Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png


K Á N O N
L E G E N D Á K

Korélia a Magvilág Korélia szektorában lévő Korélia rendszer legfontosabb bolygója volt. A csillagrendszer külsőbb orbitáis pályáin még a Selonia, a Drall, a Tralus és a Talus keringett rajta kívül. A Korélián született született a híres csempész és későbbi új köztársasági tábornok, Han Solo, Beng Oliv, valamint a Zsivány osztag pilótája, Wedge Antilles, aki később az Új Köztársaság szolgálatában is jelentős tetteket vitt véghez.

A rendszert alkotó planétákat együttesen Öt Testvérként is szokták emlegetni. A Corellhez legközelebb keringő planétát gyakran nevezték "Legidősebb Testvér"-ként vagy csak egyszerűen "Legidősebb"-ként. A történészek egy úgy gondolja, hogy a celestialok valamilyen oknál fogva mesterségesen gyűjtötték össze a rendszer világait a Galaxis távolabbi részeiből, az első emberi lakosok pedig a Coruscantról érkeztek ide.

Földrajzi jellemzők

Korélia felszínét főként dombok, sűrű erdők, buja farmok, aranypartok és hatalmas kiterjedésű tengerek uralták. Az híres orbitális gyárakat leszámítva a bolygó területének nagy része fejletlen, vidéki berendezkedésű volt, kis falvakkal és farmergazdaságokkal tarkítva. Ezek általában közigazgatásilag egy-egy nagyobb városhoz tartoztak. A legnagyobb települések közé a fővárosként funkcionáló Coronet, a turistaközpont Kor Vella, a folyó-menti Tyrena, valamint a két hegyi település, Doaba Guerfel és Bela Vistal tartozott. A szomszédos Selonia bolygóról érkezett bevándorlók a felszín alatt hatalmas alagútrendszert alakítottak ki. Ezeket a Seloniai Alagutakat közösen használhatta valamennyi faj, kivéve a legmélyebb városrészeket, melyekre csak a seloniaiak népesítettek be. A Korélia feletti űrt a hatalmas hajógyárak uralták.

Állatvilág

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Korélia állatvilága

Kultúra

A koréliaiakat a Mag lakói gyakran tartották merész és különc embereknek. Ezt a megítélést főként annak a köszönhették, hogy a koréliaiak egy-egy bekövetkezett kudarcot szinte már sikerként értékelte; úgy gondolták ezeknél a bekövetkezett botlásoknál, hogy ezzel sokkal bölcsebbek, tapasztaltabbak lettek. Ez a világnézet kissé eltért a környező rendszerekben élőkétől. A koréliai hagyomány alapvetően hitt a halhatatlanság létében. Ennek fejében az elhamvasztott halott földi maradványait egy mesterséges gravitáció-generátor segítségével egy szintetikus gyémántba tették. A közvélemény emellett támogatta a kizárólag a legsúlyosabb bűncseleményeket sújtó halálbüntetések kimondását.

A koréliaiak többsége nagyon kötődött szülőbolygójához, és ezen keresztül az olyan tradicionális ételekhez és italokhoz, mint például ryshcate édestésztához, vagy a Whyren Bosszúja nevű koréliai whiskyhez. Volt egy szekta ezen a bolygón, amely tiltotta a rendszeren kívüli lényekkel való házasságot. Aki az Ensterite renden belül mégis megszegte a tilalmat, annak a továbbiakban kerülni kellett a többi ensteritát. A szektában élő férfiak egyébként gyakran tartottak agglegény-összejöveteleket.

A korélián a család, mint olyan nagyon fontos dolognak számított. Hatalmas becstelenségnek tartották azt, ha egy veszekedő ember belekevert egy ártatlan családtagot egy famílián belüli veszekedésbe. Olyan fontosnak tartották az összetartozást, hogy sokan a nadrágjukat úgynevezett Koréliai Rokoncsíkokkal díszítették.

A planéta eredeti, monarchikus államberendezkedésével Berethron e Solo szakított, aki YE 312-ben megalapozta demokratikus alkotmányt bevezetését.

Hadsereg

Ahogyan egyre nagyobb figyelem összpontosult az űrhajózásra, a koréliai hajósoknak állandó jelzőjükké vált a hősiesség. A hajózási készség megjelenése többnyire annak tudható be, hogy a koréliaiak nagy része kalózkodással és csempészettel próbált megélni. Mindezek hátterében nagyrészt a kifinomult és fejlett haditechnika állt. A CR90 korvettet és a Koréliai ágyúnaszádot, valamint a Koréliai dreadnaughtot YU 40-ben is gyártották. Ezek a hajók sötétkék festésűek, és tojásdad alakúak voltak. A Millenium Falcon ennek köszönhetően legalább kétszer át tudott vészelni egy-egy Birodalom-osztályú csillagromboló által intézett támadást. A közelharcra más típusú csatahajókat készítettek. A dreadnaughtokat például a Kiris hajógyárak gyártotta egy rendszer-széli aszteroidamezőben. Kettő ilyen járművet egyébként azért semmisítettek meg, hogy szembefordítsák a Hapes Konzorciumot a Galaktikus Szövetséggel. Mindazonáltal a koréliai hadiflotta továbbra is autonóm maradt a Birodalmi Haditengerészettől a Galaktikus Birodalom ideje alatt. Így egészen a Középpont-krízisig független, és saját tradíciójára épülő flottát tarthatott a kezében Korélia. Ennek következtében a Yuuzhan Vong Háború alatt már nem volt független flottája, csak az Új Köztársaság által adott szektorflottán volt parancsnoki joga.

Történet

Végtelen Birodalom

Korélia a Végtelen Birodalom egyik rabszolgavilága volt. YE 30 000 körül a koréliai rabszolgák segítettek a a Csillagkohó építésében. Mikor a Rakata egy pestisjárványnak esett áldozatul, az itteni rabszolgák YE 25 200 körül kiszabadították magukat az igából egy felkeléssel. Felfedezőik a történetek szerint a Kor Vella fennsíkján telepedtek le.

Galaktikus Köztársaság

Az elkövetkező 200 évet a koréliaiak a hiperhajtómű elkészítésének szentelték, a rakatákkal ellentétben az Erő segítsége nélkül sikerült végbevinniük ezt a jelentős eredményt. Az úgynevezett hipertéri ágyúk lehetővé tették korélia számára, hogy olyan magbéli világokal vehesse fel a kapcsolatot, mint a Coruscant vagy a Duro. A hiperhajtómű YE 25 000-ben történt újrafelfedezésével ezek a bolygók lettek a Galaktikus Kötársaság magalapítói.

Ugyan a Jedi Rend, az állításokkal ellentétben, nem Korélián alakult meg, az úgynevezett koréliai Jedik olyan különleges tradíciókkal rendelkeztek, ami megkülönböztette őket a többi Jeditől, ilyen hagyományok például a zöld ruházat vagy a Jedi Becsület.

A Koréliai Mérnöktársaságot valószínűleg még a Köztársaság megszületése előtt megalapították. Nagyjából YE 5 000 körül a Korélia Star Drive levált a vállalatcsoportról, ám a KMT rövidesen megvásárolta, és újra beolvasztotta magába. A KMT az egyik legjelentősebb hajóipari cég letta Galaxisban, hajógyára nagyon széleskörű tevékenységet végzett. Legismertebb termékei a CR90 koréliai korvet, az YT-1300-as teherhajó, illetve a DP-20 koréliai nehézfegyverzetű hajó volt.

A koréliaiak voltak a legelső hipertéri felfedezők. Közel ezer év alatt sikerült feltérképezni a teljes Koréliai futamot; a Koréliai Kereskedelmi Útat YE 5 500-ban jegyezték fel. Koréliaiak fedezték fel az Új Plympto YE 10 019-ben, a Goroth Prime-ot YE 8 000-ben, valamint a Kobothot YE 219 előtt. Ők népesítették be a Rabaant (YE 7 299), a Socorrót (YE 3000), a Trulalist és a Trigalist is. Korélia az egyik korai kereskedelmi partnere lett a vukiknak a Kashyyyk köztársasági csatlakozása idején (YE 3 956 körül). A mandalóriai háborúban a Köztársasági Űrtengerészet fontos szárazdokkjai voltak a bolygón.

YE 10000-ben egy spártai szekta egy kolostort létesített Kor Vellan. A Koréliai Mérnöktársaság népszerűségének robbanása során bányászok nyersanyagot találtak a kolostor mellett, Kor Vella társadalmát a turisztika és vagyon luxus központjává téve.

A Korélia a Seloniaval és a Drallal YE 500 körül lépett szövetségbe egy elbukott kísérlet során, hogy a Föderáció Dupla Világait elfoglalják. 25 évvel később a Korélia megpróbált kiszakadni a Köztársaságból elég közel kerülve a tervéhez a Contemplanys Hermi segítségével, de végül elbukott, és a rendszer továbbra is Köztársasági tag maradt.

Galaktikus Birodalom

Új Köztársaság

Galaktikus Szövetség

A színfalak mögött

Advertisement