FANDOM


Kirajzashajo

A Kirajzás.

A Kirajzás egy expedíciós projekt volt, melyben hat Jedi mester, tizenkét Jedi lovag és 50 000 telepes kelt úra, hogy a Galaktikus Köztársaság határait átlépve, az Ismeretlen Régiókba belépve értelmes lényeket találjanak a Galaxis peremén.

A kezdeti bürokráciai nehézségek után a központi raktármagból és hat hozzáerősített Dreadnaught-osztályú nehézcirkálóból álló hajóegyüttes végül YE 27-ben útnak indult. A Yaga Minort elhagyva a Kirajzás számos peremvidéki világot érintve behatolt az Ismeretlen Régiók területére. Hamarosan azonban egyre nagyobb problémák ütötték fel fejüket, amikor a projekt ötletgazdája, Jorus C'baoth átvette a a teljes irányítást, és egyre önkényesebb döntéseket hozott.

Miután megérkezett az Ismeretlen Régiókba, a hajót váratlanul támadás érte, melyben Mitth'raw'nuruodo parancsnok szinte teljesedn megsemmisítette a Kirajzást, méghozzá Darth Sidious paqrancsára. Az Erőd egyik bolygójára becsapódva pihent 49 éven keresztül, egészen addig, amíg a chissek újra fel nem fedezték YU 22-ben. Az expedíción utazott Luke és Mara Jade Skywalker is, akik találkozhattak a katasztrófa túlélőivel, valamint segédkeztek sorsuk javításában.

A projekt születése

JorusWiki

Jorus C'baoth, a Kirajzás létrehozója.

A Kirajzás ötlete Jorus C'baoth Jedi mestertől származik. YE 29-ben született meg az elgondolás, hogy egy nagyszabású expedíció induljon el az Ismeretlen Régiókhoz, ahonnan a Galaktikus Perem felé, majd pedig akár egy másik galaxisba vezessen az útja. A kolóniákat alkotó családok arra voltak hivatottak, hogy letelepedésükkel gyarmatvilágokat hozhassanak létre az Ismeretlen Régiókban, illetve azon túl, kiterjestve ezáltal a Galaktikus Köztársaság fennhatóságát. Bár a projekt eredetileg a Jedi Tanács vállalkozása volt, az erőszakos és akaratos természetű C'baoth hamar átvette az irányítást a Kirajzás felett. A támogatás, valamint az előkészületek tekintetében viszont fontos szerep jutott a Szenátusnak is.

A más galaxisokba történő utazások velejárói voltak a Galaxis peremén előfoduló hipertéri zavarok. C'baoth úgy gondolta, a Jedik az Erő segítségével képesek lesznek leküzdeni ezeket a problémákat. Az Ismeretlen Régiók határánál, egy ilyen zavaros űrben nyolcvan Jedi felett átvéve az irányítást C'baoth bebizonyíthatta a technika sikerességét.

Már YE 29-ben elkezdődöt a legénység és az utasok toborzása. A jelentkezők körét különféle fizikai és szellemi szempontok alapján szűkíteték. Az Erő-érzékeny tagokkal rendelkező családokat előnyben részesíteték. Az expedíció résztvevői a Yaga Minoron készültek az indulásra. A Szenátus hat új Dreadnaught-osztályú nehézcirkálót vásárolt a Rendili StarDrive-tól, mely együttesen szintén a Kirajzás nevet kapta.

Ahogy a galaktikus politikai helyzet változásnak indult, egyre kevésbé vált fontossá a projekt megvalósítása. Szép lassan a Szenátus és a jedi Tanács kihátrált a Kirajzás mögül. Palpatine főkancellár ebben a helyzetben is igyekezet megtartani a róla alkotott szerény ember képét. Váratlanul azonban a Szenátus Költésgvetési Bizottsága lehúzta az utaslistáról a leendő telepeseket. Emellet a Tanács részéről Yoda és Mace Windu is egyre inkáb hajlott arra, hogy csupán két Jedit küldjenek el az útra. Minthogy a Kirajzás egyik célja az eltűnt Vergere megtalálása volt, sokan a Rendből úgy gondolták, hogy egy jóval kisebb expedíció is elég lenne.

Mindezek ellenére c'baoth nem tett le álma megvalósításáról. YE 27-ben egy privát találkozón alkut kötöt Palpatine-nal: ha sikerül megoldania a Barlokon a Vállalati Szövetség és a brolfok között kialakult konfliktust, a főkancellár ráveszi a Bizottságot az utasok visszavételére.

Amikor C'baoth a Barlokra utazott, szembesülnie kelet azzal, hogy Darth Sidious mebízotja, Kinman Doriana merényletet követek el a tárgyaló felek ellen. A rakétát C'baothnak végül sikerült hatástalanítania, majd közreműködött a konfliktus rendezésében is. Végül a Jedi mester megkapta a kívánt telepeseket, éppúgy, mint az általa óhajtott Jediket. Palpatine jóváhagyta a 4213.0410-es intézkedést a nagy újraszinkronizálás szerinti 8:2:11-ben a Kirajzás útnak indítását.

A Kirajzás célja

Kirajzas2

A Kirajzás alaprajza.

A projektben való nagyszámú részvétel miatt a Kirajzásnak számos feladata, rendeltetése volt—nyilvános és titkos egyaránt.

C'baoth eredetileg új életformák és új Erő-érzékeny teremtmények felkutatása céljából kérte a Szenátus támogatását. Az egyik titkos ok, amely javarészt a Jedi Tanácstól származott, a két évvel korábban a külső ellenség—a yuuzhan vongok— által korábban elrabolt Vergere felkutatása volt, aki az ismeretlen Területeken, a Zonama Sekoton tűnt el. Ahogy a Köztársaság helyzete egyre rosszabbá kezdett válni, C'baoth szeretett volna minél több Jedit letelepíteni kolóniákban. Ezt az ötletet azonabn számos Jedi, köztük Mace Windu aggályosnak tartotta.

A szenátusnak is megvolt a saját elgondolása a tervről. ők abban gondolkoztak, hogy a kirajzás által felderített területeken kolóniákat létesíthetnek, melyek aztán csatlakoznak a Köztársasághoz, növelve annak területét az Ismeretlen Szektorokban. Emellett sok szenátor úgy vélte, a projekt felfedheti a lehetséges külső ellenségeket, még mielőtt azok potenciális veszélyt jelenthetnének a Köztársaságra nézve.

Palpatine-nak is megvoltak a maga ambíciói. Darth Sidiousként azon munkálkodott, hoyg elpusztítsa a Jedi Rendet. Így aztán jónak ígérkezett, ha a nyilvánosságtól távol megsemmisíti a köteléket, beleértve a rajta utazó nagy számű Jedit. Emellett ő is tudott a yuuzhan vongokról, és nem semmiképp sem akarta, hogy az idegenek felfedezzék a Köztársaságot "idő előtt", vagyis amíg az meg nem erősödik a háborúhoz. Félő volt viszont, hogy a Kirajzás révén az idegenek előbb megtalálják az ismert Galaxist. Így hát Palpatine-nak mindenképp az elpusztítás volt a legkézenfekvőbb.

Indulás

A Kirajzás a peremvidéki Yaga Minorról indult el Pakmillu kapitány parancsnoksága alatt. Az első hetekben még a Köztársaság területén haladt, érintve a Lonnawot, az Argait a Glithe szektoron keresztül, a Kokash és a Mondrass szektort, majd pedig utolsó megállóként a Roxulit is meglátogatta. 234 fényévre a Vad Űrtől módosították a navigációs irányt, és elindultak az Ismeretlen Szektorok felé. Itt nagyobb körök leírása után egy másik galaxis felé vették az irányt.

Fedélzetén 45.000 telepes, 5.000 személyzetis, valamint húsz Jedi—hat mester, tizenhárom lovag és egy padawan. Közéjük tartozott Obi-Wan Kenobi és Anakin Skywalker is, akiket Mace Windu az utolsó pillanatban bízott meg azzal, hogy csatlakozzanak az expedícióhoz, a későbbiekben szemmel tartva C'baothot. A Galaxis határán végül távoztak egy kétszemélyes Delta-12 Skyprite-on, visszatérve az ismert űrbe. Obi-wan egyébként már kezdett úgy dönteni, hogy végleg elkötelezik magukat az expedíción való részvétel mellett, Palpatine azonban tudomást szerzett ottlétükről. Mivel pedig nem akarta anakint "elveszíteni", az utolsó megállónál, a Roxulinál egy ottani bányászkonfliktusra hivatkozva lehozta a Kirajzásról Kenobit és padawanját. C'baoth pedig tartani akarta az ütemtervet, így az expedíció a két Jedi nélkül indul tovább.

Úgy tervezték, hogy a Kirajzás az expedíció végeztével visszatér a Köztársaságba. Készletei tíz évre voltak elegendőek, ugyanakkor feltölthették raktáraikat az útjukba eső bolygókon is. A telepesek egy része úgy gondolkodott, hogy egy-egy Dreadnaught leválasztásával kolóniákat alapíthatnak útközben, hiszen a hajóban elegendő készleteket raktároztak, valamint védelmet is lelhettek bennük.

C'baoth hatalomátvétele

Ahogy az expedíció haladt előre, Jorus C'baoth szép lassan átvette a hatalmat a hajó felett Pakmillu kapitánytól valamint egyre szigorúbban és igazságtalanabbul bánt a nem-Erő-érzékenyekkel. Éjszaka elvitte a gyermekeket kiképzésre, nem engedélyezett semmiféle dekorációt és at embereket a lehető legkisebb dolgokért is büntetésben részesítette. Az utazók kezdték semmibe venni őt, adott esetben pedi lázadásra is készek voltak. A Jedi-mester korábbi tanítványa, Lorana Jinzler nem értett egyet C'baoth parancsaival, igyekezet lecsillapítani az utazókat. Obi-Wan Kenobi pedig úgy vélte, minden szülőnek joga van eldönteni, hogy gyermekét odaadja-e kiképezni. C'baoth viszont nem törődött törődött ezekkel a tanácsokkal, sőt örült is, amikor Kenobi a Roxulinál leszállt.

A Kirajzás vége

Palpatine eredeti szándéka

Palpatine—Darth Sidiousként—Kinman Dorianát küldte a Kereskedelmi Szövetség Egyes Számú Harci Különítménye élén az ismeretlen Szektorok területére, hogy ott megsemmisíthesse a Kirajzást. Az odaérkező, tizenöt csillaghajóból álló erőre azonban váratlanul rátámadt a Mitth'raw'nuruodo (ismertebb nevén Thrawn) vezette Chiss Expanziós Flotta, amely egy rövid harc során a Darkvenge zászlóshajó kivételével megsemmisítette az egész különítményt.

Thrawn a csata után átszállt a Darkvenge fedélzetére, ahol Doriana elmondta a chissnek a küldetése célját, kihangsúlyozva, hogy a Jedik különösen nagy veszélyt jelentenének a chiss Birodalomra nézve. mivel Thrawn nem hitt neki, a saját hajójára vitte Dorianát, aki ott ismertette vele az igazi veszélyt, vagyis a "külső ellenség" felbukkanását (yuuzhan vongo)k. Doriana emellett tudatta a parancsnokkal azt is, hogy ha a KIrajzáselhagyja az ismert galaxist, akkor a "külső ellenség" valószínűleg azelőtt tudomást szerezne a Köztársaságról, még mielőtt azok felkészülhetnének. Nem felejtette ki beszédéből azt sem, hogy a Jedik meglehetősen önfejűek és veszélyesek.

mint kiderült, Thrawn is hallott már a külső ellenségről, mivel egy csapatukkal összecsaptak a chiss erők. Doriana ezután bemutatta a parancsnokot Sidiousnak, aki továbbra is a külső ellenség és a Kirajzás fenyegetését ismételte. Thrawn végül úgy határozott, hogy olyan sérüléskete ejt a Kirajzáson, melyek miatt az vissza kényszerül majd térni a köztársaság treületére. Eltökélte, hogy nem engedi át a köteléket a chiss területeken, ha szükséges, akkor pedig megsemmisíti az expedíciót.

Thrawn-kirajzas

Mitth'raw'nuruodo, a Chiss Expanziós Flotta parancsnoka.

Thrawn támadása—megsemmisülés

Túlélők

Csak Lorana, valamint ötvenhét telepes (akiket C'baoth záratot a magba) élte túl a csapást.

Lorana Thrawn testvérével, Thrass-szal a hiperűrbe ugrott a hajóval, majd együtt kényszerleszállsát kíséreltek meg az Erőd néven ismert csillaghalmaz egyik bolygóján. Ahogy a Kirajzás bekerült a gravitációs mezőbe, aérült burkolata égni kezdett, miközben a hajóegyüttes egyre gyorsult. egy sziklákkal borított völgyet néztek ki a landoláshoz. Mivel az ötvenhét túlélő telepes a magból a D-4-esbe ment át, a hajórész megóvása érdekében az ellenkező oldali D-1-essel előrefelé nézve kellett becsapódnia a Kirajzásnak. Így aztán Lorana és Thrass feláldozta az életét a túlélőkért.

A Kirajzás-kolónia

Újrafelfedezés

A jármű

Sablon:Fő A Kirajzás egy központi raktármagból, illetve az azt körbevevő hat Draednaught-osztályú nehézcirkálóból állt, melyeket D-1-től D-6-ig számoztak.

Utasok és legénység

Jedik

A Kirajzás fedéltzetén hat Jedi mester, tizenkét Jedi lovag (beleértve a frissen avatott Lorana Jinzlert), és egy padawan utazott.

Nem-Jedik

Megjelenések

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.