Kaminopedia
Advertisement
      Droidöntöde.jpg „Jóságos tervezőm! Megáll a processzorom! Gépek gyártják a gépeket!”
Ez a szócikk a Műhely egyéni csonkja, vagyis egy szerkesztő által elkészíthető oldal. Tájékozódj a műhelyoldalon a szócikk állapotáról, majd segíts az elkészítésében!

K Á N O N
L E G E N D Á K

LEGENDS.png

„Korriban mindig lesz, ahogy mindig is volt. Temető a legsötétebb Sith Lordoknak, akik még mindig suttognak sírjaikból. Ez lesz mindörökre a gonosz szülőhelye, fenyegetések forrása évezredeken keresztül. Ez, mint Malachor, a birodalom sűrű élei, melyek várakoznak a sötétben. És mint Malachort, a Sith elfelejtette ezt… egy ideje. Ők emlékezni fognak.”
Darth Traya[forrás]

Korriban volt az egyetlen bolygó a Horuset rendszerben, ami Koros Majorhoz képest a galaxis túloldalán volt. Ez volt a sith faj és a Sith Rend rettegett bolygója, rengeteg sötét erőt magába zárva, sok ősi Sith Nagyúr sírjának otthonaként.

A százéves sötétség után, a megmaradt Sötét Jedik egybe olvadtak a sith fajjal és uralták őket az Erővel. A nagy hipertér háború után elhagyták Korribant, amely egy terméketlen világgá változott. Két Sith Akadémia volt itt, majd később az Egy Sith főhadiszállása lett.

Történelem

„Korriban hívása erős, de ez a halál hívó szava!”
Darth Sion[forrás]

A Végtelen Birodalom

Ez a távoli, félelmetes bolygó volt a sith faj otthona. Valamikor YE 30000 előtt egy killikek kolóniát alapítottak a Korribanon, amely később egy killik sith nagyurat is adott. A rovarszerű kolonizálókat gyorsan kiűzték a sithek.

YE 27700 körül a rakaták lerohanták Korribant, kísérletet téve arra, hogy a világot a Végtelen Birodalom részévé tegyék, közben rabszolgákat gyűjtöttek a bolygóról, hogy dolgozzanak a rakatai terveken, mint például a Csillagkohón. Az egyetlen építmény, ami fennmaradt ebből az időből a Csillagtérkép volt, ami köré Naga Sadow sírja épült.

A rakatákat végül kiűzték a világból, miután Adas, a sith király népét ellenük vezette. Adas meghalt az ütközetben és ennek következtében a Sith társadalom omladozott győzelmük ellenére, így a következő évszázadokban a Sithek átköltöztek olyan világokra, mint a Ziost, az Arbra és a Tund elfogott rakata járműveket használva, Korribant temetőként hátrahagyva, amelyet csak a vallási fanatikusok laktak.

Egy rövid ideig a bolygó, legalábbis névleg, Xim birodalmának része volt, és Pesegamnak nevezték YE 25126-tól a birodalom bukásáig.

A Sith Birodalom

A Sith Birodalmat körülbelül YE 6900-ban száműzött Jedik alapították a corbosi csatából menekülve, mely véget vetett a százéves sötétségnek. A bukott jedik a Korribanon landoltak.

Az Erőben való jártasságuk lenyűgözte a sitheket és isteni státuszba emelték őket, uralkodva a sithek fölött. Ahogy az évek múltak, a sith név és a bukott jedi összemosódott és csupán "Sith"-ként emlegették őket galaxis szerte, miközben valójában bukott jedi mesterek voltak. Naga Sadow felemelkedéséig a Sith Birodalom ismeretlen volt a Galaktikus Köztársaság számára.

A Sith mágia leple alatt ez az elhagyatott világ még pokolibbá, még veszélyesebbé vált. A sith nagyurak hatalmas palotákat és sírokat emeltek, tisztelegve az elesett sith nagyurak előtt. YE 5000 körül a bolygó az újjá szervezett Daragon Trail hipersáv végpontja lett, mikor azt Gav és Jori Daragon felfedezte. Ez az esemény váltotta ki a nagy hipertér háborút. A Sith Birodalom bukása után a bolygó fontossága nagyon sokat csökkent a galaxisban, még a galaktikus csillagtérképekről is lekerült. Annak ellenére, hogy azt hitték a sith faj a háborút követően kihalt, a kissaik és a massassik izolált csoportjai fennmaradtak a bolygón, több mint egy évezreddel a birodalmuk bukását követően.

Régi Sith Háborúk

A Koribbant YE 3993 előtt népesítették be a Nagy Sith Háború sötét jedi túlélői, és az új település, Dreshdae illetve egy sith akadémia otthona lett. YE 3993-ban a Nagy Vadászat részeként Duron Qel-Droma és Shaela Nuur a bolygón halt meg kudarcot vallva annak megtisztításában, a terentatekek által. A bolygó lett a szektor Czerka Vállalat központja. Darth Revan és Darth Malak a bolygóra érkezett, miközben a Csillagkohót keresték. Miután elveszítette az emlékezetét, Revan újra a bolygóra látogatott YE 3956-ban, amikor újra fel akarta fedezni a Csillagkohót, ezúttal a Köztársaság számára. A Csillagtérképet keresve Naga Sadow kriptájában átment a teszteken, majd összetűzött Utharral. Uthar Wynn mester, az akadémia igazgatójának, illetve Darth Malaknak a halálával YE 3956-ban, a Sith Rend összeomlott egy polgárháború keretében (ami YE 3956 és YE 3950 között zajlott), ami megtizedelte a Sith Rendet.

Évekbe telt a Köztérsaség számára, hogy felfedező csapatot küldjön a Korribanra (YE 3954 körül), hogy végezzenek bármilyen lehetséges sithtel, aki a sötét nagyúr címet fel akarja venni. A bolygót majdnem teljesen kifosztva és élettelenül találták az általuk nem tudott polgárháború eredményeként. A köztársasági csapat parancsnokai azt gondolták, hogy a sithek maradékai egymás ellen fordultak a megmaradt kis hatalomért küzdve. Azt is rebesgették, hogy Revan mindig is vissza akart térni a Korribanra egy nap, hogy leszámoljon minden lehetséges sith felkelővel, de ezután eltűnt. Ugyanakkor a Köztársaság bizonyítékot talált arról, hogy több sith nagyúrnak sikerült elmenekülnie a bolygóméretű zűrzavarból a galaxis távoli sarkaiba menekülve.

Darth Malak halálát követően a Sötét Nagyurak Völgyének ősi kriptáit elárasztották a sírrablók. Minden egyes kriptában az ősi Sith Birodalom története és öröksége rejtőzött, hatalmas rejtélyeket és az Erő erőteljes relikviáit tartalmazva. Sok törött, elszenesedett holtest feküdt Korriban síkságain ekkor, valószínűleg a megmaradt sithek maradványai, akik valaha a bolygót lakták. Ugyanakkor a rosszakaratú szellemeik továbbra is itt kísértettel, készen arra, hogy szembeszálljanak azokkal, akik a nyugalmukat megbolygatják az őrző-háziállataik, a hssissek mellett.

A jedi polgárháború zűrzavarát követően, amely majdnem elpusztította a Jedi Rendet, Lonna Vash jedi mester a Korribant használta búvóhelynek. Később Darth Sion sith nagyúr tőrbe csalta, és megölte őt az akadémia romjai között, majd ezt csalétekként használta, hogy a Jedi Száműzöttet Sion markába csalja. Miután megmenekült, a Száműzött megtalálta Ludo Kressh régen elveszettnek hitt sírhelyét.

Nagy Galaktikus Háború

A jedi polgárháborút követően köztársasági hajók egy flottája ott maradt, hogy őrizzék a Korriban elhagyott sith világát. Ez egészen így volt a Nagy Galaktikus Háború kirobbanásáig, amikor az újjáalakult Sith Birodalom megalakult, és elkezdte leigázni az Aparo szektor világait, illetve rátámadt a Tingel kar köztársasági flottájára a császár tervének megfelelően. Hogy egyesítsék az erőiket, a Köztársaság több hajót is a flottához rendelt, ami miatt csak csekély számú jedi őrhajó maradt, hogy a Korribant őrizzék. Ez az akció előre látható volt, és a bolygót a császár kezére játszotta. Ahogy a konfliktus folytatódott, a sith ismerve, hogy a korribani köztársasági csapatok jelentősen meggyengültek, megtámadta az őrhajókat elpusztítva őket, a bolygót sith uralom alá visszahelyezve. Ez pontosan úgy történt, ahogy a császár tervezte, még mielőtt a Jedi Tanács tudomást szerezhetett volna az incidensről.

A Korriban visszafoglalása a Sith Birodalom számára elsődleges célpont volt, amikor az a Nagy Háború során felemelkedett. Miután visszafoglalták a bolygót, újjáalapították a sith akadémiát.

Új Sith Háborúk

Miután megszerezték a Köztársaságtól egy brutális csata keretében, az Új Sith Birodalom és a Sötétség Testvérisége belakta a Korribant, és a sith akadémiát tovább működtette a bolygón. A fiatal Darth Bane itt tanult, mielőtt sith nagyúr lett volna. Az itt végzett tanítványok csatlakozhattak a Sötétség Testvériségébe, így ezzel a legerősebb sithek lettek a galaxisban.

Advertisement