Kaminopedia
Advertisement

“A változás nem jön konfliktus nélkül. Talán az a sorsom, hogy kikényszerítsem azt. A hólyag a lábadon tudatja veled, hogy a csizmád nem passzol.“ – Kyp Durron

Kyp Durron Jedi mester és az Új Köztársaság hőse volt. Évekig szolgált a Kessel fűszerbányáiban, politikai foglyok fiaként. YU 11-ben Han Solo és Chewbacca segítségével szökött meg. Kyp az első Jedik között csatlakozott Luke Skywalker Jedi Akadémiájához.

Kyp hamarosan Skywalker legjobb tanítványa lett, de türelmetlensége és tudáséhsége oda vezetett, hogy a Sötét Nagyúr, Exar Kun hatása alá került. Az Erő sötét oldalának hatása alatt Durron a Carridára vitte a Napzúzót, és megsemmisítette a birodalmi kiképző bolygót. Azonban tombolása hamarosan véget ért, amikor a Jedi Akadémia többi tanítványa legyőzte Exar Kunt. Ezek után még Ahsoka Tano tanítványa is volt egy ideig.

Durron végül hatalmas Jedi mester lett, bár nézeteivel konfliktusba keveredett Skywalkerrel a Yuuzhan Vong Háború alatt. Durron úgy vélte, a Jediknek nem kellene haboznia fegyverként használni az Erőt, megsemmisítve a Vongot. A háború vége felé Kyp Durron az Új Jedi Rend Nagytanácsának tagja lett. A Swarm Háború alatt még egyszer vezette a Rend egy frakcióját, mely azt hirdette, hogy a Jedik nem a Galaktikus Szövetség eszközei. Életrajza

Gyermekévek (YE 5 – YU 11)

Kyp Durron az Anoat rendszer Deyer kolóniáján született. Egy birodalmi razzia során a másként gondolkodókat, őt és szüleit – mivel nyíltan szót emeltek az Alderaan elpusztítása ellen – a Kessel fűszerbányáiba küldték rabszolgának. Kyp ekkor kilenc éves volt. A bátyját, Zethet birodalmi szolgálatba sorozták be.

Jedi tréning (YU 11 – YU 25)

“Jedi akarok lenni!“ – Kyp Durron Luke Skywalkernek a kiszabadulása után.

Nyolc évvel Kyp bebörtönzése után Han Solót és Chewbaccát is bebörtönözték Moruth Doole miatt, kényszerítve őket, hogy a fűszerbányákban dolgozzanak. Kyp segítségével mindhárman sikeresen megszöktek. Repülés közben Kyp felhasználva természetes érzékét az Erőhöz, hogy a Bendő halmazon – a fekete lyukak egy majdnem áthatolhatatlan halmazán – keresztül kormányozza a hajójukat a Kessel rendszerben, miközben figyelmetlenül egy titkos katonai programba vezette őket, amit a birodalmi Daala admirális irányított. Itt találkozott először Kyp a Napzúzóval, mellyel elmenekültek a létesítményről. Az Új Köztársaság területére való érkezésük után Kyp Luke Skywalker Jedi Akadémiájára került, a Yavin 4-re. Luke egy Jedi-technika segítségével tesztelte a fiú Erő-érzékenységét, mely olyan erős volt, hogy a visszahatás átrepítette Luke-ot a helyiségen.

Kyp gyorsan haladt a tanulással, de az Akadémia lassú lépései hamarosan elégedetlenné tették. Miközben érezte, hogy Luke visszatartja őt, Kypet elcsábította és hatalmába kerítette Exar Kun sötét oldali szelleme, aki egy ősi Sith Lord volt a Nagy Sith Háború korából. Exar Kun segítségével visszaszerezte a Napzúzót azáltal, hogy az Erő segítségével kiemelte azt a Yavin gázóriásából. Ezután egy pusztító akció végrehajtására használta fel. Kyp az Endorra utazott, és Anakin Skywalker máglyájának maradványainál a Sith új Sötét Lordjának kiáltotta ki magát. Első tettei között volt, hogy bosszút keresett a birodalmiakon, szülei és testvére lemészárlása miatt.

A bukott Jedi arra használta a Napzúzót, hogy egy torpedót lőjön a Carida rendszer napjába, beindítva egy szupernóvát, amely megsemmisítette a birodalmi bázist a Caridán. Nem sokkal a fegyver elsütése után felfedezte, hogy a bátyja, Zeth nem halt meg, mint ahogy a caridai hivatalnokok állították, hanem élt és a rohamosztagosok között volt a Birodalmi Akadémián. Képtelen volt időben megmenteni őt, így látta testvérét elégni, mielőtt elmenekült, és végül bűnössége és haragja tovább taszították őt a sötét oldal bugyraiba.

Luke és Han Solo végül képesek voltak elfogni, és visszatéríteni a világos oldalra. Ekkor visszatért a Bendő halmazhoz és a Napzúzót az Új Köztársaság és Daala admirális közötti csatába vezette. Megsemmisítette a Napzúzót azzal, hogy a Bendő halmaz egyik fekete lyukába irányította, az azt üldöző Halálcsillag prototípussal együtt. Épphogy megmenekült azáltal, hogy lelassította életfunkcióit, és bepréselte magát egy üzenő-kapszulába, ami általában túl kicsi egy embernek, és elindította a kapszulát, hogy kijusson a fekete lyuk gravitációs kútjából.

Jedi küldetései

“Ha Kyp Durronnak segítségre lenne is szüksége, kétlem, hogy kérné azt.“ – Kirana.

A sok atrocitása ellenére Skywalker mester visszafogadta Kypet az Akadémiára. Azonban bár Luke megbocsátott neki, Kypnek volt egy nehéz időszaka, amíg megbocsátott magának. Megrémítette, hogy ismét a sötét oldalra kerülhet, és ezért néha a saját halálát kívánta. Hosszú gyógyulási folyamat volt ez. Az első küldetésén a visszatérése után felvette a Zeth Fost álnevet, és egy Jedi lovagról szóló szóbeszédek után nyomozva tevékenykedett a Prishardia bolygón. Bár végül a szóbeszédek hamisnak bizonyultak, a küldetés sikeres volt, mivel a csempész Fenig Nabon elkezdte Kyp belső gyógyítását. Kyp kiemelkedett múltja hamvaiból, hogy Jedi mester és az Új Jedi Rend első tagjainak egyike legyen.

YU 12-ben, amikor Daala admirális összegyűjtötte a különböző birodalmi frakciókat, Kyp Durron és a barátja, Dorsk 81 felderítő küldetésre mentek a Magvilágokba, de felfedezték őket, és menekülni kényszerültek. Amikor Daala megtámadta a Jedi Praxeumot a Yavin 4-en, Kyp egyik vezetője volt a Jedik védelmének az admirális szárazföldi csapatai ellen. Bár a Jedik győztek, Dorsk 81-et megölték a csatában. Kyp ekkor ismét elhagyta a dzsungelholdat.

Később, visszatérve a Yavin 4-re, Kyp jelen volt az Akadémia legújabb tanulója, Dorsk 82 érkezésénél. Mellbevágó volt a hasonlósága Dorsk 81-hez, ami pillanatnyilag összezavarta Kypet. Kyp hamarosan a szárnyai alá vette az új tanítványt, és elvitte őt a dzsungelbe, hogy meglátogathassa Dorsk 81 sírját. Ott megajándékozta Dorsk 82-t az elhunyt előde fénykardjával. Lenyűgözte Dorskot egy hidrával való csatája által a dzsungelben, és az új tanítvány megfogadta, hogy Jedi lovaggá válik Kyp támogatásával.

Hamarosan elindultak egy küldetésre a Corbos bányász kolóniákra a Celador Övben. Az elhagyott bányász kolónia megtalálása után nyomozni kezdtek. Kyp sikolyokat és segélykiáltásokat érzett az Erőn keresztül – ami rejtélyes volt, figyelembe véve a kolónia lakóinak megtalált tetemeit. Amíg Dorsk 82 aludt, Kyp nekilátott, hogy megkeresse a rejtély okát. Kint a zuhogó esőben Durron felmászott a kráterváros tetejére és felfedezett egy nyáladzó leviathant – egy Sith ivadékot, melyet a Sithek hoztak létre a Százéves Sötétség idején.

Időközben a bizonytalan Dorsk 82 felébredt, elindult megkeresni Kypet és a hajójukra menekült, hogy a komkészüléken keresztül segítséget kérjen az Akadémiáról. Reagálva a segélykérő jelzésre, Stern és Kirana Ti a Rend egy másik hajóján utánuk indult az Akadémiáról, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Megérkezve a bolygóra, csatlakoztak Dorsk 82-höz és Kyp keresésére indultak. Eközben Kyp egy gonosz csatába keveredett a teremtménnyel, melynek során számos fénykardvágást okozott, és végül egy harci horoggal felmászott a hátára. Ott egy tejszerűen átlátszó részen a bányászok szellemeinek hátborzongató arcai bámultak kifelé Kypre. Belevágva az átlátszó részbe, Kyp kiszabadította a szellemeket – és azok félrelökték a leviathan hátán. Miközben elvesztette a fénykardját, Kypet elkapta a leviathan egyik csápja, hogy a szájába kényszerítse.

Lent a bányákban a többi Jedi Kypet keresve felfedezett egy fészekaljnyi leviathan lárvát. Ugyanabban az időben Kyp a leviathannal harcolt, Erő-villámokat használva a megölésére. Több átlátszó burkot feltört, hogy kiszabadítsa a bányászok szellemeit. Dorsk 82, Stern és Kirana Ti kimásztak a bányákból és utolérjék Kypet. A Jedik akkor találkoztak egy még nagyobb leviathannal. Dorsk 82 és Stern harcba bocsátkoztak a leviathannal, míg Kirana Ti elment kutatni Kyp után. A kisebb leviathan teste közelében megtalálta az öntudatlan Kypet. A csoport együttműködve legyőzte a nagyobb leviathant, és visszatértek a hajóikhoz.

ABY 13-ban Kyp csatlakozott az Új Köztársaság flottájához, amelyet Han Soloval együtt vezettek, és a Sundance fénykutató hajóval repült Nam Choriosi csatában.

A Yuuzhan Vong Háború (YU 25 – YU 29)

“Nem tudom érzékelni a yuuzhan vongot az Erőben, mármint jobban, mint ő, de nekem nincs szükségem erre, hogy azt mondjam, ők gonoszak. Meg kell állítani őket.“ – Kyp Durron Jaina és Anakin Solonak.

Kyp gyorsan erős lett az Erőben és Jedi tanítványként maga mellé vette Miko Regliát. Regliával megalapították a Dozen-and-Two Avengers nevű X-szárnyú és más vadászpilótákból álló polgárőr csoportot. Ez az osztag az elsők közt találkozott a yuuzhan vongokkal. Kyp elvesztette az osztagát és a tanítványát, miközben alig tudta megmenteni a saját életét. A hiperűrbe menekülve Kyp magával vitt két gritchint a vadászán. Egyiküket sikerült megölnie a fénykardjával, a másikat pedig kilökni a szárnyaival. Nem pusztultak el harc nélkül, és eléggé szétrágták a hajóját. Kyp fel tudta húzni a pajzsait, és rövid hiperűr ugrásokkal a legközelebbi bolygóra ment beszámolni a yuuzhan vongokról az embereknek. Később alapított egy hasonló osztagot, melyet Kyp’s Dozennek nevezett el.

Bár agresszívabb taktikákat támogatott, mint a legtöbb Jedi, bizonyította értékességét a halálos konfliktusban. Miután Tsavong Lah vezér vérdíjat tűzött ki a Jedik fejeiért, ő elszakadt Luke Skywalkertől. A többi mester többsége, akik a padawan-társai voltak, támogatták Luke-ot, de Durron folytatta a harcot a yuuzhan vongok ellen egy kicsi – de jelentős – támogatókból álló csoporttal. A háború első évében az ő csoportja védte a Bothawuit és harcolt a kubindi csatában. Ezenfelül elutazott az elfoglalt Dantooine-hoz és megfigyelt egy kilométeres méretű gödröt, amit azoknak a csontjaival töltöttek, akiket a vongok feláldoztak az isteneiknek.

Rövid ideig a tanítványa volt Jaina Solo, és mutatkoztak köztük egy bimbózó kapcsolat jelei, de nagymértékben elvesztette a tiszteletet iránta, amikor rászedte őt, hogy semmisítsen meg egy yuuzhan vong világhajót, amiről azt állította, hogy egy gravitációs szuperfegyver. Amíg ez nem semmisítette meg a támogatási szintjét a Jedik között, volt egy növekvő konszenzus, hogy Durron hosszabb távon nem volt szilárd.

A Coruscant eleste után Kyp egyike volt azoknak, akiknek sikerült elérni a Hapest. Úgy látta, hogy Jaina közel került ahhoz, hogy a sötét oldalra álljon, és végül Kyp belátta, hogy a saját agresszív taktikái milyen veszélyesek voltak. Jaina sikeresen visszatért a sötét oldal határáról, és újra Kyp tanítványa lett. Leia Organa Solo mindenesetre figyelmeztette, hogy ha még valaha is sérülést okoz Jainának, a yuuzhan vongok lesznek a legkisebb problémája. Ezután az incidens után sokkal stabilabb személy lett, és a megújulása óta nagyobb elfogadást nyert a többi Jedi között.

Bár Kyp sokszor nem értett egyet Luke Skywalker politikájával, beválasztották a Jedi Tanácsba. Kyp végül megtanulta kezelni a Luke-kal és a többi Jedivel szembeni különbségeit, bár a meglátásaik bizonyos témákról gyakran különböztek.

A Yuuzhan Vong Háború végén, Kyp, Leia, Han, Judder Page, Meloque és Wraw Caluulán dolgoztak, amíg a Galaktikus Szövetség harcolt Dacnél és Alpha Rednél megsemmisítve minden élő yuuzhan vongot a bolygón. A küldetésük alatt a csapatot bebörtönözte Malik Carr és meg akarta őket ölni, de Booster Terrik, Shada D’ukal, Lando, Talon Karrde, Crev Bombaasa és Mirax Terrik Horn a Csempész Szövetségből az Errant Venture-rel megmentették Kypot és a többieket. Később Kyp egyike volt azoknak a Jediknek, akik zonama sekoti vadásszal repültek a bolygó védelme során. A háború vége után Kyp jelen volt a Conclave-on a Zonama Sekoton.

Sötét Fészek Válság (YU 35 – YU 36)

A Sötét Fészek Válság idején Durron a Mesterek Tanácsának tagja volt. Azonban még nem volt egyenrangú a többi Jedivel. Bár nem került komolyabb ellentétbe Skywalker mesterrel, ő volt Mara Jade Skywalkerrel egyetemben annak a frakciónak az egyik vezetője, melynek véleménye szerint a Jediknek kötelezettségei voltak a galaxissal szemben, átfogóbbak, mint a Galaktikus Szövetséggel szemben. Ez a helyzet visszaidézte a Revan alatti, a Mandalori Háborúk alatti és a Dooku Gróf Klónok Háborúja alatti idejét. Ez konfliktusba keverte Corran Hornnal és Kenth Hamnerrel, akik szerint a Jedik alárendeltjei voltak a Szövetségnek. Amikor Luke megszakította a kapcsolatot a Wotebán Cal Omas államfővel, az megkísérelte bomlasztani a Jediket azzal, hogy Corrant nevezte ki a Rend ideiglenes vezetőjének. Kyp megtagadta, hogy részt vegyen ebben, és azt mondta, hogy Luke Skywalker vezeti a Jediket, és nem lesz béke, amíg Cal Omas államfő marad.

Második Galaktikus Polgárháború (YU 40 – YU 41)

A Második Galaktikus Polgárháború alatt Kyp a Mesterek Tanácsának tagjaként alacsony népszerűségre tett szert, noha javasolta, hogy Jacen Solót avassák mesterré, hogy ezzel visszacsábíthassák a Rendhez, és jobban ellenőrizhessék a tevékenységét. Közvetlenül a hapesi csata után őt bízták meg a feladattal, hogy vizsgálja ki az incidenst, bevonva a nyomozásba a Skywalker fiút, Ben Skywalkert és Zekket. Miután Luke-kal és Marával volt egy vitája erről, Kyp úgy döntött, hogy nem nyomoz.

Később Kyp beismerte Luke-nak és Marának, hogy talált egy nőt, aki szerette a hosszú haját és nem bánta, hogy őszül. Szintén mondta nekik, hogy Cal Omas és Cha Niathal is azt szeretné, ha Jacen Jedi mesteri rangot kapna. A saját hite ellenére, hogy Jacent ki kellene nevezni a Jedi mester rangjára, a Cal Omasszal és Niathallel való találkozásban Kyp Luke mellett állt ki, aki egyébként úgy gondolta, hogy a Jedik problémáit súlyosbította, amikor a politikusok beleavatkoztak. Kyp később felajánlotta a segítségét Marának, amikor úgy döntött, hogy vadászni kezd Lumiyára, amit Mara visszautasított. Ugyancsak mondta neki, hogy nem érti, Luke miért tudta olyan sokáig tolerálni Jacent, és hitte, hogy mesterré avatása megváltoztatta volna a látásmódját és a prioritásait. Mara halála után újra felajánlotta a segítségét a Lumiya utáni vadászatban.

A kuati csata során Kyp az Árnyékkard osztagot vezette, mielőtt a Jedik elhagyták a csatát.

A kashyyyki csata után Luke utasította Kypet, hogy készítsen egy tervet, amivel színleli Jacen egy gyilkosságát. Szintén segítette Toval Seyah tudóst a Központi Állomás elpusztításában. Kyp a shedu maadi csata alatt jelen volt, amikor Darth Caedust, a korábbi Jacen Solót megölték.

A háború után

Két évvel a Második Galaktikus Polgárháború után Kyp Durron jelen volt, amikor Luke Skywalkert letartóztatták, és egy lépés során, mely segített erkölcsösebbé tenni a Rendet a nép szemében, amikor az ideiglenes nagymester Kenth Hamner megkérdezte, vállalná-e önként, hogy szaktanácsadó legyen egy készülő holodrámánál, Durron mester elfogadta azt. Szintén jelen volt, amikor a Galaktikus Szövetség erői megérkeztek, hogy elvigyék a templomból Valin Hornt. A haragja nyilvánvaló volt mikor egy GSZ titkosszolgálati százados, Oric Harfard, megsértett két Jedi Őrt a bejáratnál, de lecsendesítette Cilghal.

Advertisement