Az Home One (másképpen Otthon-1) egy MC80 csillagcirkáló volt a Lázadók Szövetsége szolgálatában. Az endori csatában való szerepvállalása, továbbá Ackbar admirális egyik zászlóshajójaként vált híressé. A róla elnevezett Home One-típusú alosztály a lázadók legnagyobb hajófajtája volt.

Ismertetőjegyek

A Home One egy Mon Calamari csillagcirkáló volt, és mint olyan, hosszú, henger alakú hajótörzzsel rendelkezett. Kék.szürke színével, kúp alakú orrával, gumó alakú tatjával, valamint kiszélesedő szárnyrészeivel az MC80 Lyberty-típushoz hasonlított.

A hajót eredetileg fegyvertelen, polgári státuszban használták, mélyűri utak felfedezésében vetették be. Törzsén emellett számtalan megfigyelőpontot alakítotak ki, melyekkel immár katonai célú küldetéseket is végrehajthattak. A megfigyelőállásokon kívül erős páncélzat és tripla védőpajzs is szolálta, melynek köszönhetően később lázadók egyik kulcsfontosságú hajójává vált.

A galaktikus polgárháború alatt a Lázadók Szövetsége jelentősen átalakította, ezentúl parancsnoki hajó-, csatahajó- és hordozó szerepet is be tudott tölteni. A megfigyelőállásokat lefedték, továbbá nehézfegyverzettel látták el.

A törzsbe összesen húsz hangárt építettek, melyek közül kettő nagyobb járművek befogadására is képes volt. Ezek a hajótest jobb oldalán helyezkedett el; a főhangár a hajó gyomrában kapott helyet. További kettő, kisebb hangárt építettek a nagy jobb oldali öblök közé. A hajó belseje, beleértve a folyosókat, hidakat és választófalakat, eredetileg fehér színben pompázott.

A Home One mozgásáról négy darab M8.0-StarDrive típusú főhajtómű, valamint hat darab M4.5-StarDrive manőverező-hajtómű gondoskodott. Ezt a fajta meghajtási rendszert alkalmazták a Liberty-tíúusú cirkálókban is, bár a két konstrukció között akadt különbség: amíg a Home One-nál négy nagyobb és hat kisebb, addig a lyberty-nél kilenc különböző méretű fűvóka lett beépítve.

A hajó legéynsége normál esetben 5 402 főt, valamint további 78 tüzért számlált, bár már 1 230 fős személyzettel is repüllésre képes volt. Emellett 1 200 katona, valamint 20 000 tonna szállítási kapacitással rendelkezett. A többi korai Mon Calamari cirkálókhoz hasonlóan a Home One hajóhídját sem alakították át az emberek számára, így a parancsnoki személyzet zömét mon calamarik alkották. Mindazonáltal, a legénység többi részét a Szövetség különféle fajai alkották: például Plourr Ilo emberi technikusként szolgált a fedélzeten.

Történet

Ahogy a lázadás korának többi mon Calamari csatahajója, a Home One is polgári űrhajóként kezdte, miután kikerült a Mon Calamari hajógyáraiból. Az eredetileg fegyvertelen cirkálónak a mélyűri felfedezések és az idegenekkel való kapcsolat lehetővé tevése volt az elsődleges feladata.

Mikor a mon calamarik végleg elkötelezték magukat a lázadók oldalán, a megkezdődött a hajó felfegyverezése, harcra alkalmassá tétele. Hamarosan az Ackbar admirális által vezetett Lázadó Főkommandó zászlóshajójává vált. Miután a lázadók a hothi csatavesztés után komolyabb főhadiszállás nélkül maradtak, felértékelődőtt a mozgó parancsnoki központot lehetővé tevő zászlóshajó szerepe. Ackbar parancsnoksága alatt az egyik legfontosabb jármű let a felkelő flottában.

A Home One, lévén az egyik legnagyobb hajó, a sorsdöntő endori csatában a harc irányítóközpontja volt. Ackbar és tanácsadói a hajó hídjáról irányították a hadműveletet. Az ezt követő öt évben folyamatosan zászlóshajóként vett részt - a hírhedt X-szárnyú vadászokkal, illetve a Zsivány Osztaggal az oldalán - több olyan fontos ütközetben , mint amilyen az első coruscanti, a bilbringi vagy éppen a második Ciurc IV-i volt.

így aztán a Home One szinte állandóan ahsználatban volt, gyakran vett részt ütközetekben. Hogy mindig üzemképes állapotban legyen, szüksége volt egy Coruscant körüli orbitális pályán keringő, állandó javítóbázisra.

Az elkövetkező években tovább fejlesztették a Mon Calamari cirkálókat, ennek eredményeképpen megszületett meg az MC80B csillagcirkáló és MC90 csillagcirkáló; YE 10-től aztán Ackbar egy új MC90-t, a Defiance-t használta parancsnoki hajóként. Ennek ellenére a Home One továbbra is frontközelben maradt, részt vett például a Leonia Tavira invid kalózai elleni hajtóvadászatban is YU 11-ben, a Zsivány Osztag és Victory-osztályú csillagromboló által támogatva. Ackbar pedig saját hatáskörben továbbra is használta a híres hajót, függetlenül a Főparancsnokságtól. Így aztán a Home One még legalább YU 23-ig szolgálatban maradt.

A színfalak mögött

Megjelenések

Nemkanonikus megjelenések

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.