sok szenátor emelte fel a szavát a Birodalom elnyomása ellen, és titokban vagy nyíltan, száműzetésből támogatta a lassacskán kialakuló lázadó erőket tömörítő, a Szövetség a Köztársaság Helyerállításáért szövetséget. A yavini csata előtt nem sokkal Palpatine végül feloszlatta a Birodalmi Szenátust, eltörölve ezzel az egykori Galaktikus Köztársaság utolsó hírmondóját is.

Az Új Köztársaság

Az endori csatát követően az Új Köztársaság, a Lázadók Szövetsége által visszaállított demokratikus állam újralakotta a Galaktikus Szenátust a Chandrila bolygón. A szenátorok feladatai közé ezek után az is hozzá tartozott, hogy irányítják az Új Köztársaságot fenygető veszélyek elhárítását. Az új Szenátus szenátori protokollja megkülönbözteti a  rangidős és junior szenátorokat. Húsz évvel az Endornál történt események után két fő frakció alakult ki a Galaktikus Szenátusban: a centrista és a néppártiak. A centristák a

First Senator Leia poster.png

Galaktikus Birodalom hasznosnak ítélt hagyatékával szándékoztak ötvözni az új állam vezetését: központosított galaktikus kormányzatot és hadsereget szorgalmaztak. A velük szemben álló néppártiak fontosnak tartották, hogy a tagvilágok valódi autonómiával rendelkezzenek. A rivalizálás és az ellentétes filozófiai nézetek patthelyzetet teremtettek, amely gyakorlatilag cselekvőképtelenné tette az Új Köztársaság Szenátusát. A centristák a helyzet feloldására az Első Szenátor hivatalának létrehozását javasolták - az Első Szenátornak joga volt dönteni gazdasági és katonai kérdésekben. Sok szenátor, köztük Leia Organa, a Galatenta szenátora, Tai-Lin Garr, az Arkanis szenátora, Lady Carise Sindian, és a Rosia szenátora Ransolm Casterfo esélyes volt a posztra. A Honsian rendszer elpusztítása előtt az Új Köztársaság szenátorai, köztük Lady Carise és Erudo Ra-Kiintor titokban az Első Rend, a Birodalomból megmaradt állam szövetségesei voltak.

Felépítése

A Galaktikus Szenátus élén a demokratikusan megválasztott főkancellár állt, akinek jogában állt rendkívüli üléseket összehívni, és válsághelyzet esetén rendkívüli jogokkal volt felruházható, azaz a Szenátus jóváhagyása nélkül is hozhatott döntéseket. Ugyanakkor a főkancellárt könnyen eltávolíthatták a hivatalából, amennyiben bármelyik szenátor bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene. A főkancellárt a szenátusi szóvivő segítette, aki összeállította a Szenátus napirendjét, valamint szavazásra szólíthatta fel a szenátorokat. A szenátorok a Köztársaság számtalan világát, vagy csillagrendszerét képviselték, míg a képviselők a bolygók kisebbségének véleményének adhattak hangot a világukat képviselő szenátor mellett. Habár a képviselők nem nyújthattak be törvényjavaslatokat, vagy rendelkeztek szavazati joggal, átvették a szenátorok feladatait, amennyiben azok nem tartózkodtak a fővárosban, vagy más okból elérhetetlenek voltak. Annak ellenére, hogy hivatalosan a Szenátus épületének arénájából irányították a Köztársaságot, hiszen itt zajlottak a viták és a szavazások, a legtöbb kormányzással járó munkát különböző, hivatalos és nem hivatalos albizottságok végezték a háttérben. A Szenátus számos különböző bizottságra oszlott, amelyek mind-mind különböző feladatokat láttak el a galaktikus kormányzásban és törvényhozásban. Ilyen bizottság volt többek között a Lojalista Bizottság, a Szenátusi Hadsereg-felügyeleti Bizottság és a 2000-ek delegációja.

YE 32-re számos céh, szervezet és más érdekcsoport, többek között a Kereskedelmi Szövetség képviselte magát a Galaktikus Szenátusban, akik busás hasznot húztak a pozíciójukból, tovább erősítve a nézetet, hogy a Szenátus korrupt.

Hatásköre

A Galaktikus Szenátus a Galaktikus Köztársaság legfőbb törvényhozói szerve volt, törvényeket alkotott, tárgyalásokat és vitákat vezetett le, szerződéseket kötött, és szabályozta a kereskedelmet. Jogában állt adókat kivetni, háborút hirdetni, meghatározni a szabadkereskedelmi övezeteket, valamint csaknem minden szükséges lépést megtenni, hogy megvédelmezze a Köztársaságot. Az igazságszolgáltatást és a békefenttartást azonban a Legfelsőbb Bíróságra és a békefenttartó erőkre hagyta. Ezenfelül a Szenátus nem parancsolhatott a Jedi Rendnek, habár képes volt nyomást gyakorolni rájuk, hogy hajtsák végre a döntéseit.

Kapcsolatos dokumentumok

Az alábbi dokumentumokat és törvénytervezeteket vitatta meg, nyújtotta be, vagy fogadta el a Galaktikus Szenátus:

  • Galaktikus Alkotmány
  • Hadseregfeállítási törvény
  • Határozat Mandalore védelméről
  • Köztársasági pénzügyi reform törvény
  • Törvény a katonai költségek növeléséről
  • 2000-ek petíciója

Szenátusi épület

Bővebben: A Galaktikus Szenátus épülete

A Szenátusi Rotunda épülete a Szenátusi Tér néven ismert h

Starwars1-movie-screencaps.com-10196.jpg

atalmas főtéren épült, amelyen a Köztársaság ősi alapítóinak állítottak szobrokat. A Galaktikus Szenátus Arénájában a köralapú csarnok falai mentén ezerhuszonnégy lebegő szószék kapott helyet, felszerelve különböző fordítóberendezésekkel, mikrofonokkal és felvevőkészülékekkel. A csarnok közepén a főkancellár pódiuma állt.

A Galaktikus Szenátus tagjai

Megjelenések

Advertisement