K Á N O N
L E G E N D Á K

LEGENDS.png


Thule egy volt száraz éghajlattal rendelkező bolygó ahol az Erő Nexus nagyon áthitatott az Erő Sötét Oldalára, hogy a Stygiaan Calderára és az Esstran szektorban ennek a jelenlétét lehetett érezni. Thule története nagy részében rejtett Sith erődvilág, a Thule évezredek hosszan tartó időszakában következetesen redithként és erőforrásként szolgált a Sith sok generációja számára.

Eredetileg egy részét Xim despota Birodalma, másik részét az egykori Régi Sith Birodalom Sith faja gyarmatosította YE 6900-ban. A korai Sith erődítménye, a Thule végül egy Sith lopakodó ezred házigazdája volt, amelyet a világ a sötét oldalon lévő hatalma és távoli helye miatt vonzott. A bolygó elszigeteltsége lehetővé tette, hogy túlélje a Birodalom bukását a nagy hipertér háborúban, és a különleges erők egységeihez később sith vérű menekültek csatlakoztak, akik a Sith Világ Köztársaság elleninváziója elől menekültek.a háború végén. A világ mind az Exar Kun, mind a Revan Sith Birodalmainak rejtett támaszpontjává vált, és lakói a következő évezredek során különböző inkarnációikban megesküdtek a Sith Rend szolgálatára.

Thule egyedülálló volt, mivel lakossága tudatában volt a sithek fennmaradásának az új sith háborúk lezárását követően , amelyekben a sithek utolsó jeleit széles körben feltételezték, hogy kihaltak. Ígéretet tett a szolgáltatás a túlélő Kettő Szabályának Sithjeinek a Rend a Sith Lords, Thule elit katonák gyakran részt vett a rendszer különböző Sith Mester és szakmunkás tanulók során nagy béke a köztársasági és a birodalmi időszakban. A Thule rejtett erőforrás-státusza egyedül a Sith Rend használatára, amelyet Palpatine császár megerősített A Thule törlése mind a történelemből, mind a csillag-táblákból végül lehetővé tette, hogy túlélje a Galaktikus Birodalom széttöredezettségét, és az endori csatát követő konfliktusok és válságok során elszigetelve maradjon.

Leírása

Thule volt a legbelső bolygó volt a Thurra rendszerben, egy távoli csillag rendszer található fel a nyugati szárnyakon a Stygian Caldera a Esstran ágazatban a peremvidéki. A Thule megosztotta csillag a Thurrát a gázóriás Enenpa volt, és maga is keringett körülötte egy hold a Sivvi, ami egy elfogott aszteroida volt., amely szolgált Thule egyedüli természetes holdjának. A Thule harmincnyolc standard óránként forgott a tengelyénés átlagosan négyszázötvenkilenc szokásos napon keringett a Thurra körül.

A Thule száraz és száraz földi világ volt , amely I. típusú légkörrel és standard gravitációval rendelkezett . Néhány szántóföldön kívül, amelyek a bolygó városainak és farmjainak nagy részét befogadták , Thule felszíne kopár volt, vastag szenes szikla és finom homok borította. Tájait elsősorban a megfeketedett dombok, a gazdag szavannák,  sziklás síkságok és a szél által üreges kanyonok jellemezték, amelyeket hosszan magas, természetes tornyok szakítottak szét. Annak ellenére, hogy erős a felhőzet, amely gyakori szélviharokat  és elhúzódó színes villámokat okozott A Thule évente kevesebb mint ötven napon át esett.

Bár Thule azt hitték, hogy egyszer jött haza, hogy a különböző őshonos életformák során legkorábbi története, [3] a legtöbb ezen endemikus növény- és állatvilág végül tette kihalt az azt követő kolonizáció erőfeszítéseit a bolygó lakosságának és vadsága időjárási szokásainak. Csak egy egyedülálló faj a foszforeszkáló moha etetett a bolygó elszenesedett szikla tartalmát, és meggyújtotta a Thule köves outcroppings és tornyok kísérteties fényt sikerült fennállnak háborítatlanul a bolygó felszínén.

Történelem

Xim Birodalma

Valamikor YE 25 127 és 25 096 között a Thule a tionesei hadvezér Korriban és Stenos sikeres meghódításait követően Xim Despota birodalmába burkolózott. Thule a birodalom legészakibb szélsőségét a területi terjeszkedés magasságában jelölte meg, és a Radama-üresség közelében lévő határát őrizte.

Sith Birodalom

Mielőtt még hogy a Sötét Jedik megérkeztek volna a Korribanra, YE 6900-ban a Sith faj gyarmatosította a Thule bolygót, és még ebben az évben Jen'jidai Sorzus Syn krónikája megszületett, ami szolgálta ősi Sith Birodalmat és az újjászervezett régi Sith Birodalmat, mint egy erőd világ „dúsított elleni ellentámadás bármely ellenféllel.” A sithek aranykorának közel két évezreddel későbbi időpontjára[8] a bolygó egy Sith lopakodó ezred vendéglátóhelye volt,amelyet a sötét oldalhoz való szoros kapcsolata és elszigetelt helyzete vonzott a világ felé.

A Hagy Hipertér-Háború alatt a Thule volt az a hely, ahol a Sith Dark Reaper néven ismert szuperfegyvert felépítették és tárolták az összeszerelés ideje alatt.Az egyik hangárjában a Thule kiterjedésű fegyvertár komplexum található, mintegy negyven kilométerre kívül a bolygó fővárosától Huromtól, amit arra használták, hogy a ház a szuperfegyver, mielőtt az első használat erői ellen a Galaktikus Köztársaság ellen. A bolygón maradt, mielőtt később Exar Kun Sith Testvérisége újra felfedezte volna egy évezreddel később.

A Sith Birodalom vereségét követően a nagy hipertérbeli háborúban kis számú Sith Nagyúr menekült és hűségesek voltak a Thule-hoz és a bolygóra menekült, hogy elkerülje a nagy hipertér háború utáni ellen invázióját, egy közös Jedi – Köztársaság inváziót. A Sith Birodalom célja az volt, hogy megszüntesse a Köztársaság biztonságát fenyegető esetleges fenyegetéseket. Biztos abban, hogy a Birodalom veresége a Köztársaság kezében átmeneti lesz, az ezred évszázadokig elzárkózott a Thule-tól, megerősítve sorait a Sith hűségesekkel, és felkészülve arra, hogy az újjáéledő Sith Birodalom élcsapataként szolgáljon.

Nagy Hipertéri Háború utáni időszak

A magassága alatt Nagy Sith-Háború Thule fellegvára és előremutató bázis volt az Exar Kun Sith Testvériségének és a hozzá kapcsolódó Sith Birodalom tagjai számára. A Sötét Reaper kampánya a Krath Szent Crusade volt, amiThule megszállta és elfoglalta a csata Thule egy munkacsoport a Jedi-lovagok vezetett a bolygó által megváltott Jedi és a korábbi Sith Lord Ulic Qel-Dorma. Ez az erő később szétbontotta és magával ragadta a Sith Dark Reaper szuperfegyvert a bolygó felszíne alatt, ahol rejtve maradt a sötétségben, és csaknem négy évezreden keresztül elveszítette a Sith következő generációi számára.

A vereség ellenére a Sithek túlélői kitartottak a Thule-ban az évszázadok folyamán, fenntartva a kapcsolatot a Sith-hűségesek más nyugati csoportjaival. Noha számuk az elkövetkező években jelentősen visszaesett, amíg a bolygó népessége kevesebb mint egymillió lakost számlált, az eredeti Sithek leszármazói változatos iterációikban továbbra is a Sith Lordok szolgálatában vállalták magukat. és inkarnációk. Miután Darth Bane az Új Sith-háborúk vége után végrehajtotta a Kettős szabályt, a Thule elit katonái esküt tettek a Sith Nagyurak Rendje szolgálatában és gyakran részt vett a sémák Sith Mester és szakmunkás tanulók során nagy béke alatt a Köztársaság ellen.

Klónok Háborúja

Körülbelül egy évszázaddal Palpatine császár Rendje előtt Sith papok tartózkodtak a Thule bolygón és elkezdték helyreállítani a szétszerelt Sötét Kaszát használatra a Köztársaság ellen. Thule ebben az időszakban el volt ragadtatva az aktivitástól, amelyen Kessiak környékén számos tartószerkezet épült, a parancsnoki telepítéstől kezdve. Sith Temple kezdtek kapni mind sötét oldalon víziók millió katona leszállnak Thule visszaállítani a Sith hatalomra és megjövendöli, hogy megerősíti Thule kiteljesedett helyét az eljövendő új rendben. Csak megkezdése előtt a Klónok Háborúja ezeket jövendöl arra látszólag teljesültek. A Techno Unió alkalmazásában álló katonák millióit vetették be Thule-ba Dooku gróf parancsára több droid gyárakat létesítettek.

Dooku tervei azonban a Sötét Kaszával kapcsolatban soha nem valósultak meg. A köztársasági munkacsoportot, Mace Windu magas Jedi tábornok parancsnoksága alatt véget vetett a Sötét Kaszás válságának a Thule inváziójával, amely a Sötét Kaszás végleges lebontását és megsemmisítését eredményezte. Noha a Köztársaság hamarosan visszavonult a Mirgoshir rendszerből, Thule lakói demoralizáltak voltak vereségüktől. A bolygót továbbra is korlátozottan használta a Független Rendszerek Szövetsége a háború végéig más szeparatista erők állomásaként, de soha nem tudta élvezni a papok jóslatainak dicsőségét vagy jelentőségét.

Birodalmi korszak

Az új rend kinyilatkoztatásával és a Galaktikus Birodalom felemelkedésével Thule ismét erőforrás-világként szolgál és megkérdőjelezi a Sitheket. Nem sokkal felemelkedése után Palpatine császár súrolta a Thule összes nyilvántartását a császári nyilvántartásokból, dokumentált történetekből és navigációs adatbázisokból, hogy elit katonáinak kizárólagos használatát a Sithek számára fenntartsa, nem pedig a nagyobb Birodalom. Ez a tény lehetővé tette Thule számára, hogy túlélje halálát, és eligazodjon a birodalom későbbi széttöredezésében, amely az endori csatát követte. A bolygó rejtve maradt az Új Jedi Rend előlés a Yuuzhan Vong az elkövetkező évtizedekben elszigeteltsége és vezetői által a külső galaxis politikájába való be nem avatkozás politikája miatt.

Lakosság

A legtöbb Külső perem világával ellentétben a Thule története során folyamatosan szokatlanul nagy emberi népességgel büszkélkedhet. Ezek a lakosok nem közvetlen emberi származású gyakran tagjai közel-humán fajok, mint az Arkanians, a Chiss, és au Ubese, és sokasága uncatalogued közelében-Human inda alfaj ismeretlen a legtöbb modern xenobiologists hasonlóképpen fenntartotta a jelenléte Thule során Régi köztársaság korszaka ár a Galaktikus Időszak gyakran használta az ősi Sith nyelvet a népesség bizonyos szegmensei általánosan beszélték, ami a Thule legkorábbi lakóinak számító Humanoid Sith fajok által létrehozott örökség része.

Thule kultúrája határozottan harcias jellegű volt, a bolygó lakosságának legnagyobb részét hivatásos katonák, zsoldosok és milícia alkotta. A nyitott könyv a sugárvető, vibrokés és teljesítmény páncél az utcán a bolygó nagyobb városokban volt gyakori látvány, és a katonai egyenruhák minden típusú és különböző tartották „normális” hétköznapi ruhában. Noha a Thule városaiban találhatók olyan lakóövezetek, ahol családok és nem testvérek találhatók, egyetlen polgár sem volt civil. Várható volt, hogy minden lakos, még a katonasággal közvetlenül nem is foglalkozó személy is, hozzájáruljon a bolygó védelméhez háború idején, sőt a boltosok is ismerik a fegyverek használatát, a robbanópuskáktól a statikus védelmi pontokig. Hurom fővárosában minden munkaképes felnőttnek robbantógépet kellett birtokolnia, és kéthavonta részt kellett vennie olyan képzéseken, amelyek célja a készségek csiszolása volt, tekintet nélkül a katonasághoz való hovatartozásukra.

Helyek

Hurom

A Thule környezetének általános vendégszeretetlensége miatt a világ lakosságának döntő többsége több tucat olyan településen élt vagy annak környékén, amelyek a bolygó felszínét pontozták, és ritkán merészkedtek messze a nagyvárosi területektől a pusztába. Hurom fővárosa volt a legnagyobb Thule húszmillió lakosú települése közül, és a bolygó legrégebbi és legjelentősebb épületeinek számát adta. A Thule nyílt harcművelési kultúrájának megfelelően Hurom felépítését, elrendezését és felépítését egyedülállóan úgy tervezték, hogy taszítsa a külső támadásokat és ostromokat. Egyenes, széles utcáit és nagy nyitott tereit gyalogsági lézerágyúk népesítették beképes a szárazföldi erők visszaverésére, míg a városszerte rácsban kirakott légvédelmi ágyúk átfogó fedezetet nyújtottak a légi támadásokból. Hurom számos épülete mélyen a föld alá nyúlt, és földalatti alagutakon és menedékházakon keresztül kapcsolódott egymáshoz.

Megjelenések

Bane Sithjei (Első említés.)

Star Wars: A klónok háborúja (videojáték) (Először tűnik fel)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.