Kaminopedia
Advertisement

    Obiwanjarjar.jpg

„Azért, mert tudsz beszélni, még nem vagy okos!”
Ezt a lapot át kellene olvasni, ellenőrizni a tartalmát, a szavak helyesírását és a szöveg nyelvhelyességét!
A Sith Tanács egy tanácsadói testület volt az uralkodó Sith sötét nagyurának, a Sith államvezetés különböző reinkarnációi során. A régi Sith Birodalomban a Sith Tanács tíz Sith nagyúrból állt, míg a feltámasztott Sith Birodalomban tizenkettő Sith Nagyúr alkotta a Tanácsot (amit Sötét Tanácsnak neveztek), viszont a Sötét Tanácstagok mindegyike birtokolta a Sith sötét nagyura címet a Sith Uralkodóval egy időben.

Története

Régi Sith Birodalom

Ezt a tanácsot a nagy citadellába hívták össze a Zioston. A Sith Tanács irányította a Birodalom ügyeit. Minden nagyúr, aki a Tanácsban helyett foglalt, személyesen uralkodót minimum egy tucat világ fölött.

Marka Ragnos halála után, két nagyúr a tanácsban, Naga Sadow és Ludo Kressh, a Sith sötét nagyura tisztségért küzdöttek. Ez a konfliktus szakadást eredményezett a tanácson belül, több nagyúr Kressh mellé állt, míg a maradék Sagow mellé.

Végül is, Sadow elérte a tanácsnál, hogy őt tegyék meg Sötét nagyúrnak, miután meggyőzte őket, hogy a Galaktikus Köztársaság támadásra készül a Birodalom ellen. Miután Ludo Kressh felfedezte a csalást, ő és két másik nagyúr megtámadta Sadow erődjét, de legyőzték őket és biztosította a hatalmát a címe felett.

Az egyetlen ismert tanácstag, aki túlélte a Nagy Hiperűr Háborút, Naga Sadow volt. A Sith Tanács hagyománya látszólag nem folytatódott Sadow utódainál, Freedon Naddnál és Exar Kunnál.

Feltámadt Sith Birodalom

A Sith Sötét Tanács két tagja.

„Egy Sith feladata, hogy megpróbáljon megfosztani minket a helyünktől. Ezért tartjuk rajtad a szemünket.”
Darth Howl

Több száz évvel Darth Revan Sith Birodalmának összeomlása után, a Nagy Galaktikus Háborúban és utána a Hideg Háborúban, a Sith Tanács, ismert nevén a Sötét Tanács, tizenkét tagú testület volt, ami a leghatalmasabb Sötét nagyurakból állt, akik engedelmeskedtek a Sith Uralkodónak. A Corucsanti Szerződés után és a Nagy Galaktikus Háború befejezése után, az Uralkodó visszavonult a mindennapi államvezetéstől, hogy folytassa a saját titokzatos céljait, átadva a hatalmat a Birodalom felett a Sötét Tanácsnak. A Sötét Tanács azt követően felügyelte a konszolidációt a Birodalom új területei felett.

Revan Sith Birodalma

Bár nincs erre vonatkozó információ, vannak spekulációk Revan észrevételeiben, amiket Darth Banenek mondott a személyes holocronján keresztül, hogy az uralma alatt nem létezett Sith Tanács; Revan úgy gondolta, hogy a Sithet egyetlen egyénnek kellet uralnia, aki az összegzése és szimbóluma a sötét oldal hatalmának, annak érdekében, hogy elkerülje a megsemmisülést az egymással civakodó többi Sith miatt.

Új Sith Birodalom

Az Új Sith Háborúkban úgy tűnik, hogy Kaan feltámasztotta a tanácsot, önmagát megtéve kétértelmű vezetőjének. Ellentétben a korábbi tanácsokkal, kivéve a Sötét Tanácsot, minden tag ténylegesen birtokolta a Sith sötét nagyura címet a saját jogán; ugyanakkor, ellentétben a Sötét Tanáccsal, Kaan minden Tanácstagja, beleértve magát Kaant is, névlegesen egyenlőek voltak. Viszont, csak tíz Sötét nagyúr volt látva valaha is a tanácsban, de legalább tizenhat másik létezett az időtájt még.

Elveszett Sith Törzs

Keshen, az Elveszett Törzs megalapította a saját változatát a Sith Tanácsnak, amit a Nagyurak Körének neveztek. A Kör Kesh fővárosában, Tahvban volt található. Tagjai a Legfőbb Nagyúr, aki a Kör vezetője volt, hét Főnagyúr és tizenhárom Sith nagyúr, így összesen huszonegy tagból állt.

Egy Sith

„A négy kedvenc csatlósai...”
Morlish Veed

Míg az Egy Sithnek nem volt formálisan tanácsa, Darth Kraytnek volt egy belső köre, a legelitebb és hűséges Sith nagyuraiból, akikkel tanácskozott és kiadatott parancsokat. Ez a belső kör állt az egyetlen Sithekből a Rendben, akik rendszeresen részesültek audienciában Krayt uralkodóval. Ők voltak felelősek felügyelni a Hadsereget, a Hírszerző ügynökséget és parancsokat adni a Moff Tanácsnak Krayt nevében.

Tagok

Régi Sith Birodalom

 • Naga Sadow
 • Ludo Kressh
 • Simus
 • Dor Gal-ram
 • Horak-mul

További 5 még azonosítatlan tag, körülbelül YE 5000-ben.

Feltámasztott Sith Birodalom

 • Darth Igrol
 • Darth Nyriss
 • Darth Xedrix
 • Darth Azamin
 • Darth Ekkage
 • Darth Marr
 • Darth Mekhis
 • Darth Sajar
 • Darth Vowrawn
 • Csuklyás Sötét nagyúr
 • Darth Acharon
 • Darth Arctis
 • Darth Arho
 • Darth Baras
 • Darth Decimus
 • Darth Hadra
 • Darth Howl
 • Darth Jadus
 • Darth Mortis
 • Darth Ravage
 • Darth Thanaton
 • Darth Vengean
 • Darth Zhorrid
 • Kallig (Darth Occulus/Darth Imperius/Darth Nox)
 • Csontvázszerű női Sötét nagyúr
 • Azonosítatlan Sötét nagyúr

A Sötétség Testvérisége

Az Elveszett Sith Törzs

 • Darish Vol
 • Takaris Yur
 • Olaris Rhea
 • Sarasu Taalon
 • Ivaar Workan

Egy Sith

Darth Krayt belső köre megérkezik Coruscantra.

 • Darth Maladi
 • Darth Nihl
 • Darth Stryfe
 • Darth Talon
 • Darth Wyyrlok I
 • Darth Wyyrlok II
 • Darth Wyyrlok III

A színfalak mögött

A Tales of the Jedi: The Golden Age of the Sith egy jelenetében, nyolc tagnak az arca látható (kivéve a már halott Simust és Naga Sadowt). Úgy tűnik, csak egy másik személy volt (Sadown kívül) a tanácsban, aki feltételezhetően rendelkezett Sötét jedi vérvonallal, a kiálló szemöldök gerinc hiánya és a nem lapított orrszerkezet miatt.

A Star Wars: Jedi vs. Sith-ben, Kaan és a Sötétség Testvérisége egy szobában tanácskoznak, mikor Darth Bane megjelenik. A nyolc beszélgető személyből csak Githany, Kopecz és Kaan van név szerint megemlítve. A másik négy személy ebben a belső körben nincs név szerint említve, de ketten talán lehet, hogy Seviss Vaa vagy LaTor, mert erős jelzések vannak arra, hogy Kaan belső köréhez tartoznak - Seviss Vaa a The New Essential Chronology-ban úgy van leírva, mint az egyik legmagasabb rangú Sith nagyurak egyike, míg LaTor a Star Wars: Dark Forces novellában Kaan "5. parancsnoka" ként. A Darth Bane: A pusztítás útjában Kas'im, Hezzoran, Borthis, Orilltha és Shenayag, mindannyian a Sötétség Testvériségének "nagyurai" és vezetőiként vannak leírva.

A The Essential Chronology egyaránt utal rá, mint a "Sith nagyurak bírósága" és a "Sith tanács".

Megjelenések

Források

http://starwars.wikia.com/wiki/Sith_Council

Egyéb nyelvek
Advertisement