Kaminopedia
Advertisement

KANON.pngEgyért.png Ez a szócikk a Galaktikus Birodalom rohamosztagosairól szól. Lehet, hogy az Első Rend rohamosztagosairól szeretnél olvasni.

A rohamosztagosok a Galaktikus Birodalom elit katonái voltak. A Birodalmi Hadsereg rohamosztagos hadtestének irányítása alatt álltak és a birodalmi haderők elsőrendű támadó egységeiként szolgáltak. Kiképzésük alatt teljeskörű és megkérdőjelezhetetlen hűségre nevelték őket, így a rohamosztagosok a végsőkig elkötelezettek maradtak a császár Új Rendjéhez. Jellegzetes fehér páncéljukkal és E-11-es lézerkarabélyukkal a Birodalom jelképei és képviselői váltak minden olyan bolygón galaxisszerte, ahol csak állomásoztak.

Történet

A köztársaság klónkatonái lettek a birodalmi rohamosztagosok első generációja.

A birodalmi rohamosztagosok a klónkatonák evolúciójának végeredménye voltak. A klónok a Galaktikus Köztársaságot szolgálták a klónok háborúja néven elhíresült elhúzódó konfliktusban a Független Rendszerek Konföderációja ellen. Miután Sheev Palpatine köztársasági főkancellár a szeparatista tanács kivégzése után a demokratikus köztársasági kormányzatot saját autokrata rezsimjével váltotta föl, a klókatonákból rohamosztagosokká váló katonák lettek az új birodalmi hadsereg alapegységei. A birodalmi hadi gépezet fejlődésével egyetemben a klónkatonák páncélján újításokat végeztek.

A köztársasági hadseregben a Jedik vezetése, ám saját klón parancsnokaik parancsnoksága alatt szolgáló klónokat a Jedik kiírtása után—már birodalmi rohamosztagosként—birodalmi tisztek és kormányzók felügyelete alá helyezték.

Kikiáltása után a birodalom a rohamosztagosokat használta a fennmaradó szeparatista bolygók meghódítására.

A klónokat az évek során fokozatosan nem klón önkéntesek és besorozott újoncok váltották, mivel a klónok fizikai képességei a génmanipulációval felgyorsított öregedés miatt rohamosan romlottak. Birodalmi nacionalizmus és a közvélemény támogatása közepette sokan jelentkeztek, hogy a fehér egyenruhás katonák következő generációja legyenek, a korábbi klónkatonák mítosza és varázsa az új rohamosztagosoknak a nagyság és dicsőség auráját kölcsönözte. Elkövetkező generációk gyakorta hibáztatták azokat, akik a klónok háborúját követő munkanélküliség közepette rohamosztagosnak jelentkezik és ezáltal segítették elő a Birodalom gyors militarizációját és hadi gépezetének kiépítését.

Idővel a birodalmi hadseregen belül létrehozták a rohamosztagosok tömörítő rohamosztagos hadtestet is. Kezdetben a birodalmi hadseregbe több bolygóvédelmi sereg katonáit is besorozták, ám a rohamosztagosok egyre inkább átvették ezek helyét és szolgáltak a birodalmi hadsereg fő harci csapataiként és védelmi erőiként. A rohamosztagosok végül a birodalom jelképeivé váltak, ám egyre többen ellenezték őket főként azok közül, akik az egyre növekvő lázadás részei lettek.

Mindezek ellenére számos klón maradt a Galaktikus Birodalom szolgálatában. Többen katonai akadémiákon lettek tanítók, míg mások aktívak maradtak katonai egységeiken belül, köztük Crest őrmester és TX-828 is, aki még a yavini csatát követően is szolgálatban volt.

Galaktikus polgárháború

A galaktikus polgárháborúban rohamosztagosok Darth Vader, a császár jobbmezének parancsnoksága alatt is szolgáltak.

A scarifi csata hivatalosan a Lázadók Szövetsége és Galaktikus Birodalom közötti teljes körű polgárháború kezdetét jelentette. A lázadók scarifi győzelmét követően Darth Vader, a császár jobb keze egy hozzá hű rohamosztagos századdal elfoglalta Leia Organa hercegnő Tantive IV alderaani korvettjét a Tatooine fölött. Erre nem sokkal a yavini csata előtt került sor.

Rohamosztagosok a háború során számos bolygón, köztük az Akiván és Zeitooine-on is szakadárokat tartóztattak le, majd a hothi és endori csatákban harcoltak a lázadók ellen.

Az endori csatát követően a Birodalomban káosz tört ki, amely során a rohamosztagosok számos bevetésben vettek rész az Új Köztársaság, a Lázadók Szövetsége utódának hadereje ellen. A köztársasági kormányzat egyre több félreeső bolygón és rendszeren vetette meg lábát, köztük Uyteren, Naalolon és Akiván; ezeken a bolygókon rohamosztagosok százai estek el a harcok során. Ezenfelül a köztársasági hadsereg sok rohamosztagos ejtett fogságba, közülük sokat a Chandrilára, az Új Köztársaság első fővárosába küldték.

A rohamosztagosok később küzdöttek a Kashyyyk felszabadítása ellen és a jakkui csatában. A jakkui csatát követően a fennmaradó rohamosztagosok egykoron makulátlan páncélja egyre viharvertebb lett, amely inkább hasonlított gengszterek szedett-vedett zsoldoskatonák felszerelésére, mint birodalmi páncélra.

Hagyaték

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Rohamosztagos (Első Rend)

A Birodalom összeomlása után az Első Rendért rohamosztagosok új generációja harcolt.

A birodalom jakkui végső veresége után a rezsim maradványai békeegyezményt írtak alá az Új Köztársasággal, amely megtiltotta a rohamosztagosok toborzását és mozgósítását, és arra kényszerítette a Birodalmat, hogy adja fel a birodalmi katonai akadémiák hálózatát. A birodalmi maradványok egy idő után az ismeretlen régiókba vonultak vissza, ahol átszervezték magukat és létrehozták az Első Rendet. A galaktikus békeegyezmény ellenére az Első Rend új rohamosztagosokat sorozott be és mobilizált. Az új rohamosztagosokat Brendol Hux, a birodalmi Arkanis Akadémia volt parancsnokának ötletei alapján toborozták és képezték, így az Első Rend rohamosztagosait karcsúbb páncélokkal és erősebb fegyverzettel szerelték föl.

Kiképzés

A rohamosztagos újoncokat birodalmi akadémiákon képezték ki. A képen a Lothali akadémia látható.

Elődeiktől eltérően a rohamosztagos újoncok többsége nem volt klón. A birodalmi kadétokat katonai akadémiákra küldték és szigorú képzési programnak vetették alá, hogy olyan jól képzett katonákká váljanak, akik a végsőkig hűek a Birodalomhoz. A rohamosztagosokat arra képezték, hogy hagyják magukra csatákban elesett bajtársaikat és mindenáron összpontosítsanak a céljukra, még akkor is, ha reménytelen helyzetben találták magukat.

Az akadémiák kadétjai fehér egyenruhákat és speciális sisakokat viseltek, amelyek hasonlóak voltak a sztenderd rohamosztagosok vagy pilóták felszereléséhez.

A rohamosztagos akadémiák kadétjai fehér egyenruhát és sisakot viseltek kiképzésük során.

Noha ritkán sorozták be őket, a nőknek nem volt tilos rohamosztagosként szolgálni. A kiképzés során a női kadétokat csak nőkből álló egységekhez osztották. A Forn egység például egy nőkből álló katonai egység volt a lothali Ifjú Birodalmiak Akadémiáján.

Azok, akiket a kadétok közül rohamosztagos kiképzésre választottak még szigorúbb és kegyetlenebb tréningen estek át. A tréningek szinte teljesen megfosztották egyéniségüktől a jövőbeni rohamosztagosokat és a katonák nevük helyett besorozási számukat kezdték használni, hogy azonosítsák magukat. Az egyik ilyen kadét Ames Bunkle, Zare Leonis ismerőse volt.

A kadétok kiképzéséhez tartozott a lövészgyakorlat; Ralsius Paldora birodalmi szakember szerint a rohamosztagosok célpontjaik 77%-át találták el. A kadétokat birodalmi lépegetőket vezetni is megtanították. A birodalmi akadémiákon tanuló kadétok szimulált akadálypályákon is képeztek, amelyek célja az erő, mozgékonyság, a reflexek és az intelligencia tesztelése volt. Az ilyen tanfolyamok és képességek tesztelése az idő múlásával egyre nehezebbé vált, és egyre szigorúbbak lettek a bűntetések azok számára, akik megbuktak a vizsgákon.

Az alapképzésen kívül sok kadétnak más, nem harci feladatot is teljesíteni kellett. Ezen feladatok arra nyújtottak lehetőséget, hogy egyes kadétok társaikhoz képest nagyobb és különböző tapasztalatokat szerezzenek. Az ilyen feladatokkal gyakran az alapképzésen nyújtott kiváló teljesítményt díjazták.

A kadétok kiértékelése során a tiszteket gyakran arra utasították, hogy figyeljék az olyan teljesítményt, amely Erő-érzékenységet jelezhetett és ezt jelentsék feletteseiknek. Azokat a kadétokat, akiket így felfedeztek a Nagy Inkvizítor felügyelete alá helyeztek és erőszakkal besoroztak az Arkanison futó titokzatos arató projektbe. Zare kadét nővére, Dhara Leonis volt egyike azoknak, akiket az arató projektbe osztottak. Egy másik leendő alany Jai Kell volt, akinek Ezra Bridger segítségével sikerült elmenekülnie.

A rohamosztagos kadétok bűnüldözési műveletekben is segítettek. A lázadó tevékenységek elszaporodása után a Lothalon a birodalmi újoncok otthonakat és utcákat kutatták át, szökevények gyerekeit tartóztatták le és csempészeket támadtak meg. Az ilyen bűnüldözési műveletek során egyes kadeték, mint például Nazhros Oleg újonnan felfedezett hatalmukkal kérkedtek, amit bizonyos tisztek, például Piers Roddance kapitány ösztönöztek. Néhány leendő tiszti kadét, köztük Leonis és Oleg ezekben az razziákban lehetőséget kaptak kiképzett rohamosztagosok vezetésére.

Felszerelés

Páncél

Kék nyíl.png Bővebben lásd: A rohamosztagosok páncélja

Rohamosztagosok a Scarif bolygón.

A rohamosztagosok jellegzetes fehér páncélt viseltek. A páncél fő célja a félelemkeltés volt, miközben a katonáknak túlélési felszerelést és hőmérsékleti szabályozást biztosított. A páncélokat kifejezetten a fegyverlövések eloszlatására fejlesztették ki, és a rohamosztagosok gyakran épültek fel akkor is, ha meglőtték őket. A sisak védte a koponyát, szűrte a levegőt és javította a látást, valamint kommunikációs rendszerekkel és HUD-dal, azaz head-up display-jel volt felszerelve. A HUD segített viselőjének megtalálni a fenyegetéseket, elősegítette a navigációt, és figyelmeztette a viselőjét, ha veszély fenyegetett.

A rohamosztogosok rangját a jobb vállon viselt színkódolt vállvédő alapján lehetett meghatározni. A narancssárga vagy piros vállvédő a parancsnoki, a fehér az őrmesteri rangot jelentette, míg a fekete vállvédő a besorozott katonákat jelezte. Időnként a rohamosztagosok vállvédőit speciális jelképekkel látták el, amelyek azt szimbolizálták, hogy a katona kit szolgál; Thrawn főadmirális csapatai például egy stilizált háromfejű szörny képét viselték.

A páncélra egy szerszámöv és markoló horog kapcsolódott.

A rohamosztagos páncélja nem volt hibátlan. A páncéllemezek megnehezítették a futást és kevés védelmet nyújtottak az erősebb robbanások és tompa fegyverek ellen.

YU 28-ra a rohamosztagosok sisakját és páncélját többen gyűjtötték. Köztük volt Ransolm Casterfo új köztársasági szenátor, akit különösen érdekeltél a birodalmi értéktárgyak. Ezenfelül Casterfo több centrista szenátortársa, így Ormes Apolin és Fatil is csodálta és gyűjtötte a birodalmi egyenruhákat és páncélokat.

Fegyverzet

A rohamosztagosok elsősorban E-11-es lézerkarabélyt, de időnként DLT-20A lézerpuskát, T-21 könnyű ismétlőkarabélyt, vagy DLT-19 nehéz lövészpuskát is használták hosszútávú műveletekhez.

Díszegyenruha

Amikor nem harcoltak vagy védelmi feladatokat láttak el, a rohamosztagos tisztek fekete öltözetet, sapkát és csizmát viseltek. A rangjukat jelző cilinderek és jelvények jegyezték a Birodalmi Csillagflotta tisztjei által használt rangjelzésekkel.

Specializált rohamosztagosok

Egy birodalmi árnyoszagos.

A sztenderd rohamosztagosok mellett a Birodalom több egyéni és specializált rohamosztagos egységet is létrehozott, hogy a különféle bolygók változatos éghajlataiban és különböző katonai szituációkban is nagy hatékonysággal tudjanak harcolni.

 • Árnyosztagosok
 • Barlangi rohamosztagosok
 • Felderítő rohamosztagosok
 • Halálosztagosok
 • Járőr rohamosztagosok
 • Lángszórós rohamosztagosok
 • Magma rohamosztagosok
 • Mocsári támadó rohamosztagosok
 • Rohamkommandósok
 • Rohamoszagos mesterlövészek
 • Sivatagi rohamosztagosok
 • Terepi rohamosztagosok
 • Továbbképzett felderítő kommandós rohamosztagosok
 • Űrosztagosok

A színfalak mögött

Egy korai rajz a rohamosztagosokról.

A Csillagok háborúja korai vázlataiban és Ralph McQuarrie rajzain a rohamosztagosoknak fénykardjaik és kézi pajzsaik voltak. George Lucas 1977-ben jogtulajdonosoknak készített háttérinformációkban azt állította, hogy nők is voltak rohamosztagosok. Szerinte bár kevés női rohamosztagost állomásoztattak a Halálcsillagon, sokkal többen szolgáltak más egységekben.

A Csillagok háborúja IV: Egy új reményben az egyik rohamosztagost játszó színész véletlenül beüti fejét egy ajtókeretbe. A film későbbi kiadásaiban a vicc kedvéért még hangot is hozzáadtak ehhez a pillanathoz. Az évek során pedig a véletlenből egyfajta hagyomány lett, és több Csillagok háborúja filmben láthatunk színészeket, akik ajtókeretekbe verik be fejüket.

Külső hivatkozások

Advertisement