Kaminopedia
Advertisement
      HanCsubi javít.jpg „Energiaszabályozót... most! Ez nem az. Hozd a hidrokulcsokat!”
Ez a lap a Műhely közös csonkja, vagyis több szerkesztő által elkészíthető oldal. Segíts a szerkesztésében!

KANON.png

K Á N O N
L E G E N D Á K
QuiGonPortrait-SWE.jpg
Qui-Gon Jinn
Életrajzi információk
Szülőbolygó

Coruscant

Született

YE 92 Coruscant

Elhunyt

YE 32 Naboo

Fizikai jellemzők
Faj

Ember

Nem

férfi

Magasság

1.93 méter

Hajszín

barna

Szemszín

kék

Kronológiai és politikai információk
Korszak(ok)
Hovatartozás
Mester(ek)
  • Dooku a Serenno-házból
Tanítvány(ok)
„Mindig van remény, barátom. Csak néha olyan formában érkezik, amire nem számítunk.”
Qui-Gon Jinn szavai Yoda mesterhez

Qui-Gon Jinn egy ember fajba tartozó, Erő-érzékeny férfi volt, aki Jedi mesterként szolgálta aGalaktikus Köztársaságot a Klónok háborúját és aGalaktikus Birodalom felemelkedését megelőző időkben. Fiatalon Dooku gróf, a későbbi Sith nagyúr Tyranus tanítványa volt, majd Jedi lovagként saját padawant fogadott maga mellé az ifjú Obi-Wan Kenobi személyében. Noha lehetősége volt rá, hogy csatlakozzon a Jedi Tanács tagjaihoz, Qui-Gon visszautasította a felkínált helyet, hogy a saját útját járhassa. Ez a gyakran makacs és önfejű magatartás volt az oka, hogy Jinn élete során gyakran szembekerült a Tanáccsal és ellentmondott a mestereknek. Mikor a Kereskedelmi Szövetség csatahajói blokádot vontak a békés Naboo bolygó köré, Qui-Gon és Obi-Wan Finis Valorum Főkancellár megbízásából a helyszínre érkezett. Ám a neimodaiak alkut kötöttek a Sith nagyúr Darth Sidioussal, és csapdát állítottak a Jediknek, akik azonban sikeresen eljutottak a Naboora, a bolygó megszállására induló droidhadsereg hajóin elrejtőzve. A Naboo mocsaras vidékén Qui-Gon megmentette az gungan Jar-Jar Binks életét, aki ezért hűséget fogadott neki. Ezt követően Jinn és tanítványa kiszabadították Naboo királynőjét, Padmé Amidalát és kíséretét, és Coruscantra indultak, hogy jelentést tegyenek a történtekről  a Főkancellárnak. A blokádon való áttöréskor hajójukat azonban találat érte, így Qui-Gon és társai kénytelenek voltak a félreeső Tatooine bolygón leszállni, ahol Jinn találkozott a fiatal rabszolgával, Anakin Skywalkerrel. Qui-Gon úgy vélte, a fiúban megtalálta a a Jedi próféciák által megjósolt Kiválasztottat, akit a midi-chlorianok nemzettek, és akinek sorsa, hogy egyensúlyt hozzon az Erőbe. Miután Anakin segítségével megjavították a hajót, Qui-Gon felszabadította és magával vitte Anakint Coruscantra. Mielőtt azonban elhagyhatták volna a Tatooine-t, Jinn szembekerült egy sötét lovaggal, Darth Maullal, aki az ezer éve kihaltnak hitt Sith Rend tagja volt. Qui-Gon Coruscantra érve bemutatta Anakint a Jedi Tanácsnak, mint a régóta várt Kiválasztottat. Miután a Tanács vonakodott, hogy kitanítsák a fiút, Qui-gon a tőle megszokott módon kijelentette, hogy a tanácstagok akara ellenére is Jedit nevel Anakinból, ha kell a saját tanítványaként veszi magához. Emellett tájékoztatta a Tanácsot a Sith lovag jelenlétéről is, amelyet az hitetlenkedve fogadott. Miután  Amidala királynő elhatározta, hogy a Köztársaság döntésképtelenségét megelégelve visszatér a Naboora, hogy maga szabadítsa fel népét, Qui-gon és Kenobi vele tartottak a csatában. A bolygó fővárosában találkozott ismét Darth Maullal. A fénykardpárbaj során életét vesztette: Maul keresztül döfte a mellkasát. Halála előtt arra kérte a Sithet legyőző Obi-Want, tanítsa ki Anakin Skywalkert. Mivel azonban Qui-Gon a korábbi évek során eljutott az Élet Forrására, ahol az ott élő Erő-papnőktől és a misztikus Whillek Sámánjától megtanulta, hogyan őrizze meg halála után a kapcsolatot a Kozmikus Erő és az Élő Erő között, így, habár képzése befejezetlenül maradt, Qui-Gon szellemként visszatérhetett az élők közé. Neki köszönhetően sajátította el ugyanezt a képességet Obi-Wan, valamint Yoda is, aki emellett még a jövőt is megismerhette.

Életrajz

Ifjúsága

Qui-Gon Jinn ismeretlen szülők gyermekeként született YE 92-ben, a Coruscant bolygón, a Galaktikus Köztársaság szívében és fővárosában. Miután a Jedi Rend felfedezte és a Jedi Templomba vitte őt, Qui-Gon a Jedi me

Dooku, Qui-Gon egykori mestere

ster és Serenno grófja, Dooku tanítványává vált, annak első padawanja, Real Averross után. Dooku azonban később elhagyta a Rendet és Darth Tyrannus néven a Sithek közé állt. Jedi lovagként Qui-Gon sok vonásában hasonlított egykori mesterére, társai makacs, önfejű különcként ítélték meg, köszönhetően annak, hogy Jinn számos esetben eltért a Jedi Kódex előírásaitól, illetve ellenszegült a Jedi Tanácsnak, ha saját meggyőződése alapján úgy találta helyesnek. Ekkoriban Qui-Gon szomjazni kezdte a tudást, miszerint, hogyan őrizheti meg tudatát halála után. Ennek során jutott el az Élet Forrásaként ismert, az Erő által átjárt misztikus bolygóra, a midi-chlorianok szülőföldjére. Qui-Gon itt találkozott az Erő-Papnőkkel, akik tanítványuknak fogadták a férfit. Jinn emellett egy másik mestertől is tanult: a Whillek Sámánjától, az Erővel harmóniában élő, titokzatos teremtménytől. Mindezeket Qui-Gon titokban tartotta a Jedi Rend előtt.  

Koronázás a Pijal bolygón

Miután Qui-Gon mesteri kinevezést kapott, saját padawant vett maga mellé, az ifjú Obi-Wan Kenobit. Azonban Jinn és tanítványa eleinte nehezen találták meg a közös hangot, Mikor Qui-Gonnak helyet kínáltak a Jedi Tanácsban, a férfi fontolóra vette a lehetőséget, mégha ez azt is jelentette, hogy Obi-Wan tanítását valaki másra bízza. A kötelesség azonban a Pijal bolygóra szólította, ahol Rael Averross nyolc éve régenskedett a fiatal Fanry hercegnő oldalán és most a segítségét kérte. Qui-Gon úgy döntött, a feladat teljesítése után felel a Tanács ajánlatára. Aveross arra kérte Qui-Gont és Kenobit, hogy állítsák meg a Fanry ellen szervezkedő Ellenzéket, akik a hercegnő megkoronázását akarták megakadályozni. Az Ellenzékkel való találkozás során azonban fény derült arra, hogy Fanry megkoronázásával aláírja majd az Aveross által kidolgozott alkotmányt, amelyet rendszerben nagy befolyást gyakorló Czerka vállalattal együtt állított össze. Ez az egyezmény azonban engedélyezte volna a vállalatnak, hogy a bolygó lakosságának egy részét rabszolgaként dolgoztassák. Mikor Jinn mindezt közölte Aveross-sal, ám egykori barátja nem volt hajlandó tárgyalni sem vele, sem az Ellenzékkel. Ezt követően Qui-Gon egy látomás segítségével megtudta, hogy a koronázási ceremónián valami baj fog történni. Coruscanton azonban ragaszkodtak a szertartás megejtéséhez, így a Qui-Gon helyére kinevezett Kenobi, mint a Köztársaság követe szentesítette azt. Jinn balsejtelmei azonban beigazolódtak, mikor Fenry hercegnő visszautasította, hogy aláírja az alkotmányt, helyette a Czerka vállalat teljes kifüstölését tűzte ki célul. Ennek érdekében kész volt ártatlan rabszolgák tömegeit szállító hajókat is elpusztítani. Mielőtt azonban ezt megtehette volna, Qui-Gon és Obi-Wan sikeresen megmentették a rabszolgákat, a hercegnőt pedig őrizetbe vették. A Pijalon ezt követően demokratikus rendszer alakult ki, a Czerka pedig elhagyta a rendszert. Qui-Gon és Kenobi visszatértek Coruscantra, ahol Jinn visszautasította a Tanács ajánlatát, hogy tovább taníthassa Obi-Want, akivel a küldetés során sokkal közelebb kerültek egymáshoz.


Qui-Gon számos dologra megtanította Obi-Want, többek közt a fénykarddal való vívásra és az Erő útjaira. Együtt több küldetésen is részt vettek, hogy fenntartsák a Galaxis békéjét. Ezek közt szerepelt a harcias Mandalore bolygó rendhagyóan békepárti grófnője, Satine Kryze megmentése a rátörő orgyilkosoktól.

Th'er úrnő megmentése

Jinn és Kenobi egy alkalommal a Jedi Tanács megbízásából a Bri'n erdőborította bolygójára utazott, hogy megvédelmezzék a Fa Papnőjét, Th'er-t a rátörő Fém Klán embereitől. Mikor a tárgyalások rossz irányt vettek, Qui-Gon kimenekítette a Papnőt a Klán harcosainak gyűrűjéből és annak méltatlankodása ellenére az Obi-Wan jóvoltából a helyszínre érkező űrhajó fedélzetére vitte. A Coruscantra tartó úton Qui-Gon szembesült a Papnő becsmérlő szavaival, miszerint a Jedi nem volt elég bátor ahhoz, hogy szembeszálljon az ellenséggel, annak ellenére, hogy a Jedik legendás harcosok hírében álltak. Mindez nagy hatással volt Jinnre, azonban nem a Th'er által feltételezett gyávaság, hanem annak ténye, hogy a Papnő harcosokként tekintett a Jedi lovagokra. A Jedi Templomban megosztotta aggályait Yoda mesterrel. Rámutatott, hogy a Galaxis népe a Köztársaság szívében és a Jedi Rend székhelyének közvetlen kezélében sincs teljesen tisztában azzal, hogy mi célt is szolgálnak a Jedik: legtöbbjük harcosként tekint rájuk, az Erőről alig tudnak valamit. Ennek okát Qui-Gon abban látta, hogy a Jedi Rend a Köztársaság és a Főkancellár szolgálatában azok fegyverévé vált. Yoda ellenkezett, azonban a férfit továbbra is kételyek gyötörték.

Az Erő útjain

Hogy válaszokat találjon, Jinn vadászgépébe szállva útnak indult: nem volt biztos úticélja, hanem az Erőre bízta magát. Így jutott el egy különleges, misztikus bolygóra, amelyben erősen jelen volt az Erő Világos és Sötét oldalának megnyivánulása. A bolygó növénytakarójának békés kékjét megbontó, erőszakosan vörös és sötét növényeit követve Qui-Gon egy rábukkant az egyre inkább elharapodzó Sötét oldal forrására. Itt meditációba merült, és különös Erő-látomást élt át. Egynek látta magát a Világos oldal kék növényeivel, amelyet körülvettek a Sötét oldal fojtóindáiból született vörös rémek. Qui-Gon fénykardjával szállt szembe velük és lekaszabolta ellenfeleit. Ezt követően azonban Jedi társai holttestének gyűrűjében találta magát, majd arra lett figyelmes, hogy a vörös növények saját testéből kezdtek sarjadni, teljesen elborítva és bekebelezve őt. Ekkor a látomás végez ért. Qui-Gon meglepetten tapasztalta, hogy meditációja közben a Fény utat talált a Sötétségbe: a halott, tövises törzsekből alkotott barlang ismét életre kelt. Jinn ezt követően arra lett figyelmes, hogy a bolygón egyensúly született, túl az ellentéten és szembenálláson. A kék növények befogadták a vörös növényeket, hagyva, hogy azok vaskos törzsük köré fonódva virágozzanak. Qui-Gon felismerte, hogy a harmónia felé semmiképpen sem az erőszakon át vezet az út: ha a Jedik ezt elfelejtik, könnyen azzá válhatnak, amely ellen küzdenek.

Lo megmentése

Qui-Gon és Obi-Wan segítettek Yoda mesternek eljuttatni egy Erő-érzékeny gyermeket, Lo-t a Jedi Templomba, miután egy kalózbanda, a Húskoncolók fogságba vetették és kivételes képességein hasznot húzva el akarták adni rabszolgának. Yoda mester egymaga ártalmatlanította a kalózokat, Qui-Gon pedig épségben Coruscantra vitte a gyermeket, miután Yoda magányos küldetésre indult: egy törzsi háborúnak vetett véget a Vagadarr rendszerben. Habár Jinn felajánlotta, hogy vele tart, az idős mester kijelentette, hogy ez Erő kifejezetten őt szólítja erre a vállalkozásra.

A szenátus a követei

YE 32-ben, tíz évvel a galaxist kettészakító Klónok háborúja előtt, Qui-Gon és tanítványa Finis Valorum Főkancellár megbízásából a Naboo-rendszerbe utazott, hogy a szenátus követeiként egyezségre jussanak a neimodiai Kereskedelmi Szövetséggel. Utóbbi ugyanis csatahajóival blokád alá vonta a békés N

Starwars1-movie-screencaps.com-417.jpg

aboo bolygót, válaszul a Főkancellár döntésére, miszerint megadóztatják a külső rendszereet átszelő kereskedelmi utakat. Qui-Gon, ismerve a Kereskedelmi Szövetség megalázkodó jellemét, rövid tárgyalásra számított. Cato Neimodia alkirálya, Nute Gunrey biztosította a Jediket vendégszeretéről, azonban, miután tudomást szerzett a követek kilétéről, Darth Sidius Sith nagyúr parancsára megpróbált végezni velük. Azonban, miután felrobbantották hajójukat, a két Jedi azonnal fegyvert ragadott, és Qui-Gon rájött, hogy a fogadásukra berendezett terembe egy dioxis nevű, mérges gáz szivárog. A kereskedelmiek droidhadseregének tagjai kisvártatva megjelentek a terem előtt, mivel azt hitték, a méreg végzett a Jedikkel, akik azonban visszatartották lélegzetüket, és miután a droidok kinyitották az ajtót, fénykardjaikkal lekaszabolták őket. Ezt követően Qui-Gon megkísérelt bejutni Nute

Starwars1-movie-screencaps.com-609.jpg

Gunrey tartózkodási helyére, a csatahajó irányítóközpontjába. Fénykardjával átvágta az ajtót, sőt, a megállítására szánt páncélzatot is, azonban az alkirály eltal bevetett, újszerű droidok, az energiapajzzsal rendelkező droidekák ellen tehetlennek bizonyult. Hiába verték vissza rájuk tanítványával a lézernyalábokat, azokat elnyelte a pajzsgömb. A Jedik ezért visszavonultak, a szellőzőrendszeren keresztül eljutva a hangárba, ahol szembesültek a Naboo megszállására készülő, hatalmas droidhadsereggel. Hogy figyelmeztethessék Naboo népét, Qui-Gon és Obi-Wan elrejtőztek egy-egy csapatszállító hajón.

Találkozás Jar-Jar Binkssel

A bolygóra érve Qui-Gonnak menekülnie kellett a mocsaras erdőt letaroló droidszállítók elől. Ekkor találkozott a gungan Jar-Jar Binkssel, aki megdermedt a rémülettől, így a csapatszállítók átgázoltak volna rajta, ha Jinn nem rántja le a fölldre, hogy a járművek felettük haladjanak el. A hálálkodó Jar-Jar felajánlotta szolgálatait és életét a Jedinek, mondván, ez az istenek akarata. Qui-Gon találkozott Obi-Wannal, aki az őt üldöző droidok elől menekült, majd ezt követően Jinn rávette a gungant, hogy vezesse el őket a víz alatti Otoh Gungába, hogy járművet szerezhessenek, amivel eljuthatnak a naboo fővárosba, Theedbe. A víz alá merülve a Jedik a gungant követve eljutottak a városba, ahol Jar-Jart - mivel előzőleg száműzték - letartóztatták. A gungan nagyfőnök, Nass nem akart együttműködni velük, mivel a gunganeknek és a nabooknak számos nézeteltérésük volt ekkortájt. Qui-Gon azonban egy Jedi elmetrükk segítségével rávette a főnököt, hogy bocsássanak az ő, és tanítványa rendelkezésére egy gungan tengeralattjárót, egy ún. Bongót. Emellett, Jar-Jar fogadalmára hivatkozva megmentette a gungant a rá váró büntetéstől. Theed folyójába a bolygó víziszörnyektől hemzsegő magján át jutottak el, ahol egy Gyilkos Opi, egy Sando Víziszörny és egy Colo Karmoshal is keresztezte útjukat.

A királynő megszöktetése

Theed városában a Jedik a Naboo királynőjét, Padmé Amidalát kísérő droidok közelébe lopóztak, majd kiszabadították Amidalát és kíséretét. Ezt követően a királyi hangárba mentek, hogy hajóra szállva eljussanak Coruscantra, tájékoztassák Valorum Főkancellárt a történtekről. Qui-Gon és Obi-Wan megtisztították az utat a királyi csillaghajóig, amellyel sikeresen elhagyták a Naboot, azonban a hajó hiperhajtóműve megsérült, miközben átjutottak a blokádon.

A Kiválasztott felfedezése

A hajó megjavításához Qui-Gon egy biztos búvóhelyet akart találni. Obi-Wan a Tatooine-t, egy kicsiny, és félreeső bolygót javasolt, amely a Hutt gengszterek kezében volt. A királynő testőrének, Panaka kapitánynak rosszallása ellenére a csillaghajó leszállt a bolygón, egy baljós város, Mos Espa közelében. Habár vonakodott, Qui-Gon magával vitte Amidalát a városba - igaz, nem tudta, hogy a királynő az, ugyanis Amidala egyik szolgálójának álcázta magát és Padmé néven mutatkozott be, amely voltaképpen valódi, de nem uralkodói neve volt - ahol útjuk egy Watto nevű toydari ócskáshoz vezetett. Jinn megpróbálta a Nasson alkalmazott elmetrükkel rávenni, hogy köztársasági váltókért adja el a hajtóművet, azonban csalódnia kellett, ugyanis a toydariken ez az eljárás hatástalannak bizonyult. Qui-Gon itt találkozott Watto rabszolgájával, a fiatal Anakin Skywalkerrel. A fiú követte őket a piacra, ahol felfedezte a Jedi fénykardját. Mikor Mos Espára homokvihar csapott le, Anakin felajánlotta, hogy töltsék náluk az éjszakát. Qui-Gon megismerkedett Shmi Skywalkerrel, a fiú édeasnyjával, aki szintén rabszolga volt. Vacsora közben Anakin felajánlotta, hogy megszerzi számukra a kellő összeget, amit a Bonta Esti fogatverseny megnyerésével kívánt megvalósítani. Qui-Gon kockázatos lépést tett: fogadást ajánlott Wattonak, mely értelmében Anakin kezébe helyez mindent. Ha Anakin győz a versenyen, Watto odaadja nekik a hajtóművet, ha veszít, az ócskás megkapja a csillaghajót.


Jellem

Qui-Gon Jinn a többi Jedi szemében makacs, önfejű személyiség volt, aki gyakran eltért a Jedi Kódex előírásaitól, ha éppen úgy tartotta helyesnek. Qui-Gon tehát szilárdan hitt saját döntéseiben és önmagában, saját értékrendje és belátása szerint cselekedve. Többször ellenszegült a Jedi Tanácsnak, ez volt az oka annak, hogy annak tagjai nem választották őt maguk közé, noha képességei szerint köztük lett volna a helye.


Külső linkek

Advertisement