Kaminopedia
Advertisement
"Tython Hőse"
Életrajzi információk
Fizikai jellemzők
Kronológiai és politikai információk
Korszak(ok)

A Régi Köztársaság kora

Hovatartozás
Mester(ek)
Tanítvány(ok)

Kira Carsen

A Tython Hőse egy hatalmas erővel bíró Jedi lovag és később Jedi mester volt, aki az Újjászületett Sith Birodalom ellen harcolt a Hidegháborúban és az azt követő Galaktikus háborúban. A Galaktikus Köztársaság és a Sith Birodalom között zajló Nagy Galaktikus Háború vége előtt született és számos mester képezte ki egészen YE 3 643-ig, a Hidegháborúig, amikor is a Jedik elküldték Rendjük ősi otthonába a Tythonra. Ott, a tanítvány Orgus Din padawanja lett az őshonos Húsrablók elleni konfliktus alatt és azon dolgozott, hogy meghiúsítsa a Sötét Jedi, Bengel Morr terveit, hogy elpusztítsa a Jedi Rendet. E küldetés alatt a padawan egy hűséges társra tett szert, T7-O1 asztromechanikai droid vagy más néven Teeseven személyében. Mint Jedi lovaggá emelt személy, Din korábbi tanítványa meghiúsította Tarnis Sith Nagyúr terveit, hogy a Börtönbolygó szuperfegyvert felhasználja a Köztársaság fővárosa, a Coruscant ellen. Ahogy a Lovag maga mellé vette tanítványnak a fiatal Jedit, Kira Carsent, besorozták a Köztársasági Flotta elitjébe, a Coruscant Égisz századba, ahol a Lovag egy Defender-osztályú könnyű korvettet vezetett, amelynek neve "Pajzs" volt.

Tarnis halála a Lovag kezétől okozta a Sith Nagyúr apjának, Darth Angralnak azon tettét, hogy hadat üzent a Jedi Rend és a Köztársaság ellen, amely arra késztette a Lovagot és legénységét, hogy átutazzák a Galaxist, azért hogy megakadályozzák a Sith tanoncoknak, hogy szabadon engedjék az ellopott Köztársasági szuperfegyvert. A hármas megállította a Birodalmi Hírszerzés erőfeszítéseit, hogy elfogják a köztársasági tudóst, Nasan Goderát a Taris bolygón, és összedolgoztak a Köztársasági Stratégiai Információs Szolgálattal, a Köztársaság saját hírszerző ügynökségével, hogy elpusztítsák az Áramőr Projektet és vereséget mérjenek Angral tanítványára, Sadic Nagyúrra a Nar Shaddaa holdján. A Lovag és legénysége szintén levadászta és elpusztította a Sokkhenger fegyvert a Tatooine-on, ahol meggyőzték Angral tanítványát, Pravent, hogy legyen Jedi és mentsék meg Carsen egykori mesterét Bela Kiwiikset. Az ezt követő küldetésen az Alderaanon látták a Haláljel lézer pusztulását és Angral tanítványának, Nefaridnek a halálát, de Angral végzett Din mesterrel és tesztelte új Desolator fegyverét az Uphrades agrárvilágon, mely borzalmas eredményekkel járt. Azonban, a Lovag meghiúsította Angral azon próbálkozását, hogy a Desolatort a Tython ellen használja és legyőzte a Sithet egy csatában, ami után Satele Shan nagymester ünnepélyesen átadta a Lovagnak a "Tython Hőse" címet.

A Hős hamarosan csatlakozott a Tol Braga Jedi mester vezette csapásmérő csapathoz, amelynek az volt a célja, hogy elfogják a Sith Császárt magát. Míg a Jedik visszaszerezték az álcázó eszköz prototípusát a háború sújtotta Balmorra bolygón, a Hős új szövetségesre tett szert, a Doc néven ismert harci orvos személyében, akit megmentette Braga padawanjával Sajarral mentettek meg a birodalmiaktól és a sötét oldal fenyegetésétől a Quesh bolygón. A végső felkészülés a Császár elfogására egy küldetés volt a Hoth bolygón, ahol a Hős Fideltin Ruskkal dolgozott, aki a 301-es Gyalogezred őrmestere volt, hogy visszaszerezzék a Császári űrállomás terveit, ami után Rusk csatlakozott a Jedi legénységéhez. Azonban, amikor a Lovag csatlakozott a többi csapásmérő csapathoz a Császár elleni összecsapásban, a Sith uralkodó könnyedén legyőzte a Jediket, megtörte elméjüket és az egész csapásmérő csapatot a sötét oldalra állította.

Több hónapos Sith felkészítés, Chaskar felügyelő alatt, a Hős felszabadult Din mester szellemének hála és megszökött az űrállomásról a Császár Haragjának, Scourge-nak a feltételezhető segítségével, aki a Császár személyes végrehajtója volt. Scourge felfedte a Jedi Tanácsnak, hogy a Császár egy sötét rítussal akarja felfalni az egész Galaxist, és a Sith Nagyúr csatlakozott a Hős legénységéhez, akik elutaztak a Belsavisra annak érdekében, hogy megakadályozzák Krannus birodalmi tisztnek, hogy tönkretegye a bolygót és elindítsa a Császár szertartását. A Lovag ezután elutazott a Voss bolygóra, ahol megakadályozta Fulminiss Sith Nagyúr tervét, hogy szabadjára engedje az őrület vírust. Miután legyőzte Warren Sedorut, a Tython Hőse felelt a parancsnak, mely felszólította az összes Jedit, hogy menjenek az ostromlott Koréliára, ahol a Külső Gyűrű Jedi Erőket vezette a korrupt Tol Braga ellen, hogy megakadályozzák a Császár szertartásának megkezdését. A Császár egyik gyenge pillanatában, a Hős és T7-O1 szembeszállt az ellenséggel a Sötét Templomban, a Császári fővárosban a Dromund Kaason, míg a Köztársasági Inváziós Flotta megtámadta a világot magát. A Császár hatalmas erejének ellenére, a Lovag lesújtott a Sith uralkodóra és láthatólag végzett vele, minek eredményeképp megkapta a Dicsőség Keresztjét és a Jedi mester rangot.

Életrajz:

Előrevetített sors

"Háromszáz éve várok, hogy lássam az arcot, melyről látomásom volt. A te arcodat." - Scourge Nagyúr.

Tython Hősének eljövetelét, több mint háromszáz évvel a Hidegháborút megelőzően megjósolták. YE 3 950-ben, a Sith Nagyúr, Scourge kísérletet tett, hogy megállítsa a Sith Császárt, Meetra Surik és Revan Jedi mesterek segítségével, miután korábban öt éven keresztül raboskodott Revan Darth Nyriss palotájában. Scourge értesült a Császár azon terveiről, hogy felfalja az egész Galaxist, hogy azt ezer évvel korábban a saját otthonával, a Nathema bolygóval tette. Scourge szövetkezett a két Jedivel, hogy megakadályozzák a Császár terveit. A hármas megrohamozta a Császári tróntermet a Palotában a Dromund Kaason, ahol az utat a Birodalmi Gárda állta el, akikkel meg kellett küzdeniük. A Császár alatti harc közben, Scourge-ra Erő-víziók törtek rá, amelyek a jövő lehetséges változatait mutatták meg neki. A víziók azt is megmutatták neki, hogy ő és szövetségesei nem lennének képesek legyőzni a Császárt - a látomás egy másik Jedi arcát mutatta meg neki, aki évekkel később diadalmaskodik majd a Császár felett.

Ezen tudás birtokában Scourge szövetségesei ellen fordult, végzett Surikkal, amely lehetővé tette a Császár számára, hogy elfogja Revant. Hűségért, a Császár halhatatlanná tette és megadta neki a Császár Haragja címet, biztosítva őt, mint személyes végrehajtója. A Harag, Scourge arra használta fel pozícióját, hogy tanulmányozza a Császárt és meghatározza ellensége gyengeségeit. Scourge kifelé a hű szolga képét mutatta a következő háromszáz évben és várt, míg végül találkozott a látomásában látott Jedi lovaggal, Tython Hősével és úgy döntött segíti a fiatal Jedit.

Korai élete

"A Jedi Tanács melléd rendel egy mestert, hogy felügyelje a végső próbáid. Olyan módon fognak tesztelni, amiket el sem tudsz képzelni. De amikor elmész a Tythonra, tudni fogod mit jelent Jedi lovagnak lenni." - Derrin Weller.

Az Erő-érzékeny egyént a Jedi Rend fedezte fel és képezte számos mester tanításaival a Köztársaság és Sith Birodalom között zajló Hidegháború idején. A fiatal Jedi beavatott végül a Rend otthonában, a Tythonon között ki, hogy hivatalos tanár alatt tanuljon és végezze el a Próbákat YE 3 643-ban.

Tythoni tréning

"Minden úgynevezett Jedi a Tythonon meg fog halni. Ez egy ígéret. A teljes rended gyenge. Nem tettél semmit, hogy megállítsd a Sith Birodalom fejlődését." - Bengel Morr megígéri, hogy elpusztítja a Padawant.

(Ez a cikk feltételezi, hogy a játék 100%-osan befejezett és a játékos úgy dönt, hogy csak "világos oldali" lehetőségeket választ, amikor rendelkezésre állnak a Star Wars: The Old Republic játékban. Az eseményeket ebben a részben csak részlegesen erősítették meg kánonként a Star Wars Legendák folytonosságban.)


A Beavatott egy transzferrel érkezett a bolygó felszínére, majd elment a távoli meditációs templomba a Mesterek Elvonulásaként ismertek ("Masters' Retreat"). Ott a fiatal tanuló találkozott Derrin Weller Jedi lovaggal, aki a Jedi Templomba küldte a Jedit, hogy találkozzon a többi mesterrel, amikor is Weller vészjelzést kapott egy bith tanítványtól, akit Unaw Aharonak hívtak. Aharo jelentette, hogy a tythoni őslakos Húsrablók elkezdtek berajzani a közeli tythoni Bütykös régióba, sugárvetőkkel felfegyverkezve és a Jedi kirendeltség felé igyekeztek ebben a körzetben. Amint a Bütykös Előőrs relatívan védtelen volt, Weller úgy döntött, hogy elküldi a Beavatottat, hogy segítsen a Jediknek a Bütykösökben, és a tanítvány egy légi taxival ment a tavon keresztül az előőrsre. Miután a Jedik visszavertek néhány támadást az erőszakos Húsrablóktól egy vibrokarddal, a tanítvány újból kapcsolatba lépett Wellerrel, aki szintén csatlakozott a harchoz az Előőrsnél. Weller megtudta, hogy a Húsrablók egy közeli barlangon keresztül léptek be a területre, de mivel a többi Jedi elfoglaltan szorította vissza a támadást és Weller megsebesült, a Jedi mester megkérte a tanítványát, hogy zárja le a barlangot. A Bütykösökön keresztül a Jedi bejutott a barlangba és átverekedte magát a Húsrablókon keresztül, akik a másik irányba tartottak, míg a tanítvány végül elérte a főbarlang végét.

Ott a tanuló megtalálta a sebesült Aharót, akit két Húsrabló és egy ember tartott fogva egy csatornabejárat előtt, ami elágazott a főbarlangtól – a csatorna, amit a Húsrablók használtak, hogy belépjenek a Bütykösökbe. Mikor a tanítvány elérte a barlang hátulját, az ember, egy Callef nevű Sötét Jedi, készült kivégezni Aharót a fénykardjával és tájékoztatta a sebesült bithet, hogy ő lesz a rengeteg elesett Jedi közül az első. Ugyanakkor, mikor a másik Jedi félbeszakította a beszélgetést, Callef inkább az erősebb tanítvány felé fordította a kardját és megtámadta az éppen megérkezett Beavatottat. Most csupán egy vibrokarddal, a tanítvány képes volt kivédeni Callef támadásait és megölni a Sötét Jedit és a Húsrabló őreit. Ahogy Callef fegyvere a földre esett, még egy alak érkezett: a Jedi mester és tanácstag Orgus Din, aki megkönnyebbült, hogy a két fiatal Jedit életben találta. Mikor a mester kinyerte az elesett ember testéből, Dint megdöbbentette a fegyver ismerős tervezetének különös érzése, de az Erőt használta, hogy feleméssze a csatorna következő részét és véget vetett a Bütykösökre néző fenyegetésnek. Mielőtt biztonságba szállította a megsebesült Aharót, Din mondta a tanítványoknak, hogy menjenek a Jedi Templomba és várjanak a hívásra.

A Templomnál egy Aven nevezetű miriali tanítvány utasította a tanulót, hogy beszéljen Muheeda mesterrel, egy híres Jedi mesterrel és tanítóval, tanácsért és tréningért. Ugyanakkor amint a tanítvány belépett a Templomba, maga Satele Shan nagymester lépett kapcsolatba a tanulóval és találkozót kért a magánkamrájában. A nagymester megtapsolta, hogy a tanítvány legyőzte Calleft, de megkérdőjelezte a fiatal Jedit az érzelem szerepében és emlékeztette a tanítványt, hogy ügyeljen a Jedi Kódexre útmutatásért. Shan utána elvitte a tanítványt a Tanácsterembe, ahol a többi tanácstag kikérdezte a tanulót a Bütykösökön történtekről. Din mester meglepte a többi tanácstagot, mikor kinyilvánította, hogy a Beavatottat a saját padawanjaként veszi maga mellé, egy évtized óta az első tanítványát.

A Tanács gyűlése után Din találkozott új tanítványával a magánkamrájában, és a padawannak megadta a teljes hozzáférést a személyi készleteihez. Bár Din kinyilvánította elsőbbségi intézkedéseit egy megbeszélésen, emlékeztette új tanítványát a cselekvés előtti konzekvenciákra való tekintet értékeit, majd új megbízatással ruházta fel a Jedit: beszéljen Sumarival, a közelben lévő Kalikori twi’lek falu matriarchájával, és derítse ki, hogy a falu lakói tudnak-e a Húsrablók frissebb aktivitásáról. Mikor a padawan a faluba érkezett, a beteg matriarcha bosszús volt, mert ahogy a Jedi éppen megközelítette a falulakókat, az egy támadást a Rend részéről, és felfedte, hogy a felderítői kifigyelték a Bütykösök Előőrse elleni támadást. Bár beleegyezett, hogy megmutatja, mit tud népe a Húsrablók mozgalmairól egy árért: a tanítványnak meg kell fosztani a Húsrablókat egy közeli fegyverrejtekhelytől, így a falubeliek meg tudnák védeni magukat. Akkor a matriarcha kénytelen volt lemondani a betegsége miatt, és a lánya, Ranna Tao'Ven és Moorint cserkészfőnök vette át a tárgyalást. Moorint azt akarta, hogy a padawan pusztítsa el a fegyvereket és fossza meg a Húsrablókat egy taktikai előnytől, de Tao'Ven szerint a falu jobban járna, ha a Jedi inkább megszerezné a fegyvereket az elpusztításuk helyett, így a falu meg tudná magát védeni. Miután a Jedi átgondolta a helyzetet, Din padawanja megegyezett Tao'Vennel és úgy döntött, hogy megszerzi a fegyvereket.

Mikor a padawan átverekedte magát a Húsrablókon a fegyver rejtekhelyhez, magasan a Tythos-hegységlánc felsővölgyi régiójában, a tanítvány felfedezett egy T7-O1 nevű lezárt asztromech droidot. Miután Teeseven visszatartó peckét eltávolította, a padawan megtudta, hogy a droid a Rend egyik felderítődroidja, és a páros a fegyverekkel tért vissza Kalikoriba. Miután a páros szemtanúja volt, hogy egy Saylew nevű falubéli – kinek felesége meghalt egy támadásban, miközben a padawan távol volt – mérgesen vitatkozik Dinnel és Tao'Vennel, a Jedi odaadta a fegyvereket a telepeseknek. A padawan utána megmutatta a felvételt Dinnek, amit Teeseven készített egy rejtélyes alakról, aki parancsokat adott Callefnek és a Húsrablóknak, és Din felismerte a figura hangját, mikor megmutatták neki a hologramot. Bár Din visszautasította a továbbtárgyalást, és elküldte a padawant, hogy nyomozza ki a Húsrablók friss céljait Kaleth ősi templomának romjaiban, míg ő megvitatja az alakot a Tanács többi tagjával. A padawan megküzdött néhány védő droiddal, amik a Jedik elődjeinek, a Je'daii Rend romjait védték, és követte a Húsrablók nyomait a barlangba. Miután a Jedi legyőzte a Húsrablókat a csatornában, a padawan egy elhagyatott meditációs szentélybe jutott, ahol számos Húsrabló várt. A tanítvány megdöbbent, mikor a Húsrablók vezére a padawant "Je'daii"-nak hívta, felismerve, hogy az őslakosok tulajdonképpen tudtak beszélni. A tanítvány azt is megtudta, hogy a Húsrablók tudták használni az Erőt, mikor a vezérük hátrataszította a padawant. Az őslakosok meglepetésbeli előnyének ellenére a Jedi le tudta gyűrni a Húsrablókat harcban.

Akkor Bela Kiwiiks mester, a Tanács egyik tagja érkezett Kira Carsen padawanjával, mivel őket Din tanítványának segítéséért küldték szükség esetén. Mikor a togruta Jedi mester megkereste a Húsrablók vezetőjének holttestét, miután a padawan elmondta neki az Erő-használatát, megzavarták, hogy találjon egy ősi holokront a tetemen. Ugyanakkor Kiwiiks és tanítványa készült hajóra szállni egy újabb küldetésre egy másik bolygóra, így megkérte Din tanítványát, hogy telepítsen felderítő monitorokat a romokban, így a Rend figyelni tudja a területet és biztosítani, hogy a Húsrablók ne térjenek vissza. A harci droidok jelenlétének dacára a terülten, a padawan el tudott helyezni 3 berendezést a romokban. Nemsokára Din elküldött egy holoüzenetet, kérve, hogy a tanítványa találkozzon vele a Kalikori falunál. A matriarcha komplexumában Din tájékoztatta padawanját arról, hogy a Rend megkezdte az előkészületeket a Húsrablók újonnan koordinált támadásainak megállítására azzal, hogy lecsapnak az újonnan felfedezett parancsnoki bázisukra a Tythos-hátságban. Ugyanakkor a bázist egy pajzsgenerátor védte egy környékbeli hegységen, így Din úghy döntött, hogy elküldi a tanítványát a generátor elpusztítására. A Jedi mester azt is felismerte a csuklyás alak kilétét: a nautoli Bengel Morr volt, Din korábbi tanítványa, aki 10 évvel korábban tűnt el a Coruscant Bekebelezése alatt, mikor a Sith Birodalom megtámadta a köztársaságiak főváros bolygóját, a Coruscantot a Nagy Galaktikus Háború végénél, ami megelőzte a Hidegháborút. Miután Din figyelmeztette tanítványát, hogy ne szálljon szembe Morr-ral, ha a Sötét Jedi közelben van, Din elment csatlakozni a Jedi erőkkel a küszöbön álló támadás előkészítéséhez.

A padawan a hegyekbe tartott és megrohamozta a barlangkomplexumot, ahol a generátor volt található; a tanítvány lekapcsolta a pajzsot az őslakosok jelenlétének ellenére. Ugyanakkor, mikor a pajzsot deaktiválta, Bengel Morr kapcsolatba lépett a Jedivel és elárulta a padawannak a célját: a Jedi Rend elpusztítását, aminek gyengeségéről úgy vélte, hogy lehetővé tette, hogy a Sith-ek megnyerjék a Nagy Galaktikus Háborút. A tanítvány visszarohant a Kalikori faluba Din figyelmeztetésére, de Tao'Ven – akit kineveztek matriarchának az anyja halála után – nem kapott semmilyen hírt Din küldetéséről. A beszélgetés megszakadt, mikor egy Eseni nevű falulakos berontott az épületbe, kiáltotta, hogy a falu termőföldjeit támadás alá vették a Húsrablók. Tao'Ven könyörgött a padawannak, hogy állítsa meg a Húsrablókat, és a tanítvány a falu mezőgazdasági földjeire merészkedett, hogy legyőzze a szabotőröket és deaktiválja a méregaknákat, amiket az őslakosok telepítettek Kalikori terményeinek a megsemmisítésére.

Din mester megérkezett nem sokkal a harc után, és informálta a tanítványát, hogy a Jedi felfedezte sokkal több Húsrabló tábor helyét Tython szerte – túl sokat ahhoz, hogy a Rend csak mestereket küldjön. Így a Tanács felhatalmazta Dint, hogy elküldje tanítványát egy egyedüli küldetésre egy Húsrabló tábor megsemmisítéséhez Kaleth romjaiban. Míg Din megkezdte saját megbízatását, a padawan Kaleth-be utazott és megtalálta a Húsrablók bázisát az Elhagyatott Barlang nevű barlangrendszerben. Ugyanakkor a tanítvány megtalálta a halálosan megsebesült Laotah nevű selkath Jedi lovagot éppen a bejáraton belül, és a megsebesült Jedi kifejtette, hogy Húsrabló aktivitás után nyomoz a megfigyelő berendezéseken, amiket a padawan telepített előzetesen. Laotaht elkapta a meglepetés, mikor a barlangon belüli Húsrablók megtámadták őt és brutálisan megverték az Erővel, mielőtt ellopták a fénykardját.

Miután a Jedi megígérte, hogy megszerzi a selkath fegyverét, a tanítvány Laotah-val maradt, míg belehalt a sérüléseibe, majd megtámadta a tábort az Elhagyatott Barlangban. Miután a Jedi legyőzte azt a Húsrablót, aki ellopta Laotah fénykardját és visszaszerezte a fegyvert, ami eltört a csatában, a padawan kapcsolatba lépett Dinnel, hogy jelentse sikerét. Ugyanakkor, a Jedi mester felfedezett egy vészriasztást Kalikoriból, és utasította padawanját, hogy azonnal találkozzon vele a faluban. Mikor a padawan Kalikoriba ért, a tanítvány mesterét sehol sem találta. A padawan megkérdezte Tao'Vent, hogy miért riasztanak, de ő azt állította, hogy nem küldtek üzenetet, és hogy Din sosem érkezett meg a faluba. Teeseven keresése, akit Din a komplexumban hagyott, alátámasztotta, hogy a Jedi mester nem volt jelen a területen. Míg beszéltek, a Jedit hirtelen hátulról lelőtték egy kábítólövedékkel és Teesevent egy ionlövedékkel. A padawan gyorsan ráeszmélt, hogy megtalálja Tao'Vent, aki a páros mögött állt, egy vita közepében Saylew-vel, Moorint-tal és Esenivel. Tao'Ven meg akarta állítani őket a padawan megölésében, amint azt érvelte, hogy a Jedi nem volt az üzlet része, és Saylew elárulta a padawannak, hogy Bengel Morr megegyezett a falusiakkal néhány órával korábban – ha elviszik Dint hozzá, Morr Húsrabló erői beszüntetik támadásaikat a falu ellen. Ugyanakkor Morr módosította a feltételeket és Din padawanjának halálát is követelte.

Az erőszak kitörése előtt a padawan képes volt rávenni a falusiakat, hogy tegyék el a fegyvereket és távozzanak. Mikor a tanítvány szembekerült Tao'Vennel, a Jedi megbocsátásáéért könyörgött – a tapasztalatlansága és anyja halálának gyásza lehetővé tette a többieket, hogy meggyőzzék őt. Mikor Tao'Ven megkérdezte, mit tehetne, a Jedi mondta, hogy tegye jóvá bűneit és törekedjen arra, hogy kárpótolja őket élete hátralévő részében. Miután köszönetet mondott a padawannak, a fiatal twi'lek elárulta a Jedinek és az újonnan életre kelt Teesevennek, hogy Morr egy olyan helyre vitte Dint, amit a Kohónak hívtak, egy gép, amit az ősi Jedi használt fénykardok megalkotásához. Teeseven és a padawan azonnal kapcsolatba lépett A-4P0-val, a Templom Archívumának egyik protokoll droidjával, és utasította a droidot, hogy tüstént küldje el a Kohó helyzetét Teesevennek. A páros délre rohant és egy csatornán keresztül tartott, ami a Tythos folyó vízesése mögött volt, hogy egy romváros maradványait elérjék, ami tele volt Húsrablókkal. Amint átverekedték magukat Morr masszív Húsrabló erőin keresztül, a padawan és Teeseven keresztezték a romokat és beléptek a kanyonba, ahol az ősi Kohó állt.

A padawan megtalálta Morrt és két Húsrablót, akiket Erő-adeptusoknak tanított a Kohó lépcsőjének bázisánál, ahol az eszméletlen Din teste feküdt a Sötét Jedi lábai előtt. Lenézve korábbi mestere új tanítványát, Morr megparancsolta Adeptusainak, hogy öljék meg a Jedit és csatlakozott hozzájuk a padawan elleni támadásukban. Ugyanakkor a Sötét Jedi nagyban alábecsülte a Jedi képességét és erejét, hibát vétett, ami a párbajukban a vereségét jelentette: Morr tapasztalatának és fénykardforgatásának ellenére, az ifjabb tanítvány gyorsan legyőzte a két Húsrablót és megküzdött a nautolival, hátrakényszerítve Morrt és végül lefegyverezve őt. Amint elismerte a tanítvány erejét, Morr állította, hogy most már megértette végzetét: ő lesz a padawan hírnöke, és megkérte a Jedit, hogy engedje el őt és készítse fel a galaxist a tanítvány hatalomra jutásához.

De a padawan elutasította és kiütötte a nautolit, mielőtt felébresztette Dint, aki gratulált tanulójának az iménti csatához és azért a döntésért, hogy meghagyta Morr életét. Din odaadta tanítványának a fénykard készítéshez elengedhetetlen alkotóelemeket, és mondta a tanítványának, hogy lépjen be a Kohóba és készítse el a fegyvert, míg maga Din visszaviszi az eszméletlen Morrt a Templomba. A tanítvány felment a lépcsőn és beindította az ősi gépezetet, amit a Jedi felhasznált egy fénykard megalkotásához az Erővel, mély meditáció közben. Ugyanakkor a Kohó kinyitása felébresztett egy alvó jurgorant a kanyon egyik alatta lévő barlangjában, és a vadállat felment a hegyoromhoz, hogy elérje a keskeny hidat, ami átívelte a szakadékot. A jurgoran blokkolta Teeseven és a padawan útját a barlangfolyosóhoz, amin a páros át kellett menjen, és a Jedi kénytelen volt megölni a bestiát az újonnan megépített fénykardjával, hogy épségben megérkezzenek. Mikor a Jedi visszatért a Templomba, a padawan még egyszer találkozott a Tanáccsal, és Shan nagymester ráruházta a Jedi lovag címet a padawan bátorsága jeleként és a Jedi szerepéért Morr inváziójának megállításában. Miután Shan kérte a Jedi tanácsát, hogy miként tudná kezelni Tao'Vent, aki a Rendhez forgult igazságszolgáltatásért, a lovag javasolta, hogy vissza kellene engedni a népéhez, és hogy a Jedik formáljanak meg egy szövetséget a falusiakkal. Amint tudomásul vette a fiatal Jedi szavait a jó eljárásmódként, Shan utasította az új lovagot, hogy vigyen el egy kompot a Coruscantra, hogy segítsen Kiwiiks mesternek és padawanjának megtalálni a sötét veszélyt, amit találtak a bolygón.

Korai lovagság

"Padawanként érkeztél a Tythonra, de a Köztársaság Lovagjaként mész el. Az Erő legyen veled." - Satele Shan nagymester.

Az új Lovag elhagyta a Tythont Teesevennel egy kompon és a Carrick Állomásra, a köztársasági flotta főhadiszállására. Ott a Lovag beszélt a miriali Nimi mesterrel, aki elvezette a Jedit, hogy beszéljen Cassa Hun mesterrel. Hun, egy twi'lek Jedi mester, segítette a Lovagot abban, hogy melyik utat válassza: a Jedi Őrszem útját, vagy a Jedi Őrzőét, akkor a Lovagok két különböző típusát. Elérve a fővárost, a Lovag és Teeseven regisztrálta megérkezésüket a vámállomáson a Coruscanti Űrkikötőben. Mikor az asztromech megjegyezte, hogy mennyire megváltozott a Coruscant, a droid mesélt a Lovagnak, hogy a Sith-ek miként kebelezték be a Coruscantot és Teeseven előző mesterének halálát, Ven Zallow Jedi mesterét, az eredeti Jedi Templom bukásakor a Coruscanton. A párost utána bejelentették a Szenátusi Torony 2-es számú Aurek Konferenciatermébe, ahol Din, Kiwiiks és Kira Carsen beszélgetett a mon kalamári Var Suthra tábornokkal.

Din bemutatta korábbi tanítványát a tábornoknak és az ember Eli Tarnis doktornak, aki egy vita részese volt a két Jedi mesterrel a találmányáról, a Börtönbolygó szuperfegyverről. Tarnis elmagyarázta az újonnan érkezőknek, hogy a szuperfegyver miképp ionizálja egy bolygó légkörét, amely folyamat hatástalanítja a távozni próbáló hajókat és biztonságosan blokád alá veszi a bolygót életvesztés nélkül. Állítása szerint ez volt a legemberibb fegyver, amit építettek, és idegesítette az, hogy a Jediknek ellenvetésük volt a fegyver létezésére és a tényre, hogy nem mondták el nekik a megalkotását. Ugyanakkor Kiwiiks nyomósabb kifogással rendelkezett – a tervek fájljait ellopták, és Tarnist látszólag nem érdekelték a biztonsági kockázatok. Tarnis elhessegette a kifogásokat, állítva, hogy a fájlok túl titkosak, hogy bárki megérthesse, de Var Suthra informálta a Jediket, hogy ügynökei fáradhatatlanul keresik a fájlokat.

Míg Din, Kiwiiks és Suthra Dorian Janarus főkancellárral találkozott a kancellár Founder nevű cirkálóján, Din utasította korábbi tanítványát, hogy segítse a köztársasági ügynököket a fájlok visszaszerzésében. Kiwiiks a padawanját is otthagyta a Lovaggal és Tarnis-szal, és javasolta, hogy Carsen biztonsági szaktudása szükséges lehet. Amint a mesterek elindultak, a Stratégiai Információs Szolgálat ügynöke, Galen, a Köztársaság legfőbb hírszerzési ügynöke rontott be, hogy jelentsen egy nyomot a keresésről. Az ügynök tájékoztatta a két ifjú Jedit és a tudóst, hogy az elemzők személyhez kötötték az egyik tolvajt egy biztonsági felvételből, amint a rodiai Vistis Garn – egy kódtörő, aki arról volt ismert, hogy a Migráns Kereskedők Céhének dolgozik, egy bűnszervezetnek, ami a Régi Galaktikus Piac régiót uralta. Míg Carsen Galennel dolgozott, hogy megzavarják a gengsztereket a Coruscant biztonsági hálózatával, a Lovag és Teeseven fogott egy légitaxit a Régi Galaktikus Piac felé a tolvaj megtalálásához és a fájlok visszaszerzéséhez.

A Lovag és Teeseven a Piac felé tartott, ahol rátaláltak Garn legénységére mélyen a Céh területé belül, és megrohamozták a raktárt, ahol a csoport kirakodta javait. Miután ketten legyőzték és meglepték a bűnözőket és visszaszerezték az ellopott muníciókat, rakétákat és fegyvereket, a páros sarokba szorította Garnt a raktár egyik szekciójában. Annak ellenére, hogy a bűnöző automata ágyúkat használt a duó ellen, a Lovag legyőzte Garnt és az adatfájlokat követelte. Garn engedelmeskedett, de azt is elmondta a Jedinek, hogy már elküldött egy feltört kópiát a Fekete Nap bűnözői szindikátus munkaadóinak. A Jedi utána kapcsolatba lépett Galennel, aki mondta a Lovagnak, hogy azonnal menjen vissza a Szenátusi Toronyba – problémájuk akadt. A Lovag úgy döntött, hogy megkíméli a tolvajt és megengedte, hogy Garn elmeneküljön a Köztársaság és az általa elárult munkaadók elől.

Mikor Teeseven és a Jedi visszatért Galenhez a Szenátusi Toronyba, az ügynök felfedte a bajt: a Fekete Nap elrabolta Tarnist éppen az orruk elől, míg a Lovag éppen a Piacon volt. Carsen egy biztonsági csapatot vezetett az űrkikötőbe, hogy megállítsa az elfogókat, de mivel belekavarodott egy tűzharcba a bandatagokkal, Galen elküldte a Lovagot a biztonsági erők segítésére. Mikor megérkeztek a 84-es Dokkhoz, a Jedi és Teeseven patthelyzetben találta Carsent és csapatát a Fekete Nap elrablókkal. Carsen után javasolt egy tervet: egy rejtett mezőgenerátort felhasználhatna, amit "kölcsön vett" Galen irodájából, hogy átsurranjon az elrablókon, míg a Lovag és Teeseven megtisztítanak egy utat a bűnözők között. Miután áttörtek a Fekete Nap vonalain, a Lovag és Teeseven megtalálta a hangárt, de Tarnisnak semmi jelét sem – és miután legyőzték Zeert, az elrablók vezérét, Carsen becsapta a bűnözőket, miszerint az egész művelet egy komédia volt: Tarnis a Fekete Nap területében csempészett ki, míg Zeer és emberei megzavarták a biztonsági csapatot.

Teeseven és a Lovag visszatért a Szenátusi Toronyba és megtalálták Galent a Stratégiai Parancsnokságban, ahol megtalálták Suthra tábornokot, Dint és Kiwiikset, akik visszatértek a főkancellárral való találkozójukról, és Suthra dühös és aggódó volt. Egy a Stratégiai Információs Szolgálatba tartozó elemző feltörte az ellopott fájlokat és megtudta, hogy nem csak a Börtönbolygóről tartalmaz információkat, hanem minden létező köztársasági szuperfegyver projektéről. Din és Kiwiiks beleegyezett, hogy a 3 fegyverlétesítmény közül 2-t őriznek, míg Galen a harmadikkal törődik, és a két mester elhagyta a Coruscantot a létesítmények irányába. Mielőtt távoztak, Galen az összes forrását a Lovag rendelkezésére hagyta, valamint mondta a Lovagnak és Teesevennek, hogy lépjenek kapcsolatba Nidaljo őrmesterrel a Coruscanti Biztonsági Erőktől, a szerv tisztjeinek speciális taktikai egységének vezetőjével. Nidaljo és az emberei a Fekete Nap territóriumában voltak hónapokon át, és nagy előnnyé válnának a Jedi mentőküldetésében. Ugyanakkor, mikor a duó átverekedte magát a banda által kontrollált régión és végre rálelt Nidaljo csapatára, felfedezték, hogy a biztonságiakat támadják a Fekete Nap tagjai fejlett páncéllal és fegyverzettel. Miután legyőzték a támadókat és biztosították a biztonságiak barikádját, a Jedi találkozott Nidaljóval és megtudta a teljes történetet. Az egység éppen védett egy területet a szindikátus főhadiszállása körül, de 7 emberüket elvesztették és féltucatnyival több sebesült is volt, és körbevették őket az ellenséges Fekete Nap erői. Nidaljo feladta a reményt, de a Lovag képes volt inspirálni az őrmestert és embereit a munkájuk befejezésére: segíteni a Jediket és kiszabadítani a doktort.

A Lovag és Teeseven utána kiiktatta a banda főhadiszállásának biztonsági hálózatát és betámadta az elülső bejáratot, míg a biztonsági csapat a hátsó bejáratot rohamozta meg. Az asztromech és a Jedik érték el elsőként a parancsnoki centert, ahol meglepetten találtak rá Salarr-ra – a Fekete Nap vezérére -, amint holokommon keresztül beszél Tarnis-szal. Salarrt feldühítette, hogy a doktornak nem sikerült segíteni nekik a Lovag megállításában, ami leleplezte, hogy az egész emberrablási puccs egy ámítás. Tarnis valójában egy Sith Nagyúr, aki manipulálta a Köztársaságot és a Fekete Napot a saját céljaira: felbérelte Garnt a fájlok ellopására, és a Fekete Nappal is megrendeztette az "emberrablást", így gyanú nélkül el tudott menekülni a Szenátusi Toronyból és meg tudta szerezni a Börtönbolygót magának. Mielőtt lezárta a hívást, Tarnis informálta a Jediket, hogy a Coruscantnak befellegzett és utasította Salarrt a Jedik megölésére. Nidaljo éppen akkor érkezett meg embereivel, és az egyik tiszt sugárlövedéke leszedte Salar egyik emberét, aki készült hátba lőni a Jediket. A biztonságiak és a Lovag legyőzte Salarrt a következő harcban. Carsen utána holokommon keresztül kapcsolatba lépett a Lovaggal, amint értesítette a Jediket, hogy a Stratégiai Információs Szolgálat elfogta Tarnis adását. A Börtönbolygó mérnökcsapata eltűnt, és a prototípus a laborban egy hamisítvány volt - Tarnis rendelkezett az igazi fegyverrel. A Lovag utasította Carsent, hogy nyomozza le Tarnis adását, mielőtt visszatérnek a Szenátusi Toronyba, míg Nidaljót és embereit kivonják a területről.

Mikor találkozott Var Suthrával, Galennel és Carsennel, a Lovag megtudta, hogy a Stratégiai Információs Szolgálat és Carsen lenyomozta Tarnis helyzetét egy katonai kriptába az Bírósági területen. Carsen elkísérte a Lovagot a területre, amit az aktivista igazságtévő csoport, a Bíró Brigádja irányított, és a páros átverekedte magát a csoport főfogdájába, ahol a jel eredete volt. Ott fedezték fel a mérnökcsapat holttesteit, és egyetlen személyt találtak életben: a Jonkan nevű technikust, aki elmesélte a Jedinek, hogy mi történt. Tarnis becsapta a projekt tagjait, mondván nekik, hogy a Jedik le akarják kapcsolni és megkéret, hogy lopják el a prototípust neki. Ugyanakkor, mikor a kutatók megérkeztek a fegyverrel, Tarnis mindnyájukat megölte. Mielőtt meghalt, Jonkan elmondta a Lovagnak, hogy Börtönbolygónek idő kell a feltöltésre, és a folyamatban rengeteg hőt termel. Megköszönték a tudós segítségét, Carsen és a Lovag le tudták követni Tarnis helyzetét a régi Jedi Templomba.

A Gyártelepen, a bolygó ipari szektorán keresztül rohantak a Templomhoz, és birodalmi erőkön voltak kénytelenek átverekedni magukat, akik egy navigációs komputert kerestek a romoknál. A Lovag és a padawan Tarnisra mélyen a Templomban talált rá, ahol az áruló felállította a Börtönbolygó fő irányítórendszereit az egyik romos kamrában. Tarnis egy holokomm beszélgetés közepén volt 4 másik Sith nagyúrral, amint tájékoztatta őket, hogy a Börtönbolygó már majdnem tüzelésre kész. A legöregebb közülük, egy Darth Angral nevű férfi ember gratulált Tarnisnak és "fiának" nevezte. Ugyanakkor a Lovag és Carsen megzavarta a beszélgetést, ami azt eredményezte, hogy Sadic nagyúr – Angral egyik tanítványa, mint Praven és Nefarid, a másik két alak a hologramban - megrója Tarnist, amiért bizonytalan helyzetben van. Tarnis visszautasította ellenfelei kérését, hogy adja meg magát, mielőtt tájékoztatta volna a Jediket arról, hogy a Börtönbolygó perceken belül tüzelni fog. Tarnis apja unszolására elővette vérvörös fénykardját és rárontott a Lovagra és Carsenre, mialatt egy erőszakos villámvihart engedett szabadjára. A két Jedi és a Sith a holokomm előtt párbajozott, és Angral kénytelen volt nézni, amint a Lovag leveri fiát a szemei előtt.

Angral végtelen haragját nyilvánította ki a fiatal Jedire a csata utáni percekben, és esküdözött, hogy leírhatatlan pusztítást hoz a galaxisra megtorlás gyanánt. Praven nagyúr megígérte, hogy személyesen öli meg a Lovagot, míg Nefarid nagyúr kárörvendően mondta, hogy már irányításuk alatt vannak a Köztársaság szuperfegyver-projektjei. Haragjában Angral utasította, hogy figyelmeztetését a Lovag vigye el a Jedi Tanácshoz, mielőtt megszakította a kapcsolatot: visszatért és – nem úgy, mint Angral utolsó támadásakor a Köztársaság ellen a Coruscant Bekebelezése alatt – ezúttal nem lesz kegyelem. Ugyanakkor a Börtönbolygó nem fejezte be a betöltési folyamatát, és a két Jedi képes volt hatástalanítani és elpusztítani a fegyvert.

A Pusztító csapása

"Elképzelhetetlen szenvedést hozok a népedre. Milliárdok fognak meghalni miattad." "Már most irányítjuk a titkos fegyverlétesítményeiteket. Az összes erejük a miénk." "A fiam halála az egész Köztársaságon lesz megbosszulva - és te majd meghajolsz, mielőtt megöllek." - Darth Angral és Nefarid, a Lovaghoz.

Visszatérve Suthra tábornokhoz a Szenátusi Toronyba és beszélve Shan nagymesterrel holokommon keresztül, a Lovag és Carsen megtudta Suthrától, hogy Tarnis elküldte az ellopott szuperfegyver fájljait az apjához halála előtt. Angral háborút hirdetett a Jedik ellen – különösen a Lovag ellen – az összes köztársasági adáson keresztül, és mivel sem Din, sem Kiwiiks, sem Galen nem szerepelt benne, Var Suthra attól félt, hogy a Köztársaság fegyveres projektjei veszélyben vannak. A Birodalom bejelentette, hogy Angral többé már nincs védelmük alatt és az akciói nem jóváhagyottak, de a mon kalamári erősen kételkedett abban, amit a Birodalom elutasított. Suthra megkérte a Jediket, hogy menjenek az Ord Mantell bolygóra, ahová az ügynökei követték Tarnis adását, és a Lovagnak adott egy Defender-osztályú könnyű korvettet magánhajóként. Shan kérésére a Lovag magához fogadta Carsent hivatalos padawanként és elfogadta Carsen tanítójának szerepét Kiwiiks hiányában.

Ord Mantell

"Az adást az Ord Mantell bolygóig követtük. Darth Angralnak kell lennie egy bázisa ott. Meg kell találni." "Ha elkapjuk a búvóhelyén, véget vethetünk ennek a krízisnek." "Kétlem, hogy Angral azon a világon lenne, de a kémhálózata biztos ott van." - Suthra tábornok és a Lovag.

A Lovag, T7-O1 és Carsen az új hajójukkal az Ord Mantellre mentek, amit egy polgárháború árasztott el több évre a Köztársaságot preferáló kormány és egy szeparatista mozgalom között. Suthra tábornok ügynökei újonnan felfedezték, hogy a birodalmiak azzal támogatják a mozgalmat, hogy lehallgatják a Köztársaság adásait a Birodalom ottani titkos lehallgató helyén. Miután a hajójukkal az Ord Mantelli Orbitális Állomáson dokkoltak, kapcsolatba léptek Suthrával a hajó holokommján keresztül. A mon kalamári utasította a Lovagot, hogy találkozzon Ottau ügynökkel a felszínen és vigye Teesevent is, így a droid be tud hatolni a Birodalom létesítményének adásaiba. Carsent hátrahagyták a hajó őrzésére, míg a Jedi és Teeseven levitt egy kompot a Köztársaság Garnik Erődjébe Avilatan szigetén, ahol Ottaura találtak a bázis környékén.

Az ügynök informálta a Lovagot, hogy a felderítő droidjait megsemmisítették a Birodalom védelmei, de megadta a Jedinek az Oradam falutól északra lévő kis sziget koordinátáit, ahol a lehallgató állomás volt. Miután keresztezték Garnik és a sziget közti csatától dúlt területet, Teeseven és a Jedi utat vágott magának a birodalmi védelem között és a létesítmény alsóbb szintjeire ereszkedtek, ahol megsemmisítették mindazt, aki ellenállt nekik. Végül elérték a hely hiperűr adóvevő-készülékét, de megtalálták az utolsó élő birodalmit, Marcovic hadnagyot, aki az útjukban állt. A Lovag legyőzte a vibrokardot forgató birodalmi tisztet, és Marcovicot lefegyverezte és halálosan megsebesítette a harcukban. Ahogy Marcovic hátrabotlott, Teeseven megközelítette az adóvevőt és elkezdett betörni a lehallgató poszt felvételeibe. Az asztromech majdnem azonnal megtalálta Angral adásának felvételét a Coruscantra és vissza tudta nyomozni a Sith nagyúr jelét a forráshoz, ami lehetővé tette, hogy szerezzen egy másolatot a fájlokról, amit Tarnis küldött apjának a folyamat alatt. Ezek a fájlok tartalmazták a "Pusztítónak" nevezett valami terveit, és a Lovag szólt Teesevennek, hogy mindent másoljon le. Mikor rájött, hogy mit csinálnak, Marcovic a droidra támadott egy öngyilkos kísérletben, hogy megállítsa. A Jedi nem volt elég gyors ahhoz, hogy lekapcsolja, majd megsemmisítette az adóvevőt.

Küldetésük teljesítésével a Jedi és Teeseven elhagyta a lehallgató posztot és visszatért Ottau ügynökhöz. Miután beszámoltak neki sikerükről, visszavitték a kompot az Orbitális Állomásra és visszatértek a dokkoló csőhöz, hogy felszálljanak a hajójukra. Ugyanakkor az útjukat blokkolta egy meglepő jelenet – egy Sith Inkvizítor, aki fénykardpengéjét Carsen torkának szegezi, amint számos birodalmi kommandós a Jedi felé tartotta fegyverét. A Sith Feravként mutatta be magát, Darth Angral egyik ügynökeként – aki éppen elindult az állomásról. Angral erői elfogták Carsent, miután a birodalmi kémek az állomáson felismerték őt, és maga Angral jött az állomásra, hogy feltartóztassák. Carsen be tudta csapni a Sith nagyurat, így Angral azt hitte, hogy a Lovag a Korélián volt, és Ferav biztosítékként hátra maradt, míg felettese elindult. Ferav utasította a Jedit, hogy adja meg magát, vagy megöli a padawant, de Carsen lehívta a blöffjét - Angral szólt az alárendeltjének, hogy személyesen akarja megölni Carsent és a Lovagot, és Ferav nem merte ezt megszegni. Feldühödve, Ferav félredobta a nőt és kivonta fénykardját, amint utasította kísérőit a támadásra. A Jedi párbajra kelt az Inkvizítort, mialatt a Lovag elintézte a Sith-et és legyőzte kommandósait.

Mikor hárman felszálltak a hajójukra, a csapat kapcsolatba lépett Suthra tábornokkal, hogy jelentsék sikerüket. Azon idő alatt, mióta a Lovag és Teeseven elhagyta a birodalmi bázist, Suthra elemzői megvizsgálták Teeseven adatait és számos helyet határoztak meg, amik Angral céljai lehetnek. A "Pusztító" fájljai kiderítették, hogy Angral ügynököket küldött, hogy elfogják az összes köztársasági fegyver projekjét, hogy megalkossák a Pusztító fegyvert, és Suthra megkérte a Lovagot, hogy utazzon a Tarisra és a Nar Shaddaa-ra, hogy gátat vessenek Angral terveinek. Ekkor a Lovag kapcsolatba lépett Judin repülőparancsnokkal a Köztársasági Hadiflottából, aki besorozta a Jedit a Coruscant Égisz néven ismert elit vadászosztagba - Numinn flottaadmirális új kezdeményezésébe, hogy gyorsan és csendesen megtörjék a birodalmi offenzívákat. Megkapva a "Pajzs" hívójelet, a Lovag az Égiszért fog repülni küldetésekre szerte a galaxisban a következő néhány évben.

A Megsemmisítés Mérnöke

"Tábornok, a Tarison vagyok. Aggódni látszott ezzel a hellyel kapcsolatban az Ord Mantell után. Mi az a nagy rejtély, amit nem fed fel?" "Bocsánat a titokzatosságért, de ez bevon olyasvalakit, akit a Birodalom szeretne kezei között tudni. Angral fia, Tarnis volt a vezető tudós a fejlesztett hadviselési projektjeinknél. De ezeket a technológiákat mind Nasan Godera doktor találta fel." - A Lovag és Suthra tábornok.

Amint a Jedi megérezte, hogy Suthra jobban aggódik a tarisi helyzet miatt, a Lovag utasította Teesevent, hogy az irányt a világ felé vegye. A Taris egy virágzó városbolygó volt, amíg Darth Malak Sith nagyúr 300 évvel korábban megparancsolt egy orbitális bombázást, hogy megkísérelje megölni Bastila Shan Jedi lovagot. Az utóbbi 300 év alatt a város romjai elburjánoztak, és a világ most már dzsungel és fém kuszasága lett, amit vadállatok jártak, olyan veszélyes kreatúrák, mint a rakghoulok. A jelen korban a Köztársaság belekezdett egy helyreállítási kezdeményezésbe a Köztársasági Hadsereg támogatásával, és a rekonstrukciós erőfeszítések napvilágot láttak a twi'lek Leontyne Saresh kormányzó irányítása alatt.

Miután Olarisnál leszálltak, a Köztársaság újjáépítési kezdeményezésének főparancsnokságánál, a Jedi csapat kapcsolatba lépett Suthrával. A mon kalamári megerősítette a Lovag gyanúit – aggódott, hogy a Sith megtudta Nasan Godera volt doktor lokációját. Egy briliáns fegyvertudós a Birodalom mélyen gyökerező dühével, Godera volt az eredeti kreátora a különböző technológiáknak, amiket a Köztársaság szuperfegyveri kezdeményezése később fegyveresített a Hidegháború alatt Suthra vezetése alatt, beleértve a Börtönbolygót. Ugyanakkor Godera megundorodott, miután a Köztársaság meghajolt a Birodalom előtt, mikor aláírták a Coruscanti Egyezményt, és a Stratégiai Információs Szolgálat ügynökei végül a Tarisra követték őt. Godera sorozatnyi titkos laboratóriumot tartott fenn a városbolygó romjaiban, droid asszisztensek személyzetével, és a Stratégiai Információs Szolgálat eleget tett, hogy vélje, a tudós békében maradt ott.

Ugyanakkor Suthra gyanította, hogy Tarnis megtudta Godera helyzetét és az apjához, Angralhoz kiszivárogtatta ezt, amint az Ord Mantellnél visszaszerzett fájlok túl gyakran említették meg a Tarist az általánostól. A Lovag feladata Godera megtalálása és biztonságos elhozása volt, mivel a birodalmiak megtudták a helyzetét. Suthra gyanúi helyesek voltak – megérkezvén Godera egyik laborjába, a Lovag és a társa a birodalmi erők által lerohant létesítményre leltek. Miután átverekedték magukat az ellenséges erőkön, a páros szembekerült egy férfi holójával, aki Őrző Egyesnek mutatkozott be a Birodalmi Hírszerzéstől. Az Őrző Egyes egy magas rangú hírszerző tiszt volt, és megkísérelte aláásni a Jedik magabiztosságát azzal, hogy felfedi tudomását a Lovag tetteiről a Tython bolygón. Az Őrző Egyes tovább informálta ellenfelét, hogy a becsület megkívánja tőle, hogy elkapja Goderát, mielőtt a Jedik megtalálnák őt. Az ügynök befejezte a beszélgetést, mikor néhány birodalmi katona felfedte magát és tüzet nyitott, ami arra kényszerítette a párost, hogy védje magát. A Lovag és a Jedi társa legyőzte a támadókat, de meglepődtek, mikor Godera egyik droid segéde kiemelkedett a labor törmelékéből és RE-M0-ként mutatkozott be.

Mikor megtudta, hogy az egyén, aki előtt állt egy Jedi, RE-M0 igazolta, hogy Godera programozása tette lehetővé, hogy a droid felülírja főparancsát, hogy csak a tudóssal működjön közre, és, a krízisként értelmezett jelenlegi szituáció miatt, együttműködjön a Jedi Rend egyik tagjával. RE-M0 felfedte, hogy azért építették, hogy kémkedjen a birodalmiak után, és megfigyelte, hogy megfigyelte Őrző Egyest, amint a létesítmény komputereit használja Godera bioszignatúrájának megtalálására. Bár mikor megtette, az egynök hatástalanította a számítógépeket, hogy megelőzze a Lovag üldözését. RE-M0 utána javasolta, hogy a Jedi tegye helyükre a külső követő reléket, míg ő megjavítja a komputereket, ami lehetővé teszi a doktor megtalálását. A Jedi ezért elhagyta a labort és mélyebbre merészkedett a pusztaságban, ahol a Lovag és a Jedi kísérete megtalálta mindhárom nyomkövető relét. Az erős kalózjelenség ellenére a területen – a romos épületeket és összetört hajókat kinyerte a sok guberáló – a Lovag és a Jedi társa be tudta állítani a reléket. RE-M0 utána megtalálta Goderát az egyik laboratóriumában a Brell tó közelében délre, és mivel a droidot nem harcra tervezték, a Lovag utasította a droidot, hogy maradjon ott, ahol van. Időközben a páros dél felé tartott, el a Draay-i Köztársasági Útvonalponti Állomás mellett és a célpontjuk felé – a Brell Üledék régióban lévő laborhoz.

Mikor a páros megérkezett a létesítményhez, a Jedik meglepődtek, mikor egy Kulaa nevű rodiaival és sebesült barátjával találkoztak. Kulaa állította, hogy ő és társa Godera asszisztensei, és hogy ők elmenekültek, mikor a Birodalom támadott. Miután a Jedik mondták a roidiainak, hogy vigye fedezékbe barátját, a Lovag megrohanta a birodalmi létesítményt, ahol a páros utat vágott magának az ellenséges erőkön – de a Jedik örömtelenül találtak Goderára, aki holtan feküdt a padlón az Őrző Egyes lábainál. Az Őrző Egyes bejelentette, hogy Godera saját magát ölte meg, inkább, mint kihallgatás elé nézzen, és az ügynök kész volt fegyvernyugvást kötni és elhagyni a Tarist – de a művelet félbeszakadt, mikor RE-M0 berontott a terembe. A droid figyelmeztette a Jediket, hogy Godera nem halott – pár perce lefuttatott egy második ellenőrzést és egy másik helyen találta meg a doktor biomintáját -, mielőtt az ügynök lelőtte Godera mechanikai segítőjét. Átkozódva, "Őrző Egyes" aktivált egy eszközt a csuklóján és eltűnt, amint egy erősen páncélozott birodalmi kommandós kapitány lépett a helyébe. A birodalmi és előbújt kommandósai tüzet nyitottak a Lovagra és a Jedi társára, ami arra kényszerítette a párost, hogy megöljék ellenséges ellenfeleiket.

Az Őrző Egyes azonnal kapcsolatba lépett a Lovaggal a csetepaté után, és felfedte, hogy "Kulaa" és "barátja" maga az Őrző Egyes volt és az eszméletét elvesztő Godera – az egész affér egy csel volt. Ugyanakkor, mielőtt a Jedi válaszolni tudott, a birodalmi üzletet ajánlott: egy Sith orvgyilkos úton volt, hogy megsemmisítsen egy közeli köztársasági kolóniát, és Őrző Egyes megadja a kolónia helyzetét időért cserébe, hogy kivallassa a tudóst; a működő majd a Lovagnak adja Goderát, amint megkaparintotta, amire szüksége volt. Kénytelen volt választani a telepesek élete és a küldetés között, a Jedi nem örömest fogadta el a birodalmi tiszt ajánlatát és a kolónia bunkeréhez sietett a Brell tó partjához. Amint a Jedi berontott a bunkerbe, a Lovag figyelmeztette a telepes vezért, Yelzrint a közelgő veszélyről és szólt, hogy evakuálja a kolóniát, de már túl késő volt – egy csattanással az orvgyilkos és két jurgoran állata beszáguldott az ajtón. Az orvgyilkos, egy Rora Seake nevű Sith Tisztavérű figyelmeztette a telepeseket, hogy nem kellett volna visszatérniük a Tarisra, mielőtt a nő megparancsolta jurgoranjainak, hogy támadják meg a Lovagot. A vadállatok hatalmas teste dacára a Jedi legyőzte a két kreatúrát, ami megindította Seake-t, hogy vonja ki narancspengéjű fénykardját és szálljon szembe a Lovaggal. Seake-t megölte, de a végén nem volt kihívás a Lovag saját veleszületett hatalmának és a Jedi pengéjétől elesett.

A telepesek most már biztonságban voltak, a Lovag és a Jedi társa berontott a Birodalim Hírszerzési Kirendeltségbe a részben felemésztett 5-ös Transzport Állomás mélyébe. Ketten végig küzdték magukat a rakghoulokkal elárasztott csatornarendszerben és utat vágtak maguknak a birodalmi erőkön, akik védték az Őrző Egyes bázisát, de a Lovag rájött, hogy az ügynök már kinyerte az információt, amire Goderától szüksége volt és már elkezdte az átadását Darth Angralnak. Angral dühödten hallgatta, hogy az Őrző Egyes kiegyezett fia gyilkosával, és utasította az ügynököt, hogy kapja el a Jedit élve és vigye színe elé a Lovagot. Amint befejezte az adást, az Őrző Egyes bocsánatot kért, hogy megszegte üzletüket, mivel kötelességét kellett követnie, és utána tüzet nyitott a Jedire. Jóllehet, a Lovag legyőzte az ügynököt, és a birodalmi kérdezte, hogy mit tervez vele. Mikor a Jedi felismerte, hogy az Őrző Egyes egy olyan egyén, aki értékelte a becsületet, és hogy csupán kötelesség értelmében dolgozott a Birodalomnak, a Lovag lehetővé tette a férfinak, hogy békében menjen el. Míg az Őrző Egyes elmenekült a bolygóról, a Lovag kiszabadította Goderát a fogságából és visszavitte az olarisi űrkikötőbe. Ott a Jedi Goderát a Stratégiai Információs Szolgálat ügynöke, Fau-Kes őrizetébe helyezte, aki visszavitte a doktort a fővárosban, most már folytatni akarván munkáját a Köztársaságnak.

Az Áramőr projekt

"Tábornok, megérkeztem a Nar Shaddaa-ra. Még mindig semmi hír Galen ügynökről?" "Negatív. A Taris és az Ord Mantell után a legrosszabbtól tartok. Most figyelmeztetlek, hogy a projekt ott van… Véget kellett volna vetnem annak évekkel korábban." - A Lovag és Suthra tábornok.

Miután elhagyták a Tarist, a Lovag és személyzete a Hutt Űr szívébe repült, ahol a Nar Shaddaa-ra érkeztek, a Nal Hutta hutt otthonvilág holdjára. A Csempészek Holdja, ahogyan azt gyakran nevezték, semleges területnek számított a Hidegháborúban, így a Birodalom és a Köztársaság hivatalosan és nem hivatalosan is jelen volt a világon. Mikor orbitálisan megközelítették a holdat, a csapat kapcsolatba lépett Suthra tábornokkal, és megtudta, hogy Galen ügynök még mindig nem jelentkezett be, aki mélységesen nyugtalanul hagyta el a Mon Kalamárit. Suthra utána figyelmeztette a Jedit a Nar Shaddaa fegyverkezési projektjéről, amiről azt hitte, hogy évekkel korábban befejeződött: az Áramőr projektről. A Coruscanti Egyezmény óta a Szenátus feljogosította a katonaságot, hogy kezdjenek kutatni az átlagos emberek élő fegyverekké való átalakítása után, és a Nar Shaddaa feketepiacát az adrenalin-implantátumokért és kibernetikekért, amik kiváló hellyé varázsolták a projekthez.

A projekt célja az volt, hogy a katonákat eléggé erőssé tegyék ahhoz, hogy egyedül kiálljanak egy Sith ellen, amit a Lovag kifogásolt – a Köztársaságnak már vannak Jedijei erre. Amint Suthra rámutatott arra, hogy a Rend súlyosan meggyengült a Kifosztás után, és a Nar Shaddaa semleges státusza és törvényen kívüli alkalmazása lehetővé tette, hogy a projekt titokban haladjon. Az vonzotta a tábornokot a holdon lévő helyzetre: miután a Börtönbolygó fájljai eltűntek, Galen felkutatta a műveletet az Áramőr projekt felelőssége iránt, de az ügynök még nem jelentkezett vissza. A Jedi feladata a Stratégiai Információs Szolgálat egységgel való kapcsolatfelvétel volt, valamint utána Galen és a projekt felkutatása, így a Lovag és személyzete a Deucalon Űrkikötőnél szállt le és egy taxival a Korzóba mentek, egy közeli bevásárló- és szórakoztatóközpontba. Ott a Jedi és társai beléptek Gudnem Készülékáruházába az Alsó Korzóban és bejutottak egy titkos turbóliftbe a bolt mögött, ami elvitte a párost a Stratégiai Információs Szolgálat őrzött házába, mai a bolt alatt helyezkedett el. Ott a Lovag találkozott Rieekan irodavezetővel, aki felvilágosította a Jedit a helyzetről.

Galen és a Stratégiai Információs Szolgálat munkatársa eltűnt a Nar Shaddaa Nikto Szektro nevű területén, és minden, amit Rieekan tudott Galen aktuális megbízatásáról az volt, hogy közvetlenül Suthrának dolgozik. Galen hátrahagyott kódolt jelentéseket a Stratégiai Információs Szolgálat csatlakozóknál, az anonim fájlmegosztóknál szerte a Nikto Szektorban, amiket felhasználva az ügynök nyomára akadhatnak, de az egész terület barátságtalanná vált a kívülállók számára az elmúlt napokban, mivel a Kintan Királyok nevű nikto banda átvette az irányítást a régió felett. Rieekan később kénytelen volt kivonni összes ügynökét a területről. A beszélgetésüket félbeszakította Korol Tander különleges ügynök, aki aggódott, hogy a birodalmiak alkut kötött velük: a Stratégiai Információs Szolgálat felszíni ügynökeinek csupán fele válaszolt az ómega vészjelre, amit éppen kiadott. Tander követelte, hogy hagyják el a boltot, ami a főnök azonnal lezárt – az egységnek kötelessége volt segíteni a Jedit a küldetésben. A Lovag és a Jedi társa légitaxival a Nikto Szektorba mentek, ahol a páros keresztülment a Kintan Királyok között, hogy megtalálják Galen 3 csatlakozóját. Miután a Jedik begyűjtötték a jelentéseket, a Lovag visszaküldte azokat Rieekannak, aki dekódolni tudta a jelentéseket és egy felvett üzenetet. A holóban Galen jelentette, hogy a munkatárs, akit követett halott, és hogy tiszta bizonyíték volt a kínzásra – továbbá, az Áramőr projekt fájljai sehol sem voltak találhatóak. Galen képtelen volt rálelni a létesítményre, de talált egy toborzóközpontot a területen, ahol a projekt tesztalanyokként sorozott menekülteket.

Rieekan elküldte a központ koordinátáit a párosnak, akik követték a nyomot és ráleltek a létesítményre, amint egy csoportnyi birodalmi rendfenntartó katonák irányítása alatt állt. A Lovag és kísérete meglepetésen kapta a katonákat és gyorsan semlegesítették őket, mielőtt kiszabadították foglyaikat. Az egyik elkapott, egy Vell Narroc nevű anomid felfedte, hogy a projekten dolgoznak és mondta a Jedinek, hogy Galent elfogták a birodalmiak, mikor rábukkant a besorozási központra. A birodalmiak vezére Galent élve akarta, és az ügynök elvitte a főlaborba a Vöröslámpás Szektorban. Mikor a Lovag megékezett a Vöröslámpás Szektorba, Rieekan újból kapcsolatot létesített a Jedivel és felfedte a tervét a labor megtalálásához. A szektor az egyik legforgalmasabb volt a Nar Shaddaa-n, így ha a Jedi semlegesít néhány energiavezetéket a szektorban, a Stratégiai Információs Szolgálat átrendezheti a megmaradt energiaolvasót és remélhetőleg meg tudják találni a projekt laborját. A Lovag és egy társulat ezért végigverekedte magát a Vérző bandákon – szerves betakarítók csoportjain -, akik a területet irányították és megrongált néhány vezetéket. A Stratégiai Információs Szolgálat terve bejött, és csupán egy épületet tudott észrevenni, ami egy állandó energia-műszerállást tartott fenn, mikor a vezetékeket szabotálták, és Rieekan azonnal a labor koordinátáihoz küldte a Jedit.

Megérkezvén a laborhoz, a Lovag birodalmi erők irányítása alatt találta a létesítményt és gyorsan utat tört magának a katonák között a főkamra eléréséhez, ahol a Jedi egy Graul nevű birodalmi tisztet talált, aki egy maszkos alakkal társalgott holoadáson keresztül. A figura, akiről a Lovag felismerte, hogy az egyik ember azok közül, akivel Tarnis beszélt a Jedi Templomban, Sadic nagyúrként mutatta be magát. Angral egyik tanítványa volt, gratulált a Jedinek Ferav és az Őrőz Egyes legyőzéséért, és tájékoztatta ellenségét, hogy várta a Lovag érkezését – mivel az emberei a Nikto Szektorban nem tudtak bejelentkezni, Sadic, tudta, hogy a Jedi műve. Graul parancsnok mérgesen a Lovagot jó és lojális emberek megölésével vádolta a toborzási központnál, amiért a Jedi bocsánatot kért, de Graul nem fogadta el.

A beszélgetés félbeszakadt, mikor Sadic aktivált 3 I-es Jelzésű Áramőrt, akik nehézpáncélt viseltek és sugárvetőkkel és vibrorúddal voltak felfegyverzettek. Meglepte, amint semmibe vette Sadic kegyetlenül és érzéketlenül a menekültek életét, a Lovag nem tudott választ kapni Galen hollétéről Sadictől, mielőtt a Jedi kénytelen volt megküzdeni Graullal és az Áramőrökkel. A birodalmi és elmevezérelt katonái gyorsan meghaltak a Lovag elleni harcban, és a Jedi felfedezett egy adattáblát a parancsnok holttestétől, amit Rieekan meg akart nézni, mikor kapcsolatba lépett vele. A Jedi társasága és a Lovag visszament a Korzóhoz, de megtalálta a kirakatot, ami elrejtette a Stratégiai Információs Szolgálat bázisát, amint II-es Jelzésű Áramőrök támadása alatt állt. Miután ketten legyőzték a katonákat a boltban, a Jedi és társa lement a turbólifttel a védett házba és több Áramőrt talált, amint a többi Stratégiai Információs Szolgálat ügynököt túsznak tartják. Miután az ügynököket kiszabadította, a Lovag holtan találta Rieekant, de Tander különleges ügynök és Diyaz ügynök még életben volt. Tander elkezdett pánikba esni és úgy döntött, hogy elhagyja a Jedit, így utasította Diyazt, hogy csomagoljon össze és távozzanak, de a Lovag gyorsan és udvariasan rábeszélte a twi'lek ügynököt a maradásra, egy tettet, amit nem hagyott figyelmen kívül Diyaz.

Diyaz beleegyezett, hogy segítse a Jedit és elkezdte dekódolni az adattáblát, ami kiderítette, hogy a Sith-ek elvitték az Áramőr kutatást egy visszaeső helyre az Alsó Ipari Szektorban. Kifejezettebben, a koordináták egy birodalmi irányítású fegyvergyárba mutattak a régióban, és a Lovag elindult a célpont felé egy társával, miután a Jedi utasította Diyazt és Tandert, hogy lépjenek kapcsolatba Suthra tábornokkal erősítésért. Miután az Alsó Ipari Szektorba utaztak, a páros megrohamozta a gyárat és minden ellenfelet legyőztek a külső kamrákban. A duó utána felnyitotta a főterem biztonsági ajtaját, de meglepetten látták meg az esetlen és ismerős figurát odabenn: Galent, akit Áramőrré változtattak. A szövetségesük figyelmeztette őket, hogy nem kellett volna idejönniük - Sadic teljesen irányítása alá vette az ügynököt, és már arra kényszerítette őt, hogy a Stratégiai Információs Szolgálat bunkerének lokációját árulja el. Az ügynök biológiai tömegének majdnem kétharmadát kibernetikával helyettesítették, és Galen elmagyarázta, hogy Sadic parancsainak való ellenszegülése elviselhetetlen fájdalmat okoz.

Mikor a Lovag segítséget próbált nyújtani, Sadic holoadása félbeszakította a Jedit és gúnyosan megzavarta a javaslatot. Sadic uralma az ügynök felett teljes volt, és Galen ellenállása kisebb akadály volt – amit azzal demonstrált, hogy a Stratégiai Információs Szolgálat munkatársát arra kényszerítette, hogy támadja meg szövetségeseit akarata ellenére Galen implantátumainak használásával. Néhány III-as Jelzésű Áramőr ugrott le a terembe, amint Galen tüzet nyitott, ami arra kényszerítette a Lovagot, hogy félreüsse a sugárlövedékeket és támadja meg az ügynököt. Galen előnyei ellenére termetben és kibernetikus erősítésekben, a Jedi le tudta fegyverezni és győzni az Áramőrt, és a Stratégiai Információs Szolgálat ügynöke térdre rogyott. Amint Sadic parancsaival viaskodott, Galen hirtelen megnyugodott, mivel a Lovag csapása túlterhelte az idegi implantátumokat, ami irányította őt. Ugyanakkor a hatások csupán ideiglenesek voltak, és a rendszerei elkezdték a javításokat, így kérte a Jedit, hogy ölje meg – a folyamatot nem lehetett visszafordítani, és inkább meghal, minthogy a Sith bábjaként folytatná. Sadic Áramőrök ezreit akarta megépíteni birodalmi hadifoglyokból az Árnyékváros börtönkörzetében, és Galen könyörgött a Lovagnak, hogy semmisítse meg, amint a rendszerei működésbe lépnek újra. Ugyanakkor a Lovag nem adta fel a reményt és elutasította Galen kérését; a Jedi unszolta az ügynököt, hogy tartson ki és emlékeztette kötelességéről. A Jedi szavai inspirálták a munkatársat és erőt adott, hogy harcoljon programozása ellen, és elfogadta, hogy segít a Sadic elleni harcban. Ugyanakkor biztonsági okokból úgy döntött, hogy egyedül utazok Árnyékvárosba, és egymaga elindult a gyárból.

Miután fogtak egy légitaxit Árnyékvárosba, a Lovag és társa átvágta magát a birodalmi őrökön és a körzet védelmén, hogy elérjék Sadic laborját mélyen a régió belsejében. Ott a Jedik legyőzték a III-as Jelzésű Áramőröket, amik a létesítményt őrizték, és beléptek a laborba, hogy találjanak valami rémisztőt – nagyobb hatalom üldözésében, maga Sadic aláment a tökéletesített Áramőr folyamaton, ami átlagos méretű és súlyú emberről átváltoztatta őt kibernetikek és páncél nehézkes behemótjává. Felháborodva a Sith akaratán, hogy oly könnyedén félredobta humanitását a nagyobb erőért csupán, a Lovag megadásra szólította fel Sedicet: új ereje nem mentené meg az Erő hatalmától. Mulatva, Sadic elkezdett töprengeni azon, hogy hozzáveszi a Jedit a hadseregéhez, mielőtt Galen érkezése félbeszakította, aki figyelmeztette a Sith-et, hogy ideje lejárt. Látván, hogy Galen még mindig funkcionál, Sadic egy szóbeli paranccsal maximálisan előidézte az ügynök implantátumait és behódolását követelte, különben meghal. Amint Galen elkezdett rázkódni fájdalmában, a Lovag harcra uszította - Sadicnek csupán hatalma lehet a férfin, ha enged a Sith irányításának. A nevető Sadic kinyilvánította, hogy ő a hatalom, de Galen körbefordult és ráirányította sugárvetőjét a Sith nagyúrra. Galen és a Lovag társa a Jedivel rohamozott, és a következő harcban legyőzték Sadic III-as Jelzésű Áramőr testőreit és maga szállt szembe a felfegyverzett Sith nagyúrral. A kiborg mérete és ereje lehetővé tette, hogy úgy üsse félre ellenfeleit, mint a rovarokat, de Sadic hatalma ellenére a trió erősen kitartottak a Sith támadásai alatt és kifárasztották. Együtt hárman felül tudtak kerekedni a Sith-en és Sadic páncélos alakját a földre terítették.

Amint elrakta fegyvereit, a csoport meglepetten nézte, amint Diyaz és Tander ügynökök belépnek a terembe számos köztársasági kommandóssal. Diyaz egy nyomjelzőt rakott a Lovagra utolsó találkozásukkor, és meggyőzte feletteseit, hogy jöjjenek a Jedi segítségére. Tander a kommandósokat a Feketecsillag Osztagként mutatta be, a Köztársasági Különleges Erők Divíziójának egysége, akiket egy szívesség részeként hívtak a Nar Shaddaa-ra, hogy Suthrát elhívta Elin Garza tábornoktól, a Különleges Erők divíziójának fejesétől. Az osztag feladata Sadic laborjának elpusztítása és bármely hasznos információ megszerzése volt, de Galen kérte, hogy hagyják magára megsemmisülni a gyárral. Tander és a Lovag meg tudta győzni Galent az ellenkezőjéről, emlékeztetve az ügynököt, hogy Sadicnek nincs többé hatalma felett és a Stratégiai Információs Szolgálat segíteni fog rajta.

Amint néhány kommandós elvitte Galent a laborból, Diyaz bejelentette, hogy megtalálta az Áramőrök fájljait és kérdezte, hogy mit tegyen velük. Tander tiltakozása ellenére a Lovag utasította Diyazt, hogy töröljön mindent – a projekt túl kegyetlen volt, még a Sith-ek elleni felhasználása is. Visszatérvén az űrkikötőbe, a Lovag kapcsolatba lépett Suthrával holokommon keresztül és megköszönte megtévesztést a projekt megsemmisítéséről. A mon kalamári megkönnyebbült, mikor meghallotta, hogy Galen életben van, de szomorú is volt Rieekan és ügynökei elvesztéséért. Mikor Suthra informálta a Jedit, hogy lepecsételte a fájlokat, amik arról szóltak, hogy mi történt a Nar Shaddaa-án, a Knight kifogásolta – titkokat tartani, hogy hogyan ölték meg Rieekant és embereit, és hogy Galent elkapták a Sith-et. Felismerve a Jedi szavaiban az igazat, a tábornok megígérte, hogy elküld egy teljes jelentést a feletteseinek.

Carsen titka

Kira: "Ő egy Sith. Megölni!" Valis: "Most igazán. Az bármely módon veszélyezteti a családodat?" Jedi Lovag: "Család? Kira, ismered ezt az embert?" Kira: "Ne hallgass rá. Össze akar zavarni téged - minket." Valis: "A padawanod nem az, akinek gondolod… ő nem Jedi." - Carsen és a Lovag megütközik Valis-szal.

Ugyanakkor Suthrának más megbeszélnivalója is akadt: éppen most kapott egy potenciálisan fontos üzenetet Hacklin admirálistól, Darth Angral legközelebbi tanácsadóinak egyikétől. Az admirális disszidálni akart, de csak Carsennel akart beszélni: a nő Hacklinnal szállt szembe az Ord Mantellen, mivel az admirális jelen volt Angrallal a vallatása alatt. A Köztársaság szóbeszédeket hallott, miszerint Hacklin fején vérdíj volt, és Suthra úgy vélte, az ajánlat jogos volt. Így kérte Carsent és a Lovagot, hogy találkozzanak vele – az admirális taktikai tudása és bepillantása Angral műveleteibe értékes lehet a jelenlegi krízisben. Suthra szólt Hacklinnek, hogy találkozzon a párossal egy elhagyatott bányászlétesítménynél, kint az Ismeretlen Régiókban, és muszáj volt, hogy a Jedi azonnal odainduljon. Elhagyva a Nar Shaddaa-t, a legénység hamarosan elérte a létesítményt és dokkolt az elhagyatott állomás fedélzetén.

Teesevent a hajón hagyva a Lovag és Carsen kiszállt és elővigyázatosan keresztezte a sötét hangárt az ottani egyetlen másik hajóhoz, ami birodalmi tervezésű volt. Az egyetlen fény a birodalmi hajóból a leszállórámpából özönlött, amire a két Jedi felment, hogy magát a hajót zárva találja. Aggódva, a kettős már kezdte felkutatni a hangárt, mikor egy fiatal hirtelenszőke ember lépett ki egy árukonténer mögül. A férfi, aki birodalmi színekbe öltözött és egy fénykardot viselt a csípőjénél, Valisként mutatkozott be és megköszönte a Jediknek a gyors választ. Elnézést kérve a megtévesztésért, Valis elmagyarázta, hogy Hacklin még mindig hű Angralhoz – a fiatalember egyszerűen az admirális nevét használta, hogy hitelességet kölcsönözzön az üzenetéhez. Carsen hirtelen kinyilvánította, hogy a férfi egy Sith és utasította a mesterét, hogy ölje meg, elővéve fénykardját, de Valis csak mosolygott, és megkérdezte a nőtől, hogy miért jár el így – hiszen ő a családja. Meglepődve a Lovag kérte Carsen magyarázatát, de a nő azt állította, hogy Valis hazudik. A Sith elmagyarázta, hogy Carsen a Császár egyik Gyermeke, mint ő, és hogy az "apja" azért küldte, hogy hozza vissza a nőt. Elmagyarázta, hogy a Császár Gyermekei az "apjuk" akaratának kiterjesztései voltak és örökké a Sith Császár kedvenc szolgái. Állítván, hogy nem akar harcolni a Jedivel, Valis kérte a Lovagot, hogy lépjen félre és engedje meg, hogy Carsent hazavigye, de a padawan mestere ellenszegült.

Carsen a Sith-re támadt és megkísérelte leverni, de Valis időben elővette lilapengéjű kardját, hogy blokkolja a csapást és visszataszítsa őt az Erővel. Együtt, a Lovag és Carsen párbajozni kezdett Valis-szal, a lila villámok ívein átküzdve magukat, amiket a két Jedire vetett és az Erő-használatán, hogy ellenfeleit átdobja a termen és a földre csapja őket. Valis hatalma és a sötét oldal brutális alkalmazása ellenére, Carsen és mestere kombinált ereje elég volt a Sith legyőzéséhez, és hamar holtan rogyott a hangárpadlóra. Sokkolva és megkönnyebbülve, a kettős nem beszélt, míg fel nem szálltak a hajóra. Ott Carsen összeszedte magát és a mesteréhez a hajó konferenciatermében beszélt. A nő Sith szülők gyermeke volt a Dromund Kaas birodalmi fővárosában, de a Császár nem biológiai Gyermeke volt ő – ez egy cím volt. Gyerekként vették el a családjától, mint a többi Erő-érzékeny fiatalt a Birodalomban, a Sith Akadémiára helyezték a Korribanon és ott készült fel Valis-szal és a többi gyermekkel. Ugyanakkor néhány gyakornokot alkalomszerűen a Császár elé vittek, és nem emlékeztek semmire sem a találkozóról – valami történt velük. Így, mikor a 10 éves Carsen felismerte, hogy nem tud visszaemlékezni az elmúlt hét történéseiről, elrejtőzött egy teherhajón, ami a Nar Shaddaa felé tartott.

Ott Carsen a menekültek között élt, míg találkozott Kiwiiks mesterrel, aki padawanjaként felkarolta. A togruta nem gyanította múltját, és a Lovag volt az első, akinek Carsen elmondta ezt – de a mestere azonnal azt javasolta, hogy mondja el a Tanácsnak. A Lovag úgy vélte, hogy Shan mesternek és a többieknek tudnia kell az igazságot, és Carsen elfogadta, készen szembeszállni a konzekvenciákkal, nem számít, milyen durvák. Mielőtt a Tythonra indultak, a személyzet kapcsolatba lépett Suthra tábornokkal és informálta az eseményekről, amik kitudódtak. Csalódottan, Suthra bocsánatot kért a hibájáért és újabb rossz híreket hozott: Kiwiiks és Din mesterek elhagyták utolsó két komm-bejelentkezésüket. Suthra kérte a Lovagot, hogy kövesse a mestereket a Tatooine és az Alderaan bolygókra, de először a Jedi tájékoztatta őt Carsen titkáról és a tervükről, hogy beszélnek a Tanáccsal. Első gyanításként a nő egy potenciális kém volt, a mon kalamári elhitte a Lovagnak, hogy a nő szavahihető. Utasítva Teesevent, hogy állítson be egy pályát a Mélymagba és a Tythonra, a Lovag és Carsen meditálva töltötte az utat a körleteikben.

A Tythonon találkoztak Shan nagymesternek, így Carsen el tudta mesélni múltjáról az igazat. Shan összehívta a Tanácsot, így Carsen el tudta mondani a többi mesternek, bár csak Syo Bakarn, Jaric Kaedan és Tol Braga mesterek tudtak ott lenni - Braga holoadáson keresztül, Bakarn és Kaedan személyesen. Carsen múltja nyugtalanította Bakarnt, mivel az konkrét bizonyítékot adott a Tanácsnak, hogy a Gyermekek léteznek – bár Bakarn nem tudta, hogy ő maga volt a Császár Elsőszülöttje, a Gyermek, aki védte a többieket a Jedik felfedezésétől. Bár Kaedan ki akarta tiltani Carsent a Rendből, mivel a nő most már egy fenyegetés, de mestere felszólt, és újra megerősítette bizalmát a padawanja iránt: Carsen sosem tudná elárulni a Jedi Rendet. Hitt a fiatal Jedinek, Shan áldással ajándékozta meg Carsent, hogy folytassa a Lovag padawanjaként, és a páros visszatért a hajójukhoz.

A Sokkhenger

"Tábornok, a Tatooine-on vagyok. Kiwiiks mester bejelentkezett már?" "Mikor utoljára hallottuk, Kiwiiks védte a fegyverkutató létesítményünket. Utána elhagyta az összes komm-bejelentkezést. Ellenséges akció a legvalószínűbb eset, de a Tatooine-on bármi lehetséges." - A Lovag és Suthra tábornok.

Carsen nagyon nyugtalannak tűnt, amiért korábbi mesterének nem sikerült jelentkezni, és mivel nem érezte a togrutát az Erőben, a Lovag és Teeseven a Tatooine felé vette az irányt. A száraz sivatagvilágra érkezve, a trió a hajót az anchorheadi űrkikötőben tette le, a legnagyobb köztársasági településben a bolygón. Ott kapcsolatba léptek Suthra tábornokkal még egyszer, aki megadta a csoportnak a megbízatást. Kiwiiks utolsó jelentése az volt, hogy védte a fő kutatólétesítményt, de utána semmi sem érkezett, és a tábornok birodalmi akciót gyanúsított. A sivatagbolygó nagyban lakatlan volt, tökéletes helyet nyújtva egy titkos projektnek. Suthra után arrébb lépett, lehetővé téve Godera doktornak, hogy tájékoztassa a Lovagot a Sokkhengerről – egy eszközről, ami masszív ultrahangos rezgéseket bocsátott a földre. A rezgések ellenséges erődítményeket károsított meg mikroszkopikus skálán, szó szerint felpuhítva a valódi anyagokat, és biológiai lényeket is meg tudott nyomorítani, ha azok elég közel voltak. Ugyanakkor a fegyver legnagyobb veszélye az volt, hogy a vibrációk végül szétzüllesztik a bolygó magját, a felrobbanását eredményezve. Mikor a Lovag tiltakozott az amolyan technológia felhasználása ellen, Suthra elmagyarázta, hogy ez a mellékhatás nem régen fedezték fel, és hogy ő betiltotta a fegyver további tesztelését. Mindazonáltal a kutatólétesítménynek volt egy teljesen működőképes prototípusa.

Carsen érezte Kiwiikset az Erőn keresztül, de az érzés halvány volt és gyenge, mintha haldokolna, és az egyetlen bepillantás az volt a togruta környezetébe, amit Carsen össze tudott szedni, hogy valami sötét helyen van. A Lovag és Carsen azonnal elindult Anchorheadből, délre tartva a Jundland sivatag régiója felé és keletre, ahol a kutatóintézet volt. Ott a Jedi a létesítményt őslakos buckalakók támadása alatt találta, arra kényszerítve a Lovagot, hogy átverekedje magát az ellenséges és helyi őslakosokon. Miután megtisztította a buckalakókkal teli épületet, a páros egy zárt ajtót talált mélyen a létesítményben, amit a Lovag felnyitott, hogy találjon egy ember nőt és egy csoportnyi parányi jawát – a Tatooine lakosainak másik faját. Az ember Hare'enként mutatkozott be, a projekt földrengéskutatójaként, és a jawákat Brrikként és családjaként. Hare'en Brrik klánjának otthont adott a létesítményben, miután az övéit megölték a homoklakók, és a családja a Sokkhengeren való munkával fizette ezt vissza.

Hare'en kérdezte, hogy ketten azért vannak-e itt, hogy védjék a Sokkhengert, mint Kiwiiks, felszikráztatva Carsen érdeklődését. Az idősebb nő kifejtette, hogy a Jedi mester birodalmi katonáktól védte a létesítményt, de egy vörös bőrű Sith legyőzte őt és elvonszolta a testét a Sokkhengerrel. Hare'ent megzavarta a Sith – ahelyett, hogy megölt bárkit, egyszerűen elvitte a szuperfegyvert és élve elfogta Kiwiikset, semmibe véve Hare'ent és a jawákat. Az egyetlen ellenfelek, amiket támadott, Brrik droidjai voltak, szólva a tudósnak, hogy ő és a jawák nem voltak fenyegetőek és nem érdemeltek halált. Hare'en és a jawák megkísérelték helyreállítani a létesítmény energiáját, mikor a homoklakók támadtak, így a Lovag kifelé tartott, hogy szembeszálljon a buckalakókkal és megjavítsa a generátort, így a tudós le tudta nyomozni a Sokkhengert. teljesítve ezt, a Jedik visszatértek a létesítmény biztonságába és találkoztak Hare'ennel, aki megtalálta a Sokkhenger lokátor nyomjelzőjét. Ugyanakkor a fegyvert már aktiválták – ha nem állítják le, elpusztíthatja a Tatooine-t. A szeizmikus rezgések megszakították a létesítmény érzékelőit, így elengedhetetlen volt, hogy a Lovag elhelyezzen néhány ultrahangos szkennert a régióban, hogy a fegyver helyzetét leszűkítsék.

Carsen sürgető érzésének késztetésével a páros elhagyta a létesítményt és a hegyeket, ahol keresztülmentek a Jundland sivatagon, hogy elhelyezték a szkennereket olyan helyeken, mint a Bak'arap tanya, az Északi szélfarm és az Északi Jundland fennsík. Miután elhelyezték az utolsó szkennert, a duó holokommon keresztül kapcsolatba lépett Hare'ennel, aki jelentette, hogy a Sokkhengert egy elhagyatott bányászkomplexumba vitték a Dűnetenger régióba – de az a komplexum most a legendás rovarszerű lény, a homokdémon búvóhelye volt. Amint éppen odaadta a Lovagnak a komplexum koordinátáit, az adás vibrált és félbeszakította egy másik hívás. A Jedi holokommja egy tagbaszakadt Sith Tisztavérűt mutatott, aki Praven nagyúrként, Darth Angral tanítványainak egyikeként mutatkozott be – a Sith, amiről Hare'en korábban beszélt, és az egyik alak, akiről Tarnis beszélt halála előtt. Informálva a Jedit, hogy neki van meg az egyetlen elektromos jeladó, amely képes hatástalanítani az aktivizált Sokkhengert és megmenteni Kiwiikset, Praven kihívta a Lovagot egy párbajra az eszközért.

Átutazva a Jundland szakadékon, a Lovag Pravennel találkozott az Esus Mesánál a Jundland szakadéknál. Beszélve a Sith-tel, a Lovag megismerte Praven hűségi és becsületi nyomatékát, és azt is, hogy Tarnis Praven tanítványa. Felismerte, hogy Praven mélyen az ő és mestere tettei ellen volt, a Jedi próbálta meggyőzni őt, hogy hagyja el a Sith-et és válassza a világos oldalt, de Praven visszautasította, és párbajozásra kényszerültek. A Lovag legyőzte Pravent a harcban, de nem ölte meg őt. mivel ez nem a Jedik útja volt. Praven utána informálta ellenségét, hogy a becsülete azon függött, hogy a Sith megadta magát Angralnak, így Angral megkímélné a további megaláztatástól és kudarctól, hogy megöli. Mindazonáltal a Lovag érezte a ragyogó lelket Pravenben és meggyőzte, hogy az értékei a Jedikéivel egyenértékűek. Praven hitel ellenére, hogy a Jedik sosem fogadnák el őt, a Lovag szavai által Praven meggondolta magát és megnyitotta őt a világos oldalnak – elhagyva a sötét oldalt, Praven odaadta a Lovagnak az elektromos jeladót. Köszönetet mondva a Jedinek és szerencsét kívánva a Lovagnak és Carsennek, a legközelebbi űrkikötőbe utazott és a Jedi Rendhez fordult kiképzésért.

Míg a Lovag az eszközt vizsgálta, Hare'en pánikszerűen lépett kapcsolatba a párossal és elárulta, hogy Brrik és családja elment a létesítményhez a Jedi segítésére. Ugyanakkor a csoport most tőrbeesett a homokdémonnal, arra kényszerítve a Lovagot és Carsent, hogy a Dűnetengeren keresztül siessenek a bányászkomplexum felé. Ott megtalálták a rémült jawákat, akik a homokdémon és bábja elől bujkálnak és megparancsolták nekik, maradjanak ott, míg elbánnak a lénnyel. Együtt a két Jedi megküzdött és a monstrumszerű rovarfélével és kisebb gyermekével, és legyőzték azokat, kitérve a mennyezetről leeső jókora sziklák elől, amiket a Sokkhenger szakított le a következő üregben. Belépve abba az üregbe, Carsen és a Lovag megkeményítette magát a vibrációk ellen, hogy elérjék a tojás alakú fegyvert, hogy megtalálják az eszméletét vesztett Kiwiikset, aki a földön hevert előttük. Míg a Lovag deaktiválta a szuperfegyvert Praven elektromos jeladójával, Carsen azonnal elesett tanára segítségére sietett és gyorsan felébresztette a togrutát. Brrik klánja segítségével a Jedi megsemmisítette a barlangot és a Sokkhengert néhány tonna kő alá temette, míg Carsen habozva elmagyarázta múltját Kiwiiksnek. Ugyanakkor elutasítási félelmei alaptalanok voltak - Kiwiiks elárulta korábbi tanítványának, hogy a múltja nem fontos, és hogy büszke volt arra, amit Carsen teljesített. A jawák elvitték utána a sebesült Jedi mestert a közeli Thorazan Előőrsre orvosi ellátásért, míg a Lovag és Carsen visszatért Anchorheadbe és a hajójukhoz.

A Haláljel

"Tábornok, az Alderaanon vagyok. Hallott már Orgus mester felől?" "Negatív. Elnézve az ottani káoszt, csoda lenne, ha az üzenetek átjutnának. Az Alderaan egy háborús zóna. A nemesek azért harcolnak, hogy eldöntsék, hogy ki a felelős - és hogy a világuk a Köztársaság vagy a Birodalom szövetségese-e." "A fegyveres projektjeiknek meg kell védeniük az Alderaant a Köztársaságnak." - A Lovag és Suthra tábornok.

Elhagyva a Tatooine-t, a trió visszatért a Magvilágokba és az Alderaanra utazott. A Köztársaság egyik alapító világa, az elmúlt évtizedben az Alderaan egy brutális polgárháborúban sanyargott, miszerint melyik házé legyen a trón, és a Köztársaság az Organa Házat támogatta a Birodalom által támogatott Thul Ház és az Ulgo Ház ellenében. Az Ulgo Ház vezetője, Bouris Ulgo, egy korábbi köztársasági tábornok királlyá koronáztatta magát nem sokkal az utolsó királynő halála után a Hidegháború korai időszakában.

Mikor a csapat orbitális pályára lépett, kapcsolatba léptek Suthra tábornokkal és Godera doktorral. A tudós elmagyarázta, hogy a fegyveres projektek az Alderaanon – a Haláljel lézer – 3 alkatrészből áll: egy célzó berendezésből, egy központi komputerből és egy fókuszált lézerrel ellátott orbitális műholdból. Az eszköz a célpontokat mikroszkopikus és felderíthetetlen címkékkel jelöli meg, lehetővé téve a központi számítógép számára, hogy bárhol betájolják azokat a bolygón, és a műhold nagy pontossággal tud tüzelni, hogy megsemmisítse azt a célt, amit a számítógép küldött, nem odatartozó élet elvesztése nélkül. A Lovag elkeseredett, hogy a Köztársaság orvgyilkolással foglalkozik, de Suthra azzal vágott vissza a Jedinek, hogy örömmel véget vetne egy életnek, hogy milliárdokat mentsen meg vele. A Haláljel ugyanakkor volt egy hátránya: míg a műhold bármely célpontot meg tudott semmisíteni a bolygón, maga a célzó berendezésnek 20 méteres maximális hatóköre volt. Suthra utasította a Jedit, hogy találkozzon Alde gróffal, kinek háza társalapítója volt a Haláljel projektben a Köztársasággal egyetemben. A gróf látta utoljára Din mestert, és várt a Lovagra az Organa-kastélynál, de a birodalmi erők tönkretettek néhány holorelét a körzetben. A Pallista Űrkikötőben téve le a hajót, a Jedi és társa legyőzte a birodalmiakat a régióban és gyorsan megjavították a megkárosított holoreléket, mielőtt az Alde követséghez tartottak.

Az épületben a Lovag a grófot megtalálta, amint beszélget egy miriali nővel, akit Alde Aleyna Harkként mutatott be. Hark, aki a Mensaav Katonai Laboratóriumban dolgozott, a Haláljel kutatóintézetében, éppen elmagyarázta, hogy miként támadták meg a birodalmi erők a létesítményt egy Sith - egy "undorító kisember" - parancsnoksága alatt. Din elment a létesítmény megmentéséért és a birodalmi erők elsöpréséért, de a Sith árnyakat használt, hogy meglepetésből elkapja a Jedit és hátba döfje. A Sith utána erősítést kért a killikek, az emberméretű alderaani rovarszerű őslakosok formájában, és Hark épphogy elmenekült, mielőtt a killikek megszállták a létesítményt. Alde elkezdett hátra és előre lépni, amint terveket beszéltek meg a létesítmény megtámadásáról a Lovaggla, de a Jedi hirtelen észrevett egy kicsi vörös villogó fényt a nyaka mögött, mikor a gróf megfordult. Hirtelen megértve, hogy ez mit is jelent, a Lovag a nemes felé ugrott, de túl késő volt – a Haláljel tüzelt, eltalálta a nemest és hátrataszította Harkot, a Lovagot és Jedi társát. Meghalva a felbolydulást, a követség őrei berontottak a terembe, hogy meglássák Alde holttestét a padlón feküdni, sugalmazva őket arra, hogy megadásra utasítsák a többi hármat. Yils őrkapitány semmibe vette a Lovag magyarázati kíséretét, de Hark fogolyként felajánlotta magát, így a Jedi folytatni tudta a küldetést. Gyanakodva, de elhitte a Lovagnak, hogy a Jedik majd visszatérnek, Yils megengedte a Jedinek, hogy elhagyja a követséget.

Átutazva az Alsakan mélyföldet, a Lovag megtisztított egy utat a killikekkel elárasztott Mensaav Laboratóriumhoz és belépett a létesítmény katonai divíziójába. Ott több killik megtámadta a Jedi, de a Lovag és társa sikeresen elintézte őket és elérték a labor végét, ahol egy bezárt ajtó elzárta útjukat. Arra kényszerítve, hogy kinyissa az ajtót, a Lovag épphogy elhárította Din fénykardcsapását, mikor kinyitotta az ajtót. Din túlélte a támadást és bezárta magát a kamrába Parvux doktorral, a kutatócsoport egyetlen túlélő tagjával, és a páros felfedte, hogy Hark tulajdonképpen egy birodalmi kettős ügynök. A Miriali megadta a labor helyét, hogy megtalálja a kis Sith erőit, és azt is elmondta, hogy ártatlan embereket tart az Organa-kastélyban a Haláljel célzó berendezésével együtt. Din gratulált korábbi tanítványának a rovarszerűek vezérének megöléséért, de a Lovag tájékoztatta a Jedi mestert, hogy nem volt semmilyen vezér sem. A beszélgetés alábbhagyott, mikor az ajtó rázkódni kezdett, és a Lovag és Din elővette fegyverüket, mikor a fal szétesett. Együtt, a két Jedi és a Lovag társa egy hordányi killikkel nézett szembe, amik a kamrába özönlöttek, akiket a killik praetor követett – a túlméretezett vezér, akiről Din beszélt. Míg Parvux felborított bútorok mögött bújt el, a trió tartotta a vonalat és az összes támadó killiket levágta.

Helyrerázódva félelméből, Parvux felkelt és csatlakozz a két Jedi beszélgetéséhez a Haláljelről. A zabrak azt javasolta, hogy semlegesítsék a Haláljel 3 generátorát, hogy hatástalanítsák a lézert, bár ideiglenese, így Din elvitte biztonságba a doktort a közeli Duvaal Őrhelyre, míg a Lovag küzdött a killikektől hemzsegő laboratórium területén és hatástalanította az áramfejlesztőket. Míg a Lovag ezt csinálta, a kis Sith – Nefarid – sokszor lépett kapcsolatba a Jedivel holokommon és kigúnyolta ellenségét, végül felfedve, hogy éppen felállított egy másik energiaállomást a Lovag keresése közben. A Lovag utána visszatért a Duvaal Őrhelyre, ahol Din és a Jedik kapcsolatba léptek Wynne Organával, az Organa ház egyik Köztársasággal való együttműködőjével. Organa informálta őket, hogy Hark sosem került a cellájába, és már órákra eltűnt – de a felderítők éppen megpillantották a nőt, ahogy belép a Thul Palotába a Juran-hegységekben. A Thul ház a Birodalom egyik szövetségese volt, de hercegük, Horis Thul támogatta a békés párbeszédet, amit Charle Organa herceg javasolt, és a békefolyamat szétesne, ha Thult megölné a Köztársaság szuperfegyvere. Din szólt korábbi tanítványának, hogy üldözze Harkot, míg ő Nefarid búvóhelye után kutat. A Lovag kifogásai ellenére a szétválás iránt, a páros különvált a küldetéseik elvégzéséhez.

A Juran-hegységeken át rohanva, a Lovag és a Jedi társa megrohamozták a csoportosulást és gyorsan átvágták magukat a meglepődött Thul őrökön. A csoportosulás központi üregében lépve ki, a Lovag megtalálta Harkot, amint a herceggel beszélget és annak néhány őrét. Meglepte, hogy a Jedik áttörtek védelmén, Thul megkérdezte a Lovag személyét és akaratát, de Hark közbevágott és megparancsolta az őröknek, hogy támadjanak, állítva, hogy a Jedi meg akarja ölni a herceget. Hirtelen tűz alatt a Lovag félrevetődött az ellenség sugártüzétől és a földre döntötte az őröket, mielőtt Hark ellen szegült, aki egy rejtett sugárpisztollyal tüzelt, amint a herceg ámulattal figyelt. Lefegyverezve és megsebesítve az ellenséges ügynököt, a Lovag földre terítette Harkot, mielőtt kifejtette a szituációt a nemesnek. Hitt a Jedinek, Thul megparancsolta elrejtőzött őreinek a miriali letartóztatását, de a nő rosszakaratúan tájékoztatta a párost, hogy éppen most tájolta be őket a Haláljel célzó berendezésével a dac utolsó tettével. Dühödten a herceg Harkot a padlóra küldte eszméletét veszte egy lövéssel az álkapcsába és a Lovag felé fordult, akit tájékoztatott, hogy keresik Nefarid mozdulatait árulás vádjával. Mielőtt elfogadta a Jedi tanácsát, miszerint meneküljön az űrkikötőbe, hogy megmeneküljön a Haláljeltől, a herceg átadta Nefarid koordinátáit és követelte Hark halálát. A Jedi bár nyugodt maradt, és emlékeztette az érzelemtől heves nemest, hogy gondolkodjon racionálisan. Lenyugodván, Thul meglátta a bölcsességet a Lovag szavaiban és az őreivel letartóztatta az árulót, mielőtt elpusztította a Haláljel célzó berendezését.

A Nefarid nagyúr búvóhelyéhez tartó úton a Glarus völgyben, a Lovaggal kapcsolatba lépett Din. A Jedi mester elárulta, hogy hazudott korábbi tanítványának – ahelyett, hogy Nefaridot követte, magát Darth Angralt kereste. Mielőtt a Lovag odaért a Duvaal Őrhelyhez, Din lenyomozta Angral hajóját az Alderaan-rendszer peremén, és felosont a hadihajó fedélzetére, hogy egyszer s mindenkorra megsemmisítse régi ellenségét. A Lovag aggodalma ellenére az ifjabb Jedi Dinnek sok szerencsét kívánt és tovább folytatta útját Nefarid bázisa felé. Átrepülve a létesítményt őrző birodalmi erőkön, a Lovag és társa belépett a bázis szívébe, hogy ráleljenek a látszólag elhagyatott kamrába. A páros felment a lépcsőn a második emeleti kezelőhídra, ahol egy kommunikációs konzol várt a beindításra, és a duó meghallotta Nefarid visszhangját a terem körül. Csúfolva a Jedit az árnyékból, Nefarid távirányítással aktiválta a konzolt, hogy kivetítsen egy élő adást Angral hadihajójának hídjáról, az Oppressorról.

A holo kivetítette Angralt, amint a kifulladt Din fölött áll és a Sith nagyúr gúnyolta a Jedi mester az ostobaságáért. Teljesen átjárva nézte a Lovag, amint Angral elfordult ellenségétől, visszautasítva a Jedi kérését, hogy engedje el gyűlöletét, amint Din megbotlott a lábában. A kezébe hívta a fénykardját és bekapcsolva a vérvörös pengét, Angral kérdezte régi ellenfelét, hogy fél-e a haláltól, és válaszolt Din idézetére a Jedi Kódexből, felnyársalva a Jedi mester gyomrát és az Erővel a termen átdobta. Din tanítványa összecsuklott, amint a Jedi Din halálának érzését megosztotta, és Nefarid nevetése visszhangzott a termen, amint az adás véget ért. Követleve, hogy a Sith mutatkozzon meg, a Lovag veszélyérzete kihegyezett lett, amint Nefarid emlékeztette a Jedit a Haláljelről. A Lovag leugrott a platformról, mikor éppen tüzelt a szuperfegyver, a Jedi társát is a második emeletre taszítva le. Amint a páros landolt és elővette fegyvereiket, Nefarid az Erő-álca elvetésével mutatta meg magát, amiben elbújt, utána bekapcsolta duplapengéjű fénykardját és a Lovagra támadott. A Sith varázsló a Haláljelet és Sith varázslatot használt ellenségei ellen, Erő-villámok csapásait és életleszívó varázsigéket engedve szabadjára, amint az ellenfelei kitértek az orbitális fegyver szakaszos tüzétől. Ugyanakkor Nefarid' előnyei kis ideig tartottak csak, és hamar védekezve talált magára a Lovag ellen, arra kényszerítve, hogy árnyakba osonjon, hogy kitérjen a messze képzettebb párbajozó elől. A varázsló megtévesztése csupán néhány pillanatnyi haladékot adott neki, mivel a Jedi megtalálta őt az Erőben és, kitérve a Haláljel többi tüzétől, folytatták párbajukat. Nem számított, mennyi időre tűnt el Nefarid, két ellensége üldözte őt, és a harc végül akkor fejeződött be, mikor a Jedi elterítette a Sith nagyurat a padlón egy fénykardcsapással.

Nefarid holttestét a padlón hagyták, a páros a létesítményt kereste a Haláljel központi komputeréhez, ami többé nem tüzelt, mivel az irányítója halott volt. Ráakadva a számítógépre, a Lovag belegépelte a gép saját koordinátáit és a fegyvert tüzelésre állította, kirohanva a kamrából, amint a Haláljel működésképtelenné tette magát. A Jedi utána kapcsolatba lépett Wynne Organával a sikere jelentéséhez, és a fiatalember tájékoztatta a Lovagot, hogy a Thul Ház Aleyna Harkot hozzájuk szállította békeajánlatként. Visszatérve hajójához, ketten újból találkoztak a társaság harmadik tagjával és kapcsolatba léptek Suthra tábornokkal. A mon kalamári komor volt, mikor meghallgatta a Lovag beszámolóját, és tájékoztatta az ifjú Jedit, hogy Angral a HoloNeten sugározta Din meggyilkolását, mielőtt a Jedi holttestét kidobta az űrbe. Egy köztársasági komp megtalálta Din testét, amit a Tythonra vittek egy hősnek megfelelő temetéshez.

Kipusztulás

"Az összes életet kiirtották… Ez hihetetlen." - Kira Carsen.

Ugyanakkor, ahogy Suthra magyarázatra sulykolta Godera doktort, Din ajándékot hagyott a Köztársaság számára az utolsó cselekedeteivel. Nyomkövetőt rakott az Oppressor fedélzetére Angral észrevétele nélkül, lehetővé téve, hogy a Köztársaság megtalálja a hajót, mikor az kilőtt a hiperűrbe – egy áldozatot, amiért Suthra hálás volt, bár a Lovag megkérdőjelezte értékét. A mon kalamári utána emlékeztette a Jedit, hogy Din feláldozta életet, így másoknak nincs szükségük feláldozni sajátjaikat. Az a bizonyos nyomkövető jelentései félbeszakították a beszélgetésüket, ami Angral hajóját az Uphrades-rendszerben mutatta ki. Az Uphrades egy jelentős agrárvilág volt, ami a Coruscant élelmének több mint felét látta el, és Angral ottani jelenléte rossz jel volt a Köztársaságnak.

Mivel az Alderaan közelebb volt az Uphradeshez a Coruscantnál, Suthra kérte a Lovagot és személyzetét, hogy azonnal menjen abba a rendszerbe. Carsen vélte, hogy Angral nem sok kárt tehet a bolygón egy hajóval, de Godera ellenvetette, hogy mindenkit emlékeztetett arra, hogy a Taris hogyan pusztította el Darth Malak Leviathan hadihajója – az emlékeztetés helyesnek bizonyult, mikor a Lovag a rendszerbe érkezett, felfedezve, hogy az Uphrades Angral keze által elpusztult. TA korábbi zöld felszínt most hamu, szikla és magma borította, és a széthasított felszínkéreg masszív és nagy darabjai, hogy egy durva aszteroidamezőt formáljon a bolygó körül. Maga a légkör látszólag égett, egy kísérteties és sokszínű tüskés sarki fényt, ami elhagyta a bolygót. Meglepte a pusztítás, Teeseven és a Lovag kapcsolatba lépett Suthrával a hajó konferenciaterméből, míg Carsen sugározta az érzékelő jelzéseit a pilótafülkéből. Mindenkit megrázott a látvány, mint a személyzetet is, és Godera megerősítette a csoport gyanításait – a kár egyezett a kiolvasott információval, amit az Ord Mantellen találtak a Pusztító fegyverről. Kétségbeesetten a Lovag felismerte, hogy Agral betáplálta a Börtönbolygót egy világpusztítóba, és Godera is hozzátett a rossz hírekhez azzal, hogy tájékoztatta a csoportot, hogy Tarnis kombinálta az összes köztársasági szuperfegyver projekteket a Pusztítóba – a Börtönbolygó, a Haláljel, a Sokkhenger és az Áramőr projekteket . Kihasználva az Áramőr csapat általi haladásokat a kibernetikában és fegyvertechnológiában, Angral összesítette a szuperfegyver technológiákat a saját hadihajójával, hogy egy világokat elpusztítani képes hajóra erősített fegyvert alkosson – egy képességet, amit éppen most demonstrált az Uphradesen.

Abban a pillanatban Carsen megszakította beszélgetésüket a pilótafülkéből, jelentve, hogy egy gyenge vészjelet fogott a bolygó túloldaláról. Amint kapcsolta a konferenciaterembe és a Coruscantra, a többiek meglepettek láttak egy cathart köztársasági felségjelzésű hajóval, bemutatkozva Dal kapitányként a Daybreaker köztársasági orvosi fregattról. A kapitány azonnali segítséget kért, amint birodalmi kommandósok rohamozták meg őket, és Suthra és a Lovag beleegyezett, hogy a személyzet megpróbálhatná kimenteni a hajót. Amint Teeseven és a Jedi visszatért a pilótafülkébe, Carsen átvitte a hajót az aszteroidamezőn és dokkolt az ostromlott Wanderer-osztályú transzporttal. A Lovag és társa azonnal kiszállt megtalálni a hajó legtöbb katonai személyzetéből a legtöbbet a Daybreaker egyik medikai részében, kizárva a fregatt főfolyósáról egy zárt légzsilip által. A szervezetlen harcosok felett átvéve a parancsnokságot, a Lovag robbantással kinyitotta a légzsilipet az egyik katona robbanóanyagával és egyenesen egy tűzharcba ment a túloldalon.

Az ostromlott védők segítségére sietve, a Jedi és a katonák gyorsan legyőzték a birodalmi támadókat és egy más orvosi terület felé nyomultak – ahová a birodalmi szabotőrök elfoglaltan telepítették a robbanótölteteket. Miután meglepetésszerűen elkapták a szabotőröket és hatástalanították a bombákat, a csoport belépett a hídhoz vezető folyosóra és megsemmisítették a vagy tucatnyi birodalmit abban, beleértve egy Sith bérgyilkost, aki a hajó parancsnoki személyzetét túszul ejtette. Míg a győztes köztársasági katonák őrizték a hajót és kezdték felbecsülni a károkat, a Lovag találkozott Dal kapitánnyal és Senessa doktorral, a Daybreaker miriali főorvosi tisztjével a hídon. Dal és Senessa szólt a Jedinek, hogy a Daybreaker a rendszerbe érkezett, míg az Oppressor az Uphradest támadja, és hogy a menekülni próbáló hajókat elkapta az ionizált atmoszféra és visszazuhantak a felszín felé. Mikor a fregatt próbált sietni, az Oppressor átszállókabinokat küldött ki a megsemmisítésükre. Dal meg volt győződve, hogy nincsenek túlélők az Uphradesen, de Senessa félbeszakította őt, éppen most érzékelt életjeleket a felszínen – feltehetőleg túlélőket. Senessa le akarta vinni a Daybreakert a felszínre, így készleteket, szállást és orvosságot nyújthatnak, de Dal kigúnyolta az ötletet és átsétált a fő kilátóablakhoz.

A Lovag társa informálta Senessát, hogy a Daybreakert hatástalanítani az ionmező, de a miriali vélte, hogy kötelessége ezt akárhogyan is, de véghezvinni – amit a Jedi jóváhagyott. Ugyanakkor Dal továbbra is csendben figyelte a lepusztult bolygót, arra sarkallva a Jedit, hogy egy csendes beszélgetéshez csatlakozzon hozzá. A cathar tiszt kérte a Jedit, hogy engedje elmenni a hajót a túlélők segítése helyett, mivel neki volt egy családja, akihez vissza kart menni, és kenőpénzként felajánlotta a fregatt medikai készleteit cserébe, hogy lebeszéli Senessát az ötletéről. Amint a páros visszatért a doktorhoz és a Jedi társához, a Lovag informálta Senessát, hogy Dal próbálta megvesztegetni, és el kellene távolítani a parancsnoki pozícióból. Feldühödve, Dal kirontott a mentőkabinokhoz, míg Senessa informálta a közelgő küldetésük csapatát, valamint az orvosok és a katonák egyhangúan elfogadták a túlélők megsegítését.

Leszámolás

Var Suthra: "Újabb vészjelet kaptunk a Tythonról. Küldjék át most…" Satele Shan: "…Darth Angral támadása alatt. Védő vadászgépeket kiküldeni… …Angral csatacirkálója… hadrendbe állít… energiafegyvert… a hajóink nem tudják elhagyni a Tython légkörét… csapdába estünk…" Godera doktor: "Ez megmagyarázza, hogy Angral miért hagyott fel oly gyorsan az Uphradessel. Már kiválasztotta új célpontját." Jedi Lovag: "Küldjék el, amijük van a Tythonra! Most, tábornok!" - A Lovag és a személyzet megtudja, hogy Angral megtámadta a Tythont.

Amint a Daybreaker személyzete felkészült a bolygó megközelítésére, a Lovag és a Jedi társa visszatért hajójukhoz és kapcsolatba léptek Suthra tábornokkal. A mon kalamári elkezdte az előkészületeket az élelmiszerjegyekre, miután megtudta, hogy mi történt az Uphradesen és a Daybreakeren, de a beszélgetésüket félbeszakította egy vészjel a Tythonról. Shan nagymester segítséget kért a Lovagtól és Suthrától, mivel az Oppressor épp megérkezett a Tython-rendszerbe – Angral következő célpontja maga a Tython volt. Az Oppressor hadrendbe állította a Börtönbolygó technológia mikro-robbantó verzióit, ideiglenesen ionizálva a Tython légkörét és az ellene mobilizált köztársasági vadászokat semlegesítve. Amint Shan adása hirtelen megszakadt, a többiek felismerték, hogy Angral az új célpont miatt hagyta el az Uphradest annyira gyorsan. Utasítva a tábornokot, hogy az összes elérhető erőt azonnal küldje a Tythonra, a Lovag kész volt elutazni a bolygóra, mikor Godera félbeszakította a Jedit a Desolatorról szóló információval. Miután áttanulmányozta a fegyver terveit, a tudós meghatározta, hogy ugyanazt a hibát örökölte, mint elődje, a Börtönbolygó: rengeteg időt vett igénybe az újratöltés a tüzelés előtt. Godera javasolta, hogy a Lovag és az Oppressor fedélzetén lévő személyzet hatástalanítsa a Pusztítót, mielőtt az tüzelni tudna, a tervet a Jedi el is fogadta. Míg a legénység a Tythonra rohant, Godera tovább tanulmányozta a Pusztítót a hibáit keresve, és Suthra erősítést gyűjtött a Rendtől a Mag összes elérhető forrásából.

Angral hajójához közel törve ki a hiperűrből, a legénység képes volt elkerülni az Oppressor turbólézereit és biztonságban leszállni a cirkálóra. Ott kapcsolatba léptek Godera doktorral, aki meghatározta, hogy Angral megerősítette hajója reaktorát, hogy megbirkózzon a Pusztító energiakövetelményeivel – amit Godera tudott meg a tudós kivallatása alatt. Hogy a Pusztító kikapcsoljon, az Oppressor legalább 3 reaktor reléjét kellett túlhevíteni. Teeseven önként hátul maradt és érintkezett a hadihajó rendszereivel, hogy szétválassza a biztonsági protokollokat, és Angral elkezdte zavarni adásukat, mikor Suthra sok szerencsét kívánt a Lovagnak. Felkészülve a harcra, Carsen és mestere kiszállt és az Oppressor mélységei felé tartottak. Majdnem azonnal véderőkkel kerültek szembe: számos birodalmi katona és egy Sith tanítvány került szembe a két Jedivel, és a Lovag gyorsan felfedezte, hogy Angral Ötös Jelzésű Áramőröket vetett be kettejük ellen.

Egyre messzebbre jutottak, egyre erősebb ellenállás várt rájuk, de együtt a két Jedi levágott minden Áramőrt, tanítványt, vagy katonát, aki keresztezte útjukat. Nem sokáig tartott, mire a Lovag és Carsen megérkezett az első reléhez, amit egy jól páncélozott birodalmi harci droid védett, és túlterhelték azt. Erre féltucatnyi birodalmi katona érkezett válaszul, akik tüzet nyitottak a két Jedire, amint több katona rontott be a kamrába egy másik bejáratból. Elkerülve a sugárlövedékeket, a páros legyőzte támadóit és a szomszédos kamra reaktor reléje felé indultak, amit még egy harci droid őrzött. Ennek a reaktornak a túlhevítése felkeltette néhány harci droid és Áramőr figyelmét, de a Jedik nem álltak meg a küldetés alatt. Miután hatástalanították a harmadik relét, a Lovag és Carsen a hajó hídja felé rohant, hogy szembeszegüljenek Angrallal. Megölve a hajó biztonsági főnökét, Souske-t, a Lovag felhasználta a főnök biztonsági őrhelyét, hogy kinyissa a hídra nyíló ajtót, és a két Jedi átverekedte magát az utolsó ellenféllel telített folyosót, hogy elérjék céljukat. Maga a Sith nagyúr a híd legvégében állt, nézve a Tythont a híd kémlelő ablakán, míg várt ellenfelei megérkezésére. Angral félresöpörte a Lovag ajánlatát, hogy adja meg magát, és Carsen hirtelen meglepte mesterét, mikor felment a lépcsőn, hogy a Sith nagyúr mellé álljon. A Lovag rémületére Carsen utasította Angralt, hogy ölje meg a Jedit egy mély férfias hanggal, és a Sith nagyúr megígérte mesterének, hogy így fog tenni – a Császár uralta korábbi Gyermekét.

Röviden kiengedett a Császár akarata alól, Carsen térdeire rogyott zavarában, amint Angral emlékeztette örökségére a Császár Gyermekeként és kérte a padawant, hogy csatlakozzon hozzá. Ugyanakkor Carsen mestere előrelépett és unszolta a nőt, hogy harcoljon a Császár befolyása ellen, és a fiatal nő eltaszította a Sith akaratát egy hatalmas erőfeszítéssel. Csalódva, Angral kivonta fénykardját és a pengével és villámokkal egyaránt támadta a Lovagot. Az idősebb Sith roppant erős volt, de hatalma nem volt elég a két Jedi legyőzésére, akik ellen irányultak. Csapásról csapásra együttmozogva Angrallal, a Lovag lassan elvezette a Sith nagyurat az ablaktól az alsóbb szint lépcsője felé, és a párbajnak akkor lett vége, mikor a Jedi fegyverének egy csapása lebukdácsoltatta Angralt a lépcsőn. A sérült Sith a lábra állással küzdött, amint a Lovag közeledett, fegyverét még mindig működésben hagyta, de a Jedit félbeszakították, mikor a sötét oldal energiájának felhője elnyelte Carsent, és a nő szabadjára engedett egy kopár-fehér villámcsapást a mesterére. Amint Angral holtan rogyott a padlóra, a most megszállott padawan magához hívta a Sith vörös pengéjű kardját és megpörgette azt, a testét csillámló sötét Erő-energia fedte. Carsen mesterére támadott, aki blokkolta a padawan fénykardcsapását és visszataszította, de megszállott nő megidézett egy Erő-robbanást, amit a Lovagot hátralökte Angral testén túlra és a földre zuhant.

Vissza a lépcsőn a híd legfelsőbb szintjére, Carsen állva nézte, amint a Lovag felkelt és tájékoztatta a Császárt, hogy Angral halott. Bábként használva a nőt, amint vissza és előre járkáltatta, a Császár érzéketlen hangja még egyszer előjött Carsen szájából és informálta a Lovagot, hogy látomásokban látta a Jedit – és hogy nem fogja engedni, hogy azok a jövők megvalósuljanak. A Császár utána arra kényszerítette Carsent, hogy még egyszer elővegye Angral kardját és támadjon, előre és vissza harcolva a Lovaggal a hídon, míg a Jedi lefegyverezte őt egy jól helyezett csapással. A Császár kifejezte haragját, amiért Carsen ellenállt az irányításának és felkészült elmében és testben dominálni felette, hogy újra a fegyverévé formálja. Ugyanakkor, mikor a nő teste felemelkedett a padlóról és elkezdett vörös Erő-energiával vibrálni, Carsen nem akarta megölni mesterét – megadva a Lovagnak a reményt, hogy még mindig képes harcolni. Carsen tanítója unszolta őt, hogy maradjon erős, emlékeztetve őt, hogy ő választotta a Jedivé válást, és hogy a Császár csak akkor uralhatja, ha megengedi neki. Arany Erő-energia kitöréssel, a padawan megtisztította az elméjét a Császár akaratától és véglegesen elvágta a köteléket közöttük, az irányítása alól kiszabadítva magát. Megkönnyebbülve és megdöbbenve az iránt, hogy túlélték, a két Jedi kénytelen volt rövidre vágni győzelmük ünneplését, mikor az éppen megérkezett köztársasági vadászok elkezdték bombázni az Oppressort. Aamint a robbanások elkezdték tönkretenni a hadicirkálót, a duó visszasietett hajójához és elhagyták a haldokló hadihajót, mielőtt az felrobbant.

Visszatérés a Tythonra

"Elvesztettük egyik legnemesebb mesterünket, de a helyébe egy vele nem egyenrangú Jedi áll." - Satele Shan nagymester, dicsérve a Lovagot.

Ahogy a Lovag és személyzete elnavigált az Oppressor roncsától, a megdöbbent Shan nagymester érintkezett velük. Gratulálva a csoportnak a sikerhez, kérte őket, hogy térjenek vissza a Tythonra és találkozzanak a Tanáccsal a Templomban. A Tanácsteremben Shan megköszönte a Lovagnak és Carsennek hősies erőfeszítéseiket és megdicsérte őket bátorságukért. Shan utána a Lovagnak adományozta a "Tython Hőse" címet, megjegyezve, hogy Din milyen büszke lenne, ha még élne. A nő Carsent teljes értékű Jedi lovaggá léptette elő, a Lovag és Kiwiiks áldásával, és informálta Carsent, hogy sosem vesztette el hitét a padawanban. Jaric Kaedan mester aggódva hallotta, ahogy a Lovag megemlítette a Császárt, de Carsen és korábbi mestere biztosította a Tanácsot, hogy a Császárnak többé nincs hatalma felette.

Suthra utána megosztotta a Tanáccsal, hogy Angral veresége ellenére egy konfliktus kezdődik kirobbanni a galaxisban. Angral akciói feszültté tették a Birodalom és a Köztársaság közötti kapcsolatot, és a váratlan politikai nyomás még egy háborút nyithat meg. Az Angrallal való konfliktus, kombinálva a két hatalom közötti eseményekkel és csatákkal, felmelegítették a Hidegháborút – a Galaktikus Háború elkezdődött.

Utazás a galaxisban

A Tython feletti csatát követően Tython Hőse és legénysége egy jól megérdemelt hősi pihenésnek vágott neki. A trió a galaxisban utazott néhány hónapig, új helyeket fedeztek fel és szükség esetén embereket segítettek, és az utazásuk alatt Carsennel kapcsolatba lépett néhány barátja a Nar Shaddaan. Miután elmenekült a Sith űrből, Carsen 8 évig élt a Nar Shaddaan egy csoportnyi menekülttel az Alsó Ipari Szektorban, mielőtt találkozott Kiwiiksel és Jedi lett belőle, és az akkori barátaiknak segítségre volt szükségük. Az idegen menekülteknek medikai csomagok és készletek kellettek a túlélésért, és Carsen határozottan menni akart segíteni gyermekkori barátain. Semmi sem volt rendben a holdon ugyan; mielőtt Carsen elment, szembekerült az Ur'kossags bandával, akik a menekülteket terrorizálták. A találkozás fanyarul ment, és kénytelen volt megölni néhány bandatagot. Bár Carsen nem ismerte fel, a barátainak tett akcióinak rossz híre kelt, és a csoport szenvedett meg érte: néhányan érintkezett velük, és más menekültek félt a csoporttól. Enaq nevű evocii barátja megköszönte Carsennek a segítséget, de egy Darshyn nevű másik menekült dühös volt, hogy visszatért. Carsen meglepetten vette tudomásul akciói következményeit, de biztos maradt abban, hogy jól cselekedett.

Vadászat a Császárra

"Az Erő veled van - most és örökké." - Orgus Din mester Erő-szelleme, korábbi tanítványának.

Ugyanakkor a legénység nyugalma megszűnt, mikor a Lovagot meglátogatta Orgus mester Erő-szelleme. Din szelleme utasította korábbi tanítványát, hogy menjen a Tatooine-ra, ahol a Jedi találni fog egy hajót, ami a sivatagban lezuhant, mielőtt figyelmeztette a Hőst, hogy a Császár hatalma nő, és hogy bármely áron meg kell állítania. Informálva Carsent és Teesevent Din üzenetéről, a Lovag a Tatooine-ra ment és követte az Erő hívását a keleti Jundland sivatagba. Ott a Lovag és társai rátaláltak egy lezuhant Jedi hajóra, amit Sith Fosztogatók támadtak. Miután legyőzték a Sith-eket, a Hős találkozott egy Jomar Chul nevű zabrak Jedivel, aki a hajó roncsain belül meditált. Felismerve a Lovagot a Tython Hőseként, Chul megköszönte a Hős segítségét és kapcsolatba lépett a kel dor Tol Braga Jedi mesterrel. Ő jelentette az ütközést és sérülést Bragának, aki utasította Chult, hogy adja oda a Lovagnak az érzékelő hajónapló összeállítását, amit Chul hordozott. Chul egy ellenséges rendszert figyelt és az ő dolga volt elvinni az eredő érzékelő naplókat a Jedi Tanácsnak, de Braga megparancsolta a megsérült Jedinek, hogy várjon meg egy orvosi kompot.

A Hős elvitte a naplókat a Tythonra, ahol Braga mester kérte a Lovagot, hogy csatlakozzon egy csapásmérő csapathoz, amit ő alapított. Braga és néhány más Jedi felfedezte, hogy a Császár egy űrállomást tart fenn a Dromund Kaas birodalmi főváros felett, és hogy a legtöbb idejét az állomáson töltötte. A kel dor azt tervezte, hogy összerak egy Jedikből álló csapásmérő csapatot, hogy elfogja a Császárt és a Tythonra vigye. Ugyanakkor az űrállomást egy álcázó berendezés rejti, amit felfedezni nem lehet. Braga egyik múltbéli tanítványa - Warren Sedoru, a csapásmérő csapat egyik tagja – a Balmorra háború sújtotta világán kereste az erős álcázó berendezést, amiről az a szóbeszéd járta, hogy azon a világon van. Sedoru éppen megerősítette a prototípus jelenlétét, és Braga elküldte a Hpst a Balmorrára, hogy segítse a többi Jedit a berendezés felkutatásában, így vissza tudnák fordítani azt.

A Balmorra csatamezői

"Megtudtuk, hogy a Birodalomnak van egy álcázó berendezés prototípusa a Balmorra egyik továbbfejlesztett fegyvergyárában. Ugyanez a technológia rejtőzik a Császár erődjében." - Warren Sedoru.

Még egyszer elhagyva a Tythont a hajójukon, a trió a Balmorrára utazott, és a Köztársaság ottani orbitális állomásán tették le. A Hőssel és csapatával aztán Sedoru érintkezett, aki elmagyarázta, hogy a helyi ellenállás már több mint 3 évtizede harcol a birodalmi okkupációval, még mielőtt a Köztársaság kénytelen volt visszavonulni a bolygóról a Coruscanti Egyezmény részeként. Az ellenállás fukar módon segítette őt a prototípus keresésében, a Köztársaság neheztelése ellenére, és előrehaladnak a küldetésben. Bár a Köztársasági Parancsnokság a bolygón éppen kapott egy kétségbeesett hívást egy ellenálló orvosi épületből a Farnel Előőrs közelében, Bogárvárosban – egy korábbi genetikai kutatócsoportosulásból, amit a rovarszerű colicoidok elfoglaltak – és kérték a Lovagot, hogy mentse meg a kórházat, hogy elnyerje az ellenállás bizalmát. Egy kompot elvitt az állomásról Farnelre, a Lovag és a társasága a létesítmény felé indult.

Belépve a bunkerbe, a páros az orvosi épületre a colicoidok rajzó támadása alatt leltek. Gyorsan elintézték az érző rovarszerűeket, a Lovag beszélt az ellenállás kapcsolatával, egy Archiban Kimble nevű férfival. Kimble, akit inkább "Dokinak" ismertek, azonnal gondjaiba vette a csapatot és elkezdte irányítani őket, hogy vigyék el a betegeket. A Lovag beszélt Kimble-vel, aki figyelmeztette a Lovagot, hogy a colicoidok úton vannak, és a Jedi megparancsolta az orvosnak, hogy menjen vissza. Éppen akkor a colicoidok elkezdtek kitörni a földből és következő folyosón. Míg Kimble és az ellenállás tagjai a veszély elől elvitték a betegeket, a Lovag és a Jedi társa átküzdte magát a rovarszerűek raján. Hogy megállítsa a támadásokat, a Lovag darabokat szedett ki a mennyezetről, hogy feleméssze a 4 csatornát, amit a colicoidok használtak a kórházba való bejutáshoz, néhány tucatnyi ellenség ellenállásának ellenére is. A Jedi utána követte Kimble-t és a többieket vissza a létesítmény biztonsági termébe, ahol Kimble evakuációt tervezett. Ugyanakkor néhány beteg elmozdítása túl kritikus volt, és a birodalmi katonák ellopták az összes trauma csomagot a saját katonáik számára a közeli Markaran síkságon. Míg az ellenállás elvitte a hordozhatóbb betegeket, a Lovag elvitt egy kompot a Jacent völgybe és visszaszerezte a készleteket az ott állomásozó birodalmiaktól.

Visszatérve a kórházba, a Jedi elvitte a trauma készleteket Kimble-nek, mikor Sedoru megérkezett. Az ellenállás elfogadta, hogy segít megtalálni a prototípust, de be kellett jutniuk a birodalmi számítógépes hálózatba, és az egyetlen kapcsolódó pont Sobrikban volt – a Birodalom műveleti bázisa a Balmorrán. A várost szigorúan őrizték a birodalmi légiósok és erős harci droidok, és a parancsnokuk ismeretes volt az észlelt támadásokra való agresszív válaszolásra. Az ellenállás terve az volt, hogy a Jediknek meg kellett támadni néhány kommunikációs relét, amik Sobrik hálózatához kapcsolódtak, elvonva a birodalmi erőket a városból, így az ellenállás beosonhatna és bejuthatna a komputerrendszerbe. Mivel Sedoru már nem volt eléggé képzett és gyors a sok ellenséggel való elbánáshoz, a Hős és a Lovag társa visszatért a Jacent völgybe, hogy megtámadják a birodalmiak Jacent táborát. Átküzdve magukat az erős birodalmiakon, a duó elérte a tábor kommunikációs rendszereit és aktiválták a segélyhívást. Mielőtt az erősítés megérkezett, a Hős kirohant a területről és a Balmorrai Fegyvergyárba tartott. Ott a Lovag aktivált egy másik segélyhívást, majd megismételte a folyamatot a közeli Hódító Táborban. A Hőssel utána kapcsolatba lépett Sedoru, aki utasította Jedi társát, hogy találkozzon az ellenálló csapásmérő csapattal Sobrikban. Átküzdve magát a város megmaradt védelmén, a Lovag és társa találkozott Kimble-vel és a többiekkel Sobrik járműraktárában.

Kimble-vel beszélve, a Lovag megtudta, hogy a csapásmérő csapat már elfoglalta a raktárt és megszerezte az információt, de amint elmentek, egy birodalmi orvosi transzport landolt az épületnél. A csapat vezetője, egy Avers nevű férfi tüzet nyitott embereivel és megölték a legtöbb birodalmit. A kettőt félbeszakították, mikor Larkin őrnagy, az egyik fogvatartott túlélő a lenti szintről Avers és Kimble felé kiáltotta, hogy az emberei haldoklanak. Mint sok ellenálló, Avers mély gyűlöletet érzett a birodalmiak iránt az évtizedek óta tartó okkupáció miatt, és boldogabban hagyná sebesült ellenségeit meghalni. A Hős ugyanakkor javasolta Kimble-nek a birodalmi sebesültek segítését, de egy bejövő adás félbeszakította Sedorutól. Az idősebb férfi figyelmeztette Jedi társát, hogy a jelenlegi harc Sobrik körül felkavart egy colicoid fészket, és a rovarszerűek a város külső részein rajzanak. A csapásmérő csapatnak azonnal távoznia kellett, különben ellepik őket, és Avers megparancsolta egységének, hogy félelmükben iramodjanak. Ugyanakkor Larkin őrmester képtelen volt elvinni embereit, és Kimble segíteni akart – nem hagyhatja el a sebesülteket, tekintet nélkül, hogy kit szolgálnak -, de szükséges volt, hogy a Lovag feltartsa a colicoidokat. Míg Kimble a 3 sebesült birodalmi felé tartott, Larkin segítette a Lovagot és Jedi társát a rovarszerűek rajzásától védeni a raktárt. Hálás volt és elámult, amiért a Hős kockáztatta életét a Birodalom katonáinak segítéséért, Larkin megköszönte a Jedinek és megígérte, hogy elterjeszti az eseményt a katonatársai között, mielőtt elmegy. Kimble informálta a Lovagot egy közelben lévő siklóról, de mivel az együléses volt, a Jedi szólt az orvosnak, hogy vigye el. Mielőtt elment, megadta a Hősnek az ellenálló bázis koordinátáit, ahol Sedoru volt, és a Lovag elhagyta a birodalmi irányítású várost.

Sedoru az ellenállás irányítása alatt álló Troida Katonai Műhelyben volt a Gorinth kanyonban, ahol Kimble-vel, Nikollan Korddal – az egyik legnagyobb ellenálló vezérrel – és Finley ezredessel, a Köztársaság Ötödik Expedíciós Erő parancsnokával találkozott. Az adatot azon küldetéskor szerezték meg, mikor Sobrik felfedte az egyik ellenálló ügynök helyzetét, aki az álcázó berendezés után nyomozott az elfogása előtt. A Hódító Táborban tartották a bázis erősen megerősített Taktikai Hadműveleti Központban, amit rengeteg birodalmi katona védett, de az információja fontos volt a prototípus megtalálásához. Finley katonái nem tudták megközelíteni a bázist anélkül, hogy a birodalmiak ne emelhessék fel a vészpajzsokat, így Kord javasolta, hogy a Hős lopózzon be az épületbe és deaktiválja a pajzsokat, mielőtt a birodalmiak bezárhatnák őket. Míg Finley katonái eltereli a közelben a birodalmi erőket a Hósító Tábortól, Sedoru elviszi az ellenálló erőket a bázishoz és a Lovag deaktiválja a pajzsokat. Amint Finley és Kord elment felkészíteni erőiket, Sedoru figyelmeztette Jedi társát, hogy tartsa a szemét az ellenálló vezéren - Kord kéme volt a kulcs a hadművelethez, és ő tudta ezt. A Hős és Jedi társa elindult a Műhelyből és a bolygó csata sújtotta felszínén mentek, megérkezve a Gorinth Előőrshöz.

Ott a kettőssel kapcsolatba lépett Sedoru és Kord, akik céljukat mérték fel egy fenti helyen - a Birodalom leszállított vadászó-gyilkoló droidokat a Lovag és a Hódító Bázis között. Finley katonái megkezdték elterelésüket a birodalmiak megtámadásával egy sorozatnyi generátor közelében, de a harci droidok jelezhetnek a Hódító Bázisnak a pajzsok bezárására, ha azok szembekerülnek a köztársasági erőkkel. Továbbhaladva a cél felé, a Lovag rátalált és gyorsan megsemmisítette az öt harci droidot, mielőtt a segélyjelzéseiket elküldhették volna, biztosítva, hogy a célpont gyanútlan maradt a küszöbön álló támadás iránt. Nem sokkal azután, a Hős megérkezett a Hódító Táborhoz, amit egy elhagyatott bányába és körébe építettek. A hely az ellenállás Győzelem Táborának eredeti otthona volt, de a birodalmiak elfoglalták a bázist az ellenállás nagy kárára és átnevezték azt. A Lovag és a Jedi társa leereszkedett a platformokról és hídjárókról, amik a körkörös szakadékot hálózták be, végezve a védőkkel, akikkel szembeszálltak, mielőtt az ellenség riadóztathatott volna. A duó sikeresen elérte az alját anélkül, hogy riadóztathatták volna a központi védelmet, lehetővé téve, hogy biztonságosan beosonjanak az épületbe. Miután hatástalanították a külső vészajtó kontrolljait, a páros átverekedte magát a birodalmi védőkön és épp időben elérték a parancsnoki termet, hogy megállítsák a belső irányítást az aktiválódástól. Ugyanakkor a birodalmi parancsnok beindította a bázis önmegsemmisítő mechanizmusát a dac utolsó tetteként, arra kényszerítve a Hőst, hogy megsemmisítse a központ taktikai parancsnoki tisztjét és megszerezze az önmegsemmisítő kódokat. A Lovag időben deaktiválni tudta az önmegsemmisítőt és megkezdte a központ celláinak felkeresését.

Ott a Jedik találtak egy ellenálló ügynököt, egy Madel nevű embert, és kiengedte cellájából, mikor Sedoru, Kimble, Finley és Kord megérkezett az ellenálló csapattal. Amint Kimble elkezdte megvizsgálni az egészségét, a többiek kikérdezték őt a prototípus hollétéről. Madel állította, hogy az eszközt elvitték a bolygóról, mikor a Köztársaság betolakodott nem olyan régen, de Sedoru érezte, hogy a nő hazudik. Mikor továbbkérdezősködött, Madel csak azt ígérte, hogy akkor mondja el az igazat, ha a Hős nem engedi Kordnak megölni őt, és a Lovag beleegyezett. Madel utána szégyenteljesen felfedte, hogy bár megtudta, hogy a prototípus a Balmorrai Fegyvergyárban volt, a Birodalomnak elárulta az ellenállás jelenlétét, miután megkínozták, és erre Kord elővette sugárvetőjét és megkísérelte lelőni őt. Bár Finley megakadályozta Kordot, mielőtt a Lovag fénykardját elővéve Madel elé tudott lépni, és emlékeztette az ellenálló vezért, hogy Madel információkat tud az ellenségről. A Lovag elfogadta ezt és átadta az ezredesnek, feldühítve Kordot, de elnyerve Kimble háláját.

Miután Kord és Finley elment, Sedoru és a Hős terveket kezdett szőni a gyárba való behatolásról. Ugyanakkor Kimble közbelépett és kérte, hogy társuljon a Lovaghoz, mivel jártas volt a gyár alaprajzáról és védelméről. Beleegyezve, a Lovag a gyárhoz ment, míg a Jedi társa visszatért hajójukhoz és Sedoru koordinált egy támadást a Birodalom ellen Finley-vel, hogy megtisztítsák az utat a célponthoz. Míg Kimble orvosi támogatást nyújtott, a Lovag egyedül átverekedte magát a birodalmi erőkön a Sundari síkságnál és bejutott a birodalmi gyárba, átvágva a védelmen. Odabent a páros próbált bejutni az egyik turbóliftbe, de a rendszer le volt zárva. Mikor Kimble elkezdte a vezérlőket feltörni, a turbólift elindult és lehozott egy Remmy nevű férfit, aki meglepődött Kimble-t látva – úgy tudta, hogy a birodalmiak megölték Kimble-t utolsó találkozásuk óta. Remmy egy gyári alkalmazott volt, aki túlélte a birodalmi okkupációt úgy, hogy tettette az együttműködést és a tisztviselők rivalizálását kihasználva elintézte, hogy sosem vádolták meg szabotázsaiért. Mikor Remmy megtudta, hogy a párosnak be kell jutnia a felsőbb szintekre, boldogan segített, mivel a hulladékkezelés volt a feladata és birtokolt egy adatkártyát a turbólifthez való hozzáféréshez, de az őrök miatt aggódott. Remmy utána elhagyta a gyárat azon a lyukon keresztül, amit a Lovag vágott a gyár védelmében.

Ugyanakkor, mielőtt a Hős és Kimble folytatni tudta volna, Finley lépett kapcsolatba velük. Az ellenállás megtudta, hogy a birodalmiak átdolgozták az álcázó berendezést a rakétájuk és fegyverzetük felhasználásához, potenciális lehetőséget adva nekik, hogy felfedhetetlen támadásokat indítsanak az ellenségeik ellen. A Lovag egyetértett, mikor az ezredes kérte, hogy a Jedi szerezze vissza az összes adatot, és a páros felment a lifttel a prototípust és egy számítógépes csatlakozót keresve, hogy Kimble bejusson. A kutatóépületben a Lovag gyorsan legyőzte a gyanútlan őröket és megsemmisítette az összes prototípus fegyvert. Találva egy közeli komputeres terminált, a Hős elkezdett bejutni a fájlokba, de csak azt találta, hogy elkezdték törölni magukat. Kimble emlékezett, hogy a turbólift adatkártyát ugyanúgy használják, mint a terminált, és át tudta másolni a fájlokat a kártyára, mielőtt véglegesen kitörlődnek.

A Hős gratulált Kimble-nek gyors gondolkodásáért, de közbeszóltak a létesítmény szirénái. A duó a hangárhoz sietett, ahol az álcázó berendezés volt, de egy Razik nevű Sith nagyúr elzárta útjukat. Razik és őrei próbálták megölni a Jedit és Kimble-t, de a Lovag sikeresen legyőzte őt és gárdáját különösebb gond nélkül. Ugyanakkor egy rosszabb meglepetés várt bent: Nikollan Kord és Avers próbált meglépni a prototípussal, egy lopott birodalmi transzportot felhasználva az épületbe való bejutáshoz. Kord a Lovag felé emelte a sugárvetőjét, kinyilvánítva, hogy az eszköz a Balmorra népéé, és Avers megvetően gúnyolta a Hőst, hogy arra kérte őket, higgyenek egy olyan Köztársaságban, ami elhagyta őket a Birodalomnak. Kord próbált rájátszani a Jedi igazságrajongására, hogy az eszközt kárpótlásként említette az több évtizedes háborúért, de a Hős megfordította a beszélgetést és felajánlotta a rakétaálcázó adatot a prototípusért cserébe. Az ellenálló vezér elfogadta, elvette az adatot és elhagyta a létesítmény a kompján, míg otthagyta Kimble-t és a Lovagot, hogy foglalkozzanak a prototípussal.

Amint ketten védték a prototípust, Kimble kérte, hogy csatlakozhasson a Jedi legénységéhez, mivel többé nem dolgozna az ellenállással az iménti akcióik fényében. A Lovag boldogan elfogadta, és a Hős egy közeli ellenálláshoz küzdte magát, míg Kimble az álcázó berendezést cipelte. Ott ketten elvittek egy kompot vissza Rovarvárosa és találkoztak Sedoruval és Finley-vel. Az ezredes ingerült volt, mert az ellenállás megszerezte az álcázó berendezést és azzal érvelt, hogy nem volt diplomatikus, mikor a Lovag sürgette, hogy mutassa meg a balmorraiaknak, hogy a Köztársaság segíteni akar, nem hódítani. Sedoru örömmel látta az álcázó berendezést és, miután megkérte a Hőst, hogy lépjen kapcsolatba Braga mesterrel, lement, hogy elvigye azt a Tythonra.

A Császár Haragja

"Milyen rejtélyes tud lenni az Erő. Egy árulót jöttem keresni, ehelyett téged talállak. Közeledik az idő." "Nem értesz semmit. Ismersz engem, Sith?" - Scourge nagyúr találkozik a Hőssel.

A Lovag felment Kimble-vel az orbitális állomásra, ahol Kimble telepedett le, mielőtt csatlakozott Teesevenhez, Carsenhez és a Lovaghoz a főkabinban. Ott négyen kapcsolatba léptek Bragával a Tythonon és jelentették küldetésük sikerét. Braga gratulált a Hősnek és megkérdezte, hogy ment a munka Sedoruval, mielőtt felhozta a csapat következő feladatát: a kel dor tanítványa, Sajar bajban volt a Quesh bolygón. Sajar a Birodalom Sötét Tanácsának tagja volt, aki 3 napig párbajozott a Nagy Galaktikus Háború idején. Ketten megvitatták az Erő világos és sötét oldalát a párbajuk alatt, és véget ért, mikor Braga sikeresen meggyőzte Sajart, hogy hagyja el a sötét oldalt és válassza a Jedik útját. Sajar utolsó megbízatása a Köztársaság Katonai Adrenalin Kutató Bázisának őrzése volt a Quesh bolygón, ami a kémiai anyagokért volt értékes, amiket adrenalinként használtak, ami egy igazán csendes küldetés lehetett, ha a Birodalom nem támadott.

Sajar nem válaszolt mestere holohívásaira, de egy katona a bázisnál kapcsolatba lépett Bragával és informálta őt, hogy a csoportot körbevették a birodalmi erők, és hogy Sajar valamiért nem cselekszik. A kel dor kérte a Hőst és csapatát, hogy találják meg és segítsék Sajart, mivel a katonai bázis el fog esni a Jedik segítsége nélkül. Miután Braga lezárta az adást, a Hőst újból meglátogatta Din mester szelleme, aki figyelmeztette a Lovagot Sajar helyzetéről és kérte tanítványát, hogy segítsen rajta. Mint a Balmorrán, a csoportnak le kellett tennie a hajót a Quesh Orbitális Állomáson, ahol beoltották őket a bolygó mérgező atmoszférája ellen, mielőtt komppal lementek volna a felszínre. Megérkezvén a Köztársasági Hadműveleti Főhadiszállásra, a Hős és társa délre indult a Köztársaság Adrenalin Kutató Létesítményébe és átvágták magukat az odavezető út birodalmi erőin.

Az épületben a Lovag rátalált Sajarra, aki meg volt alázva, amiért Braga elküldte a Jediket a megtalálására. Sajar felfedte bujdosásának okát – az erői elfogtak néhány birodalmi felderítőt és hozzájuk küldték kivallatásra. Ugyanakkor ő elvesztette érzései felett az irányítást és dühében megölte őket, hazudva embereinek a halálukról. Mikor a fő birodalmi erők odakint megérkeztek, Sajar újra elvesztette a fejék és gondolattal a felderítők holttestét az ellenséghez dobta, felfedve arcát. Egy birodalmi tiszt felismerte a korábbi Sith nagyurat, és figyelmeztette őt, hogy a Császár Haragja közeleg - Sajar meg fog bűnhődni a Birodalom elleni bűneiért. Sajar a Haragot a Császár ősi szolgájaként írta le, akitől még a Sötét Tanács is rettegett, és a padawan eldöntötte, hogy inkább Jediként hal meg, minthogy harcolna és a sötét oldalra térne.

A beszélgetésüket megszakította Gundo őrmester a 86-ik Gyalogságtól, aki jelentette, hogy a birodalmi erők odakint gyülekeznek. Gundo mérnökei összetákoltak néhány sugárpajzsot, de időbe telik azok felállítása. A Hős átvette a parancsnokságot, utasítva Sajart, hogy segítsen készenlétbe helyezni a pajzsokat, míg a Lovag védte a létesítmény bejáratát a köztársasági katonákkal. Sajar beleegyezett, mikor birodalmi erők törtek be a bázisra, arra kényszerítve a Hőst és társait, hogy az őrök segítségére siessenek. A Sith Fosztogatók, beavatottak, birodalmi kommandósok és egyéb katonák egy csapásmérő ereje ellepte a köztársasági őröket és elárasztották a főbejáratot, hogy elérjék a kutatókamrát, de a Lovag megállította támadásukat és szünet nélkül nyomta vissza a birodalmiakat a főbejáraton, míg a mérnökök aktiválták a pajzsokat. Most a bázis viszonylag védve volt, a Hős elment beszélni Gundóval. A katona magabiztos volt, miszerint a bázis ki tud tartani az erősítések megérkezéséig, de hirtelen mozgolódást fedezett fel a pajzson kívül.

A zöld energiamezőn keresztül a Lovag felismert egy páncélozott Sith nagyurat, aki láthatólag észrevette a Jedit. Eltűnődve az Erő különös használatán, a Császár Haragja – Scourge nagyúr – lehetővé tette a Lovagnak, hogy megtartsa Sajart és elmenjen jelenteni a Császárnak, bár előtte figyelmeztette a Jedit, hogy Sajar gyönge, és hogy ő és a Hős újból találkozni fognak. Zavarában a Lovag rálelt Sajarra, aki hasznosat nyújtott a sugárpajzsok éppen időbeni beindításánál, és megtudta, hogy a korábbi Sith nagyúr bizonytalan a következő teendőkről. A Lovag javaslatára Sajar bevárta a Köztársaság erősítését és a Jedi Tanácshoz fordult. Mikor Sajar állította, hogy kudarcot okozott Bragának, a Hős azzal vigasztalta, hogy Braga azért küldte a Lovagot Sajar megsegítésére, mert törődött a tanítványaival. Köszönetet mondva a Jediknek, Sajar a létesítményben maradt, míg a Lovag és a Hős kísérete visszatért hajójára.

Vadászat a tervekre

"Megcsináltam! Megszereztem a Császár erődjének technikai leírásait. Tartalmazzák az egész védelmi hálózat vázlatát. Ezzel és az álcázó berendezés prototípusával, amit a Balmorrán megszereztetek, mindenünk megvan, ami kell a Császár elfogásához." - Leeha Narezz, a tervek sikeres felfedezéséről.

A hajón a Hős kapcsolatba lépett Bragával és tájékoztatta őt a Queshen történtekről. A Lovag megkérdezte a Jedi mestert, hogy mit tud a Császár Haragjáról, de a Jedi Tancsá csupán a címről hallott, semmi másról. Braga következő megbízatása a Jediknek az volt, hogy utazzanak el a Hoth bolygóra, ahol Leeha Narezz Jedi lovag egy új célt üldöz a csapásmérő csapatnak. Mikor a Hős orbitális pályára ért, Narezz kapcsolatba lépett a hajó személyzetével. A nautoli elmagyarázta, hogy a Nagy Galaktikus Háború idején birodalmi és köztársasági erők csaptak össze egy masszív orbitális csatában, és rengeteg hajó csapódott a bolygó felszínébe. A hideg levegő rendkívül jól megóvta a roncsokat, kalózokat vonzva a Fehér Bendő szervezetből a roncs kiguberálására és a birodalmi erőket a megállításukra. A csapásmérő csapat célja a bolygón a Deference volt, egy birodalmi tudós hajója, aki megerősítette a Császár erődjének védelmét az utolsó háború alatt – az egyetlen nem Sith, aki az állomásra tette a lábát. A tudós hajója a bolygóra zuhant, de az teljes technikai leírást tartalmazott az állomásról. Mikor a Hőst meglepte Narezz információjának különlegessége, a nő informálta Lovag társát, hogy az adatot egy SIS támadás fedte fel a Birodalmi Hírszerzés bázisa iránt a Nar Shaddaan. Mivel a Hoth felszíni hőmérséklete befagyasztotta a legtöbb hajó hajtóművét, Narezz szólt a Jedinek, hogy dokkoljanak a Köztársaság orbitális állomásán és egy komppal menjenek a Köztársaság Aurek Bázisára.

Ugyanakkor a dolgok nem a tervnek megfelelően mentek, mikor a Lovag a felszínre érkezett. Egy birodalmi inváziós erő támadott, és Narezz kénytelen volt védeni a Köztársaság Cresh Előőrsöt a Hős üdvözlése helyett. Kapcsolatba lépett Jedi társával holokommon keresztül és kérte a Lovagot, hogy segítse a közeli támogató csapatukat. Fideltin Rusk őrnagy vezetésével, egy különítményt a 301-es Gyalogságezredből leszögezték a birodalmi kutaszdroidok, amik öngyilkos rohamot hajtottak végre – felrobbantak, mikor elég közel értek a köztársasági katonákhoz. Narezz koordinátáit követve a Lovag és társa átvágott a Jégtromper pusztaságon és leereszkedett a Félhold kanyonba, ahol Rusk egysége egy elhagyatott előőrsön dekkolt, amit az ortolai telepesek szoktak használni. Ott a páros a bázist birodalmi orvgyilkos droidok támadása alatt találta, valamint voltak ott kutaszdroidok is, amikről Narezz beszélt. A Hős gyorsan legyőzte a támadókat és megtalálta Ruskot, aki az ötfős csapat egyetlen túlélőjét – Murtag közlegényt - védte a birodalmiaktól. A chagriai magához utasította Murtagot a férfi sebei ellenére és sikeresnek jelentette a küldetést a Lovagnak, mivel a csapata kinyerte a térképeket a hajótemetőből a támadás előtt. Ugyanakkor Murtag egy újabb hullámnyi kutaszdroidot észlelt, arra kényszerítve a Lovagot, hogy a támadókkal foglalkozzon, míg Rusk a közlegényt védte. Miután a droidokat megsemmisítette, a Lovag utasította Ruskot, hogy menekítse ki Murtagot a legközelebbi orvosi központba. Engedelmeskedve, az őrnagy odaadta a térképeket a Jedinek és megígérte, hogy Narezznél fog találkozni a Jedivel egy új osztagával, amint lehetséges.

Amint Rusk elment, a Hőssel kapcsolatot teremtett Callan Grayne tábornok a Köztársasági Főparancsnokságtól, aki éppen orbitális pályára ért. Mivel a Jedi parancsnokolta a 301-es Gyalogezredből néhány emberét, kérte, hogy a Lovag visszatérvén segítsen a katonaságnak. Köztársasági megfigyelők készülő birodalmi fegyveres platformokat találtak az Aurek Bázis közelében, és Grayne azt akarta, hogy a Jedi pusztítsa el azokat azonnal, mielőtt az ellenség lelőné a köztársasági kompokat. A Lovag és Jedi társa azonnal a 3 fegyverplatformhoz ment, amik a Félhold kanyon szélénél sorakoztak. Meglepve a birodalmiakat, a duó gyorsan semlegesítette minden lövegállás védelmét és fegyverét, megfosztva a köztársasági bázist a fenyegetéstől. A Lovag a Cresh Előőrshöz utazott, ahol Narezz várt az ME-D droidjaival. Narezz tervezte és építette azokat, a droidoknak Jedi történelmet, filozófiát és egyéb ismeretet tanított a nautoli Jedi, és remélte, hogy egy nap Erő-érzékennyé válnak majd. A két lovag gyors társalgást nyitott a témával kapcsolatban, mivel Narezz úgy vélte, hogy a droidok talán a személyiségnél többet el tudnak sajátítani, ha elég sokáig futnak memóriatörlések nélkül. Ugyanakkor a beszélgetésüket félbeszakította az egyik droidja, aki lokalizált egy Pythar-osztályú birodalmi komphajót – ugyanolyan félét, amit kerestek -, amit birodalmi erők ásnak ki egy közeli jégbarlangban. A Hős szólt Narezz-nek, hogy értesítse Ruskot a barlangról azonnal, míg a két Jedi két irányból belépett a barlangba.

A Deference komp a Magashegyi oromban zuhant le, a Doromboló Szikla Geotermikus Üzeme mellett – egy olyan energia-installációnál, amit az ortolai telepesek építettek, ami most a Fehér Bendő kalózai birtokában volt. A Lovag a Doromboló Szikla nyugati oldalánál lépett be a barlangrendszerbe és gyorsan megölte a kiemelő technikusokat és az őreiket. Előbukkanva a barlangban, aminek mennyezetét a Deference áttörte, a Hős megsemmisített 3 védőágyút, majd Narezz-zel találkozott, aki megsérült az ágyúktól. Ugyanakkor Narezz-zel kapcsolatba lépett egy Lassicar nevű alak, aki mondta a nőnek, hogy tartsa meg megadási ígéretét, mivel 4 birodalmi rohamkatona közeledett. Narezz pillanatnyi türelmet kért, hogy elmagyarázza a Lovagnak a szituációt, amit Lassicar elfogadott, és a nő lezárta a holót. A nautoli csendben kifejtette, hogy csapdát állított, és hogy a Hősnek beszélnie Lassicarral – inkább érdekelt volt az elfogásukban a megölésük helyett. Visszaváltva az adásra, Narezz megengedte a Lovagnak, hogy falazzon úgy, hogy megkérdezi, ki az. A birodalmi magát és embereit a Birodalmi Gárda tagjaiként mutatta be, akiket speciálisan Jedik megölésére képeztek ki, és a Jediket megadásra utasította: létszámhátrányban voltak.

Akkor Narezz csapdája aktiválódott - Rusk és új csapata kötélen leereszkedett a barlangba, a Jedik javára billentve a mérleget. Rusk és Edder, Reico, Vanth, Voshpar és Dromol közlegények tüzet nyitottak, amint a birodalmiak támadtak, és a Hős gyorsan belépett a küzdelembe. A Jedi segítségével Rusk osztaga legyőzte a rohamkatonákat, de veszekedni kezdtek magukkal, mikor Rusk a Hőssel beszélt. A Lovag azonnal közbelépett és félbeszakította Dromolt, aki Vanth-tal és Edderrel vitatkozott a tapasztalat hiányáról, és emlékeztette őket a kötelességükről, és hogy elengedhetetlen félretenni az érzelmeket a csata forróságában, így másokat tudnak segíteni. Időközben Narezz kereste a roncs hajót és egy Urrisov nevű birodalmi komputer-technikust talált. Rusk fenyegető viselkedése ellenére a Lovag meg tudta győzni Urrisovot, hogy mondja el, amit tud: a Fehér Bendő kalózai érték el először a Deference-t, és ellopták a hajó adatbankját. Ugyanakkor elvétették a dekódoló fájlt, amit Narezz elvett a fiatal technikustól. Rusk harcolt a kalózokkal, mielőtt a Birodalom a Hoth-ra érkezett, és tudta, hogy a Fehér Bendő raktárt tart fenn egy lezuhant csatahajóban, amit sugárpajzs véd. Az adatbankok kétségtelenül áthaladtak a raktáron, de a sugárpajzsokat le kell oltani, mielőtt a Jedik és a katonák bármit tehetnének a visszaszerzésükért.

Narezz ME-D-i két jég alá temetett reaktort találtak a Fehér Bendő territóriumában, amik valószínűleg a reaktorokat látták el energiával, így ő elküldte Ruskot és osztagát az eltávolítására, míg a Hős a másikat zárta le. Narezz el tervezte vinni Urrisovot a Köztársaság előőrséhez a hajótemető közelében, és a 3 csapat ott találkozna, mikor a reaktorok megsemmisülnek, hogy megtervezzék támadásukat. A Lovag és társa a reaktorukhoz ment, ami egy jégkanyonban volt található, amit kis vulkánok telítettek. A Fehér Bendő kalózai a reaktorépületet a Fagyhalál Csúcs bázisába építette, egy óriási jégcsúcsba az árok közepébe, és a Lovag éppen megközelítette a létesítmény bejáratát, ahol a reaktor volt, mikor Rusk holokommon hívta őt. Ő és emberei éppen hatástalanították a közelebbi reaktort, és Rusk-kal kapcsolatba lépett Grayne tábornok. A tábornok erői egy sorozatnyi Fehér Bendő munícióraktárt talált, ami a csatahajó raktárhoz vezető útban volt, és elküldte Ruskot a fegyverek megsemmisítésére. Az őrmester javasolta, hogy a Lovag küszöbölje ki a lőszerraktárt a második reaktor közelében, és jelentette, hogy egysége majd találkozni fog a Hőssel és Narezz-zel az előőrsnél, ahogyan tervezték. A Hős gyorsan felrobbantotta a munícióraktárt és belépett a Tűzfagy Reaktorépületbe, utat vágva a Fehér Bendő erőin keresztül odabent és elérte a reaktort. Ott a Hős lelt egy Grossh nevű kaleesh-t egy csoportnyi erősen felfegyverzett kalózzal.

A Lovag kérte Grossh-t, hogy lépjen félre, de a kaleesh nem engedelmeskedett – a Fehér Bendő vezérei nem fogadják el a bukásokat. Mikor a kalózok támadtak, a Hős arra kényszerült, hogy levágja Grossh-t és embereit, és utána előrement a reaktor hatástalanítására. Teljesítve a küldetést, a Lovag a Zerek Előőrsre utazott a Csillaghajó Temető szélére, és találkozott Narezz-zel a bázis parancsnoki bunkerében. Az ME-D-jei jelentették, hogy a sugárpajzsok lent vannak, de aggódott a tény miatt, hogy Rusk még nem érkezett meg. A Hős megnyugtatta, hogy informálta a nautolit Grayne megbízatásáról és mindez igaznak bizonyult, mikor Rusk percekkel később megérkezett az osztagával. A Hős, Narezz és Rusk elkezdte tervezni támadásukat, megvizsgálva a csatahajó leírásait – a Star of Coruscant hajóét, a legendás prototípus csatahajóét, amit a Köztársaság gyártott a Nagy Galaktikus Háború idején, de megsemmisült a hoth-i csatában. A masszív hajó a birodalmi támadás célpontja volt a csata alatt és a felszínek csapódott, de a csatahajó váza annyira erős volt, hogy nagyban érintetlen maradt, félig eltemetve a hóban és jégben. Az adatbázis egy birodalmi csapásmérő csapat és a Fehér Bendő kalózai között hevert, akik a hajó irányításáért küzdöttek és holtponton ragadtak. A birodalmiak nehézfegyverzeti előnyét ellensúlyozta a Fehér Bendő Gen'Dai vezérének képességei és öreg kora, a két erőt egymással harcolva hagyva. Narezz az adatbank után akart menni, míg a Lovag és Rusk osztaga a két erőt kötötte le.

Rusk úgy vélte, hogy embereinek nagyobb esélyei lennének a kalózok ellen, mivel a bűnözők fegyelmezetlenek voltak és feltehetőleg pánikba esnek támadás alatt, így a Lovag a birodalmiakkal törődött. Mikor a két csoport harcba szállt ellenfelével, Narezz és egy ME-D szerezné meg az adatbankokat. A tervük beiktatásával a 3 csoport keresztülment a temetőn. Átküzdve magát a Fehér Bendő erőkön, akik a régiót irányították, a Lovag a Star hátsó részéhez ment és utat nyitott magának a roncsolódott csatahajón a hátsó hangárfedélzethez. A hangárbejáratban megsemmisítve a birodalmi erőket, a Hős és társa a hangárba jutott, hogy Lassicarra találjanak, aki néhány elit rohamkatonával várakozott. Lassicar illedelmesen kérte a párost a megadásra, figyelmeztetvén, hogy méltányos bánásmódban részesülnek, ha nem harcolnak. Elmagyarázta, hogy a Birodalmi Gárda egy olyan elit erő, ami a Császár védelmére és az ellenség megsemmisítésére esküdött. Mikor a Hős nem fogadta el ajánlatát, Lassicar utasította embereit, hogy nyissanak tüzet és támadjanak. A birodalmiak elit kiképzése ellenére Lassicar és a katonák nem tudták legyőzni a Jedit és a Lovag pengéje leölte őket.

Narezz jelentette sikerét a Lovagnak majdnem azonnal a Hős győzelme után és megerősítette, hogy Rusk is életben maradt, az osztaga ép volt. A küldetésük befejeződött, Narezz kérte e Lovagot, hogy találkozzanak az Aurek Bázisnál és lezárta az adást. Mikor a Hős visszaérkezett a köztársasági parancsnoki bázisra, Narezz megköszönte Rusknak a segítségét, mikor Grayne bebicegett a terembe. A 301-es Gyalogságezredet visszarendelték a Coruscantra és a 88-as Páncélos Zászlóalj a Hoth felé tartott, de Grayne úgy vélte, hogy Rusk túl értékes katona, hogy eltávot kapjon. Grayne Ruskot korlátlanul a Lovag mellé helyezte, és Rusk a Hős legénységének negyedik tagjaként foglalta el helyét. Míg Narezz elment, hogy elvigye a terveket Braga mesternek, Rusk összeszedte felszerelését és a csapat hajóján találkozott a Lovaggal.

Leereszkedés a sötétbe

Jomar Chul: "Nem! Ez hibás! Tudom, hogy mit láttam!" Jaric Kaedan: "Braga mester, kérem, fontolja meg. Túl nagy a kockázat." Tol Braga: "A vita ideje lejárt. A győzelmünk órája közeleg. Barátaim, azonnal indulunk a Császár erődjébe. Majd koordinálni fogjuk a támadásunkat, ha bejutottunk. Az Erő legyen velünk!" - Jomar Chulnak és Jaric Kaedannak nem sikerül meggyőzni Braga mestert, hogy gondolja újra a küldetést.

Mikor a Hős kapcsolatot teremtett Bragával a hajón, a Jedi mester megdicsérte a Lovagot a küldetés sikeréért és visszaparancsolta a Jedit a Tythonra. A Rend otthonvilágán a csapásmérő csapat a Jedi Tanács termében találkozott és kifejtette a tervet a Hősnek. A vázlatok a Hoth-ról felfedtek néhány hasznosítható stratégiai gyengeséget, és kifejlesztettek egy szkennert is, ami át tud látni az erőd álcázó berendezésén. A csapat összes tagja a saját hajójában fogja megközelíteni az állomást és különböző hangárdokkokban fognak leszállni, ahol kijelölt útvonalakat fognak követni az állomás biztonsági hálóján keresztül és a Császár trónterménél fognak gyülekezni. Braga úgy vélte, hogy a Császár könnyen át fog térni, ha fogságba ejtik – már rábeszélte a Sötét Tanács egyik tagját, hogy Jedi legyen. Ugyanakkor beszédüket félbeszakította Shan nagymester, Jaric Kaedan és Bela Kiwiiks mesterek és Jomar Chul. Míg Shan támogatta a tervet, megengedte Kaedannak és a többieknek, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak: a gyógyító meditációi alatt Chul látta a Hőst egyik víziójában, hogy az a sötét oldalra tér és Sith lesz belőle, és Braga semmibe vette, mikor a zabrak a csapat vezetőjévé vált. A kel dor ellenezte Kaedan és Chul kifogásait és állította, hogy a jövő mindig mozgásban van, de Chul elmondta a Jedi mesternek, hogy a küldetés elbukik, ha a Hős velük tart. Mikor kérte, hogy léphessen a Lovag helyébe, a Hős engedett a Tanács akaratának, valamint Kiwiiks és Shan kifejezte bizalmát a Lovaggal kapcsolatban. Feldühödve, Chul kirohant, amint Braga a csapásmérő csapatot a hajókhoz parancsolta.

Orbitális pályára érve a Dromund Kaas felé, a Lovag hajója és a többiek csillagvadászai gyorsan dokkoltak az állomáson különösebb baj nélkül. Sedoru vadásza bekapott néhány találatot a befelé vezető úton, de Narezz volt az egyetlen, aki felismerte a hangáránál egyesülő birodalmi védelmet. Braga utasította a csapatot, hogy szálljanak ki és figyeljenek a küldetésre, állítván, hogy a Jedik számára nem lesz megadás vagy visszavonulás, mielőtt véget vetett az adásnak. A Hős a legénységet a főkabinban csoportosította, ahol Carsen felfedte, hogy érzi, hogy a Császár rájuk vár. Az ellenségük nem fél – amit érzett, az hideg, csendes harag volt, valami, amiről a Hős úgy vélekedett, hogy gyengeség. Ugyanakkor a korábbi Gyermek aggódott: a küldetést csapdának vélte. Carsen képes volt félretenni félelmét és csatlakozott a Hőshöz, mikor a Jedi kiszállt, a fedélzeten hagyva Teesevent, Kimble-t és Ruskot a hajójuk védelmére. Elhagyván a hajót, a két Jedi azonnal belefutott egy birodalmi testőrbe és egy páros Sith-adeptusba. A Jedik gyorsan legyőzték támadóikat és mélyebbre mentek az állomáson, beindítva a riasztókat a csetepatéjuk alatt. Több testőr, beavatott és Kínzó orvgyilkosoknak nevezett Sith ivadék támadta a párost egy hiábavaló próbálkozásban, hogy megállítsák a Jedi menetelését a trónterembe, de a korábbi mester és tanítvány levágta azokat, akik keresztezték őket.

A Császár tróntermének ajtaját erősen lezárták, arra kényszerítve a Lovagot és Carsent, hogy továbbmenjenek a körkörös állomáson, hogy elérjék a kamrához vezető következő ajtót. Ez több birodalmi erőkhöz vezette őket, beleértve Trahg parancsnokot a Birodalmi Gárdából. A Jedik ugyanakkor nem álltak meg, és Trahg és emberei a két Jedi lovag pengéi által estek el. Félretaszítva az utolsó védőket, a Hős és Carsen belépett a trónterembe, hogy megtalálják a mesterét őrző Scourge nagyurat. Scourge felfedte, hogy a csapásmérő csapat többi tagja nem jutott el a trónteremig és támadás alatt állnak, majd a két Jedivel egy heves fénykard-párbajba kezdett. A Sith termete és ereje lehetővé tette számára, hogy fizikailag hátraszorítsa a Jediket, de a kísérletét Carsen megfojtására megszakították a Lovag heves ellentámadásai. A trió előre és hátra küzdött a Császár trónjához vezető platformon, míg Carsen és a Lovag képes volt felülmúlni Scourge-t, megsebesítve és térdre kényszerítve a Haragot.

Mikor a Lovag megadásra szólította fel Scourge-t, Braga és a csapat többi tagja megérkezett és követelték a Császár megadását. A Császár felült trónjából és kinevette a kel dort az arroganciájáért, meglepve a csapásmérő csapat tagjait azzal, hogy tud a személyükről. Bejelentve, hogy csupán azért lehetnek itt, mert ő engedte, a Sith szabadjára engedett erőszakos villámok masszív viharát, ami elkezdte felülmúlni a Jediket. Sedoru esett el elsőnek, akit Carsen és Narezz követett. A Hős rátámadott a Császárra, mikor Braga próbált küzdeni ellene, de a ked dort hátrakényszerült, mikor a Lovag próbálta feltartani a vihart a fénykardja pengéjével. A Császár egy újabb csapást idézett meg, az elsőnél erőteljesebbet, és a csapásmérő csapatot a földre küldve, felemésztődve a villámok által. Az utolsó dolog, amit a Jedi látott, mielőtt elájult az volt, hogy a Sith felette áll, kinyilvánítva, hogy ők most már a szolgái, rabszolgái és fegyverei.

Egy szörnyű szövetség

Scourge: "Bár a Császár el akarja rejteni igazi terveit, láttam azokat. Az a látomás vezetett idáig… Hűséget fogadok neked. Vigyél a Jedi Tanácsodhoz a Tythonra, és felfedem, hogy miért." Kimble: "Valójában nem fontoljuk meg? Úgy értem, nyilvánvalóan ő teljesen irtózatos." Kira Carsen: "Nem hiszem el, hogy ezt mondom, de Dokival vagyok. Ez egy csapda." Scourge: "Meg akarom menteni ezt a galaxist a pusztulástól. A segítségem nélkül a hajótok sosem menekül. Ki tudlak szabadítani titeket." - Scourge nagyúr elkötelezi magát a Tython Hősének.

A Császár parancsára a Hőst egy kolto tartályba helyezték, hogy gyógyuljon, míg Scourge fel nem ébresztette a fiatal Jedit. Teljesen a Császár uralma alatt, a Lovag néhány hónapot tréningezett az állomáson, mint Chaskar felügyelő tanítványa. A Jedi többtucatnyi droiddal harcolt és győzött Chaskar és Scourge árgus szemei előtt, és hosszú időperiódusokat töltött a sötét oldalról való meditálással a Császár tróntermében. Ugyanakkor, a most már Sötét Jedi egyik tréningje alatt a Hős látott egy szellemalakot állni az egyik küzdődroid mögött. A figura majdnem azonnal eltűnt, így a Lovag semmiként könyvelte el és folytatta a gyakorlást. Mikor a Hős elhagyta a Császár tróntermét, a Lovag összecsuklott és látomásai kezdődtek a Császárról és Orgus Dinről. Din Erő-szelleme unszolta a tanítványt, hogy harcoljon és álljon ellen a Sith sötét befolyásának, visszatérítve a Lovagot az Erő világos oldalára.

Felébredve a Hős beszélt Din jelenésével és megtudta, hogy a Császár egy jelentős ideig irányítása alatt tudta a csapásmérő csapatot, és hogy az állomás védői a Jedit még mindig szövetségesüknek hiszik. A Jedi mester irányította a Hőst, hogy megtalálja a kiutat az állomásról, és tájékoztatta korábbi tanítványát, hogy egy sötét szövetséges fogja segíteni a menekülésben. Din szelleme feloszlott, mikor Chaskar befordult a sarkon, és a Sith tájékoztatta látszólagos tanítványát, hogy itt az ideje tesztelni a Lovag adottságát információ kinyerésére - Kira Carsent tesztalanyként használva. Chaskar elvitte a Hőst egy közeli kamrába, ahol Carsent odaszíjazták a Kínvallató berendezéshez. A Sith utasította a Jedit, hogy kezdje a 3 erősségi fokozat közül a leggyengébbel, de a Lovag képes volt meggyőzni a felügyelőt az Erőn keresztül, hogy a berendezés elromlott. Chaskar elment megjavítani a problémát, lehetővé téve a Hős számára, hogy deaktiválja korlátozásait és kiszabadítsa a nőt. Carsen azonnal elárulta korábbi tanítójának, hogy Teeseven és a többiek még a dokkban vannak a hajójukban, de ketrecekbe zárták és legalább egy tucatnyi birodalmi őrzi őket. A két Jedi kisurrant a kínzóteremből és elmentek az őrök mellet, akik akadályozás nélkül továbbengedték őket, mivel úgy vélték, hogy a Lovag még mindig a Császár irányítása alatt állt. Gyorsan a hangárhoz siettek, ahol a két Jedi elképedve rátalált Scourge-ra, aki a birodalmi őrök holttestei között áll, a Lovag társaival a háta mögött.

Teeseven megerősítette, hogy a Sith kiszabadította őket, és Scourge hallgatott a Hős figyelmeztetéseire, mielőtt a Harag udvariasan kérte, hogy a csoportot elengedjék, mielőtt még több gárdista érkezett. A Lovag kérdésére Scourge felfedte, hogy Braga és a másik két Jedi már nincs az állomáson és több mint 3 évszázada várnak a Hős megérkezésére. Meglepve a Jedit, a Császár Haragja a Hős elé térdelt és hűséget esküdött, állítván, hogy a Lovag és Carsen különlegesek – néhányan már kitörtek a Császár uralma alól. Unszolta a Jedit, hogy vigye el a Jedi Tanácshoz a Tythonra, ahol majd magyarázatot ad, és megígérte, hogy segít a csoport hajójának kijutni az állomásról. A Lovag beleegyezésével hatan felszálltan a hajóra és gyorsan elhagyták az állomást.

A Császár Háborúja

Scourge: "Évszázadokkal ezelőtt látomásom volt arról, hogy a Császár elpusztítja a galaxist. A Köztársaság, a Birodalom, minden elveszett. Ennek a Jedinek elég ereje van a megállításához." Tython Hőse: "Kiirtva az összes életet minden csillagrendszerben? Senki sem tudja megtenni." Scourge: "Olyan erők birtokába van, amiről a Jedik és a Sith-ek sem álmodhatnak. A megújított háború inkább egy elterelés, hogy a Császár elrejtse terveit. A tervei már mozgásban vannak galaxis-szerte. Egyenként, minden csillagrendszer egyszerűen elhal. Trilliók fognak elpusztulni." Satele Shan: "Ez hogy lesz a Császár hasznára?" Scourge: "Lakmározik a halálokból, hogy erősebb legyen, mint a Jedik és Sith-ek együttvéve. Egy korlátlan erejű halhatatlan." - Scourge magyaráz a Jedi Tanácsnak.

A Tythonra érve a Hős és Scourge sebtében találkozott Kiwiiks, Kaedan és mesterekkel a Tanácsteremben. A Lovag kézbesítette a híreket, amik kitudódtak az állomáson és felfedte, hogy a Császár Haragja elárulta mesterét, hogy segítse a Jedit és csapatát. Ahogy ígérte, Scourge kifejtette tettei indokát: egy korábbi látomásában a Császár felemésztette az összes életet a galaxisban. Mikor megkérdezték, hogy azt miképp is lehet elérni, Scourge elmesélte a tanácsnak a Nathema történetét. A Nagy Hiperűr Háború környékén 300 évvel ezelőtt, a Sith, aki Császárrá vált, belecsalta a többi Sith nagyurat egy sötét rituálé megrendezésébe, ami a Nathema bolygó összes életének kipusztításához és a Császár halhatatlanságához vezetett. A Császár manipulálta az eseményeket az elmúlt 3 évszázadon keresztül egy cél érdekében, és az újabb háború inkább egy elterelés, hogy elrejtse igazi terveit: egy második szertartást akart megidézni egy exponenciálisan nagyobb skálán, az összes rendszer életét bekebelezve, míg ő nem lesz az egyetlen élőlény a galaxisban.

Ugyanakkor a Császár szertartásához elengedhetetlen volt egy áldozat kezdetnek – ki akarta irtani a Belsavis köztársasági börtönbolygóját, hogy megszerezze a kért szimultán életek millióit. Scourge sürgette a Tanácsot, hogy cselekedjen azonnal, de Kaedant felborzolta az, hogy a Sith belekalkulálja magát a terveikbe és kivonta fénykardját. A tüzes Jedi kinyilvánította, hogy Scourge szerepe a háborúban véget ért, de a Hős és Shan meglepte őt a Sith megvédésével. A nagymester érzékelni tudta az igazat Scourge szavaiban, és a Lovagnak szüksége volt Scourge ismereteire a Császárról, hogy sikerüljön megállítani őt. Shan kérésére a Hős elment a Belsavisra Scourge-dzsel és a legénység maradékával.

Holokauszt

Tython Hőse: "Satele mester, megérkeztünk a Belsavisra. Megtudtál valamit?" Satele Shan: "A Birodalom éppen most indított egy meglepetés-támadást ott. Veszélyes rabok szabadultak ki fogságukból, hogy pusztítást okozzanak a felszínen." Scourge nagyúr: "Merő elterelés. A Császárnak csupán egyetlen célja van - az összes élet kipusztítása ezen a világon." - A Hős és személyzete megbeszéli a Császár tetteit Shan mesterrel.

Megérkezve a börtönvilágra, a csapat dokkolta a hajót a Köztársaság ottani Macula Állomásán és a korvett főkabinjában ültek össze, hogy kapcsolatba lépjenek Shannal. A Belsavis egy ökológiai szempontból sokszínű bolygó volt, főleg jég borította, kivéve ahol a geotermikus rések felmelegítették a ritka trópusi nyílásokat a különböző ökoszisztémákkal, és az hivatalosan egy gyéren lakott világ volt. Ugyanakkor a bolygót valójában börtönnek használták a Köztársaság legveszélyesebb bűnözői és ellenségei fogva tartására, ahogy az ősi rakaták tették azt a kor előtt Köztársasággal, és a Birodalom frissen felfedezte a helyzetét. Shan informálta a Hős csapatát, hogy a Birodalom éppen egy meglepetés-támadást indított a világon, a folyamatban rabok százait szabadítva ki és a börtönt bezárták, de Scourge a támadást egy megtévesztésnek minősítette, hogy ezzel elrejtsék a Császár ügynökeit. A nagymester adni tudott nekik egy nyomot – friss jelentések jelezték, hogy egy magas ragú tag a Birodalmi Hadseregből, Krannus végrehajtó érkezett a bolygóra. A Császár Haragja azonnal elmondta, hogy Krannus a kulcs a Császár terveihez, és kifejtette, hogy a végrehajtó egy ritka nem Erő-érzékeny Sith Tisztavérű, aki fanatikusan hű a Birodalom vezetőjéhez – ha valaki meg akar halni a népirtás elkövetésével a Császár számára, az Krannus lenne.

Egy Enna Tabord nevű Jedi már kereste Krannust a Belsavis felszínén, de Tabord nem volt elég erős a végrehajtóval való szembeszálláshoz, így Shan utasította őt, hogy segítse a Hőst a küldetésben. Shan kérésére a Lovag és egy társa komppal lement a Börtön Adminisztrációs Centerébe a Belsavis Minimális Biztonsági Szekciójába, ahol a páros beutazta a trópusi terepet és támadásokat hárított el kiszabadított foglyoktól, mígnem elérték Tabord koordinátáit. Ugyanakkor ahelyett, hogy segítségre készen találta volna Tabordot az őrhelynél, a Lovag holtan elterülve lelt a Jedire és egy Pak Taldine zabrak állt előtte. Taldine gyorsan elmagyarázta, hogy figyelmeztette Tabordot, hogy maradjon odabent, míg a Hős megérkezik, de a Jedi a terület felderítése mellett döntött helyette, és halálosan megsebesült egy birodalmi őrjárattal való találkozás során. Miután mélyebben kikérdezte, a Lovag megtudta, hogy Taldine maga egy fogoly volt, de tekintélyes adminisztrátornak állt: kölcsönadták Tabordnak, mert széleskörű tudással rendelkezett a Belsavis elrendezéséről, és Tabord megadta a zabraknak az összes információját Krannus terveiről, mielőtt belehalt sérüléseibe. A birodalmiak beásták magukat a börtön főreaktorának közelében, nehézfegyverekkel és sugárpajzs projektorokkal védekezve. Figyelmeztetve a Hőst, hogy a fegyveres lövegállások túlságosan jól védettek voltak, Taldine javasolta a Lovagnak, hogy távolítsa el az energiareléket, amik a régiót látják el árammal, mikor a Jedi más lehetőségekről kezdett el gondolkodni. A Köztársasági létesítmény, amiben álltak, rendelkezett iontöltetek összetételével, amik felhasználásával egyszerre kiiktatnák a reléket és megszakítanák az elektromos hálózatot, így a Hős utasította Taldine-t, hogy várjon a bázisban, míg a Jedi nem jelez a detonációra. Elhagyva az őrhely viszonylagos biztonságát, a Hős és a Lovag társa iontölteteket telepített az első relére a Varactyl völgy régióban és a másodikra a Minimális Biztonsági Szekció főútjánál, átverekedve magukat a kiszabadult rabokon és az alkalmi birodalmi járőrökön.

A második töltet elhelyezésével a Hős jelzett Taldine-nak, hogy süsse el a tölteteket, ami hatástalanította a sugárpajzsokat és lehetővé tette a bejutást a Déli Energiagenerátor Épületéhez. A Hős ezek után megszállta a létesítményt a Jedi társával, gyorsan csapva le, hogy semlegesítse a birodalmiak nehézfegyverzeti lövegeit és mélyebbre hatoltak az erősen védett épületben. Végül elérték a reaktorkamrát, a Hős talált egy Hareth ezredes nevű vörös bőrű Sith tisztet, aki felfedte, hogy az egész affér egy elterelés volt, mikor a nő kapcsolatba lépett Krannus-szal holokommon keresztül. Saját élete árán Hareth időt spórolt Krannus szeretőjének, hogy teljesítse igazi célját, és a két Sith megvetette a Jediket, amiért félredobják a Császár akaratát - egy "ajándékot", amiért örömmel halnának meg. Aggodalommal telve tudta meg, hogy Krannus követői egy halálkultusz-féleség részesei voltak, a Lovag legyőzte a kutaszdroidokat és birodalmi katonákat, aki Hareth védelmére rontottak be és leütötte Hareth-et, mielőtt deaktiválta a reaktort. Krannus kapcsolatba lépett a Hőssel a harc után és megköszönte a Jedinek, hogy megölte szeretőjét, mivel úgy vélte, hogy a Császár őt fogja kiválasztani és örök életet ad neki, miután befejezte rituáléját. A Hős utána kapcsolatba lépett Taldine-nal és informálta a zabrakot Krannus hiányáról, és elkezdte lekövetni a végrehajtót a börtön védelmi rendszereivel, míg a Lovag az őrhelyre ment vissza.

Ott a zabrak elfogott egy segélyhívást Gantrell doktortól, aki állította, hogy a csapat szektorát lerohanták és birodalmiak keresik őket. Taldine elmagyarázta, hogy Gantrell a Fő Védelmi Szekcióban dolgozó tudós, és az egész személyzetbe bőr alatti nyomkövető chipet ültettek. Ugyanakkor a birodalmiak kiiktatták a megfigyelőállomásokat, kényszerítve a Lovagot, hogy mélyebbre menjen a börtönben és újraindítsa azokat, így Taldine le tudná nyomozni a tudóst. A Fő Védelmi Szekcióba utazva, a Hős és egy társa megtalálta az Elsődleges Megfigyelőállomást, amit a Talath Vére nevű rattataki börtönbanda foglalt el, és átküzdték magukat a lázadó bentlakókon, hogy újraindítsák az állomást. A Harmadlagos Megfigyelőállomás még köztársasági kézen volt, és a Lovag könnyen aktiválta az állomás rendszereit, mielőtt a Másodlagos Megfigyelőállomás felé indult az Energiagenerátor Centerben. A bázist birodalmiak vették át, és a páros kénytelen volt átverekedni magát a katonák és harci droidok körén, hogy elérjék a megfigyelőállomásokat. Miután reaktiválták a harmadik állomást, a Hős megkapta Gantrell helyzetét Taldine-tól: S-31-es Kripta, az egyik ősi rakata struktúra a Lezárt Kripták régióban.

Megérkezve a kriptához, a Hős és egyik társa megrohamozta a földalatti szerkezetet és utat vágtak a birodalmi fanatikusok hordája között, akik megkísérelték megállítani őket. Végül megérkeztek a kripta főkamrájához, ami a rakaták ősi szobraival volt tele, és egy Rayfel nevű birodalmi parancsnokra és két emberére leltek, akik túszul tartották a tudósokat. Informálva a Jediket, hogy Krannus már elment, Rayfel felfedte, hogy a tudósok nem csupán túszok – hanem akkumulátorok is. Az ember utána tarkón lőtte az egyik tudóst, és a Hős tanúja volt, hogy Rayfel elnyeli a férfi életerejét, hogy magát erősítse. A kultuszhívő a megnövekedett erejével támadt a Lovagra, arra kényszerítve a Hőst és társát, hogy fegyvert ragadjanak és legyőzzék a birodalmiakat. A harc befejezése után a rémült tudósok elmondták, hogy Krannus kivágta Gantrell doktor nyakából a nyomkövető chipet, míg a férfi még eszméleténél volt, és elindult a sebesült Gantrellel, miután a többi tudóst Rayfelre és embereire hagyták. Ugyanakkor a tudósok aggódtak, hogy foglyok elvették a fegyvereket, amiket a kutatásukkor fejlesztettek a börtön energiamagjában, és a Hős elment a S-86-os Kriptába a Maximális Biztonsági Szekció felé vezető úton. A tudósnak igaza volt – egy csoportnyi gamorrai megkísérelte feltörni a fegyverraktárt, kezdeményezve egy harcot a rabokkal, mielőtt a Hős tartósan elzárta volna a fegyvereket.

A közeli Maximális Biztonsági Műveleti Hozzáférés útját választva, hogy elérje a Maximális Védelmi Szekciót, a Lovaggal és egy társával kapcsolatba lépett Krannus. A birodalmi gratulált ellenfeleinek a sikereik miatt, de figyelmeztette a Jediket, hogy nem állíthatják meg – néhány embere már nagy horderejű bombákat telepítenek egy közeli vulkanikus hasadékon, hogy beindítsák a vulkanikus aktivitást a bolygóban. A páros gyorsan a hasadékhoz sietett, a felettük lehelyezkedő, a mélyebb börtönbe vezető hídon, leküzdték magukat a platformokon, amiket a birodalmiak építettek a robbanóanyagok tartására. A kultuszhívő katonák heves ellenállásának dacára a Hős képes volt hatástalanítani a 3 robbanótöltetet és megsemmisíteni Krannus összes erejét a területen, megállítva a hasadékra néző veszélyt. Gantrell tudóstársainak tanácsát követve a Lovag átverekedte magát az esh-khákon – egy rejtélyes faj, amit a rakaták zártak be a börtönbe -, akik irányították az ősi börtön távolabbi mélységeit és belépett a Maximális Biztonság J-9-es Blokkjába. Gantrell a börtön mélyében volt, akit sarokba szorított egy terentateknek nevezett Sith ivadék, és a Lovag kénytelen volt megölni a bestiát, hogy kiszabadítsa a tudóst. A rémölt ember kifejtette, hogy Krannus fel akarja robbantani a bolygó energiamagját, ami egy hipertéri lökéshullámot eredményez, ami felemészti a rendszert és az összes környező rendszert is. Gantrell könyörgött a Hősnek, hogy ne hagyja a veszélyes kriptában, így a Jedi beleegyezett, hogy be fogja zárni a doktort a kripta egyik biztonsági kamrájába, mielőtt mélyebbre hatol a börtönben.

A Hős és társa mélyebbre tört a börtön Sírnak nevezett szekciójába, átküzdve magukat a különböző állatokon, amik kiszabadultak a birodalmi támadástól, és végül elérték a központi energiamaghoz vezető liftet. Ugyanakkor, mikor a páros a főkamrába ért, Krannus kultuszhívői és katonái elit osztagával került szembe. A vörös bőrű Krannus figyelmeztette a Hőst, hogy a detonációs töltetek már a helyükön vannak, de mielőtt megparancsolhatta volna katonáinak, hogy nyissanak tüzet a Lovagra, egy Köztársasági Különleges Erők egység rontott be a terembe és felvették a pozíciókat a Jedi körül. A vezetőjük, egy Bedd nevű durosi őrmester utasította a birodalmiakat a Hősnek való azonnali megadásra, aminek hatására Krannus fanatikusai tüzet nyitottak. Bedd osztagának segítségével a Hős legyőzte Krannus embereit és leverték a végrehajtót egy ádáz csatában – de a birodalmiak detonációs töltetei még helyükön voltak a hiperűr-hajtású mag körül. A Speciális Erők egysége és a Jedi időben képes volt hatástalanítani a tölteteket, megelőzve a Belsavis pusztulását.

Amint Bedd emberei biztosították a kamrát, a durosi informálta a Hőst, hogy Bartaph ezredes felettese kíván beszélni a Jedivel a Börtön Adminisztrációs Centerében. Bartaph azért volt felelős, hogy a köztársasági erősítéssel a börtönt biztosítása, és gratulált a Jedinek, hogy a küldetés sikerrel járt. Ugyanakkor a nő tudni akarta, hogy Pak Taldine miért segíti a Hőst, mivel Taldine a galalxis egyik legrosszabb bűnözője volt. Taldine, akit elfogtak egy bandányi rabbal, akik börtönőröket támadtak, tiltakozott az ellen, hogy ő rabokra lőtt. Bartaph szkepticizmusa ellenére a zabrak állította, hogy megváltozott azon évtized alatt, mikor a Belsavison volt: Warden Playt a zabrakot egy tiszteletbeli börtönőrként jelölte ki jutalomként, és a Lovag tanúvallomása, miszerint milyen létfontosságú volt Taldine a Krannus megállításáért vívott harcban, megbízta Bartaph-ot, hogy elfogadja a bűnöző történetét és visszaadta korábbi börtönőri státuszát. A Hős és társa utána visszatért a hajójukhoz az orbitális állomásra, ahol a Lovag és a többiek kapcsolatba léptek Shan mesterrel a sikerük híreivel.

A bukott Jedi

"Szóbeszéd járja magas rangú Sith-ek gyülekeznek egy távoli birodalmi űrállomáson, állítólag a Császár utasításaira. Az egyik legjobb felderítőnk önként jelentkezett a nyomozásra. Majd eltűnt." "Beosonni az ellenség területére veszélyes. Ki ez a felderítő?" "Akit helyettesítettél Braga mester csapásmérő csapatában. Jomar Chul megkísérelt feljutni a birodalmi űrállomásra, ahol a Sith-ek találkoztak és azóta nem jelentkezett." - Shan nagymester eligazítja a Hőst a Korriban Lángja helyzetéről.

A korvettükön a csoport informálta a nagymestert Krannus haláláról, de már volt egy másik küldetése számukra. Magas rangú Sith-ek gyülekezésének szóbeszéde a Korriban Lángja űrállomáson a Császár parancsaira arra ösztönözte a Jediket, hogy elküldjék Jomar Chult nyomozni, de a zabrak eltűnt. Shan kérésére a Hős és társasága elutazott a Korriban Lángjához az Ismeretlen Régiókba, ahol Scourge felhasználta ismereteit a birodalmi komputerrendszerekről, hogy álcázza a küldetésüket – az állomás személyzete úgy hitte, hogy a csoport hajója Resh nagymoffhoz tartozik. A Lovag és társasága bebizonyította tévedésüket, átvágva magukat a meglepett birodalmi védőkön és az állomás parancsnoki központja felé tartva az erős ellenállás dacára. Ugyanakkor a Hős meglepetten talált rá Chulra, akit túszul ejtett a megkísértett Leeha Narezz. A nautoli ME-D droidjait birodalmi kutaszdroidokká alakították át és elkezdett gúnyolódni Chulon a titkos romantikus kapcsolatukról, mikor a zabrak könyörgött a Hősnek, hogy ne bántsa Narezz-t. A nő felfedte, hogy Chul bizonyíték után kutatott, miszerint a Lovag átállt a sötét oldalra, és hogy az egész had "találkozó" egy kidolgozott csapda a Hősnek, mielőtt félredobta Chult és kivonta fénykardját. Az ME-D-k tüzet nyitottak, amint mesterük a Lovagra támadott, arra kényszerítve a Jedit és társaságát, hogy egyszerre védjék magukat a több irányból jövő támadásoktól. Ugyanakkor Narezz még nem volt kihívás a Hős számára, és nemsokára a nő sérülve esett a padlóra a Lovag lábai elé.

Mielőtt a Hős bármit is tudott volna tenni, Narezz hirtelen elkezdett hátrakúszni és felkiáltani félelmében és zavarodottságában, csodálkozván, hogy hol is van. Veresége megtörte a Császár irányítását és az elméje szétszórt volt – nem emlékezett semmire a hónapokból, amiket a Császár uralma alatt töltött, de még mindig érezte, mennyire gyűlöli a Hőst. Chul finoman felhúzta szeretőjét, és csendesen megkérte a Lovagot, hogy ne árulja el kapcsolatukat a Tanácsnak, amely kérést a másik Jedi nem tudott biztosítani. Bár Chul megértette, és szólt a Hősnek, hogy maga fogja elmondani a Tanácsnak. Mielőtt elment, Chul bocsánatot kért a korábbi véleményéről a Lovaggal kapcsolatban a Tythonon, és azt is elmondta a Jedinek, hogy kihallgatta, ahogy Narezz parancsokat adott egy Fulminiss nevű Sith nagyúrnak a Voss bolygón.

Víziók

"Tala-Reh. Tudd meg látomásomat. Fulminiss nagyúr egy sötét barlangban. Idegen szimbólumok díszítik a falakat. Egy romlott rituálé szabadjára enged egy őrületpestist, ami vérbe fojtja a Vosst. Te és a Jedi velünk vagytok. Ellene. Találkozz velünk a Rémálom Földjén. A Sötét Szív." - Valen-Da.

A hajón a Lovag és személyzete közvetítette Shan mesternek, hogy mi történt az állomáson. Shan és Scourge nagyúr riadtan hallották, hogy a Császár terveiben benne van a Voss, a bolygó lakosai – a vossiak – miatt, akiket egy csoportnyi Misztikusoknak nevezett Erő-érzékeny uralt. A Misztikusok nem hittek a világos és sötét oldalban, látomásokon keresztül uralták népüket, ami mindig igaznak látszott, és visszariadtak a Birodalomhoz vagy a Köztársasághoz való szövetségtől. A Misztikusok ellenezték a Jedi Kódexet és úgy hitték, hogy a Jedik és a Sith-ek közti konfliktus nem fontos a Voss számára. A Voss körüli orbitális állomáson leszállva, a legénység kapcsolatba lépett a nagymesterrel holokommon keresztül. Scourge elmagyarázta, hogy a Kínzó orvgyilkosok, akikkel a Hős szállt szembe a Császár erődjén, Fulminiss Sith-ivadék kreációi voltak, mivel a Sith egy mestervarázsló volt az élet manipulálásának több évtizedes tapasztalatával. A Rend megerősítette Fulminiss jelenlétét a bolygón, de számos birodalmi jelzavaró elrejti a titkosított kommunikációs relét, amit a Császárral való beszélgetéshez használt. Shan utasította a Hőst a zavarók kiiktatására, és a Lovag levitt egy kompot a felszínre a társaságával.

A páros Voss-Kában landolt, egy hegytetőn lévő városra, ami az egyetlen főbb település volt, amit a vossiak fenntartottak, és egy légiszöcskével lement a Ken-La Előőrsre abba a régióba, amit Régi Ösvényeknek hívtak. Elhagyva a Rőt Lejtőket, a Hős átment a nexu- és mawvorr-teli Lángolófa erdőn, hogy megtalálja és hatástalanítsa a 3 zavarót. Ahogy Shan előrevetítette, a zavarók nélkül Fulminiss bázisa könnyen kiszúrható volt. A Lovag utána megrohamozta a barlangbázist, átvágva magát a birodalmi őrökön, mielőtt a főkamrába jutott, hogy rátaláljon a Tala-Reh nevű vossi nőre. A vossi kommandós Jediként azonosította be a Hőst és informálta a Lovagot, hogy egy Valen-Da nevű Misztikust keres, aki elhagyta az egyik szent oltárukat 3 nappal korábban Fulminiss-szal. Mikor a lovag figyelmeztetni próbálta Tala-Reht Fulminiss fenyegetéséről a Vosson, a társalgást néhány Sith tanítvány megszakította – akiken őrült félelem volt látható. Összefüggéstelenül szörnyekről és démonokról kiáltozva, a Sith-ek támadtak, arra kényszerítve a Hőst és Tala-Reht, hogy levágják az eszement embereket. Mikor a harc elhalt, Tala-Reh megmutatott a Lovagnak egy holofelvételt, amit az egyik holttesttől vett el, ami megmutatta, hogy Fulminiss miképp nyúlt ki az Erővel, hogy saját tanítványait az őrületbe kergesse. Undorodva a Hősnek szólt Tala-Reh, hogy találkozzon vele a Zarándokmenedéken, egy közeli ellátó táborban, így komolyan folytatni tudják majd kutatásukat.

Ott a kommandós tájékoztatta a Lovagot, hogy Valen-Dát és Fulminiss-t utoljára a Gyógyítás Oltárába belépni látták, a vossi faj szenthelyén északon. Mivel Tala-Reh-nek megtiltotta a kultúrája az Oltárba való belépést, a Jedi és társasága keresztezte egyedül a Nyugalom Völgyet és belépett az építménybe, ahol szembe találták magukat az Oltár Belső Szentélyének Őrével. Informálva a Hőst, hogy a parancsaival összhangban be kell engednie a Jedit, és az Őr kinyitotta a Szentélybe vezető ajtót, és a Lovag találkozott 3 vossi gyógyítóval a váróteremben – de a gyógyítók szörnyekről kezdtek el sikoltozni, mint a Hőst megtámadó Sith tanítványok, és a Jedi kénytelen volt levágni a hármat. Körültekintően, hogy Fulminiss a közelben lehet, a Lovag belépett a Szentély főkamrájába, de csupán roncsot és harc jeleit talált egy ősi kőobeliszk körül. Megvizsgálva az obeliszket, a Lovag 3 ősi Misztikus szellemmel - Laeras-Wu, Shanatka-Lo és Hanar-Ye - szemben találta magát, akik az oltárban lakoztak, így meg tudták osztani a korok alatt gyarapodott bölcsességüket. A jelenések informálták a Jedit, hogy Fulminiss volt a felelős a pusztításért: Valen-Da vitte el a Sith-et az Oltárhoz, így meg tudott tanulni egy vossi gyógyítási szertartást, de Fulminiss annyira bemocskolta a rituálét, hogy helyette az áldozatokat megbolondította. Egy hasonló Sith technikával kergette őrületbe a tanítványait, de a vossi rituálé lehetővé tette számára, hogy elvonja a többiek erejét, hogy kiterjessze hatáskörét. Mielőtt eltűntek, a Misztikusok megmutatták a Hősnek, hogy Valen-Da hová rejtett egy holoüzenetet és utasították a Jedit, hogy vigye le azt Tala-Reh-nek.

A táborban a Lovag találkozott Tala-Reh-vel és Phraken-Nal parancsnokkal a vossi kommandóból, és hárman megnézték az üzenetet, amit Valen-Da hagyott Tala-Reh-nek. Benne a Misztikus leírta vízióját - Fulminiss egy idegen szimbólumokkal ékesített sötét barlangban szabadjára akar engedni egy őrületjárványt, de Tala-Reh és a Hős Valen-Dával áll ellene. A Misztikus utasította Tala-Reh-t és a Jedit, hogy találkozzon vele a Sötét Szívben, egy ősi Sith romban, ami a Rémálom Földje régió szívében helyezkedett el. A vossinak nem voltak térképei a Rémálom Földjéről, mivel elkerülték a területet a sötétsége miatt, de a gormakok – a bolygó másik őshonos faja – rendelkeztek térképekkel a Rémálom Földjéről. Phraken-Nal elment beszélni a felderítőivel a táborban, egyedül hagyva Tala-Reh-t és a Hőst. Míg vártak a parancsnok visszatérésére, Tala-Reh elmesélte a Jedinek a férje, egy vossi kommandós történetét, aki a garmakok kezei által halt meg, míg a Misztikusok akaratát szolgálta. Tala-Reh férjének áldozata inspirált sokakat, hogy csatlakozzanak a vossi kommandóhoz, valamint versek és dalok íródtak a bátorságáról.

Mikor Tala-Reh befejezte történetét, Phraken-Nal híreivel tért vissza: a szükséges térképek a Gorma-Koss nevű gormak város királyi kriptájában volt, amit egy seregnyi gormak védett. Phraken-Nal és Tala-Reh fogják vezetni a kommandósokat a Gormak Földön lévő támadásoknál, hogy eltereljék a védőket, lehetővé téve, hogy a Lovag bejusson a kriptába és elvegye a térképeket. Egy társával a Hős elutazott a Gormak Földre és beszivárgott Gorma-Kossba, elpusztítva azt a 3 pajzsgenerátort, amik azon a településen szóródtak szét és védték a kriptát, majd megsemmisítették a helyi ellenállást. Tala-Reh-vel érintkezve, a Lovag megtudta, hogy a nő osztaga súlyos veszteségeket szenvedett, és a tiltakozásai ellenére a Jedi megparancsolta a kommandónak, hogy kezdjék meg a visszavonulást. A Hős utána megtámadta a földalatti kriptát, a bejárata egy masszív ágyú bázisánál volt található, amit a gormakok építettek Voss-Ka megsemmisítésére. Átvágva a meglepett gormakokon, a Lovag lement az alsóbb szintekre, hogy találjon egy súlyosan mutálódott vorantikust- egy helyi kétlábú állatot -, ami sugározta a sötét oldalt és telepatikusan irányított néhány megromlott gormakot. A gormak védő, ahogy a bestiát nevezték, kifejtette, hogy egy Sel-Makor nevű lényt szolgált, és a szerepe az volt, hogy elcsábítsa a gormakokat és elterjessze Sel-Makor befolyását. Ígérve, hogy teljesen elnyeli a Lovagot, így a Jedi elcsábul és újjáéled, a vorantikus átszelte a kamrát és a Hősre támadott. A Jedi képes volt elkerülni a kreatúrát a masszív mérete ellenére, és miután legyőzte elcsábított szolgáit, a Hős megölte a vorantikust és sikeresen megszerezte a Rémálom Földje térképeit.

A Rémálom Földjén a Lovag találkozott Tala-Reh-vel a Shad-Ka Előőrsnél és utasította, hogy valósítson meg egy tisztító szertartást a Talan-De nevű vossi segítségével, hogy elhárítsák a Sötét Szív csábító hatalmát. A Lovag és társa utéba a Sötét Szívhez utazott Tala-Reh-től elkülönülve, mivel a régiót lakó szörnyek és teremtmények inkább nagyobb csoportokat támadnak. Átküzdve magát a megrontott lényeken és állatokon a Rémálom Földjén a Sötét Szív eléréséhez, a Hős belépett a Végállomásként nevezett kamrába, hogy egy sötét veremre leljen, amit csavart indák nőttek be és sötét energiával csillámlott. Valen-Da és Fulminiss is a kamrában volt, és a Sith varázsló dühödten tudta meg, hogy a Misztikus elárulta őt, mikor Tala-Reh pillanatokkal megérkezett a Lovag után. Hirtelen egy sötét hang visszhangzott a teremben – a Végállomás Terminus Sel-Makor energiájának szíve volt. Sel-Makor egy sötét oldali lét volt testi forma nélkül, így megosztotta energiájának egy részét Fulminiss-szel és utasította a Sith varázslót, hogy ölje meg a betolakodókat és az árulót. A Sith nagyúr beindította lila fénykardját, mielőtt Valen-Dára támadott. Tala-Reh és a Hős a Misztikus védelmére ugrottak, majd a Jedi és társa visszaszorította Fulminiss-t a termen, míg Tala-Reh a sugárvetőivel a Sith-re lövöldözött, és a varázslót hamar leszúrta a Hős pengéje.

Amint a por leszállt, Valen-Da gratulált a triónak a győzelemért, mielőtt elárulta az okot, amiért társult Fulminiss-szal: így jutott el Tala-Reh a Sötét Szívhez. Valen-Da látomásain keresztül megtudta, hogy Sel-Makor volt az erő a Rémálom Földje mögött, és az egyetlen mód, hogy Sel-Makor csábításának terjedésére megálljt mondjanak, az Tala-Reh önfeláldozása volt. Saját életét odaadva, hogy megsemmisítsék Sel-Makort, a kommandó bebiztosított egy évezrednyi békét a vossiak és a gormakok között. Sel-Makor kezdett dühös lenni a betolakodókra, de az akarata megtestesítője vagy ügynöke nélkül a jelenés csak arra volt képes, hogy a Hőst elképzelhetetlen erővel vesztegette meg cserébe, hogy Valen-Dát a verembe taszítsa. A Lovag ugyanakkor ezt elutasította és Tala-Reh választását becsesnek vette tudomásul. Ahogy a többiek csendben figyeltek, Tala-Reh leereszkedett a bendő lépcsőin és eltűnt egy aranyszínű fény villanásában, aminek hatására a kamra mennyezete a verem felett megsemmisült, elzárva a lyukat és örökre megsemmisítve Sel-Makor fenyegetését. Elszomorítva Tala-Reh halála, a Lovag megígértette Valen-Dával, hogy biztosítani fogja, hogy emlékezzen a lányra a népe és visszatért Voss-Kában, hogy egy komppal visszamenjen a csoport hajójához.

A Valiant

"A Valiant kisodródik az irányítás alól ezeken a koordinátákon. Szabadítsd fel, mentsd meg az admirális és tudd meg a Császár terveit. Siess - a Valiant legénysége nem sokáig tart ki." - Shan nagymester.

A korvett fedélzetén a Hős és Scourge érintkezett Shan mesterrel, hogy jelentsék sikerüket. Ugyanakkor a nagymesternek rossz hírei voltak - Warren Sedoru újra felbukkant és elfoglalta a Valiant köztársasági zászlóshajót, túszul ejtve Dabrin admirálist. Remélve, hogy Sedoru megjavul, mint Narezz, és hogy információja lehet a Császár terveiről vagy Braga mester hollétéről, a csoport azonnal a Magvilágokba indult, ahol a cirkáló sodródott az űrben.

A Lovag és egy társa átszállt a Valor-osztályú cirkálóra és átvágta magát az átszálló birodalmi erőkön, a torpedókamra felé tartva, ahol Sedoru várakozott. A bukott Jedi pengéjét az admirális torkánál tartotta, amint néhány rendfenntartó katona néhány személyzeti tagot túszul ejtett, és a Hőst meglátván a katonák lelőtték túszaikat és tüzet nyitottak a Lovagra. A Jedi átfutott a termen, míg visszaütötte a sugárlövedékeket a birodalmiakra, megölve sokukat és arra sarkallva Sedorut, hogy ragadja meg a többi katonát az Erővel és dobja félre őket. A néhai Jedi lovag megkérdezte, hogy a Hős miért hódol be a Tanács irányításának, és győzedelmesen tájékoztatta ellenfelét, hogy Braga nemsokára győzelembe vezeti a Birodalmat a dúló koréliai csatában – milliárdokat ölve meg és a folyamatban megkezdődik a Császár rituáléja. Dabrin rákiáltott a Jedire, hogy ölje meg Sedorut, magyarázva, hogy becsapta az admirálist, hogy árulja el a köztársasági flotta biztonsági kódjait, de Sedoru félretaszította a tisztet és a Lovagra támadt. Az Erőt használta, hogy megrázza a hajó fedélzetét és erős szelekkel bombázza a Hőst, Sedoru áthajszolta a Lovagot a torpedótermen, de a fiatalabb Jedi ereje és hatalma felülkerekedett a bukott Jedin. Amint a Hős Sedoru felett állt, Dabrin újra kérte a Lovagot a megölésére, de a Jedi visszautasította és megparancsolta az admirálisnak, hogy tartsa fogva Sedorut, míg többi Jedik meg nem érkezet a begyűjtésére. Sedorut Dabrin gondjaira bízva a Lovag és társa visszatért hajójukra és kapcsolatba léptek Shannal.

A Jedik vezetése

"Erős vezetésre van szükségünk a csata megnyeréséhez. Kinevezlek a Jedi erők főparancsnokává a Korélián. […] A Korélia nem eshet el. A küldetésetek kettős; vezessétek erőinket a Köztársaság katonai erőfeszítéseinek támogatásához, és személyesen találjátok meg Braga mestert." - Shan nagymester.

Megtudván, hogy Braga a Korélián van, Shan azonnal odautasította a Hőst és személyzetét a csata sújtotta bolygóra, és hogy kezdje meg a Jedi erősítések rendezését. Megérkezve a Korélia-rendszerbe, a Lovag hajója a Blastfield Hajógyár Hajóács Tartalék Űrkikötőjében szállt le, a köztársasági erők egyik főhadiszállásán Aves tábornok alatt. A dúló koréliai csata egy masszív konfliktus volt, minden óra életek ezreit követelte – ami a Császárt egyre közelebb vitte a rituáléja megteremtéséhez. Aves erői teret nyertek a Birodalom ellen, de Shan feltételezte, hogy Braga mester képes blokkolni a köztársasági erőfeszítéseket a tudása alkalmazásával. Ezért Shan informálta a Hőst a közeli Jedi erősítésekről a Külső Gyűrű Területeiről, és kinevezte az ifjú Lovagot az összes Jedi erő főparancsnokává a bolygón. Megadva a Hősnek a kapcsolata, Rikdine kapitány helyzetét, a nagymester unszolta a Lovagot, hogy keresse meg a néhány megmaradt Jedit a felszínen. Az új főparancsnok és egy társa a Socorro Teheráru épületében találta meg a kapitányt, ahol Rikdine megadta a Lovagnak a többi Jedi koordinátáit, és a Hős átkelt a csatamezőn. Egy közeli lakóépületben a Hős kiszabadította Unaw Aharót – egy Jedi lovagot – és egy csoportnyi koréliait egy birodalmi támadás alól. Aharo elszomorodott, mert néhány koréliai az életével fizetett, hogy a bázisaként használhassa az épületet, de összeszedte magát a Hős hívására és beleegyezett, hogy találkozik a többi Jedivel a Socorro Teheráru épületénél.

A hajógyár Szórakoztató Közterében a Hős talált egy csapatnyi mandalorit, akik ostromolták a Rozsdás Teherhajó kantint, ahol néhány Jedi feltehetőleg tartózkodott. Átvágva magát a zsoldosokon, a Lovag meglepetten lelte meg Bengel Morrt elbarikádozva a kantin VIP előcsarnokába és nézte, ahogy a nautoli gyorsan megöli az utolsó két mandalorit. Morr próbálta kifejteni, hogy a mandaloriak vadásztak rá, de legyőzte a bűntudat, amint meglátta a halott zsoldosokat, míg a Hős emlékeztette a korábbi Sötét Jedit, hogy egy másik személy volt. Megörülve a megnyugtatásnak, Morr elmagyarázta, hogy Kaedan mester küldte őt a Koréliára 3 Jedi mesterrel, de a birodalmaik által felbérelt mandaloriak megölték a többi Jedit és végigüldözték őt a körzeten, mielőtt bekerítették a kantinban. A Hős kérésére Morr beleegyezett, hogy találkozik Aharóval és a többi erősítéssel, és a Lovag továbbment a többi Jedi megtalálásáért. A hajógyár alatti csatornákban a Hős rálelt Pravenre, aki egy csoportnyi ellenálló harcost védett birodalmi harci droidok ellen, és csatlakozott a korábbi Sith-hez a támadók megsemmisítésében. Üdvözölve a Jedit, aki megtérítette őt, Praven megköszönte a Hősnek, amiért rábeszélte őt a Rendhez való csatlakozásra – annak ellenére, hogy csak egy padawan volt, Praven otthonosabban érezte magát, mint korábban valaha, és boldogan jelentkezett Rikdine bázisához a többi Jedivel.

A negyedik és utolsó Jedi egy újabb ismerős arc volt: Kiwiiks mester. Ugyanakkor, mikor a Hős és Carsen megtalálta őt egy lezuhant cirkálóban, Kiwiiks-et éppen készült megölni két Sith bérgyilkos. A Jedi mester védelmébe lépve a Lovag átbukfencezett a két bérgyilkoson és egy egyszerű söprögető csapással levágta őket, mielőtt reagálni tudtak volna. Amint Carsen felsegítette korábbi tanítóját, Kiwiiks elmagyarázta, hogy a bérgyilkosok mutattak neki egy holót Bragáról – aki azonnal utasította őket, hogy öljék meg őt. Mikor a Hős kifejtette a Braga megállításáért kitűzött küldetést, a togruta mester figyelmeztette a főparancsnokot, hogy sosem fog teljesen felépülni a tatooine-i Sokkhenger hatásától. Carsen sürgetésére a Lovag egyetértett, hogy Kiwiiks akkor lenne a leghasznosabb, ha segítene evakuálni a Köztársaság sebesültjeit a frontvonalakból, és a Hős visszatért Rikdine bázisához, hogy találkozzon az újonnan megérkezett erősítésekkel. Szívához hűen, a nagymester olyan világokról gyűjtött be Jediket, mint a Kinyen, a Rodia, az Orto és a Duro, és a Külső Gyűrűből érkező Jedi erők padawanokból, lovagokból és mesterekből álltak össze. Aharo hamar felvett egy vezető szerepet és a tapasztaltabb Jedik felkészítették ifjabb társaikat a harcra, mikor parancsnokuk megérkezett. Rikdine azonnal kapcsolta a Hőst Suthra tábornokhoz, aki Avec erői közül néhányat parancsnokolt a Munkás-völgy szektorban, és a mon kalamári kérte, hogy a barátai vigyék a többi Jedit a bázisához, így a saját erőit a Hős irányítása alá tudná tenni.

A Munkás-völgyben a Hős bemutatkozott Magremme Thrakusnak, néhány fegyvergyár tulajdonosának a régióban a Köztársaság háborús erőfeszítésének főbb ellátójának. A Birodalom elfoglalta Thrakus gyárait, és Suthra javasolta, hogy a Hős erői vegyék vissza a fegyvergyárakat. Ugyanakkor, mikor a tábornokot elhívta egy fontos hívás Saresh főkancellártól, Thrakus felfedte, hogy a Birodalom is elfogta vállalati irodáit – ahol a vállalat tőkéjét tartották vészforrásként. Az üzletasszony megkísérelte megvesztegetni a Jediket cserébe, hogy néhány Jedi-osztagot az irodái felszabadítására rendelnek, de félbeszakították, mikor Suthra Helver ügynökkel visszatért a Stratégiai Információs Szolgálattól. Az ellenálló csapar felfedezte, hogy Braga elküldött egy csapásmérő csapatot a Munkás-völgy megsemmisítésére, és hogy megszálltak egy kémiai finomítót, hogy egy olyan bombát készítsenek, ami egy masszív mérgező felhőt enged ki. Mivel a Stratégiai Információs Szolgálat nem tudta, melyik finomítót vették be a Sith-ek, a Hős és egy társa beleegyezett, hogy lezárnak néhány kémiai csővezetéket a körzetben, így le tudják szűkíteni a pontos komponenseket, amiket a Sith-ek használnak. Míg a Lovag a Biokémiai Ipari Körzetbe utazott, Aharo a megmaradt külső gyűrűs Jedi Erőt vezette egy mindent átfogó támadásra Thrakus gyárai ellen a felszabadításuk céljából, elnyerve az üzletasszony rosszallását. Miután átküzdte magát a terület harci droidjain és deaktivált 3 csőcsomópontot a Hőst figyelmeztette Helver, hogy a Sith-ek elrejtőztek a közeli Saxan Kémiai Finomítóban, a Lovag megrohamozta az épületet Suthra erőinek erősítéseivel és Jedi újoncaival.

Kikerülve a Sith és birodalmi katonákat odabent valamint a hamvasztósugarakat, amik periodikus időközönként tüzeltek, a Lovag képes volt lekapcsolni a feldolgozó hamvasztórendszereit és bejutni a következő szekcióba vezető ajtón, de néhány Sith bérgyilkos csapdába ejtette a Hős és társát, mialatt a páros az ajtót nyitotta, arra kényszerítve a Jediket, hogy levágják a támadókat, mielőtt mélyebbre mennek a finomítóban. Átküzdve egy tucatnyi Sith harcoson és bérgyilkoson, valamint néhány Sith mesteren, a Lovag végül legyőzte Argos nagyúr urukat és deaktiválta a finomító rendszereit, véget vetve a kémiai veszélynek. Kapcsolatba lépve Suthrával, a Hős jelentette a finomító sikeres leállítását, és a tábornok olyan hírekkel válaszolt, hogy a Hős Jedi erői egyetlen veszteség nélkül visszaszerezték a fegyvergyárakat. Suthra visszairányította a Jedit az Axiális Park övezetbe, hogy támogassa a köztársasági offenzívát a körzetben, és javasolta, hogy a Lovag csatlakozzon hozzájuk Braga keresésében ott. Thrakus is érintkezett a Jedivel Suthra után, hogy kieressze dühét – a Birodalom ellopta a gyára összes vagyonát, mert a Hős nem támogatta a nő ügyét. Miután a haragos üzletasszony megszakította az adást, a Lovag egy rakétacsillével az Axiális Parkba ment és követte Suthra útmutatásait a Koréliai Tudományos Múzeumhoz.

Belépve az erődösített múzeumba, a Hős meglepetten sétált egy Jol Zackin szenátor és Brint ezredes közötti heves vitába. Zackin könyörgött a Hősnek és Aharónak, hogy mentse ki a rabokat, akiket a Birodalom rabolt el a koréliai börtönökből, mivel vélte, hogy ártatlanok, míg bűnösnek nem bizonyulnak és nem érdemlik ki a Birodalom durva bánásmódját. Ugyanakkor Brint azt akarta, hogy a Jedik segítsenek támadni a birodalmi erőket, amik lemészároltak számos köztársasági orvosi tábort, és fejlesztett katonai ellátást ajánlott a Balmorráról a segítségért cserébe. Zackin kirohant Brint vesztegetési kísérletétől, de a Hős megígérte Aharóval, hogy a Jedi erők jobban harcolnak egy olyan ügyért, amiben hisznek. Az ezredes haragjára a Hős utasította Aharót a szenátor kisegítésére, és az undorodott Brint szólt a Jedinek, hogy Suthra tudományos tanácsadója várja a másik szobában. A "tudományos tanácsadóról" kiderült, hogy nem más, mint Godera doktor, és a tudós boldog volt, hogy újra láthatja az ifjú Jedit. Godera kutaszdroidjai kutatták az Axiális Parkot Sith aktivitás után, és felfedezték, hogy a Sith-ek "Tűzvész Turbólézereknek" nevezett fegyvereket állítanak fel 3 környező épületben. A turbólézerek a Pusztító adaptációira fókuszáltak, és a Sith-ek azért használták fel azokat, hogy megsemmisítsék a város széles rendjét. A Köztársaság nem bombázhatta le az épületeket, mert civilek ezrei voltak bennük, de Godera megtudta, hogy a közeli Koréliai Csillaghajó Múzeumnak van egy működő birodalmi támadókompja, amit felhasználva a Hős be tud szivárogni a 3 toronyba feltűnés keltése nélkül.

Megtalálva a kompot, amit Godera jelzett a birodalmi kézen lévő múzeumban, a Lovag és társa elrepítette a kompot a közeli Korvalus Toronyba és az épület leszállóblokkjában rakta le, mielőtt átvágott volna a megdöbbent birodalmi és Sith erőkön odabent. Ledobva az egyik módosított protontorpedót az összes fegyvercsőre, amit Godera adott a Jedinek, a Hősnek örömet okozott a csövek láncreakciójának és robbanásának látványa. A páros visszatért kompjához és megismételte a folyamatot a Tyrelli Lelőhelynél és a Gowix Vállalat épületénél rövid időn belül. Visszajuttatva a kompot a Koréliai Csillaghajó Múzeumba és visszautazva a Tudományos Múzeumba, a Hős rémülten lelt rá, hogy megtámadták azt, míg a Jedi távol volt. Godera meghalt, és Suthra dühös volt a Sith-ek miatt. Ugyanakkor Brint érkezett, hogy jelentse, hogy az épület tiszta, és hogy megtalálták a doktor munkáját. A halála előtt a tudós követte Braga adásait egy birodalmi csatacirkálóhoz, ami a Parlamenti Tér felett lebegett. Elkötelezve Braga terveinek megállítására, a tábornok és a Hős az erőit a Drall Könyvtárhoz irányította a Kormányzói Negyedben és találkozott Erris Wyummal a Koréliai Hírszerzéstől.

Wyum csapatai találtak egy energiarohamot az Eclipse csatacirkálóról, és úgy vélték, hogy a hajó reaktorait annyira túlterhelték, hogy fel fog robbanni és el fogja pusztítani az egész szektort – és sugárzást fog szétteríteni több száz kilométeren belül. Ugyanakkor a cirkáló az egyik kormányzói épülethez kapcsolódott egy biztonsági turbólifttel, ami azt jelentette, hogy a Hős és társa fel tudna jutni a cirkálóra. Míg Suthra a köztársasági katonák és Jedi osztagok szakaszát vezette a birodalmi parancsnoki központok megtámadásában a körzeten keresztül, a Hős és egy társa megrohamozta a cirkáló alatti épületet. Átvágva magát a Sith-eken, birodalmi katonákon és harci droidokon, amik elfoglalták az épületet, a páros elérte a turbóliftet és az Eclipse-re emelkedett fel. A fedélzeten a Hős átverekedte magát a Birodalmi Hadiflotta tagjain, akik a hajó legénységéhez tartoztak, és különböző Sith-ek rohamait és támadásait verték vissza, akik Braga alatt szolgáltak. A hajtóműtermet elérve, a Lovag megpróbálta deaktiválni az utat blokkoló sugárpajzsot, de kénytelen volt egy Sith nagyúr és egy másik Sith harcos rohamát kivédeni. A hős és a Jedi társa gyorsan megölte a két Sith-et, mielőtt megsemmisítette a sugárpajzs generátorát egy fénykard-hajítással, megnyitva az utat a hajtóműterembe. A kamra üres volt Bragától eltekintve, aki Sith gúnyába és páncélba öltözött, amint türelmesen várta a Lovag megérkezését. A kel dor állította, hogy a Császárnak győznie kell, hogy a galaxis megtérüljön, és félrelökte a Hős kísérleteit, hogy elvonja a Jedi mestert a sötét oldaltól. Úgy vélte, hogy a Császár a Jedik és a Sith-ek erejét túlszárnyalja, és hogy a galaxis gyengesége azt jelenti, hogy enm érdemes megmenteni.

Braga elővette vörös pengéjű fénykardját, sugalmazva a Hőst, hogy átbukfencezze a kel dort, hogy gyorsan véget vessen a csatának. A Sötét Jedi megragadta a Lovagot az Erővel és levágta a Jedit a padlóra, az ellenfelük felé sújtott, amint a felettük lévő hajtómű egyre közelebb jutott a detonációhoz. Mikor a Lovag újra próbálta kérni Bragát, a megrontott Jedi kitépett egy komputerterminált a falból és a Hős felé repítette – aminek hatására a Lovag hátrabukdácsolt, hogy elkerülje. Felkelve a gördülésből, a Hős harmadjára is ráparancsolt Bragára a Jedi társával, és a hármas elkezdett párbajozni hamarosan. Braga ismét megragadta az ellenfeleit az Erővel és a földre dobta a csata során, de a Hős fokozatosan kifárasztotta a kel dort, amint a hármas a hajtóműteremben párbajozott. Egy végső csapás a Hőstől küldte a sebesült Bragát a földre, és a Lovag a hajtóművezérlőkhöz rontott, hogy deaktiválja a túlterhelődő gépezetet. A Hős azonnal jelentkezett Suthránál, aki jelentette, hogy a csatározások jól mennek, és hogy köztársasági katonák küld az Eclipse biztosítására. Térdre emelkedve, Braga kérdezte, hogy a Lovag miért folytatja a harcot – hogy a miért küzd még, mikor semmi sem számított már. A hozzászólásai értelmet nyertek a Hős számára, mikor a Lovag megértette az igazságot Bragáról: azért szolgálta a Császárt, mert még sosem nézett szembe a kudarccal az űrállomási küldetésükig. Braga meggyőződése, hogy a fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett, megtört, mikor szembekerült a Császárral, és a kel dor szakított vele.

Figyelmeztetve, hogy a Császár újra, újra és újra próbálkozni fog, míg teljesen be nem fejezi rituáléját, Braga szólt a Hősnek, hogy menjen a Dromund Kaasre és küzdjön meg a Császárral. A Császár helyzetét is megadta, vélve, hogy a Jedi semmit sem számít a Császárhoz viszonyítva, még a Sith gyenge állapota ellenére sem, és kérte a Hőst, hogy vessen véget bukásának. Ugyanakkor a Lovag unszolta Bragát, hogy engedje el múltját és tegye a galaxist egy jobb hellyé azzal, hogy a Tythonra megy és újra beáll a Rendbe. A habozó Braga meglepően tudomásul vette, hogy remény érez hosszú idő óta először és beleegyezett, hogy feladja magát a Jediknek. Miután bizonyossá vált, hogy az Eclipse motorjai stabilak maradnak, a Hős és a Jedi társa visszatért a Drall Könyvtárba, hogy találkozzon Erris Wyummal. Wyum gratulálta a Hősnek a fantasztikus győzelemért, és Suthra megérkezett a maradék Jedivel, hogy hasonló győzelmeket jelentsen a körzeten keresztül. Suthra bejelentette, hogy a Külső Gyűrű összes Jedije medált érdemel a bátorságáért, és elhessegette a Lovag tiltakozását, hogy a Jedi a kötelességéért szolgált a hírnév helyett. Míg a Lovag elhagyta a Koréliát, hogy szembeszálljon a Császárral, a Hős átadta a Jedi erők parancsnoklását a tábornoknak, aki megígérte, hogy jó hasznukat veszi az utolsó nyomásnál a Korélia felszabadításában, és a Lovag visszatért az űrkikötőbe, hogy kapcsolatba lépjen a nagymesterrel.

Ítéletnap

Scourge: "Elrepítem magunkat a Császár templomához, de egyedül kell szembeszállnod vele. Senki más nem tud ellenállni a közvetlen befolyásának." T7-O1: "Császár = nincs hatása a droidokra // Teeseven = megy + figyeli Jedi hátát" Scourge: "Támogatást nyújtunk és megsemmisítjük a Császár őreit. A droid használhatja a templom hálózatát, hogy koordinálja erőkivetéseinket." Hős: "Mindent megteszek, ami a Császár megállításához kell. Ti csak maradjatok életben." Scourge: "Nem a túlélés a célunk itt - csak az ellenség megsemmisítése." -A Hős és legénysége, mielőtt beszállnak a kompba

A korvett fedélzetén a Hős azonnal kapcsolatba lépett Shannal Scourge-dzsel, hogy jelentse a híreket a Császárról és döbbenve hallotta, hogy a nagymester meg akarja támadni a birodalmi fővárost egy inváziós flottával, hogy megspórolja a Lovag idejét. Scourge a Dromund Kaas biztonságáról szóló tudását felhasználja, hogy átkalauzolja a Hőst a birodalmi védőkön, és a köztársasági flotta harcba fog szállni a Birodalommal, hogy elvegye a figyelmet a Jedi küldetésről. A nagymester azonnal lekezdte összegyűjteni a Köztársasági Hadiflotta elemeit, míg a Lovag és személyzete a küldetésükre készültek, és hatan a célpontjuk felé vették az irányt a birodalmi űr szívébe. A világ feletti harc kellős közepében szállva le a Dromund Kaasra, a csoport a hajót Kaas City külvárosában rakta le és találkozott a konferenciateremben. Scourge azonosította a koordinátákat Bragától a Sötét Templom lokációjaként, egy ősi épületként, amit a Császár ellenségeinek és a sötét oldal energiáinak ostoraként építettek évszázadokkal korábban. A néhai Császár Haragja tudott egy közeli magánkompról is, ami a Császár tulajdonában volt és a biztonsági ellenőrzést viselte a Templomnál való landoláshoz, így a csoport úgy döntött, hogy elrejtik a hajót. Párokba oszolva Rusk őrmester javaslatára, hogy elrejtsék céljukat, a hat főből álló csoport elhagyta hajóját és beszivárgott a Birodalom fővárosába.

Míg maga Dromund Kaas támadás alatt állt, Kaas City szigorú katonai lezárás alatt volt, a város nagy szekcióit sugárpajzsokkal zárták le. A Hős útja a Lovagot és egy társát a város egyik emlékműves terén vezette végig, és a páros átverekedte magát birodalmi katonák, kommandósok, sőt, mandaloriak tucatjain, akiket a rendfenntartás segítésért béreltek fel a városban, amint a duó elhagyta a Győzelem Spiráljai nevű tornyos emlékművet. Legyőzve egy masszív birodalmi pusztító droidot, ami a tér szélének közelében állomásozott, ketten áttörtek egy katonai barikádon és az utcán a Császár kompja felé folytatták útjukat, ami egy platformon volt, ami a közte és a Birodalmi Citadella közti szakadékot figyelte. A többi pár ugyanakkor ért a komp köré, mint a Hős, és a csoport összegyűlt, hogy megtervezzék a támadásukat. Scourge a komppal a templomba repül, de a Hősnek kell egyedül szembeszállnia a Császárral – senki más közülük nem tudna ellenállni befolyásának. Teeseven azonnal kifogásolta, mondván a barátjával menne, mivel a Császárnak nincs hatalma a droidok felett. Carsen, Rusk, Kimble és Scourge a templom védelmezőivel foglalkoznak és elterelik a Lovagról a figyelmet, és a Sith hozzászólása, miszerint mindenkinek a saját útján kell mennie, kivívta Carsen gúnyát. Tudván, hogy a galaxis sorsa a küldetésük sikerén vagy bukásán áll, a bajtársak felkészítették magukat és beszálltak a kompba.

Megérkezvén a Sötét Templom bejárata melletti landoló platformra, a Hős és Teeseven átküzdte magát néhány Sith bérgyilkoson, birodalmi őrön és a templomot védő droidon, akik az épület körül állomásoztak. Ugyanakkor, nem számított, hány birodalmi támadta a kettőst, a Jedi és a droid megállíthatatlan volt a menetelésükben a Sötét Templom szívéhez, és hamarosan megérkeztek a főfolyosó végéhez, hogy az útjukat egy erőtér blokkolja. A Hős nem tudta kativálni a konzolt, így Teeseven elkezdett betörni a templom rendszereibe, de a droid felfedezte, hogy az egyik csapat a közeli birodalmi gárda bunkerben csapdába esett és a lerohanás veszélye fenyegeti őket. Miután Teeseven egy automata folyamatot állított be, hogy áttörje a sugárpajzs energiáját a következő néhány percre, ketten tüstént a szövetségeseik segítésére rohantak. Ugyanakkor a barátaik megmentéséért dúlt harc a duó idejébe került, és a Hős és Teeseven több ellenféllel nézett szembe, mint amikor a lépcsőre felküzdték magukat, amit sugárpajzs blokkolt és a Császár kamráiba vezető folyosón keresztül. Amint beléptek a kamrába, a Császár - bár nem tudva a Lovagról, ez volt valójában a gazdateste – hangoztatott egy rejtélyes állítást a vég kezdetéről és talpra állt, hogy nézze, amint a Hős a trónjához vezető lépcső felé sétál. A lépcső tetejéről a Sith uralkodó kigúnyolta ellenségét, amiért energiát áldoz fel, hogy megmentsen egy szövetségest, mielőtt Erő-villámlás csapását engedte szabadjára, amit a Lovag ki tudott védeni a fénykardja pengéjével.

Közömbösen, a Császár megidézte önmaga 3 másolatát egyetlen gesztussal, és a Hős levágta az egyiküket, mielőtt a második felé fordult. Teeseven egy ionlövedékkel találta el a harmadikat, amint a Jedi blokkolta a második másolat fénykardját és átrepítette a fantomot a termen, és az illúzió eltűnt, mikor a Hős levágta a droid kábult ellenfelét is. Akkor az igazi Császár leereszkedett a lépcsőn, hogy szembeszegüljön a Jedivel, és a Sith teljesen közönyös volt, mikor a Hős beleesett egy készenléti állásba csupán egy lábnyira tőle. Mikor megkérdezte, miért akarja a Birodalma és az egész galaxis pusztulását, a Császár kigúnyolta a Lovag korlátozott realitásérzékét. A Császár utána kivonta saját fénykardját és további 6 másolatát idézte meg, amint a fiatal Jedire rontott. Teeseven tüzet nyitott a szolid Erő-kivetítésekre, amint a Hős kénytelen volt csapást csapás után kivédeni a különböző Császároktól, de a csata folyamán a Jedi az egyik fantomot győzte le a másik után, míg az igazi Sith-et hátrabuktatta a Hős fénykardjának csapása. Ugyanakkor a Császárnak még nem volt vége – amint a Lovag és Teeseven elérték sebesült ellenfelüket, a Sith egy villámokkal barázdázott hullámzó Erő-energia sokkhullámot küldött ki, ami hátrarepítette ellenfeleit.

A Hős képes volt kibukfencezni az irányítatlan repülésből és egy felvett állásban landolni, amint a Császár térdre emelkedett. Kinyilvánítva csalódottságát, miszerint a Lovag ereje egy Jedire pazarolódik, a Császár szabadjára engedett egy még erőteljesebb villámcsapást a termen keresztül. A Sith és a Jedi lassan egymáshoz közeledett, a Császár folytatta a villámcsapások zúdítását a Lovagra, amiket a Lovag a fénykardjával blokkolt, míg egy fordulattal a Hős képes volt bevinni egy végzetes csapást a Sith oldalába, amint elhaladtak egymás mellett. A Császár fájdalmába a padlóra rogyott, de figyelmeztette, hogy nem fog megtérni vagy elfogás áldozatául esni – és nem a Hős lesz az, aki megöli. Ahogy a Császár összecsuklott és elcsendesedett, a Lovag kapcsolatba lépett Scourge-dzsel a győzelem jelentéséért, és a korábbi Harag unszolta a Jedit, hogy vigye be a gyilkos csapást és mentse meg a galaxist. Mielőtt a Lovag bármit is tenni tudott volna, a Császár teste elkezdett elhomályosodni egy sötét oldali energiafelhőben, és a Hős hallott a Császár hangját, ami telepatikusan figyelmeztette a Jedit, hogy bármit megtesz, hogy magával vigye. A sötét energia felrobbant odakint, a Sötét Templomot földrengésekkel rombolva és az összeomlását okozva, amint a Hős és Teeseven biztonságba sietett, otthagyva az ellenség testét, amint azt a leeső szikla összezúzta. A hatos csapat a kompnál gyülekezett, mielőtt Kaas City-be és a hajójukhoz visszatértek, ahol a Hős azonnal jelentette a küldetés sikerét a nagymesternek, így visszarendelheti a flottát. Shan tudomásul vette az özenetet és utasította a Jedit, hogy találkozzon a Valiant-tal és a flotta maradékával a Magvilágokban.

Győzelem

"Megtestesíted azt, amivé minden Jedi akar válni. A bátorságod, az elkötelezettséged és vezetőképességed átvészelt minket ezen a sötét időszakon. Ettől a naptól kezdve többé nem vagy Jedi lovag. Jedi mesterré lettél." - Shan nagymester.

Carsen és Scourge a kamráikban meditáltak az utazás alatt, és ennek eredményeképpen Rusk, Teesven és Kimble voltak az elsők, akik kiszálltak a Valiantra való dokkolás után. Miután lekapcsolta a hajót és felébresztette a másik kettőt a meditációból, a Hős kilépett a hajóból, hogy Ruskot és a többieket előremenni lássa. Köztársasági katonák éljeneztek és szalutáltak a Hősnek, Carsennek és még Scourge-nek is, amint a trió elhaladt mellettük, és a hármast a Valiant egyik főhangár fedélzetébe vezették. Mikor a hangárajtók kinyíltak, Carsen és a Hős döbbenten leltek köztársasági katonák, méltóságok és egyéb befolyásos egyének hatalmas tömegére, ami odabent gyűlt össze a ceremóniára, mint például a híres háborús hős, Jace Malcom ezredes és Duke Charle Organa az Alderaantól, és a Lovag a csoport korábbi utazásaikon találkozott egyéneket is felismert: Hare'ent a Tatooine-ról, Erris Wyummot, Unaw Aharót és még Ranna Tao'Vent is a Tythonról. A hangár legvégében volt egy hatalmas pódium, ahol Rusk, Teeseven és állt Dabrin admirálissal és a nagymesterrel, és a tömeg örömujjongásban tört ki, amint a Hős a folyosón haladt Scourge-dzsel és Carsennel.

A két Jedi felment az emelvényre a barátaikhoz, bár Scourge a platform lábánál maradt, óvatosan figyelve a jelenlévő felfegyverkezett köztársasági katonák számát. Dabrin elismerte a Lovag akcióit, jelentve, hogy a hírek segítettek megfordítani a háború állását, és emlékeztette a Hőst, hogy Suthra tábornok meg akarta jutalmazni a csoportot a Bátorság Medáljával a Korélia után. Ugyanakkor Dabrin másra is gondolt – a kérésére a Hős és a csapat megkapta a Köztársaság legnagyobb megtiszteltetését: a Dicsőség Keresztjét. Még Scourge is kapott egyet, de állította, hogy a Lovaggal maradna, míg meg nem bizonyosodik afelől, hogy a Császár terveinek vége. A nagymesternek volt még egy bejelentése: a Hős tetteiért és vezetéséért a friss konfliktusok alatt a Lovagot a Jedi mester rangjára emelte. A szemeiben nem számított, hogy a Hős fiatal – a Jedi bölcsessége, hatalma és karakteri ereje azt jelentette, hogy a Hős több mint felkészült a rangra. A tömeg felé fordulva a nő emlékeztette a jelenlévőket, hogy miért harcoltak: a béke reménységéért és a Köztársaság győzelméért, és a tömeg tapsban tört ki a szavai hallatán.

További utazások

"Rengeteg Erő-használó nem fogja be a száját a halála után. A Császár is köztük lehet." "Kinyúlhat a szolgáihoz. Manipulálhatja őket újabb célok felé." - A Hős és Kira Carsen megbeszéli a Császár esetleges túlélését.

A ceremónia után a hatos tovább járta a galaxist és segítette a hadi erőfeszítéseket különböző világokon, köztük az Ilum jégvilágán is harcoltak a Birodalom ellen. A csata alatt Darth Malgus Sith nagyúr kikiáltotta saját birodalmát a Császár hiányában, bár a bitorlót végül legyőzték a Birodalom és a Köztársaság egyesített erői.

Valamikor a Császár elgyőzése után Carsen egy meglepő üzenetet kapott Suritól, a Császár egyik Gyermekétől, aki a Jedi gyermekkori barátja volt a Korribanon. A Gyermek Carsen segítségéért könyörgött, mivel még mindig hallotta a Császár szavait a fejében, és Carsen volt az egyik egyetlen ismert ember, aki megtörte a Császár irányítását. A hírek felzaklatták Carsen és a Hőst, aki válaszolt Suri hívására és találkoztak vele a Voss egyik barlangjában. Bár Suri félig mér elfelejtette magát, a két Jedi képes volt eléggé lenyugtatni őt, hogy kommunikáljanak a nővel, és a gyermek felfedte, hogy a Császár hangjának semmi értelme – minden másodpercben változtatta a parancsait, amint feldühödött a galaxis ellen, és Suri könyörgött nekik, hogy öljék meg és vessenek véget a szenvedésnek. A Hős Carsen társalgását az iránt, hogy mit tegyenek, félbeszakították, mikor másik két Császár Gyermeke érkezett és utasította a Jediket, hogy hátráljanak a testvérüktől. Carsen a vezért Tannac-nak azonosította, egy másik Gyermekként, akire emlékezett a Korribanról, és figyelmeztette a korábbi mesterét, hogy ne provokálja a "férget". Tannac udvariatlanul kifejtette, hogy segítene Surinak visszanyerni az uralmát, és hogy ha a Jedik el próbálják őt vinni a Tythonra, meghal. Tannac unszolására Suri bevallta, hogy nem akar megszabadulni a Császártól, és a két Jedi nem örömest engedte meg Tannacnak és a másik Gyermeknek, hogy elmenjenek Surival. A hírek, hogy a Gyermekek még mindig hallhatják a Császár hangját, nagyban nyugtalanította a Hőst és Carsent, bár ketten megegyeztek, hogy meg fogják állítani a Császárt, ha valahogy sikerül visszatérnie.

Jedi mesterként a Tython Hőse tovább szolgálta vitézül a Jedi Rendet és a Köztársaságot az előtte lévő konfliktus napjaiban, és bár a Rend és a Köztársaság erőfeszítései hatására, a Sith Birodalom végül vereséget szenvedett valamikor YE 2000 előtt.

Személyiség és jellemvonások:

Személyes, jellemvonások és moralitás

"Semmilyen 'győzelem' nem tart ki a Sith-ek ellen. Kiirtjuk őket, ők újra felkerekednek. Nem úgy érezhető, hogy nyernénk." "Nem a nyerésről vagy a vereségről van szó, Kira. Hanem az emberekről, akiket védelmezünk." - Kira Carsen és a Hős.

Még fiatal tanítványként a Tython Hőse teljes szívvel hitt a megtérésben. A Lovag nem a haragtartásról volt híres és meg akart bocsátani az ellenfeleinek és segíteni őket rátéríteni a világos útra. Ranna Tao'Ven volt az egyik ilyen példa; mikor kiderült, hogy Tao'Ven elárulta a Hős mesterét Bengel Morrnak, a Jedi felismerte, hogy a nő a népe megvédéséért tette ezt, de nem akarta megengedni a falusiaknak a padawan megölését, miután az ifjú Jedi segítette őket. Mikor Tao'Ven megbocsátást kért, a Hős könnyen megadta és unszolta a matriarchát, hogy a dolgok jóvátételéhez viszonyuljon.

A Lovag gyakran használta a meditációt, hogy összpontosítsa valaki érzelmeit és gyógyítson, és ritkán adta meg magát a haragnak és a félelemnek. Az ifjú Jedi hitével a világos oldal jóvátételi erejében erős szövetségeseket nyert Pravenben és Bengel Morrban, és a hit segítette Kira Carsent kitörni a Sith Császár hatása alól. Még a Sith Császár sem volt a megváltás felett a Hős szemében, annak ellenére, hogy Scourge milyen kitartóan ellenkezett, és a Császárral való csatában a Lovag felismerte, hogy a Sith uralkodó sosem térne meg. A hatalom ígérete nem vonzotta a Hőst még padawanként sem, és a Lovag ajánlat után ajánlatot utasított el számtalan Sith-től, akik át akarták csalni a Jedit a sötét oldalra.

Míg a Hős nem élvezte az életek elvételét, a Jedi megértette, mikor az szükséges volt az ártatlanok megmentése érdekében. Hűen a Rend alázatos tanához, a Hős nem szerette a dicséretet és a medálokat, vélve, hogy a Jedi kötelessége a Köztársaság megvédése az ellenárra vagy jutalmakra való tekintet nélkül. Az Uphrades pusztítása igazán sokkolta a Hőst, és a Jedi elkötelezett az iránt, hogy biztosítja, hogy Darth Angral nem fog még egy életet elvenni attól a ponttól. A Lovag tisztelte a becsületet és lojalitást és képes volt felhasználni azokat a kvalitásokat Pravenben és Őrző Egyesben, hogy meggyőzze a Sith-et és a birodalmit, hogy nem igai ellenfelek. Ugyanakkor a Hős odaadása a Jedi Kódex iránt arra vezette a Jedit, hogy alkalmanként ütközött a nőcsábász Archiban Kimble-vel és a Lovagot hadilábon hagyta Scourge-dzsel. Kimble a vagyon a hírnév és a nők iránti szeretete a Kódex alázatról és lelki békéről szóló tanok ellen mentek, míg a korábbi Császár Haragja nyíltan megvetette a Rend hitvallását és tradícióit.

Vezetői képességek

"Ha most megadja magát, a katonái halála hiábavaló volt. Ez az, amit akar? Mi van a bázisban lévő emberrel, aki a kiszabadításra vár? Elfordulna tőle? Ez az igazság pillanata, őrmester. Feladja és engedi a gonoszt győzni, vagy feláll és harcol?" - A Lovag lelkesíti Nidaljo őrmester a harcra.


Képes volt inspirálni még a legeltiportabb és legjobban megtört katonákat, hogy kövessék a Lovagot csatába, a Hős sok egyén lojalitását nyerte el a Lovag utazásai során. A Hős gyorsan felfejlődött egy természetes vezetővé a Darth Angral elleni háború első napjaiban, és a Jedi tapasztaltsága a harcok és a tárgyalásokban tette a Lovagot az elsődleges jelöltté a Jedi és köztársasági erők vezetésére a Korélián. A Hős vezetése alatt a Külső Gyűrű Jedi Erői nem szenvedtek el veszteségeket a koréliai csata alatt, és a tapasztalatlan Jediből gyorsan egy félelmetes harcoló erő lett.

A Jedi vezetői képességei nem korlátozódtak a csatatérre ugyanakkor. Mikor a helyzet elkezdett káoszba omolni, mint például a rajtaütés után a Stratégiai Információs Szolgálat bázisán a Nar Shaddaan, vagy mikor Nikollan Kord tudomására jutott Madel árulása a Balmorrán, a Hős gyorsan átvette az irányítást és nyugalmat még a legforróbb hangulatban is. A Lovag politikailag hozzáértő volt egy pontig, bár a Jedi ellenkezett Kira Carsen nézetével, miszerint a Rend vezesse a Köztársaságot politikai figurákként. Mikor Nikollan Kord a Jedik és a Köztársaság ellen támadt, hogy megpróbálja ellopni az álcázó berendezést, a Hős ki tudott egyezni az elkeseredett ellenálló vezetővel, így mindkét oldal profitált ahelyett, hogy vérontással oldották volna meg a helyzetet.

Kapcsolatok

"Örökké fogtok élni, mint a Köztársaság hősei. Kira Carsen Jedi lovag… Fideltin Rusk őrmester… T7-O1… Archiban Kimble doktor… […] Még te is, Scourge nagyúr. Bár önző okokból csatlakoztál hozzánk, a sajátodénál több életet mentettél." - Shan nagymester megjutalmazza a Hőst és legénységét a Dicsőség Keresztjével.

A Lovag útjai során a Hős öt társból álló csapatra tett szert: T7-O1 asztromechanikai droidra, Kira Carsen padawanjára, a Kimble nevű orvosra, Fideltin Rusk őrmesterre a 301-es Gyalogezredből, és a korábbi Császár Haragjára, Scourge nagyúrra. A különböző személyiségük és háttértörténetük ellenére ezeket a társakat összekötötték a Tython Hősével való kapcsolatuk – néhányan a Jedikhez tartoztak az életük során, mások hűségből és barátságból követték, néhányan kötelességből és tiszteletből. Amint hatan együttdolgoztak a csatatereken galaxis-szerte, megtanultak egymásban bízni, és a csoport személyiségeit nagyban alakították az egymásra hatásuk.

T7-O1

"Jedi + T7 = a legnagyobb hősök valaha // T7 = örökké marad a Jedivel!" "Ne aggódj, kis barátom - bármerre megyek, az oldalamon leszel." - T7-O1 és a Hős.

T7-O1, más néven T7 vagy Teeseven, egy jelentős és híres múlttal rendelkező asztromechanikai droid volt, több mint két évszázada létezett a Tython Hőssel való találkozásáig, mikor az ifjú Jedi kimenekítette a Húsrablóktól. A droid később csatlakozott a Hőshöz, aki akkoriban tanítvány volt, a Jedi ama küldetése alatt, hogy kimentsék Orgus Dint Bengel Morr markából, és továbbra is társult a már lovaggá avatott Jedihez a Coruscant fővárosban. Az együtt töltött idők alatt a Hős rengeteget tudott meg Teeseven múltjáról és meggyőzte a droidot, hogy gyűjtsön össze olyan fájlokat, amit Shafu, Teeseven korábbi partnereinek egyike hagyott hátra, hogy megtalálja a volt rabszolga-kereskedőt.

Teeseven rengeteg tisztelettel volt a Tython Hőse iránt és a Jedi legtovább kitartó és leglojálisabb társa volt. Egy köntörfalazó és heves droid egyéniség lévén, Teeseven úgy vélte, hogy ő és a Lovag együtt megállíthatatlanok és teljes szívből hagyta jóvá a Jedi ajánlását, hogy másokat szolgáljon és hogy milyen gyakran tette kockára valaki életét, hogy a galaxist megvédje a Sith-ek fenyegetésétől. A droid szégyenkezett felfedni, hogy akarattal dolgozott Shafuval a rodiai rabszolga-kereskedelmi ügyleteiben, de a Hős mondta a kis asztromechnek, hogy rendben van - Teeseven és Shafu később ráeszméltek az útjuk hibáira és megváltoztak.

Mikor Teeseven majdnem feladta Shafu fájljainak összegyűjtését a nehézség miatt, a droid elmondta a Hősnek azt a történetet, hogy miképp bukott el egy küldetést egy GenoHaradan bérgyilkos elfogásában, aki egy muun követet próbált meg meggyilkolni, de a Jedi képes volt lelkesíteni az asztromechet a munka folytatására azzal, hogy meggyőzte Teesevent, hogy nem bukott meg – míg a követ lemondott a kísérlet után, hosszú és virágzó életet élt utána Teesevennek köszönhetően, és ez egy siker volt a Hős szemében. Mivel Teeseven volt az egyetlen társa a Jedinek, aki biztonságban szembeszállhatott a Császárral, mivel nem irányíthatta a csapat ellensége, a droid elkísérte a barátját a csapat küldetésekor a Sötét Templomba, ahol a duó sikeresen megküzdött és legyőzte a Császárt a Sith elképzelhetetlen erejének dacára.

Kira Carsen

Sith Császár: "Most meghalsz. Még ha a Gyermekemnek is meg kell halnia veled." Carsen: "Nem… Nem ölök érted!" Jedi lovag: "Erősebb vagy a sötét oldalnál. Taszítsd vissza. Segítek." Carsen: "Már megtetted. A sötét oldalnak nincs hatalma felettem. Jedi vagyok!" - A Lovag segít Carsennek kitörni a Császár irányítása alól.

Kira Carsen akkor találkozott először a Tython Hősével, mikor még a togruta Bela Kiwiiks Jedi mester tanítványa volt, akit az akkor padawan segítségére küldtek az ifjú Jedi küldetésében a Tython egyik ősi spiráljához. Azonnal inspirálta a padawan harci képességei, Din mester tanítványaként épphogy legyőzött féltucatnyi Erő-használó Húsrablót. Később segítette a lovaggá ütött Jedit a Tarnis Sith nagyúr elleni csatában, ami után a nőt a Lovag új padawanjaként osztották be.

A Jedi Tanácshoz 18 évesen csatlakozott, Carsent alkalmanként idegesítette a Rend érzelmi megkötései, de a Jedi-lét privilégiuma volt a legfontosabb a fiatal nő életében. Mint mestere, Carsen is kockáztatatni akarta életét, hogy megvédje azokat, akik magukat nem tudják megvédeni, és megborzongott a Császár céljától, miszerint fel akarja emészteni az összes életet a galaxisban. A Hős tanítványaként való időszakban Carsen múltja a Császár Gyermekeként került napfényre, de a Lovag bizalma a lányban elég meggyőző volt a Jedi Tanácsnak Carsen megdönthetetlen hűségére a Rendhez. Egy erős köteléket is kiépített a tanítójával, aki lehetővé tette Carsennek, hogy felülkerekedjen a Császár birtoklásán és kitörjön a Sith rettenthetetlen akarata alól – egy tett, amit csak egy maréknyi egyén, köztük a Hős volt képes elérni.

A Császárral való vadászat alatt a Hős eléggé megbízott Carsenben, hogy engedje csatlakozni a küldetéséhez Császár űrállomásához, a nő aggodalmának dacára a félelem hiányáról, amit az ellenségük elméjében érzékelt. Carsen szarkasztikus és magabiztos személye elrejtette bizonytalanságát és félelmét az élete elvesztése irányt Jediként, és csak a Lovag támogatásával képes volt elmondani a Tanácsnak az igazat a múltjáról. Carsen meg is osztotta nézeteit a Jediről a mesterével az utazásaik során, és gyakran kitárgyalták a Rend szerepét és célját a galaxisban. Nem úgy, mint a Hős, Carsen úgy vélte, hogy a Jediknek hatalom kell, mivel ők birtokolták a képességet a dolgok jobbá tételére – és csodálkozott, hogy a Köztársaság miért volt akkori helyzetében, mert a Jedik nem vették át az irányítást. Úgy vélte, hogy a Jedik összpontosítása a moralitásra és a szenvedélyek tiltása gyakran megakadályozta, hogy a Rend megtegye, amit el kellett végezni, bár tudomásul vette a Hős nézetét, miszerint a Kódex és a Rend szabályai kötötték a Jediket a földhöz.

Archiban Kimble

"Úgy tűnik, a Doki éppen időben érkezett. Hogyan élted túl egy droiddal és Ideges Kisasszonnyal az egyetlen barátaidként?" - Kimble, miután csatlakozott a Hős személyzetéhez.

Archiban Kimble szanitéc, más néven "Doki", egy olyan egyén volt, aki majdnem egyenrangú volt Scourge nagyúrral az ideológiai különbségekben kifejezve a Lovaggal, mikor a Hős először találkozott vele. A huncut nőcsábász, aki a gazdagságot és hírnevet üldözte, Kimble csodálkozott, hogy a Jedi hogy tudja elutasítani az érzelmi kötődések csábítását, és Hős hűségét a Jedi Kódexhez is megcsodálta. Az orvos személyes nézete az volt, hogy a Jedi Rend tagjainak meg kéne engedniük maguknak az érzelmeket kis tételekben a tréningjük során, mint ahogy azt valaki tenné egy méreg ellenanyagának meghatározásához - maga az "immunizáció" egyik módja a csábítás ellen. Kimble vágya a hírnév és dicsőség iránt gyakran okozott súrlódást a páros között, és a férfi dühös volt, mikor megtudta, hogy a hutt Suudaa Nem'ro ritka betegségéből való kigyógyítási kísérlete kudarcba fulladt, mikor egy fejvadász megölte Nem'rót, mielőtt a kezelése hatást ért volna el.

Ugyanakkor, a kivetített személyisége ellenére, Kimble valójában egy feltűnően önzetlen személy volt, mióta nélkülöző emberekkel találkozott. A Hőshöz hasonlóan, Kimble kockáztatni akarta az életét a szerencsétlenebbek segítésére, és tekintélyes képességeit és orvosi tudását alkalmazta az életek mentésére, mikor az lehetséges volt – tekintet nélkül, hogy azok élete a menekülteké vagy a birodalmiaké volt-e. Mikor Kimble felismerte, hogy a Balmorrai Ellenállás emberei a Köztársaság ellen akarnak fordulni a saját személyes nyereségük miatt, undorodva hagyta el a sorait és csatlakozott a Hős legénységéhez, ahol új hivatásra lelt. AZ együtt töltött idejük alatt a Hős felismerte, hogy Kimble igazán hitt a Lovag ügyében, és tisztelték egymást nagyon, amiért biztonságba vezetik azokat, akik nem védhetik meg magukat a konzekvenciákra való tekintet nélkül.

Fideltin Rusk

"Ön nem feláldozható, őrmester. Azt hittem, mostanra már észrevette." "Én… értékelem a bókot, Jedi mester." - A Hős és Rusk őrmester.

Fideltin Rusk őrmester egy köztársasági katona volt, aki először a Hoth csatamezején találkozott a Lovaggal, ahol a chagriai segítette a Hőst és Leeha Narezz-t a küldetésük alatt, annak dacára, hogy elvesztette az egyik osztagát a vezetése alatt. Az őszülő veterán, akit megnehezítettek a harc és személyes veszteségek évei, Rusk nagyban megbecsülte, hogy képes szolgálni egy Jedi mellett a Hős súlycsoportjában, és kiváló kvalitásnak találta a Lovag odaadását a mások szolgálása iránt. Azt is vélte, hogy a Jedi Kódex nagyban fejleszteni a Köztársasági Hadsereget, ha adoptálnák.

Együtt töltött idejük elején Rusk kezdett aggódni, hogy a Lovag rosszul gondol a veszteségi rátára a friss katonai történelmében. Rusk elmesélte a Jedinek az első csapata történetét, és hogy miképp harcoltak a rettenetes esélyek ellen, hogy a küldetésüket 97.4%-es veszteségi rátával haláleset nélkül teljesítsék. A chagriai vélte, hogy a katonákat fel kell használni, és míg az emberek vesztesége megviseli a Köztársaságot, az áldozatuk többet ad vissza – a nézőpontot a Lovagnak kénytelen volt elfogadnia, első kézből szerezve tapasztalatokat a csatatereken galaxis-szerte. Örömmel tudta meg, hogy a Lovag nem egy csökönyös pacifista, mint a szülei voltak, mivel az ok okozta a halálukat a Birodalom részéről, hogy az elnyomással való szembeszállást elutasították.

Scourge

"Elvárod, hogy bízzak benned?" "Nem. Elvárom, hogy vezess engem." - A Hős és Scourge nagyúr.

Scourge nagyúr kapcsolata a Tython Hősével egyedi volt a Lovag társasága közt – néhány évszázaddal "kezdődött" a Jedi születése előtt. Scourge feláldozta a szövetségeseit, Revant és Meetra Surikot, hogy elég sokáig életben maradjon, hogy segítse a Hőst, mikor a Lovag végül megérkezett, irtózatos összeget fizetve a halhatatlanságáért. Mikor a Császár Haragja végül találkozott a Jedivel a Quesh bolygón, elkezdte mozgásba lendíteni disszidálását néhány hónappal azután, hogy a Lovagot elkapták a Császár űrállomásán. Scourge egy értékes szövetségesként értékelte a Hőst és az életét a Császár elpusztításának céljába akarta fektetni, de nagyon világossá tette a Lovag számára, hogy nincsenek aggályai a Lovag megölésével kapcsolatban és új jelöltet fog keresni, ha kiderül, hogy a Lovag nem tudja legyőzni a Császárt.

Ketten tisztelték egymást, de bizalmatlanság eleme is volt, amit egyik sem próbált elrejteni – a közös céljuk ellenére a Hős Jedi volt és Scourge Sith. Jóllehet, a Lovag és Scourge próbálta megváltoztatni ezt: mindketten próbálták átcsábítani a saját oldalukra az Erőben az utazásaik során, és Scourge nyitottan megvetette a Jedi Kódexet. Scourge még egyenesen azt is elmondta a Jedinek, hogy a kísérletei, miszerint át akarja téríteni a Lovagot a sötét oldalra, csupán a saját szórakoztatására történt. Ugyanakkor a kapcsolatuk mindkettejüknek hasznos volt – a Császár Haragja tudomásul vette, hogy többet tanult az Erőről Revanről és a Hőstől, mint a Sith-ektől kapott, és a Lovag elfogadta Scourge nézeteit, hogy megvannak az értékeik.

Erők és képességek:

"Könnyű kiemelkedni, ha a legjobbtól kaptál kiképzést." - Tython Hőse.

Még a kor egy Jedi lovagja számára is, a Tython Hőse feltűnően képzett volt a fénykardos harcban. Jedi beavatottként a Hőst kivételesként ismerték csatában, és a dicséretmennyiség a Lovag korai tanítótól meggyőzte Derrin Weller mestert, hogy elküldje a padawant a Húsrablók elleni küzdelembe a megérkezés után azonnal, a Hős státusza ellenére puszta tanítványként. Weller bizalma értékesnek bizonyult, mikor a padawan le tudta győzni a fénykarddal felfegyverkezett és tapasztaltabb Callef Sötét Jedit egy egyszerű vibrokarddal. Orgus Din tanítványaként Din mélyebben megbízott a padawanjában és elküldte a Hőst a rengeteg Húsrabló elleni küldetésekre kis vagy semmilyen támogatással és magabiztos volt a sikerben. Din figyelembe vette a padawan legbátrabb pillanatait a Tythonon a Húsrablókkal kapcsolatos konfliktusban, mikor a Hős és Teeseven átküzdötte magát a Húsrablók hadserege által kontrollált területen, és amikor a padawan sikeresen legyőzte a messze tapasztaltabb Bengel Morr-t egy gyakorló fénykarddal.

A Hős utolsó tette Jedi padawanként egy fénykard elkészítése volt, minek kristálya kezdetben kék színű volt, bár a kardpenge színe változhatott a közelgő háborúk alatt a Birodalom ellen. Miután Jedi lovaggá avatták, a Hős elutazott a Carrick Állomásra, ahol az ifjú Jedi kiválasztotta útját a Jedi Védelmező és a Jedi Őrszem között. Míg a Hős fő szaktudása a fénykard-használatban rejlett, a Lovag jártas volt az Erő harcban való alkalmazásában is. A Hős gyakran használta az Erő-technikákat a fizikai képességek gyarapítására, mint például a nagy távolságú ugrásokat és az Erő-gyorsítású sebességgel való mozgást. A gondolattal való mozgatás egy másik erő volt, ami természetes volt a Lovag számára, valamint egy eldobott fénykard irányításának képessége a kívánt célpontra a csatatéren át.

A Lovag jártas volt sok nyelvben a Basicen kívül. Széleskörű fajok egyedeivel kommunikált, a Lovag a Durese, a Rodese, a Houkese, a Bináris, a Huttese, a Jawaese, a Nautila és a Twi'leki nyelvek területén társalgott, valamint a Selkathok és más egyebek nyelveiben.


A színfalak mögött:

"És ebben a pillanatban újabb, minden korábbinál tisztább kép suhant át [Scourge] agyán: a Császár legyőzve hevert egy nagy hatalmú Jedi lába előtt. De az a Jedi nem Revan volt, és nem is Meetra. Éa a Sith nagyúr most már tudta, mit kell tennie." - Scourge látomása a Hősről, a Revan regény elbeszéléséből.

A Tython Hőse képviseli a Jedi lovag játékos karaktert a masszív többjátékos online Star Wars: The Old Republic szerepjátékban, amit a BioWare és a LucasArts adott ki 2011. december 20-án. A Jedi lovag karakterének történetét Hall Hood és Drew Karpyshyn írta, a Darth Bane könyvtrilógia és a kapcsolódó The Old Republic: Revan könyv írója. Daniel Erickson a vezetőíróként dolgozott az egész projekten, meghatározva az egész történetet és fenntartva az osztályok közötti konzisztenciát, bár Hood és Karpyshyn volt felelős a főtörténetért.

A férfi Lovagot David Hayter, és a női Lovagot Kari Wahlgren szólaltatta meg. A Hős egyedi a nyolc osztályú karakterek között, amiben a Lovag lett először megemlítve maga a The Old Republic játékon kívüli forrásban: a Hős Scourge víziójában jelenik meg Drew Karpyshyn kapcsolódó Revan regényében, a Sith nagyúr, Revan és Meetra Surik harca alatt a Császár ellen. A regény bevezet rengeteg háttértörténetet a Jedi lovag osztály eseményeihez, ráadásul a Birodalom történetéhez is, és felvezeti a Lovag III-as felvonását és a Revant tartalmazó Flashpointokat. A Flashpointok többjátékos küldetés-sorozatok, ahol játékosok csapatai mennek megbízatással különböző helyekre és részt vesznek a Flashpoint történetszálában. Ugyanakkor ezek a küldetések megismételhetőek és az idővonalban nem esik minden határozott helyre, és maximálisan 4 csapattal teljesíthetők, így az egyszerűség kedvéért a Flashpointok ki vannak rekesztve a Hős karaktertörténetéből további igazolásig.

A Rise of the Hutt Cartel, a The Old Republic első digitális kiegészítője azzal bővíti a játékosok történetszálait, hogy elküldi a játékost a Makeb bolygóra. Ugyanakkor, mivel az összes négy köztársasági osztály részt vehet a Makeb köztársasági történetvonalában, a karakter kánon identitása, akit a főkancellár választ a Makebre való utazásra, bizonytalan. Ezért ez a cikk tartózkodik a Rise of the Hutt Cartel-t tartalmazó történettől, amíg több információ nem lesz.

Játékmechanikák

"Ami engem illet, a játékos osztályok 'kánon' identitásait kizárólag a személyes játékosaik határozzák meg." - Hall Hood.

Egy játszható karakterként egy videojátékban, a karakter identitásának sok aspektusa formálható és ezért kánonként nem erősíthető meg. Egy jó példa lehet a Fejlett Osztályok: mikor elérik a 10-es szintet, a játékosok választhatnak, hogy Jedi Védelmezővé vagy Jedi Őrszemmé válnak. Mivel a fejlett osztályok játékmeneti mechanikák és játékos-függők, a Lovag kánon státusza Jedi Védelmezőként vagy Jedi Őrszemként ismeretlen. Minden ugrott osztály megajándékozza a játékost, hogy választhat különböző fénykard formákból, mint például különböző képességek és még a Jar'Kai használatát Őrszemként, így a Lovag sok kánon képessége és harci jártassága nem meghatározható.

A The Old Republic egy nagyban formálható játék, melyben a játékosok kiválaszthatják, hogy a karakterek miképp reagáljanak különböző helyzetekre, és hogy mit mondjanak a beszélgetésekben, ami azt jelenti, hogy a lehetőségek majdhogynem végtelenek, mikor definiálni kell a kánon karaktert. Majdnem minden küldetésnek a klasszikus történetvonalban vannak kijelölt választásai, ahol a játékos választ, amik világos és sötét oldali pontokkal jutalmaznak, és maradandó hatással szolgálnak a történet folyamán. A teljes történetszál ugyanaz, a játékos választásaira való tekintet nélkül - Darth Angral mindig meghal, a Császárt legyőzik, az összes társ a játékos csapatához szegődik – de kisebb dolgok, mint például hogy bizonyos jelentéktelenebb karakterek meghalnak-e vagy sem vagy visszatérnek-e később a játékban, mint például Bengel Morr vagy Praven, formálható és ezért nem állít következményt. Ugyanakkor, mivel a Lovag köztársasági karakter, ez a cikk feltételezi, hogy a játékos csupán azokat a döntéseket hozza, amik a maximális világos oldali pontokban realizálódnak. Ráadásul ezen szócikk nem tartalmazza a mellékküldetéseket, amiket minden szinten lehet teljesíteni, mivel megerősítetlen, hogy milyen egyének teljesítették ezeket a küldetéseket a kánonban.

Név és identitás

"Ismerem az arcodat. Aki legyőzte Darth Angralt. A Tython Hőse." - Jomar Chul.

Mivel a karakter neve játékos-függő, a Lovagra különböző címekkel és szerepekkel hivatkozik ez a cikk. A "Tython Hőse" címet az I-es felvonás teljesítésével kapja meg a játékos, miután a Lovag legyőzte Darth Angralt és találkozik a Jedi Tanáccsal. A játékosra aztán Tython Hőseként hivatkozik sok karakter a Lovag későbbi szintküldetéseiben. Mivel lehetetlen lenne játékosok által kreált szinkronos neveket bevonni, a játékos karakterre sosem hivatkoznak név szerint, kivéve a töltő képernyőkön. A The Old Republic olyan játék-összefoglalással rendelkezik, ami a nyitószövegekhez hasonlít, amik a 6 Star Wars filmben jelentek meg, és ezek az összefoglalók változatosan írják le az aktuális eseményeket, ahogy a játékos a klasszikus történetvonalon halad. A játékos által kreált név szerepel ezekben az összefoglalókban, de az összes játékbeli hanganyagban vagy írott tartalomban nem. A 2012-es referenciakönyv, a Star Wars: The Old Republic Encyclopedia is azt a gyakorlatot kapta a Lovag karakterére való hivatkozásnál, hogy a játékbeli Tython Hőse címként azonosítják.

A Jedi lovag karakterének neme és faja játékos-függő, így a karakter kánon leírása ismeretlen. Ez a cikk nemileg semlegesen mutatja be a Lovagot. A játék kezdeti kiadásánál a Lovagot emberként, miralukaként, mirialaiként, twi'lekként vagy zabrakként lehetett játszatni. A Game Update 1.2: Legacy frissítésben a játékosok 4 további fajt választhatnak - chiss, kiborg, rattataki és Sith Tisztavérű -, ha elérik az 50-es szintet azoknak a fajoknak egy másik karakterével.

A The Star Wars: The Old Republic Encyclopedia tartalmaz egy kétoldalas összefoglalót a Jedi lovag osztály történetszáláról, valamint információs ablakokat az 5 társhoz. Az összefoglaló oldalain a Jedi lovagot férfi miralukaként ábrázolják egy fénykarddal és páncélozott gúnyával, jelezve, hogy egy Jedi Védelmező. Ez a karakter két képben jelent meg az "Ítéletnap" Jedi lovag küldetésben, ahol a játékos a Császárral küzd és a küldetés egy másik jelenetében az útmutató utolsó oldalain. Az összefoglaló lap a Lovagot páncélos gúnyával ábrázolja Kira Carsennel, Darth Angrallal szemben az Oppressoron, de a karakter arc nem látszik. Ugyanakkor Hall Hood játékíró, aki a Lovag osztály egyik fő írója volt, megerősítette, hogy a Tython Hősének és a többi osztálykaraktereknek az ábrázatát – legtöbbjük ellentmondó képekkel rendelkezik – nem a kánonba szánták. Hoodra hivatkozva a Jedi lovag karakterét 18-20 év körülinek szánták a játék elején.

Társak és románcok

"Nem akárkiért harcolok ebben a háborúban, hanem azért a nőért, akit szeretek. Azért, aki hazaviszi ezt a hajót. Hátralévő életemet veled fogom tölteni, Kira - ha megengeded nekem." "Hát persze, hogy megengedem. Kösz, hogy megkérdezted." - Egy férfi Jedi lovag kéri Kira Carsent, hogy menjen feleségül hozzá.

"OKé, itt az ajánlatom. Jóképű vagyok, okos és elbűvölő. Egy első osztályú orvosi specialista, aki jótékony munkát végez. Teljesen abbahagytam a többi nő nézését, ami fizikailag lehetetlen lenne. A lényeg az, hogy eléggé biztos az, hogy szeretlek. A galaxisnak bármelyik másodpercben vége lehet… de az nem mentség a házasság hiányára. Nem hiszem el, hogy elmondtam." "És a sors különös fintora, kiderül, hogy te vagy az egyetlen személy, akire igazán számíthatok. Nem érdekel, mit mond a Jedi Kódex… szeretlek. És együtt akarok lenni veled." - Egy női Jedi lovag elfogadja Kimble házassági ajánlatát.

A játékmenetben a játékosok megkapják az öt társból álló összes karaktert. Az esőt, az asztromech droid T7-O1-et a Tython történetszál végénél kapjuk meg a Prológusban, és a második társ Kira Carsen padawan, a Coruscanton csatlakozik. A harmadik és negyedik társ Archiban Kimble – a játékban "Dokiként" ismert – és Fideltin Rusk katona, őket a II-es felvonásban kapjuk meg a Balmorrán és a Hoth-on külön-külön. Az ötödik és utolsó társ Scourge nagyúr, akit a II-es felvonás végén kapunk meg, és egyedi az öt közül abban, hogy először a Star Wars: The Old Republic játékon kívül, a Revan regényben jelent meg.

Ugyanakkor csak egy társ segít a játékosnak egy időben, és a játék legtöbb részében a játékos kiválaszthatja, melyik társat vigye magával. Ezért ez a cikk nem hivatkozik névvel a társakra, míg a társ történetszűkítést igényel. T7-O1 társul a játékoshoz az utolsó küldetésben a Tythonon, a legtöbb coruscanti küldetésben, és a küldetések alatt az Ord Mantellen, míg Kira Carsen az utolsó coruscanti küldetéshez szükséges és a Valis-szal való harchoz. A Doki az utolsó balmorrai küldetésben csatlakozik a Hőshöz, és Teeseven elengedhetetlen társ a Császárral való utolsó szembeszállásnál.

Ha a játékos férfi karakter szeretne lenni, szerelembe eshetnek és végül összeházasodhatnak Kira Carsennel, míg a női karakterek a Dokival eshetnek románcba. Carsen és Doc stöbb tucatnyi beszélgetések sorozatával rendelkezik, valamint két mellékküldetéssel Carsen számára. A többi társnak is vannak beszélgetés-sorozataik és mellékküldetéseik, bár a számuk változik attól függően, hogy a társra mikor tesznek szert. Ezek a társalgások rengeteget felfednek a társakról és definiálhatják a játékos karakterét, de mivel a karakter még mindig eléggé formálható, a Lovag személyiségét – ahogyan a cikk fentebbi részében ki lett fejtve – csak az definiálja, ami jelen van a nem választható szegmensek és a világos oldali opciók alatt.

Megjelenések:

 • The Old Republic: Revan (Első megjelenés) (Scourge nagyúr látomásában)
 • Star Wars: The Old Republic
 • The Old Republic: Megsemmisítés (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: The Old Republic: Rise of the Hutt Cartel
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Starfighter
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Strongholds
 • Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan

Források:

 • starwarsmedia.hu (főforrás)
 • Jedi Knight a The Old Republic Holonet-en
 • Star Wars: The Old Republic Explorer's Guide
 • Star Wars: The Old Republic Encyclopedia
 • Companion 101: Kira Carsen a The Old Republic hivatalos weboldalán (háttérlink az Archive.org-on)
Advertisement