Kaminopedia
Advertisement

    Obiwanjarjar.jpg

„Azért, mert tudsz beszélni, még nem vagy okos!”
Ezt a lapot át kellene olvasni, ellenőrizni a tartalmát, a szavak helyesírását és a szöveg nyelvhelyességét!„Állandó háború lesz az életed? A mi életünk? Semmi több?"
"Én egy Sith harcos vagyok.”
Eleena Daru és Darth Malgus

Darth Malgus, egy Sith harcos a Sith birodalomból.

A Sith harcosokat úgy említik, mint "a sötétség megállíthatatlan ereje", ehhez a névhez több mint felnőttek a brutális magatartásukkal. A Sith Birodalom harci specialistái, a harcosok a csataterek bajnokaiként szolgáltak, megbízva, hogy elpusztítsák a Birodalom ellenségeit és érvényesítsék a Sith uralkodását, szerte a galaxisban. Kiképezve arra, hogy támaszkodjanak olyan érzésekre, mint a félelem, harag, düh és gyűlölet, hogy tökéletesítsék a kapcsolatukat az Erő Sötét oldalával, belevezetve a hatalmát a testükbe és megtisztítva önmagukat a saját gyengeségeiktől.

Szemben a Sith Inkvizítorokkal, a harcosok kevés türelmet fektettek a gondos tervezésbe és nem vesztegették az időt ilyen manipulációkra. Helyette, megkövetelték az abszolút hűséget a követőiktől, a hatalomra támaszkodva és megfélemlítéssel elérve a céljaikat. Viszont, ez a tompa módszer nem csökkentette őket egyetlen gondolkodásmódra és a Sith harcosok ismertek voltak róla, hogy renegáttá váltak, hogy megvalósítsák a saját céljaikat.

Áttekintés

Sith harcosok.

A visszatért Sith Birodalom harci specialistái, a haragjukat és gyűlöletüket magukba vezették, hogy kiirtsák a gyengeséget a testükből és az elméjükből és összpontosítsanak arra, hogy tiszta és halálos hatékonyságú lényekké váljanak. Eltökélve arra, hogy elpusztítsák a Jedi Rendet és uralják a galaxist félelem és megfélemlítésen keresztül, a harcosok kevés türelmet fektettek a kitervelt és óvatos tervkészítésbe, szemben sok más társaikkal, helyette inkább egyszerűen szétzúzták az ellenfeleiket. Megkövetelték az abszolút lojalitást a követőiktől és viszont bizonyították ilyen vonásaikat a saját Sith mestereik felé, gyakran meglepve az ellenségeiket és szövetségeseiket egyaránt az önfegyelmükkel és az erős értelemben vett becsületükkel.

Egyes Sith harcosok ismerten renegáttá váltak és folytatták a saját céljaikat, bár minden ilyen sötét oldal követőben meglehetett bízni, hogy soha nem lesz messze az ütközettől. A Jedik iránti vad gyűlöletük biztosítja, hogy az élvonalban lesznek bármilyen konfliktusban a Galaktikus Köztársaság ellen, bár ez a rendíthetetlen vérszomj nem teszi őket tapintatlanná és céltudatossá. Mivel szenvedélyesen elkötelezettek a céljaik iránt, a Sith harcosok született vezetők, egyaránt inspirálva félelmet és halhatatlan hűséget a szövetségeseik között. Míg kevés türelmet mutatnak kudarc esetén, a harcosok megértik, hogy a számukban rejlik az erő, az ellenségeikkel szemben.

Páncélzat és hadifelszerelés

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Sith ruházat

Egy gyakori páncél típus, amit a Sith harcosok kedveltek.

Mivel a Sith harcosok nagy mértékben támaszkodtak az Erő adta harci hatalmukra, a harci megközelítésük nagyon pragmatikus volt és ezért nehéz páncélzattal és kibernetikus pontosságnövelőkkel látták el magukat. Sőt, a harcosok gyakran kedvelték az ilyen veszélyes és kísérleti technológiákat, azzal a saját céllal, hogy még nagyobb fizikai erőre és bátorságra tegyenek szert.

Ami a saját fegyverzetet illeti, a Sith harcosok szabványos fénykardokat használtak. Viszont, összhangban a pragmatikus gondolkodásmódjukkal, a fénykardjaik felépítése technikai jellegű volt, négyzetes alapúak, különösen a rejtett titkú, ezoterikus modellekkel szemben, amiket a Sith Inkvizítorok kedveltek vagy szemben a sokkalta lekerekítettebb Jedi fénykardok. Viszont, mivel a teljes felszerelésük arra irányult, hogy védekezésre kényszerítsék az ellenfeleiket, a harcosok ismerten előnyben részesítették a kevésbé hagyományos fénykard típusok használatát is, mint például a dupla pengés és kettős fénykard technikákat.

Mindent egybevetve, a Sith harcosok felszerelését és fegyverzetét úgy tervezték, hogy fokozzák a harci bátorságukat.

Harci taktika

Egy Sith pusztító Jedikre támad.

Ami a saját harci kiképzésüket illeti, a Sith harcosok fénykard harci taktikát és hirtelen feltörő Erő képességeket használtak, aminek a célja, hogy rá kényszerítsék az ellenfeleiket a védekezésre, mielőtt végeznek velük. Figyelembe véve, hogy páratlan fénykard párbajozók, a harcosok olyan harci formákat alkalmaztak, amik igazodtak a brutális erejükhöz, maguk alá gyűrve az ellenségeiket erős, szétzúzó támadásokkal. Bár a fénykardjuk az elsődleges eszközük a harcban, a Sith harcosok nem hanyagolják el a képességeiket az Erő egyes területein, felhasználva megbénításra, félelemkeltésre és ölésre. Megvédve a nehéz páncélzatuk által, a Sith harcosok a küzdelmek sűrűjébe vágnak és szabadjára engedik a haragjukat és a gyűlöletüket mind azok ellen, akik az útjukba állnak.

Specializációk

Sith pusztító

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Sith pusztító

Ezek a Sithek harci kitartásra specializálódtak és olyan páncélzatot viseltek, ami számukra különleges védelmet biztosított a csatában. Az Erőre támaszkodva növelték az állóképességüket, így a pusztítók képesek voltak akkora sérüléseket okozni, amik elpusztítottak másokat. A küzdelmek sűrűjébe vágva, a pusztítók minden erejüket sérülés okozásba fektették és közben az Erőt is felhasználtak, hogy terrort és kétségbeesést keltsenek az ellenséges harcosokban.

Sith végrehajtó

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Sith végrehajtó

Sith végrehajtó.

A "Sith végrehajtó" kifejezést eredetileg minden Sith harci specialistára alkalmazták, bár kifejezetten erre a speciális osztályra utalt végül.

Mivel a Jaggernautok az állóképességre és a brutális erőre koncentrálnak, a végrehajtók a gyorsaságra és a hatékonyságra törekszenek. Az Erőre támaszkodva, maximalizálják minden támadásukat és a végrehajtók egy szempillantás alatt képesek végezni az ellenségeikkel. Önmagukat hajtva, meglátják a gyengeségeket az ellenségeikben és kihasználják azt a maximumig, a végrehajtók sosem hezitálnak és úgy tekintenek rájuk, mint a leggyorsabb fájdalom és sérülés hozóira a galaxisban.

Kettős fénykard használatára vannak specializálódva, egy olyan harci formára, amihez páratlan agresszió társul.

Története

Egy Sith harcos az Alderaanon.

Háborús alapú szervezetként, a Sithek régóta hasznát vették a harci specialistáknak, akik erőre és hatalomra koncentrálnak a haragjukon keresztül, bár emiatt kevésbé mélyrehatóan értették meg az Erőt. Az egyik korai Sith nagyúr önmagát Sith harcosként határozta meg. A Sith Triumvirátus ilyen harcosokat képzett ki a Trayus Akadémián, a Malachor V-ön, úgy utalva rájuk, mint "Sith végrehajtók". Ez időtájt a hatalmuk magas volt, majd gyorsan semmivé vált, mikor Meetra Surik Jedi lovag megrohamozta a Trayus Akadémiát, mikor kereste Darth Trayát.

Az újjáépült Sith Birodalom alatt, a harcosokat a Korribanon képezték ki, a bolygóra fiatal korukban érkeztek, mint Sith tanoncok. Az Erő sötét oldalában kiképezve, ezeket a fiatal Sith harcosokat arra tanították, hogy gyűlöljék a Jediket és hogy törekedjenek arra, hogy elpusztítsák a Galaktikus Köztársaságot. A kiképzésük részeként, végül egy Sith nagyúr tanítványául szegődtek, aki egyénileg tanította ki őket. Viszont, e kiképzési módszer igen gyakori volt a Sithek közt és nem kizárólag a harcosoknál alkalmazták. A Sith harcosok vezették a támadásokat a Nagy Galaktikus Háború alatt és egyesek kiemelkedtek a teljesítményeikkel a soraikból, mint például Darth Malgus.

Maga Darth Malgus valami különlegesség számba ment a Sithek közt, mivel nem voltak előítéletei más fajokkal szemben, ami viszont jellemező volt megannyi társára és nem jelentett gondot neki, hogy zsoldosokat béreljen fel. Míg egy eltérő hang volt a politikai körökben, Malgus nem rendelkezett saját erő bázissal és lehetett számítani rá, hogy végrehajtja a parancsokat, ez a taktika pedig megvédte őt a többi Sith nagyúrtól, akik másképpen kétségkívül megmozdultak volna ellene. A háború kirobbanásakor, részt vett a Korribant visszafoglaló Sith támadásban és a mesterével, Vindicannal együtt, az első Sith volt, aki évszázadok óta először összecsapott Jedikkel. Ő vezette a Sith hadjáratot Alderaan ellen, elpusztítva a bolygó nagy részét. Szintén ő vezette, a fővetélytársával, Adraas-szal együtt, egy kontingensnyi Sith harcos társait Corucsant zsákmányolása alatt, lerohanva a Jedi Templomot. A Hideg Háború alatt, Malgus és más harcosok expedíciókat vezettek az Ismeretlen Régiókba, tovább növelve a Sih Birodalom befolyását.

A Sith harcosokat tovább alkalmazták más különböző Sith rezsimek alatt is, Kaan nagyúr Sötétség Testvérisége specializált Sith akadémiákat alapított, hogy ilyen harcosokat képezzenek ki. Viszont, a Sith harcosok ténylegesen eltűntek a kettő szabálya alatt működő Sithek idején, mivel az egyénekre szabott tanítási módszereket használtak fel a titkos csoportban és a széleskörű osztályozások elavulttá váltak.

A színfalak mögött

A Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords játékban, a Jedi Száműzött elküld egy háromtagú csapásmérő csapatot Freedon Nadd sírjához, a történet egy adott pontján. Ez a három karakter eljut a sírhoz és egyaránt küzdenek Sith katonák és Sötét jedik ellen. Amikor először lépnek be a sírba, a játékos láthat egy jelenetet, amiben két Sith pusztakezekkel küzdenek,feltehetőleg Sith harcosok. Később, a sírkamra bejáratánál, két Sith áll, ugyanazt a presztízs osztályú Sith nagyúr ruhát viselik és a "Sith harcos" nevet viselik. Megtámadják a három karaktert, de csak a puszta ökleiket használják.

A Sith harcos egy játszható osztály a Star Wars: The Old Republic-ban és magába foglalja a fejlettebb Sith pusztító és Sith végrehajtó osztályokat is.

Megjelenések

Források

Advertisement