Kaminopedia
Advertisement

K Á N O N
L E G E N D Á K
250px-Thrawn.jpg
Syndic Mitth’raw’nuruodo (Thrawn)
Életrajzi információk
Szülőbolygó

Csilla

Született

YE 64

Elhunyt

YU 9 (44) Chimaera, a Bilbringi felett

Fizikai jellemzők
Faj

Chiss

Nem

Férfi

Magasság

1.8 m

Hajszín

Kékesfekete

Szemszín

Vörös

Kibernetika

-

Kronológiai és politikai információk
Korszak(ok)
Hovatartozás

Életrajz

Korai élete

Thrawn a Nuruodo vérvonalból származott. Népe, a titokzatos Chissek körében, magas rangú katonai vezetőként tisztelték, kiemelkedő stratégiai érzékének és páratlan helyzetelemző képességének köszönhetően. YE 27-ben Thrawn volt a legfiatalabb parancsnok a Kiterjesztett Flottában. Ekkortájt Thrawn beleavatkozott egy csatába Progga, a Hutt és a koréliai csempész hajó a Bargain Hunter közt. Miután megsemmisítette a Hutt hajót, lefoglalta Bargain Huntert és legénységét: Dubrak Qennto kapitányt, a partnerét, és másodpilótáját Maris Ferasit, valamint Jorj Car'das navigátort. A következő néhány hónap folyamán, a három koréliai nagyrészt Thrawnnal maradt a parancsnoki hajóján a Springhawkon. Ez alatt az idő alatt Thrawn és Ferasi közt tartós barátság alakult ki. Thrawn a Chiss protokollal ellenkezett, amikor egy gravitációs projectort megszerzett a Vagaari Flottától, ami a geroonok szülőbolygóját ostromolta. Thrawn megsebesült a csatában, és az életét Maris és Car'das mentette meg.

Száműzetése

A Thrawn iránti tisztelet megvetésbe fordult, amikor a Kirajzás tervben résztvevő Jedi lovagokat megelőző csapásként lemészárolta. A kegyetlen tetthez, melyet a Chiss erkölcsi kódex mélyen elítélt, a Jedik megsemmisítésére, Darth Sidious által kiküldött magánflotta parancsnokának, Kinman Doriananak beszámolója vezetett. Thrawn, a Chiss Expanziós Flotta parancsnokaként foglyul ejtette Dorianat, miután jelentéktelen egységeivel teljesen legyőzte a Jediknek csapdát állító, hatalmas harcértékbeli fölénnyel rendelkező hajókat. Majd Doriana kihallgatása után, a Jedik érkezésének lehetséges veszélyeit mérlegelve, megsemmisítésükről döntött. Az uralkodó Chiss családok nemtetszése következtében megfosztották rangjától, de miután sikerült megmagyaráznia tettét visszahelyezték eredeti beosztásába. Doriana jelentése felkeltette Palpatine érdeklődését és többször is megkísérelte felvenni a kapcsolatot a tehetséges stratégával, de sikertelenül. A továbbiakban minden lépését figyelték és miközben elbánt a Chissek egyik újabb ellenségével, ismét megsértette népe törvényeit. Tettének következménye rangjának elvesztése és száműzetés lett. Egy lakatlan bolygón jelölték ki Thrawn helyét.

Thrawn-zahn-alpha2.png

A Birodalom szolgálatában

Hosszas keresés után YE 19-ben Voss Parck, egy Victory Csillagromboló kapitánya, lelt rá száműzetésének bolygóján nem messze az Ismeretlen Régióktól. Miután elfogadta a számára felajánlott pozíciót titokban Birodalmi kiképzést kapott. Parck elkezdte kiképezni Thrawnt, de a tanítvány gyorsan felülmúlta a mestert. Thrawn szépen haladt felfelé a Birodalmi Haditengerészeti ranglétrán, a sok gond és az idegengyűlölet ellenére, amit a humán tisztek mutattak ki vele szemben.

Ismeretlen Régiók

Az udvari praktikák és a Birodalom hagyományos idegengyűlölete miatt, egy sikertelen politikai húzás következtében Thrawnt és Parckot eltávolították a császári udvarból. A Császár Thrawnnak adta Niriz Kapitány Csillagrombolóját az Admonitort. A büntetésnek tűnő peremvidéki küldetéshez azonban nagy reményeket fűzött Palpatine. A peremvidéken túl elterülő Ismeretlen Régiókban, Thrawn egy, a Birodalomnál is hatalmasabb kiterjedésű szektort vont irányítása alá. Látszólag Palpatine utasításai szerint zajlott az ismeretlen vidék leigázása, de tettei alapján Thrawn mindig hűnek bizonyult népéhez, a Chissekhez, s legfőbb céljának a galaxis ismeretlen részeiből leselkedő veszélyek elhárítására alkalmas, ütőképes hatalom létrehozását tekintette. Újonnan született birodalmának legerősebb alapját a Thrawn Keze néven ismert rejtélyes létesítmény jelentette, melyet a Császár teljes támogatását élvezve, évekig, titokban küldött Birodalmi szállítmányokból valósított meg. A Kezet, egy távol eső, ritkán lakott világon, a Nirauan Rendszer második bolygóján alakították ki, ahol Chiss-ek és Birodalmiak egyaránt szolgálták a hatalmas kiterjedésű terület központi irányítását. Ez a központ hatalmas erőt testesített meg. Az ellenőrzött terület gazdasági és hadi potenciálja, valamint a páratlan nagyságú információ állomány, melyet a főadmirális hosszú évek során halmozott fel, utolérhetetlen előnyt biztosított egy Thrawn szintű lángelme számára. Az Ismeretlen Régiókban folytatott hadjáratai évekig távol tartották a Birodalom területétől.

Visszatérés az Ismeretlen Régiókból

Thrawn visszatért zászlóshajójával az Admonitorral segíteni Darth Vadernek Xizor és a Fekete Nap elleni hadjáratában. Hogy képességeit megmutassa elvállalt egy titkos küldetést a Koréliára, mint Jodo Kast, hogy leszámoljon Zekka Thyneval. Darth Vaderrel együttműködésben nemcsak Thyne elpusztítása, de az egész koréliai bűnszervezet felszámolása is sikerrel járt. Xizor halála után Thrawnt megbízták, hogy szerezzen meg egy Sith Holocront Tyber Zanntól. Zann csapdára számított és magával vitt egy flottát is. Ez egy csatához vezetett Carida fölött. A csatában Bossk életét kockáztatta, miközben ellopta a holocront, hogy Thrawnnak elvigye. Thrawn aztán az értékes zsákmányával elmenekült a Rendszerből, és otthagyta a flottáját, hogy pusztítsák el Zannt és az erőit. Tyber és a flottája megsemmisítették Thrawn erőit és elszöktek. Elismerve Thrawn vezetői képességeit, Vader a Noghrikat állított a főadmirális szolgálatába, ezzel jelentősen befolyásolva jövőjét.

A Zaarin Főadmirális elleni hadjárat

Nem sokkal később Demetrius Zaarin Főadmirális megkísérelt egy puccsot az Uralkodó ellen az Ottega Rendszerben. Thrawn a Vanguard Csillagrombolóval Darth Vader és Maarek Stele segítségével sikerült megmentenie Palpatinet. Thrawn felügyelte a TIE Avenger gyárak evakuációját az Omar Rendszerben, amikor támadás érte őket. Miután visszaszerezte a prototípusokat Zaarin TIE Defender kutatóintézetéből a Parmel Rendszerben, Thrawn fejlesztette a XM-1 Nova Winget, ami méltó ellenfele lett a TIE Defendernek. Miközben Thrawn erői az Eva-T Rendszerben a Grey Wolf vezetésével a Rneekiijal és Nami kalózokkal, valamint a Lázadók és Zaarin erőivel harcolt, sikerült megsemmisítenie Ali Tarrak TIE Defender gyárát. YE 3-ban Palpatine kinevezte Thrawnt főadmirálisnak. Bár Palpatine rendkívül elővigyázatos volt, a nem emberi származású főtisztbe vetett bizalmának kimutatását tekintve, a főadmirálisi kinevezést is, a coruscant-i új császári palota nyilvános átadását követő magánceremónia alatt, titokban közölte Thrawn-nal. Az előléptetése után Thrawn folytatta a Zaarin utáni hajszát. Két hónapon keresztül harcolt az áruló főadmirális erőivel, amik lassan fogyatkoztak, de Zaarin képes volt rá, hogy megtartsa a zászlóshajóját, a Gloryt. Mindazonáltal Thrawn tudomást szerzett arról, hogy Zaarin megkísérel álcázni egy CR-90 korvettet. Amikor Thrawn megtámadta Zaarin-t, a főadmirálisnak sikerült elmenekült a Glory felrobbanása előtt a Vorknkxel de a korvett felrobbant, amikor az megkísérelt egy hipertérugrást. Zaarin, a zseniális fegyverfejlesztő, de sajnálatosan árulóvá lett főadmirális feletti győzelem Thrawn műszaki rátermettségét hirdeti. Thrawn ezek után visszatért az Ismeretlen Régiókba.

Az utolsó hadjárat

Miután öt évvel a Császár halála után visszatért, Thrawn teljes káoszt és széthúzást talált Palpatine Új Rendje helyén. A hajdan virágzó Birodalom a pártoskodás mocsarába süllyedt, az egykor jelentéktelennek tűnő Felkelők Szövetsége, pedig kikiáltotta az Új Köztársaságot. Azonnal felmérve a viszonyokat, megállapította az Új Köztársaság súlyos helyzetét, hiszen az egykori Lázadó erők most egy Birodalom kormányzásának nehézségeivel álltak szemben, ráadásul korántsem rendelkeztek olyan hatékony eszközökkel, mint egykori riválisuk. Ellenfelei túlterjeszkedték magukat, szétforgácsolva védelmi erőiket. Belső versengés gyengítette az Új Köztársaság amúgy is megosztott központi vezetését. Az egyik legfőbb veszedelmet, pedig maga Thrawn Főadmirális jelentette, váratlan visszatérésével felborítva az ingatag erőegyensúlyt. A főadmirálisi ranggal járó helyzetből és információéhségéből következően, tudomása volt a Császár titkos projektjeiről. Hadjárata során az egyik legfontosabb segítséget a Delta Forrás jelentette, állandóan friss hírekkel látva el az Új Köztársaság vezetőségének elkövetkező lépéseiről.

Stratégiája az elégtelen védelmi erők rajtaütésszerű támadásokkal való továbbaprózásán, jelentős számú új flottaegység felállításán és a Tantiss hegyen talált titkos eszközök alkalmazásán alapult. A volt császári birtok számtalan tervdokumentációt vagy működő prototípust rejtett, köztük olyan találmányokét, mint a klónozásra is alkalmas spaarti-hengerek működőképes példányai, vagy az álcázó pajzs mely csatahajókat is képes észrevétlenné tenni. A hozzájutás ellenben nem volt problémamentes, Jorus C’baoth Jedi őrizte a felbecsülhetetlen kincset. Thrawn ismét bizonyította rátermettségét, amikor Luke Skywalkert és a várandós Leia Organa Solot felajánlva sikerült céljainak megnyerni a félőrült Jedit. Az Erő segítségével hatékonyabban és összehangoltabban tudta irányítani csapatait, de C’baoth kiszámíthatatlansága jelentős kockázatot hordott magában. Ennek ellensúlyozására Thrawn a tárgyalás alkalmával már kipróbált módszert, az ysalamiryk kis, gyíkszerű, az Erőt taszító lények, felhasználását rendszeresítette a létfontosságú pontokon. Már a harcok kezdetén megmutatkozott a kék bőrű humanoid végtelen önuralma és hideg elemzőképessége, mely tulajdonságok elengedhetetlenek harci helyzetben.

A művészetek iránti rajongása az idegen kultúrák minél bensőségesebb megismerésének hátsó szándékával párosult. Ilyen irányú tapasztalatait előszeretettel alkalmazta ellenfelei lépéseinek előrekalkulálásához. Jó példa erre az Obroa-skai ütközet, ahol az Elomi egység vezetőjét a számára átláthatatlan Marg Sabl elzáró művelettel szembeállítva, teljesen szétverte annak erőit. A kezdeti időszakban, új flottaegységek forrásául a Sluis Van-i hajójavító állomás szolgált volna. A tervek szerint, rekvirált bányász szondák segítségével a felkelők hajóira juttatott rohamosztagok átveszik az irányítást a hajó fölött, és zsákmányukkal megkísérelnek a hiperűrbe ugrani. Egy apró véletlen azonban megakadályozta a sikeres végrehajtást. A főadmirális annak ellenére, hogy nagyobb kárt tehetett volna az állomásban, valamint az ott tartózkodó Új Köztársasági hajókban, bölcsen visszavonulót fújt, hiszen nem az értelmetlen pusztítás, hanem erői növelése volt elsődleges célja.

C’baothnak tett ígéretéhez híven megkísérelte elfogni a Skywalker testvéreket, de Noghri kommandói, utolérhetetlen harci teljesítményük ellenére, mindvégig kudarcot vallottak. Nem segítettek szinte már látnoki meglátásai sem a Jedi-k kézrekerítésében. Luke Skywalker sikeres megmenekülése miatt, hidegvérű hadúrként, aki hajóin élet-halál ura, a legnagyobb nyugalommal lefojtatott rövid szóbeli eljárás után, személyi testőrével, Rukhhal kivégeztette a vonósugarat, kezelő katonát. Viszont egy hasonló alkalommal bizonyítva bölcsességét, megkegyelmezett egy vonósugár kezelőnek, mivel az az adott problémára új megoldással állt elő.

Miután rábukkant a Katana Flotta nyomára, minden energiáját latba vetve küzdött a Régi Köztársaság idejéből fennmaradt csatahajókért folyó verseny megnyeréséért. 200 hajóból 180-at sikerült megszereznie. A maradék hajókért vívott küzdelemben balszerencsés módon alulmaradt, elveszítve a Peremptory nevű csillagrombolót. A zsákmányolt hajókat az ellenfél legnagyobb rémületére rövid idő alatt harcra kész állapotba tudta hozni. A kényesebb kérdés a legénység biztosítása volt, melyet legjobb embereinek klónozásával oldott meg. A felkészített egységekkel döntő támadásra indult a Lázadók hatalmának megtörésére.

Az átfogó offenzíva erőmegosztásra és a stratégiailag jelentős helyek elfoglalására irányult. A főadmirális igen eredeti húzással tévesztette meg a fontos élelmiszertermelő bolygó, az Ukio védőit. Egy Carrack-osztályú könnyűcirkálót álcázó pajzzsal érzékelhetetlenné tett a felszíni erők számára. A pajzson belülre került hajó a pontosan megkoreografált támadásnak köszönhetően azt a látszatot keltette, mintha a pajzson kívülről érnének el találatokat, ezzel értelmetlenné téve a további ellenállást. A kivételes hadicsel méltó párja, Coruscant kiiktatása. Az álcázó pajzsokkal felszerelt aszteroidák láthatatlan fenyegetésével mindössze 22 aszteroidáról volt szó, de a felkelők szenzorait megtévesztve 300 aszteroida látszatát keltve sikerült megszüntetni az űrhajóforgalmat. Hadtörténeti jelentőségű esemény volt a birodalmi bombázógépek új típusának: a Scimitar-nak (szablya) első bemutatkozása, a Mrisst-ért folyó harcok során. Ez, a főadmirális útmutatása szerint épült bombázó, a TIE Bombert volt hívatott felváltani. Kivételes lángelme nagyszerű ötletei tették felejthetetlenné a Birodalom sötét korszakának ezen, rövid szakaszát. Maga a hadjárat, bár fontos rendszerek visszahódítására is sor került, sikertelenül és tragikusan zárult. Tharwn főadmirálist a hozzá talán legközelebb álló ölte meg. A Bilbringi melletti csatában, Ackbar admirális főerőit kívánta megsemmisíteni. Az ütközet tetőpontján, azonban áruló személyi testőre, a Noghri nép fia: Rukh, végzett urával. A Noghri orgyilkos kését egy gyorsan terjedő vörös folt övezte a hófehér főadmirálisi egyenruhán. Thrawn a tökéletesség és a művészet nagy hódolójaként így búcsúzott életétől: „Micsoda művészdöfés volt!” A főadmirális Chimaera nevű zászlóshajója Pellaeon kapitány parancsára visszavonult, nyomában a megmaradt birodalmi egységekkel.

A főadmirális holttestének további sorsa ismeretlen. Sokan kételkedtek halálában. Összeegyeztethetetlennek tűnt körültekintő természetével. Egyre többen hittek visszatérésében. Ezt a reményteli várakozást használta ki Disra moff, Tierce Őrnagy (Grodin Tierce Császári Testőr klónja) és Flim a tehetséges színész, elhitetve mind a birodalmi, mind az Új Köztársasági erőkkel a főadmirális dicsőséges visszatérését. Furcsa módon nem is álltak távol az igazságtól, a Thrawn Keze alatt elterülő barlangrendszer mélyén ébredésére várt a főadmirális klónja, beteljesítendő ígéretét: ha nem hallanak róla, 10 év múlva visszatér. A klón megsemmisülésével Thrawn távozása véglegesnek tűnik.

Megjelenések

  • Timothy Zahn: Thrawn Trilógia: A Birodalom Örökösei, Sötét Erők Ébredése, AZ Utolsó Parancs
  • Timothy Zahn: Thrawn Duológia: A Múlt Kisértete, A Jövő Látomása
  • Timothy Zahn: Kirajzás
Advertisement