Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png


Pol Haus egy férfi zabrak volt, aki a Coruscanton élt aki a Köztársaság utolsó évtizedeiben rendőrként szolgált a Coruscanti Erőknél. Amikor a Köztársaság átalakult Galaktikus Birodalommá YE 19-ben, maga a rendőrség átalakult Császári Szektorőrségnek. Haus prefektusi rangot kapott, és egy állomásház élére helyezték.

Életrajza

A Vollette-gyilkosság

Pol Haus a Coruscant bolygón élt a Galaktikus Köztársaság hanyatló éveiben. YE 40 körül Haus csatlakozott a Coruscant Rendőrséghez, mint rendőr. Végig tudott haladni a ranglétrán, és végül jó hírű detektív lett. Céltudatosan kócosan öltözött, hogy az emberek alábecsüljék. YE 19-ben létrejött a Galaktikus Birodalom. A birodalmi erőfeszítések részeként a Coruscant Rendőrség új nevet kapott: Császári (Birodalmi) Szektorőrség, bár a Coruscant Rendőrség vagy Helyőrség továbbra is használatos lenne. Haust prefektussá léptették elő, és a Zi-Kree szektor élére helyezték.Ugyanebben az időben lett Haus az újonnan megalakult Ostorcsapás nevű földalatti ellenállási mozgalom alapítója. Haus segített a Jedik és a politikai üldözés más áldozatainak elűzésében a Coruscantról. Ennek azonban csak az Ostorcsapás vezetője, Thi Xon Yimmon volt tisztában, és Haus továbbra is nem hivatalos Ostorcsapás ügynök maradt.

Később, YE 19- ben Haust küldte a Szektorparancsnokság, hogy vizsgálja meg Ves Volette halálát. Bár a nyomozást általában egy alacsonyabb rangú személyre bízták, Haust küldték el azóta, hogy Volette caamasi volt, és a Birodalom gyors megoldást akart találni, hogy elkerülje Caamas elpusztításának nagyobb nyilvánosságát. Amikor megérkezett a rendőrségi droidokkal és az Erőegységekkel, Haus megállapította, hogy Dejah Duare, Volette barátnője találta meg a holttestet Jax Pavan magánnyomozóval együtt. Míg a törvényszéki droidok a helyszínt felderítették és bizonyítékokat gyűjtöttek, Haus kihallgatta a tanúkat, és végül elrendelte, hogy mindegyikükhöz rögzítsenek lokátorszalagot.

Ezt követően Haus elkezdett jelentéseket kapni a területén történt különféle incidensekről, amelyek Pavan és csapata nyomozásának eredményeként jöttek létre. Ide tartozott az újságíró, Den Dhur, aki rendőrtisztnek adta ki magát, és egy Spa Fon nevű információs közvetítő, aki azzal vádolta a csapatot, hogy megfenyegette őt és megtámadta az alkalmazottait. Haus figyelmen kívül hagyta az első két incidenst. Később azonban tisztjei válaszoltak egy helyi Holo House árkád panaszára, miszerint két humanoid nőstény pusztítja a helyet harc közben. Haus megjegyezte, hogy a lokátorsáv azt jelezte, hogy Pavan és csapata a terület közelében tartózkodik. Bosszúsan Haus és egy különítmény rendőr három gyorshajtóba nutolérte és szembeszállt a csoporttal. Haus inkább bosszús volt, mint dühös, de mindazonáltal tájékoztatta Pavent, hogy tüske lesz az oldalán, és figyelmeztette a csapatot, hogy hagyják abba a problémákat, vagy letartóztatják. Ezzel Haus és osztagai elhagyták a területet.

Bár Haus folytatta a Vollete-gyilkosság nyomozását, nem tudott előrelépni. Röviddel később Haus felkérést kapott Pavantól, hogy találkozzon vele és csapatával Vlaçan báró és bárónő, valamint Kirma Umber rezidenciáján. Bosszús, de kíváncsi Haus beleegyezett, és egy droid asszisztenssel egy időben érkezett Pavannal és csapatával. Pavan elmagyarázta, hogy rájött, ki ölte meg Volletét. Elárulta, hogy a gyilkosság éjszakáján több tanú is látta Kirma Umbert a Vollete otthona közelében. Kirma bevallotta, hogy ott volt, de csak azért, hogy szembesítse Volletét azzal, hogy Vlaçan Umber vonzza Vollete partnerét, Duare-t, és hogy amikor elhagyta a rezidenciát, Vollete még életben volt. Ekkor történt az Umber 3PO droidegység elismerte, hogy ő ölte meg Volletét.

A droid hosszú ideje az Umber család szolgálatában állt, és látva szorongatott állapotát, követte Kirmát a gyilkosság éjszakáján. Konfrontációja után a droid megpróbálta szembesíteni Volletét a Kirmának okozott fájdalommal. Mivel azonban nem tudott érvelni Volletével, a droid megölte őt, mivel úgy látta, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy kövesse a programozást és megvédje a tulajdonosait. E kinyilatkoztatás után a droid megtörölte saját memóriáját és feldolgozó egységét, gyakorlatilag önpusztító. Az események ezen fordulata miatt Haus frusztrálttá vált, mivel most már képtelen volt letartóztatni, és nehezen tudná meggyőzni feletteseit, hogy egy droid ölte meg a művészt. Duare azt javasolta neki, hogy tartóztasson le valakit, aki képes volt elkerülni az elítélést egy másik bűncselekményben, és ezáltal értelmet adjon Vollete halálának.

Segítség Jax Pavannak

A Vollete-gyilkosság után Haus elkezdte Pavant és csapatát felhasználni, hogy információkat szerezzen különféle bűncselekményekről. Cserébe Haus beleegyezett, hogy figyelmen kívül hagyja a csapat személyzeti történetében lévő hiányosságokat és néhány extra jogi tevékenységet. YE 18-ban, Haus elkezdte vizsgálni a nagy növekedést tiszta fűszer után, a Zi-Kree szektorban, amely azt hitte volt ellenőrzése alatt Sol Proofrock a Hutt kezében. Úgy vélte, hogy egy fűszerkereskedő, Bal Rado meggyilkolása összefügg, ezért információkat kért Pavan csapatától. Felfedték, hogy Rado készlete kifogyott, és ezt a tényt eltussolta a vevőjének, akit Proofrock néven erősítettek meg. Rado felfedte dilemmáját egy nevű csempésznek Droo Wabbin, aki viszont értesítette Proofrockot. A csapat azt is felfedezte, hogy egy napon belül Radót holtan találták, Wabbin pedig nagy összegű kreditet kapott . A csoportnak azonban nem volt bizonyítéka, és Haus nemtetszésének adott hangot a hatékonyságuk miatt, mivel számos panasza és holttestei voltak a hírszerzésükhöz kapcsolódóan. Mielőtt azonban Haus folytathatta volna, Dejah bekapcsolta a Zeltron feromonjait, és flörtölni kezdett vele. Haus elpirulva megenyhült, és elfogadta a csapat által neki közölt információk összegzését.

Gyakran eltűrte Pavan és csoportja által elkövetett kisebb sérelmeket, mivel azok általában több eredményt hoztak neki, mint alattvalói. Ám amikor Probus Tesla inkvizítort állítólag megölte egy Erőérzékeny szökevény, Hausnak Darth Vader parancsot kapott , hogy fogja el a szökevényt . Segítséget kért Pavan egyedi tehetségeitől, és tudatta vele, hogy már rájött, hogy Pavan egy Jedibujkál. Elmagyarázta, hogy eszébe sem jutott, hogy Kaijin Savarost Vadernek szállítsa, ehelyett segíteni akart neki, hogy megszökjön a világból. Nem tudta, hogy megbízhat-e benne, Pavan beszélt az Ostorcsapás vezetőjével, Thi Xon Yimmonnal, aki biztosította, hogy Haus teljesen megbízható. Azt is megtudta, hogy Haus az Ostorcsapás egyik eredeti munkatársa volt. Abban az időben gyanúsította meg Haust Darth Vader, hogy az Ostorcsapás földalatti mozgalom tagja. Haus azonban tudott segíteni Pavannak abban, hogy megmeneküljön Vader karmai közül és elmeneküljön Coruscantról. Haust nem vette észre Vader, és rendőrprefektusként maradt.

A Birodalom aláásása

Miután Pavan elhagyta a Coruscantot, Haus teljesen elkötelezte magát az Ostorcsapás mellett. Hausnak a rendőrjárőröktől kapott jelentések, más prefektusok és körzeteik jelentései, valamint saját informátori hálózata a rendőrségen és a Birodalmi Biztonsági Hivatalon keresztül, Haus nyomon tudta követni a biztonsági személyzet, az invizítorok, Darth Vader és bizonyos mértékig maga a császár is. Ezzel ideális pozícióba került, hogy a Whiplash biztonságáért és hírszerzéséért felelős legyen. Haus többször figyelmeztette őket a birodalmi erők közelgő portyáira, és végül áthelyezte a csoport főhadiszállását egy régi maglev vonatba, amely nem volt szolgálatban, de tovább futott. Amikor a Whiplash vezetője, Thi Xon Yimmon elfogták, Pavan visszatért Coruscantra. Haus elfogta őt és Pavan I-5YQ droidját az űrkikötőben, és bevitte őket a maglev főhadiszállására. Ott az Ostorcsapás Tanács azon vitatkozott, hogy megkíséreljék-e megmenteni Yimmont, amit végül ellene döntöttek.

Pavan azonban nem értett egyet. Úgy tesz, mintha egy Ubese kereskedő, Pavan látogatott Haus az irodájában, és elindultak a Ploughtekal Market felé. Ott Pavan felfedte terveit Yimmon megmentésére, amiről Haus beleegyezett, hogy hallgat. Haus adott Pavannak egy rendőrhadnagyi egyenruhát is, hogy Pavan korlátlanul bejusson az irodájába, ha Pavannak újra meg kell látogatnia. Később Haus arról kapott információt, hogy a császár a Nyugati-tengernél lévő villájába látogat. Haus, aggódik, hogy Tuden Sal ostorcsapás munkatársamegkísérelte volna meggyilkolni a Császárt, ami brutális leverést eredményezett Whiplash ellen, úgy döntött, hogy elhallgatja az információkat. Sal azonban tudomást szerzett a Császár terveiről, és szembeszállt Hausszal, aki bevallotta, hogy hallgatott, hogy megvédje az Ostorcsapást. Abban a hitben, hogy Haust most gyanúba keverik, Sal azt mondta Hausnak, hogy már nem tagja az Ostorcsapásnak.

Bár Haus Sal kérésére távozott, továbbra is úgy gondolta, hogy a császár megtámadásának kísérlete végzetes hiba lenne. Ebből a célból, volt néhány saját ülése amit Sheel Mafeen költőnő hozott létre, aki szintén az Ostorcsapás szövetségese volt. Mefeen átadta Hausnak Sal terveit a császár megtámadására. Annak ellenére, hogy többször figyelmeztette Salt, és megígérte, hogy nem avatkoznak be, Haus úgy döntött, letartóztatja Salt, hogy megakadályozza a támadást. Haus behívott egy taktikai egységet, és közölte velük, hogy egy veszélyes bűnügyi főhadiszálláson fognak rajtaütést tartani. A taktikai egységgel és hadnagyával, Kalibar Droosh-al együtt Haus úgy tett, mintha követné Mafeent az Ostorcsapás maglev vonatának peronjára, bár ő és Mafeen már megbeszélték a tervet. A maglev vonat azonban nem érkezett meg. Haus rájött, hogy Sal Mafeent is félrevezette, és már sejtette, hogy Haus megpróbálja megállítani. Az Amry őrmester és Droosh hadnagy vezette taktikai egység egy elhagyott maglev autót talált. Haus riadtan utasította mindenkit, hogy hagyja el a területet, de nem azelőtt, hogy a vonatkocsi felrobbant, és több tiszt megsérült. A legrosszabbtól tartva Haus a Császár villája felé száguldott, és rájött, hogy Whiplash már megpróbálta megölni a császárt, de nem sikerült. Noha a BBH biztonsági személyzete elfordította, Haus látta az Ostorcsapás-ügynökök holttestét, és felfedezte, hogy az Ostorcsapás Tanács legtöbbje és sok szövetségesük meghalt.

Haus visszatért a felrobbant maglev vonat helyszínére, ahol az kriminalisztikai egység a törmeléket szitálta. Haus elkezdte keresni a Whiplash vonat fennmaradó részét, és lejjebb a síneken fedezte fel. Amikor belépett, találta és szembeszállt Sallal, aki a szobájában rejtőzött. Míg Sal undorodásának adott hangot Haussal és önmagával szemben, Droosh hadnagy titokban követte Haust, és meglepte mindkét férfit. Droosh elárulta Hausnak, hogy egy ideje furcsa tevékenységgel gyanúsította a prefektust, és őrizetbe veszi, hogy átadják az BBH-nak. Mielőtt azonban megtehette volna, Sal lelőtte és megölte Droosht, de maga is halálos sebet kapott. Sal azt mondta Hausnak, hogy rejtse el a bizonyítékokat, mielőtt meghal. Mafeennel együtt A Haus létfontosságú adatokat gyűjtött ki a vonatról, és a legalacsonyabb szinten dobták ki azokat, mielőtt jelentették volna Pavannak a történteket. Együtt elhatározták, hogy az Ostorcsapás túléli, és nekiláttak az ellenállási hmozgalom újjáépítésének.

Megjelenések

  • Coruscanti éjszakák II: Az árnyak utcája (Először tűnik fel)
  • Coruscanti éjszakák III: Az Erő mintázatai
  • Az utolsó Lovag
Egyéb nyelvek
Advertisement