Kaminopedia
Advertisement
      Droidöntöde.jpg „Jóságos tervezőm! Megáll a processzorom! Gépek gyártják a gépeket!”
Ez a szócikk a Műhely egyéni csonkja, vagyis egy szerkesztő által elkészíthető oldal. Tájékozódj a műhelyoldalon a szócikk állapotáról, majd segíts az elkészítésében!


Köztudott a Galaxisban, ha valaki megakarja õrizni a pénzét vagy szeretné legálisan kamatoztatni, akkor arra a legjobb személyek a Bankár klán tagjai a muunok. Szinte már minden féle népség, és rangú személyel kötöttek üzleteket. Nemesekkel, gyárak vezetõivel, de még a gengszterekkel is a Huttokkal, és a csempészekkel is. Bár sokan úgy hitték, hogy mint volt fõ Szeparatista hívõk nagyot buktak, mikor a Köztársaság legyõzte õket. Ez óriási tévedés! A Birodalom megalakulása után még maga a Császár is belátta, hogy nonhumán faj létükre a muunok kezében lenne a legjobb helyen a Birodalom javának jó részének az õrzése, elvégre a pénzügy már õsidõk óta a vérükben van, és ismerik minden csínját bínját. Természetesen a Birodalom erõs fennhatóság alá vonta a szülõbolygójukat, így nem csak megvédhetik értékeiket, de nyomon követhetik eme nonhumán faj minden gyanúsnak tûnõ lépését.

Muun2.jpg

A bolygójuk a Muunilinst annak ellenére, hogy a külsõ peremvidék szél található hamar nagy hírnévre, és befolyásra tettek szert a tagjai a Galaxis minden szegletében. Városaik igen fejlettek, és remek épitészeti remek mûveknek tûnnik minden arra látogató számára. A legtöbb muun az üzleti életben érvényesül, de elõfordul, hogy akad köztük pár teljesen eltérõ foglalkozású személy is.


Fiziológia

A muunok egy igen érdekes nonhumán faj a Galaxisban. Meglehetõsen magas az átlag magasságuk, mely eléri a 1,9 métert, és nem ritka, hogy némelyikük még ennél is magasabb. Törzsük a végtagjaikhoz, és a fejükhöz képest aránytalan. Hosszú kézzel, és ujjakal rendelkeznek. Fejük hasonlít az emberekére, de vertikálisan erõsen nyújtott. Az agykoponya méretük rendkívül nagy, mely értelmes lény létükre a tudásban, és a gondolkodásban sokat segített a számukra. Bõrük álltalában enyhe narancsszínû, de sokszor elõfordul egyes példányoknál, hogy a bõrszínük alig tér el az emberekétõl.

Jellem

Minden muun rendkívül udvarias tud lenni, mikor elmennek egy üzlet kötésre, néha már-már nyájasak, és segítõkészek. De emellett kegyetlenek az üzleti életben. Gyáva népség létükre szinte minden piszkos, és aljas munkát másokkal végeztetnek el. Ezen kétszínûségük sokban hasonlít a Neimoidiakra. Így nem csoda, hogy olyan jó kapcsolatban voltak, mikor a sok rendszer oldalán harcoltak, mint Szeparatista.

Nyelv

Mint remek üzletkötõk kitûnõen beszélik a Galaktikus közös nyelvet, de sokan több más nyelven is jól tudnak éppen e miatt.

Történelem

A történelmük hosszú évezredekre tekinthetõ vissza, de az utóbbi körülbelül mésfél évtized igen mozgalmas volt a számukra. Egy napon egy bizonyos Dooku Gróf kereste fel õket, és még rajtuk kívül sok más népet, hogy a Genózisra hívja õket, hogy eléjük tárja eszméit, és terveit. A Gróf mondatai után a Bankár klán belépett a Szeparatistának nevezett mozgalomba. Köztudott, hogy a Szeparatisták azon szemlélet szerint léptek harcba a Köztársaság ellen, mert a korrupció, és a bûn már oly mértéket öltött, hogy az ellen már fegyveresen kellett fellépni. Sokan eme szemlélet miatt léptek be, de gyanítható, hogy a Bankár klánt vélhetõen ez nem igazán érdekelte, és leginkább a magas anyagi, és egyéb a gyõzelemmel járó jutattásokra számított. Tárgyalásokat követõen egy sokáig ismeretlen eredetû, és fejlett technológiával rendelkezõ hadsereg támadta meg õket a planétán. A támadást követõen sikerült elmenekülniük, de a csata elvesztése után a háború vége még a közelben sem volt látható.

Klón katonák és szeparatista haderők cspnak össze a Muunilisti frontvonalon.

A Szeparatisták szövetsége hosszú, és véres háborút vívott a klónseregek, és a Jedik ellen. A mérleg nyelve szinte mindig változott hol az egyik oldalon volt kedvezõ hol, pedig a másikon.

A Bankár klán volt a háborús mozgalom szíve. Az õ anyagi támogatásuk révén rengeteg katonát, és egyéb fegyvert tudtak finanszírozni a Szeparatisták számára. Nem sokkal a háború vége elõtt a Köztársaság közvetlen támadást intézett a szülõbolygójuk ellen. A harcok a számukra nem kecsegtetett semmi jóval.

Muun4.jpg

A csaták két fõ, és egy mellék ágon zajlott. Az elsõ szintér a bolygó körüli ûrben zajlott, melyben nem tudtak kellõen fellépni a Köztársaság vadászai, és cirkólói ellen. A második szintér a bolygó fõvárosa ellen indult meg, melyben igen kemény, és véres harcok dúltak. A csata elsõ menete látszólag talán úgy tûnt, hogy a Szeparatista droid hadseregnek talán lehet esélye a klón katonák ellen. De hamar kiderült, hogy ez koránt sincs így. A klónok módszeresen körül vették a várost, és ágyúikkal elkezdték porig rombolni az épületeket. A Szeparatisták egyetlen erõs fegyvere a város szívében lévõ hatalmas ágyú volt, mely képes volt elérni a klón sereg vonalait, mely iszonyatos pusztítást vitt végbe a soraik között. A mellék támadás a város egy nyugodtnak tûnõ részébe behatoló kis hajó volt, melyben a Köztársaság legjobb katonái az ARC különleges osztag katonái voltak jelen. Az õ feladatuk szerint megkellett keresni az ágyút, és a megsemmísétése után közvetlenül csapást mérni a fõhadiszállásra, melyben a Bankár klán tartózkodott pár más fajú Szeparatistával. A küldetésük koránt sem volt zökkenõ mentes, és sok katonát vesztettek, de eljutva az ágyúig megsemmisítették azt.

Mielõtt lecsaptak volna a Bankár klánra elõtte a támadást vezetõ Jedit hívták, ki nem volt más, mint a híres Obi-Wan Kenobi. Mielõtt elszállt volna az utolsó reménye is a klánnak, elõtte egy titokzatos harcost küldtek ki a frontra, akit maga Dooku hozott el hozájuk. Ez a hatalmas páncélba öltözött harcos Durge a hires fejvadász volt , de már maga a látványa is rémisztõ volt mindenki számára. Ez a bizonyos harcos egy nagyobb csapat IG típusú droiddal felszálltak a Speeder Bike-jukra, és váratlan oldal irányú támadást intéztek a klón páncélosok ellen. A hatalmas pusztítást maga Obi-Wan, és a kis létszámú klón katonái akadályozták meg. A végsõ csatának tûnõ esemény a Jedi, és a titokzatos harcos közt zajlott le, mely koránt sem volt egyszerû, és rövid a Jedi számára. Láthatóan gyõzött, de ez nem így történt. Miután a Jedi úgy hitte, hogy legyõzte a harcost elindult az ARC osztag felé, hogy segítsen nekik elfogni a Bankár klánt. Megérkezése után lecsaptak a klánra, de mielõtt véget ért volna a csata megjelent a harcos, és megtámadta a katonákat, és Obi-Wan-t. A katonák képtelenek voltak õt elpusztítani, és ennek következtében sok katonát megölt a harcos. A tényleges végsõ csata a Jedi, és a harcos között zajlottak le, melybõl ugyan nehezen, de a Jedi került ki gyõztesen. Mindezek végén elfogták a klánt, és az ott lévõ pár Szeparatistát, és véget vetettek egy nagy ellenfél jelenlétének a sakktáblán melyben csupán csak értetlen bábok voltak a klónokkal, és a Jedikkel egyetemben. A Bankár klán fõ vezetõi a Birodalom megalakulása idejére halottak voltak vagy esetleg börtönben sínylõdtek.

A Birodalom lehetõséget látott a klánban további terveikhez, de továbbra sem bíztak meg bennük, így a bolygójuk köré vont cirkálók, és a planétán állomásozó erõk védték, és figyelték õket. A Bankár klán azon kevés Szeparatisták közé tartozott, akik viszonylag kevésbé vesztesen jöttek ki a háborúból, és az utánna hosszúnak tûnõ évekbõl.

Szülõbolygó: Muunilinst

Galaxisban való helye: Peremvidék külsõ része

Gravitáció: Átlagos

Napi Óra szám: 30 óra

Napok száma egy évben: 54 nap

Bolygón élõ fõ faj: Muun

Népesség: 48 Milliárd

Légkör: Normális, a legtöbb lény számára belélegezhetõ, nem káros

Ismert társulat: Intergalaktikus Bankár klán

Fõbb Export cikkek: Számítógépek, Fejlett technikák, droidok, Banki tanácsadás-üzletek

Fõ Import cikk: Más fejlett technika, és élelmiszerek.

Forrás:Mila Torren Hercegnõ [1]

Advertisement