A Sith sötét nagyurainak szimbóluma.

„A Sith-eket egyetlen vezérnek kell irányítania, aki a sötét oldal erejének és hatalmának eleven megtestesítője. Ha a vezér erejét veszti, valakinek fel kell lázadnia, és magához kell ragadnia a hatalmat.”
Darth Revan holocronja

A Sith Sötét Nagyura címe, vagy a Sith nyelvben Jen'ari, eredetileg a Sith Birodalom uralkodójának címe volt, és később a Sith Nagyurak Rendjének elismert vezetője viselte. Kaan előtt, csak egy Sith sötét nagyura volt bármely időben, aki a Rend feje volt, kivéve Vitiate uralkodó Sith Birodalmának Sötét Tanácsának tagjait, akik a Sith uralkodóval egy időben birtokolták a Sith sötét nagyura címet. Az utóbbi időszakokban, a címen egyszerre több személy osztozkodott. A kifejezés mindkét nemre vonatkozott, bár Lumiya a Sith sötét úrnője címet vallotta magának.

A Sith sötét nagyura címéről gyakran azt gondolják, hogy egyet jelent a Darth címmel. Ezzel szemben, viszont, tény az, hogy a Sith tanítványok szinték viselték a címet. Két ilyen példa Darth Malak, mint Darth Revan tanítványa, és Darth Vader, mint Darth Sidiousé. Sok Sith nagyúr használta a Darth címet, de nincs bizonyíték a szinonim viszonyra a két elnevezés között.

A cím története

„Most teljessé teszem a kezdeményezésed a sötét oldal hatalmához...így te talán elhozhatod a megjósolt nagy végzetet...Exar Kun, miattad, a Sith sosem hal meg...joggal kiérdemelted a címet—Sith sötét nagyura!”
―Marka Ragnos átadja a Sith sötét nagyura címet Exar Kunnak

Ajunta Pall

Az első Sith sötét nagyura Ajunta Pall volt, a száműzött Sötét jedik vezetője, akik a Százéves Sötétségben elszenvedett vereség után meghódították a Sith fajt és istenekként uralkodtak felettük.

Xendor, az elsőnek vélt Sötét jedi, valószínűleg a Sith sötét nagyurainak elődje volt, bár ő maga sosem volt Sith nagyúr (bár talán visszatért a halálból, hogy elvegye a pozíciót, mint a Sötét Underlord, évezredekkel később).

A Sith Birodalom bukása után, Naga Sadow átadta a címet a tanítványának, Freedon Naddnak. A halott Sötét nagyúr, Marka Ragnos szelleme aztán kinevezte Nadd tanítványát, Exar Kunt a Sith sötét nagyurának. 3000 évvel később, Kaan nagyúr elkezdte azt a gyakorlatot, hogy a címet odaadta a Rend minden tagjának, így a címet sok Sith birtokolta a hosszú történelmük során először. A kettő törvényének megalapítása után, a címet csak két tag viselhette egy időben, az egyik a Sith mester, míg a másik a Sith tanítvány.

A Sith sötét nagyurai

A Százéves Sötétségtől a Nagy Hiperűr Háborúig


Freedon Naddtól a Sith Triumvirátusig

Darth Revan és Darth Malak a Jedi Polgárháború idején.


Újjáépült Sith Birodalom


Darth Desoloustól Kaan felemelkedéséig


Kaan felemelkedésétől a hetedik Ruusani csatáig

Kaan nagyúr, egyike az utolsó Sötét nagyuraknak, akik egyedül uralkodtak.


Darth Bane megreformált Rendje

Darth Sidious, aki kihozta a Sithet a rejtőzködésből és megalapította a Galaktikus Birodalmat.


Sidious után

Az Endori csata után, a Sith sötét úrnője címet az Uralkodó Keze, Lumiya vallotta a magáénak. Bizonytalan idő volt ez a Sith számára, és bár sok személy hirdette ki magát Sith nagyúrnak, sok év telt el, míg egy működőképes Sith Rend újjáépült.


Hagyaték

Darth Caedus, a Sith sötét nagyura YU 40-ben.

Lumiya újbóli felemelkedése a pusztító Yuuzhan Vong Háború után, elkezdte összekovácsolni a Sith maradványokat egy új, működőképes rendbe. A halála után, a címét örökölte az utolsó tanítványa és Vader unokája, Darth Caedus. Hónapokkal később, Caedus saját tanítványra tett szert: Tahiri Veilára. A Sith végső soron Darth Krayttel emelkedik fel YU 130-ban. Krayt "meghalt" áramütések által YU 137-ben III. Darth Wyyrlok kezei közt, ezáltal a Sötét nagyúr pozícióját ideiglenes betöltetlenül hagyva, amíg Kraytnek végül sikerült fel támasztanija magát. YU 138-ban Krayt véglegesen meghalt, és a Keze, Darth Nihl emelkedett fel, mint a Sith sötét nagyura.

Megjelenések

Nem kanonikus megjelenések

Források

http://starwars.wikia.com/wiki/Dark_Lord_of_the_Sith

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.