FANDOMA tilinek egy félhumán faj, igen kifejlett művészi érzékkel. Galaxis-szerte híresek elégikus költeményeikről és a tilin dívákról, egy kizárólag nőkből álló művészi közösség tagjairól. A Galaktikus Birodalom felemelkedésének idejére számuk igen megcsappant a sajnálatos genetikai változásoknak köszönhetően: ekkorra már alig egy-másfél millió tilin élt a Galaxisban. A kihalás szélére került faj tagjai kétségbeesetten próbálják átemelni nevüket az örökkévalóságba, miközben ismeretlen múltjukat és gyökereiket keresik.

Otthonuk és eredetük

Shaliqua

Shaliqua díva, akit Igonda, a hutt ajándékozott nagylelkűen barátjának és üzlettársának, Jabbának.

A tilin faj eredete ködbe vész, a fajnak ugyanis csupán hibrid, legtöbbször emberi felmenőkkel rendelkező példányairól tudunk a galaxisban. Elképzelhető, hogy szülőbolygójuk már megsemmisült, de az is lehet, hogy a Peremvidékeken túl, az Ismeretlen régiók mélyén még ma is létezik egy bolygó, melyet a tilin faj mutációktól mentes közössége népesít be. Igazából nem is lenne szabad tilin fajról beszélnünk: a legtöbb tilin embernek tartja magát, melyen belül csupán egy alfajról, rasszról van szó.

Megjelenés és faji sajátosságok

A fentiekből is látszik, hogy a tilinek megjelenéséről igen nehéz érdemben beszélnünk. Az utóbbi évszázadokban a faj ismert tagjai (valószínű a sok keveredésnek köszönhetően) különös mutáción estek át: a tilin faj legtöbb tagja képtelen egymás közt utódokat nemzeni. Ennek köszönhető, hogy számuk igencsak megcsappant a galaxisban, az ismert, élő példányok pedig más fajokkal való keveredésnek köszönhetik az életüket. A tilinek egyik szülője legtöbbször ember, de tudomásunk van egyéb (a birodalmi terminológia szerint félhumán) felmenőkről is.

Mégis felismerhetők bizonyos általános vonásokról: a tilinek emberszerűek, ám szőrzetük, hajuk legtöbbször természetes formájában is rikító színű: élénkpiros, kék, citromsárga, világoszöld. Testüket pár helyen apró, színes foltok tarkítják, melyek leginkább különös szeplőkhöz vagy anyajegyekhez hasonlítanak. Egyes tilinek bőrszíne kékes, lilás árnyalatú: nagy valószínűséggel az eredeti faj is ezzel a bőrszínnel rendelkezett. Némely tilinnél felfedezhető továbbá három-három apró szarv-szerű kinövés a halántékból, ezek is minden bizonnyal az eredeti faj sajátosságaihoz tartoztak.

Az utóbbi években különösképp kiforrott művészeti alkotásokkal találkozhatunk. A tilinek népe a kihalás szélére került, köszönhetően a kínos genetikai változásoknak és a más fajokba való beolvadásnak. Egyesek szerint alig száz-kétszáz év kell ahhoz, hogy ez a faj végleg eltűnjön az ismert galaxisból. A létüket sirató, történelmüket kereső tilinek pedig mélységesen szomorú dalokban panaszolják el a megváltoztathatatlan tragédiát.

A tragédiájuk továbbá, hogy páratlan zenei tehetségük felkeltette sok alvilági fejedelem, köztük nem egy hutt figyelmét is. A tilineket gyakran fogják el bűnszövetkezetek (például a Fekete Nap) tagjai, hogy aztán a feketepiacon, mint értékes, ritka rabszolgákat adjanak el. Ingoda, a hutt például a híresztelések szerint tizenkét tilin rabszolganő birtokosa, akiket a Fekete Naptól vásárolt meg.

Megjelenés

Források

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.