Kaminopedia
Advertisement

KANON

K Á N O N
L E G E N D Á K


Sithek, úgy is, mint a Sith Rend az Erő-hordozók egy ősi rendje voltak, akik az Erő Sötét Oldalának szentelték életüket. A Sithek számtalan háborút vívtak halálos ellenségük, a Jedi Rend ellen, amelybe egykor maguk is tartoztak, mielőtt elhagyták volna azt. A Sithek csakis a hatalmat hajszolták, olyan érzelmek által vezérelve, mint gyűlölet, harag és kapzsiság.

Ezer évvel Naboo megszállása előtt a Sitheket csaknem teljesen kipusztította egy belviszály, amelynek következtében az utolsó túlélő, a Sith sötét nagyura, Darth Bane megalkotta a kettő szabályát. Ennek értelmében egyszerre csak két Sith létezhetett; egy mester és egy tanítvány. A Galaktikus Köztársaság korában a Jedik voltak az igazság és a béke őrei voltak, míg a Sithek elbujdostak, és titokban bosszút forraltak.

Harminckét évvel a yavini csata előtt Sheev Palpatine, a Naboo szenátora a Galaktikus Szenátus, vagyis a Köztársaság vezetője, főkancellár lett. Palpatine valójában a Sith nagyúr Darth Sidious volt, aki kihasználta a Szenátus kapzsiságát, és így hatalmat szerzett a Köztársaság felett. Köszönhetően a Klónok háborújának, Sidious elérte a Sithek célját: átalakította a Köztársaságot az Első Galaktikus Birodalommá, ezzel uralma alá hajtva az egész galaxist. Annak ellenére, hogy elpusztította a Jedi Rendet, számos Jedi túlélte a hajtóvadászatot, és elrejtőzött.

Darth Sidious uralmának tanítványa, Darth Vader – korábbi nevén Anakin Skywalker vetett véget, végezve mesterével az endori csata alatt YU 4-ben. Vader feláldozta magát, hogy megmentse fiát, Luke Skywalkert – halálában békére lelt, és eggyé vált az Erő Világos Oldalával. Sidious és Vader halálával a Sith Rend végleg eltűnt, ezzel helyreállt az Erő egyensúlya, és beteljesedett az ősi prófécia a Kiválasztottról.

Filozófia[]

A Sithek olyan érzelmekre helyezték a hangsúlyt, mint a harag és a fájdalom, így nyerve erőt a Sötét Oldalból. A Sith kódex a Jedi kódex éles ellentéte volt, elfogadta a szenvedélyt, és elutasította a békét. A Sith mester és tanítvány közti kapcsolat nem a bizalmon alapult; árgus szemekkel figyelték egymást, hibákat és a gyengeség jeleit keresve. A tanítványnak jogában állt végeznie egy gyengének bizonyult mesterrel, egy mesternek pedig jogában állt megszabadulni bukott tanítványától, és egy erősebbet, méltóbbat fogadnia maga mellé. A Sithek filozófiája szerint ki kellett gyomlálni a gyengéket, hogy csak a legerősebb maradjon meg; csak egy olyan tanítvány vehette át a mester helyét, aki felülmúlta az összes valaha volt Sith nagyurat.

Történelem[]

A Sith Rend évezredekkel a Klónok háborúja előtt született a Százéves sötétség idején. Alapítója, aki úgy vélte, az Erő valódi hatalmát csak a Sötét Oldalon át lehet megismerni, egykor Jedi lovag volt, azonban tanai miatt társai száműzték maguk közül. Ez a Jedi lovag végül számos követőt gyűjtött maga köré, akik mind hittek az új tanításban, amely a sötét oldalt magasztalta. Ez a szakadás háborúhoz vezetett a Jedik és az újonnan megalakult Sith Rend lovagjai között – a harcosok, akik egykor fivérek és nővérek voltak az Erőben, egymás ellen fordultak. A háború a Sithek vereségével végződött, akik elmenekültek az ismert univerzum határain túlra. Azonban a Jedik tudta nélkül a Sithek letelepedtek Moraband vörös homokkal borított világán, ahol erősödtek, és várták az alkalmat, hogy lecsaphassanak. Ahogyan a Sith Rend egyre hatalmasabb lett, hatalmas templomokat és sírkamrákat emeltek Moraband egy völgyében, amely a Sötét Nagyurak Völgye néven híresült el. A Sithek rabszolgák verítékéből építettek birodalmakat, és sokszor harcba szálltak a Jedikkel a galaxis feletti uralomért. Ezek alatt a háborúk alatt szuperfegyvereket építettek, amelyeket óriási kyber kristályok működtettek.

Hozzávetőleg ötezer évvel a Galaktikus Birodalom felemelkedése előtt a Sithek háborút indítottak a Jedi Rend és a Régi Köztársaság ellen, évekkel azután, hogy a Százéves sötétség idején száműzettettek a Morabandra. A Sithek megtámadták a Köztársaság fővárosbolygóját, a Coruscantot, és egy időre meg is hódították. Ezalatt az idő alatt egy szentélyt építettek a bolygón, amelyet mélyen áthatott a Sötét Oldal ereje. Szintén ekkor építtették fel a rabszolgaságba taszított massassi faj tagjaival a Yavin negyedik holdján a Nagy Templomot. Végül a Jedi lovagok visszafoglalták Coruscantot, és saját templomot építettek a Sith szentély fölé annak érdekében, hogy megfékezzék és elporlasszák az erejét.

Sok éven keresztül a Sithek folytatták birodalmuk határainak szélesítését, számos bolygón emelve templomokat.

Great Scourge of Malachor aftermath

Az egyik ilyen templom a Malachor bolygón épült, a szíve egy olyan szuperfegyver volt, amelyet egy hatalmas kyber kristály hozott működésbe. Amikor a Jedik rájöttek erre, megtámadták a templomot - véres csata vette kezdetét, amely egyik félnek sem hozott győzelmet; a templomot aktiválták, ezzel megölve és kőszobrokká dermesztve mindenkit a Malachoron. A bolygóról évezredek múltán legendák keringtek, valamint tiltott volt a Jedi lovagok számára.

A Sötétség korának évei alatt egy újabb Jedi-Sith háború robbant ki, amelynek során a Sithek ismét elfoglalták Coruscantot és a Jedi Templomot, azonban a háború egyik utolsó ütközetében a Jedi lovagok felszabadították Coruscantot YE 1032-ben. A háború egyik legendás csatája a Takodanán zajlott, amelynek színhelyére a kalóz Maz Kanata kastélyát építette.

A mindig több hatalom utáni vágy végül egymás ellen fordította a Sitheket, és alig egy év alatt a Jedi lovagoknak sikerült legyőzni a belviszályban meggyengült Rendet. Azonban egy Sith, Darth Bane túlélte a mészárlást. Mivel az összes többi Sith Nagyúr halott volt, átalakította a Rendet, lefektetve a szabályt, amely alapján egyszerre csakis két Sith létezhetett, se több, se kevesebb, egy mester és egy tanítvány. A Sithek így elhagyták a feldúlt Morabandot, azonban amikor Darth Bane halálát lelte tanítványa keze által, a Sötét Nagyurak Völgyében lett eltemetve. Az új sith mester folytatta a Darth Bane által lefektetett kettő szabályát.

Baljós árnyak[]

Hagyaték[]

Bár a Sith Rendet legyőzték, a Sithek csupán egyike voltak a számos Erő-imadó vallásos csoportoknak, amelyek a galaxis történelmében léteztek. Ennek ellenére a Sithek ősi hagyatéka a Jedik ellenfeleiként és időközöknént a galaxis urairként kihalásuk után is még évtizedekig érezhető volt. Így bár a Sithek elpusztítását megjövendölő ősi jóslat beteljesült, ám a világos oldalt kiegyensúlyozó sötét oldal továbbra is fennmaradt.

A Sithek bukása hatalmi vákumot hagyott maga után, amelyet mások próbáltak betölteni. Köztük voltak a Ren lovagjai Kylo Ren, Darth Vader unokájának vezetésével, és Snoke, a Galaktikus Birodalmat felváltó Első Rend vezetője. Az Első Rend a Sith Darth Sidious titkos terveinek köszönhetően jöhetett létre.

Darth Sidious és Darth Vader halálát követően többen maradtak hűek filozófiájukhoz.

Yupe Tashu, Sidious korábbi tanácsadója például a Sithek tanításainak, ravaszságának és vallatási módszereinek csodálója volt. Tashu azt akarta, hogy a birodalmi haderő maradványai vonuljanak vissza a galaxis ismeretlen régiókba és ott kutassanak a sötét erő forrása után, amelyet Sidious érezni vélt.

A túlontúl tanoncai a Sithek istenítették. Ők a Sith ereklyéit gyűjöttek, többek között Darth Vader állítólagos fénykardját, majd azokat elpusztítva egyesítették őket halott tulajdonosaikkal.

A Ren lovagjai is hittek a Sithek bizonyos tanításaiban annak ellenére, hogy Snoke, Kylo mestere részben Vader szentimentalizmusát okolta a Birodalom bukásáért. Kylo végeredményben immúnis akart lenni az Erő világos oldalával szemben azért, hogy felülemelkedjen Vader hibáin.

Az Első Rend vörös páncélt viselő és az elpusztult rend nevét viselő Sith rohamosztagosokat alkalmaztak az Ellenállással szembeni harcban annak ellenére, hogy az Első Rendet vezető Kylo Ren el akarta felejteni a Sitheket.

Advertisement