Már csak egy ellenőrzés kell! Ha ezt a szócikket tartalmilag és helyesírásilag késznek találod, írd a vitalapra a "{{Műhely-kész}}" szöveget egy aláírással együtt. Ezután töröld ki ezt a sablont! Segítségedet köszönjük.
Mytaranor szektor
Asztrografikus információk
Rendszerek
Társadalmi adatok
Csaták a szektorban

A Mytaranor szektor a Középső-Perem egyik fontos területe volt. Ismert bolygói közé magán a Mytaranoron kívül még a Kwookrr, a Trandosha, az Alaris és a Kashyyyk tartozott, valamint feltehetőleg a Neary és a Mirshilan is ebben a szektorban volt. A térségben gyakran tevékenykedett a Mytaranor Rabszolgatanács, nem kis károkat okozva.

A Mytaranor szektort a Régi Köztársaság utolsó éveiben a vuki Yarua képviselte a Galaktikus Szenátusban. Az Új Rend kihirdetése után közigazgatásilag a Szektor Három nevű, újonnan létrejött területegységhez csatolták, így onnantól kezdve a Halla szektor központjában, a Bimmisaarin székelő moff közvetlen irányítása alatt működött a döntéshozás.

A birodalmi időszak alatt a szektort számtalanszor témadta meg a helyi bűnszervezet, a Mytaranor Rabszolgatanács. Mivel távol esett a birodalmi közigazgatástól, ebben az időben virágzott a rabszolgakereskedelem. Ebből egyébként a Birodalom is kivette a részét, amikor rengeteg vukit szállíttatott el a hatalmas építkezésekre.

Az endori csatát követően valószínűleg újra függetlenné vált ez a terület. Az Új köztársaság Átmenetei Tanácsában Kerritharr, az Új Köztársaság Szenátusában pedig Kybacca jelentette a képviseletet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.