Kaminopedia
Advertisement

Sithek Bár a sötét oldalról és a sithről nagyon kevés információ maradt meg a sok háború után, azért valamit lehet tudni róluk, de az egészet még több homály fedi, mint a jedik sorsát.

Az a kevés, nagy erővel rendelkező lény, aki megtanulta becsülni, értékelni és érezni az Erő sötét oldalának a hatalmát, azok a sötét jedik. Az Árnyakadémián tanultak és gyakoroltak, a hatalmas, álcázott űrállomáson a Core rendszerekben, vagy a sötét jedik Akadémiájában, ahol a jedi meg a sith hagyományokat és tudományokat oktatták a fiatal tanítványoknak, akik megtanulták értékelni a sötét oldalt és sith sötét lordjait, azokat a múltban élt és hatalmas erővel rendelkező sötét jediket, akik sith varázslatokat is alkalmaztak. A sithek nagy varázslók voltak, akik uralták az Erő sötét oldalát, a sötét jedik pedig a sötét oldal szolgái voltak.

A sithet és a sötét oldalt sokszor összekeverik, és azt hiszik, hogy egy és ugyanaz. Sok jedi azt hitte, hogy ha ismerik a sitheket, akkor ismerik a sötét oldalt. Arra oktatták őket, hogy maradjanak távol a sithektől, és a jedi a kettőt egyesítette. Sokan azt hiszik hogy a kettő egyesült, de a régi sith írások, amelyeket még azelőtt írták meg mielőtt a sötét jedi elrontotta volna a sitheket, nem azt írják amit remélnénk találni. A régi sith írások arról szólnak hogy a varázslataik igazából nem gonosz eredetűek voltak, nem azért voltak hatalmasak mert gonoszak voltak. A sithek használták az Erőt, de csak ritkán, és minden arra utal hogy amikor használták, akkor a sötét oldalnak egy részét is használták.

Később, a sith írások arról szólnak hogy tele vannak gonoszsággal, dühvel meg gyűlölettel azok ellen, aki nem hozzájuk tartoznak. De hogy történt ez? Hogy lett egy egész faj gonosz? Van valami bizonyíték arra hogy egy sötét jedi elrontotta volna őket?

Ezekre a kérdésekre nagyon nehéz válaszolni, mert majdnem minden információ elveszett, és ami megmaradt, az rejtve van, hogy valamikor később, amikor eljön az idő, a sithek ismét kiemelkedjenek a többiek közül és uralják a galaxist. Hogy lehetséges válaszokat kapjunk, az azelőtti időkre kell emlékezni, amikor a sith sötét, Lord Naga Sadow uralkodott.

A sithek, mint faj, mindig is léteztek. Gyíkszerű humanoidok voltak, akik kis közönségekben éltek egy bolygón. Az akkori sith filozófia azt mondja, hogy kis klánokban éltek, s ritkán volt kapcsolat a klánok közt. Végrehajtották a mágikus szertartásaikat egy ”varázsló” vezetésével. De nem lehet azt mondani hogy ez a varázsló a sötét oldalnál volt, de azt talán lehetne mondani hogy kapizsgált mindkét oldalban, mert a varázslatok nem voltak se teljesen gonosz szándékúak, se teljesen jó szándékúak.

Sok legenda szól arról hogy a sithek a világos oldalt kezdték használni, és fokozatosan fejlődtek, ugyanúgy, mint a jedik. De a sithek fejlődése más irányú volt, mint a jediké, mert a végén gonoszak lettek, és amikorra Naga Sadow megtalálta őket, akkor már teljesen a sötét oldal részei voltak és növekvő erővel és hatalommal uralták azt.

De még több homály fedi azt, hogy miért fejlődtek más irányba, mint a jedik. Amikor Sadow megtalálta őket, akkor már régen a sötét oldal részei voltak. Sadow észrevette a hatalmukat és elhatározta, módot talál arra, hogy ezt a javára fordítsa. Sadow megtanulta a vékony szálakat amik összekötötték a sith varázslatokat a sötét oldallal és hogy használja őket. A legrosszabbik árulást követte el: ellenük fordította a nehezen szerzett tudományukat.

Ezzel az eseménnyel a sithek a sötét oldal szolgái lettek. Amikor a sithek elvesztették a saját énjüket és az egyedi képességüket, hogy uralják az Erőt, a sötét oldal szolgái lettek, és már nem uralták a többé a sötét oldalt. A különbség a sötét jedik és a sithek között olyan homályos lett, hogy már nem is lehet tudni, hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik.

Végül azt lehetne mondani hogy a sötét jedi az, aki a sötét oldalt használja és a szolgálja. Sith az, aki a sith fajból származik, akik egykoron nagy és hatalmas varázslók voltak. Sith lord: a sithek hagyományát követi és folytatja, tudja használni a sötét oldalt és a sith varázslatokat, valamikor egy klán vezetője volt. Sith sötét lordja: egyszerre csak egy személy létezett, aki képes volt uralkodni a sötét oldal felett, kitűnően alkalmazta mindegyik sith varázslatot, és az összes sith és sötét jedi felett uralkodott. Krath: sötét kultusz képviselői, akik varázslók voltak és a sötét oldal meg a sith erejét használták fel, de nem voltak annyira erősek, mint a sith lordok.


Sötét kódex

Bár ismét homály fedi a sith kódexet, a sötét kódex a sötét jedire vonatkozik, de a sith is ilyen alapokkal kezdte kiterjeszteni a hatalmát.

A sithek a sötét oldal gyermekei, tele igazi gyűlölettel és haraggal, tetteik lényege az agresszió. jó rendbeli jediknek szigorú előírásaik szabályaik vannak, jedinek sithnek nincs ilyesmi, szabadon cselekszenek, amit akarnak-.azt csinálnak, akarnak, hogy lényük legyen érzelmekkel vágyakkal maguk mesterük felé.A sötét jedi és a sith erejüket sötét és csábító érzelmekből merítik, mint a félelem, düh, gyűlölet, harag, és igazi sith rejtelmekbe kapizsgálnak-nagyon kevesen el is érik hogy igazi Dark Lord of The sithek legyenek. Ez az ami erőt és hatalmat ad a sötét jedi nek/sithnek.

A sötét jedik írtak egy kódexet, amit figyelmesen kísértek, bár a jedik nem is tudták hogy létezett

      Nincs béke, harag van.
      Nincs félelem, hatalom van.
      Nincs halál, halhatatlanság van.
      Nincs gyengeség, sötét oldal van.
      Én vagyok a sötétség szíve.
      Nem ismerek félelmet,
      De félelmet okozok az ellenségeimnek.
      Én vagyok a világok pusztítója.
      Ismerem a sötét oldal hatalmát.
      Én vagyok a gyűlölet lángja.
      Az egész univerzum előttem hajol meg.
      A sötétségnek áldozom magamat.
      Ahol igazi életet találtam
      A világosság halálában.Sith tárgyak

Koncentráló talizmán: a sithek arra használták ezt a talizmánt hogy fókuszálják az energiájukat a hosszú szertartások alatt, amelyeken nagyon sok sötét oldal energiát gyűjtöttek össze. De ezeknek a talizmánoknak volt egy hátrányuk, a felhasználója nagyon kimerült a szertartás végére, ezért nem lehetett harcban alkalmazni. Csábító talizmán: ez trükkös talizmán volt, mert a felhasználója rögtön áttért a sötét oldalra. Ugyanúgy működik, mint a koncentráló talizmán, ezzel az egy kivétellel. A legtöbb sith tárgy ilyen volt, nem lehetett használni őket anélkül, hogy meg ne fizették volna az árát. Gyógyító talizmán: ezeket a talizmánokat abból a célból készítették a sithek, hogy a csata alatt nagyobb erejük legyen. Ugyanúgy működik, mint a jedi gyógyító technika. Erőmaszk: ez arra való, hogy megakadályozza az Erő áramlásait, melyekkel az Erő felhasználói kapcsolatba léphetnének egymással. Pajzs talizmán: ez megvédi a használóját az Erő- és energia-támadásokal szemben. Azonban ennek a talizmánnak bizonyos idő után, általában hetente fel kellett tölteni az energiáját. Fordító talizmán: a régi sith írások ősi nyelven íródtak, a sithek nyelvén. Aki nem ismerte a nyelvet, a talizmán segítségével könnyen elolvashatta az írásokat és beszélhetett ezen a nyelven. Sith kard: a sithek varázslatokat alkalmaztak, hogy egy átlagos kard olyan erős és éles legyen, ami bármin átvág és nem megy tönkre. Az elvarázsolt kardok olyanok voltak, hogy évezredeken át egyenes, éles pengével rendelkeztek, és egy fénykard se tehetett kárt bennük, a fénykard ellen nagyon jó fegyver volt. Sith holokron: ez olyan volt, mint a jedi holokron, de sithek készítettek sitheknek. Csak egy ismert holokron létezett, amelyet Exar Kun elpusztított a Yavin 4-en. Sose tudta meg senki, milyen információkat rejtett, mert csak egy sötét lord nyithatta ki és Kunt nem érdekelte, hogy milyen információt rejtett. A holokron kis, átlátszó piramis volt. Hírek járnak, mesék szólnak arról hogy Palpatine megtalált egy másik holokront, és a tartalmának segítségével ismerkedett meg a sötét Erőkkel. Sith tudományok könyve: ahogy a neve mondja, a sith összes tudását, varázslatait tartalmazta. Ez a könyv a Nagy Galaktikus Könyvtárban volt, Coruscanton. Aleema és Satal Keto ellopták a könyvet és megtanulták a benne lévő sith varázslatokat. Sith tekercsek: csak két ilyen tekercset fedeztek fel. Az a kettő, amit Exar Kun megtalált Freedon Nad sírjában, tartalmazta az összes navigációs technikákat és koordinátákat, amelyek elvezettek Korribanhoz, a sötét sith lordok utolsó pihenőhelyéhez Fénykard: nagyjából olyan volt, mint a jediké, de akadtak kis különbségek: Exar Kun és Darth Maul duplapengés fénykardokat is készítettek. Ezek lényegében két összekapcsolt fénykardból álltak, sokkal látványosabbak és nehezebben kezelhetők, mint a rendes fénykard. Ezzel egyszerre több ellenféllel is felvehették a harcot, és biztosítva volt a győzelmük. Fényostor: A mesék arról szólnak hogy a sötét jedi Lumiya, Darth Vader tanítványa, kiképzésének részeként készített egyet. Ez olyan fegyver, melynek célja az ellenfél lefegyverzése volt. Mandaloriai vasból készült, különböző részeken nyitott volt, és ezeken a részeken tudott kisugárzani a fény, aminek a forrása megegyezett a fénykardokéval-úgy nézett ki, mint egy rugalmas pengéjű fénykard. Arra használták, hogy támadjanak és védekezzenek vele, és a fénykard pengéjét meg tudta -markolni-. Nagyon nehéz volt a kezelése, de olyan jó fegyver volt, mint a fénykard. Senki sem tudja, milyen hasznos lehetne egy másik fényostor ellen, mert csak egy darab létezett és az eltűnt. Nem lehet másikat készíteni, mert már nem létezik mandaloriai vas. Mandaloriai vas: A fénykard vagy fényostor bármin átvághat, kivéve ezen a vason vagy egy másik fénykardon. Már nem lehet ilyet találni, senki se tudja az eredetét vagy azt hogy hogy tűnt el. Sith méreg: a sithek nagy alkimisták voltak, ezért képesek voltak egy olyan anyag elkészítésére, amit miután belekerül az ember vérkeringésébe, a megfelelő pillanatban kifejti hatását. Amikor a személy, akiben benne van a méreg, dühöt érez, a sith méreg elkezd hatni és megsokszorozza a düh érzelmét és a jedi átáll a sötét oldalra. A méregfecskendő messziről úgy nézett ki mint egy kézfejpáncél egy hosszú és vastag tűvel.Sith jártasságok

Képesek teljesen átformálni a lényeket, mutánssá változtatják őket. Ezt főleg alkímiával tudják megcsinálni. Képesek Erő villámokat gerjeszteni, olyanokat, mint amilyeneket Palpatine használt a második Halálcsillagon Luke ellen. Képesek illúziókat kelteni mások gondolataiból, rémálmaiból. A személy, akin ezt alkalmazzák, félelmetes szörnyeket lát maga előtt. Képesek mások tudatát úgy befolyásolni, hogy teljesen kizárják az illető saját tudatát, mire az azt hiszi, hogy az is a saját tudata, miközben igazából a sith irányítja. Ez a módszer sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az a tudatbefolyásolás, amit a jedik alkalmaznak.


Változtatás:

Gyűlölet villámcsapás: aki ezt alkalmazza, az képes a kezében gömbvillámot csinálni, ami tele van gyűlölettel Ezt a gömböt bárhová elhajíthatja, ameddig csak lát. Sötét oldal háló: sötét oldal köteleket lehet fonni az Erő felhasználója köré, ami fényhálóba zárja. Az energiarácsok teremtik meg a kapcsolatot az Erő és a zárt személy között és kiszívják annak energiáját.


Kontroll-változtatás:

Nyugtalanság aura: egy sith képes arra, hogy egy nyugtalanság és kellemetlenség aurát bocsátson ki maga köré. Ezzel eléri, hogy a nem érzékeny lények kikerüljék őt, kellemetlenséget és nyugtalanságot érezzenek, mivel a sith megfélemlíti őket. Elektromosság manipulációja: lehetővé teszi, hogy a sith haragját elektronikus áramkörökön keresztül irányíthassa, átprogramozhatja a droidokat, komputereket, irányítja az elektromos és mechanikus részeit annak a tárgynak, amire összpontosít. Sötétség hullámok: a felhasználója kutat a saját érzelmeiben (düh, gyűlölet, harag). Az Erőt arra használja, hogy ezeket a sötét érzelmeket kisugározza magából egy nagyobbodó gömb formában. Aki ebbe belekerül, hirtelen összezavarodik és gyorsan félelmet érez.


Kontroll-észlelés-változtatás:

Életerő kiszívása: a sith képes kiszívni az életerőt azokból a lényekből, akik körülötte vannak, és hosszú ideig ébren tud maradni anélkül, hogy elfáradná. Emlékek kitörlése: a sith képes a másik személy tudatában kutatni, és elpusztítani annak minden emlékét bármilyen eseményről vagy kitörölheti a megszerzett tudását, sőt a veleszületett képességeit is. De csak akkor tudja alkalmazni, ha közvetlen kapcsolatban van a személlyel.

Észlelés-változtatás:

Erő vihar: A sith képes arra hogy irányítsa a szelet, a vihart, és előállíthat hatalmas tornádókat és hurrikánokat is.


Különleges képesség:

Erő sikoly: A sithek és sötét jedik gyakran elveszíthetik az önuralmukat a nagy csatában. Ilyenkor hatalmas erő szabadul ki belőlük, általában kiabálással. Az összes sötét érzelmük, főleg a harag és a düh, kiszabadul belőlük és elpusztíthatja az ellenségeiket. Előfordulhat, hogy a belőlük kiszabaduló erő akkora, hogy önmagukat is elpusztítják. Ez akkor szokott előfordulni, amikor a világos és a sötét oldal harcolnak egymás ellen, főleg amikor a sötét jedi lelkében van.

Advertisement