Kaminopedia
Advertisement

„—És bár az ellenség nagy számban vonult fel, minden számnak létezik negatívja. Magamévá tettem az erejüket. Magamévá tettem az elméjüket. Minden test az én testem. Senki nem mozdul, ha nem akarom. Ezt a hatalmat ígérték a sitheknek, én pedig valóra váltottam az ígéretet!”
―Karness Muur kódexéből[forrás]

Karness Muur egyike volt a legkorábbi sith nagyuraknak a régi Sith Birodalomban, a Muur Talizmán és a Karness Muur Kódex alkotója. Előtte egyike volt azoknak a jediknek, akik az Erő sötét oldalára tértek és a százéves sötétséget okozták.

Életrajz

Testi élet

„Ha így igaz, egyike lehetett azoknak a sitheknek, akik a ma ismert sith rend megszületése előtt éltek. Akár XoXaan kortársa is lehetett, akinek a holokronja téged tanított a sith életvitelre, nagyuram.”
―III. Darth Wyyrlok Darth Kraytnak[forrás]

Muur életében.

Karness Muur egyike volt a százéves sötétség sötét jedijeinek Xoxaan és Ajunta Pall mellett. Egyike volt az olyan szörnyek megalkotóinak, mint a leviatánok. Muur harcolt a corbosi csatában, és egyike volt a magukat megadó túlélőknek. Pall és Xoxaan melett Muurt is száműzték a Köztársaságból, majd sötét jedi társai mellett a Korribanra érkezett. Amikor találkoztak Korriban őslakosaival, egy sárga-pengéjű protokardot viselt, amit jelenlétükben suhintgatott a felsőbb erejének jeleként.

Muur és sötét jedi társai felismerték a potenciális és kiaknázatlan Erő-érzékenységét a sith fajnak, és azonnal rabigába hajtották őket az Erő sötét oldalán keresztül. Miután meghódították a sith fajt, Muur társaihoz hasonlóan sith nagyúrnak kente fel magát, ezzel ők voltak az elsők, akik ezt a megtisztelő címet felölthették.

Karness Muur ezek mellett megalkotta saját sith amulettjét, amit borzalmas sötét ereővel töltött fel, amit a viselőjének le kellett győznie. Muur talizmánja megadta neki a hatalmat, hogy a közelében lévőket agyatlan rabszolgákká alakítsa. Amikor a talizmánról kiderült, hogy nem hat az Erő-érzékenyekre és bizonyos fajokra, Muur létrehozta a rakghoul járványt, egy fertőzést, ami szabadon terjedhetett a rabszolgái között.

Rakghouljainak seregét, Muur arra akarta használni, hogy uralja a Galaxist. Ebben az időben megalkotta a Karness Muur Kódexét, amiben felvázolta szeretett talizmánja erejét és szándékait a sithek számára. Ebben az időben már egy modern fénykardot használt, amire a protokardját cserélte. Muurnak azonban voltak riválisai felebarátai között is. Az egyik ilyen ellensége a Dreypa nevű sith nagyúr volt, aki egy speciális sztázis fülkét teremtett, hogy elfogja és semlegesítse Muurt és a talizmánja erejét. Ugyanakkor Dreypa soha nem volt képes a börtönébe zárni Muurt.

A fiatal Muur egy jedivel harcol a corbosi csatában.

Szellemi lét

„...Én mégis egy elmét érzékelek itt! Az Erő révén látom...”
―Q'Anilia a Tarison, Karness Muurról és rakghouljairól szóló látomása közepette[forrás]

Amikor Muur fizikai halált halt, talizmánja képes volt fenntartani a lelkét. A sith nagyúr ezen keresztül képes volt munkásságát a halála után is sokáig folytatni, mivel a talizmán volt a kapuja az élők világába. A végső terve az volt, hogy találjon egy erős Erő-érzékeny személyt, akit rávehet, hogy viselje a talizmánt, amely majd később lehetővé teszi Muur számára, hogy birtokolja a lényt és hozzáférhessen az Erő képességeihez.

A Jedi Szövetség Első Figyelőköre előre látta őt egy gyászszertartás során, amit az elesett togruta jedi tanácsos, Raana Tey tiszteletére tartottak. Ebben a látomásban Muur a rakghoulok seregét vezette, amiket szervezetten tartott, és fegyvereket és járműket használhattak. A Talizmánt viselte a mellkasán, és egy hajlott markolatú fénykard lógott az övéről. A látomásban egy vörös fénykarddal vívó csuklyás személy volt a társaságában.

Megfelelő gazda

„És te az enyém vagy!”
―Karness Muur Celeste Morne-nak[forrás]

Muurt egy másik szövetségi ügynök, Celeste Morne mester látomásaiban is szerepelt, aki Zayne Carrick padawant rántotta ki a Talizmán fogságából. Amikor Morne megkérdezte Muurt, hogy ki is ő, a válasz annyi volt, hogy ő a jövő. Mivel Erő-érzékeny volt, Muur szelleme hozzákötötte magát Morne-hoz a Talizmánon keresztül, és megpróbálta a teljes irányítást átvenni felette. Megpróbálta elhagyni a mandalóriak által irányított bolygót, a Jebble-t, és elterjeszteni a rakghoul járványt az egész galaxisban, Mornet és ideiglenes gazdatestét használva. Carrick segítségével, Celeste ráeszmélt, hogy a talizmánon keresztül Muur irányítja. Morne ezután azt kérte Carricktől, hogy vessen véget az életének, de Carrick egy másik lehetőséget ajánlott számára. Dreypa börtönébe helyezte, abba a tárgyba, ami Muur tettei miatt készült. Sztázisában a sith tervei bizonytalan időre elhalasztódtak, amíg a jedik megkísérelhettek felkészülni a Muur Talizmán erejére.

Négy évezreddel később

„Ez itt erős, Celeste Morne... és kész elfogadni. Érdemes a talizmánra!”
―Karness Muur Darth Vaderről[forrás]

Karness Muur és Celeste Morne.

Négyezer évig Muur és Morne együtt voltak bezárva a börtönkamrába. Ekkor találtak rá bányászok, akik csempészeknek adták el azt, de amikor Morne-t hosszú álmából Darth Vader felébresztette, ő és Muur megtudták, hogy négy évezred telt el. Tudomást szereztek arról is, hogy a mandalóriak mégsem győzték le a Galaktikus Köztársaságot, viszont a Sith Rend feléledt, és jelenleg is uralja a Galaxist, ami Muur nagy örömére szolgált.

Amikor Morne megtámadta Darth Vadert, Muur hatalmasabb erőt érzett az új sötét nagyúrban, és elkezdte meggyőzni Morne-t, hogy fogadja el a halált, így megmenekülve a szorításából, miközben azt suttogta Vadernek, hogy maga kaparintsa meg a Talizmánt, majd használja annak erejét mestere megölésére. Nem akarva, hogy Vader megkaparintsa az ősi hatalmat, Morne a klónkatonákat rakghoulokká alakította, ami Vadert - aki félt feladni az egyik sith mestert a másikért - menekülésre kényszerítette. Muur dühös volt, hogy a jedi használni tudta a hatalmát, és az elhagyatott holdon rekedtek Morne testébe zárva.

Két évtizeddel később

„Ez itt talán nem annyira fejlett, mint a másik... de megteszi ő is.”
―Karness Muur Leia Organáról.[forrás]

Közel két évtizedig voltak Muur és Celeste az elhagyatott holdon rekedve, az előbbi az utóbbit az őrületbe taszítva. Muur elhitette vele, hogy Zayne és Vader hagyta őt el a holdon. De Muur újra meglátta az esélyét a galaktikus uralmának, amikor egy lázadó szövetségi osztag a bolygóra érkezett egy birodalmi fegyver hamis információja miatt.

Látva Luke Skywalkert és Leia Organát, és érezve azt, hogy kik is ők, Muur és a talizmánja kieresztette magát, és Lukera vetette magát, de amikor Leia közbe akart avatkozni, Muur úgy döntött, hogy inkább őt fogja megkaparintani. A Talizmán Leia nyakához rögzült, de Celeste levette, nem akarva, hogy más is megszenvedje azt, amin ő ment keresztül. Visszatette a talizmánt a nyakára, ezzel visszakötve magát Muurhoz. Együtt elhagyták a holdat egy elhagyatott GR-75 közepes szállítóhajóval.

Egy évszázaddal később

„Én türelmes vagyok. Újabb jelölt érkezik majd, akit átjár az Erő, és már nem lesz szükségem rád. És meghalsz, kicsi jedim!”
―Muur Celeste Morne-nak[forrás]

Több mint egy évszázaddal később Celeste elfogta a Iron Sun nevű csillagrombolót és az egész személyzetét rakghoulokká változtatva, és egy bomlott hipertér útra terelte a Mély Magban. De Karness türelmes volt, és tudta, hogy majd sikerül valaki még erősebbet uralma alá hajtani, és amikor ezt megteszi, akkor Celeste meg fog halni.

Karness Muur sith nagyúr második és egyben utolsó halála.

Amikor Cade Skywalker a Iron Sunra érkezett, Muur érezte a hatalmas erőt benne. Muur még inkább kíváncsivá vált, amikor Cade a sötét oldal erejét használta, hogy meggyógyítsa magát a rakghoul járványtól.

Miután Cade csapata a Had Abbadonon elfoglalt egy birodalmi őrállomást, Muur elkezdett mindannyiuk elméjével játszani, Shado Vaonak azt a látomást adva, hogy megöli Celestét, majd rabul ejti a Talizmán. Azlyn Rae el akarta pusztítani a talizmánt, de Cade melállította őt. De Muur hangja a lány fejében Cadet arra sarkalta, hogy figyelmeztesse Celestét és Muurt, ha még több gondot okoznak, akkor egy torpedóhoz láncolja őket, és a Mélymag egyik fekete lyukába küldi őket.

Nem sokkal később Muur Celeste testében egy üzenetet küldött a Coruscantra azzal, hogy elkapta Cade-et. Darth Krayt és jobb kezei a Had Abaddonra érkeztek, hogy tárgyaljanak arról, ami a mesterüknek a halál megkerülésének útját jelentené. Ugyanakkor a tárgyalás egy csapda volt, amit Krayt megölésére terveztek, vagyis a többiek ezt gondolták. Csak a végére derültek ki Muur igazi indítékai: megölni a jediket, Cade-et és a többieket rakghoulokká alakítani és Krayt testét megszerezni magának.

A harc közben Muur és Celeste közvetlen csatába bocsátkoztak Krayttel. Néhány intenzív Erő villámot követően Azlyn Rae hátba szúrta Kraytet a fénykardjával, de elsöpörte a robbanás, amit Muur és Celeste okoztak. Krayt métereket zunant, Raet pedig halottnak gondolták. Celeste rádöbbent, hogy Cade-et nem tudná Muur irányítani, ezért úgy döntött, hogy átadja a Talizmánt neki. Cade Celeste testében kapcsolta be a fénykardját, megölve a lányt. Néhány pillanaton belül Celeste teste porrá vált, és a Talizmán Cade karjára kúszott. Muur meggyőződve arról, hogy egy új testet talált, amelyben irányíthatja a Galaxist, bejelentette terveit Cadenek, ugyanakkor Cade elmondta, hogy nem Krayt volt az egyetlen sith nagyúr, akinek a csapdát állították. Cade ezután speciális képességét használta, hogy megtalálja a Talizmán hibáit, majd túltöltötte az Erő energiájával elpusztította azt Muurral együtt.

Erők és képességek

Jediként és sötét jediként Muur a sötét oldal misztikus tanításaiba merült. Muur a sötét oldalt az élet kifacsarására, meghosszabbítására és megőrzésére használta. Több sith ivadékot, köztük a leviatánok alkotója volt. Sith nagyúrként Muur tehetsége exponenciálisan nőtt. Egyike volt az eredeti sith nagyuraknak, így a képességeik és tanaik egyik kidolgozója is. Muur egy tapasztalt sötét oldali gyógyító volt. Megmutatta a gyógyító képességeit Darth Kraytnek, akinek saját törekvései a gyógyítására ismételten kudarcot vallottak, még Muur ellenfele, Xoxaan ismeretei mellett is, aki saját korában híres sith gyógyító volt.

Muur hajlított-markolatú fénykardja.

Muurnak borzasztó tehetsége volt az Erőhöz. Azt állította, hogy sok rivális sith nagyúrral végzett, de csak egyikük tudta megtámadni. Dreypa egy szerkezetet alkotott, amit speciálisan arra tervezett, hogy elfogja és legyőzze Muur erejét. Muur vitatta Darth Krayt erejét, annak ellenére, hogy Krayt volt a kora legerősebb sithje. Muur ezek mellett az Erő-villám mestere volt, ami sok esetben halálosnak bizonyult. A végső csatában Darth Krayt ellen Muur a még rombolóbb Erő vihart használt, amelyet Celeste Morne testébe zárva alkotott.

Muur ezek mellett a sith mágia úttörője volt. Kialakított egy varázslatot, amely nem Erő-érzékenyetek agyatlan bestiákká, rakghoulokká alakította. Muur a sith alkímiai egyik első használója is volt. A rakghoul járvány, egy betegség, amely egy rakghoul nyálán keresztül terjedt, és az áldozatát is hasonló lénnyé alakította, ezen az úton alakult. Egy talizmánt alkotott, amibe ereje nagy részét ültette. Fizikai halálát követően Muur szelleme az amulettben élt tovább; ugyanakkor Erő képességei nem voltak elérhetőek, csak akkor, ha egy élőlény viselte a talizmánt.

Muur egy sárga protokarddal vívott jediként és sötét jediként. A sárga pengéjét látták a corbosi csatában, és magával vitte a Köztársaságból való száműzetése során is. Sith nagyúrként a protokardját egy hajlított-markolatú vörös fénykardra cserélte, mert ez megkövetelte egy külső hatalmi forrás jelenlétét.

Megjelenések

  • Star Wars: A Régi Köztársaság lovagjai 25: Vektor, 1. rész (Először tűnik fel)
  • Star Wars: A Régi Köztársaság lovagjai 27: Vektor, 3. rész
  • Star Wars: A Régi Köztársaság lovagjai 28: Vektor, 4. rész (Csak megemlítve)
  • Star Wars: Sötét idők: Vektor
  • Star Wars: Dark Times 13: Blue Harvest, Part 1
  • Star Wars: Lázadás: Vektor
  • Star Wars: Hagyaték: Vektor
  • Star Wars: Hagyaték 34: Viharok, 1. rész (Csak megemlítve)
  • Star Wars: Legacy 39: Tatooine, Part 3 (Csak megemlítve)
  • Star Wars: Legacy 44: Monster, Part 2 (Csak megemlítve)
Advertisement