Kaminopedia
Advertisement

A 28 évig tartó Nagy Galaktikus Háborút, másnéven a Nagy Háborút vagy a Sith-Birodalmi Háborút a Sith-ek és a Galaktikus Köztársaság vívta, YE 3681-től YE 3653-ig.

Háttér

”Oda kell menned ahova Revan, az Ismeretlen Területekre; ahol a Sith-ek, a valódi Sith-ek a sötétben várnak egy nagy háború eljövetelére.” -Kreia Meetra Suriknak.

Miután a Nagy Hiperűr Háborút megnyerték, a Köztársaság úgy döntött a megmaradt Sith-eket is kiirtja. Egy Sith Nagyúr-nak és egy csapatnyi túlélőnek azonban sikerült elmenekülnie az Ismeretlen Területekre. Itt újjáépítette a Sith Birodalmat, ő állt a Sith Birodalom élére, mint a Sith Császár, és megalapította a Sith Tanácsot. Az erő sötét oldalának segítségével a Nagy Hiperűr Háború után több mint ezer évig tartotta magát életben, hogy növelje birodalmának erejét és bosszút álljon a Jediken.


Ezalatt az ezer év alatt a Köztársaság sok háborúnak volt részese. Az Exar Kun-nal vívott háború után, az egyre növekvő Sith Birodalomhoz csatlakoztak a Mandaloriak. Egy csapat Jedi, Revan vezetésével csatlakozott a Köztársasághoz a Mandaloriak ellen vívott háborúban. A háború során Revan a Malachor V-re utazott az ősi Sith akadémiára, ahol később a Mandalori háború végső csatáját vívták meg. Revan itt tudomást szerzett az Igazi Sithek hollétéről. A Rakata ereklye segítségével háborút indított a Jedik ellen, így vette kezdetét a Jedi Polgárháború.

A Sith Birodalom felkészül a háborúra

A Sith Birodalom YE 3954-ben csaknem háromszáz évvel a háború kezdete előtt már felkészült a Köztársaság elleni invázióra. Négy évvel később, ezeket a terveket a legendás Jedi, Revan erőfeszítései késleltették.

A Birodalom az elkövetkező években sem tevékenykedett. Az előkészületeket továbbra sem hagyták abba, csak az invázió kezdetét késleltették. Ahogy teltek az évtizedek és évszázadok, a Sith hadsereg hatalmasra nőtt. A Birodalmi ügynökök titokban szövetségeket kötöttek a Köztársaságban és azon kívül.

A Külső Gyűrűn gócpontokat létesítettek. Már az első támadás előtt Belkadan, Ruuria és Sernipal rendszerek a Birodalom kezében voltak.

YE 3681-ben a Sith Császár megindította az inváziót a Köztársaság és Jedik ellen.

Háború:

A Sithek Visszatérése

”A Külső Gyűrűről származó szörnyű hírek a Köztársaság teljes vereségét sejtetik.” -Gnost-Dural Jedi Mester

Csetepaté a Tingel-karon

A Sith Birodalom inváziója teljesen váratlanul érte a Köztársaságot. Mikor megjelentek a Tingel-karnál és leigázták az Aparo Szektort, a Köztársaságnak ötlete sem volt ki támadta meg őket. Azt remélve, hogy gyorsan pontot tesznek a végére, diplomatákat küldtek oda, hogy kiderítsék mi történik.

A Birodalmi flotta épp csak annyi időt hagyott a diplomatáknak mielőtt kilőtték őket, hogy információt juttathassanak el róluk elöljáróiknak.


Válaszképp a Köztársaság mozgósította flottáját az ostromlott területre. Az első Köztársasági flottát azonban csapdába ejtették a Birodalmiak és a köpönyegfordító szövetségeseik. Ha nem szétszóródtak volna szét, a teljes flottát megsemmisítik.

Korriban Eleste

”Korriban úgy került újra Birodalmi kezekbe, hogy a Jedi Tanács mégcsak nem is tudott róla.” -Gnost-Dural Mester Korriban Eleséséről.

Négy évszázadig, az ős Sith bolygót Korriban-t, csak néhány Jedi és pár Köztársasági katona őrizte. A háború kezdetekor Kao Cen Darach Mester és tanítványa Satele Shan voltak jelen.

A Sith-ek 30 hajójukat indították harcba, hogy visszaszerezzék szentföldüket. A Köztársaságiak hamar vereséget szenvedtek, Vindican Sith Nagyúr és tanítványa Malgus ezalatt a Jedikkel harcoltak.

Shan mestere parancsára elhagyta a bolygót, Darach-ot azonban Malgus megölte a párbaj során. A Birodalmiak minimális erőfeszítéssel szerezték vissza Korriban-t. A támadás annyira sikeres és gyors volt, hogy a Jedi Tanács reagálni sem tudott.

Sluis Vani kikötők megsemmisítése

A Tingel-kar megszerzése után a Sith Birodalom egy fontos célpontra, a Sluis szektorra fordította figyelmét. A Sluis Van csábító célpont hiszen itt gyártják a Köztársasági űrhajókat.

A Birodalmi erők bevonultak a teljesen védtelen Sluis Van bolygóra. A Sith repülőszázadok teljesen elpusztátották az állomást.


A Sithek folytatták a bevonulást míg az egész bolygót elfoglalták. A csata során a Sithek az összes olyan civilt vagy munkást megöltek akik nem esküdtek fel a Birodalomnak. A jelképes Köztársasági haderőnek sem kegyelmeztek, levadászták majd kivégezték őket mint a Birodalom ellenségeit.

Korriban-i Csata

Három évvel a háború kezdete után, YE 3678-ban, egy Sith tanítvány információkat szivárogtatott ki a Birodalmi flotta mozgásáról.

A Köztársasági erők gyorsan megérkeztek a Sith szentföldre. A Sithek azonban túlerőben voltak, így a Köztársaság offenzívájának esélye sem volt. A csatának csupán néhány túlélője volt, s azok is fogolyként végezték.

Balmorra-i Csata

A Balmorra a droid- és hadifelszerelések gyártásáról híres bolygót, már a háború kezdetén célpontba vették a Sithek.

Nemsokkal az invázió kezdete után a Balmorraiak létrehoztak egy védelmi osztagot amely majd megvédi bolygójukat. A Köztársaság rájött, hogy a Birodalom meg akarja szerezni a Balmorra-i gyárakat, így ellentámadásba lendültek.

Az háború csatái közül ez húzódott el legtovább. A Köztársaságiakat végül más frontra irányították, a Balmorra-i védelem azonban még így is ki tudott tartani egészen a Hidegháborúig.

Csaták a Külő Gyűrűn

A Sith-ek sok bolygót foglaltak el a Külső Gyűrűn, kifosztották a Minos Cluster-t és elvágták a Rimma Kereskedelmi Utat. A csataterek Ilum, Dathomir, Manaan, Agamar és Utapau bolygókon foglaltak helyet.

Patthelyzet

”Nem büszkeség és nem merészség vezette a védők cselekedeteit, hanem maga az Erő. Nem félték a halált. Az utolsó pillanatig dicsőn tartották magukat, ezt sosem feledjük. Azonban Allusis és emberei épp mielőtt a Birodalmiakat visszavonulásra kényszerítették, elestek.” -Gnost-Dural Jedi Mester.

Köztársasági győzelem Bothawui-nál

Egy évtizeddel a Külső Gyűrű meghódítása után a Sith-ek tovább nyomultak a Középső Gyűrű felé. Abban a hitben, hogy a Köztársaság még mindig nem épült fel veszteségeiből, a Birodalmiak meggondolatlanul a Bothawui bolygóra küldték hadseregüket. A repülőszázadot a Köztársaságiak fogadták, majd az összeset elpusztították. Ez volt a Bothawui-i Első Csata.

Bár tíz éven keresztül vesztettek, a Köztársaság most megszerezte első győzelmét. A győzelem híre újra reményt adott és a Köztársaságiak morálját is növelte.

A győzelem ízét azonban nem sokáig élvezhették. A megalázó vereség után a Birodalom egy nagyobb hadseregett küldött Bothawui-ra. Belth Allusis Jedi Mester irányítása alatt álló Köztársasági védőknek sikerült a levegőből a földre kényszeríteniük a Birodalmiakat.


Az 50000 fős Birodalmi hadsereg a háború egyik legvéresebb csatáját kezdte meg. A Köztársaságiak minden halott emberükért cserébe tíz Birodalmit öltek meg. Amíg a Birodalmiak erősítésre vártak, felajánlották a hősiesen küzdő Köztársaságiaknak, hogy ha megadják magukat nem esik bántódásuk.

Allusis Mester és katonái olyan mértékű kárt okoztak nekik, hogy kénytelenek voltak visszavonulni. A Második Bothawui-i Csata győzelemmel végződött, Allusis és embereinek áldozata bevésődött az emberek emlékezetébe.

Gnost-Dural Mester úgy vélekedett a Bothawui-i győzelemről mely az egyetlen olyan csata amelyben a Köztársaságiak csakis a túlélésükért harcoltak.

A Rettegett Mesterek elfogása

6 Sith Lovag alkotta a Rettegett Mestereket, akik évszázadokon keresztül szolgálták a Sith Császárt és akik nagy szerepet játszottak a háború első évtizedében. A meditációs képességeik segítségével, megannyi Köztársasági bolygót tartottak rettegésben.


13 évig folyamatosan mozgásban voltak, így elkerülve a veszélyeket. YE 3668-ban Jaric Kaedan Jedi Lovagnak és elit csapatának sikerült beszivárognia a Rettegett Mesterek hajójára.

A Köztársaság bejelentette, hogy a Nagyúr értékes ügynökeit megölték, azonban titokban a Belsavis börtönbolygóra szállították őket. Miután eltávolították őket a csatatérről a háború további részében nem okoztak problémát.

Alderaan-i Csata

A híres Alderaan bolygó kormánya a Köztársaság elveire épült. Ez és, hogy a Magvilágban található, ideális célpontnak bizonyult a Birodalomnak. Elfoglalásával egy kulcsfontosságú pontra tennének szert s a Köztársaságiak morálját is romba döntenék.

Alderaan meghódítását Malgus irányította aki nemrég szerezte meg a Darth címet és addigra már tapasztalt háborús veterán volt. Mivel Alderaan védői nem voltak a bolygón Malgus megkezdte a támadást, egy gyors győzelem reményében.


Malgus azonban nem tudta, hogy a Köztársaság jelentős helyőrséget hagyott a bolygón. Ahogy megszámlálhatatlan más bolygón az elmúlt 14 év során, most is megkezdődött a kétségbeesett küzdelem a bolygóért. Miután az Alderaan-i királyi család a Birodalom kezére került, a főváros felé vették az irányt.

A bolygó egyik burjánzó erdejében a Havoc Osztag rátámadt a személyesen Malgus által vezetett hadjáratra. A csata úgytűnt Birodalmi győzelemmel ér majd véget, míg Satele Shan meg nem érkezett.

Shan és Malgus több mint tíz év után újra párbajoztak, mialatt a Birodalmi és Köztársasági katonák a túlélésért és a bolygóért küzdöttek. Shan és katonái győztek, a Birodalmiak elmenekültek, Darth Malgus pedig súlyosan megsebesült.

Hoth-i Csata

Ahogy a háború a harmadik évtizede felé tartott, a Köztársaság és a Birodalom új szuperfegyverek és erősebb hadihajók fejlesztésébe kezdett, remélve, hogy így majd előnyhöz jutnak. A háború 17. évében, YE 3664-ben csata tört ki Hoth felett. A Köztársaságiak a kisérleti stádiumú csillaghajó-kikapcsoló Null Ágyúkkal felszerelt hadihajó prototipusát is bevetették a csatában.

Rengeteg hajót pusztítottak el mindkét oldalon, a fogságba ejtett Wyellett Jedi Mestert szállítottó hajót is ideértve. Néhány hajó lezuhant a jeges bolygóra, amiket később a kalózok kizsákmányoltak.

A Mandalori Blokád

4 év telt el a Bothawui-i Csata után. A Birodalom, hogy előnyhöz jusson újra a Magvilág felé nyomult.

Évszázadokkal ezelőtt a Sötét Nagyúr a Mandaloriak segítségével támadott a Köztársaságra, és most újra segítségüket kérte.

A Birodalmi ügynökök egy ügyes harcost választottak ki a Geonosis-on, és mindent megtettek, még az ellenségeit is megmérgezték, hogy segítsék felemelkedését. Ahogy hírneve nőtt, az ügynökök kezdték terjeszteni az ötletet, hogy neki kéne lennie az új Mandalore-nak és, hogy majd ő egyesíti a klánokat.

A tervük jól alakult, a harcosuk galaxis szerte híressé vált és a legerősebb harcosnak tartották őt. Megkapta a Mandalore címet de egyben a Birodalom hű szolgálójává is vált.

Miután egyesítette a klánokat arra utasította követőit, hogy harcoljanak a Köztársaság ellen és szálljanak szembe a legendás Jedi Lovagokkal. Embereivel felállítottak egy blokádot a Hydian Úton, ami Köztársaság legfontosabb kereskedelmi útvonala.

A Mandalori Blokáddal a helyén a Magvilágban élők készletek nélkül találták magukat. A Jedik megpróbálták áttörni a blokádot de nem jártak sikerrel.

Miután lázadások törtek ki Coruscant-on, a Szenátus latolgatta, hogy megadják magukat a Sitheknek.

Azonban a Köztársaság kapott egy nem várt segítséget. Hylo Visz, egy csempész, aki megszervezett egy Köztársasági/Csempész flottát. A Visz által vezetett támadás a Köztársaságiak leghőbb vágyát teljesítette, áttörték a blokádot.

Ord Radama-i Csata

Nemsokkal később, a Birodalom Darth Venemal és Malgus vezetésével megtámadta a Külső Gyűrűn fekvő Ord Radama-t. A bolygó fővárosát a Sith haderő könnyedén elfoglalta. Megtartani a várost azonban sokkal nehezebbnek bizonyult.

Hetek teltek el úgy, hogy a Sith-ek nem kaptak utánpótlást. A Köztársasági utánpótlások megérkezése után a Sithek zömét megölték. Malgus egy Harrower-tipusú csatahajója belezuhant a fővárosba, ezzel teljesen elpusztítva azt. Darth Venemal halála után a Sith-ek visszavonultak.

Köztársasági ellentámadás

A Mandalori Blokád áttörésével és az Ord Radama-i győzelem után a Köztársaságiak tovább nyomultak a Birodalmi területekre. Köztársaságiak kisebb csoportjai támadták meg Korriban-t, Malgus azonban tudta, hogy ez csak figyelemelterelés. A hadsereg valójában a Ziost bolygót támadta meg.

A bolygó elfoglalásával egy fontos csomópontra tennének szert a Birodalmi területen belül. A Ziost rendszer lőtávra van a Birodalom szivétől, Korribantól és Dromund Kaas-tól.

Néhány hónapnyi csatározás után a Birodalom elűzte a Köztársaságot a bolygóról. A Birodalom előrenyomulása folytatódik.

”Átvertelek. És most, a Köztársaság elesik.” -Darth Malgus.

Serenno elfoglalása

A Ziost-al a kezükben a Birodalom újra offenzívába kezdett. Malgus megigérte a Sötét Tanácsnak, hogy többé nem szenvedenek hiányt utánpótlásban, majd a Külső Gyűrűn lévő Serenno-ra fordította figyelmét. Malgus a Birodalmi Hírszerzéstől megtudta, hogy Ven Zallow Jedi Mester és emberei is a bolygón tartózkodik.

Malgus szolgálatába állított egy magas rangú nemest a Serenno bolygóról. Arra utasította ügynökét, hogy ölje meg a Jedi Mestert.

A küldetés csak félig járt sikerrel. Míg Malgus mozgósította flottáját Zallow levágta az orgyilkost és elhagyta a bolygót, de Serenno-t minimális erőfeszítéssel vették be.

Serenno-i népek nem nézték jó szemmel a Birodalmiakat, Malgus azonban hamar elsöpörte a lázadás gondolatát is. A Sötét Tanács megbízásából orgyilkosok jöttek a bolygóra és aki szembeszállt a Birodalomnak azt megölték.

Ord Ramada Meghódítása

Néhány rövid hónap után, a Sith Császár arra utasította Malgus-t támadja meg Ord Ramada-t és bosszulja meg az itteni vereséget. Semmit se hagyva a szerencsére, Malgus és ezrede a fővárosba, New Raido-ba vonult.

A csata hónapokig húzódott el s még véresebb volt mint első alkalommal. A Jedi csapdák újra és újra kereszbe tettek a Sith-ek előrehaladásának. Malgus azonban élvezte a vérfürdőt és a gyilkolást.


Rhen Var-i Csata

A háború utolsó hónapjaiban Darth Mekhis Sith Nagyúr megtámadta Then Var-t. Az invázió villámcsapásként érte a bolygót s hamar el is foglalták.

A Birodalmi győzelem azonban nem volt hosszú életű. A maradék Köztársasági katona Satele Shan vezetésével elűzte az ellenséget. Ez volt a Köztársaság utolsó győzelme.

Coruscant kifosztása

”Mindent elpusztítunk.” -Darth Malgus melőtt kivégezte Ven Zallow Jedi Mestert.

Ahogy a Sith Birodalom haladt előre a Magvilág felé, a stratégiájuk egyre agresszívabbá vált. Hét évvel a Hydian Uti vereség után a Sötét Tanács felajánlott egy békeszerződést a Köztársaságnak.

A Szenátorok és Jedik szintén úgy hitték, hogy a háborút nem nyerhetik meg, a béketárgyalások alatt a katonák megpihenhetnek. Az Alderaan bolygóra érkeztek mindkét fél diplomatái, hogy a béke feltételeiről tárgyaljanak.

Míg a Köztársaság és a Birodalom tárgyaltak, egy hatalmas Birodalmi flotta támadta meg Coruscantot. Malgus és Sith harcosai a Jedi Templomot, Darth Angral és flottája a bolygót bombázták. Miután a bolygó védelmi rendszerét kiiktatták és a Jedi Templomot lerombolták, blokádot állítottak fel a bolygóra és a lakosokat túszként használták fel.

Coruscant-i Egyezmény

”Semmiben sem lehetünk biztosak míg újra fel nem vettük a kapcsolatot Coruscant-tal. Most nincs más lehetőségünk mint elfogadni a Birodalom feltételeit.” -Zym Jedi Mester a Köztársasági delegációnak az Alderaan-i Békekonferencián.

Más lehetőség híján a Köztársaságnak alá kellett írnia a Coruscant-i Egyezményt.


A Jediknek vissza kellett vonulniuk a csataterekről, a Birodalom vált a fél galaxis törvényes urává és a Köztársaság a még el nem foglalt bolygók zömét is átadja. A Sith Birodalom győzött.

Utóhatás

”Így kezdődött az eddig példátlan patthelyzet. A Jedik visszatértek gyökereikhez, a Köztársaság a sebeit ápolgatta, a Sithek pedig egyre növelték erejüket.” -Gnost Dural Jedi Mester.

Néhány Köztársasági erő nem fogadta el az Egyezmény feltételeit. Dantooine és Balmorra bolygókon a Köztársasági katonák fellázadtak, és folytatták a háborúskodást. Egy másik osztag Dar'Nala Jedi Mester vezetésével felrobbantotta a Szenátus épületét mivel úgyhitték a Szenátorok Birodalmi kémek. Majd a Követség megtámadását Sith támadásnak állította be, hogy eltörölje az Egyezményt. Mielőtt azonban terve utolsó részét is elvégezhette volna, őrültnek titulálták és elhagyták őt emberei. Halála után ismét béke lett.

A Sith Császár Birodalma erősebb volt mint valaha, de ő mégsem akart az élen állni. A vezetéssel a Sötét Taácsot bízta meg, akik majd törődnek az állami ügyekkel, míg ő elment, hogy a saját titokzatos céljainak tegyen eleget.

A háború végére több ezer Jedi halt meg. A Galaktikus Köztársaság a Jediket hibáztatta a vereségért. A megmaradt Jedik visszatértek az ősi bolygójukra a Tython-ra.

A Nagy Galaktikus Háború után következett a Hidegháború. A Hidegháború csatái a két nagyhatalmat egy másik háború küszöbére sodorta.

Megjelenések

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords Return Star Wars: The Old Republic, Blood of the Empire Hope Star Wars: The Old Republic, Threat of Peace Act 1: Treaty of Coruscant Deceived Star Wars: The Old Republic: Árulás Timeline 1: Treaty of Coruscant Timeline 2: The Mandalorian Blockade is Broken Timeline 5: The Battle of Bothawui Timeline 6: Onslaught of the Sith Empire Star Wars: The Old Republic: Végzetes Szövetség Star Wars: The Old Republic Star Wars: Darth Plagueis

Advertisement