Kaminopedia
Advertisement
      Droidöntöde.jpg „Jóságos tervezőm! Megáll a processzorom! Gépek gyártják a gépeket!”
Ez a szócikk a Műhely egyéni csonkja, vagyis egy szerkesztő által elkészíthető oldal. Tájékozódj a műhelyoldalon a szócikk állapotáról, majd segíts az elkészítésében!

LEGENDS.png

K Á N O N
L E G E N D Á K
250px-Shu mai.jpg
Shu Mai
Életrajzi információk
Szülőbolygó

Castell

Elhunyt

YE 19, Mustafar

Fizikai jellemzők
Faj

Gossam

Nem

Szemszín

Kék

Kronológiai és politikai információk
Hovatartozás


Shu Mai egy gossam nőstény volt a Castell bolygóról, aki a klónok háborúja előtt és alatt a Kereskedőtestületet vezette. Egyike volt azon gossam millióknak, akik megszenvedték hazájuk gazdasági válságát a Birodalom felemelkedése előtt több tucat évvel, és később a Kereskedőtestület segítségével emelkedtek ki sanyarú sorsukból. Mai a Testület Vagyontárgyainak Főnöke lett, majd később többször előléptették. Ravaszságát és né-ha lelkiismeretlen taktikákat használva Mai később a gossamokat kivezette gazdasági nehézségeik-ből mielőtt megvette a Castellt -csak azért, hogy még több adót kivegyen a népéből. Elámulva a természetétől és eszétől, a Kesekedőtestület elnökévé választotta.

Mai aztán titokban szövetségre lépett a Független Rend-szerek Konföderációjával, a csoportnyi befolyásos személlyel, akik ki akartak válni a Galaktikus Köztársaságból. Mai az FRK részére bocsátotta a Testület erőit a következményes klónok háború-jában, és a Szeparatista Tanács tagja lett többek közt Nute Gunray, Wat Tambor és San Hill társaságában. A háború végéhez közeledve YE 19-ben Mai a Tanács azon tagjai közt volt, akiket Darth Vader a Mustafar bolygón kivégzett.

Bár hírhedt volt sok lelkiismeretlen módszeréről, mindig igyekezett nem összekötni magát ezekkel a tettekkel, illetve a törvény jogkörén belül maradni. Elképesztően önző volt, alig törődött másokkal magán kívül -boldogan végzett volna az egyik gossam kolónia, a Felucia lakosságának nagy rész-ével, ahelyett, hogy az a Köztársaság kezére jutott volna. Alapvető vágya a hatalomban és legin-kább a pénzben rejlett.

Életrajz

Korai élet

Shu Mai a gossam anyabolygón, a Kolóniákon található Castellen született, ami a Mag világai-tólnem messze volt található. Világoskék színe és vékony, cingár teste volt hosszú, elegáns végta-gokkal. A fizikai kinézet és imázs extrém fontos volt a gossam kultúrában, így Shu olaj alapú géleket és krémeket használt, hogy haját hullámosra alakítsa, amit a vékony fején hátrafésült. Ismert volt megmunkált ruháiról, amik általában vörösek voltak.

Shu Mai egyike volt azoknak a gossamoknak, akik megszenvedték a tízéves pusztító gazdasági cső-döt YE 32 körül, amikor a Kereskedelmi Szövetség megszállta a Naboot. A visszaesés ami-att következett be, mert a kereskedelmi utakon lévő adók egyre magasabbak lettek, így a castelli javak és értékek egyre veszítettek az árukból. A gazdasági krízis olyan mértékű volt, hogy a hüllő-szerű lények egymást gyilkolták az élelem és pénz miatt, és tömegével hagyták el a bolygót. Ugyan-akkor a Kereskedőtestület közbelépett megmentve a bolygót a katasztrófától. A várt gossam szol-gálatokért a Kereskedőtestület a gossam vagyon nagy részét megvette, majd a gazdaságát hatal-mas beruházásokkal lendítette be. A Castell hamarosan a Kereskedőtestület egyik legfontosabb helyszíne lett. A vállalat álltal foglalkoztatott gossamok egyike Shu Mai volt, aki az agresszív bankár tehetségének, eltökélt személyiségének és a gossam fejlesztés támogatásának köszönhetően las-san elkezdett emelkedni a Testület rangsorában, egészen míg a Testület Vagyontárgyainak Főnöke nem lett.

Mai közreműködő volt hazája kihúzásában a gazdasági csődből az eredményes tárgyalási stratégiája és alkalomszerű illegális tevékenységén keresztül. Mai egy idő után megteremtette a Castell szá-mára a visszavásárlás lehetőségét, ami jelentősen csökkentette volna népe számára a Testületnek fizetett adó mennyiségét, ezzel felszabadítva őket a rabszolgaszerű szolgálatok alól. Shu Mai vissza-vásárolta a szülőbolygóját-de csakis a saját hasznára. A megvétel után növelte az adókat és kemé-nyen ösztökélte a népét a fizetésre. A felettese a Vállalatszövetségnél nagyon elámult ettől a ma-nővertől és a kollégái közt is elismerést nyert el. Később sok megbukott karrier és titokzatos baleset után ő lett a Testület elnöke.

Elnök

Shu Mai alatt a Kereskedőcéh kézalatti és néha illegális aktivitásba kezdett, és félelmetes politikai hatalomra tett szert köszönhetően a galaxis működéséhez szükséges nyersanyagok feletti el-lenőrzésének. Általában Mai parancsnaira, a Céh képviselői gyakran vesztegettek meg korrupt köz-társasági hivatalnokokat és szenátorokat, hogy nagy árakkal szabályozzák a kereskedelmi erőket. Sok kisebb társaság elégedetlenkedett a Céh tettei és erőszakos taktikái miatt, bár Mai gondos volt, hogy a Köztársaság hatáskörén kívül tevékenykedjen, és mindig biztosra ment, hogy soha ne sért-sen törvényt. Mai gyakran kényszerített rá rendszereket, hogy legyenek a Céh tagjai, akár a Céh hatalmas droid seregeit is ráeresztve azokra, amelyek ellánálltak ennek. Amikor sok szektor sza-kadt le a Köztársaság kötelékéből a Szeparatista Krízis során, Mai és a Céh igyekezett azokat a töredékeket magába olvasztani, amiket nem védett tovább a Köztársasság. Nem sokkal Mai fel-emelkedését követően a Kereskedőcéh belefojt egy vendettába Nute Gunray Kereskedelmi Szövetségével szemben, és E4 Baron droidokat küldtek, hogy végezzenek a gossam elnökkel. Ugyanakkor azok nem voltak sikeresek. Nem sokkal YE 22 előtt a Kereskedőcéh volt a felelős a niobarium szennyezésért a Vorian IV-en, bár ezt Mai sikeresen el tudta titkolni.

A Szeparatista Krízis alatt Shu Mai jelen volt, amikor a sullisti Beolars Bribbst megválasztották a Sullusti Tanács elnökévé és a SoroSuub Társaság vezetőjévé, ami egy tömeges válalat volt, amely a Kereskedőcéh felett jelentős befolyással rendelkezett. Shu Mai támogatta Bribbset és vé-leményes javaslatát, hogy a SoroSuub részvényeseinek szavazatait kétszer annyira vegyék figye-lembe, mint a nem részvényesekét. Beszéde alatt haves tapsot kapott.

Valamikor a Szeparatista Krízis során, Shu Mai, a Kereskedőcéh elnökeként felkérést kapott a serennoi Dooku gróftól, a korábbi jeditől, aki (legalábbis a közvélemény számára) ve-zetője volt azon rendszerek csoportjának, akik szembeszálltak a Köztársasággal, ismertebb nevén a Független Rendszerek Konföderációjának. Mai elutasí-totta, hogy hivatalos szövetségbe lépjen a Konföderációval, tudva, hogy sok támogatójában el-lenerzést váltana ki, ugyanakkor nemhivatalos egyezséget kötött Dookuval. Később halott Darth Sidiousról, Dooku titokzatos sith mesteréről és terveiről a Köztársaság átvételéről. Nem Mai volt az egyetlen, akit megkörnyékeztek: Nute Gunray, a Kereskedelmi Szövetségtől, a korábbi szenátorok, Po Nudo és Tikkes, San Hill az Intergalaktikus Bankár Klántól, Wat Tambor a Techno Uniótól, Poggle, a kicsi főherceg és sokak mások is szerződtek Dooku-val. Mindegyikük egy speciális xi char mechno-széket kapott, amit Sidious és Dooku használt, hogy kapcsolatba lépjen velük.

Féluton YE 22-ben, Shu Mai megkísérelte felbújtani az Ansion bolygót a Galaktikus Köztársaság-ból való kilépésre. Miután elemezett egy részletes térképet a galaxisról, mely tartalmazta a keres-kedelmi utvonalakat és a bolygóközi szövetségeket, Mai arra következtetésre jutott, ha diszkréten nyomást gyakarol az Ansionra, hogy lépjen ki, azzal bolygók tucatjait tudja arra kényszeríteni, hogy vele távozzon, ezzel megadva a Kereskedőcéhnek az esélyt, hogy megszerezze vagy megvegye a bolygókat. Az Ansion önmagában egy jelentéktelen bolygó volt a Szenátus szemében, és lakossága nagy része nomád volt és lényegében nem volt ipara. Bár, ha az Ansion kilépett volna a Köztársaságból, így tett volna több szövetségese és a növekedés miatt világok szá-zai is hasonlóan köszönhetően a paktumoknak és az egyezményeknek, amik az Ansion szövetsége-seivel kötöttek. Main és a Kereskedőcéhen kívül nagyon kevesen ismerték fel, hogy egy olyan tá-voli világ, mint az Ansion sok kapcsolódó egyezmény központjában helyezkedik el. Shu Mai megter-vezte az ansioni szenátorral, Mousullal és másokkal a kilépést, és bár ők azt akarták, hogy erővel szakadjanak ki, Shu Mai emlékeztetett a bukásra, ami azt követett, hogy a Kereskedelmi Szövetség hasonlót próbált végrehajtani egy évtizeddel korábban a Naboo bolygóval. Mai nem akarta fel-hívni a figyelmet az Ansionra, inkább finoman akarta meggyőzni az Ansion lakosságát, hogy ez az ő fejükben fogalmazódjanak meg. Mousul szenátor addigra elkezdte a politikai kampányát, hogy elő-segítse a bolygó kilépését a Köztársaságból. Azok, akik támogatták a Céh erőfeszítéseit politikával és pénzzel, gazdagon meg lettek jutalmazva, bár Mai közönyös volt, hogy ezen bolygók csoportjá-nak vezetője legyen.

Mai megbízta a Soergg Vosadii Bezhin nevű huttot, hogy próbálja meg befolyásolni az ansioni politikai folyamatot. Ugyanakkor a Jedi Nagytanács tudomást szerzett a lehetséges kiszakadás-ról, és négy jedit küldött el egy diplomata küldetésre, kísérletként, hogy az Ansion lakosságát meg-győzzék. Mai Soergget alkalmazta, hogy ölje meg őket, bár kísérlete kudarcba fulladt. Ez Shu Mait nagyon dühössé tette, és mivel tervük már kevésbé tűnt így kivihetőnek, Mai több pénzügyi csalása bizonytalanította el őt, bár a hűtlen személyekkel korábban végzett. Ámbár tervei véglegesen megbuktak, mivel a jedik sikeresek voltak diplomáciai küldetésükben, és Ansion végül a Köztársa-ság tagja maradt. Mainak meg kellett ölnie több szövetségesét, akik dühösek voltak a kudarca mi-att. Ámbár Dooku, aki végig tanácsokat adott neki, elmondta, hogy ez egy kisebb visszaesés volt csak.

Klónok háborúja

Mait később a peremvidéki Geonosis bolygóra hívták egy konferenciára a többi szeparatista vezetővel. Dooku azt kérte tőlük, hogy erősítsék meg a szövetségüket a Konföderációval. Mai így is tett, de vonakodva, hiszen tudta, hogy ez árulással ér fel. Bár végül, a reménybeli haszon túl kecse-getető volt, hogy visszatáncoljon, és mint a Szeparatista Tanács többi tagja, Mai biztosította a támo-gatását és a Kereskedőcéh haderejét az áruló korábbi jedinek. Ámbár Shu volt az egyetlen a tekin-télyes szeparatisták közül, akinek bármilyen kétsége volt Dookut illetően, és szerette volna a szer-ződést titokban aláírni. Ez társai között hitetlenséget váltott ki, bár őt nem kavarták fel azok gondo-latai. Ámbár Obi-Wan Kenobi jedi mester, aki korábban meghiúsította Mai terveit az Ansio-non követte Jango Fettet, Dooku jobbkezét a sivatagos bolygóra és tanuja volt a találkozónak. Kenobit elfogták, és padawanjával, Anakin Skywalkerrel és Padmé Amidala nabooi szená-torral együtt kivégzésre ítélték a Petranaki arénában. Ugyanakkor a Jedi Rend rájött Kenobi elrablására és kétszáz jedit küldött az arénába egy véres kiszabadítási akció keretében. Shu Mai a többi szeparatista vezetővel nézte, hogyan fogynak a jedik seregei, egészen míg alig több, mint egy tucat maradt. Dooku azt követelte tőlük, hogy dobják el a fegyvereiket és adják meg magukat, de Mace Windu, a csapat vezetője ezt visszautasította. Dooku elrendelte a halálukat, amikor LAAT/i ágyunaszádok százai érkeztek meg Yoda mester vezetésével. A Köztársaság korábban felfedezte a Kaminon évtizedekkel ko-rábban megrendelt klón sereget. Az FRK hadserege vereséget szenvedett az arénában, és az azt követő csata lett a klónok háborúja kezdete. A Kereskedőcéh DSD1 törpe pókdroidjai és OG-9 önvezérlő pókdroidjai Shu Mai engedélyével részt vettek a csatában, bár Mai a Szeparatista Tanács Háborús Termében maradt. Az FRK súlyos veszteségeket szenvedett, és mire a csata igazán elkezdődhetett volna, Mai és a többi szeparatista vezető visszavonult.

Mintegy 9 hónappal a háború kitörését követően Mai részt vett az FRK Árnyébéli Jelentések hálozatának felállításában, ami szeparatista propagandát sugárzott és hasonlóan működött, mint a Köztársaság [HoloNet Hírek[|HoloNet Hírei]]. Körülbelül ebben az időben a Bassadro bolygón Shu Mai megpróbálta megszerezni néhány köztársasággal-szövetséges bolygó támogatását, amikor szóbeli támadást intézett a Köztársaság ellen a bolygón elkövetett tetteik miatt. Feltételezhetően a Köztársaság klónjai lemészároltak teljes bányászfalvakat, megölve négyszáz helybelit. Hogy meg-előzzék, hogy a Köztársaság ártatlanokat bántson, az FRK úgy döntött, hogy megszállja a bolygót, bár csak azért, hogy jó szemmel tűnjenek fel a galaxisban, az ártatlanok élete nem érdekelte Shu Mait és a Szeparatista Tanács többi tagját. A bányászok elvesztése miatt Shu Mai több bányász egyezményt számolt át más termelő világokban.

Az Árnybéli Jelentéseken keresztül Shu Mai újra megszólította a Kereskedőcéh részvényeseinek százait a belső perembeli Moorja bolygóról. A rossz időjárási viszonyok és az ion viharok miatt az FRK nem tudott harci droidokat küldeni, hogy harcoljanak a köztársasági klónok ellen, de úgy tűnt, hogy a szerves erőket lehet használni: gossam kommandókat, Koorivai Lövészeket és ne-imoidiai tüzér zászlóaljakat küldtek. Mai később a részvényeseknek azt mondta, hogy a szervesek használata jóval költséghatékonyabb volt, hiszen, ha droidok lettek volna, akkor fel kellett volna őket szereniük ion-semlegesítő technológiával.

Mai Wat Tambor társaságában a Zygerria bolygóra utazott, amely nem sokkal azelőtt lépett szö-vetségbe a Konföderációval. Meghívták Miraj Scintelt a zygerriai királynőt, hogy legyen szem-tanúja, amikor a togruta kolónia, a Kiros teljes lakosságát elárverezik és rabszolgának adják. Megérkezésüket követően Tambor és Mai belépett az épületbe, ahol megtartották az árverést, és a királynő fogadta őket. Az árverés megkezdődőtt, de a királynő azt gyorsan félbeszakította, hogy megmutassa az elfogott Obi-Wan Kenobit a közönségnek. Tambor megíjedet Kenobi látványától, amivel tudta, mikre képesek a jedik, annak ellére, hogy a királynő biztosította őt és Mait, hogy nincs mitől aggódniuk. Ugyanakkor Anakin Skywaler jedi lovag is a helyszínen volt, magát rabszolgatar-tónak adva ki. Amikor a királynő arra utasította, hogy korbácsolja meg Kenobit, ő Kenobi őreire tá-madt a padawanja, Ahsoka Tano, az asztromech droid, R2-D2 és a klón kapitány, Rex segítségével. Tambor félelmei beigazolódtak, és Maival együtt elhagyta a bolygót.

A háború lezárása

A háború a következő három évben tombolt, és YE 19-re az FRK súlyos veszteségeket szenve-dett. A Szeparatista Tanács szülőbolygóinak és pénztárcavilágainak nagy része a Köztársaság kezére került, és a Konföderáció a Külső Perem területeire vonult vissza. YE 19-ben Shu Mait a Tanács többi tagjával beidézték, hogy találkozzanak Grievous tábornokkal, a Szeparatisata Droid Seregek legfelső parancsnokával, hogy megvi-tassák, merre helyezzék át a székhelyüket. A Tanács vezetőit megfélemlítette Grievous, ugyanak-kor rábízták magukat, mert Dooku szövetségese volt. Grievous zászlóshajóján, a Láthatatlan Kézen találkoztak, ahol a kiborg elmondta nekik, hogy mivel szülővilágaik a Köztársaság kezére kerültek, a pénztárcavilágaik pedig nem biztonságosak többé, a Külső Perembe költöztetik őket; annak ellenére, hogy Grievous még nem foglalt el egy megfelelő világot számukra. Azt mondta ne-kik, hogy várjanak a járműveikben, amelyek a zászlóshajón dokkoltak, miközben egy megfelelő világot talál számukra.

Shu Mai dühös volt Dookura, aki azt mondta neki, hogy a Castell eleste a tervei része volt; a Keres-kedőtestület feláldozható lett a Sith Nagyúrnak. Neki és másoknak gazdagságot, hatalmat és elis-merést ígértek, miközben most bújkáltak és Sidious és csatlósai körén kívül kerültek. Csoportjához utazott a közeli gossam kolóniára, a Feluciára, ami súlyos csapást szenvedett el a köztár-sasági nyomástól. Miközben ott volt, Grievous tárgyalt vele mechno-székén keresztül, elmondva a Testület elnökének, hogy a Belderone bolygót választották ki új főhadiszállásul. Mai elfogadta ezt, és mesélt a két áruló dombormunkásról, akiket jedinek gondolt, és a gossam kommandók fog-ták el őket. Néhány pillanattal később, hogy Grievous távozott, Mai felvette a kapcsolatot tanácstag társával, Nute Gunrayel comlinken keresztül, elmondva, félti a biztonságát a jediktől, és a belde-ronei találkozó pontra a többi tanácstaggal szeretne konvojban utazni. Ugyanakkor Gunray nem értette, hogy mit akar ezzel Shu Mai mondani, úgy tett, mintha a mechno-széke nem működne, bár igazából azt a sürgős evekuáció során a Cato Neimoidian hagyta, és most köztársasági kezekben volt, ami azt jelentette, hogy Grievous üzenete nem érte el az eredeti címzettet. Gunray egyetér-tett vele, hogy utazzanak konvojvban, és mikor megszakadt az adás, Mai elkezdte előkészíteni a tervet Felucia sorsáról. Shu Mai tudta, hogy a jedik a sarkában vannak és a bolygó hamarosan kiesik az FRK markából. Egy tervet gyártott, hogy amennyiben a bolygót megtámadják, a víztartalékot megmérgezik, ezzel megtörve a bolygót, hogy haszontalan legyen a Köztársaság számára. Ezután elindult a belderonei találkozópontra.

Amikor a szeparatista flotta kilépett a Belderonenál a hypertérből egy teljes felszereltségű köz-társasági roham várta őket, amit Shu Mai régi ellenségei, Obi-Wan Kenobi és Anakon Skywalker vezettek- Gunray hiányzó mechno-széke a Köztársaság számára sok információt nyújtottak Grie-vous mozgásáról. Tudva, hogy soha nem győzhetik le a Köztársaság erőt, Grievous arra utasította a droidjait, hogy tüzeljenek a Belderone menekülteire, és visszavonult a hypertérbe, ahonnan a nyílt ürben lépett ki. A belderonei csatavesztést követpen Grievous a Tanácsot az Utapau bolygóra szállította. Miközben a víznyelővel teli bolygón voltak, Shu Mai csatlakozott az ünnephez, melyet akkor ültek társaival, amikor halottak arról, hogy Grievous sikeresen elfogta Palpatine főkan-cellárt a Coruscanton. Ugyanakkor Palpatine hamarosan megmenekült Grievous szorításából (Kenobi és Skywalker segítségével, aki megölte Dookut, hatalmas kárt okozva a Konföderációnak), és később Shu Mai tudomást szerzett arról, hogy a terve Feluciáról megkezdődött, és soha nem térhet vissza második otthonába. Bár tudta, hogy meg kellett tennie, nem örült neki- Dooku gaz-dagságot és a galaxis feletti uralom lehetőségét kínálta, és most menekültek és nem térhettek ha-za. A Kereskedőtestület elnöke feltárta elégedetlenségét tanácstag társainak, bár néhányan, így Poggle, a kicsi főherceg és az Intergalaktikus Bankár Klán elnökre San Hill jobban bízott Grievousban és Sidiousban, mint a gossam nő. Gunray elmondta nekik, hogy Dooku jobban tenné, ha megtartja összes az összes ígéretét, mivel a neimoidiak pénzelték majdnem az egész háborús gépezetet. Ekkor érkezett meg Grievous IG-100 Magna testőreitől kísérve, és Mai elmondta Gunraynak, hogy ha ez valóban így van, akkor neki kellene parancsokat osztogatnia. Gunray önbizalma ugyan-akkor a kiborg jelenlétében összeonlott, és Grievous elmondta nekik, hogy a Köztársaság való-színüleg hamarosan követni fogja őket az Utapaura, és újra költözniük kell, ezuttal a Mustafar vulkanikus világára. A Tanács tagjai idegesek voltak, de egyikük sem volt elég bátor, hogy ellensze-güljön Grievousnak, és mindannyiuk elfogata a sorsát, és a Mustafarra utaztak. A költözés ötlete igazolást nyert, mivel az Utapau köztársasági nyomás alá került, nem sokkal elindulásukat követően, és Grievoust megölte Obi-Wan Kenobi.

Halála

Shu Mai terveit a Feluciával később meghiusította egy csoport jedi lovag, melyeket Aayla Secura vezetett, bár Mait ez nem zaklatta fel; Grievous és Dooku halálával a Tanács volt az FRK vezetője. Nute Gunray, a Tanács fejeként az Állam Feje lett, bár uralma ezután gyorsan véget ért. Kapcsolat-ba léptek Sidioussal, aki elmondta nekik, hogy új tanítványa, Darth Vader hamarosan meg fog érkezni, hogy gondoskodjon róluk. Amikor Vader megérkezett, Shu Mai és más szeparatisták tuda-tosultak azzal, hogy el lettek árulva, és a sith módszeresen végzett sorban velük a Mustafaron. Mindannyiukat, köztük Shu Mait, lemészárolta, ezzel elpusztítva a Független Rendszerek Konföde-rációját.


Szeparatista jelkép.png A Szeparatista Tanács tagjai
Vezetők: Dooku, Grievous, Nute Gunray
Tanácstagok: Passel Argente, San Hill, Poggle, a kicsi, Shu Mai, Po Nudo, Miraj Scintel, Wat Tambor, Tikkes, Rogwa Wodrata
Segédek: Atai, Sun Fac, Rute Gunnay, Rune Haako, Cat Miin, Denaria Kee
Advertisement