FANDOM


MaximilianVeers
Maximilian Veers
Életrajz
Született:

YE 48

Elhunyt:

YU 10, Balmorra

Külső
Faj:

ember

Nem:

férfi

Magasság:

1,93 méter

Hajszín:

barna

Szemszín:

barna

Időrend és hovatartozás
Korszak(ok):
Hovatartozás:

Galaktikus Birodalom

„Készítse föl a csapatait felszíni támadásra, tábornok!”
Darth Vader parancsot ad Veers tábornoknak a hothi csata előtt[forrás]

Maximilian Veers a Galaktikus Birodalom hadseregének tábornoka volt, aki többek között a hothi csatában elért sikereivel vált ismertté. Hosszabb ideig Darth Vader Halálosztagában szolgált.

Élete

Fiatalkora (YE 48–YE 0)

Veers a Birodalmi Akadémia növendéke volt. Fiatalon döntötte el, hogy pályafutását a szárazföldi erők páncélos hadosztályánál szeretné folytatni, mivel szerinte az AT-AT lépegetők fejezték ki leginkább saját személyiségét és a Birodalom erejét. Szigorú elhatározással vágott neki a kiképzésnek. Tehetsége hamar megmutatkozott, miután több öngyilkos küldetésből került ki győztesen, túlteljesítve megbízatásait. Kiváló eredménnyel végzett az akadémián, ennek köszönhetően azonnal hadnagyi rangot kapott valamint parancsnoki címet egy AT-AT-n.

Fiatal Veers

A fiatal Veers ezredes.

Az ifjú hadnagy hamar megtanulta, hogy a Birodalom nem tolerálja a hozzá nem értést és a hibákat. Képességei felmérésére felettesei az elmaradott peremvidéki Culroon III bolygóra küldték, hogy eldöntsék Veers további sorsát. A birodalmi csapatok azért érkeztek a bolygóra, hogy leigázzák a harcos bennszülötteket. Irrv tábornok arra utasította Veerst, hogy maradjon a bázisnál, amíg ő az őslakosok ünnepségén vesz részt és a békéről tárgyal. Veers tudta, hogy csapdába csalogatják a tábornokot és azt javasolta, hogy fegyveres kísérettel induljon el. Irrv figyelmen kívül hagyta tanácsát. Veers gyanúja beigazolódott, amikor a culrooniak a birodalmi küldöttség nagy részét megölték. Veers semmibe vette a kapott parancsot és azonnal a tábornok megsegítésére sietett. Ha lépegetőivel nem avatkozik be azonnal, akkor a birodalom csapatait lemészárolják. Bátorságáért és éleselméjűségéért Veerst őrnaggyá lépették elő, Irrv tábornokot viszont a Birodalom kivégezte.

Veers felesége halála után teljesen katonai karrierjébe temetkezett, nem sokkal később pedig már ezredesi rangja volt. Rövid ideig egy birodalmi helyőrséget is vezetett a Korélián. Veerst széleskörben elismerték és szaktekintélynek tartották az AT-AT lépegetők terén. Az ezredes gyakran visszatért a Caridára, ahol többször oktatott a lépegetőkről és gyakran mutatott be új AT-AT prototípusokat. Egy ilyen erődemonstráción figyelt fel Darth Vader az ezredesre, amikor egy támadó lázadó sereget győzött le.

Az ezredes Veers azonban nem tudott könnyen feljebb jutni a ranglétrán, mivel nem rendelkezett a kellő kapcsolatokkal és felmerült a kérdés, hogy egyáltalán hogyan tudott ilyen gyorsan ezredesi rangot szerezni. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy egy ígéretes kadét, Davin Felth a kiképzése során rámutatott az AT-AT-k lábainak gyengeségére. Mivel Veers karrierje szorosan függött a lépegetőktől, ez rá is veszélyt jelentett. Veers azonban megoldotta a problémát: Felthet áthelyezte a gyalogsághoz.

Polgárháborús pályafutása (YE 0–YU 3)

„Ezredes, ön túl értékes a Birodalomnak, hogy egy börtöntáborban sínylődjön.”
Darth Vader kiszabadítja Veerst zaloriisi börtönéből[forrás]
Veers AT-AT egyenruhában

Veers tábornok AT-AT pilótás egyenruhájában.

Veerst hamarosan az első Halálcsillagra helyezték át. Kinevezése azonban nem tartott sokáig, mivel a yavini csatában az űrállomást felrobbantották. Veersnek néhány tiszttársával együtt sikerült időben elhagynia a Halálcsillagot. Űrsiklójukat viszont egy lázadó X-szárnyú vadászgép lelőtte, az pedig lezuhant a sűrű erdővel borított Yavin 4-re. Veers túlélte a becsapódást, Brenn Tantor őrnagy csapatai pedig megmentették őt.

Mivel a Halálcsillag megsemmisült, Veers visszatért helyőrségéhez a Koréliára. A bolygón segített a Koréliai Biztonsági Erőnek elfogni a Fekete Nap bűnszervezet egyik tagját, Zekka Thynet. Teljesítménye lenyűgözte Thrawn admirálist, aki Vader figyelmébe ajánlotta Veert.

Később derült ki, hogy a Halálcsillag elpusztítása hosszú távon jót tett Veers karrierjének. A sok magas rangú tisztviselő halála több megüresedett posztot hagyott maga után, amelyek közül egyet Veers kapott meg Thyne letartóztatása után.

Veers a Zaloriison tovább folytathatta munkáját egy új AT-AT lépegető prototípusán. A bolygó azonban váratlanul kikiáltotta függetlenségét és elszakadását a Birodalomtól, az ezredest börtönbe zárták. Darth Vader szabadította ki Veerst a zaloriisi csatában. Vader és Veers együtt fejezték meg a munkálatokat az új lépegetőn, segítségével pedig eltiporták a zaloriisi felkelést és lerombolták a fővárost, Zaloriis Cityt.

Vader meg volt elégedve Veers teljesítményével, ezért tábornokká léptette elő. Veers lett a Halálosztag felszíni csapatainak vezetője. Nem egy tiszt kérdőjelezte meg Veers kinevezését, de a karrierjét beárnyékoló kétkedés hamar alábbhagyott. Veers a legjobb pilótákat választotta AT-AT századába. A csatákban gyakran saját maga is harcolt különleges, megerősített lépegetőjével. Már néhány héttel előléptetése után felével megnövekedett csapatainak ütőképessége, míg a létszámot sikerült némileg lefaragnia. Időzítése kiváló volt, mivel YU 3-ban a Halálosztag egyik kutászdroidja felfedezte a lázadók Visszhang Bázisát a félreeső, jeges Hothon.

A tábornok legnagyobb katonai sikere kétséget kizáróan a hothi csata volt, amikor lehetősége nyílt kijavítani Ozzel admirális hibáját. Villámgyorsan telepítette páncélos hadosztályát a völgybe, ahol a lázadók bázisa feküdt, a támaszpontot védő pajzsgenerátort pedig személyesen robbantotta fel.

Nem sokkal később azonban Hobbie nekivezette hósiklóját Veers lépegetőjének. Mindkét férfi csodával határos módon menekült meg, bár súlyos sérüléseket szenvedtek. Veers látta, ahogy Hobbie siklója közelített, de nem volt elég ideje elhagyni a pilótafülkét. Lassúsága miatt elvesztette lábát, amit még a bacta gyógyfolyadékkal sem tudtak megmenteni. Veers a Galaxisban sok más emberhez hasonlóan megtagadta, hogy műlábakat adjanak neki, ezért hátralévő életét egy lebegő mechanikus székben kellett leélnie.

Hoth után (YU 3–YU 10)

Bár a hothi csata meghozta számára a hőn áhított hírnevet és dicsőséget, fia, Zevulon eltűnése beárnyékolta az eseményt. Zevulon a Birodalom ifjúsági csoportjának tagja volt és egy lázadó kémek elleni küldetésen veszett nyoma. A tábornok sejtette, hogy fia átpártolt a lázadókhoz és megtagadta apját. Fia árulása a hothi diadal ellenére meggyalázta a Veers nevet. Veers tábornok egész további életében szégyellte magát fia miatt.

Csaknem egy évvel később Veers tábornok egy bolygóközi küldetést teljesített, amikor az endori csatában a második Halálcsillag és az Executor megsemmisült, a császár és Darth Vader meghalt. Az elkövetkezendő években Veers bolygóról bolygóra járt, hogy új parancsnokot keressen, aki alatt szolgálhatna.

Legtöbbször visszautasították őt, mivel korábban kapcsolatban állt Vaderrel. A legtöbb endor utáni tiszt megvetett mindenkit, aki Vader szolgálatában állt. Hat éven át kutatott Veers a Galaxisban és közben látta, ahogy minden, amiért küzdött, lassan szétmorzsolódik. Csalódott a Birodalom maradványának módszereiben és nem értette egyet azzal az elvvel, amit képviselt, de hűsége és becsülete visszatartotta a dezertálástól.

Amikor minden birodalmi csapatot a Galaxis szívébe szólítottak, Veers, mint sok más új remény után kutató tiszt is jelentkezett a Byss körül gyülekező flottánál. Hat hónappal Thrawn bilbringi ütközetben bekövetkezett halála után, YU 10-ben Veers részt vett a mon calamari csatában.

A második balmorrai csata a lehető legrosszabb véget jelentette, amit egy Birodalmi tiszt kívánhatott magának. Veerst kiközösítették azért, mert Vaderrel állt kapcsolatban, századosi rangra fokozták le és Sedriss QL katonai végrehajtó öngyilkos küldetésre küldte. Maximilian Veers, a Birodalom egyik legnagyobb felszíni stratégája és hőse a végzetes küldetés során vesztette életét.

A színfalak mögött

Maximilian Veers NEGTC

Rajz Veers tábornokról.

Maximilian Veerst a A Birodalom visszavágban Julian Glover játszotta, aki az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovagban a cselszövő Walter Donovant alakította.

A Birodalom visszavág első vázlataiban Veers elhunyt, amint a hothi csatában Hobbie nekivezeti hósiklóját a lépegető pilótafülkéjének. Valószínűleg azért maradt ki ez a jelenet, mivel Veersnek sikerül felrobbantania a pajzsgenerátort és a film készítőinek nehéz lett volna megváltoztatni a jelenetek sorrendjét, hogy azután haljon meg, miután a generátor már megsemmisült. A regényváltozatban Hobbie és Veers mégis meghalnak. Azt is megemlítik, hogy Hobbie a tüzérét már korábban elvesztette. Mindezek ellenére Hobbie, tüzére és Veers is szerepel még olyan regényekben és képregényekben, amelyek a hothi csata után játszódnak.

Veers szerepelt volna A Jedi visszatérben, de végül nem láthattuk újra a filmvásznon. Robert Watts, az egyik producer, aki cameo-szerepben megjelenik a filmben mint AT-ST pilóta, egyszer azt mondta, hogy az ő karaktere valójában Veers tábornok, de kétséges, hogy a tábornokot egyszerű pilótának fokozták volna le.

Megjelenések

Nem kanonikus megjelenések

Források

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.