Kaminopedia
Advertisement

    Obiwanjarjar.jpg

„Azért, mert tudsz beszélni, még nem vagy okos!”
Ezt a lapot át kellene olvasni, ellenőrizni a tartalmát, a szavak helyesírását és a szöveg nyelvhelyességét!„Hogy békét teremtsünk, először igazságot és rendet kell teremtenünk. Hogy igazságot és rendet teremtsünk a Galaxisban—"
"Először irányítanunk kell.”
―Lumiya és Jacen Solo

Lumiya Sith Rendje egy olyan rend volt, ami Erő-érzékeny egyénekből állt, akik követték az alapvető Sith ideológiákat és az Erő Sötét Oldalát. Amikor a Sith nagyurak Rendje megszűnt Darth Sidious és Darth Vader halálával YU 4-ben, Lumiya módot keresett, hogy megőrizze a sith örökséget és így önmagát kijelentette a Sith sötét úrnőjének. Ugyanakkor a kettő törvénye során, mely egy ősi diktátum volt, ami csak két Sith nagyúr létezését engedte meg minden időben, Lumiya kiképzése túl korlátozott volt és nem megfelelő, hogy ő sith mester legyen.

Mindazonáltal, a sötét úrnő fáradhatatlanul keresett egy méltó tanítványt, aki az oldalán állhat, hogy fojtassa az évezred hosszú hagyományt, amit még az ősi Sith nagyúr, Darth Bane hozott létre és hogy bosszút álljon az újjáéledő Jedi Renden az utolsó igazi Sith nagyurak bukásáért. Az első választása egy Erő-érzékeny Birodalmi rohamosztagosra esett, akit Flintnek hívtak. Mint Lumiya, Flint is kapott alapvető kiképzést a Sith tanokból Darth Vadertől, aki el akarta dönteni, hogy melyik a jobb választás a két titkos tanítványból, akivel az oldalán állva, majd megdöntse Darth Sidioust. Viszont Lumiya döntése, hogy egykori riválisával uralkodjon, vissza felé sült el, mikor Flint lemondott a sötét oldalról, miután a megváltás ösvényét választotta.

Miután némi időt eltöltött tanítvány nélkül, Lumiya végül is Carnor Jaxet választotta tanítványául és Flint utódjául. A fiatal Sith egy magasan képzett Birodalmi Szuverén Védő volt Darth Sidious Császári Testőrségében. Eltérően a többi testőrtől, akik megkérdőjelezhetetlenül hűségesek voltak Sidiushoz, Jax csak saját magához és ambícióihoz volt hűséges. Mikor Sidious visszatért a halálból azzal, hogy a szelleme beleköltözött számos saját klón testébe, Jax egy mesteri tervet eszelt ki, hogy véget vessen a feltámasztott Uralkodó újabb visszatérésének. Machinációi abban öltöttek teljes formát, hogy megmérgezte az Uralkodó klón utánpótlását, ami bizonyítottan a katalizátora volt azoknak az eseményeknek, melyek Darth Sidious végső halálához vezettek. Jax azonnal kísérletet tett arra, hogy ő legyen a következő uralkodó, de az ambiciózus tervei a birodalmi trónért véget értek az életével együtt egy másik testőr, Kir Kanos közbelépései miatt. Újból tanítvány nélkül maradva, Lumiya úgy döntött, hogy eltűnik a galaktikus események élvonalából.

A megannyi bujkálásban eltöltött évek alatt Lumiya keresztezte az útját az egykori jedi mester Vergerével, akinek régen alkalma nyílt Sith tudásra szert tennie Darth Sidoustól, évekkel a Galaktikus Birodalom létrehozása előtt. A fosh iránymutatásai alatt, Lumiya kiképzése befejeződött, amit évekkel korábban kezdett el Darth Vader alatt, és így ténylegesen is elérte a teljes státuszt, mint a Sith sötét úrnője. Bár továbbra is alá akarta ásni a Jedi Rend gyorsan növekvő erejét, elsődleges feladatának a Sith túlélését tartotta. A Kettő Törvénye iránti odaadása miatt, elhatározta még egyszer, hogy új tanítványt keress, aki tovább viszi a Sith örökséget egy új korszakba. Lumiya tisztában volt vele, hogy a kibernetikus implantátumai miatt sohasem érheti el az igazi potenciálját.

Így szüksége volt egy olyan egyénre, aki kivételesen hatalmas volt az Erőben; valaki, aki a Sith bajnoka lenne azzal, hogy visszaállítja a Rendet korábbi dicsőségébe. A harmadik és végső tanítványának a választása egy jedi lovagra esett, aki történetesen az unokája volt egykori mesterének, Darth Vadernek. A Kiválasztott Erő potenciáljával és a sötét úrnő Lumiya útmutatásaival, a fiatal ember, akit Jacen Soloként ismertek, keresztül ment egy fokozatos átalakuláson, aminek eredményeként "megszületett" Darth Caedus, az első aktív Sith sötét nagyura, Sidious és Vader óta.


Történelme

Lumiya felemelkedése

„Ne ítélj el olyan hamar, Jacen. A történetem sokban hasonlít Mara nénikédéhez...csak ő kapott néhány szerencsés szünetet, amit én nem. Nekem hosszabb ideig tartott egyenesbe hozni az életem.”
―Lumiya

Lumiya, az önjelölt "Sith sötét úrnő"

Ezer évvel Darth Bane és Darth Zannah ideje után, a Sith nagyurak Rendje megszűnt az utolsó két Sith nagyúr, Darth Sidious és Darth Vader halálával YU 4-ben. Mivel Vader nem volt képes legyőzni mesterét és egy igazi tanítványt maga mellé venni, így nem volt olyan képzett személy, aki tovább vihette volna a Sith tradíció vonalát, amit Bane állított fel sikeresen. Ugyanakkor a halálát megelőzően az endori csata előtt, Vader több titkos tanítványt is képzett az Erő Sötét Oldalának megismerésében, hogy megdöntse Sidious hatalmát. Az egyik ilyen tanítványa Lumiya volt, a Galaktikus Birodalom egyik Erő érzékeny ügynöke, aki súlyos sérüléseket szenvedett el Vader saját fiától, Luke Skywalkertől. Bár a testében végig húzódó kibernetikus implantátumok meg mentették Lumiya életét, de ennek következményeként sokkalta inkább gép lett, mint ember, egy kiborg - hasonló állapotban mint Vader, aki szintén ezzel a tudattal élt együtt.


Bár Lumiya megkezdte a Sith tanok elsajátítását egy Sith nagyúr alatt, de Darth Vader végül nem akart még egy igazi tanítványt, részben mert ő maga még mindig Darth Sidious tanítványa volt. Tudván, hogy nem tudja a létezését eltitkolni meghatározatlan ideig, Vader bemutatta Lumiyát mesterének, mint "ajándék" és leendő Sith orgyilkos. Sidious, aki uralta a Birodalmat mint Palpatine Uralkodó, elfogadta Lumiyát és az Uralkodó Keze rangot adta neki és ezzel folytatta az oktatását az alapvető Sith tudás és hatalom elveiben.

Sidious és Vader kimúlásával viszont nem maradt senki sem, aki Lumiya Sith kiképzését fojtatta volna. Mindazonáltal, odaadása elbukott mesterei iránt arra inspirálta Lumiyát, hogy tovább haladjon a sötét oldal tanainak elsajátításában. Ezért, kijelentette magát a Sith sötét úrnőjének, így megkezdve egy új generáció Sithjét, tovább folytatva Darth Bane Rendjének örökségét. Bár Vader fiát, a Jedi Luke Skywalkert tartotta felelősnek a tanítói haláláért, Lumiya végső célja az életében az volt, hogy biztosítsa a Sith fennmaradását. Sidious és Vader pusztulásával a tudásuk nagy része is elveszett. A Sith nagyurak vonala, ami Darth Bane és Darth Zannah óta tartott, megtört, és igazi utódjaik nélkül az örökségük, a Sith, mint egészet az elfeledés veszélyeztette. Bár Lumiya egy új Sith Rendet alapított, magának követelve a sötét úrnő címet, de megmaradt az eredeti eszméknél, amik elsődlegesek voltak a korábbi Rend túléléséhez.

A kettő törvényének megőrzése

„Ami a klasszikus Sith mester és tanítvány felépítést illeti, csak kettő lehet...”
―Lumiya

Flint, egykori rohamosztagos és Lumiya első tanítványa

Lumiya szigorúan követte a kettő törvényét, eltekintve a titoktartás és ravaszság taktikájától, ami Darth Bane Rendjének Sith nagyurait elrejtette ezer évre. Az ősi doktrína, ahogyan Bane elképzelte, a sötét oldal hatalma csak két Sith nagyúr közt osztódhat meg az egész galaxisban, bármikor; egy Sith mester, aki megszemélyesíti a hatalmat, és egyetlen tanítvány, aki áhítozik utána. Lumiya így elkezdett keresni egy ideális jelöltet, aki elég méltó és erős volt, hogy a sötét oldalról tanulhasson.

Bár kivételesen erős volt az Erőben, Lumiya nem az egyetlen védence volt Darth Vadernek. A mentora számos jelöltet képzet, akik potenciális Sith tanítványok voltak; a legerősebb tanítvány, aki elpusztította volna a többit, lett volna a legméltóbb arra, hogy Vader oldalán állhasson. Mikor a terv véget ért Vader halálával, Lumiya felkutatta az egyik leendő jelöltet, az Erő érzékeny rohamosztagos Flintet. Ironikusan, eredetileg neki és Flintnek élet-halál harcot kellett volna vívniuk, hogy Vader kiderítse, melyikük az erősebb, de a sötét nagyúr idő előtti halála mindkettejüket mester nélkül hagyta és a kiképzésük így nem fejeződhetett be. Lumiya végül rá lelt Flint tartózkodási helyére, Vader elhagyatott citadellájában a Vjunon, ahol is megküzdöttek, hogy kiérdemli meg a Sith mester címet. Végül Lumiya bizonyult az erősebbnek kettejük közül, és a győzelemmel biztosította az első tanítványát, ezzel helyreállítva a kettő törvényét, mint aktívan gyakorolt elméletet.

Lumiya terveire nézve sajnálatosan, a választásának sikere egy tanítványra, rövid életűnek bizonyult. Mikor megbízta új tanítványát Sidious és Vader halálának meg bosszulásával, azzal, hogy pusztítsa el Luke Skywalkert és a Szabad Bolygók Szövetségét, a korábbi Lázadó Szövetség jogutód szervezetét, soha nem várta volna, hogy Flint megleli a megváltást az Erő Világos oldalában Vader saját fián keresztül. Elárulva és a Sith örökség tovább vivője nélkül, a felháborodott Lumiya bosszút esküdött a renegát tanítványán, amiért hátat fordított neki és az Erő sötét oldalának. Sok évvel a disszidálása után, Flint meghalt a szülőbolygóján, a Belderoneon, látszólag átszúrva a torkán egykori mesterének jellegzetes fegyvere által.

Darth Sidious újjászületése

„Nem is vagyok benne biztos, hogy az Uralkodó klónjait Sithként tartom számon. Végül is, ők nem érdemelték ki a Sith tudást, nem szerezték meg verejték és áldozat árán; úgy örökölték, mint egy csomag számítógépes letölthető programozást. Úgy hiszem, az utolsó Sithek eltűntek, mikor az Uralkodó és a nagyapád meghaltak ugyanazon a napon. De így is sok Sith örökség megmaradt. Személyek, akik Sith jelöltek voltak és valamilyen oknál fogva képtelenek voltak teljes rangú tanítvánnyá válni. Eleget tanultak, hogy túléljenek, hogy tovább tanuljanak. Egy talán eleget tanult, hogy mester legyen.”
―Lumiya

Carnor Jax, egykori Császári Testőr és feltörekvő Sith nagyúr

Flint elvesztése nagy visszaesés volt, ami aláásta Lumiya céljait, hogy visszaállítsa a Sithet korábbi dicsőségébe, ami arra kényszerítette őt, hogy újra keressen egy erős tanítványt. A sötét úrnő végül is talált egy megfelelő jelöltet, az Erő érzékeny Császári Testőrt, Carnor Jaxet, akit Lumiya a vele szövetséges Birodalmi Hírszerzés igazgatója, Ysanne Isardon keresztül talált meg. Bár Jax minimális kiképzést kapott az Erő sötét oldalában, de a felemelkedése, mint Lumiya tanítványa biztosította a Sith túlélését egy időre. Jax Császári Testőrségi pozícióján keresztül Lumiya célja volt a Galaktikus Birodalmat újra Sith uralom alá helyezni. Ezért megparancsolta a tanítványának, hogy szivárogjon be a felső politikai hierarchiába. Így olyan hatalmi pozícióba kerülnének, hogy megragadják a Birodalom irányítását és megszüntessenek bármilyen potenciális veszélyt az új Sith Rendre nézve.

Miközben Carnor Jax titokban elkezdte manipulálni a Birodalmi Kormányzótanácsot, megközelítette őt Nom Anor, egy extra-galaktikus hódító faj képviselője, aki érdekelt volt egy szövetséggel a Sithekkel, az Új Köztársaság növekvő hatalmával szemben. Ez időtájt, viszont a Galaxis tudomást szerzett Darth Sidious túléléséről, amit klónozási technológia és ősi Erő technika kombinációja révén, együttesen lehetővé tették a bukott Uralkodó számára, hogy lelkét ideiglenes testekbe helyezze. A választása saját testének genetikai másolataira esett, melyek abnormálisan gyorsan fejlődtek ki a Spaarti klónozási változat következtében. Ugyanakkor, a sötét nagyúr visszatérése rövid volt; a végső bukását az Új Köztársaságbeli ellenségei és ironikusan, saját belső köreinek áruló elemei okozták. Bár Lumiya aktív törekvései a további Sith célokért látszólag megfeneklett az Uralkodó újjászületésével, a tanítványa összeesküdött a hosszú ideje uralkodó Sith sötét nagyura ellen, hogy véget vessen az uralkodásának egyszer is mindenkorra.

Miután Sidioust egyre jobban elvonta az Új Köztársaság és Luke Skywalker éledező Jedi Rendjének megsemmisítése, a sötét nagyúr nem vette észre az összeesküvést, ami elakarta pusztítani a legértékesebb eszközeit-a klón testeinek tartalék készletét. Mivel a saját sötét energiái túl soknak bizonyultak a természetellenesen fogant testeknek, minden klón, amit a szelleme megszállt, szenvedett egy gyorsított és megállíthatatlan arányú hanyatlástól. A főbűnös a klón készletek pusztulása mögött Carnor Jax volt, akit kineveztek az Uralkodó Császári Testőrségének legmegbízhatóbb tagjává, a Birodalmi Szuverén Védők közé. Nagyjából egy évvel a visszatérte után, Darth Sidious meghalt végérvényesen, soha visszatérve, miután a lelkét elnyelte a sötét oldal. Miután Sidious örökre eltűnt, Jax azonnal megkísérelte magát megtenni a következő uralkodónak. Mégis, a tervei a trónra idő előtt véget értek, részben a saját árulása miatt. Kir Kanos, egy másik Testőr, aki hűséges követője volt a megölt Uralkodónak, levadászta és megölte Carnor Jaxe,t Darth Sidious bukásának részessége miatt. Miután egy újabb tanítványa bukott el és volt képtelen elérni a teljes Sith nagyúri státuszt, Lumiya száműzetésbe kényszerült a Sith világ, Korribanra, de folyamatosan éber maradt a kibontakozó galaktikus eseményekre az elkövetkezendő évek során, amit bujkálással töltött.

Egy új irány a Sithnek

„A Sithek, akik híresek voltak arról, hogy rosszak, Jacen, azért voltak úgy ahogy, mert már a kezdetektől fogja súlyosan sérült férfiak és nők voltak. Nem azért, mert Sithek voltak. Általában, gyengék voltak, vagy megtévesztettek, vagy kapzsik eleve. Mint a nagyapád.”
―Lumiya

Vergere, a Jediből lett Sith, aki befejezte Lumiya kiképzését.

Amikor a Galaxis egy teljes körű invázió alá került YU 25-ben a Yuuzhan Vong miatt, Lumiya felfedezte, hogy bár tanítvány nélkül vitte tovább a sötét oldal örökségét, nem ő volt az egyetlen, aki tovább folytatott tervet a Sith újjáépítéséhez. A Régi Köztársaság egy korábbi Jedi lovagja, A'Sharad Hett, a Nagy Jedi Tisztogatás miatt traumatizálva és kiábrándulva a Jedi felfogásból, átadta magát XoXaan ősi Sith tanításainak. Nem sokkal azután, hogy a Yuuzhan Vongok elfogták, Hettet megtalálta egy másik száműzött, Vergere, aki, mint Hett is, egykoron az elbukott Jedi Rend tagja volt, mielőtt elmerült a sötét oldal tanaiban. Bár a fosh származású egykori Jedi mester eleinte látott potenciált Hettben, nagyot csalódott, mikor észre vette, hogy a leendő tanítványából hiányzott az a hiedelem, amivel ő rendelkezett. Ahelyett, hogy hitt volna Darth Bane kettő törvényében, Hett úgy vélte, hogy a Sithet igen radikális módon kell újjá építeni, így hát kiagyalt egy új tant, az Egy törvényét. Ahelyett, hogy csak két Sith nagyúr létezzen egy időben, Hett egy új Sith Rendet akart létrehozni sok sötét oldal követőből, akik egyetlen sötét nagyúr abszolút irányítása alatt működtek volna.

Vergere, aki szigorúan követte Darth Bane tanításait, visszautasította a Sith bármilyen újjá építését, amiben a kettő törvényét elutasították, és hátra hagyta Hettet, hogy szenvedjen az extra-galaktikus megszállók kezei közt. A Yuuzhan Vong háború egy pontján, Vergere találkozott Lumiya sötét úrnővel, akit sokkalta biztatóbb tanítványnak vélt, mint az eretnek A'Sarad Hettet. A fosh elmagyarázta a kapcsolatát a Sithez, az egykori Darth Sidiouson keresztül, akitől alkalma nyílt tanulnia, mint feltörekvő Sith tanonc. Szintén feltárta a létét az egykori Jedi Hettnek, az akkor már Darth Kraytnek, aki megalapította az Egy Sithet, egy drasztikusan újra álmodott Rendet, amit a saját eszményei alapján képzelt el. A foshal töltött idő alatt, Lumiya befejezte a kiképzését, amit sok évvel korábban kezdett el Darth Vader alatt Vergere bölcsességén keresztül, ezzel elérve a teljes rangú státuszt, mint a Sith sötét úrnője.

Miután A'Sharad Hett megszökött a Yuuzhan Vongtól és a Korribanra ment, ott elkezdte az Egy Sith alapjainak felépítését, az önjelölt Sith nagyúr remélte, hogy Lumiyát betudja toborozni az ügyéhez. De akárcsak Vergere, Lumiya sem akarta eldobni a kettő törvényét Krayt eretnek kilátásaiért. Sőt, meg volt győződve arról, hogy az Egy Sith túl lassú és inaktív, hogy igazi veszélyt jelentsen Luke Skywalker gyorsan növekvő Jedi Rendjére. Mivel nem volt hajlandó eltérni Bane és Zannah tradícióitól, Lumiya elutasította Krayt látomását és folytatta a tervét a Sith Rend újjáépítésében az ortodox formájában.

Vergere tanításai újfajta élet célt nyújtott Lumiyának. A saját személyes ambícióit és önteltségét helyettesítette egy teljesíthető sors igénye-a béke és stabilitás helyreállítása az egész Galaxisban, azáltal, hogy rendet teremt a Sith tanításokkal és a sötét oldal hatalmával. Ugyanakkor, mindkét nő tisztában volt vele, hogy egyikük sem volt megfelelő a végső feladatra; Lumiya Erő potenciálja súlyosan csökkent volt a kibernetikus implantátumai miatt és Vergere szennyezett volt a Yuuzhan Vonggal való együtt működéséért. Ezért, úgy döntöttek, hogy toboroznak és kiképeznek egy új Sith sötét nagyurat, aki az ügyük bajnoka lenne, mint jóindulatú diktátor. A szemükben, a Jedi Rend képtelensége, hogy létrehozza a tartós összhang korát, szükségessé tette a Sith visszatértét egy féktelen galaxisba, ahol túl gyakori volt az instabilitás, a háborúk és a rendellenesség miatt.

A kiválasztott kiválasztása volt a legfontosabb az általános cél sikerében. Lumiyának és Vergerének sem ideje, sem ereje nem volt, hogy egy fiatal Erő érzékeny személyt kiképezzenek a kezdetektől, és így természetesen a Jedi Rend legerősebb tagjait vették számításba. A figyelembe vett Jedik között, Lumiya és Vergere egyaránt erősen érdeklődtek Darth Vader leszármazottjai iránt. Míg Leia Organa Solo, Vader lánya, született vezető és képzett politikus volt, túlságosan is félt apja múltjától. Lányát, Jaina Solot, mint lehetőséget elvetették, mivel ő nem hajlamos kizárni az érzelmeit, ahelyett, hogy a nagyobb jót szolgálja. Mara Jade Skywalker, bár nem Vader vére, nagyon erős volt és—akárcsak Lumiya—ő is az Uralkodó Keze volt korábban. Ugyanakkor, őt is méltatlannak ítélték, mert túl sok személyes kapcsolata volt. Lumiya és Vergere még Luke Skywalkert is figyelembe vették, de a dogmatikus ragaszkodása a Jedi filozófiákhoz a legvalószínűtlenebb jelöltté tették mind közül.

Végül a Jedi lovag Jacen Solot választották, Jaina Solo ikertestvérét, aki megfogta Vergere és Lumiya érdeklődését. A Yuuzhan Vong elleni háború alatt, Solo bizonyította, hogy képes nagy hatalmat felelősen használni azzal, hogy elutasította, hogy tüzet nyisson a Központi Állomással, egy ősi űr létesítménnyel, ami képes pusztító energia nyalábokat juttatni a hiperűrbe, a Yuuzhan Vong ellen, amit saját meggyőződéséből már túlzott agresszív lépésnek gondolt. Azzal, hogy közvetlen harcban megölte a Yuuzhan Vong Háborúmesterét, Tsavong Lahot, bizonyította a hajlandóságát, hogy lemond a hatalomról, ha szükséges. Mivel más lehetőség nem maradt, Vergere és Lumiya hitték, hogy Jacen Soloból Sith nagyúr lesz, aki különbözni fog a megannyi többitől, akik saját nyereségre és dicsőségre használták a sötét oldalt. Solo lenne a bajnokuk, aki magáévá tenné a hatalmat, de nem magáért a hatalomért, hanem egy békés galaxis megteremtéséért. Ezért, Vergere úgy manipulálta az eseményeket, hogy Solo Yuuzhan Vong fogságba kerüljön és megkínozzák. Bár ki lett választva, mint a következő Sith nagyúr, még messze nem volt tökéletesen képzett ez időtájt a feladatra. Vergere megakarta törni Solot a Vong által és elszigetelni a Jedik befolyásától. Bár Solonak nem volt ez idő tájt tudomása róla, de már megkezdte a Sith kiképzését azzal, hogy kölcsönösen hatottak egymásra Vergerével.

Nem sokkal később visszatért Jacen Soloval az Új Köztársaságba YU 28-ban, majd Vergere feláldozta magát annak érdekében, hogy Solo tovább éljen és végül is beteljesítse az igazi sorsát, mint Sith. Mikor Jaina élete veszélybe került az Ebaq 9 csatában, Jacen a húga védelmére sietett, saját magát veszélybe keverve. Vergere nem szándékozta hagyni, hogy az álma meghalljon a védence vakmerősége miatt, és így megölte a Yuuzhan Vong harcosokat, akik Jaina életét fenyegették, de a saját élete árán. Míg Solo tovább élt, a remény megmaradt Lumiyán keresztül, aki kiemelt felelősségének tartotta befejezni Vergere munkáját és megkönnyítse Jacen Solo átalakulását. Amikor a háború egy évvel később véget ért, a Yuuzhan Vong megadta magát Corucsant Felszabadulása után és a Galaxis újraegyesült a Galaktikus Szövetség égisze alatt, ami a korábbi Új Köztársaság jogutód állama lett. Bár Solo még nem állt készen, hogy elfogadja a Sith örökségét még egy évtizedig, Lumiya úgy döntött, hogy felhasználja a rendelkezésére álló időt és szabadságot, hogy felkészüljön a napra, mikor Darth Vader unkája végül készen áll, hogy kövesse a nagyapja példáját.

Jacen Solo átalakulása

„Attól félsz, hogy a szavaim igazak lehetnek. Hogy a sötét oldal nem korrupt önmagában. Hogy a sorsod az, hogy te legyél a következő Sith nagyúr―az első Sith nagyúr, aki évtizedek óta újra aktív, az első évszázadok óta, akiben meg van az erő, hogy mások segítésére használja a Sithek tudását. Mert ha ez igaz, akkor döntést kell hoznod, választanod kell a mostani életed―ami kényelmes, de szinte céltalan―és egy olyan élet közt, ahogyan lennie kéne.”
―Lumiya Jacen Solonak

Jacen Solo, Darth Vader unokája és Lumiya utolsó tanítványa.

YU 40-ben, a Galaktikus Szövetség újabb háborús helyzetben találta magát, mikor az egyik tag világa, Corellia, egy szecessziós mozgalmat vezetett, melyhez olyan bolygók csatlakoztak, melyek teljes függetlenségre törekedtek. Ekkorra, Jacen Solo már más ember lett; a traumatikus események, amiket a Yuuzhan Vong háborúban tapasztalt, beleértve a fiatalabb testvérének, Anakin Solonak a halálát, megváltoztatta a véleményét a galaxisról és a tendenciáját, hogy túl sok háborúba hajlamos bele csúszni az.

Mivel a feszültségek nőttek a Szövetség és néhány önfejű tagjai közt, Lumiya úgy határozott, hogy a konfliktus és rendellenesség tökéletes alkalmat kezdeményezz Solo hatalomra kerülésére, csakúgy, mint az átállását az Erő sötét oldalára. Bár sok precíz erőfeszítésbe került, de a sötét úrnő titokban működve addig növelte a feszültségeket, hogy a harc elkerülhetetlenné vált, és így ő segítette elő a Második Galaktikus Polgárháború elindítását. "Brisha Syo" álnéven, Lumiya végre találkozott azzal az emberrel, akit tanítványának akart és a következő Sith sötét nagyurának.

Kísértésen keresztül, "Brisha" rábeszélte Jacen Solot, hogy kísérje el egy helyre, ahol a sorsa végre feltárulna előtte. Fiatal unokatestvérével, Ben Skywalkerrel és egy másik Jedi lovaggal, Nelani Dinnnel az oldalán, Solo követte a titokzatos nőt az MZX32905-ös naprendszerbe és leszállt "Syo" otthonában, egy nagy aszteroidába épült szálláshelyen. Miután elmagyarázta a szálláshelyének elő történetét és az összefüggését Darth Vectivussal, egy ősi Sith nagyúrról, aki használta a sötét oldal erejét, anélkül, hogy megalomániába süllyedt volna, "Brisha" feltárta az igazi kilétét, mint Lumiya. Bár Dinn azonnal megakarta ölni a Sith úrnőt, Solot kíváncsivá tette a tudásával és meggyőző érveivel egy Sithről, aki elsajátította a sötét oldal hatalmát anélkül, hogy egy önző zsarnokká vált volna. Lumiya, egykori csodálója Darth Sidiousnak, lenézte a bukott Uralkodót, mint örült szociopatát, amiért elárulta a Sith elveket és saját érdekében kereste a hatalmat, a galaxis érdeke helyet. Szintén szánta Solo nagyapját, mint szomorú egyént, aki elveszített mindent, ami fontos volt számára. A múltban megannyi Sith nagyúr, Lumiya szerint azért voltak gonoszak, mert a kezdetektől fogva mind problémás személyekként kezdték így vagy úgy, viszont voltak kivételek is, mint Vectivus, aki felelősséggel és a nagyobb jó érdekében használta a hatalmát. Ezek után megígérte Solonak, hogy végig vezeti őt az igazi sorsához, hogy Sith nagyúrrá váljon, akivé mindig is kellett, hogy váljon—aki terjesztené a békét és rendet egy háborúk tépte galaxisban, ami áhítozott a biztonságra és stabilitásra.

Jacen Solo nem tudta figyelmen kívül hagyni Lumiya ésszerű érveit, vagy a saját vágyát a béke elérésében, amit a Jedi Rend képtelen volt létrehozni a galaxisnak. Mikor Nelani Dinn támadásba lendült, hogy megölje Lumiyát, Solo közbelépett új Sith mestere oldalán és megölte a Jedi lovagot. Ezek után törölte Ben Skywalker elméjéből Lumiya és otthona emlékeit, hogy megakadályozza bármilyen ismeret eljutását a Jedikhez. Bár szomorúságot érzett a tehertől és az áldozatoktól, amik véget vetettek Jacen Solo személyiségének, de Lumiya büszkeséget is érzett a tényben, hogy végül győzött; Darth Vader unokája a tanítványa lett és ő lesz a csúcspontja az eddigi eredményeinek, ő lesz az első sötét nagyúr évtizedek óta, Darth Sidious és Darth Vader óta.

Egy feltörekvő csillag

„Amit én akarok a trilliónyi egyszerű embereknek a Galaxisban, az az, hogy nyugodtan élhetik az életüket, tudván, hogy egy stabil kormányzat irányít. A túlnyomó többség szenvedi el a maroknyiak hatalmi harcait. Ennek a végét akarom látni. Látni akarom, hogy a hatalom kötelességet jelent, szolgálatot, nem pedig díjat.”
―Jacen Solo Cha Niathalnak

A Galaktikus Szövetség megpróbálta, és elbukott, hogy elfojtsa Corellia terjeszkedő felkelési mozgalmát az elégedetlen bolygók közt, szerte a galaxisban. De amikor a fenyegetés elérte a Szövetséget a Coruscanton terrorizmus formájában, Cal Omas államfő kénytelen volt reagálni egy kétségbeesett intézkedéssel, létrehozva egy titkos rendőrségi szervezetet. Annak érdekében, hogy megerősítsék a Szövetség irányvonalának megjelenését a Corelliai terroristák tevékenységeivel szemben, úgy határoztak, hogy egy Jedinek kell megtestesítenie a Szövetség indokait. Ezzel egy időben, viszont a helyzet tökéletes alkalmat kínált a feltörekvő Sith nagyúr Jacen Solonak, hogy megtegye az első lépéseket, biztosítva az abszolút hatalmat magának, amire szüksége lesz a Galaxis megreformálására. Ezért, Solo mint megbízott ezredes és a Galaktikus Szövetségi Őrség (GSZŐ) parancsnoka lett, sokak bánatára a Jedi Tanácsból, akik elutasították a GSZŐ megalakulását.

Annak ellenére, hogy kritika érte azoktól, akik egy új Galaktikus Birodalom előőrseként látták a Galaktikus Szövetségi Őrséget, mivel növekedtek a hasonlóságok a Szövetség és a birodalmi biztonsági rendelkezések közt, a GSZŐ erőfeszítései rendkívül hatékonyak voltak, mint elrettentés a terrorizmus ellen a Coruscanton. Sok polgár a galaktikus fővárosban üdvözölte Jacen Solo ezredest, mint nemzeti hőst, sokan megemlítve őt, mint az egész Galaktikus Szövetség megmentőjeként. Ez időtájt, Lumiya folytatta a tanítványának nyújtott útmutatást, amire szüksége volt, miközben egyidejűleg felhasználta a GSZŐ adta eszközöket, hogy tovább gyorsítsa Solo hatalomra kerülését. Eleinte, Solo zavart volt Darth Vader történetének félelmeitől. Legnagyobb félelme az volt, hogy nem lesz képes objektíven cselekedni, mint Darth Vectivus és a szerettei iránti aggodalmai elterelik a figyelmét, akárcsak a nagyapjáét. Bár Lumiya bizonyos időkben frusztrált volt tanítványa hosszadalmas ragaszkodásának egykori életéhez, biztos volt benne, hogy Solo elkerülhetetlenül elveszíti a Jedi gátlásait a fájdalom és feláldozás megpróbáltatásin keresztül. A bizalma a kezdő Sith nagyúrban igazolódtak, ahogyan Solo fokozatosan jobban összpontosított és könyörtelenebb lett a törekvéseiben, hogy megmentse a Galaktikus Szövetséget.

Mielőtt befejezte volna a kiképzését, Jacen Solo és Lumiya elmerültek a közelgő jövő sok részének gondolataiban, főleg abban, hogy ki lenne az, aki szolgálná őt a tanítványaként az új Sith nagyurak Rendjében. Először, mindketten ugyan azon a véleményen voltak, hogy Ben Skywalkert kellene átállítani az Erő sötét oldalára. Akárcsak Solo, Skywalker is a közvetlen leszármazottja volt Darth Vader vérvonalának, és így rendelkezett a Kiválasztott potenciáljával. Az ifjú Jedi sok reménnyel kecsegtetett eleinte. Az unokatestvére iránti csodálata és a vágya, hogy szolgálja a Szövetséget, amikor annak szüksége van rá, késztette Skywalkert arra, hogy csatlakozzon a GSZŐ-höz, mint kadét hadnagy. A Jedi Rend nagy megdöbbenésére, beleértve a szüleit is, Skywalker hadnagy büszkén szolgált Solo ezredes mellett a GSZŐ 967-es kommandójának katonáival a megannyi razzia során, a Galaktikus Város terrorista helyszínein.

Bár félelmetes eszköz volt a Sithek számára, Ben Skywalker kötödése a családjához és a Jedi Rendhez kétségeket ébresztett a két Sithben, hogy Skywalker átállítása veszélyeztetheti a titkos terveik kiszivárgását. Jacen Solo figyelembe vett más potenciális tanítványokat is, mint például az egykori öccsének gyerekkori barátját, a Jedi lovag Tahiri Veilát. Ugyanakkor, Lumiya kevésbé volt lenyűgözve Veilától, aki nem rendelkezett akkora potenciával, mint Ben Skywalker. És bár ragaszkodott a reményeihez, hogy az új Sith generáció a Skywalker vérvonalból épül fel, Lumiya végül is elismerte, hogy további erőfeszítések Ben átállítására hiábavalóak lennének.

Lumiya halála, Darth Caedus születése

„Caedus. A nevem Darth Caedus.”
―Darth Caedus

Miután Jacen Solo kiképzése befejeződött, Lumiya feláldozza az életét az új Sith sötét nagyuráért.

Amikor Ben Skywalker elküldött egy felvételt egy illetéktelen találkozóról Cal Omas államfő és Dur Gejjen Corelliai miniszterelnökről, Jacen Solo felfedezte, hogy a Szövetség államfője fegyverszünetet fontolgat a Corelliaiakkal és társ felforgatóival. Hogy kielégítse a lázadó elemeket a Galaktikus Szövetségben, Omas megvitatta annak a lehetőségét, hogy eltávolítsa Solo ezredest és a Galaktikus Szövetség Védelmi Erőinek admirálisát, Cha Niathalt, lehetőleg orgyilkosság útján. De, a bizonyos háborús helyzetek alkotmány módosításai miatt, Solo és Niathal használták jogi felhatalmazásukat, hogy letartoztassák és őrizetbe vegyék Omas államfőt, mert veszélyeztette a Galaktikus Szövetség biztonságát. Miután a leváltott vezetőt őrizetbe vette a GSZŐ, az államfő hivatala meghatározatlan időre fel lett függesztve, amíg a Második Galaktikus Polgárháború végett nem ér. Miután tisztázták cselekvésüket és szándékukat a Szenátus előtt, Niathal és Solo kinevezték magukat társállamfőknek, és így lefoglalták a totális végrehajtói ellenőrzést a Szövetségben.

Nem sokkal később, Solo akaratlanul felfedte a kapcsolatát Lumiyával, Ben Skywalker előtt, ironikusan azzal, hogy megmutatta neki, hogyan rejtse el a jelenlétét az Erőben. Skywalker, megrázva és felzaklatva az unkatestvére átállásán a sötét oldalra, bizalmasan átadta az információt az anyjának, Mara Jade Skywalkernek. Az egykori Uralkodó Keze felháborodott az unokaöccse megtévesztésén, de legfőképpen azon, hogy a saját fiát, a Sith eszközként használta. Mara, meggyőződve arról, hogy Jacen Solo képtelen volt a megváltásra, kísérletet tett a tanítvány megölésére, mielőtt elérné a Sith mester címet. Az erőfeszítései nem csakhogy kudarcot vallottak, de megerősítette Solot abban, hogy feláldozzon valakit a szerettei közül a végső beavatási rítuson, hogy az új Sith sötét nagyurává válhasson. mikor Mara Jade Skywalker meghalt Kavan, Lumiya több mint készen állt és hajlandó volt egy utolsó cselekvés elvégzésére a tanítványáért; magára vette Mara halálának felelősségét, ezzel félrevezetve a jediket, elég időt adva Solonak, hogy megszilárdítsa a hatalmát.

Darth Caedus, korábbi nevén Jacen Solo.

Lumiya könnyedén becsapta Luke Skywalkert és elhitette vele, hogy ő ölte meg a feleségét. A végső párbajuk során, az elkeseredett nagymester lefejezte az egykori szeretőjét és régi riválisát. De aztán rájött, hogy Lumiya nem lehetett a gyilkos, a bizonyítékokra alapozva, amiket a halála után találtak nem sokkal, így Skywalkeren felülkerekedett a sokk és a kétségbeesés. Nem csak a rossz személyt ölte meg féktelen bosszúvággyal, de még hidegvérrel is végzet vele. Gyakorlatilag, Luke Skywalker elárulta mindazt, amiért a Jedi Rend kiállt és veszélyesen közel került az Erő sötét oldalához.

Bár Lumiya azt állította, hogy már nem gyűlöli a Skywalkereket a szerepükért a Galaktikus Birodalom megdöntésében, Lumiyának sikerült elérnie a Sithek végső bosszúját. A Skywalker-Solo nemzetséget elnyelte a belső káosz; az ember, aki egykor Jacen Solo volt, megszűnt létezni, amikor teljesen elfogadta a sötét oldalt; a Jedi Rend nagymestere egy megtört ember lett, akit bolonddá tett az elbukott Sith sötét úrnője. A legfontosabb, hogy az utódja teljes jogú sötét nagyúrrá vált, aki egyre közelebb került ahhoz, hogy abszolút hatalomra tegyen szert a Galaktikus Szövetség felett. A mesterének kimúlását követően, Jacen Solo vállalta a kötelezettséget, hogy eléri a Sithek célját egyedül, amíg egy megfelelő tanítványt nem talál magának. Bár utálta a születési neve használatának szükségességét a nyilvánosság előtt, nem tartván azt az igazi nevének. Az ő szemében, "Jacen Solo" egy Jedi lovag volt, aki meghalt a Yuuzhan Vong háborúban. Félre söpörve az eredeti személyiségének utolsó maradványait is, egyszer és mindenkorra, az új Sith nagyúr elnevezte magát "Darth Caedusnak", véglegesen elismerve az új identitását.

Darth Caedus uralkodása

„Tudja kapitány, érzem a történelem kezét a vállamon. Tényleg.”
―Darth Caedus, bizalmasan Lon Shevunak, a sorsáról

Először, Darth Caedus kísérletet tett arra, hogy elrejtse a Sith természetét a Jedi Rend és munkatársa, Cha Niathal elől. Bár Lumiya ártatlannak bizonyult Mara Jade Skywalker megölésében, de a végső feláldozása időt nyert a sötét nagyúrnak, hogy megerősítse a hatalmát a Galaktikus Szövetségben. Luke Skywalker, még mindig zaklatott volt felesége elvesztése miatt és még mindig bűntudat sújtotta, hogy a rossz személyt ölte meg, megpróbált újra egyeztetni az unokaöccsével a felesége temetésén. Caedus tettetett érdeklődést mutatott a megromlott családi kapcsolatainak helyreállításáról, főként, mert szüksége volt a Jedik segítségére a Második Galaktikus Polgárháború lezárásában. Hogy biztosítsa a Jedi Rend teljes hűségét, küldött egy zászlóaljnyi GSZŐ katonát az Ossusi Jedi Akadémiára azzal a paranccsal, hogy "védelmezzék" a jedi tanulókat és oktatókat. Valójában, azért voltak ott, hogy túszként tartsák a Jediket, hogy biztosítsák, Luke Skywalker hűséges maradjon a Galaktikus Szövetséghez. Egy másik csapat GSZŐ katona pedig a Jedi Templomban állomásozott, ahol nem sikerült letartoztatniuk Han és Leia Solot.

A sötét nagyúr erőfeszítései, hogy erős kézzel engedelmességre bírja a Jedi Rendet visszasült el és azt eredményezte, hogy a Jedik elhagyják a Galaktikus Szövetséget. Ennek következményeképpen, a Szövetség elveszítette a lehetőséget, hogy véget vessen a háborúnak egy döntő győzelemmel a Kuati csatában. Darth Caedus azonnal megtorolta ezt és kijelentette a Jediket a Galaktikus Szövetség ellenségeinek. A GSZŐ sikeresen megszállta a Jedi Templomot, de csak miután a bent tartózkodók száműzetésbe menekültek. A GSZŐ zászlóalj az Ossuson számos Jedit megölt vagy megsebesített, de végül legyőzték őket és kénytelenek voltak megadni magukat.

Miután Kuatnál elbukott, Caedus a Wookieek szülővilágát, a Kashyyykot támadta meg, hogy eltávolodjanak a Magtól a Konföderációs erők és hogy megsemmisítse a Wookieekat, mint potenciális fenyegetést a Galaktikus Szövetségre. Planetáris bombázáson keresztül, a GSZŐ csillagromboló, az ''Anakin Solo'' elszabadított egy hatalmas tűzvihart, ami elpusztította a bolygó hatalmas kiterjedésű erdőinek nagy részét. De miközben a Kashyyyk égett, Ben Skywalker megkísérelte megölni Darth Caedust, meggyőződve arról, hogy az unokatestvére a felelős az anyja haláláért. A sikertelen merénylet ellenére, viszont a sötét nagyúr nagyon elégedett volt; a reményei, hogy Bent a sötét oldalra térítheti, megújultak. De miközben kínozta az ifjú Jedit, hogy a dühét felerősítse, nem vette észre, hogy Luke Skywalker feljutott az Anakin Solora. Az ezt követő párbaj a sötét nagyúr és a nagymester között kis híján Caedus halálával végződött. Bár az ellenség túlerőben volt és a Hapan Konzorcium is elárulta, Caedus és a megmaradt erői képesek voltak egy taktikai visszavonulást csinálni, visszatérve a Coruscantra.

Tahiri Veila Sith úrnő

Darth Caedus: „Tahiri, hosszú távon, könnyű megölni egy erős ellenfelet, mint egy látszólag gyengét. Ha legyőzöl egy óriást, akkor hős vagy. Ha megölsz valami gyengét—még ha meg is kell halnia—akkor el kell viselned a megvetést. Mivel hajlandó voltál elviselni a megvetést, hogy szolgáld a köz javát...ez a védjegye egy igazi Sithnek. Nagyszerű tanítványom leszel, Tahiri.”
Tahiri Veila: „Oh, hát akkor, hivatalosan is...az vagyok.”
Darth Caedus: „Most már hívhatsz Darth Caedusnak. Mostantól csak az igazi nevemen leszek ismert.”
―Darth Caedus és Tahiri Veila

Darth Caedus, a Sith sötét nagyura és a Galaktikus Szövetség államfője.

Miután Ben Skywalker átállítása a sötét oldalra kudarcba fulladt, Darth Caedus kénytelen volt máshol keresni egy méltó Sith tanítványt. Ezért, a figyelmét Tahiri Veilára koncentrálta, akit elkezdett csábítani azzal, hogy kihasználta a néhai Anakin Solo iránti érzelmeit. Egy ritka Erő technika, a folyás gyalogláson keresztül, Caedus és Veila képesek voltak meglátogatni bizonyos pillanatokat a múltban, Anakin halála előtt. Veilát túlterhelte a kísértés, hogy láthatta gyerekkori barátját még egyszer, de szintén nagyon elragadtatta magát a saját tévhiteivel a folyás gyaloglással kapcsolatban. Azt hitte, hogy ezzel a képességgel meg lehet változtatni a múlt cselekményeit; hogy megerősítse a hűségét a Jedi Renddel szemben, Caedus hagyta, hogy Veila megtartsa ezt a téves feltevését.

Bár még nem volt hivatalosan a tanítványa ez időtájt, Caedus elkezdte átadni a személyes nézeteit Veilának, remélve, hogy sikeresebb vállalkozásnak fog bizonyulni, mint a Ben Skywalkerrel szembeni kudarca. Viszont, Veila Anakin Solo iránti rögeszméje, valamint az, hogy nem volt hajlandó tovább lépni az emlékén, nagy mértékben frusztrálta Darth Caedust. Ráadásul, Veila veszített valamit a hitelességéből a sötét nagyúr szemeiben, részint, mert folyamatosan kudarcot vallott a Jedik titkos bázisának fellelésében. Mégis, Caedus kritikái ellenére, Veila kényszerítette magát, hogy még keményebben próbálja bizonyítani az érdemességét. Amikor az Anakin Solo elérte a Konföderációs világ Fondort, egy csapat fondori vadászgép megkísérelte feltartoztatni a GSZŐ csillagrombolót. Caedus ráhagyta Veilára a döntést, hogy az Anakin elsőként tüzeljen vagy sem. Miután a pajzsuk csökkent, az Anakin személyzetének életei forogtak veszélyben, ha a vadászok elsőként támadnak. Dacára néhány határozatlan pillanatnak, Veila parancsba adta a csillagromboló tüzéreinek, hogy pusztítsák el az ellenséges célpontokat. Miután az Anakin Solo visszatért Coruscantra, Veila belső konfliktussal küszködött, a gondolattal, hogy ártatlan ellenfeleket ölt meg, akik nem elsőként támadtak. Mégis, a hajlandósága, hogy képes pusztító erőket használni kíméletlenül, amikor szükséges, megváltotta Darth Caedus szemeiben.

Annak érdekében, hogy újabb vizsgáknak tegye ki reménybeli védencét, Caedus megbízta Veiát egy diplomáciai küldetéssel a Bastionra, ahol javasolna egy szövetséget a Birodalmi Maradványnak. Noha Gilad Pellaeon, a Birodalmi Államfő megvetette Caedust, a Moffok Tanácsának befolyásos tagjait kíváncsivá tette az ötlet, hogy csatlakozzanak a Galaktikus Szövetséghez, különösképpen, ha a jutalom terjeszkedést jelentett a nagy mértékben csökkent birodalmuk számára. Tekintett nélkül Pellaeon kifogásaira, hogy birodalmi erők részt vegyenek a Szövetség háborújában, a Maradvány végül beleegyezett Caedus ajánlatába.

Tahiri Veila sikeres küldetése a Bastionon és Darth Caedus általi bevonása, egy feltörekvő csillaggá tette őt a Galaktikus Szövetségben. Miután besorozták a Galaktikus Szövetségi Őrségbe, mint kadét hadnagy, sokan hitték a Szövetségben, beleértve Cha Niathalt is, hogy Veila Ben Skywalker helyettese lett a sötét nagyúr oldalán. A végső próbája pedig megnyilvánult a második fondori csatában. Míg a Moffok ambícióira lehetett számítani, hogy Caedus javára dolgoznak, Pellaeon kirívó gyűlölete veszélyt jelentett Caedusra és a terveire. Éppen ezért, Caedus megparancsolta Veilának, hogy maradjon Pellaeon zászlóshajóján, a Verésuszonyon, mint a követe és hogy biztosítsa a Maradvány hűségét a Szövetséghez.

Amikor a csata elkezdődött, Niathal admirális megpróbálta aláásni kollégája fennhatóságát azzal, hogy elfogadta Fondor megadását, anélkül, hogy előbb tanácskozott volna a társállamfőjével. Megtorlás gyanánt, Caedus elítélte őt árulóként és kinevezte magát a Galaktikus Szövetség egyedüli államfőjének. A hatalmas katonai népszerűsége miatt, a flotta többsége Caedus oldalára állt. A Moffok nagy megdöbbenésére, ugyanakkor, Pellaeon felszólította a birodalmi flottát, hogy Niathal erőihez csatlakozzanak. Veila közbe lépett Caedus nevében azzal az érvvel, hogy nélküle, a Galaktikus Szövetség el veszne és a háborút elveszítenék. Miután Pellaeon elutasította a parancsa visszavonását és a Caedushoz való újracsatlakozást, Veila halálosan megsebesítette az öreg birodalmi államfőt egy lézer lövéssel a mellkasán. Miután Pellaeon meghalt, a Moffok sietve vállalták a parancsnokságot és utasították a birodalmi csillaghajókat, hogy küzdjenek Caedusért és a Szövetségért még egyszer.

A Sith úrnő, Tahiri Veila, Darth Caedus Sitn nagyúr tanítványa.

Miután Darth Caedus értesült Gilad Pellaeon meggyilkolásáról, azonnal gratulált Tahiri Veilának, mivel ezzel megmentette az egész Galaktikus Szövetséget. Ahelyett, hogy büszkeséget érzett volna, Veila elismerte a bűnét, hogy lelőtt egy rendkívül öreg ember. Ennek ellenére, viszont Caedus jóváhagyta a tetteit és azt a tényt, hogy nem érzett élvezetet a gyilkosságban. Sok mindenben, a két egykori Jedi hasonló utat követett az Erő sötét oldalára. Mint Veila, Caedusnak is el kellett viselnie a feláldozást és a gyötrelmet, hogy Sith nagyúrrá váljon. El kellett viselnie az egész családjának az árulását; rákényszerült arra, hogy megölje azokat, akik egykor bíztak benne. Mint Caedus, Veila is elvágta a kapcsolatait a Jedikkel és a tanaikkal annak érdekében, hogy magáévá tegye Lumiya Sith Rendjének a filozófiáját. Megölte Pellaeont, de nem haragból vagy rosszindulatú kegyetlenségből, hanem hogy biztosítsa azt, hogy Caedus nem fog elesni Fondornál.

Abban a pillanatban, Darth Caedus teljesen biztosan hitte, hogy a sorsa az, hogy uralja a galaxist Tahiri Veilával az oldalán. A sötét nagyúr végre talált egy méltó tanítványt, így Veila felemelkedése, mint Sith úrnő visszahozta a kettő törvényét, mint használt tradíciót. Tekintett nélkül a veszteségekre Fondornál, Caedus és az új tanítványa sikeresen visszavonta a megmaradt erőiket Corucsantra. Mivel a galaktikus főváros a kezükben volt, a törvényes Galaktikus Szövetség teljes Sith irányítás alá került, míg Niathal és dezertőr frakciója száműzetésbe kényszerült.

Darth Caedus bukása

Darth Caedus: „Jaina el jön értem. Luke Skywalker nem tudott megölni. Vajon mire készül?”
Tahiri Veila: „Őszintén szólva nem tudom. De nem tenné gondatlanul. De még nem épültél fel és ő—”
Darth Caedus: „Gyakorlatilag már halott. A testvérem semmi, nem érint meg. Győztünk. Láttam.”
―Darth Caedus és Tahiri Veila

Darth Caedus és Jaina Solo, ikertestvérek, harcolnak, hogy eldöntsék a galaxis sorsát.

Még a Jedi Rend támogatása nélkül is, a Galaktikus Szövetség erős pozícióban maradt, hogy győzedelmeskedjen mind a Konföderáció, mind a Jedi Koalíció felkelői ellen, nagyrészt Darth Caedus vezetése és a Birodalmi Maradvány katonai támogatása miatt. Ez időtájt, viszont, Caedus rádöbbent, hogy kudarcot vallott úgy élnie, ahogyan elbukott mestere, Lumiya tanította. Már elfelejtette, hogy az eredeti személyisége, mint Jacen Solo, a Sith sötét nagyurává vált, hogy szolgálja a galaxist—ne pedig elnyomja. Amikor Caedus kiképzése elkezdődött, Lumiya figyelmeztette, hogy a sötét oldal útja fájdalommal teli. Hogy erősebbé váljon, mint Sith nagyúr, magáévá kellett volna tennie az árulásból és feláldozásból eredő fájdalmakat. De Lumiya útmutatásai nélkül, Caedus rájött, hogy fokozatosan hiúvá válik, megszállottja bosszúvágyának. Röviden, olyanná vált, mint a Sith nagyurak túlnyomó többsége, olyanná, akiket elpusztított a saját tehetetlenségük, hogy szolgáljanak bármi mást, mint a saját érdekeiket.

Irányíthatatlan indulatai miatt sérült a reputációja a Galaktikus Szövetségi Őrségben, a Birodalmi Maradványban és még a Galaktikus Szövetségben, általánosan. Ezért, Caedus személyes felelősséget érzett a Szövetség néhány legnagyobb kudarcáért, mint például a kuati és kashyyyki vereségért és a fondori összeomlásért, ami kis híján a háborúba és az életébe került. Bár elviselte az árulást minden egyes családtagjától, fiatal lányának, Alanának az árulása, az őrület szélére tolta Caedust. Ennek következményeként, kivégezte Patra Tebut hadnagyot, egy hűséges és megbízható tisztet a GSZŐ-ből, akit halálra fojtott Erő fojtással.

A helytelen indulatainak kinyilatkozásai, és az ebből adódó következmények, egy új perspektívára késztette Darth Caedust. Ezért, belső harcot vívót magával, hogy visszanyerje az irányítást az érzelmei felett, annak érdekében, hogy vezethesse a Galaktikus Szövetséget, anélkül, hogy zavarná a haragja és az önteltség érzése. Úgy döntött, hogy mint Sith nagyúr, úgy használná a sötét oldalt, hogy magáévá tenné a családja iránt érzett szeretetét, a galaxis számtalan lénye iránti kötelesség érzetét és a meghozott áldozatokat, amik által a Sith sötét nagyurává vált. Ettől a ponttól kezdve, Caedus nagy önmérséklettel gyakorolta a hatalmát és részben az új elhatározása miatt, küszködött, hogy ellenőrzése alatt tartsa az önuralmát.

Amikor végre felfedezték a Jedi bázis helyzetét a Shedu Maad bolygón, Darth Caedus elvitte az Anakin Solot és egy birodalmi csillaghajókból álló különítményt, hogy kikényszerítse a végső eredményt a Galaktikus Szövetség ellenségeitől. Egyben ez időben döntött úgy, hogy véget vett a tanítványa téveszméinek a folyás gyaloglással kapcsolatban. Tahiri Veila felháborodott mestere megtévesztésén; átallt az Erő sötét oldalára, miután minden reményét belefűzte egy hamis elképzelésbe, hogy megakadályozhatja Anakin Solo halálát a múltban. Caedus tudta, hogy Veila valószínűleg sosem bocsájt meg neki. Mindazonáltal remélte, hogy Veila újonnan felfedezett haragja és gyűlölete megerősíti a szerepében, mint Sith úrnő, akárcsak a kapcsolatát a sötét oldallal.

Bár Caedus győzelmet jósolt a háború végére a Galaktikus Szövetségnek, a Shedu maadi csata helyesnek bizonyította a látomását, de egy szokatlan formában. Amíg Veila a Birodalmi Elit Őrség sokk osztagosait vezette egy küldetésre, amiben beszivárognak és megsemmisítik a Jedi bázist Shadu Maadon, addig Jaina Solo feljutott a súlyosan sérült Anakin Solora és szembe került az ikertestvérével egy halálig tartó párbajban. Sok sérülést okozott a sötét nagyúrnak, de ő maga is sok sérülést szenvedett el a harcban. A kegyetlen csata közepette, Caedus végül meghalt, mikor Jainát elnyelte a teljes szükségesség, hogy meg kell ölnie a testvérét, átszúrva a szívét a fénykardjával. A bolygó felszínén, Ben Skywalker sikeresen kihasználta Tahiri Veila kiábrándultságát és rávette, hogy hagyja el a Sithek útját. A sötét nagyúr és a tanítványa nélkül, a Szövetség és a Maradvány, kénytelen voltak megadni magukat a Jedi Rendnek.

Hagyaték

„Jacen egy hős volt. Megölte Onimit és megnyerte a háborút a Yuuzhan Vong ellen és utána belehalt a sérüléseibe. Caedus csak a szörnyeteg, ami átvette az üres helyet ami hátra maradt.”
―Han Solo, próbálva megemészteni a fia átállását az Erő sötét oldalára

A halála után, Darth Caedus egy ellentmondásos történelmi személlyé vált, vegyes képet hátra hagyva magáról.

A Második Galaktikus Polgárháború végére, sokan meghaltak a konfliktus minden oldalán, többek között olyan fontos személyek, mint Mara Jade Skywalker, Lumiya, Gilad Pellaeon, Cal Omas, Dur Gejjen és Isolder herceg. Miután Caedus meghalt és Veila jedi őrizetbe került, a Galaktikus Szövetség visszakapta a jedik és szövetségeseik támogatását. A Moffok is kénytelenek voltak megadni magukat és elfogadni Jagged Felt, mint a Birodalmi Maradvány új államfőjét. A Szövetség, a Jedik és a Maradvány egyesült ereje a Konföderációt szintén megadásra késztette, amivel véget ért Corellia galaxis-szerte kiterjedő felkelése. A megannyi engedmények között, amikkel az új szövetségeket akarták megerősíteni, Natasi Daala, a birodalmi flotta korábbi tisztje, ki lett nevezve a Galaktikus Szövetség új államfőjének. Bár az Új Rend víziója vele együtt hallt meg, Darth Caedus akciói egyesítették a Sith ellenségeit és egy erősebb, sokkalta egységesebb galaxist létrejöttét eredményezte.

Darth Caedus halálával és Tahiri Veila bűnhődésével, Lumiya Sith Rendje véget ért, ironikusan tükrözve Darth Bane Rendjének összeomlását. Több mint ezer évnyi gyakorlás után, a kettő törvénye meghalt Caedussal és Veilával együtt. Eközben Darth Krayt Rendje folyamatosan növekedett, továbbra is elrejtve jelenlétét Korribanon. Az Egy törvénye alatt, Krayt felkészült a napra, mikor a galaxis újra több ezer Sith harcos uralma alá kerül, akik az ő parancsait követik majd. Caedus halálával, a sötét nagyúr címet immáron egyedül Krayt viselte.

Natasi Daala, Caedus utódja, mint államfő, súlyosan aláásta a rövid életű galaktikus egységet, aminek létrehozásáért Caedus meghalt. Sok döntését a hivatala alatt nyilvánvalóan befolyásoltak a Jedi ellenes érzései, ezzel pedig új feszültségeket teremtett a Jedi Rend és a Galaktikus Szövetség kormánya közt. Az ígéretei ellenére, hogy egy olyan galaxist hozz létre, amiben nincs szükség a Jedikre, hogy megoldják a felmerülő problémákat és dilemmákat, Daala kampánya és nyílt ellenségeskedése a Rend ellen nem nyert el széles körű támogatást a Szenátusban és a Szövetség polgárai között. Sokan szimpatizáltak az ostromlott Renddel, melyet többször is fenyegetett Daala a mandalóriai zsoldosaival.

A patthelyzet a Jedi Rend és Daala adminisztrációja között elérte a forráspontját, mikor a Jedi Tanács rákényszerült megelőző akcióra az államfő ellen. A Delta terv érvényében, a tanács megrohamozta a Végrehajtó Épületet a Corucsanton és letartóztatta Daalát. A Jedi államcsíny folytán, az államfő hivatala meg nem határozott időre fel lett függesztve és egy alkotmányos csere keretében létrehoztak egy Triumvirátust. Az első triumvirátus egyik tagja az ideiglenes nagymester, Saba Sebatyne lett, aki a Jedik érdekeit képviselte az új végrehajtó hivatalban.

Darth Krayt és az Egy Sith.

Majd száz évvel Darth Caedus halála és Lumiya Sith Rendjének összeomlása után, a Galaktikus Szövetség felbomlott egy végzetes vereségben a Sith-Birodalmi Háborúban. A feltámasztott Birodalom, a Birodalmi Maradvány utód állama, vissza állította a birodalmi fennhatóságot az ismert galaxisban, Roan Fel Uralkodó és a Moffok Tanácsa irányítása alatt. Viszont Fel győzelme rövid életű volt, mikor a "szövetségesei", az Egy Sith elárulta a birodalmiakat és száműzetésbe kényszerítették az uralkodót. Corucsant megszerzésével, Krayt elfoglalta a birodalmi trónt és kikiáltotta magát az új Galaktikus Birodalom uralkodójának. Miután Fel és a lojális követői elrejtőztek, akárcsak az egykori Galaktikus Szövetség megmaradt erői, egy új polgárháború alakult ki, ahogyan a Sith és újdonsült birodalmuk szemben találta magát több, különböző oldalakról érkező ellenségekkel, mint például a Jedi Rend, ex-szövetséges katonák és Fel birodalmisták.

Sith rangok

„Kettőnek kell lennie: nem többnek és nem kevesebbnek. Az egyik, hogy birtokolja a hatalmat, a másik, hogy sóvárogjon a hatalom után.”
―Darth Bane, a kettő törvényének alkotója

Bár a Sith nagyurak Rendje megszűnt Darth Sidiussal és Darth Vaderrel, Lumiya biztosította a kettő törvényének folytonosságát, mint gyakorolt tradíciót. Darth Bane Sith nagyúr ősi diktátuma szerint, ami több mint ezer éven át létezett, csak két Sith nagyúr létezését engedte meg, bármely időben. Mivel egy duóra korlátozta a tagok számát, az Erő sötét oldala két személyben koncentrálódik össze, így biztosítva, hogy a hatalom nem oszlik szét túl sok Sith nagyúr közt.

Ezért, Lumiya Sith Rendjében csak két rang volt használatban—a Mester, aki megtestesítette a sötét oldal hatalmát és a tanítvány, aki sóvárgott a hatalom után. Ellenben Bane Rendjével szemben, viszont, a "Sith nagyúr" kifejezés nem foglalta magába mindkét nemet. Amikor Lumiya magára vállalta Sidious és Vader Sith örökségét, felvette a "Sith sötét úrnője" címet. Hasonlóképpen, Tahiri Veila szintén "Sith úrnőként" volt ismert, mint a Sith nagyúr, Darth Caedus tanítványa.

Ismert tagok

 • Lumiya (megölte Luke Skywalker)
 • Flint (megváltotta Luke Skywalker, később megölte Lumiya)
 • Carnor Jax (megölte Kir Kanos)
 • Vergere (esetleg) (meghalt a Yuuzhan Vong Háború során)
 • Darth Caedus (megölte Jaina Solo)
 • Tahiri Veila (Jedi őrizetbe lett véve Ben Skywalker által)

Megjelenések

 • Star Wars 88: Figurehead (Először tűnik fel)
 • Star Wars 92: The Dream
 • Star Wars 95: No Zeltrons
 • Star Wars 96: Duel With a Dark Lady
 • Star Wars 97: Escape
 • Star Wars 100: First Strike
 • Star Wars 107: All Together Now
 • Lumiya: Dark Star of the Empire
 • Crimson Empire
 • Edge of Victory II: Rebirth
 • Star by Star
 • Traitor
 • Destiny's Way
 • Betrayal
 • Bloodlines
 • Tempest
 • Exile
 • Sacrifice
 • Inferno
 • Fury (regény)
 • Revelation
 • Invincible
 • Allies (Csak megemlítve)
 • Star Wars: Legacy 18: Claws of the Dragon, Part 5 (Csak megemlítve)

Forrás

http://starwars.wikia.com/wiki/Lumiya's_Sith

Advertisement