Kaminopedia
Advertisement

Farfalla.jpg

Valenthyne Farfalla
Életrajzi információk
Elhunyt

YE 990, Tython

Fizikai jellemzők
Faj

Fél-Bothan

Nem

Férfi

Hajszín

Szőke

Szemszín

Vörös

Bőrszín

Világos/Fehér

Kronológiai és politikai információk
Hovatartozás

Jedi Rend Fény Hadserege Galaktikus Köztársaság Farfalla Ház

„Esküt tettem Hoth tábornoknak. Megesküdtem hogy addig nem nyugszok míg a Sitheket el nem tüntettük az univerzumból. Szándékomban áll betartani azt az esküt.”
―Valenthyne Farfalla

Valenthyne Farfalla egy híres fél Bothan Jedi Mester illetve Jedi Nagyúr volt aki az Új Sith Háborúk alatt szolgálta a Jedi Rendet. Farfalla híres volt beképzeltségéről és hiúságáról. Segítette Hoth tábornokot a Ruusan-i háborúban az Új Sith Háború korának végén. A háború utolsó vészterhes évében elhagyta a csatateret hogy összegyűjtsön 300 Jedit a világért való harcért.

Farfalla gyakran volt szálka Hoth szemében és mikor utóbbi barátját megölte egy Sith másik két katonával együtt kapcsolatuk jelentősen megromlott. Mindazonáltál kapcsolatuk a kezdeti súrlódások után helyrejött és közösen fellelkesítették az elcsüggedt és fáradt Jedi társaikat egy utolsó végső támadásra. Mikor Hoth-t és 99 másik önként jelentkező Jedit megölt Skere Kaan Sith Nagyúr gondolatbombája Farfalla és Berethon lettek a legmagasabb rangú Jedik akik túlélték Ruusan borzalmait.

Farfalla további egy évtizeden keresztül szolgálta a Jedi Rendet míg egy párbajban Darth Bane végzett vele a Tython-on.

Életrajz

Korai évek

Egy nemes Jedi nagyúr fia, Valenthyne Farfalla apja szövetségre lépett a Galaktikus Köztársasággal Pernicar Jedi Mester közreműködésével. A fiatal erő-érzékeny fél-Bothan apja nyomdokaiba lépve, gyakorolta az Erő használatát mint a Jedi Rend tagja. Megörökölte apja uradalmát és birtokait ezzel őt bízták meg a Sith Birodalom elleni védelem feladataival.

YE 1010-ben, már mint Jedi mester elhagyta a Coruscant-ot Hoth tábornokkal a Jedi Tanács lobogójával összegyűjtve az összed Jedit akit csak tudtak hogy együtt közösen megalapítva a Fény Hadseregét leszámoljanak Skere Kaan Sötétség Testvériségével. Parancsnokaként annak a zászlóaljnak ami 100 Jedit és további 200 hűséges követőt tömörített csatlakozott Hoth tábornokhoz Fairwind nevű díszes wroshyr-fa burkolatú csatahajójával. Évek folyamán Farfalla együtt harcolt a Jedi Kopecz-el míg mielőtt az áttért volna a Sötét Oldalra.

Farfalla harci képességét gyakran alulbecsülték mindig jól manikűrözött megjelenése miatt különösen Hoth tábornokkal összehasonlítva aki személyiségben és megjelenésben is szöges ellentétben állt Farfallával. Azonban kétes hírneve ellenére ő volt az aki figyelmeztette Kiel Charny tábornokot Githany árulására ezzel megmentve a Jedi Mester életét.

Megüresedett Főkancellári pozícióra Farfalla-t javasolták ő azonban ezt visszautasította hogy tovább harcolhasson a Ruusan-on. Végül Tarsus Valorum lett a főkancellár, 400 év óta az első aki nem Jedi.

Ruusan

Amikor Hoth elkezdte hadműveletét a Ruusan ellen, Farfalla az elsők között volt aki támogatta és harcosokat toborzott a leendő csatákhoz és eredményeit nem mellőzhették a Sithek elleni harcban. Ahogy a hadműveletek patthelyzetbe kerültek, Hoth rájött, szüksége van az eddig távol maradó Jedik segítségére. Farfalla hitte hogy társaikat Hoth kissé nyers modora tartotta távol. YE 1000-ben önként jelentkezett hogy elhagyja a Ruusant és 300 Jedi Lovag társával térjen vissza.

Farfalla több hónapra eltűnt míg 300 társát vezette Lahzar király ellen, csak ezután siettek a Ruusan-ra. A Sithek eközben egy blokádot létesítettek a bolygó körül ami megakadályozta Farfalla-t és társait a felszínre érkezésre. A szerencse váratlanul Darth Bane által kedvezett a Jediknek aki hátba támadta Kaan Nagyurat és megparancsolva a Sith flottának hogy semmisítse meg Farfalla hajóit. Azonban ezzel a paranccsal a bolygó körüli blokád megtört, esélyt adva Farfallának és társainak hogy a keletkező résen leszálljanak a felszínre. Arany színű űrhajóját vezetve újra megmentette Charny tábornok és társai életét akiket egy Sith ellentámadás tartott szorult helyzetben.

Megosztottság Hoth-tal

Az érkezését nem üdvözölte Hoth, hovatovább, negédes gyávának nevezte Farfallát. Farfalla túl későn érkezett hogy megmentse Pernicart, Hoth jó barátját, ami csak hozzáadódott kettejük amúgy is feszült viszonyához. Farfalla dühében visszatért hajójára és megesküdött hogy többé nem segít Hoth tábornoknak aki Kaan és Pernicar halálával egyre közelebb került a Sötét Oldalhoz. Azonban Hoth egyik álmában Pernicar megjelenik szellem alakban aki azt javasolja a tábornoknak hogy béküljön ki Farfallával. Hallgatva egykori barátja szavaira találkozót kér Farfallától és kifejezi megbánását. Ők ketten egyesítették erőiket egy végső támadásra Kaan Nagyúr ellen aki megmaradt követőivel a sziklák és barlangok biztonságába menekült vissza. Bár mindketten sejtették hogy csapda, nem mondtak le tervükről.

Megbékélés és a Gondolatbomba

„Ígérj nekem halált, Farfalla, és kapsz egy figyelmeztetést cserébe.

Halált akarsz Nagyúr? Csak mondd ki!

A halál öreg barátom. Az, amit Kaan tervez velünk sokkal rosszabb!”

―Kopecz kihívja Farfallát

A hetedik és egyben utolsó Ruusan-i csatában Farfalla életben maradt harcostársaival elterelő támadást indított a Sith csapatok ellen míg Hoth tábornok egységei behatoltak a barlangrendszerbe azzal a céllal hogy elkapják Kaan Nagyurat és társait. A csatának hamar vége lett, a legtöbb Sith hamar megadta magát a Fény Hadseregének. Farfalla foglyul ejtette Kopecz Sith Nagyurat aki elárulta a Jedi Mesternek hogy Kaan Nagyúr egy úgynevezett Gondolatbombát készül bevetni ami jelentős hatókörzeten belül minden az Erőre fogékony lényt elpusztít. Farfalla teljesített Kopecz óhaját, fénykardpárbajban egyenlő felekként győzte le a Sithet azután rohant figyelmeztetni Hoth tábornokot a Gondolatbombára. Hoth az Erő áramlásaiban már sejtette hogy mi készül, de eldöntötte hogy Kaant meg kell állítani és 99 önkéntessel az oldalán elindult a végzetébe. Megparancsolta Farfallának és a többi életben maradt harcosnak hogy meneküljenek amilyen messzire csak tudnak, és ha lehetséges hagyják el a Ruusant, ezzel adva nekik egy esélyt a biztos halál elől. Farfalla jóval Kaan bombájának hatókörén kívülre ért társaival és a megmaradt Jedivel végeztek a néhány Sith túlélővel ezzel lezárták az 1000 éves Új Sith Háborúk korát.

Hoth tábornok halála után ő lett a Köztársasági Hadsereg parancsnoka egészen a Ruusan-i reformációig. Valamint a Jedi Tanács tagja is lett.

Ruusan következménye

„A Coruscanton számít a megjelenés”
―Farfalla

Farfalla a Fairwind nevű hajójából irányította a mentőakciót míg a Star-Wake fedélzetén friss egységeket és utánpótlást küldött a Ruusanra. Művelet után találkozott Valorum Főkancellárral ahol megbeszélték és mindketten elfogadták a Ruusan-i Reformációt. A találkozót követően maga mellé vette Hoth tábornok életben maradt padawanját, Johun Othone-t, lovaggá ütötte és kinevezte Valorum Főkancellár biztonsági emberének.

Farfalla további egy évtizeden keresztül vezette a Jedi Rendet. Egy évtizeden keresztül elutasított mindenféle szóbeszédet amik egy esetleges túlélő Sith-ről szóltak, egészen addig míg egy Darovit nevű informátor hírei el nem jutottak hozzá. Mielőtt azonban találkozhattak volna egymással Darth Zannah a Tython-re vitte Darovit-ot nehogy a Jedik rájöhessenek a létezésükre.

Farfalla, Othone, Raskta Lsu, Worror Dowmat és Sarro Xaj üldözőbe vette a Lorandát a Justice Crusader fedélzetén egészen a Tython-ig ahol párbajba bocsátkoztak Darth Bane-nel és Darth Zannah-val. Kezdetben Worror csatameditációjának köszönhetően a Jedik álltak győzelemre, de Worror a csata hevében elvesztette koncentrációját és a Sithek felülkerekedtek ellenfeleiken.

Farfallát lefegyverzése után Darth Bane lefejezte. Farfalla és társai fénykardjait a győzelemért járó díjként vették és a Sithek magukkal vitték.

Örökség

Farfalla halála után a Jedi Tanács vészhívást kapott Darth Bane-ről az Ambria nevű bolygóról Caleb által. A Tanács egy csapat Jedit küldött a bolygóra - Obba mesterrel, vezetőként Tho'natu mesterrel - hogy elfogják Darth Bane-t. A Jedik felfedezték Caleb feldarabolt holttestét tulajdon háza előtt, a ház belsejében megtalálták elhunyt társaik fénykardjait. A sújos elmebajt szenvedő Darovit megtámadta Tho'natu mestert Farfalla mester egykori fénykardjával. A súlyosan zavart, sérült és legyengült Darovit nem lehetett ellenfele Tho'natu mesternek, aki könnyedén végzett vele. A mester és társai azonban elkövették azt a hibát hogy Darovitot tekintették Darth Bane-nek ezzel elhitték hogy most már ténylegesen megsemmisítették a Sitheket.

Visszatérve a Jedi Templomba a Jedik emlékművet emeltek Calebnek és a Sith Nagyúnak áldozatul esett társaiknak. Mind az öt Fénykardmarkolatot egy nagy fehér kőtömbbe helyezték a Tower Of First Knowledge melletti parkban. Mind az öt markolat alá bevésték forgatójuk nevét és arcképét.

Farfalla után nevezték el a Ruusan rendszer egyik meteorövét Farfalla Gyémántjának.

Személyiség és Jellemvonások

Farfalla nagy gondot fordított személyes megjelenésére és viselkedésére. Drága ruhákat hordott, kedvelte az arany és a különböző drága ékszereket, sok arisztokratikus és hivalkodó szokást vett át. Ezen tulajdonságainak köszönhette hogy Hoth tábornok egy haszontalan, színészkedő hőst látott benne, míg mások egyszerűen viccesnek találták. Farfalla a személyes meggyőzés született mestere volt amit kevés Jedi társa mondhatott el magáról. Farfalla egyszerűen a jó ízlés híveként tekintett magára. Azonban ha megnézzük hogy a Jedi Tanács engedélye nélkül is össze tudott állítani egy csapatot a Darth Bane elleni harcra arra következtethetünk hogy társai körében általános tiszteletnek örvendhetett.

Erősségek és képességei

Valenthyne Farfalla sok tekintetben rászolgált a Jedi Mester rangra. A Sith Háború alatt tábornokként szolgált, a csata mélypontján toborzott Hoth tábornoknak 300 Jedi Lovagot, majd Hoth tábornok halála után ő vezette a Fény Hadseregét. Amíg a Ruusan-on harcolt egy kék pengéjű fénykardot használt. A háborút követő években azonban elkészített magának egy új, arany pengéjű fénykardot. Küzdelemben kecses, inkább védekező stílust részesített előnyben. Küzdőstílusát elegánsnak és egyszerűként jellemezték, melyek jellemző elemei a Makashi vívóstílusnak. Farfalla fénykardtudása nem volt olyan jelentős mint Raskta Lsu mesternek, aki ebből kifolyólag inkább csak hátráltatta a Darth Bane elleni harcban. Képességei Darth Bane ellen sem voltak kifogástalannak mondhatóak, ellenfele kétszer is lefegyverezte.

Farfalla ezért úgy döntött hogy az Erővel inkább társait segíti egyfajta pajzsot létrehozva köréjük. Mikor Worror mester csatameditációja működésbe lépett erősebbnek és gyorsabbnak érezte magá

Advertisement