Kaminopedia
Advertisement

    Obiwanjarjar.jpg

„Azért, mert tudsz beszélni, még nem vagy okos!”
Ezt a lapot át kellene olvasni, ellenőrizni a tartalmát, a szavak helyesírását és a szöveg nyelvhelyességét!


A hothi csata a galaktikus polgárháború egyik fontos ütközete volt. A Galaktikus Birodalom támadást indított a bolygó ellen azzal a céllal, hogy a Lázadók Szövetsége által berendezett Echo Bázist lerombolja a rejtett, hóval borított Hothon. A támaszpont pontos helyét egy viper kutaszdoid találta meg, amit Darth Vader küldött a távoli bolygóra. Amikor a birodalmi flotta Ozzel admirális parancsára a Hoth rendszerbe lépett, az admirális túl későn adta ki az utasítást, ezért a lázadóknak még volt idejük felkészülniük az evakuálásra és bekapcsolniuk a bolygóvédelmi pajzsot.

A fő támadó hadtestet a Maximilian Veers tábornok által vezetett AT-AT lépegetők alkották. A feladat az volt, hogy a bázis főgenerátorának megsemmisítésével lehetővé tegyék a felszín orbitális bombázását. A generátor védelmére a felkelők a Zsivány Köteléket küldték. A hósiklókkal támadó rajt Luke Skywalker, az Első Halálcsillag hőssé vált elpusztítója irányította. Mivel a hósiklók nem rendelkeztek a lépegetők ellen szükséges tűzerővel, Skywalker egy új, alternatív taktikát bevetve vontatókábelekkel tette mozgásképtelenné a páncélozott járműveket.

A Zsivány Kötelék akciója ellenére a pajzsgenerátort sikerült működésképtelenné tennie Veers lépegetőjének. A bázis megmaradt személyzete megkezdte az evakuálást, miközben az 501-es Légió, élükön Darth Vaderrel, betört a romos támaszpontra. A harc a Galaktikus Birodalom stratégiai győzelmével zárult. A Szövetség akkora veszteségeket szenvedett az ütközetben, hogy az 501-esek közül többen a lázadás végső vereségét látták az eseményben.

Előzmények

Miután a Lázadók Szövetsége jelentős győzelmet aratott a Yavin mellett, a birodalmi erők visszavonulásra és a Yavin 4-en létesített bázis feladására kényszerítették a lázadókat. A Szövetség egyik fő alapítója, Bail Organa által készített holokron tartalmazott egy listát a lehetséges támaszpontokról arra az esetre, ha a yavini elesne. A listán szerepelt a "holt világ", Boz Pity is, ám rövidesen a Birodalom felfedezte és felszámolta az ottani helyőrséget.

E két erősség elvesztése után, YU 2-ben Luke Skywalker Hothot választotta a lázadás új központjának, miután az ott eltöltött idő után alkalmasnak ítélte az értelmes élettel nem rendelkező világot. A Zaloriis City-ben a zalori szakadárok megbüntetésére szánt harcokban Darth Vader és Maximilian Veers tábornok utalásokat fedeztek fel a könyvtárban arra vonatkozóan, hogy az új ellenséges bázis az Elrood közelében lehet.

A csata

Előlészületek

Miután egy Viper kutaszdroid felfedezte a Hoth rendszert, Vader saját flottája, a Halálosztag átlépte a rendszer határát. Bár a jel elküldését követően Han Solo lelőtte, a droid még így is azonosítotani tudta a lázadók a rendszer hatodik bolygóján létesített bázisát. A hadművelet felügyeletére a birodalmiak a helyszínre vezényelték Malcor Brashin főtábornokot és tehetséges másodparancsnokát, Brenn Tantor tábornokot.

Vader nagyúr és hajóhadának főtisztjei azt tervezték, hogy rajtaütésszerű támadást indítanak a lázadók ellen, kihasználva, hogy az erőteljes meteortevékenység miatt nehezen lesznek észlelhetők a hiperűrből kilépő hajók. Szándékaik szerint nagy távolságról kialakított orbitális bombázással pusztították volna el a járműveket és a támaszpontot, majd pedig egy felszíni haderő begyűjtené a planétán rekedt túlélőket.

A fenti koncepció lehetővé tette volna a birodalmiak számmára, hogy könnyen és viszonylag alacsony veszteségrátával elfoglalják a Hothot. A rangidős Kendal Ozzel admirális azonban a saját elképzeléseit részesítette előnyben, és a célhoz közel lépett ki a hiperűrből, ugyanis egy teljeskörű bombázást szándékozott végrehajtani. E taktikai melléfogásnak köszönhetően aztán a lázadók vészhelyzeti szenzorai még idejében felfedezték a flottát. A jelre pedig aktiválni tudták a Visszhang Bázis védelmét szolgáló elhárítópajzsot. Dühében Darth Vader kivégezte az admirálist baklövésért, és a helyére Firmus Piettet, az Executor csillagromboló flottakapitányát léptette elő.

Vader átlátta az újonnan kialakult helyzetet, és utasította Veers tábornokot, hogy egy felszíni haderő élén hatoljon be a pajzs alá, ahol majd lerombolhatja a pajzsgenerátort. Úgy gondolkozott, hogy eközben a Halálosztag blokádformációval akadályozhatná meg a lázadó hajók menekülését. Így mialatt Veers a felszíni alakulatok mozgását vezetné, addig a bolygó körüli pályáról Tantor az egész terepet beláthatná a HHE-n keresztül.

A stratégia ilyenfajta egyeztetését követően a birodalmi egységek a Morsh-moréna vidékén földet értek. A Hóvihar Hadosztály, mely az 501-es Légió hideg elleni védőruházattal felszerelt zászlóaljaiból (hóosztagosok) és több, sorozatlövő nehézvegyverzettel felszerelt egységekből állt. A gyalogosságot AT-AT lépegetőkben és A5 Juggernautokkal szállították, melyeket AT-PT-k, AT-ST-k és AT-AR-ek támogattak. Érzékeny szenzoraikkal a viper kutaszdroidok is segítették az előrenyomuló páncélosokat. E gépesített alakulatot Y-85 Titan csepphajók és más, nagyobb méretű járművek is erősítették.

A Szövetség ezzel szemben T-47 hósiklókkal, ezekkel az éghajlatra átállított, könnyű járművekkel próbálta felvenni a harcot, élükön a Zsivány osztaggal. A felszíni osztagokat pedig A280 sugárvető puskákkal szerelték fel, és több, más típusú ágyúütegeket, például DF.9/B gyalogosság elleni lövegeket és a klónok háborúja idejéből származó P-Tower jármű elleni lézerágyúkat vetettek be.

Egy nagy ionágyút, a v-150 bolygóvédőt a légkört elhagyni szándékozó szállítóhajók fedezésére állították be. A lázadók többi védelmi rendszeréhez hasonlóan ezt is egy Praetor-osztályú csatacirkáló lopott reaktorjából építették be, mely nagyobb tűzerőt biztosított a bázis védelmének, mint a Massassi Bázisnál alkalmazott, szinté lopott csillagromboló-reaktor. Ez a Szövetség számára lehetővé tette akár egy Executor méretű csillagromboló bombázása elleni hatékony védekezést. A támaszpont belső védelme érdekében pedig a felkelők sugárvetővel felfegyverzett lebegőszánokkal állt ellen a birodalmi erők támadásának.

Birodalmi roham

A birodalmi támadás elsődleges célpontja a lázadók fő generátora volt, melynek megsemmisülése az elhárítópajzs kikacsolását is jelentette. Veers tábornok személyesen irányította az AT-AT-k menetelését. A siker egyben az orbitális bombázást is lehetővé tehette a birodalmiak számára.

A megszálló haderő már a harcokat megelőzően sem volt teljes. A Hóvihar 4 Vader nyomában, a Kerane völgyet igyekezett átszelni. Veers három lépegetője alatt is beszakadt a jégpáncél. Emiatt a hadosztály visszavonulást hajtott végre, és egy biztonságosabb, nyugati útvonalon folytatta útját.

A birodalmi osztagok első hulláma a Visszhang Állomás 3-T-8-at, majd a Visszhang Bázis 5-7-et vette célba, ahol az evakuáláshoz előkészített szállítóhajók várakoztak. Mindkét állás, beleértve a belsejükben található hat hajót szétzúzták az ostromlók.

AT-ST lépegetőket rendeltek a Beta Előörs ionágyúihoz, hogy elhárítsák a csillagrombolókra irányuló károkat. A hóoszagosok gyors rajtaütés keretei közt lerombolták ezeket az állásokat, még mielőtt a védők az ágyúkkal célbavehették volna őket. A Hóvihar Hadosztályra erős tűzerő zúdult a lázadók lövegei részéről, ám a lépegetők erős páncélzatát nem tudták áttörni a lézersugarak. Egyedül a Zsivány Század volt képes felvenni hatékonyan a harcot a birodalmiakkal szemben, amikor egy Luke Skywalker és Beryl Chiffonage által kiötlött taktikát követve mágneses szigonyokkal céloztak meg egy lépegetőt, majd a találatot követően a hozzáerősített kábelt körbetekertéka lépegető lábai körül.

Ezzel a húzással azonban csupán egy csapatszállítót tudtak térdre kényszeríteni, a többi AT-AT le tudta tenni az szállított hóosztagosokat, miközben halálos sortűzzel árasztották el az ellenséget. A lázadók mindössze annyit tehettek, hogy gyorsan visszavonultak a lövészárkokba, és elrejtőztek. Luke hósiklóját váratlanul találat érte egy lépegető ágyújából, és az ifjú parancsnoknak éppen csak sikerült kiugrania járművéből, mielőtt azt eltaposta egy AT-AT. Luke ekkor úgy határozott, hogy saját maga teszi harcképtelenné a támadójárművet. E cselekedete jól igazolta Palpatine sejtését, miszerint egy potenciális jedi lakozik benne. Mindössze egy kampót, apja fénykardját, valamint hődetonátort használva Luke tökéletesen végrehajtotta a tervét, még azleőtt, hogy a lázadók visszavonulást jelentettek volna be.

A lövészárkokban harcoló lázadók túlnyomó része vagy megsebesült, vagy haldoklott, vagy meghalt, vagy pedig a megállíthatatlannak tűnő roham alatt összeomlott. A felkelők lövegtornyait a lépegetők lézertüze lángba borította. Sok lázadó a lépegetők sugaraiban lelte halálát. Az AT-ST-k és hóosztagosok mindent lőttek, ami csak eléjük került.

Ahogy a megszálló erők elérték a lövészárkokat, a lázadó katonáknak - mivel ágyúütegeik javarészét már kilőtték - a heves sortűzön keresztül voltak kénytelenek visszavonulni. Miközben a lépegetők tűz alatt tartották a megmaradt ellenséges állásokat, Veers a Hóvihar 1-gyel átlépte az utolsó védelmi vonalat, és szétlőtte a pajzsgenerátort. E sorsdöntő művelet után a bolygókörüli blokád a csatamező részenkénti bombázásába kezdett, a fő célpontot a még megmaradt hajók és lövegek adták. A birodalmi haderő ezután megkezdte a további csapatok felszínre való szállítását..

A Visszhang Bázis elesése

Vader maga vezette az 501-es Légió rohamosztagosait a Visszanhg Bázisba, miközben minden útjába kerülő ellenséget levágott vagy éppen megfojtott. Bár a Szövetség harcosai igyekeztek feltartani a birodalmaik benyomulását, az ellenállókat gyorsan elsöpörte a túlerő. Ahogy a hóosztagosok betörtek a jeges folyosókra, a velük közelharcot vívó védők egyre inkább a támaszpont elhagyására kényszerületek. Az addig az ionágyúk védelmét ellátó Renegát Század viszont továbbra is elszántan védekezett. Ha csak mérsékelt veszteségeket is tudtak okozni az 501-eseknek, de időlegesen sikerült lekötniük Vaderéket. Han Solonak nagy nehézségek árán sikerült kimenekülnie Leia Organa hercegnővel a Millennium Falcon fedélzetén, miután lerázták a hóosztagosok egy csoportját, majd áttörték a bolygó körül kialakított blokádot.

Az 501esek keresztülvágtak a bázison, mígnem elérték a hangárokat és a landolóterületeket. Ott a lázadó osztagosok még az állomáson maradt csoportja éppen az utolsó szállítót töltötte fel rakománnyal. Az elit rohamosztagosok visszaszorítoták őket, azonban a DF.9 gyalogság elleni lövegek és az E-web nezéz sorozatlövegek komoly veszteségeket okoztak a soraikban. A lázadók és birodalmaik között kitört tűzharc közepette az orbitális csapáshoz egy jelzést kellett küldeni a hajótól az űrbe. Az 501-esek végül fenn tudták tartani a jelzést egészen addig, amíg egy csillagromboló pontosan bemérte a jelzés koordnátáit. Vader és osztaga ezt követően kihátrált az övezetből, amelyet rövidesen romba döntött a csillagromboló bombatámadása. Ezzel a gyalogosok többsége meghalt, csupán a lemaradtak élték túl.

Egy másik felkelőt, Dash Rendart a Visszhang Bázis hangáröblében ejtettek foglyul. YT-2400 könyű teherhajója, az Outrider a támaszpont másik felén helyezkedett el, ahol az ellenállás már megtört. Így aztán kiszabadított egy korábban foglyul ejtett wampát, és annak segítségével verte vissza a birodalmi gyalogosokat. Ez újra lehetővé tette a lázadók számára a menekülés lehetőségét. Egy magányos AT-ST lépegető azonban megkerülte a védvonalat, és behatolt a bázis területére. Ennek ellenére végül Rendarnak sikerült eplusztítania a lépegetőt, és még el tudott menekülni az Outriderrel.

A Zsivány Század és Luke Skywalker az űrben folytatta a szállítók védelmezését. A rájuk támadó TIE/sa bombázókat X-szárnyú vadászaikkal feltartóztatták. Így a megmaradt teherhajó el tudta hagyni a helyszínt. A hajsza azonban korántsem ért véget.

A lázadók visszavonulása

A felkelők nagyjából harminc GR-75 közepes szállítója tudott sikeres felszállást végrehajtani több más könnyű cirkálóval együtt. Noha a felszíni erők üzembe állították KDY v-150 bolygóvédő lövegüket, a birodalmai egységek blokádot építettek ki a Hoth körül, melynek köszönhetően hetven ilyen típusú teherhajót semmisítettek meg. Az ionágyút kezelő, az Alderaanon felnőtt személyzet az utolsók között adta fel a bázis védelmét, amikor menekülésük érdekében felrobbantották a löveget, megzavarva ezzel a szenzorokat. Rajtuk kívül még a Renegát Század hagyta el a jégbolygót. Annak ellenére, hogy a főbb személyek el tudtak menekülni, az ütközetben keletkező anyagi és emberi károk nagyon súlyosan érintették a Szövetséget a háború viselésében.

Renegát Századot ezt követően a még a rendszerben tartózkodó szállítóhajók kimenekítésére rendelték, miközben a saját TIE Advanced X1 vadászgépével támadó Darth Vader harcra késztette őket. A Renegát Század ellenállása miatt a Birodalomnak be kellett vetnie a TIE-vadászok legújabb, továbbfejlesztett változatát, a TIE védelmezőt. E TIE védelmezőkel folytatott harcot követően a század kommandós egységeinek sikerült behatolniuk az ellenséges vadászok csillagrombolón lévő hangárjába, és ezzel eltéríteni egy vadászt onnan. Ezután visszatértek saját Mon Calamari cirkálójukba, hogy ott a lázadók technikusa átvizsgálhassák az újfajta harci gépet .

A csata a Birodalomra nézve sem volt vesztesgégek nélküli: legalább egy csillagromboló vált üzemképtelenné a felészíni ionágyú találatának következtében, továbbá több AT-AT is elesett a védőkkel szemben, még több pedig a jégtáblák beszakadásánál. Bár a bolygó elhagyására kényszerítették a felkelők hajóit, nem sikerült kilőniük az összeset; emellett Vader nagyúr legfőbb célkitűzése is meghiúsult, nevezetesen Luke Skywalker elfogása.

Következmények

A hothi csata összességében óriási vereség volt a lázadókra nézve. Több száz katonát, pilótát vesztettek, valamint maga a bázis is megsemmisült, ezzel kérdésessé vált a további harcokhoz szükséges újjászervezés. Az elmenekült és az elpusztított teherhajók 30:70-es aránya szintén óriási anyagi károkat jelentett. Mindezek nagyon meggyengítették a Szövetség hadseregét a Birodalommal szemben.

A veszteségek dacára a felkelők nem szenvedtek végső vereséget. Vezérhajóik többsége sikeresen kijutott a rendszerből, ami lehetővé tette a mozgalom túlélését. Emellett Darth Vader sem tudta elkapni Luke Skywalkert, s így előbb a Millennium Falconon menekülő barátait kellett kézre keríteni, hogy aztán fiát is foglyul ejthesse.

A színfalak mögött

Az Inside the Worlds of Star Wars Trilogy Visszhang Bázisról közölt keresztmetszete szerint 15 T-47 sikló volt a támaszpont területén, 9 a 7-es hangárban, a többi pedig a szállítók hangárjában. Ilyen jellegű adat máshol nem jelent meg.

Megjelenések

 • Csillagok háborúja V: A Birodalom visszavág regény (Először tűnik fel)
 • Csillagok háborúja V: A Birodalom visszavág
 • Star Wars 40: The Empire Strikes Back: Battleground: Hoth
 • Entrenched
 • One Last Night in the Mos Eisley Cantina: The Tale of the Wolfman and the Lamproid (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • Star Wars 41: The Empire Strikes Back: Imperial Pursuit
 • One Step Ahead
 • Star Wars: Force Commander
 • Star Wars: Rogue Squadron
 • Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader
 • Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike
 • Of Possible Futures: The Tale of Zuckuss and 4-LOM
 • Shadows of the Empire játék
 • A Birodalom árnyai regény (Csak megemlítve)
 • Sablon:SWG
 • Star Wars: Empire at War
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds
 • Star Wars: Battlefront
 • Star Wars: Battlefront II
 • Star Wars Battlefront: Renegade Squadron
 • Star Wars 50: The Crimson Forever (Csak megemlítve)
 • Star Wars 51: Resurrection of Evil (Csak megemlítve)
 • The Rise and Fall of Darth Vader (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • X-wing: Rogue Leader (Csak megemlítve)
 • X-wing Rogue Squadron: Apple Jacks Special Bonus Story (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • X-wing Rogue Squadron: In the Empire's Service (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • Lucky (Csak megemlítve)
 • X-szárnyúak: Zsivűánykomandó (Csak megemlítve)
 • X-szárnyúak: Wedge játszmája (Csak megemlítve)
 • X-szárnyúak: A bactaháború (Csak megemlítve)
 • Tall Tales Sablon:Am (Csak megemlítve)
 • A Birodalom örökösei' (Csak közvetve említve)
 • X-wing: Isard's Revenge (Csak megemlítve)
 • Sötét oldal (Csak megemlítve)
 • A Jedik gyermekei (Csak megemlítve)
 • Sötétkard (Csak megemlítve)
 • Fekete Kard (Csak megemlítve)
 • Hazugsáok pajzsa (Csak megemlítve)
 • A zsarnok erőpróbája (Csak megemlítve)
 • A múlt kísértete (Csak megemlítve)
 • Star Wars Invasion 1: Refugees, Part 1 (Csak megemlítve)
 • Dark Tide I: Onslaught (Csak megemlítve)
 • Enemy Lines I: Rebel Dream (Csak megemlítve)
 • Destiny's Way (Csak megemlítve)
 • The Unifying Force (Csak megemlítve)

Nnemkanonikus megjelenések

 • Star Wars Infinities: The Empire Strikes Back
 • LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
 • LEGO Star Wars: The Complete Saga
 • Sablon:TFU
 • Perfect Evil
Advertisement