Kaminopedia
Advertisement
      Droidöntöde „Jóságos tervezőm! Megáll a processzorom! Gépek gyártják a gépeket!”
Ez a szócikk a Műhely egyéni csonkja, vagyis egy szerkesztő által elkészíthető oldal. Tájékozódj a műhelyoldalon a szócikk állapotáról, majd segíts az elkészítésében!

      Jajnekünk „Jaj nekünk!”
Ezt a lapot át kellene dolgozni, hogy megfelelő minőségű legyen!

LEGENDS Ezen szócikk tartalma A Régi Köztársaság kora időkből való. Ezen szócikk tartalma A Birodalom felemelkedésének kora időkből való. Ezen szócikk tartalma A lázadás kora időkből való. 30px-Era-new Ezen szócikk tartalma Az új Jedi Rend kora időkből való. 30px-Era-leg

Jedi circle
Jedi Council RotS

A Jedik a Jedi Rend tagjai voltak, akik tanulmányozták, szolgálták és használták a rejtélyes Erőt, pontosabban az Erő Világos oldalát. A Jedik a békéért és az igazságért harcoltak a Galaktikus Köztársaságban, gyakran főellenségük, az Erő Sötét oldalát tanulmányozó Sithek ellen. Habár a Rendet kétszer is majdnem elpusztították - először a Darth Revan Sith Birodalma idején, majd 4000 évvel később a Nagy Jedi tisztogatás alatt -, Rend fennmaradt. Ez nem kis részben köszönhető Luke Skywalker erőfeszítéseinek, aki megalapította az Új Jedi Rendet, először az Új Köztársaság, később pedig annak utódja, a Szabad Szövetségesek Galaktikus Szövetségének védelmére.

A Jedik történelme[]

„A régi Köztársaságban a Jedi lovagok voltak a béke és az igazság védelmezői emberöltőkön át.”
Obi-Wan Kenobi[forrás]
Kék nyíl Bővebben lásd: A Jedi Rend történelme

A Jedik egy filozófiai tanuló csoportként jöttek létre eredetileg a Tython bolygón, és csak később váltak a béke és igazság sokak által tisztelt őrzőivé. A misztikus Erő használóiként és a jelképükké vált izzó fénykardjukkal puszta létük lelkesítette a galaxis lakóit. A Jedik nyugodt, tapintatos viselkedése ideálissá tette őket a békeközvetítő szerepre viták és összetűzések idején. Mégis, bár erősek voltak, kevés Jedi volt. Ellenségeik által gyakran voltak szorongatva zűrzavar és kétség idején, a gonosz áramlat gyakran tette próbára a rendjüket és a rendszert, amit szolgáltak, közülük is a leginkább említésre méltóak voltak a Sith-ek. Ezek a sötét harcosok a szöges ellentétei voltak a Jediknek. Esküdt ellenségek voltak, és a közöttük folyó harc nemegyszer az egész galaxist háborúba sodorta. Válság idején a Sith-ek képesek voltak rá, hogy az Erő sötét oldalának segítségével korlátozzák a Jedik erejét, és megakadályozzák őket abban, hogy lássák a jövőt.

A Jedik útja a bölcsesség és türelem útjává vált, amit, ha a szükség úgy kívánta, gyors és határozott cselekvéssel támogattak meg. Mégis, a Jedi Tanács néha úgy tűnt, hiányolja a döntésképességet, és szívesebben foglalkozik hosszabb időn át tartó eseményekkel. Hasonló történt például a Mandaloriai háborúk alatt is. Tétlenségük arra ösztönözte Revant, hogy visszavágjon a harcban, és ez végül a Jedi polgárháborúhoz vezetett. Ezalatt az összetűzés alatt a galaxis többi részének szemében elmosódott a határ a Jedik és a Sith-ek között, és emiatt mind a két oldalt ugyanúgy hibáztatták a katarri, a telos IV-i vagy épp a dantooine-i pusztításért.

Bonyolult tervezéssel és bámulatos alkalmazkodóképességgel egy Sith mester (a naboo-i Palpatine szenátor) képes volt rá, hogy Főkancellár tisztségig emelkedjen, konstruáljon egy háborút, amennyire csak képes volt, aláássa a Jediket, majd egy gyors, mesteri csapással elpusztítsa a Jedi Rendet, és császári címe alatt leigázza az egész galaxist. Mégis, még ez a katasztrófa sem volt képes teljesen megsemmisíteni a Jediket, és már egy generáción belül visszatértek, hogy védjék, és bölcsességükkel és útmutatásukkal táplálják a galaxist. A Jedik voltak az Új Köztársaság szellemiség forrásai.

A Jedik ösvénye[]

Nincs érzelem; béke van.
Nincs tudatlanság; tudás van.
Nincs szenvedély; derű van.
Nincs halál; az erő van.
Jedi jelkép
— A Jedi Kódex[forrás]

Ahhoz, hogy valakiből Jedi váljon, éles elmére és a lehető legmélyebb elkötelezettségre volt szüksége. Egy Jedi élete csupa áldozat volt. Azt, aki Erő-érzékenynek mutatkozott, hogy védjék a Sötét oldaltól, a Rend nem sokkal születése után magához vette, és megkezdték oktatását a coruscanti Jedi Templomban vagy kisebb Jedi Enklávékban. A padawanoktól már kiképzésük kezdetétől elvárták, hogy ragaszkodjanak a szigorú Kódexhez, ami többek között józan gondolkodást, türelmet és jóakaratot követelt meg tőlük. A negatív érzelmeket, mint a gyűlöletet, haragot és a félelmet ártalmasnak vélték, és úgy tartották, hogy a Sötét oldalhoz vezetnek, így tiltották a Jedik számára ezek gyakorlását.

Kiképzés[]

Vívás fénykarddal[]

Ha visszatekintünk a múltba, akkor észrevehető, hogy a vívás művészete mindig visszatükrözte a kor filozófiáját. Alexander Dumas muskétásai számára a vívás nem az ellenfél legyőzésének eszköze volt, hanem a becsület megőrzését szolgálta, ami sok esetben fontosabb volt még a párbaj túlélésénél is. A fegyelmezett japán szamurájok számára a kard nagy rituális jelentőséggel bírt, amíg a spanyol kalózok szablyáikat henteskés módjára használták, ami visszatükrözi, hogy nem volt bennük semmi tisztelet az emberi élet iránt. Tehát elmondhatjuk, hogy a vívásban mint kulturális kifejezőeszközben megnyilvánul a harcos személyisége is. Ugyanígy a Star Wars univerzumban, ahol Jedik és Sith-ek párbajoznak ősi fegyvereikkel, a fénykardokkal. A laikusok számára egy fénykardpárbaj pusztán zavaros fényfelvillanások kavalkádjának tűnik, de ha közelebbről megvizsgálunk egy ilyen összecsapást, akkor fény derül a Jedi lovagok titkára. Ahhoz, hogy megértsük ezeknek a harcosoknak a technikáját, meg kell hogy ismerjük a Jedi fénykardpárbaj legendás Hét Formájának történelmét...

A Hét Forma

A Jedik történelmének hajnalától, hét különböző vívóstílus alakult ki, amit összefoglaló néven Hét Forma-ként emlegetnek. A formák különböző harci stílusokat, és filozófiákat jelentetnek meg. Mindegyik formának megvan a maga előnye, és mint ahogy azt láthattuk a Klónok támadása című filmben, mind a hét forma a mai napig használatos.

I. Forma

Évezredekkel a Klónháborúk előtt, a fejlett ipari technológia felváltotta a fémből készült kardokat energia sugarú fénykardokra. Ebből az átmenetből született meg az I. Forma. A Jedi mesterek az első formát az ősi vívási hagyományokból alkották meg, mialatt a penge-penge elleni harc alapelve ugyanaz maradt. A támadás, a védekezés, a támadott testfelület és a kiképzés alapjai már adottak voltak.


A Jedi tanítványok mindig az I. Formával kezdik a tanulást.

II. Forma

A végsőkig kifinomított fénykard-fénykard elleni párbaj stílusa kapta a II. Forma elnevezést, ami ezen kívül tartalmazta, a penge kezelésének lehető legmagasabb szintű elsajátítását is. A galaxis által legnagyobbaknak elismert párbajvívók kerültek ki ennek a vívásformának a mesterei közül. Manapság a II. Forma egy ősi technika, amit szinte egyetlen Jedi sem sajátít el az alapvetőtől szükségesebb szinten, mivel ritka az olyan eset, ahol egy Jedinek fénykarddal harcoló ellenféllel kellene megküzdenie. Még a galaxisban itt-ott felbukkanó Sith-ek ellenére is olyan kicsi a valószínűsége annak, hogy egy Jedinek fénykard párbajt kelljen vívnia, hogy ezért inkább egy taktikailag kihasználhatóbb stílusra összpontosítanak. A Sith-ek azonban, akik fénykard forgató Jedikkel való harcra készülnek, a II. Formát, egy erőteljes technikaként ismerik el.

Dooku gróf a II. Forma mestere volt, míg Obi Wan a III. Formában harcolt a Sith ellen.

III. Forma

A harmadik vívóstílus, mintegy válaszként lett kifejlesztve, a galaxisban teret hódító lézerfegyverek elterjedésére. Amint ezek a fegyverek széleskörűen alkalmazásba kerültek a 'rosszfiúk' körében is, a Jediknek ki kellet találniuk egy egyedülálló vívási technikát önmaguk megvédelmezésére. A III. Forma tehát a lézersugarak kivédésének gyakorlatából alakult ki. Az évszázadok során ez az eredet az erősen kifinomult agresszivitásmentes Jedi filozófia kifejező eszközévé magasztosult. A III. Forma, maximálissá teszi a defenzív védekezést, jellemző stílusjegyeivel, a rövid és hatékony mozdulatsorozatokkal, amik minimális testfelületet hagynak szabadon, összehasonlítva ezt a többi, relatív nyílt Formával. Obi-Wan Kenobi a III. Formának kötelezte el magát, mestere Qui-Gon Jinn halála után (akinek egyébként kedvence, a IV. Forma volt) mert észrevette, hogy mestere védekezésmódja elégtelennek bizonyult Darth Maul Sith technikája ellen. A III. Forma igazi mestereit, legyőzhetetlennek tartják. Kenobi még öregkorára is félelmetes kardforgató maradt.

Obi Wan kitartott a védekező III. Forma mellett egészen a haláláig.

IV. Forma

A legakrobatikusabb vívásmód, amely erősen kihangsúlyozza a Jedik futáshoz, ugráshoz és forgáshoz szükséges képességeit az Erő rendkívüli módon való alkalmazásával. A IV. Forma mesterei magukba foglalják mindazon képességeket, amik az Erő segítségével fizikai képességük határáig teljesíthetőek A IV. Forma Jedi mestereinek fénykard párbaja bámulatba ejti a külső szemlélőt. A gondosan kidolgozott mozgások középpontjában álló Jedi, méltó ellenfele bárkinek. Yoda, aki a minden tárgyat és élőlényt átszövő Erőben hitt, szintén ennek a formának a mestere volt, csakúgy, mint Qui-Gon Jinn és tanítványa, Obi-Wan Kenobi is, tanonc évei elején.

V. Forma

Azokban a zavaros időkben, amikor a Jediknek egyre nehezebbé vált a béke fenntartása a galaxisban, fejlődött ki, ez a IV. Formától erőszakosabb és erőteljesebb vívásmód. Azok a Jedi mesterek, akik a III. Formát túl passzívnak találták, fejlesztették ki az V. Formát. A III. Forma mestere lehetett ugyan legyőzhetetlen, de ő sem voltak képes ellenfeleit legyőzni egy pusztán védekezésre használható vívóstílussal. Az V. Forma, az erőteljességre és a fénykarddal való támadás mozdulataira koncentrál. Ez a stílus, kihasználja a fénykardnak azt a lehetőségét, amivel kézifegyverekből kilőtt energiasugarat képes blokkolni, majd visszaverni az ellenfél irányába. Filozófiája, az ellenség legyőzéséhez szükséges erő és hatalom birtoklása, amit a Jedik közül néhányan úgy határoznak meg, hogy "a béke fenntartásához szükséges felsőbbrendű Erő". Némely Jedi lovagnak az V. Forma testesíti meg a mindenfajta fenyegetés ellen alkalmazható, méltó vívóstílust, más Jedi lovagok viszont úgy gondolják, hogy szükségtelenül kísérti bennük a Sötét Oldal másokon való uralkodásának hajlamát.

A klónháború kezdetekor Anakin hatalomvágyától elvakítva az V. Forma mellett kötelezi el magát.

VI. Forma

Palpatine kancellársága alatt, a VI. Forma az érvényben lévő Jedi fénykard képzések standardja. Ez a stílus az eddig említett irányzatokat részben ötvözi és egyensúlyba tartja, mérsékelve azokat, úgy, hogy a középpontba a harmóniát és az igazságosságot helyezi, elutasítva a másokon való uralkodás hatalmát. A VI. Formát más néven "Diplomatikus Formának" is nevezik, mert kevésbé intenzív, mint a többi stílus, lehetőséget adva ezzel a Jediknek, hogy tanulás közben olyan képességeket is elsajátítsanak, mint például a politikai stratégia és a tárgyalási képességek. A VI. Forma az I., III., IV. és az V. Forma tulajdonságait ötvözi. Fiatal Jedik az első éveik alatt az I. Formát tanulmányozzák és azután egy-két évet töltenek el mindegyik stílus megismerésével mielőtt befejezik kiképzésüket. Összehasonlításul, egy olyan Jedi, aki a VI. Forma mestere, minimum 10 évig kell, hogy gyakorolja és tanulmányozza ezt a stílust, miután befejezte az I. Forma alapképzését. A VI. Forma jól passzol a modern Jedi galaxisban betöltött szerepéhez, amiben a lovag ugyanúgy a harcművészetben, mint a politikai színterén otthonosan mozog. Mindezek ellenére a többi Forma legképzettebb mesterei, szükségtelenül megerőltetőnek tartják ezt a stílust.

VII. Forma

A legmagasabb szintű stílusnak tartott VII. Formát, csak azok a Jedi mesterek képesek kontrollálni, akik egyszerre több különböző formának a mesterei is egyben. Ez a legbonyolultabb és legtöbbet kívánó stílus, de elsajátítói fantasztikus erőt és képességeket szerezhetnek vele. A VII. Forma nagyfokú bátorságot és határozott, pontos mozdulatokat igényel. Nyíltabb és mozgékonyabb, mint az V. Forma, de mozgástanilag nem annyira aprólékosan kidolgozott, mint a IV. Forma. Hozzáadva a nagyon fejlett, Erő segítségével végrehajtott ugrásokat és mozdulatokat, a VII. Forma taktikája legázolja az ellenfelet a látszólag összefüggéstelen, nagyon gyors mozdulat sorozatokkal, ezzel kiszámíthatatlanná téve a Jedi taktikáját a harcban. Ez a jellegzetesség sokkal bonyolultabb kivitelezését tekintve, mint a IV. Forma kecsesen összekapcsolt mozdulatai. A VII. Forma megkívánja az V. Forma intenzitását, de sokkal nagyobb energiát igényel a szélesebb sávban kiterjesztett, aprólékosabb összpontosítás miatt. Ez a stílus még az V. Forma érzelemvilágától is mélyebbre hatol, mesterei még tökéletesebbek. A VII. Forma képviselőinek nyugodt külseje egy pattanásig feszült belső erőt rejt. A VII. Forma mind a mai napig nem teljesen ismert mivel keveseknek adatik meg, hogy eljussanak ilyen magas szintre.

Darth Maul a VII. Forma mestere.

Forrás: Star Wars magazin 2003. január-februári szám

Életmódjuk[]

Az Erő[]

Az Erő olyan "erő" amely erőssé és "mágikussá" teszi a jediket. Ezért nevezzük a jediket sci-fi-varázslónak. A jedikben midiclorianként jelenik meg a vérsejtekben. A jedik a haláluk után eggyéválnak az Erővel és bármikor megjelenhetnek egy jedinek. Az Erő bolygója a Mortis.

Egy Jedi erejének három tartóoszlopa[]

„A Jedik nem a békéért harcolnak. Az csak egy szlogen, és mint minden szlogen, félrevezető. A Jedik a civilizációért harcolnak, mert csak a civilizáció hozhat létre békét. Az igazságért harcolunk, mert az igazság a legfőbb alapja a civilizációnak: homokra építik az igazságtalan civilizációt. Nem éli túl a vihart.”
Mace Windu[forrás]

A Jedik Kódexjének és szervezetének ereje három alaptételen nyugodott.

  • Önfegyelem
  • Mindaz a tudás, amit a Jedi Archívumban tároltak
  • Az Erő, a mindent átható és összekötő energia

Amikor ezt a hármat helyesen használták, lehetővé tették egy Jedi számára, hogy bármilyen problémát megoldjon és minden akadályt legyőzzön azért, hogy végül jobb hellyé váljon a galaxist.

Rangok a Jedik között[]

Minden egyes Jedi, ahogy előrehaladt kiképzésében és egyre jobban megismerkedett a Jedi Kódexszel és az Erővel, végighaladt a négy alapvető rangon.

Hierarchia[]

Specializáció[]

A Jedik számos irányba szakosodhattak, akár azért, mert képességeik és érdeklődésük miatt, akár mert a Jedi Renden belül egy olyan kötelezettséget vállalt magára, ami egy terület alaposabb ismeretét követelte meg. Ezekkel a specializálódásokkal gyakran sajátos Jedi rangok jártak. Mi több, a galaxis történelme folyamán néhány Jedi a Köztársaság oldalán harcolva katonai rangot szerzett.

Hadászat[]

Volt, hogy a Jedik nem csak a béke őrzői voltak, hanem katonák is. Néha mikor háború volt, különösen mikor abban a háborúban Sith-ek is részt vettek, a Jedik katonai rangot vettek fel, és a Köztársaság seregeit irányították. Ilyen volt például a Mandaloriai Háború, a Jedi Polgárháború, az Új Sith Háborúk és a Klón Háborúk.

Háború idején a Jedik által viselt rangok:

Gyógyítás[]

Barriss gyógyítása

Barriss Offee, egy Jedi gyógyító

* Jedi gyógyítók - Néhány Jedi az Erőt humanitáriusabb módon használta fel: gyógyítottak az Erő segítségével. Ráadásul, amellett, hogy erre képesek voltak, átfogó tudással rendelkeztek gyógyszerek és orvosi technológiákat illetően. A Jedi gyógyítók dolgoztak a Rend által erre a célra fenntartott épületekben, és a csatamezőn. Például, a Klón Háborúk idején a Jedi gyógyítók a Medstar-osztályú fregattokon szolgáltak, és alkalomadtán, a Köztársaság mozgó sebészeteiben.

Kultúra, történelem és tudás[]

Néhány Jedi a tudományok felé fordult. Olyanok felé, amik a galaxis történelmével, az Erővel, vagy a Jedi Renddel álltak kapcsolatban, és így ezek a Jedik felbecsülhetetlen értékű tudást nyertek.

  • Jedi archeológus - olyan Jedi, aki régészként igyekszik történelmi tudásának bővítésére. A Jedi archeológusok gyakran voltak tagjai az ExplorCorpsnak, és különböző megbízatásokban vettek részt.
  • Jedi történész - egy Jedi, aki nyilvántartja a galaxis és a Jedi Rend történelmét. A Jedi történész látszólag mindent tudott a Jedi Rend múltjáról.
  • Jedi könyvtáros - egy Jedi, aki az óriási felhalmozott tudásanyag igazgatásával foglalkozott. A Jedi könyvtárosok fontos Jedi könyvtárak vezetésével voltak megbízva. Ilyenek könyvtár volt például az ősi Nagy Jedi Könyvtár, a dantooine-i Jedi Enklávé könyvtára, és a Jedi Archívum is.
  • Jedi geológus - olyan Jedi, aki geológiára specializálódik.

Diplomácia[]

Bűnüldözés[]

Tanítás[]

Yoda a Tanácsban

Yoda fontos szerepet játszott a Jedi Tanácsban, mivel az összes Jedi fiatalt tanította.

„Nyolcszáz éve készítem föl a Jediket. Saját eszemre inkább hallgat, hogy ki alkalmas. Hogy valakiből Jedi váljék, ahhoz a legvégső elszántságra és a legnagyobb komolyságra van neki szükség.”
Yoda mester Luke Skywalkernek[forrás]

A mester-padawan rendszer mellett néhány Jedi arra specializálódott, hogy az Erő bizonyos területeit vagy a Jedi léthez szükséges más készséget tanítson.

  • Jedi tanító - A fiatalok, padawanok, és alkalmanként az idősebbek általános oktatásáért felelős Jedi. Néha a Tanács tagjai váltak Jedi tanítókká, mivel sűrűn tartózkodtak a kezdeti oktatásnak helyet adó Jedi Templomban. Mégis, leggyakrabban ezek az oktatók egy Jedi Praxeumban vagy akadémiában dolgoztak.
  • Jedi fegyvermester - Egy, a fénykardvívásban magasan képzett Jedi. A fegyvermester volt a fénykardvívás tanítója a Jedi Templomban, egy Praxeumban vagy Akadémián.
  • Jedi edző - Az Erő egy bizonyos területének oktatásáért felelős Jedi diák vagy lovag. A Jedi edző alapvető eleme volt a Jedi lovagok oktatásának az Új Jedi Rend korai szakaszában.

A Kiválasztott[]

Kék nyíl Bővebben lásd: A Kiválasztott
AnakinEstGrumpy

Anakin Skywalker, a Kiválasztott

„Egy Jedi jön majd, aki elpusztítja a Sith-eket, és egyensúlyt hoz az Erőbe.”
―A Nagy Holokron

A Kiválasztottról szóló jóslat egy ősi Jedi legenda volt, ami megjövendölte az eljövetelét annak a személynek, aki "egyensúlyt fog hozni az Erőbe". Ezt Qui-Gon Jinn és más Jedik úgy értelmezték, hogy ez a valaki el fogja pusztítani a Sith-eket. Miután YE 32-ben találkoztak, Qui-Gon hitte, hogy Anakin Skywalker ez a megjósolt személy, méghozzá Anakin kivételesen magas midiklorián száma és születésének egyedi körülményei miatt.

Kezdetben számos Jedi hitte azt, hogy Anakin a Kiválasztott, mivel a fiú látszólag összehasonlíthatatlan erővel bírt. Erősebb volt, mint akármelyik addig élt Jedi. Azonban később, miután a sötét oldal fogságába esett úgy tűnt, hogy mégsem ő a Kiválasztott. Mint Darth Vader, jelentős szerepet vállalt a Jedi Rend elpusztításában. Azonban YU 4-ben, jóvátette bűneit, mikor úgy döntött, hogy fellép Palpatine császár ellen, és feláldozta magát azért, hogy megmentse a fiát, Luke-ot. Egyúttal elpusztította a Sith-eket, bebizonyítva Qui-Gon és a többiek igazát: valóban ő volt a Kiválasztott. Palpatine és Vader halálával az Erő végül mégiscsak "egyensúlyba került".

Advertisement