Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png


      HanCsubi javít.jpg „Energiaszabályozót... most! Ez nem az. Hozd a hidrokulcsokat!”
Ez a lap a Műhely közös csonkja, vagyis több szerkesztő által elkészíthető oldal. Segíts a szerkesztésében!


A Coruscant (másképpen Birodalmi Központ vagy a Mag királynője) a galaxis politikai középpontja volt. A galaktikus történelem folyamán mindig a legjelentősebb bolygónak számított. A Galaktikus Köztársaság, a Galaktikus Birodalom, az Új Köztársaság, rövid ideig az Újjászületett Birodalom, majd a Yuuzhan Vong Birodalom, a Szabad Szövetségek, a Fel Birodalom és Darth Krayt Birodalmának fővárosa volt. ha valamelyik kormányzat megszerezte a bolygó feletti ellenőrzést, akkor az irányítás is szinte az övé lett.

A galaxis számos nagy kereskedelmi útvonala érintette Coruscantot—beleértve a perlemian Kereskedelmi Útvonalat, a koréliai Utat, a Metellos Kereskedelmi Útvonalat, a Koros Főágat és a Szabad Corridort. Ezek jócskán gyarapították is a bolygót. A bolygó hipertéri koordinátája (0,0,0) volt, innen ered a katonai elnevezéseként használt Tripla Nulla. Ennek megfelelően Coruscant és a környező rendszerek harcászati neve is a Nullás szektor volt.

A bolygón elterülő hatalmas metropoliszt több kisebb "város"-ra osztották fel, melyek nagyjából egy-egy normál méretű országnak feleltek meg. Adminisztratív központként a köztársasági érában mint Galaktikus Város, Coruscant Város, Köztársasági Város, illetve A Csúcsok Városa emlegették. A Birodalom uralma alatt Birodalmi Város, az Új Köztársaság idején Új Köztársasági Város, később pedig, a yuuzhan vongok irányításakor a Yuuzhhan'tar nevet kapta.

Jellemzők

Felszín

Geológiailag a bolygó olvadt magból, szilárd köpenyből és szilikátos kéregből épült fel. A sarkokon jégsapkák alakultak ki, melyek a turisták kedvelt úticéljai voltak.

A Coruscant felszínét kilométer magasságú felhőkarcolók és városok borították, melyeket időszakoktól függően több száz milliárd élőlény népesített be. A klónok háborúja végén a hivatalos népszámlálás szerint egy billió (1.000.000.000.000) lakosa volt a városbolygónak. Az adatok nem tartalmazzák az átmenetileg itt tartózkodókat, ideiglenes munkavállalókat, nem regisztrált népességet, valamint az orbitális létesítmények dolgozóit. Emiatt a Coruscant "valódi" népességét a hivatalos háromszorosára becsülték.

A felhőkarcoló-rengeteg lényegesen visszaszorította a természetes élővilágot, így a hegyeket, óceánokat is, melyek egykor hatalmas kiterjedésűek voltak. A Galaktikus Várost több szintre, megatömbökre, tömbökre és altömbökre osztották. Coruscant maga kvadránsokra, azok pedig zónákra különültek el. A felhőkarcolók aljánál volt az úgynevezett alváros,ahová sosem ért le a napfény. Mesterséges fényforrások világították be az alsó szinteket, a hologramos hirdetések pedig mindenhol megtalálhatóak voltak. Az itt élőket "Twilighter"-eknek nevezték.

Víz

Coruscantot valamikor hatalmas óceánok borították. A túlnépesedés eredményeként a víz óriási tárnákba került, és ott raktározódott. Egyedül a Nyugati-tenger maradt meg természetes voltában, melynek hullámain a turisták által kedvelt, mesterségesen kialakított szigetek úsztak.

A nagy kiterjedésű vizek hiányában a coruscanti építészet, sok más világhoz hasonlóan, igyekezett saját vízraktározó rendszerrel ellátni a monumentális épületeket. Az utánpótlás biztosítására pedig a jégsapkák olvasztásával nyert vizet szerteágazó csőhálózaton keresztül juttatták el a város különböző részeihez.

Manarai-hegyek

A városbolygó kevés ép természeti képződményeinek egyikének számítottak a Manarai-hegyek, melyek ikercsúcsai a Birodalmi Palota közelében jól kiemelkedtek a földből. Rajta volt fellelhető a legmagasabb csúcsnak számító Umate, számos lebegő étterem, a Monument Plaza, valamint az Umate Lángja kultusz fő helyszíne is. A magaslatok alatt rejtették el a Lusankya A yuuzhan vongok támadásában a Manarai-hegyek elpusztultak.

Szomszédságok

A Galaktikus Várost több ezer kvadráns alkotta, melyek mindegyikét tovább osztották szektorokká. A hivatalos térképeken minden szektor rendelkezett egy számmal, ugyanakkor gyakran előfordult az is, hogy az adott városrészt egy rendes névvel is illettek, így a H-46-os szektort, mely egy ott élő, befolyásos családról kapta a Sah'c Város elneveztést, vagy a Gyártelep, ahol a Coruscant legnagyobb ipari zónája jött létre. Egyedi esetekben a területen megtalálható tevékenységek alapján is különítették el a szektorokat: ez alapján jöttek létre kormányzati és szenátor-, pénzügyi (ezen belül banki), lakossági, kereskedelmi, ipari és gyári zónák. A két utóbbinak a Coruscanton tipikusan nagy területeket határoztak meg. A Gyártelep sokáig a Galaxis legnagyobb ipari létesítményének számított, ahol űrhajók alkatrészeit, droidokat és más, nehezen előállítható termékeket gyártottak. Ahogy azonban a termelés jóval olcsóbbá és hatékonyabbá vált a külsőbb bolygókon, a vállalatok fokozatosan oda telepítették át üzemeiket a Coruscantról. A kiürűlt épületekben burjánzani kezdett a bűnözés, sok helyi elhagyta a környéket. A másik hasonló, ámde jóval veszélyesebb városrész a Gyártó kerület volt, mely egykor szintén a coruscanti ipar szívének számított. Azonban egy idő után már nem tudta felvenni a versenyt a Magvilágok többi üzemével. A nagy Jedi tisztogatás idején a terület szinte teljesen elnéptelenedett az utcákon kószáló, elvadult droidok miatt. Emiatt ellentétes világ alakult ki a Coruscant többi, népes és jóléti helyeivel szemben. Még a Déli Alvilágnál vagy a Láthatatlan Szektornál is veszélyesebbnek tartották, ahol a törvények semmit sem értek. A bolygó egy másik szektora volt a Coco Város (nevét a "Közös Kereskedelem" angol rövidítése után kapta). Itt sok különböző faj telepedett le és dolgozott a helyi üzemekben. Egy részben körülkerített, nyitott tér, a Szenátusi Épülethez közel eső Oszloptér adott otthont a HoloNet zömének és más médiatársaságoknak.

Sport

A Galaktikus Köztársaság utolsó éveiben chin-bret lett a legnépszerűbb sport a városbolygón. A játékosoknak az úgynevezett pikert kellet vinniük a pályán. Leghíresebb színtere a T'Chuk Aréna volt.

Élhetőség

A Coruscant viszonylag messze esett kisméretű csillagjától, a Coruscant Prime-tól, 207-től 251 millió km-ig terjedt a távolság. A bolygó éghajlata eredetileg nem tette lehetővé az emberek letelepedését. Ezért a telepesek orbitális tükrökkel irányították a bolygóra a napsugarak melegét és fényét. E tükrök egy része elpusztult a coruscanti ütközetben a klónok háborúja vége felé; ennek későbbi hatásai viszont ismeretlenek. Az viszont ismeretes, hogy YE 19-ben és YU 3-ban szokatlan viharok és esőzések voltak, valószínűleg a megmaradt műholdak okozta napfényközvetítés miatt.

A bolygó egy óra alatt több trillió tonna hulladékot termelt. Erre a problémára gondolva igyekeztek minden lehetséges dolgot, a ruháktól kezdve, a csomagokon át, egészen a különféle szerkezetekig, újrahasznosítani. Bizonyos hulladékokat, így a leselejtezett hiperhajtómagokat is, a Coruscant ötezer szemétgyűjtőjének egyikébe kerültek. Ezután dobozokba és vegyi tárolókba tették, majd szűk bolygó körüli pályára állították őket. Innen a hulladékot űrhajók összegyűjtötték és elszállították a közeli holdakhoz raktározásra. A legveszélyesebb tételeket a közeli napba vezették, ahol teljesen elégtek. Amit nem szállítotak el vagy semmisítettek meg, azt különféle olajokkal, illetve hulladékbontó férgekkel bontották le. A férgek apróbb darabokra rágták a szemetet, szerves anyagokká, műanyaggá vagy visszanyerhető fémmé alakítva azt. A "végtermék"-ből aztán szén-dioxid, metán vagy más gáz keletkezett. A Coruscant másik égető problémája az elképzelhetlen mennyiségű szén-dioxid volt, mely a több trilliónyi népesség okozta hőenergiából származott. Az atmoszféra romlásának megakadályozása végett a felsőbb légrétegekben légkörtisztító gépeket alkalmaztak. Az első, bolygószerte meghírdetett akció a Coruscanti Légkör-visszaállítási Program volt a Galaktikus Köztársaság idején.

A bolygómaghoz közel erősugárzó állomásokat hoztak létre. A Coruscant legalacsonyabb, jobbára elnéptelenedett szintjeit különböző mutánsok és dögevők vették birtokukba, olyanok, mint például a mítikus, kannibál cthonok. A sok épület, melyek némelyike több milliárd tonnát is nyomott, egyre jobban süllyedt a bolygókéregben.

A galaktikus normál időt a Coruscanton fejlesztették ki és ahhoz is igazították, így egy nap 24 órából, egy év pedig 368 napból állt.

Történet

A Köztársaság előtt

A Coruscant kezdeti történelme nagyon vázlatosan és alig ismert. Sokak szerint a Coruscant az emberi őshaza. Évezredekkel ezelőtt a celestialok az embereket a Coruscantról szállíthatták a Corellia benépesítésére.

YE 200000 körül az emberszerű taungok megpróbálták meghódítani a Zhell Zászlóaljainak tizenhárom eredeti emberi népét. Egy vulkán megtizedelte a Zhellt, és a hamu két éven keresztül lepte el az eget, így a taungok felvették a Dha Werda Verda (Az Árny Harcosai) nevet. Később az emberi Zhell újraszerveződött, és kiűzte a taungokat.

Százezer évvel később a columik mérték fel a Coruscantot, akik a bolygót egy primitív csalódásnak vélték a bolygóméretű Galaktikus Város megléte ellenére. Az új épületek a régiekre épültek. Ennek eredményeképpen nem volt szabad terület a bolygón. A város elfeledett alsóvárosában sötétség, szenny és bűn honolt. Magasabban helyezkedtek el a kormányzati hivatalok és az elit palotái. Az alsó ötven szint állítólag YE 95000-ben látott utoljára napfényt.

Coruscant egyike volt a sok világnak, amit a rakatak Végtelen Birodalma meghódított, akik az emberi rabszolgákat arra használták, hogy megépítsék a Csillagkohót YE 30000-ben. A rakatai uralom során a coruscanti emberek kolonizációs törekvései alvó hajókra korlátozódtak, amik célpontjai az Alderaan, a Tion köd, a Seoul 5, a Kuat, az Alsakan, az Axum, az Anaxes, az Atrisia, a Metellos, a Corulag és sok más bolygó volt. A rakatakat később egy hatalmas járvány tizedelte meg, több lázadást indítva a Coruscanton és más elfoglalt bolygón.

A következő két évszázadban a Coruscant a többi Magvilággal, köztük a Corelliaval, az Alderaannal, a New Plymptoval és a Duroval állt kapcsolatban hypertér ágyúkon keresztül a Herglic Kereskedelmi Birodalomban. Ebben az időben történt, hogy a coruscanti kormányzat békésen magába olvasztotta az Azúr Birodalmat. Ezek alatt a Köztársaság-előtti évek alatt a Coruscant és szomszédai nyelvei a Régi Köztársaságba olvasztották őket.

Fiatal Köztársaság

YE 25053-ban, a koréliaiak és a durosok feltalálták a hyperhajtóművet, aminek hatására a Coruscant lett egy demokratikus szövetség, a Galaktikus Köztársaság székhelye. 53 évvel később a bolygó lett a galaktikus központ, és a Köztársaság székhelye maradt huszonötezer éven keresztül. Nem sokkal a Köztársaság megalakulását követően a feltérképezték Perlemiai Kereskedelmi Útvonalat, mely során a Coruscant kapcsolatot létesített az Ossusszal, jedi lovagokat hozva az Köztársasághoz. A következő évezred során feltérképezték a Koréliai futamot, a Coruscantot a Corelliahoz és a mögötte lévő területhez kötve. Ebben az időben fedezték fel a sugárvetőket, és a híres Galaktikus Múzeum YE 12000-ben épült.

A legelejétől fogva, mivel Coruscant volt a Köztársaság fővárosa több háború elsődleges célpontja volt. Az első ezek közül a háborúk közül a Tionese Háború volt, ami a Deservo és Tion Dicsőséges Szövetsége ellen zajlott YE 24000-ben, amikor a Coruscantot tionese nyomásbombákkal rombolták le. A többi korai háború az Alsakan Konfliktus, a Duinogwuin Viszály, a Nagy Hypertér Háború, a Harmadik Nagy Szakadás, a Nagy Droid Forradalom és a Nagy Sith Háború volt.

Az Ossus pusztulása után a Jedi Tanács a coruscanti Jedi Templomban állította fel székhelyét, ahova sok jedi relikviát szállítottak az Ossusról. A Templomot jelentősen kiterjesztették, köztük az eredeti Jedi Tanács Szoba épületét. A Templomot többször is újították, köztük YE 3519-ben, YE 2519-ben (amikor a Jedi Könyvtár épült), YE 2019-ben, és YE 1000-ben (amikor a Templom tornyai véglegesen megépültek).

Valamikor megépítették a Szenátusi Rotundát, ami helyettesítette a korábbi gyülekezet helyét. A masszív építmény külső része túlélte a bolygó átalakítását az új Yuuzhan'tarrá.

A Köztársaság vége

A Régi Köztársaság bukása gyakorlatilag egy jól megrendezett színjáték volt, amelynek színpada ez a bolygó volt. (32 YE)-ben Palpatine szenátor, aki a Naboo bolygóját képviselte, megbuktatta Valorun főkancellárt, és ő lépett a helyébe, ezzel előkészítve a régi rend végső bukását...

A klónháborúk alatt a Coruscant biztonságos bolygónak számított. Óriási létszámú klón-helyőrség volt itt, ráadásul a Jedi-tanács továbbra is itt ülésezett. (19 YE)-ben azonban váratlan dolog történt: Grievous tábornok droidserege egy huszárvágással elfogta Palpatine kancellárt, de még mielőtt eltűnhetett volna, Obi-Wan Kenobi és Anakin Skywalker szabotálták az akciót. Ez volt a híres Coruscanti-csata, amely a klónháborúk egyik utolsó jelentős ütközete volt.

Klón-vadászok törnek elő a Coruscanti- csatában

Galaktikus Birodalom

Új Köztársaság

Hapes Konzorcium

Thrawn-krízis

Palpatine újjászületése

Béke

Második Impérium

Yuuzhan'tar

Galaktikus Szövetség

Második galaktikus polgárháború

Új Galaktikus Birodalom

Védelem

Gazdasági riválisok és más politikai központok

A színfalak mögött

Advertisement