Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png Ezen szócikk tartalma A Birodalom felemelkedésének kora időkből való. Ezen szócikk tartalma A lázadás kora időkből való. 30px-Era-new.png Ezen szócikk tartalma Az új Jedi Rend kora időkből való.

K Á N O N
L E G E N D Á K

Ackbar mon calamari vezető és parancsnok volt. Az "önzetlen szolga" jelentéssű névvel bíró a galaxis szabadságáért harcolt a Lázadók Szövetsége parancsnokaként, miután kiszabadult a birodalmi rabszolgaságból. Később az Új Köztársaság oldalán kamatoztatta tudását és hűségét. Kitüntetésnek vette kinevezését az Új Köztársasági Védelmi Erők főparancsnokának. Közel két éves tevékenysége során legyőzte Osvald Teshik és Peccati Syn főadmirálisokat, emellett további jelentős sikereket is a magáénak tudhatott. Az Új Köztársasági Flotta Akadémia számára elkészítette a Flottataktikák és Harci Módszerek című írását.

A Pellaeon-Gravrisom-szerződés megkötése után Ackbar visszavonult, élete további részét életrajzának megírásával és tanácsadással töltötte. Bármennyire is gyenge és idős volt már, a Ebaq 9-i csatában végül az ő terve alapján tudták legyőzni Tsavong Lahot és a yuuzhan vong hadsereget. YU 29-ben halt meg.

Életrajz

A háború előtt (YE 44YE 19)

A vízzel borított Dacon született Ackbar gyermekkorától fogva érdeklődött a tudományok és a tenger iránt. Miután befejezte tanulmányait, megválasztották Korallváros képviselőjének a Calamari Tanácsban. A klónok háborúja alatt a Mon Calamari űrkutatás támogatója lett.

Ellenállási vezér—rabszolga (YE 19YE 1)

YE 19-ben a Calamari Tanács vezetőjévé választották. Amikor a birodalmi csatahajók megérkeztek hazájához Palpatine akaratát érvényesíteni, Ackbar megpróbált tárgyalást kezdeményezni. Ám a mon calamarik és quarrenek csakhamar rabszolgaságba kerültek, miközben az orbitális hajógyárakat államosították. Ackbar nemsokára egy ellenállási mozgalom élére állt, és időlegesen felszabadította bolygóját a rabság alól. Azonban az Uralkodó válaszlépésre szánta el magát. A hadművelet végén Ackbar, afféle ajándékként, Wilhuff Tarkin nagymoffhoz került. A mellette töltött idő alatt fontos tanulmányokat sajátított el Tarkintól és társaitól az elnyomást illetően, olyan birodalmi terveket is megismert, mint az Első Halálcsillag. Bár a nagymoff meglehetősen tisztelte, Ackbar mégis erkölcsi tekintetben az ellentéte volt neki.

Amikor elérte a Lázadók Szövetségét a hír, miszerint Tarkin Bevel Lemeliskkel elutazik a Halálcsillag megtekintésére, a felkelők egy akciót indítottak a páros elfogására. A Szövetség az Eriadu rendszernél a Vehemence Nebulon-B fregattjával feltartóztatta Tarkin űrkompját, ám az Y-szárnyú vadászgépek csak az Ackbart szállító járművet tudták cselekvésképtelenné tenni az erősítésként odaküldött Imperial-osztályú csillagromboló érkezése előtt.

A kiszabadulása után Ackbar és a Halálcsillagról szerzett tudása elhomályosította a sikertelen eriadui hadműveletet. A Mon Calamari flotta admirálisaként tért vissza. Más planetáris ellenállási mozgalmakhoz hasonlóan a mon calamarik sem álltak rögtön a Szövetség mellé, habár Ackbar, ha nem is hivatalosan, de támogatta a felkelőket. Emellett a mon calamarik körében is sokan támogatták az ötletet, miszerint ajánlják fel hajóikat Mon Mothmáék számára. Ackbar végül elmondta a Szövetségnek, hogy a Birodalom által elpusztított Mon Calamari flottáról szóló anyagokat a Caridánál tárolják. Ezzel felcsillant a remény a Mon Calamari csillagcirkálók visszaszerzésére, újjáépítésére.

Miután a Calamari Tanács tagjait kiszabadította Daluujról a Millenium Falcon legénysége, hivatalosan is csatlakoztak a Szövetséghez. Ackbar irányításával a mon calamarik és quarrenek megkezdték harcukat a Birodalom ellen, felszabadítva az elnyomás alól.

A lázadók vezetője (YU 1YU 4)

A fordulatot követően Ackbar vezette a felkelőket a turkhanai csatában, mely a Szövetség első kisebb győzelmének számított a Birodalmi Űrflotta ellen. Ackbar megkapta a parancsnoki címet, mely a calamariknál az admirálisi tisztnek felelt meg. Ezután gyorsan lépkedett felfelé a ranglétrán, a verőinek által tervezett B-szárnyú vadászgépek kifejlesztése (Shantipole Terv) után flottaadmirális lett.

A Yavin IV-en létesített bázis elpusztulását követően Ackbar személyesen is részt vett új támaszpontok létrehozásában. Egyebek mellett a Boz Pityn és a Saleucamin kutatott lehetséges helyszínek után. Az utóbbin való tartózkodása alatt azonban Boba Fett foglyul ejtette az admirálist, és a fejvadász rövidesen kiadta a Birodalomnak. A kesseli rabságból a Renegát Osztag szabadította ki.

A Boz Pityn vívott csatában Ackbar súlyosan megsebesült, életét a Renegát Osztag mentette meg azzal, hogy gyorsan bactatartályhoz vitték.

Hat hónappal a yavini csata után Ackbar és legénysége kényszerleszállást hajtott végre egy nehéz teherhajóval a Daluuj felett, amikor is birodalmi támadás érte őket. Onnan Han Solo, Leia Organa Solo és Luke Skywalker mentette ki őket. Ackbar hálából egy elterelő hadműveletet indított a Vallusk ködbe annak érdekében, hogy a lázadók áttörhessék a Massassi Állomássnál a birodalmiak Yavin rendszer körül felállított blokádját.

Mon Mothma, felismerve Ackbar rendkívüli képességeit, a lázadó Flotta főparancsnokává nevezte ki a calamarit. A "Szövetségi Flotta Atyja" a tapasztalatlan és képzetlen csoportokból összehangolt, hatékony haderőt épített fel. Ackbar egyébként részt vett földi küldetésekben is, például Risiev Credal oldalán. A stratégiáját tekintve leginkább vakmerő taktikájával vált ismertté, első jelentős támadását az Endornál irányította.

Főparancsnok (YU 4YU 23)

Az endori győzelem

„Ez egy csapda!”
―Ackbar[forrás]

YU 4-ben Ackbar irányította a Lázadó Flottát az endori ütközetben. Amikor észrevette, hogy a flotta egyenesen a Birodalom által felállított csapdájába került, visszavonulást akart elrendelni, figyelembe véve az eshetőségeket. Belátta, hogy a felkelő flotta megsemmisülése egyben a Szövetség végső vereségét is jelentené, hiszen a Hothon létesített főbázis elvesztése után az űrhaderő maradt a Szövetség utolsó fontos támpillére. Végül azonban Ackbar elfogadta Lando Calrissian tábornok tanácsát, és szembeszállt a bekerítő hadműveletet alkalmazó birodalmiakkal. Ahogy a szerencsejátékos a segédkoordináták segítségével visszafordította a vadászokat az irányba, a nagyobb csatahajók halálos küzdelembe merültek az ellenséggel.

Amikor a Második Halálcsillag pajzsai lehullottak, Ackbar erői a harcállomás felszínét kezdték bombázni. Eközben a lázadók továbbra is harcban álltak Firmus Piett hajóival. Az ütközet fordulópontján a lázadók több más csillagromboló mellett megsemmisítették az Executort. Ackbar parancsot adott a koncentrált tűzerőre a birodalmi zászlóshajó ellen, így az Executor pajzsai rövidesen felmondták a szolgálatot. A meggyengült csillagrombolóba aztán kamikaze-módon belerepült egy sérült RZ-1 A-szárnyú elfogó. A csata befejeztével, amelyben a Halálcsillag végül felrobbant, Ackbar folytatta a birodalmi flotta felszámolására irányuló harcokat, több csillagrombolót is elfogva. A Szövetség végső győzelméhez felhasználta a Kenobi-offenzíva egyes részeit.

Amikor a birodalmi erők meghátráltak, a lázadók győzelme teljessé vált. Ackbar flottája véghez vitte azt, ami korábban elképzelhetetlen volt—a Birodalom legyőzése. Ez volt Ackbar munkálkodásának fénypontja, hosszú pályafutása egyik legnagyszerűbb győzelme.

Az Új Köztársaság szolgálatában

A Coruscant elfoglalása

A lázadók endori diadalát követően Ackbar aláírta az Új Köztársasági Nyilatkozatot. Az elkövetkező időkben több hadjáratban vett részt a Galaktikus Birodalom maradványai és a széttagolt hadurak ellen, így harcolt például Nagaival és Toffal szemben. Ezalatt olyan ravasz taktikák kifejlesztésén dolgozott, mint az úgynevezett 2Ackbar-vágás vagy a "Thrawn-olló. A Belső Tanács tagjaként, az Új Köztársaság Védelmi Erőinek főparancsnokaként továbbra is a legmagasabb katonai rangot töltötte be.

Ackbar már egészen az endori ütközettől kezdve igyekezett kialakítani a fiatal Új Köztársaság harci stratégiáját. A kezdeti hadműveletek, mint például a Clak'dor VII felszabadítása, a Külső Peremvidéket célozták. Az első hónapokban Ackbar a flotta újjáépítésére és a harcra való felkészítésére összpontosított. Vele párhuzamosan az Új Köztársaság próbálta minél jobban kiterjeszteni diplomáciáját, időt adva ezzel is az olyan új csatahajók hadrendbe állításának, mint amilyenek az MC80B csillagcirkálók voltak. Ezekkel, illetve a már meglévő hajók helyreállításával Ackbar egy olyan ütőképes haderőt tudhatott a magáénak, amivel nekivághatott a Magvilágok meghódításának.

A Magba irányuló fő invázió előtt több területi gyarapodás is bekövetkezett: felszabadult a Raltiirt, a köztársaságiak elfoglalták a Brentaalt, a Recopia pedig csatlakozott a kialakuló bolygószövetséghez. Ekkor azonban még a Mag zöme még a Birodalom fennhatósága alá tartozott, habár az Új Köztársaság rendelkezett titkos utánpótlásvonalakkal.

Ackar először a Középső- és Belső Perem fontosabb világait szállta meg, hogy azokat bázisként használva a köztársasági erők eljuthassanak majd a Magba. A calamari főparancsnok jelentős győzelmet aratott a Kashyyknál Peccati Syn főadmirális erői ellen, akinek zászlóshajójának elpusztulása egyben a flotta vereségét is jelentette. Ez a siker hozzásegítette a köztársaságiakat olyan létfontosságú utakhoz és kommunikációs csatornákhoz, melyek garantálták a további előrenyomulást a Középső Peremen. Ackbar következő lépésként brutális hadjáratot indított a Belső Perem megszerzéséért. A hajóhad, a felszíni csapatok támogatásával, megtámadta a Mindort. A köztársaságiakat Luke Skywalker tábornok vezette. Annak ellenére, hogy főparancsnokként egyre nagyobb nyomás nehezedett Ackbarra, továbbra is személyesen vezette a sereget. Ez is bizonyítja a calamari admirális elszántságát és önzetlenségét.

YU 6-ban Ackbar helyeselte Wedge Antilles a Zsivány Osztag újjáalakítására való törekvéseit. Antilles és kommandója jelentősebb sikereket tudhatott a magáénak, több birodalmi csillagrombolót és egy vladeti bázist is sikerült elpusztítaniuk. Amikor Laryn Kre'fey azt javasolta, hogy foglalják el a Borleiast a Coruscant felszabadításának előkészítéseként, Ackbar igyekezett meggyőzni az értelmiséget az offenzíva fontosságáról. Végül, a Zsiványok helytállásának köszönhetően, a Borleias az Új Köztársaság kezére került. Azzal, hogy az Új Köztársaság átlépte Kolóniák határát, mind közelebb ért az áhított fő célponthoz.

Zsinj hadúr fenyegetése a Borleiasra tudatosította Ackbarban, hogy rövid időn belül találnia kell egy gyors módot a Coruscant bevételéhez, hogy megerősíthesse a flottát. Ezért elmagyarázta a Tanács többi tagjának, hogy egy közvetlen támadás súlyos károkat okozna a hajóhadnak, egy blokád pedig hosszú időt venne igénybe, ezenfelül jelentősen rombolná a bolygó felszínét is. A követendő stratégián Ackbar és az ügyből politikai kérdést csináló Borsk Fey'lya között heves vita lángolt fel. Bár Fey'lya csatlakozott a Zsivány Osztag taktikájának előkészítésében, Ackbar tiltakozása ellenére megbízott a kesseli Zekka Thyne-hoz hasonló korábbi Fekete Nap-tagokat, hogy a Coruscanton igyekezzenek káoszt okozni. Zsinj noquizori rajtaütése végül megadta a kezdőlökést az akcióhoz, Ackbar üzenetet küldött a Zsiványoknak azzal az utasítással, hogy semmisítsék meg a Coruscant bolygóvédelmi pajzsát. Amikor a pajzs kikapcsolt, Ackbar flottája könnyű győzelmet aratva az Ysanne Isard irányította Birodalmiak felett, felszabadította a Coruscantot.

Az Új Köztársaság terjeszkedése

Tragédia és diadal

Visszavonulás

Visszatérés

Halál és hagyaték

Magánélet

Politika

Megjelenések

Advertisement