Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png

GarmBelIblis.jpg
Garm Bel Iblis
Életrajz
Szülőbolygó

Korélia

Született

YE 52

Megjelenés
Faj

Ember

Nem

Férfi

Magasság

1,75 méter

Hajszín

Ősz (korábban sötétbarna)

Szemszín

Barna

Időrend és hovatartozás
Korszak(ok)
Hovatartozás


Garm Bel Iblis a Korélia szektor szenátora volt a Galaktikus Köztársaságban, a Galaktikus Birodalomban, majd az Új Köztársaságban, sikeres katonai vezető és a Lázadók Szövetségének egyik alapítója.

Életrajz

Szenátusi évek

Bel Iblis elhagyja a Szenátus tanácstermét, ezzel tiltakozva a katonai gyártási törvény ellen.

A Galaktikus Szenátusban Bel Iblis nagy tiszteletben álló, karizmatikus politikai vezető volt. Hitt abban, hogy az egyes rendszerek és bolygók megőrizhetik függetlenségüket, miközben a központi kormányzat is erős marad. Hamar Palpatine ellenfelévé vált, aki főkancellárrá választása után folyamatosan növelte befolyását. Ahogy a szeparatista krízis egyre jobban elmélyült, Bel Iblis beszédeiben egyre gyakrabban állt ki a tagbolygók jogai mellett. Jó barátja volt Fang Zar szenátornak: mindketten hasonló politikai nézetek vallottak. Szenátusi hivatala alatt Sena Leikvold Midanyl volt a fő tanácsadója.

Bár nyilvánvalóvá vált, hogy a válság fegyveres konfliktusba fog torkollni, Bel Iblis továbbra sem támogatta a katonai gyártási törvényt. YE 22-ben szenátor és Shyla Merricope koréliai államfő visszautaztak szülőbolygójukra, elhatárolva ezzel Koréliát a törvénytől és a létrehozandó klónseregtől. Bel Iblis ennek érdekében felelevenítette a Contemplanys Hermit, a Galaktikus Alkotmány cikkelyét, melynek értelmében Korélia kivonulhat a Szenátusból és cserébe nem él vétójogával, emellett politikailag, gazdaságilag és katonailag csaknem teljesen elszigeteli magát a külvilágtól. YE 20-ban Bel Iblis törekvései ellenére Duro elestét követően szeretett hazája is belesodródott a klónok háborújába.

A Szövetség megalapítása

YE 19-ben Palpatine rendkívüli ülést hívott össze, arra kényszerítve Bel Iblis, hogy nyissa meg újból a Korélia rendszert, és térjen vissza a Coruscantra. A főkancellár felvette a császári címet, és a köztársaságot felváltotta a Galaktikus Birodalom. Mivel Bel iblis tudta, hogy Palpatine és birodalmi támogatói sötét és rettegett időket hoznak mind Koréliára, a Koréliai szektorra, mind pedig a a galaxis nagy részére, titkos ellenálló csoportok szervezésébe kezdett. Bel Iblis olyan szenátorokkl vette magát körül, akik osztoták aggodalmait. Így lett szövetségese Bail Organa is, habár az alderaani nem akart egyelőre nyíltan szembeszegülni Palpatine-nal. Ennek ellenére Organa is elkezdett olyan értelmiségieket maga mellé venni, mint amilyen Bel Iblis közeli barátja, Fang Zar is volt. Zart azonban Darth Vader megölte. Bel Iblis családjában is probléma merült fel: felesége, Arrianya felajánlotta támogatását a császárnak. Bel Iblis így aztán a Koréliai szektor önkénteseiből ellenállást alakított. "a Parancsnok" fedőnéven Bel Iblis egy kis flotta és egy elkötelezett gerillaerő élén megkezdte hadjáratát a Birodalom Koréliai szektorban található, kulcsfontosságú előretolt állásai ellen. Bel Iblis emellett irodalmi szenátusi pozícióját felhasználva finanszírota Irenez tanulmányait a Birodalmi Akadémián.

Garm Bel Iblis a Lázadók Szövetségének alapítása idején.

Ahogy Palpatine egyre jobban kiterjesztette az Új Rendet, Bel Iblis egyike volt a legelső célpontoknak. A karizmatikus koréliai már korábban is Palpatine pozíciójának aláásásán munkálkodott, így nem csoda, ha nemkívánatos személy lett. YE 2-ben Galen Marek kiszabadította őt egy Chop'aa Notimo nevű mandalori fejvadász fogságából a Bespinen. Bel Iblis Organával és a chandrilai Mon Mothmával tárgyalt az ellenállás folytatásáról a Korélián. A Koréliai rendszeri találkozókon Bel Iblis a Korélia, az Alderaan és a Chandrila erőinek egyesítése mellett érvelt; úgy vélte, az egyesített csoportok hatékonyabban tudnak majd harcolni a birodalom ellen. Így aztán hárman aláírták a koréliai szerződést, megalapítva ezzel a Lázadók Szövetségét. Darth Vader azonban lecsapott az ülésezőkre. Az elfogott szenátorokat a Halálcsillagra vitte. Viszont Galen Marek feláldozta az életét, hogy a felkelők elmenekülhessenek.

YE 0-ban Bel Iblis az Anchoronon beszédet mondott a Treitamma Politikai Központban, a császár merénylőket bérelt fel a koréliai szenátor és családja megölésére. Azonban az alderaani ügynök, Aach a Halálcsillag terveiről szerzett információkkal feltartotta Bel Iblist, megmenekítve ezzel a bombatámadástól. Családja és az igazgató-helyettes viszont áldozatai lettek a merényletnek. Sok koréliai halottnak vélte, és sokan gyászolni kezdték. Palpatine hirtelen elvesztett egy fontos politikai ellenlábasát, azonban korántsem véglegesen.

Elvonultság

Bel Iblis a lázadás első napjaiban.

A lázadás három vezetője között viszonylag egyszerű munkamegosztás alakult ki: Bel Iblis látta el a stratégia és taktikai feladatokat, Organa az utánpótlásról és a csatlakozás lebonyolításáról gondoskodott, Mon Mothma pedig a Szövetség hivatalos arca lett kitűnő lelkesítő képességével és összetartóerejével. Azonban a trió tagjai között hamarosan ideológiai nézeteltérések lángoltak fel. Bel Iblis a hadseregben bízott, gyakran javasolt közvetlen, harci támadást Palpatine erői ellen, míg a békére törekvő Mon Mothma igyekezett a minél kevesebb erőszakot és vérontást követelő utat választani. A koréliai és a chandrilai heves vitákat vívtak a követendő irányelvekről, sokszor úgy tűnt, hogy egyedül Organa megfontoltsága akadályozza meg a Szövetség széthullását.

Organa YE 0-ban bekövetkezett az halála végül felborította az addig fennálló egyensúlyt. Bel Iblis úgy látta, ahogy a Szövetség létrehozása egyre inkább egybeforrt Mon Mothma nevével, a chandrilainak mind nagyobb befolyása és ereje lett a felkelők körében. A két vezető konfliktusának csúcspontja akkor következett be, amikor Mon Mothma a Milvayne-on lévő birodalmi létesítmény ellen küldte Bel iblis csapatait. A korélia ugyanis úgy gondolta, hogy a támadás felesleges kockázatot jelentene, mivel a küldetés egy rossz hírszerzési jelentésen alapult. Miután azzal vádolta Mon Mothmát, hogy csak Palpatine helyét akarja átvenni a birodalmi palotában, Bel Iblis elhagyta a Szövetséget.

Az Aratech Gargantuan nevű 520 harcbázisa, mely Bel Iblis parancsnoksága alá került, miután egy birodalmi tesztlétesítményből ellopta azt.

Bel Iblis kilépése után egy titkos, Peregrine Fészke nevű mobilbázist állított fel, ahonnan üss és fuss támadásokat indított a Birodalom ellen. A Szövetség anyagi és természetbeni erőforásai nélkül Bel Iblisnek támogatókat kellett talánia magánhadseregének létrehozásához. Végül a bothaiak személyében talált is segítséget, akik szintén osztották gyanakvását Mon Mothmával szemben. Bel Iblis erői egyre nagyobbak lettek, és egyre jobban fel tudták venni a harcot a Birodalommal, miközben függetlenek voltak a Mon Mothma-féle vezetéstől is. A koréliai nemsokára több nehézcirkálóval is rendelkezett, és több fronton is támadást indított, például az New Covon bejegyzett Ametiszt Kereskedés és Raktározás megalapításával. Ezenkívül a Stogán hat ellenállási sejt is létrejött, habár ezeket a Birodalom nemsokára felszámolta.

Bel Iblisnek sikerült aztán ellopta a Gargantuan nevű, hatalmas, hordozható platformot egy birodalmi tesztlétesítményből.

Visszatérés

Han Solo és Lando Calrissian találkoznak Bel Iblisszel, és az ős segítségét kérik a Birodalom elleni harcokban.

Miután a Lázadók Szövetsége győzelmet aratott az endori csatában a Birodalom felett, Bel Iblis és erői elrejtőztek, várva Mon Mothma hatalomra törését. Ám Mothma vezetése alatt az Új köztársaság megalakult és növekedésnek indult, Bel Iblis pedig kénytelen volt belátni, hogy tévedett az egykori lázadók vezetőjével kapcsolatban. Amikor az Új Köztársaság az ő segítségét kérte a legendás Katana-flotta megtalálásával kapcsolatban, Bel Iblis végre félretette makacsságát. Rádöbbent, hogy Borsk Fey'lya politikai lépései és Thrawn főadmirális támadásai súlyos veszélyt jelentenek az Új Köztársaságra nézve.

A hat Dreadnaught-osztályú nehézcirkálóból álló flottájával, beleértve a zászlóshajót, a Peregrine-t, Bel Iblis beszállt a Katana flottáért vívott csatába, melyben így az Új köztársaság tizenöt cirkálót meg tudott szerezni. Thrawn szakértelmével és haderejével felülmúlta a köztársaságiakat, ezért Mon Mothma a visszatért Bel Iblist kérte fel a Coruscant védelmére. E lépéssel megmenekült a városbolygó Thrawn-tól. Szintén az ő érdeme volt a birodalmiak által bolygó körüli pályára állított, álcázópajzzsal felszerelt aszteroidák megsemmisítése (Csillagpor Terv). Thrawn vereségét követően sokak által csodált és tisztelt köztársasági vezető lett, akit a koréliaik galaxisszerte ünnepeltek. Közte és Mon Mothmával között barátságos, ám meglehetősen törékeny kapcsolat alakult ki.

YU 10-ben mások mellett aláírta a Miért harcolunk a Birodalommal? című írást. A galaktikus polgárháború utolsó évében tábornokként egy független harci alakulatot vezetett "tűzbrigád" küldetésekben. Több csatahajó és vadászraj (például időszakosan a Zsivány Osztag) tartozott parancsnoksága alá, a különböző egységeket a Peregrine-ról irányította. harcolt a negyedik coruscanti csatában és a Mon Calamari védelmében is, ahol a légi véderőket koordinálta.

YU 11-ben Bel Iblis Hrekin Thormmal egyetemben a Belső Tanács Főparancsnokságában szenátorként szolgált. Amikor Ackbar főparancsnok balesetet okozott a Vortexen, mely több száz halálos áldozatot követelt, Bel Iblis részt vett az admirális sorsát eldöntő vitában; akkor a koréliai nem értett egyet Thorm azon javaslatával, miszerint küldjék Ackbart a helyreállítállító munkához, mivel úgy vélekedett, a vorok aligha látják szívesen a katasztrófa okozóját. Ackbar végül önként lemondott rangjáról, megelőzve a Parancsnokságot a döntésben.

A yuuzhan vong háború

Bel Iblis aláírása.

Bel Iblis kapcsolata a Új Köztársasági Szenátushoz tizenöt évvel később, a YU 25-ben kezdődő yuuzhan vong háború alatt megszakadt. Visszavonult ott betöltött posztjáról, és a továbbiakban Traest Kre'fey admirális katonai tanácsadójaként működött. A politikai játszmák, a korrupció és a mind gyakoribb árulások Bel Iblis előtt a Galaktikus Köztársaság utolsó időszakát idézték fel, amikor a demokrácia a szeme láttára omlott össze. Mon Mothmában és utódjában, Leia Organa Solóban tiszta erkölcsük miatt megbízott, ám ugyanez nem mondható el Fey'lyáról, aki a bothai átlaghoz hasonlóan meglehetősen kapzsi és haszonleső volt. A YU 27-es első coruscanti csatában Bel Iblis a Bail Organa parancsnoka volt, és gondoskodott róla, hogy a menekülő hajók elhagyhassák a helyszínt.

A Szenátus áskálódásai után pedig Bel iblis elhagyta az Új köztársasági Összevont Védelmi Erőket, és felújítota magánháborúját. A galaktikus poágárháború idejéhez hasonlóan most is tisztek elitcsoportjának parancsolt, a katonák igyekeztek elkerülni a bürokrácia megnyilvánulásait, mivel azt a galaxis védelmének találták. A hetvenes éveiben járó koréliai három flottát vezényelt a tallaani és fondori bázisokról, feldúlva és elpusztítva a yuuznha vong erőket egy "üss és fuss" támadásban. A konfliktus tetőpontján Luke Skywalker meg tudta győzni Bel Iblist, hogy segítsen az Új köztársaságnak az Ebaq 9 ellen indítandó támadásban. Kezdeti ellenkezése ellenére végül még időben érkeztek erői és a Csempészek Szövetségének flottája az Ebaq 9-hez, hogy megbillentség az egyensúlyt a köztársaságiak javára. Ezen a napon a yuuzhan vong flotta legjava elpusztult.

Az Ebaq 9-i események után bel iblis parancsnokként Wedge Antillesszel együtt részt vett a duroi ütközetben, valamint a Bilbringinél egy ellenséges offenzívában. A Mon Calamarin pedig találkozott Soontir Fel fiával, Jagged Fellel, aki az Előörs Osztag vezetője volt. Ott megismerkedett több parancsnokkal, úgy mint Gavin Darklighterrel, Eldo Davippel és Branddel, a Coruscant felszabadítását és a corulagi csatát követőenpedig az egyik legelhivatottab vezér lett.

A színfalak mögött

Bel Iblis három mitológiai alakról kapta a nevét: Garmr a skandináv mitológiában a halál istennőjének őrzője; Bel (úr) a babilóniaiak főistenének megnevezése; Iblis pedig az ördög neve a Koránban. Gyakran elírják nevét: több helyen bel Iblis vagy Bel-Iblis.

Az Empire at War: Forces of Corruption és a The Force Unleashed videójátékokban Kristoffer Tabori kölcsönözte neki a hangját. A The Force Unleashed PlayStation 2-re kiadott változatában helytelenül a Bespin szenátorának titulálják.

Megjelenések

Advertisement