Kaminopedia
a (Darth Vilentor átnevezte a(z) Valkorion lapot a következő névre: Vitiate: A KotET miatt történtek változások...)
320. sor: 320. sor:
 
|bg=Ситският император
 
|bg=Ситският император
 
|de=Valkorion
 
|de=Valkorion
|en=Valkorion
+
|en=Vitiate
|es=Emperador Sith
+
|es=Vitiate
  +
|ja=ヴァルコリオン
 
|nl=Tenebrae
 
|nl=Tenebrae
|pl=Valkorion
+
|pl=Vitiate
 
|ru=Вишейт
 
|ru=Вишейт
|enFA=1
 
|esFA=1
 
 
}}
 
}}
   

A lap 2018. december 23., 21:25-kori változata


Vitiate, a Sith Uralkodó, ahogy életének túlnyomó többségét élte, vagy más néven Valkorion, ahogy az Örök Birodalomban ismerték, a Sith-ek Sötét Nagyura volt, aki újjáépítette a Nagy Hiperűr háborúban összezúzott Sith Birodalmat, majd több mint 1300 évig uralkodott felette. A későbbiekben általa alapított Örök Birodalomban, mely felett későbbi élete alatt uralkodott, úgy ismerték, mint Őszentsége, Izax réme, a Halhatatlan Mester, Zakuul védelmezője vagy a Halhatatlan Császár.

YE 5113-ban született, Tenebrae néven, a Medriaasi Sith Nagyúr Dramath és egy szegény farmer asszony fattyú fiaként. A gyermek akiből az Uralkodó lett, 10 évesen végzett apjával majd három évvel később megkapta a Vitiate Nagyúr címet Marka Ragnostól. Vitiate átnevezte a bolygót Nathemara és ott uralkodott a következő század során, kizárva magát a Sith hatalmi harcokból, még a Nagy Hiperűr háborúból is, amikor a Köztársaság elpusztította a Birodalmat YE 5 000-ben. A Nathemára hívta a megmaradt Sith Nagyurakat az üdvözülés ígéretével, majd összekapcsolódott az erejükkel egy rettegett rituáléban. Felhasználva erejüket tette magát halhatatlanná, melynek ára a Nathema teljes élő világa volt, mely ezzel pusztult, mi több, a szertartás kitépte a bolygót és a környékét az Erő szövetéből.

Elrejtve személyazonosságát összegyűjtötte a Birodalom maradványait, mint önjelölt Császár és egy 20 éves utazásra indult az Ismeretlen Régiókba, ahol megalapította az új Sith Birodalmat az elveszett gyarmatvilágon, a Sith-ek ősi hazájában a Dromund Kaason. Mélyen elmerült az Erő sötét oldalának titkaiban, míg népe az új civilizációt építette és a Birodalom csak bővült elrejtve a Köztársaság elől a következő ezer évben. A Császár arra törekedett, hogy galaktikus méretűvé fejlessze az életét meghosszabbító rituálét. Ez azonban háborút követelt, egy olyat amely civilizációkat törölne, hogy ő falhassa az energiájukat ezzel válva istenné. E célból Vitiate végül felhasználta a Mandalore-i harcosokat, hogy megtámadja a Köztársaságot. A Mandalore-iak vereségét követően maga mellé állított két hatalmas Jedi lovagot. Sith mágiával megrontotta elméjüket és a Köztársaság ellen uszította őket. Később az újjászületett Revan visszatért, hogy kihívja a Császárt, és közeli- sikere arra ösztönözte a Vitiatet, hogy további intézkedéseket tegyen a halála ellen. Védve igazi testét tudatát átirányította egy másik testbe, akit a Császár Hangjaként ismerünk. Majd három évszázaddal később a Császár végre megindította háborúját a Köztársaság ellen.

A háború során, hogy létrehozza akarata kiterjesztését, akiket az Császár Gyermekei néven ismerünk, majdnem kisiklott az áruló tanítvány Exal Kressh miatt, akit kiiktattak mielőtt maradandó kárt tett volna Vitiate terveiben. Ahogy a háború a harmadik század felé közeledett, a fogságban szenvedő Revannak sikerült hatást gyakorolnia a Császár elméjére, hogy kössön békét a Köztársasággal. Ebből született a Coruscanti Egyezmény és a Birodalom vezetése visszakerült a Sötét Tanács kezébe, míg a Császár magányba vonult, hogy előkészítse szertartása terveit. Ekkor egy fiatal és erős Jedi, aki Tython Hőse néven vált ismertté, felhívta magára Vitiate figyelmét a Hidegháborúban, amikor látomásokat küldött magáról a Császár elméjébe. De a Császár könnyedén megtörte akaratát és a sötét oldal felé fordította a teljes rajtaütő csapatával akiket azért küldtek, hogy elfogják a Sith uralkodót. A Jedi hónapokkal később szabadult meg Vitiate akaratától, a szintén halhatatlan Scourge Nagyúr segítségével, aki a Császár személyes végrehajtója volt, vagy más néven a Császár Haragja. Ám Vitiate már elindította terveit és a Galaxisban ismét kitört a háború.

Ahogy a Hős igyekezett megállítani a Császár ügynökeit, hogy elindítsák a szertartást, Vitiate-t rövid úton tőrbe csalta a Vosson az áruló Sith Nagyúr Darth Baras. Ennek ellenére megszökött az új Császár Haragjának segítségével és visszatért a Dromund Kaasra, hogy aktiválja Gyermekeit szerte a Galaxisban és felkészüljön a Lovagokkal való végső összecsapásra. Mialatt a Köztársasági Flotta megtámadta a Dromund Kaast, a Császár összecsapott a Hőssel és T7-O1 asztromechanikai droiddal, egy hatalmas harcban, mely végül Vitiate vereségével ért véget. Hangjának elvesztése mély álomba taszította a Császárt, míg a Galaxisban fokozódott a háború, ami miatt Darth Malgus megpróbálta megkaparintani a Birodalom trónját.

A Császár végül meghalt, de erejére és pusztítására évezredekkel később is emlékeztek.

Életrajz

Az Aranyvérű Sith Tenebrae YE 5 113-ban született a Sith világok határán lévő Medriaas bolygón, a planéta uralkodójának Dramath Nagyúrnak és egy helyi farmerasszonynak a fattyú gyermekeként. Szeme fekete volt, mint az űr és még csecsemőként se mutatott soha semmilyen érzelmet, egyáltalán nem sírt. Még az állatok is elkerülték őt és a hangja az éveit meghaladó súlyt és erőt hordozott. Hatéves kora körül Tenebrae-n kezdtek megmutatkozni az Erő félreismerhetetlen jelei, amely által felmerült a gyanú nevelőapjában, mivel sem ő sem az anyja nem volt Erő-érzékeny.

Tenebrae mostohaapja kérdőre vonta nejét, a hatéves gyermek előtt és haragjában rátámadt, miután az bevallotta, hogy viszonya volt Dramath Nagyúrral. Azonban Tenebrae-t erejét táplálta a férfi haragja és felszította magában a sötét oldal hatalmát, majd telekinetikusan eltörte a farmer nyakát. A fiatal fiú ekkor hónapokig kínozta az anyját az Erővel, majd megölte őt, mert elárulta a családját, majd újdonsült erejével elkezdte leigázni a környező falvakat. A következő négy évben Tenebrae befolyása és hírneve egyre csak nőtt, ahogy leigázta a szomszédos falvakat és követőket gyűjtött maga köré. Néhányan a gyermek hatalmától való félelemben követték, míg mások fanatikus hűséggel szolgálták. Hatalmi felemelkedése alatt ezreket mészárolt le, és nyílvános kivégzéseket kínzott embereket, hogy szenvedésükből táplálkozzon.

Dramath Nagyúr is hallotta a pletykákat fiáról és tevékenységéről, de mivel ezek a távoli északi kontinensen történtek (valamint, hogy elfelejtette viszonyát Tenebrae anyjával), a Sith Nagyúr úgy vélte nincsenek rá hatással, így nem törődött a dologgal. Amikor Tenebrae 10 éves lett, Dramath úgy döntött megvizsgálja a pletykák valóságalapját melyek a fiúra épültek és eldönti, hogy megöli-e őt vagy a rabszolgájává teszi. Azonban a Sith Nagyúr alábecsülte fia képességeit; miután felfedte igazi származását, Tenebrae megfoszotta Dramath kapcsolatát az erővel és az őrültbe hajszolta, mielőtt megölte őt. Tenebrae ekkor elkezdte uralma alá hajtani a Medriaast, míg idősebb féltestvére, Második Dramath elmenekült a bolygóról. A fiatal fiúnak 3 évbe telt leigázni az egész világot és Dramath alárendelt Sith Nagyurai mind elbuktak a hatalma előtt, akik megpróbálták megszerezni a trónt.

Nathema Sith Nagyura

“Tizenháromévesen maga Marka Ragnos jelent meg előtte, minden Sith-ek Nagyura és a Sötét Tanács vezetője. Lenyűgözték a fiú ambíciói és hatalma, ezért Marka Ragnos a Vitiate Nagyúr nevet adta neki.” - Darth Nyriss.

Miután Medriaas meghódítása teljessé vált YE 5 100-ban, Tenebrae elutazott a Sith Birodalom szívébe, annak központjába a Ziostra és Marka Ragnos elé járult, aki a Sith Sötét Nagyura volt és a Sötét Tanács vezetője. Elismervén a 13 éves fiú hatalmát, Ragnos megadta a jogot a Medriaas kormányzásához és felruházta az ifjút a Sith Nagyúri címmel, majd neki ajándékozta a Vitiate Nagyúr nevet. Visszatérve a Medriaasra, amit átnevezett Nathemara, Vitiate hozzálátott, hogy palotát építsenek gyermekkori lakóhelyén és 100 évig uralkodott a bolygó felett, mely idő alatt rengeteget töltött a sötét oldal tanulmányozásával. Uralkodásának korai évei alatt rengeteg fiatal Sith sereglett zászlaja alá és ő megtanította új követőinek, hogyan tartsák vissza érzelmeiket és formálják belső haraggá, hatalmuk növekedése érdekében.

Mikor YE 5 000-ben meghalt Ragnos, egy sorsdöntő párbaj vette kezdetét, hogy ki vegye át a helyét. Vitiate úgy döntött, hogy nem keveri bele magát, vagy a világát Naga Sadow és Ludo Kressh harcába. Valamint tartózkodott attól, hogy a Köztársaság ellen indított hadjáratba vezesse népét, ehelyett csak figyelte a Köztársaság és a Sith Birodalom között kibontakozó Nagy Hiperűr háborút. Vitiate soha nem vett részt semmilyen csatában, vagy hódításban ami a bolygóján kívül esett és hírnevét visszavonult tudósként szerezte. Azonban, amikor a Birodalom végső vereséget szenvedett a Korriban sírvilág fölötti csatában, Vitiate terveit tettekre váltotta.

Beszédet tartott szerte a Birodalomban, hogy a Jedik hogyan semmisítenék meg a Birodalmat, és mészárolnák le a Sith-eket amint felfedezik őket. Ezzel fűtve a Birodalom félelmeit, gondosan megtervezett pánikba hajszolta az embereket, és ez az érzés csak növekedett, amikor a Köztársaság elkezdett betörni a Birodalomba. Magára öltve a vezetői szerepet, Vitiate a Nathemara hívta a megmaradt Sith Nagyurakat és Úrnőket, hogy segítsenek végrehajtani neki egy rítust, bíztatva őket, hogy ez olyan szinten felszabadítja a sötét oldal erejét, amit még csak elképzelni se tudnak. Ugyanakkor, Vitiate történészei és kutatói a Dromund Kaas után kutattak, ami a Birodalom egyik eredeti gyarmata volt és a Sith-ek ősi otthona.

Mielőtt a többi Sith megérkezett volna, a kutatók nagy nehezen kidolgozták a Dromund Kaasra vezető hiperűr út elméletét, biztosítva, hogy a Jedik ne kövessék őket. Három nappal azután, hogy a vezető kutató bemutatta a csoport eredményeit, Vitiate bejelentette, hogy kezdetét veszi a szertartás. De amikor a hívásra felelt 8000 Sith megérkezett a palotájába lerohanta elméjüket, megtörte az ellenállásukat és összekapcsolta őket a saját tudatával, kényszerítve a Sith-eket, hogy részt vegyenek a szertartáson. A rituálé 10 napig tartott, miközben az egész bolygó megfagyott a sötét oldal szorításában és amikor véget ért, minden élet megszűnt létezni a Natheman, kivéve Vitiate-ét. A Sith Nagyúr magába szívta az egész bolygó életerejét, felszakítva az Erő és a valóság szövetét a Nathema körül és elképzelhetetlen hatalom birtokába jutott, valamint halhatatlan lett. Ebben a pillanatban a Sith levetette magáról a Vitiate Nagyúr címet és ő lett a Császár, az óriási hatalom képviselője.

Egy birodalom újjáépítése

“Ha a Jedik tudják, hogy létezünk, eljönnek értünk. Beakarják majd fejezni a fajunk kiírtását, amit a Nagy Hiperűrháborúban elkezdtek!” - Scourge Nagyúr.

A Jediket hibáztatva a Nathema pusztulásáért, az önjelölt Császár további pánikba hajszolta a Birodalom lakóit, miközben reményt kínált nekik. Miközben elutazott a Korribanra, megígérte hogy az üdvözülésbe és biztonságba vezeti népét a Jedik elől és hamarosan kivonult a Sith világokból el a Galaxis Ismeretlen Régiói felé. Annak ellenére, hogy tudta a Dromund Kaas helyét, a Császár vakon ugrálva a hipertében vezette a népét, ami 20 évig tartott, miközben a Sith nép egyre jobban az ő irányításától függ. Végül YE 4 980-ban, a Császár rendjében szolgáló felderítő hajó lokalizálta a Dromund Kaast. Amikor a hajó visszatért a Sith flottához, a Császár elvezette népét a rég elveszett világba, majd a felszínt elérve, szólott a Sith-ekhez. Dromund Kaas vad dzsungelei közepette kinyilatkoztatta az új Birodalmat, ami a régi hamvaiból fog kiemelkedni és felajánlotta a Sith-eknek és a szolgáiknak az esélyt, hogy építsenek egy rendezett, erőteljes és hatékony társadalmat. Egy Birodalmat, ami egy nap visszatér, felfedi kilétét és bosszút áll a Köztársaságon.

Az emberek, akik egyfajta istenként tekintettek a Császárra, beleegyeztek és munkához láttak, hogy megépítsék új Birodalmukat. Először a Császár még sokat jelent meg a nyílvánosság előtt és diktálta a dolgokat, de idővel egyre kevesebbszer jelent meg. Nem sokkal azután, hogy megérkeztek a Dromund Kaasra, létrehozta a Sötét Tanácsot (egy 12 Sith Nagyúrból álló csoportot, akik a Birodalom kormányzó testületeként voltak jelen), ami hamarosan átvette a hatalmat a Birodalom mindennapi teendői felett. A Császár maga pedig visszavonult a Kaas City szívében, újonnan épített Császári Palotába. Első intézkedései közé tartozott az, hogy kiválasztott 12 Erő-érzékeny tisztavérű Sith-et, hogy a Császár Kezei legyenek; 12 szolgát, akikkel megosztotta a hosszú élettartamát, cserébe, hogy felhasználja erejüket a hatalmához. A Kéz vezetője, az Első Szolga volt, akit elsőként kötöttek össze a Császárral, míg állandó társa a Második Szolga, prófétai képességeket nyert, a szoros kapcsolat által a Császár elméjével, ami a józan esze rovására ment. Az árnyékban meghúzódó szervezetet, csak a Sötét Tanács néhány tagja ismerte századokon át, amiként a homályban működtek, hogy teljesítsék mesterük akaratát.

A Császár ebben az időben tovább kutatta az Erő titkait, hogy feltárja a sötét oldal igazi hatalmát. A bolygóra érkezés korai szakaszában, elrendelte a Sötét Templom néven ismert hely bővítését, ami Kaas City peremterületén volt megtalálható. Egy ősi helység, ami tartalmazta a Hiperűr háború előtti Sith Nagyurak sírjait, mint Aloysius Kallig-ét, a Templomot eredetileg a Császár ellenségeinek temetkezési helyeként használták, de a Császár sötét rítusokat használva ellopta ellenségei tudását és életesszenciáját és a helyet a sötét oldal energiáinak csomópontjává alakította. Ezek a rítusok hamarosan kihatottak a Dromund Kaas atmoszférájára, amik az eget a vihar óceánjává alakították, ahol tombolt szél, villámlott és esett az eső állandóan. Az egyik Sithivadék, amit a rituálék során létrehozott, megszökött a földalatt és Akure, a Sötétség Szelleme néven vált ismertté. A Császár ezenkívül Sith Szentélyeket tartott fent a Palotájában a Sith rend főhadiszállásán, de csak a Sötét Tanácsot és a Császár személyes őrét engedték a Szentély alsóbb szintjeire.

A Császári Testőrség, mint elit-harcosok szolgálták a Császárt. Nem voltak Erő-érzékenyek, de fanatikus hűséggel szolgálták őt és páratlan harci bátorságról tettek tanubizonyságot. A Testőrség minden tagját a Császár elé állították, aki összekötötte akaratukat, hogy abszolút hűséggel szolgáljanak. Mitöbb, a Testőrség csak a Császár felé tartozott hűséggel és válasszal - még a Sötét Tanácsnak se volt hatalma felettük. Amikor több ezer évvel később a Birodalom visszavette a Korribani Sith Akadémiát, a Testőrség felvette az Akadémia védelmének szerepét is. Valamikor az uralkodása alatt, a Császár egy személyes űrállomást is építtetett, melyet a Dromund Kaas körüli pályára állítottak. Ezt szintén templomi erődként vette igénybe a Császár, ahol meditálhatott és sötét oldali kísérleteket folytathatott.

YE 4 606 körül, egy Kel'eth Ur nevű Sith, a béke és a nyugalom Jedi eszméiről kezdett prédikálni, melyet kihasználhat a sötét oldal, de a Császár személyesen ölte meg az eretneket és lelkét a Sötét Templomba zárta, mint ahogy sok ellenségével is történt. Kevesebb mint 400 évvel a Nagy Hiperűr háború után egy Vodal Kressh nevű Sith Nagyúr próbálta megtámadni a Császárt, rabszolga fajok hadseregével akiket az Athiss bolygón tenyésztett. Azonban Kressh tervei sohasem jutottak túl az Athiss-on, és amikor az őrült Sith meghalt, a Császár tiltott bolygónak titulálta az Athiss-t. Évszázadokkal a Császár uralkodásának kezdetétől, a Sötét Tanács egyik tagja, Darth Lokess egy titkos találkozóra hívta a Tanács többi tagját. Hűséges Sith sereggel érkezett, hogy megölje azokat akik ellenállnak és felvázolt egy tervet, hogy megdöntsék a Császárt és háborúba vezessék a Birodalmat a Köztársaság ellen, még egyszer utoljára. A terv mind a 11 Tanácsost meggyőzte, hogy csatlakozzanak. Azonban a Császár tudomást szerzett a Tanács összeesküvéséről és engedte, hogy terveik kibontakozzanak, de amikor a 12 felment a Palota lépcsőin, hogy szembeszálljanak vele, megbüntette őket. Lokess 11 társa együtt haltak meg egy villanás alatt a Palota lépcsőin. Lokess örökre eltűnt a Palota gyomrában, ahol a Császár megkínozta, majd végül megölte.

Szintén uralkodása alatt, 6 Sith Nagyúr - Raptus, Bestia, Brontes, Calphayus, Styrak, és Tyrans - együtt meditált egyszer és kifejlesztették a harci meditáció egy hatékony változatát, mely lehetővé tette számukra, hogy egy egész hadseregben félelmet keltsenek. Amikor Bestia a Császár színe elé járult, hogy megossza felfedezéseiket, Vitiate felruházta a Rettegett Mester címmel őt és társait a képességeik miatt és évszázadokon át szolgálták őt, mint próféták, tanácsadók és tábornokok.

A Császár egyik Sötét Templom-béli kísérleteiből jött létre a Ravager, egy olyan eszköz amely az áldozatai elméit fogyasztotta és kényszerítette őket legnagyobb titkaik feltárására amikor meghaltak. Még a Sötét Tanács tagjai sem tudtak ellenállni a Ravagernek, bár végül a Császár elzárta azt a Templom mélyére megannyi más sikeres és kudarcba fulladt eszközzel együtt. Néhány évszázaddal később a Sötét Templomot lezárták és a Császár uralkodása idejének nagy részén így maradt. Még, amikor a Kaas City elektromos hálózatát alagutakkal bővítették ki a templom alatt, az olyan eszközöknek, mint a Ravagernek a véletlen hatása több ezer rabszolgát hajszolt őrületbe.

A Köztársaság tesztelése

“Becsaptak. Soha nem akarták, hogy megnyerjük ezt a háborút. Kihasználtak engem és a népem, hogy leteszteljék a Köztársaság erejét. Kik használtak ki? A Sith-ek!” - Nagy Mandalore, Revanhoz intézett utolsó szavai.

Miután megalapította Birodalmát, megígérte, hogy visszatér és elpusztítja a Köztársaságot, de idővel ez a cél egyre kevésbé lett fontos a Birodalom népének. A tanulmányaiban, felfedezte annak a módját, hogy miként nagyítsa galaktikus méretűvé a Natheman végrehajtott rituálét és szándékában állt használni ezt, a Köztársaság elleni háborúban. YE 4 043 körül, a Sötét Tanácsosok, Darth Qalar és Darth Victun Kaggath-ot vívtak, egy ősi Sith rituális párbajt, ami szétrombolta a Császári Palotát. Amikor a por leülepedett, a két harcos még talpon volt, de a maradék 10 Tanács tag egyesített erővel elpusztították őket. A Császárt meglepte a Sötét Tanácsban kialakult elszigetelődés, és hozzájárult az új Palota terveihez, megbízva Darth Nostremet az elkészítésével. Miután a Palota elkészült, a Császár a Palota mélyére zárta Nostremet, hogy teszteljék a szerkezet labirintus védelmét és elégedett volt, amikor a Sith elpusztult, mert nem találta meg a kijáratot.

Néhány évtizeddel később, a Sötét Tanács több tagja is felfedezte a Nathemat és megtudták, hogy valójában mit is tervez a Császár. Ezek a Tanácsosok, köztük Darth Nyriss és Darth Xedrix, összeesküdtek a Császár ellen, hogy megmentsék a Birodalmat és a Galaxist a teljes megsemmisüléstől. Nem sokkal később, YE 3 978 körül, a Császár egy tisztavérű Sith küldöttet küldött Nagy Mandalore-hoz, a Mandalore-iak vezetőjéhez. A követ elmagyarázta Mandalore-nak, hogy a gazdája egy Sith Nagyurat küldött száműzetésbe, akit Második Dramath-nak hívtak és meggyőzte a harcost, hogy segítsen neki megtalálni Dramath sírját a Rekkiadi havas világon. Betörve Dramath sírboltjába, a követ magához vette maradványait és visszatért urához, de előtte elmondta Mandalore-nak a Császár egy látomását, mely arról szólt, hogy egy Mandalore-i dicső győzelemre vezeti népét és összezúzzák a Köztársaságot. A követ a sötét oldal erejével manipulálta Mandalore-t, hogy azok indítsanak háborút a Köztársaság ellen, így tesztelve annak erejét.

Ez a konfliktus, mely később a Mandalore-i háborúk néven vált ismertté, 2 évvel később kezdődött és 16 évig tartott. Kezdetben a Mandalore-iak voltak fölényben, amíg egy fiatal Jedi lovag át nem vette a parancsnokságot a Köztársasági hadsereg felett YE 3 962-ben. Ő volt Revan és barátja, a nem hivatalos tanítványa, Malak. Revan vezetése alatt a Köztársaság egyre több teret nyert a háborúban, míg végül YE 3 960-ban a Malachor V-i csatában megnyerték a konfliktust. Revan kihívta Nagy Mandalore-t egy párviadalra, amit megnyert, a Jedi hadnagya, Meetra Surik pedig aktiválta az Árnyékgenerátor szuperfegyvert, amely eltörölte a Mandalore-i flottát. Amikor Mandalore haldoklott, a Császár varázslata végre megtört és a bukott harcos elmondta Revannak miként manipulálták. Revan már találkozott Sith romokkal a Korribanon és a Malachor V-ön a csata előtt és tudatlanul is, de magára vonta a Császár figyelmét, aki kinyúlt és kapcsolatot teremtett Revan, Malak és maga között. Finoman manipulálva őket, felfedte Birodalma létezését előttük.

Dramath sírjában található Datakront vizsgálva, Revan és Malak felfedezték a Nathema pontos helyét, majd elutazva a kopár világba felfedezték a Dromund Kaast is és szemtanúi voltak a Császár hatalmának. Elhagyva a Köztársasági flottát, amit magukkal vittek, a két harcos titokban elutazott Dromund Kaasra és hónapokig tartó beolvadás után beszivárogtak a Császári Palotába, az egyik Őr segítségével. De még csak nem is sejtették, hogy a Testőrség minden tagját összekapcsolták a Császár akaratával és azok sosem árulják el mesterüket. Amikor végül Revan és Malak behatoltak a Császár tróntermébe, hogy megöljék őt, a Sith átvette az uralmat az elméjük felett, pont úgy ahogy sok éve a Nathemai Sith Nagyurakkal tette.

Megtörve akaratukat, a Császár erőszakkal a sötét oldal felé fordította őket és kinyilvánította őket, mint Darth Revan és tanítványa, Darth Malak. Az elméjükben a Köztársasággal kapcsolatos információk után kutatva, a Császár elküldte új tanítványait, hogy visszaszerezzék a Csillagkohót (Star Forge) - elképzelhetetlen hatalommal rendelkező űrállomás, amit az ősi Rakatak építettek - hogy egy új háborúban használja a Köztársaság ellen. A nyílvánosság előtt a Császár bejelentette, hogy pár merénylő végezni akart vele, de már kivégezték őket. Azonban az átalakított Sith-ek erősebbek voltak, mint várta, és kiszabadultak a Császár irányítása alól. Revan úgy döntött, hogy saját Sith Birodalmat hoz létre, hogy megóvja a Császárt és meghódítsa a Köztársaságot. Ezután hozzá is látott hadműveletének és megtámadta az ismert világokat, a Köztársaságot, ami később Jedi Polgárháború néven lett ismert.

Összeesküvések

“A Császár úgy használt engem, mint egy kapcsolat a világos oldalhoz - a Jedi rendhez. Rajtam keresztül látott és látomásokat idézett elém. De ez a kapcsolat visszafelé is működött. Meggyőztem a Császárt, hogy a béke az ő érdeke is. Csökkentettem a gyűlöletét.” - Revan elmondja miként manipulálta a Császárt.

Revant végül elárulta tanítványa, miközben a Jedik megpróbálták elfogni őket és Malak átvette a Birodalom irányítását, miközben Revant elfogták és a Jedi Tanács törölte emlékeit. Így fordították vissza a Jedi eszmék és a világos oldal felé. Revan a Jedi Tanács bábja lett és megkezdte a Birodalmának elpusztítását, majd a Csillagkohó fedélzetén legyőzte Malakot. A háború utáni években elkezdték rémálmok formájában sújtani a Dromund Kaasi emlékek és ő nem tudta mit kell keresnie a válaszokhoz. Ugyanekkor az összeesküvők elkezdték gyanítani, hogy a lelepleződés szélén áll a Birodalmuk. Ezért Darth Nyriss YE 3 954-ben több gyilkossági kísérletet is megszervezett önmaga ellen, hogy így tegyen keresztbe Darth Xedrixnek. Azonban a Császár gátolta terveit, amikor külső segítséget küldött a merényletek felkutatására, Scourge Nagyúr személyében.

Nyriss egy sor bonyolult tesztnek vette alá Scourge-ot, hogy megbizonyosodjon a megbízhatósága felől, majd végül megölette vele Xedrixet. Ezen a ponton Nyriss feltárta Scourge előtt az összeesküvés részleteit és okát, majd hogy meggyőzze a csatlakozásról elvitte őt a Nathemara. Ugyanakkor Revan felfedezte a Birodalom létezését a Rekkiadon és droidjával, T3-M4-el együtt szintén a Nathema felé vették az irányt. A Jedi és a Sith-ek egyszerre értek a bolygóhoz, bár Revan nem érzékelte Nyriss hajóját és ez lett a veszte. A Sötét Tanácsos lelőtte hajóját, az Ebon Hawkot és elfogták Revant, aki Nyriss felismert.

Revant négy évig tartották fogságban Nyriss palotájában, miközben Scourge felügyelete alatt kínozták, egészen addig amíg Revan korábbi hadnagya Meetra Surik - ismertebb nevén a Jedi Száműzött - követte nyomait a Dromund Kaasra T3-M4-el, YE 3 950-ben. Scourge, akinél a 4 év során elérte, hogy bízzon Revanban, segített megszöktetni őt és szövetkezett velük a Császár ellen. Ennek a tervnek a részeként Scourge elárulta Nyrisst a Császárnak, aki ráküldte a Császári Testőrséget az összeesküvőkre, hogy öljék meg a Sötét Tanács összes tagját.

A Császár összehívta a Tanács 9 tagját, akikből 7 hűséges volt és 2 összeesküvő és végzett velük a Palota kamráiban. Órákkal később elküldte a Császári Testőrséget, hogy pusztítsák el a fennmaradó 3 Tanácsos birtokait. E káosz közben szabadult ki Revan és Scourge-al és Surikkal az oldalán készült végleg megszüntetni a Császári fenyegetést. A három összeesküvő behatolt a Császári Palotába és megütköztek a Császári Testőrséggel a trónterem bejárata előtt. Mikor Revan legyőzte ellenfeleit berontott a trónterembe és Vitiate-ra vetette magát, aki egy Erő-lökettel utasította rendre a Jedi mestert. Hogy gyorsan végezzen a Császár ismét megpróbálta átvenni Revan elméje felett a hatalmat, de a Jedi megnyitotta magában az utat világos és sötét oldal felé egyaránt, hogy a lehető legtisztább formában szabadítsa fel az Erőt, majd egy Erő hullámmal elrepítette a Császárt.

Amikor Revan megpróbálta kihasználni, hogy a Császár megzavarodott, a Sith elszabadította magában a sötét oldalt és villámokat szórt, amitől a Jedi sikoltozva borult a földre, majd darabjaira robbantotta T3-M4-et, amikor az megtámadta. Felvéve bukott ellenfele kardját, a Császár halálos vágásra emelte a fegyvert, de ekkor megjelent Meetra Surik és kiütötte a Sith kezéből a fegyvert. Szembesülve a három harcossal, a Császár kifejezte csalódását Scourge felé, akit hirtelen jövőképek rohantak meg, látomás formájában. Felismerve, hogy nem az ő sorsuk legyőzni a Császárt, Scourge hátba szúrta Surikot, ami elég időt adott a Császárnak, hogy kihasználja Revan pillanatnyi zavarát és villámokkal szórta meg a Jedi mestert.

Hogy tesztelje Scourge hűségét, a Császár megparancsolta neki, hogy ölje meg Revant, de megállította a kardot mielőtt az elérte volna célját. A Császár úgy döntött börtönbe veti Revant, és meghosszabbította életét a Sith alkímia és technológia révén. Scourge, aki azt állította, hogy a két Jedi megtévesztette őt megkapta a Császár Haragja címet és az ő személyes végrehajtója lett, valamint a Császár halhatatlanná tette. Surik szelleme túlélte a teste halálát és végig Revan mellett maradt míg a Császár falta annak erejét és tudását. A erővel amit Surik adott neki, Revan képes volt dacolni a Császár akaratával és képes volt befolyásolni annak elméjét is, hogy az ne indítson háborút a Köztársaság ellen. Ezt a célt három évszázadon át sikerült elérnie a Császárnál.

A megújult háború

“A Császár évszázadokon át manipulálta az eseményeket egy cél felé; egy nagyobb rituálé végrehajtása, hogy elpusztítsa a Galaxist.” - Scourge Nagyúr.

Revan befolyása ellenére, a Császár akaratát nem lehetett megállítani, csak lassítani. A következő 200 év során Vitiate kidolgozta egy új invázió terveit. Mindazonáltal Revan majdnem sikeres gyilkossági kísérlete megijesztette a Császárt, ami arra sarkalta, hogy még mélyebbre ásson az Erő sötét oldalában, hogy a veszélyek ellen további védelemmel ruházza fel magát. Tanulmányai során rábukkant egy ritka technikára, mely a lélekátvitel volt, amely lehetővé tette, hogy még tovább növelje élethosszát. Miközben arra használta a technikát, hogy testek között vigye át az életerejét, megalkotta a Császár Hangját, amely tudatának tárolója volt és akaratának kiterjesztése, amely lehetővé tette, hogy igazi és halhatatlan teste biztonságos állapotban hibernálódjon. A következő 3 évszázad során, a Császár sok személyt használt a Hangjaként, mivel a sötét oldal pusztító ereje miatt ezek gyorsan elsorvadtak. Ezek a vendégtestek sok féle formájuak voltak. Volt köztük emberi nő is és tisztavérű Sith is, de mindegyik test ugyanolyan érzelemmentes férfi hangon szólalt meg.

Eközben a Császár tervei a háborúra folytatódtak. Kérésére az Erő-érzékeny Ovair család beszivárgott a Jedi Rendbe, hogy kémeik legyenek az ellenség soraiban. YE 3 756 körül, a Császár tudomást szerzett Naga Sadow sírjáról a Yavin 4 holdján. Rendelkezésbe adta Barel Ovairnak, hogy számolja fel a Sith szellemének maradványait. Ovair és padawanja Eison Gynt a Jedi Rend megbízásából a holdra utazott azzal a céllal, hogy megszabadítsák a sötét oldal befolyásától, de a párost megtámadták Sadow Massassi harcosainak leszármazottai. Pár héttel később Ovair a padawanja nélkül tért vissza a Köztársaságba, de Sadow megszállta Gynt és néhány évvel később újra feltűnt, hogy megölje a Sith mestert. Egy évszázaddal később a Jedi történész Gnost-Dural kikövetkeztette, hogy Sadow konkrét célpontja Ovair volt, mert az a Sith Császár szolgája volt.

Uralkodásának körülbelül 13. évszázadának fordulóján a Császár Exal Kressh Sith Mestere lett, Ludo Kressh hibrid emberi-Sith leszármazottjának. Valamint elkezdett kísérletezni különböző Erő technikák tanulásával és összegyűjtésével, hogy egyedül kiterjessze hatóerejét és látását a Keze képességein túl. A tanulása alatt Kressh-t egy kolostorba küldte az Ambriára, ahol a Császár kísérletezett rajta és előkészítette, hogy az elméje eszközévé tegye őt. Valamint évtizedeket töltött arra, hogy Galaxis-szerte beszivárgókat telepítsen hatalmi pozíciókba. Végül YE 3 681-ben maga a Császár bejelentette, hogy a Birodalom vissza fog térni az ismert galaxisba és támadást indít a Köztársaság ellen. Az aprólékosan kiszámított tervei a Birodalmi Hadsereggel együttműködve sikersorozatokat eredményeztek a Köztársaság ellen a Külső Gyűrű Területeiben, beleértve az Aparo szektor sikeres elfoglalását a Ruuriai, Sernpidali, Belkadani kormányügynökök tevékenységeit követően. Amint a Birodalmi Hadsereg és a Birodalmi Flotta olyan bolygókat foglalt el, mint a Sluis Van, a birodalmi katonák mindenkit lemészároltak, akik nem esküdtek hűséget az új Császáruknak, és a Köztársasági Hadsereg katonáit egyszerűen helyben legyilkolták.

A Nagy Galaktikus Háború harmadik évében, amikor a konfliktus tudatossá vált, a Császár továbbfejlesztette a tervét, hogy a befolyását Galaxis-szerte kiterjessze. Kísérletezések évszázadain át kifejlesztette a mentális uralom és tudatátvitel egy kombinációját, ami lehetővé tette számára a „Gyermekek” megteremtését – az akaratát véghez vivő ügynökeit, mivel a Gyermekek az ő elméjének a kiterjesztései voltak, és csak az igaz hűségükről voltak tudatukban, amikor kinevezte őket. Az újonnan helyrehozott Sith Akadémia mélységeiben a Korribanon, a Császár szolgái a folyamathoz szükséges gépezeteket és rituálékat alkották, és a szolgái átfésülték a Galaxist fiatal beavatottakért. A végére Kressh-t a Lenico IV hamvas világába küldte, hogy tudomást szerezzen az Ortoi telepesekről. A telepesek legendái sámánokról szóltak, akik a leszármazottaikon keresztül éltek, a Császár a Gyermekeihez kapcsolódó tervei valamilyen érdeke fűződött hozzájuk.

Miután a mestere parancsára legyilkolta az Ortoi telepeseket és végrehajtotta a küldetését, Kressh visszatért a Birodalomba, majd a Kathol Résbe küldték. Ugyanakkor az Ortoiak történetei felnyitották Kressh szemeit és megtudta, hogy a Császár kiszándékozta vájni az elméjét, és hogy elsőnek őt akarta megszállni a Gyermekeiből. Érezve a kötelességét és elutazván a köztársasági űrbe, elkezdte a Köztársaságot információval ellátni, és mély alvásba zárta magát a Colony Blue orvosi űrállomáson a Lenico felett, ahol a Császár csupán az álmait érezheti meg. Az árulása után nem sokkal, a Császár szemtanúja volt Nankrang Sith Nagyúr látomásáról, aki győzedelmeskedett a Jedik felett a Középső Gyűrűben és személyesen azt a lobogót választotta, amiben a Sith Nagyurak erői hadba vonulnak.

Azzal az óhajával, hogy az önfejű tanítványa feletti irányítást visszaszerezze, a Császár megparancsolta a Sötét Tanácsnak, hogy hozzák vissza őt, és a tanács Teneb Kel Sith tanítványt a Dromund Kaasra rendelte. Ott Kelt a Császár elé vitették – akinek jelenlegi Hangja egy fiatalember volt – és megparancsolta neki, hogy találja meg Kressh-t a Lenico rendszerben. A Sith bérgyilkos, Kel végigkutatta Kressh után a Galaxist, majd elfogta őt a Lenico Colony Blue-n, de addig nem tudta elfogni őt, amíg meg nem tudta ölni a nőt a Sith Akadémia mélységeiben a Korribanon, ahol a férfi megállította a nőt a Császár terveinek elpusztításában. Miután megtudta, hogy Kressh miért menekült el a Császár elől, Kel visszatért a Tanácshoz és követelte, hogy Nagyúrrá nevezzék ki az információért cserébe. A tanács elfogadta és Kel megkapta a Darth Thanaton címet, és viszonzásul megtudták a Császár Gyermekeinek létezését. A tanítvány árulásának megbosszulásával a Császár Kressh igazi nevét kiátkozta és megparancsolta, hogy a családja összes bizonyítékát velejéig pusztítsák el a Birodalomból. A Kressh családot teljesen kiirtották az egész történelemből és a Birodalom szerkezetéből, biztosítva, hogy a Császár lázadó tanítványának rokonai sose lázadjanak fel ellene.

A Császár parancsaira számos faj Erő-érzékeny gyermekeit elvették a családjaiktól és egy különleges csoportba léptették be őket a Sith Akadémián. A gyerekek, akik rengeteg különböző helyekről és háttérből jöttek: Syo Bakarn a Korélia egy nemes családjának tagja volt, Augin Blaesus a magvilági Erigorm-ról jött, és Kira Carsen magán a Dromund Kaason született. A kiképzésük különböző pontjain minden gyerek heteket töltött különböző rituálék és folyamatok betöltésében az Akadémia mélyeiben, aminek a csúcspontja a Császárral való találkozás volt, ahol a Császár erejét beléjük folyatta az elméjére és akaratára korlátozta őket. Bakarnból a Császár Elsőszülötte lett, aki megvédte a többi Gyermeket a lelepleződéstől, ugyanakkor a Jedi Tanács szolgája is volt és a Gyermekeket a Galaxisba küldték ki titkos ügynökökként.

Hacsak a Császár nem akarta, a Gyermekek semmit sem tudtak a Sith-ekhez való kapcsolataikról vagy akár az Erő-érzékenységükről sem, és magas rangú egyénekké váltak a Galaxist behálózó befolyásukkal. Néhányan bolygók képviselői voltak, mások a Köztársasági Hadsereg tagjai és mások még a Jedi Tanács tagjaivá is lettek. Kira Carsennek sikerült elmenekülnie a Birodalmi űrből, mielőtt a folyamat befejeződött volna, amikor a 10 éves felismerte, hogy mit is csinál vele a Császár, bár a lány történetesen vonzotta a Császár figyelmét, amíg a Jedi Rend tagja volt.

Amint a háború folytatódott, a Birodalom nyereség után nyereséget szerzett a felkészületlen Köztársaság ellen, követelve olyan világokat, mint az Utapau és az Agamar a második fő offenzívájukban. A Seswanna szektor birodalmi elhódítása YE 3 671-ben megrekedt, amikor a Köztársaság egy visszhangzó győzelmet nyert az első bothawui csatában, és a heroikus Belth Allusis Jedi mester és az emberei állták a sarat a második csatában, ami arra inspirálta a Köztársaságot, hogy ellentámadást hajtson végre a látszólag megállíthatatlan birodalmi előrenyomulás ellen. Néhány év múlva csupán egy köztársasági csapásmérő csapat, Jaric Kaedan Jedi-lovag vezetésével elfogta a Rettegett Mestereket, megvonva őket a támogatói erős félelmet keltő harci meditációs képességeiktől. Egy további sokk érte a birodalmi háborús törekvéseket, amikor egy kisebb köztársasági erő legyőzte a birodalmi inváziós erőket az alderaani csatában YE 3 667-ben, de a Köztársaság feltámadása megtört egy katasztrofális flotta konfliktusnál a hothi csatában YE 3 665-ben.

YE 3 660-ra a Császár dühe nőtt, a birodalmi támogatottságú Mandalore-i blokád áttörése a Hydiai-kereskedelmi útnál nem segítette a háború befejezésének esélyeit. Nem sokkal a blokád után egy ellenálló köztársasági csapás történt Ziost-nál, bár a Birodalom végül legyőzte a támadókat egy csatában, ami 1 hónapnál is tovább tartott. A köztársasági támadás ismét meghiúsult a következő Ashas Ree-i csatában, de a Köztársaság korábbi sikere az Ord Radamai csatában annyira felhergelte a Császárt, hogy követelte, hogy a Birodalom visszavegye a világot. A Nagyuruk parancsától ösztönözve, Darth Malgus és Darth Angral Nagyurak vezették a birodalmi erőket a költséges győzelembe az Ord Radama Visszafoglalásában.

Ahogy a háború a harmadik évtizede vége felé ért, Revan befolyása a Császáron valami olyat eredményezett, amit rengeteg Sith meglepőnek talált: tervek a békére. A Császár és a Sötét Tanács kétségbeesetten akarták a brutális háború végét, ami arra kényszerítette a Birodalmat, hogy kifosszanak egész bolygókat az erőforrásaiktól és embereiből, hogy táplálják a birodalmi háborús gépezetet. Míg a megmaradt 7 Sötét Tanácstag közül néhányan a háború folytatását akarták, a Császár tervei YE 3 654 körül lett mozgósítva, miután vigaszt nyújtott számukra: mind a hét megkapta a saját csillagrendszerét a Köztársaságból a közelgő egyezmény részeként. A Császár követelésére, Darth Baras Sith Nagyúr egy delegációt vezetett, hogy a köztársaságot békeajánlattal környékezze meg YE 3 653-ban. Míg azonban a tárgyalások folyamatban voltak az Alderaan bolygón, egy Darth Angral alatti armada a Köztársaság fővárosát, a Coruscantot támadta meg és elfoglalta azt. Alkutárgyként használva a Coruscantot, a Birodalom rákényszerítette a Köztársaságot, hogy aláírják a Coruscanti Egyezményt és a Nagy Galaktikus Háború végét. Az Egyezmény arra kényszerítette a Köztársaságot, hogy Galaxis-szerte azonnal vonja vissza az összes katonai erejét a harcmezőkről és hogy írják újra a galaktikus határokat, ténylegesen megadva a Birodalom irányításának a Galaxis azon területeit, amelyek a Mag nyugati és északi területein helyezkednek el, valamint a Koréliai Kereskedőút északi részét. Ugyanakkor az Egyezmény befejezése után a Császár visszavonult magányába és a Birodalom irányítását a Sötét Tanácsra hagyta.

Hidegháború

"Jövőképeket látok benned. Jövőképeket, amiknek nem engedek. A jövőd itt végződik." - A Császár annak a Jedi-lovagnak, akit később Tython Hőseként ismertek.

Az egyezmény aláírása egy olyan időszakot kezdett meg, amit később a Hidegháborúnak hívtak, ahol a Birodalom és a Köztársaság is újjáépítette erejét és különböző kisebb megbízott csatákba kezdtek, hogy teszteljék az ellenség felkészültségét. A Császár megőrizte a vasmarkát az emberei szívein és elméin a látszólag fásult szerepe ellenére az irányításukban, és a Sötét Tanács folytatta a jellemző hatalmi játszmáit és manővereit a Birodalom irányítása alatt. Körül-belül 4 évvel a béke megkötése után, egy Voss-nak nevezett új világot fedezett fel a Birodalom, és Darth Baras szolgáltatta a jelentéseket az Erő-érzékeny voss fajról, ami felkeltette a Császár érdeklődését. A fajokat egy csoportnyi Misztikus irányította, akiknek a jóslatai mindig pontosak voltak és a Császár arra vágyott, hogy közülük az egyik legyen a Hangja. Ennek eredményeképpen és birodalmi haderő megtámadta a bolygót, mialatt a Császár Keze elrabolt egy Misztikust a felszínről. A Kéz sikeresen elfogta a Misztikust, bár a vossokat elpusztította a támadó erő. A Császár megismerte a fogoly képességeit a Hidegháború alatt, kihasználva a voss látnoki képességeit, hogy víziókat lásson a jövőből.

Egy évtizeddel a Coruscanti Egyezmény után Orgus Din Jedi mester korábbi padawanja felkeltette Darth Angral haragját, amikor a Jedi-lovag megölte a Sith fiát, Tarnist a Coruscanton. Tébolyodás és csalódottság által vezérelve Angral elkezdte ellopott szuperfegyverekkel fokozni a háborút a Köztársaság ellen, ami azt eredményezte, hogy a Császár érdekeltté vált Angral dühének tárgyában. Amikor Angral találkozott a Lovag tanítványával, Kira Carsennel az Ord Mantell bolygón, a Sith Nagyúr meglepődött, amikor megtudta, hogy a padawan egy korábbi Gyermek volt, és majdnem azonnal tájékoztatta a Császárt. Arra vágyva, hogy Carsent újra irányítása alá vegye, a Császár a korábbi Gyermek-társát, Valist küldte, hogy hozza vissza őt.

A cikk ezen része szerint a játékos csak a „világos oldal” opciót választja a játék folyamán. A történetváltozatok a „Színfalak mögött” részben vannak megemlítve. Megjegyzés: Az eseményeket ebben a részben lehet, hogy nem lehet megerősíteni kánonként.


A Császár parancsaira Valis elcsalogatta Carsent és a mesterét egy elhagyatott bányász létesítménybe és megküzdött a párossal, hogy megpróbálja újra irányítás alá venni Carsent. Amikor Carsen és a Lovag végül összecsapott Angrallal az Oppressor zászlóshajójának fedélzetén, a Császár ebben a pillanatban átvette az irányítást felette. A Császár parancsaira Angral halálig harcolt a Lovaggal, és a Császár teljesen átvette az irányítást Carsen felett, amikor Angralt a Jedi pengéje megölte. Ugyanakkor a mestere segítségével Carsen képes volt megidézni egy fényfalat, hogy tartósan elvágja a kapcsolatát a Császártól. Carsen elvesztése feldühítette a Császárt, de hamar gyanakodni kezdett a Lovagra, aki Tython Hőseként vált híressé az Angral elleni csatában és a Jedi ereje körültekintően megnőtt a következő egy évben.

A hipotézis itt véget ér.


Egy új háború

A Jedi fenyegetés

"Az enyéim vagytok. Szolgák. Rabszolgák. Fegyverek. És engedelmeskedni fogtok..." - A Császár átveszi az irányítást a Jedi csapásmérő csapaton.

YE 3 642-ben a Coruscanti Egyezmény által hozott ritka béke elkezdett összeomlani különböző megbízott konfliktusok eredményeképpen, köztük Angral kampányával. Ugyanakkor a Birodalom nem igazán kötelezte el magát egy újbóli háborúhoz, amíg a Császár hatalma Revanon meg nem tört. Meetra Surik Erő-szelleme megnyerte Oteg Jedi-mester segítségét és egy elit csapásmérő csapatot tartalmazó köztársasági katonák és Jedik kiszabadították a bebörtönzött Jedit a Forgatag szívéből, és évszázadok óta először a Császár megszabadult Revan mentális manipulációitól – és többé nem akadályozta Revan akarata a Köztársaság megvédésére. Revan befolyása nélkül a Császár elkezdte felgyorsítani a terveit a galaktikus pusztításhoz és Galaxis-szerte táplálta a háború lángjait, és a Birodalom elkezdte a háborút uszítani a Köztársaság ellen. Amikor a Császár megtudta, hogy a korábbi Sötét Tanácstag, Sajar – aki most Tol Braga Jedi mester padawanja - a Quesh bolygón van, a Császár elküldte a Haragját Sajar elfogására.

Scourge Nagyúr elbukott, bár amikor szembeszállt a Tython Hősével felismerte, hogy ő az a Jedi, akit 300 éve látott a látomásaiban. Tudván, hogy a Császárt érdeklődik a Hős iránt, Scourge üres kézzel érkezett vissza a mesteréhez és elhozta a híreket, miszerint a Lovag egy csapásmérő csapathoz csatalakozott, amit Tol Braga hívott össze – egy olyan csapásmérő csapathoz, aminek célja a Császár elfogása és eltérítése. A Császár egy osztagot küldött a Birodalmi Testőrségből, Lassicar testőr vezetésével, hogy kövessék a Jedit a Hoth bolygóra, és Lassicar nem sokára azt jelentette, hogy a csapásmérő osztag meg akarja szállni a Császár űrállomását. A Balmorrán a Hős és Warren Sedoru Jedi mester már helyrehozták az erődöt védő leplező berendezés prototípusát és Lassicar emberei kudarcot vallottak a Hős elfogásában és az erőd vázlatainak megszerzésében a Hoth-on. A Császár mozgósította az egyik Gyermekét, Augin Blaesust, hogy próbálja meg megölni az Erigorm királyi családját – egy olyan akcióban, ami komolyan elpusztíthatja a Köztársaság kapcsolatát a Szakadár Szövetség töredékes kormányával és meggyengítheti a Köztársaság háborús erőfeszítéseit - de Blaesus törekvéseit elfojtotta az a Jedi mester, akit a Barsen'thor-nak hívtak.

Amikor a csapásmérő csapat leszállt a Császár erődjének a fedélzetén, kénytelenek voltak átverekedni magukat a Birodalmi Testőrségen – valamint a Kínzóknak nevezett Sith ivadékokon – hogy elérjék a Császárt, és az első Jedik, akik beléptek a Császár termébe, a Hős és Kira Carsen voltak. Míg a Császár a trónjából figyelt, Scourge összecsapott a párossal egy ádáz párbajban, de a Harag végül legyőzte a két Jedi. Abban a pillanatban Braga, Sedoru, és a Jedi-lovag Leeha Narezz is megérkezett a terembe, és Braga megközelítette a Császár trónját követleve, hogy kísérje vissza a Jediket a Tyhonra. Leugorva a trónjáról a Császár kigúnyolta a Jedi mestert a büszkeségéért és álszentségéért, meglepve a csapásmérő csapatot, hogy tud a személyiségükről.

A Császár szabadjára engedett egy lilásan villámló lángvihart Narezz és Sedoru felé, akik lezuhantak a padlóra, míg Braga, Carsen, és a Hős küzdöttek, hogy eltérítsék azt. Kevéssel azelőtt Braga és utána Carsen is belehalt a Császár támadásába, így csak a Lovag maradt, aki lassan előretolta a vihart. A Császár utána megidézett egy labdányi Erő-villámot a kezeiben és szabadjára engedte az összes erejét a Hős ellen, letaszítva a Jedit a földre, amint a Császár elkezdte uralma alá venni az elesett ellenségeinek elméit. Tájékoztatta őket, hogy most már ők a rabszolgái és fegyverei, szabadjára engedett még egy villámlöketet, ami mindnyájukat eszméletlen állapotba küldte.

A szavához híven a Császár az akaratához kötötte a Jediket és áttérítette őket a sötét oldalra. Néhány hónap eltelt, mire a rabszolgáit átképezte Sith-ekké, a bukott Jediket átalakítva a Császár hű ügynökivé, és a Hőst Chaskar gyámsága alá küldték. Ugyanakkor a Lovag örökre megszabadult a Császár irányítása alól Orgus Din szelleme által, és a Hős Scourge segítségével visszamenekült a Tythonra. A Császár korábbi Haragja leleplezte a Jedi Tanács előtt, hogy a Császár újra be akarta fejezni az élet-elszívó szertartást egy galaktikus skálán, de a rituálé billiónyi egyidejű halálos áldozatot követel, hogy el tudja kezdeni. A végén a Császár a magas rangú Krannus végrehajtót és a halál kultuszát küldte el az újonnan felfedezett köztársasági börtönbe Belsavis világára. Tudván, hogy a fanatikusan hűséges kultusz tagjai örömmel áldoznák fel életüket érte, a Császár egy birodalmi támadást vezényelt figyelemelterelés végett, ezért Krannus fel tudja robbantani a bolygó erőmagját; az ezt eredményező robbanás szétfodrozódna a hiperűrön keresztül az összes környező rendszert felemésztené. Valamint a Császár felébresztette S. Gelandot, egy Gyermeket, aki a Belsavison volt, hogy megelőzze a Barsen'thort, nehogy megszerezze az esh-kha faj formájában fennálló hadsereget.

Hangok és eszközök

"Ezek a piti konfliktusok semmit sem jelentenek. Ennek a galaxisnak a nyugtalankodásai értelmetlenek. Ha egyszer felemelkedek, minden nyugodt lesz ebben a galaxisban. Ez az ígéretem neked. Most pedig csapj le!" - A Császár megparancsolja a Haragjának, hogy ölje meg a Hangot és szabadítsa fel a lényét.

Mialatt a Hős és Scourge a Belsavisre siettek, a Császárt rászedte Darth Baras, hogy a Voss bolygóra utazzon el. Baras riasztotta a vezérét, hogy jelenítsen meg egy sötét oldali jelenséget a Voss-on, amit Sel-Makorként ismertek, és a Császár odautazott, hogy megvizsgálja, hogy Sel-Makor titkai esetleg segíthetik-e a szertartás befejezését. Ugyanakkor Baras manipulálta a Császárt – amikor a voss test, amit a Császár birtokolt belépett Sel-Makor pihenőhelyébe az ősi Sith romokba, amit Sötét Szívnek hívtak, a Császár felfedezte, hogy nem tud elmenni. Sel-Makor küzdeni kezdett a Császárral a Hang irányításáért, elhallgattatva a Császárt és elvágva őt a Kezétől.

A Császár utolsó utasítása az volt a Kéz számára, hogy válassza ki Darth Baras tanítványát az új Haragjának. Baras tanítványát elárulta a Sith Nagyúr a Quesh bolygón, és a Kezet az új Haraghoz küldte, hogy semmisítse meg Baras lánytestvérét, Darth Ekkage-t, mielőtt sikerülne neki megszöknie a börtönéből a Belsavisen. Egy erős pillanatában a Császár képes volt elküldeni egy üzenetet a Kéznek, ami tartalmazta a kényelmetlenségét. Ennek eredményeképpen a Császár Haragja képes volt megtalálni őt a Sötét Szívben, és miután elűzte Sel-Makort a Császár tömegétől, a Harag teljesítette a Császár akaratát és megölte a Hangot. Az lehetővé tette a Császár valójának, hogy visszatérhessen a Kezéhez, aki segítette mesterét, hogy elfoglalja egy hímnemű ember testét.

Miután felszabadult, a Császár egyik akciója az elsők közül az volt, hogy elküldje Fulminiss Sith Nagyurat a Voss-ra, egy híres Sith varázslót, aki tömeges pusztításokkal tűnt ki a Sith varázslat által, hogy elkezdhesse a rituálét. A Császár parancsaira, a bukott Narezz csapdát állított fel a Tython Hősének a szeretőjét, Jomar Chul felhasználva a Korriban Flame űrállomásán, de a Hős le tudta győzni a nautolani Jedit és képes volt megtörni a Császár irányítását felette. Egy másik Gyermek, Sophia Farash szemien keresztül a Császár megtudta, hogy a Barsen'thor biztosítja a voss faj segélyezését, de Farash próbálkozásai a Jedi mester megölésére a Gyermek halálával végződött.

A Hősnek is sikerült meggátolni Fulminiss terveit a Voss bolygón, megelőzve, hogy a Sith felhasználhassa Sel-Makort, hogy szabadjára engedjen egy fertőzésőrületet a bolygón és legyőzte Warren Sedorut, miután a bukott Jedi mester elfoglalta köztársasági Valiant zászlóshajót. Érdektelen magatartást mutatva az újabb vereségek iránt, a Császár elküldte Tol Bragát a csatarendbe felállított Korélia világára, ahol a kel dor Sötét Jedi elkezdte támogatni a birodalmi haderőt a koréliai csatában. Ugyanakkor Braga igazi megbízatása az volt, hogy hatalmas polgári veszteségeket okozzon annak érdekében, hogy a Császár elkezdhesse a szertartását, és a Jedi Rend nemsokára át is adta az összes elérhető Jedit és a Hős parancsnoksága alá helyezte őket a Korélián, hogy harcba szálljanak Braga terveivel. Tanulván az Elsőszülöttjétől, hogy a Jedik megbíztak az Őrző Erődökben (Guardian Holds), számos eleven erődítményben a Korélián, a tudatlan Gyermekei irányában, a Császár azokat a Gyermekeket is mozgósította, hogy bevegye az Erődöket és hogy megkárosíthassa a köztársasági háborús erőfeszítéseket a Korélián.

A cikk ezen része szerint a játékos csak a „világos oldal” opciót választja a Star Wars: The Old Republic-ban. A történetváltozatok a „Színfalak mögött” részben vannak megemlítve. Megjegyzés: Az eseményeket ebben a részben lehet, hogy nem lehet megerősíteni canon-ként.


Miután a Hős erői meghiúsították Braga törekvéseit a polgárok lemészárolására, a Császár megparancsolta a kel dornak, hogy robbantsa fel az Eclipse birodalmi csatacirkálót Korélia Coronet City városának Kormányzati Körzete felett. A megvesztegetett Jedi mester – aki már rég elfogadta a végzetét és most önként szolgálja a Császárt – teljesítette a mesterei instrukcióit, de Tython Hőse átszállt a cirkálóra és sikerült hatástalanítani a hajó hajtóműveit a robbanás előtt. A folyamatban a Lovag legyőzte Bragát és sikerült visszatérítenie őt a világos oldalra miután megtagadta, hogy vessen véget a Jedi mester szenvedésének. A Császár tovább gyengült az Elsőszülöttje elvesztésével, akit a Barsen'thor győzött le, mielőtt Bakarn megtisztította az Elsőszülöttet a saját elméjében. Az Elsőszülött vereségével, a többi Gyermeket védő lepel, ami megvédte őket a lelepleződéstől, lehullott, lehetővé téve a Jedi Rend számára, hogy leszámoljon a Császár egész kémhálózatával.

Végső összeütközés

"Nem fogom türtőztetni magam. Engem nem lehet visszatéríteni. A halál mindaz, ami marad, és nem fogtok megölni. […] Nem leszek a trófeátok. Ha meg kell halnom, én választom ki, hogyan – és mindenki velem fog meghalni." - A Császár utolsó szavai a Hősnek.

Miután Bragától megtudta, hogy a Császár tartózkodási helye a Dromund Kaas, a Hős egy olyan küldetésbe szállt bele, hogy szembeszálljon a Sith-tel a Sötét Templomban, míg egy megszálló erő Satele Shan Nagymester parancsnoksága alatt megtámadta a birodalmi fővárost. Jól tudván ellensége jelenlétéről és céljáról, a Császár a Sötét Templom mélységeiben várt, míg a Hős és az asztromech droidja, T7-O1 átverekedték magukat a birodalmi haderőn és a Templom véderőin. Mivel egy droid, T7-O1 volt a Jedi egyetlen társa, aki biztonságosan szembeszállhatott a Császárral ahelyett, hogy a Sith irányítása alá esne, de a Hős és T7-O1 arra kényszerültek, hogy a legénységüknek más tagjaiból az egyiket kiszabadítsák, amikor a társaságot elfogták a birodalmi erők.

Amikor az ellenségei megérkeztek a Sötét Templom tróntermébe, a Császár felemelkedett a trónjából és szabadjára eresztett egy lila villámsugarat miután kigúnyolta a Jedit az önfeláldozó erőfeszítéseiről egy csatlós kiszabadítására. A Hős a támadást egy fénykarddal szakította meg, és a Császár megidézte saját maga másik két formáját a Lovag megtámadására, amint lassan lelépett trónja lépcsőin. A Jedi és T7-O1 gyorsan elintézte a fantomokat, mialatt elérte az alapzatot és a Császár nyugodt maradt, amikor ellenfele fegyvere kiemelkedett egy őrhelyben. A Hős megkérdőjelezte a Császár vágyát a Galaxis felemésztésétől, de a Császár figyelmeztette a Lovagot, hogy az elméje és képességei a Jedi felfogóképességein túl vannak, és céljairól ő maga dönt.

Azt állította, hogy mindent túl fog élni és senki sem állíthatja meg az akaratát, a Császár még több másolatot idézett meg önmagáról és kivonta a saját fénykardját. A Császár és a fantomjai Sith varázslatot és villámlást használtak amint a Hőssel és T7-O1-gyel küzdöttek, eltűnve és újra felbukkanva a homályosan megvilágított kamrában, hogy játszadozzanak az ellenfeleik érzékeivel. De a Császár meglepetésére a Jedi lassan de biztosan felülkerekedett a csatájukban, egytől egyig levágva a másolatokat és szétzúzva a Császár védekezését. Végül a fantom Császárok a sötét oldal energiaspiráljaiba oldódtak szét, és a Hős igazi ellenfele a térdeire rogyott a lépések előtt. Ugyanakkor, amikor a Lovag megközelítette a látszólag megsérült Császárt, a Sith egy robbanó Erő-villámot idézett meg, amit az ellenfele féle küldött elcsúsztatva magától a Hőst a padlón át.

A Császár tudomására jutott ellenségének óriási ereje, de kigúnyolta a Jedi korlátozott hűségét az Erő világos oldalához, mielőtt szabdjára engedett egy második, még erősebb villámcsapást. A Hősnek sikerült elkapnia a támadást a fénykardja pengéjével, és a két ellenség továbbnyomult a termen egymás felé, amint a Császár folytatta a Jedi bombázását a villámaival. Amint elérték egymást, a Lovag felé pördült és egy megsemmisítő csapást mért a Császár derekára. A Sith a padlóra esett, de a villámlás továbbsercegett körülötte amint megpróbált felkelni, de ez nem sikerült neki, és kihívó hangon kinyilvánította, hogy nem fog megtérni vagy fogságba esni. Elsöpörve a Hős állítását, hogy bíróság elé fog vonulni, a Császár újra megpróbált talpra állni, de megint nem sikerült neki. Azzal a hittel, hogy a Császár meghalt, a Jedi megegyezett Scourge Nagyúrral, hogy jelentse be a sikert, és a néhai Császár haragja tájékoztatta a szövetségesét, hogy a Császár még nem szenvedett vereséget.

A hipotézis itt véget ér.


A Császár léte elhagyta a bukott Hangját és figyelmeztette a Hőst, hogy a Jedit is magával fogja vinni, ha meg kell halnia, kibocsátva egy hatalmas erejű sötét oldal energiát a Hang holttestéből egy végső dacos tett keretében. Az energia keresztülfodrozódott a Sötét Templomon és elkezdte felemészteni az építményt, ezért a Jedi és T7-O1 kimenekültek az épületből és visszatértek a hajójukhoz.

Egy nyugtalan alvás

"Ő elment. Mindenki tudja ezt. De a hangja… még mindig a fejemben van. Nem tudok aludni. Semminek sincs értelme. A Császár halott. Akkor miért beszél még mindig?" - Suri.

A Császár tudata visszatért az igazi testébe és egy mély alvásba kezdett, hogy felépüljön, amint a Hős súlyosan megsebesítette a szellemét. A Birodalom maradéka eddig azt hitte, hogy a vezérük elesett. Darth Malgus kihasználta a távollétét, hogy ellopja a Császár űrállomását és hogy kikiáltsa a saját Új Birodalmát, míg az ál Császár legyőzetett a Köztársaság és a Birodalom erőinek csatájában az Ilumon. Míg a Kéz ápolta és őrizte a testét, a Császár lassan felépült a megsemmisítő sebesüléstől, amit a Hős mért rá a Hang megölésével. Az alvásában a Császár sérült elméje elérte a gyermekeit és elkezdett suttogni nekik, dühöngve a Lovagon és ellentmondó parancsokat adva ki, amint a tudata gyorsan tovább és továbbnyomult. Néhány gyermek, mint például Tannac, képes volt blokkolni a mestere zavaró parancsait, de mások, mint például Suri, majdnem megőrültek a haragjától és a folyamatosan váltakozó gondolataitól.

Ugyanakkor a Császár őket irányító parancsai nélkül a Rettegett Mesterek – akik újonnan kiszabadultak a börtönükből a Belsavisen fogságuk 27 éve után – eldöntötték, hogy függetlenekké válnak, mivel a Császárt tekintették az egyetlen méltóságuknak a hűségük alatt. Manipulálva a trandoshai Kephess hadurat a Denován, valamint más eseményeken keresztül Galaxis-szerte, a hatos a Birodalom ellen is és a Köztársaság ellen is fordult, hogy az új háborúban a harmadik erővé váljanak. Az idő alatt a Császár Kezének azt utasították, hogy nevezze ki Darth Acinát Darth Karrid utódjaként, a Technológia Szférájának fejévé, és Acinának megparancsolta a Kéz, hogy felügyelje az Arcanumot – a Császár hatalmas Sith műalkotásait rejtő raktárát.

Hagyaték

"Amikor megszülettem, a Császár volt a Birodalom. Mindenki azért létezett, hogy táplálja a furcsaságait. Magasan felettünk volt. Senki sem, legyen az Sith vagy rabszolga, szállhatott szembe vele még egy véleményformában sem." - Scourge Nagyúr.

A Császár uralta a Birodalmat több mint 1300 éven keresztül, és az idő alatt kifejtette a hatalmas pszichológiai befolyását az emberein. A Birodalomban őt istennek és királynak tekintették - a Birodalom majdnem minden polgára azon az akaraton volt, hogy majd feláldozza az életét a Császáruk szolgálatában. Ő volt a forrása rengeteg átlagos kifejezésnek és megnyilatkozásnak a birodalmi kultúrában, például "Dicsőség a Császárnak", "Éljen soká a Császár", "Ez elég ahhoz, hogy felébredjen a Császár.”

Végül a Császár meghalt és évezredekkel később Darth Plagueis Sith Nagyúr – aki megszállottja volt a halhatatlanság elérésének – azon elmélkedett, hogy Vitiate Császár, ahogy ő a történelemben volt ismeretes, volt az egyetlen Sith Nagyúr a történelemben, aki közel férkőzött a titok eléréséhez.

Személyiség és jellemvonások

"Ha mindenkit megölsz a Galaxisban, a semmi Császára leszel. Mi ennek az értelme?" "A valóság töredékét látod. Ezeken a csillagokon túl léteznek más galaxisok, más világok, más lények. Úgy fogom tapasztalni vagy semmibe venni őket, ahogy akarom. Örökkévalóságig fog tartani, míg mindennel eggyé válok: egy farmerré, egy művésszé, egy egyszerű emberré. Amikor az utolsó élő dolog is végre meghal az univerzumban, élvezni fogom a békét és várni fogok a ciklusra, hogy minden újrakezdődjön." - A Tython Hőse és a Császár.

A születésétől fogva a Császárnál átlagos volt, hogy nem látszódott benne érzelem és empátia – valami, ami állandó maradt az élete folyamán, tekintet nélkül az eredeti testére, amit használt. A gyermek Tenebrae nem érzett szeretetet az anyja, a mostohaapja, vérszerinti apja iránt, majd könyörtelenül megölte mindnyájukat, és nem sokkal azután az ereje megnyilvánult abban, hogy felfedezte, hogyan szívja ki a félelmet és a szenvedést a körülötte lévőkből. Gyerekként könyörtelen uralkodó volt, százakat mészárolva le csakhogy csillapítsa kínra irányuló éhségét. Sith Nagyúrként Vitiate inkább tanulóként robbant be a köztudatba, mint harcosként, mivel évszázados uralkodását azzal töltötte, hogy belemerüljön a sötét oldal rejtelmeibe.

Míg más Sith-ek rettegett harcosakká váltak és új világokat foglaltak el a Birodalom dicsőségére, Vitiate megelégedett azzal, hogy a Nathemán maradt, holott a többi Sith Nagyúr háborúba ment a Köztársaság ellen. Ugyanakkor tudós közszemélyisége csupán tettetés volt: míg az életének a második évszázadába lépett, elég számító, manipulatív és türelmes volt, hogy ülhessen, míg a tervei éveket vettek igénybe, hogy célt érjenek. Amikor az emberek fülét Naga Sadow vereségének híre elérte, Vitiate képes volt óvatosan belevezetni a Birodalom maradékát egy pánikőrületbe és úgy terelte őket, ahogyan ő azt szerette volna. Valamint leleplezte igazi személyiségét a nyolcezer Sith Nagyúrnak, akik elfogadták a meghívását a Nathemára – a világtól elvonultan élő tudós összezúzta az elméjüket és a fékezhetetlen akaratához láncolta azokat.

A végrehajtott szertartás a Nathemán csak a Császár Erőben lévő hatalmát affektálta; a halhatatlanság ára azt jelentette, hogy nem tapasztalhatta meg azokat az érzéseket, amiket a többi normális ember birtokolt. Ízlés, érintés, szaglás, arcszín és még az érzelem sem jelentett semmit számára, ahogy a kapacitásuk hiányát szenvedte belőlük. Ugyanakkor nem érdekelte, mivel halálos aggályok tartoztak alája. A rabszolgája, Scourge Nagyúr, akit alávetett a halhatatlansági szertartás tudományos újjáteremtésének, aki felismerte a szolgálatának három évszázada alatt, hogy a Sith uralkodó felsőbbrendűvé tette az emberi természetét és moralitását, még a saját elméjén belül is – a Császár feláldozta az érző képességeit, a legalapvetőbb módokon keresztül elválasztva őt az univerzum maradék részétől és meggyőzve őt, hogy olyan, akár egy isten.

A halál előli megmenekülési módot keresve az egyetlen dolog, amitől félt, hogy a Császár a sötét oldal rengeteg misztikus és elveszett technikába ásta bele magát. Kifejlesztve azokat a módokat, amivel összekapcsolhatja a tudatát azokkal a más lényekkel, amikből ő nemsokára szolgák jelentős számát gyarapíthatja, akik fanatikusan hűségesek voltak a mesterükhöz és komplikáltan kapcsolódtak hozzá. Amint a tudatossága egyre jobban kifejlődött, Galaxis-szerte képes volt megosztani a fókuszát akaratának többféle ügynöke között, amíg teljes birtokában tartotta a jelenlegi Hangját. A képessége miatt, akik meghallgatást nyertek a Császártól, gyakran megérezték a helyes benyomást, hogy a Sith más társalgásokat is kihallgat, amíg ő beszél.

A Császárt csupán az a két érzés motiválta, amit érezni tudott: a hataloméhségét és a félelmet, hogy elveszti a hatalmát. Revan a Császár tudatalatti manipulálása közben, amíg ő be volt börtönözve tovább súlyosbította a Sith halálfélelmét, az abszurdum pontjáig hajszolva valamint táplálva a vágyát, ami arra irányult, hogy igazán és teljes egészében halhatatlanná váljon. Ahogy a szelleme halhatatlanná változott a rituálé miatt, az időérzéke és a türelme is kiterjedt – ami felhatalmazta őt, hogy körültekintően dolgozzon évszázadok során a céljai elérése felé. Az élőlények reményei, vágyai és nyugtalanságai semmit sem jelentettek neki, és számára más lények olyanok voltak, akár a hangyák; az akarata végleges és biztos volt. Ha a Császár szertartása befejeződik, a Sith az örökkévalóságot arra töltené, hogy teljesítsen minden vágyat, amit akart. Az életpályáján túl arra az akaratra jutott, hogy elhozza a békét a Galaxisnak, de a béke és az űrt kitöltő formájában. Amikor Scourge-t megérintette az elméjével, a mentális kapcsolat a Sith Nagyurat majdnem az őrületbe kergette annak ellenére, hogy kevesebb, mint egy másodperc ideig tartott. Scourge a Császár elméjének való észlelését leírhatatlan gyötrelmek töltötték meg, a megsemmisítés teljes ürességével, ami felszíne alatt leselkedik.

Amikor Tython Hőse elkezdett szembeszállni vele, a Császár az aggodalom hiányát adta elő a Lovag sikereivel kapcsolatban az ügynökei ellen, de a szolgálatának időtartamán túl, Scourge kezdte felismerni, hogy ilyen kevés érzelem maradt a mesterében, és azok az emóciók, amiket a Császár érzett, az a félelem és a gyűlölet volt. Revan erejét és a Voss testét felhasználva, hogy hosszasan belenézzen a jövőbe, a Császár meglátta a saját halálának lehetőségét a Jedi kezei által. Az a fenyegetés megrémisztette a halhatatlan uralkodót, és ismét jobban igyekvőbb lett a sötét rituálé befejezéséhez, hogy bebiztosítsa a túlélését, de a Hős végtére is képes volt csatában lesújtani a Császárra, ahogy azt előre látta. A Császár még ezután is kapaszkodott az életbe a sötét oldal szellemeként és egy új test irányítását ragadta magához, de ő történetesen végső halált halt valamivel később a következő 3000 év folyamán.

Erők és képességek

"Nincs halál; csak az Erő létezik – és én vagyok a mestere." - A Sith Császár.

Még amikor gyerek volt, a Sith Császár óriási hatalom birtokában volt az Erőben, és a képességei 6 éves korában kezdtek el megmutatkozni. Az újszerű hatalmát arra használta, hogy eltörje mostohaapja nyakát egy gondolattal, és hónapokig kínozta az anyját az Erővel, amíg a nő félelméből és fájdalmából táplálkozott. Ahogy a hatalma nőtt, Tenebrae folytatta a lakmározását azok félelméből és szenvedéséből, akiket megkínzott nyilvános kivégzéseken. Amikor 10 éves korában szembekerült igazi apjával, a Sith Nagyúr Dramath-tal, Tenebrae képes volt megfosztani az embert a józan eszétől és hatalmától az Erőben.

Tenebrae ereje a 13. életévében bőven elég volt Marka Ragnos-nak, az akkor Sith Sötét Nagyurának, hogy elismerje a tizenéves erősségét és hogy megadja neki a Vitiate Nagyúr címet. Vitiate nemsokára tanulóként hírnevet szerzett, a következő évszázad legtöbbjét a sötét oldal rejtelmeinek tanulásával töltve. Hamarosan óriási tudást szerzett a Sith varázslásról, majd az egyik legerősebb gyakorlója lett a Sith mágiának és alkímiának a történelem során, és bonyolult rituálékat eszelt ki a valóság és magának az életnek a befolyásolására. Vitiate másik specialitása az ellenfelei elméinek uralása volt, mivel képes volt 8.0000 Sith Nagyúr elméjén uralkodni és az akaratához kötni őket. Azután az egyesített hatalmát arra használta, hogy a legbonyolultabb Sith varázslatot bemutassa, amit valaha is felmutattak, az egész Nathema bolygóról elszívva az Erőt és elnyelve minden élő dolog egyesített életerejét a felszínen. Scourge Nagyúr azt sejtette, hogy a Császár nem csupán felszívta a rituáléban meghaltak életét, de tulajdonképpen kiette a lelküket, hogy fenntartsa magát a következő évszázadok során.

Császárként az uralkodásának javarészét azzal töltötte, hogy tovább kísérletezzen a sötét oldallal, felfedezve rengeteg elveszett technikát és hogy továbbnövelje a mérhetetlen hatalmát. Míg a teste megromlott a sötét oldal pusztító hatásai miatt, a lélekátvitel technikája lehetővé tette számára, hogy a tudatát átmozdítsa a testek között és hogy korlátlanul fenntartsa az életét, ami halhatatlanná tette a nathemai rituálé eredményeképpen. Különböző Erő-technikák kombinálásával a Császár képes volt arra, hogy a tudata részeit gyermekekbe átmentse, a Császár Gyermekit akaratának nyúlványaivá változtatva át. El tudta fojtani a Gyermekei személyiségeit, de még az Erő-érzékenységüket is, a végső titkos ügynökeivé téve őket, továbbá bábokként kezelve őket.

A Császár szertartásai a Dromund Kaas-on befolyásolták a bolygó atmoszféráját, szüntelen villámló viharokat idézve elő, valamint ő a célok és a környezet az Erővel való manipulálásának mestere lett. Könnyen kivédte T3-M4 lángszóróját azzal, hogy körülvette magát az Erővel, és erőfeszítésének töredékével átrepítette Revant a tróntermén keresztül. A Császár varázslatot tudott űzni az Erő-villámok viharaival, és hatástalanította T3-M4-t, az asztrodroid miszlikbe aprításának csupán a gondolatával. A Császár képes volt Sith varázslatot előidézni, ami lehetővé tette, hogy fizikai másolatokat teremtsen magáról, amíg a Tyhon Hősével harcolt. Amikor szükséges volt, a Császár használta a vörös pengéjű fénykardját a harcban. Amikor a Tython Hőse legyőzte őt, a Császárt a legdominánsabb Erő-használónak tekintették, akit a galaxisban valaha láttak; puszta jelenléte félelmet, haragot és gyűlöletet sugalmazott a körülötte lévőkben.

A Színfalak mögött

"Minden Sith-nek van egy végzetes hibája: egy túlnyomó érzelem, ami őket az önmegsemmisítésbe hajszolja. A Császár számára az érzés a félelem." - Hall Hood vezető író.

Bár közvetve, a Sith Császár és a Birodalma először a 2004-es Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords című videojátékban lett megemlítve, egy titokzatos fenyegetésként, amivel Revan-nek szembe kellet szállnia az előző, Star Wars: Knights of the Old Republic című játék végén. Az első igazi megjelenése a Star Wars: The Old Republic, A Birodalom vére 1. rész: A Sith Árnyaiban (Star Wars: The Old Republic, A Birodalom vére Act 1: Shades of the Sith) volt, a 2010-es Star Wars: A Régi Köztársaság képregény sorozatában, ami háttértörténetként szolgált a 2011-es tömegesen többen játszható online szerepjátékhoz, a Star Wars: The Old Republic-hez. Többször megjelent az univerzumon belüli történelmi videók Galaktikus Idővonal sorozatában, ami kifejtette a Nagy Galaktikus Háború történetét, valamint a helyreállított Sith Birodalom történelmét, és a játék hivatalos oldalához tartozó HoloNet részének számos oldalán is megemlítették.

Amikor a The Old Republic 2008-ban először megjelent, az IGN szórakoztató oldal tévesen jelentette, hogy a Sith Császár személyazonossága történetesen Naga Sadow, bár a hivatalos oldal bizonytalan volt a témában. Daniel Erickson kommentje, aki a játék vezető írói egyike volt, sokakkal elhitette, hogy a Császár tulajdonképpen Császár volt a Nagy Hiperűr Háború idején, de ezt később leleplezték és a Császár háttértörténetét a 2011-es regényben, a Star Wars: The Old Republic: Revan-ben fejtették ki. A Drew Karpyshyn által írt könyv leleplezte, hogy a Császár Tenebrae-ként született a Medriaas bolygón, és Tenebrae hatalomra jutását Vitiate Nagyúrként és Vitiate Birodalmának eredetét is kifejtette. A 2012-es felvilágosítási útmutató, a Star Wars: The Old Republic Enciklopédia (Star Wars: The Old Republic Encyclopedia) további információkat ad a Sith Császárról, leleplezve, hogy a Császár Hangjának pozíciója és a Gyermekek megteremtése voltak Revan támadásának okai a Császár ellen. A korábbi Birodalomról is ad további információkat, bár "Darth Vitiate"-ként hivatkoztak rá - ugyanakkor, az Enciklopédia számos más adatnál is helytelen volt. Jason Fry hasonlóképpen alkalmazta a Darth címet Naga Sadow-nál a 2012-es útmutató könyvében, A Hadviselés Általános Útmutatásában (The Essential Guide to Warfare), bár azt nyilatkozta, hogy nem állt szándékában. Az Enciklopédia maradék része a Császárra csupán "Vitiate Nagyúrként" hivatkozik néhány a nevét használva, tehát tisztázatlan, hogy a Darth cím használata egyszerűen hiba volt-e. A 2012-es Általános Társolvasók (The Essential Reader's Companion) tévesen állította, hogy a Császár ember volt, ugyanakkor Drew Karpysyshyn azt nyilatkozta, hogy a Császár eredeti teste tiszta Sith volt.

A "Tenebrae" név latinul sötétséget, homályt vagy ismeretlenséget jelent, míg a Vitiate Sith neve latinul azt jelenti, hogy "megrontva, beszennyezve vagy kiürítve." A vitiate angol szó rontást, csorbítást, gyengeséget vagy sötétséget jelent. Daniel Wallace, a 2012-es útmutató könyv írója, a Sith-ek Könyve: A Sötét Oldal Titkai (Book of Sith: Secrets from the Dark Side), eredetileg azt tervezte, hogy a Sith Császár legyen része a könyvnek, ami univerzumon belül lett volna ábrázolva egy csoportnyi Sith szöveggel, Darth Sidious Sith Nagyúr által. Ugyanakkor az információhiány miatt a Császárról ahhoz vezette Wallace-t, hogy Darth Malgus-t válassza annak a résznek.

Míg a The Old Republic elejétől a végéig említve volt, a Császár csupán egy „egyénként” jelenik meg a Sith Harcoson és a Jedi-lovag osztályú történeteken belül, valamint Doug Bradley kölcsönözte neki a hangját, aki a Pinhead karaktert játszotta a Pokolkeltő (Hellraiser) filmsorozatban. Hall Hood, a Jedi-lovag osztály fő írója, YouTube videókat vetett fel Bradley megjelenésével kapcsolatban Pinhead-ként, amikor az írók azt beszélték meg, hogy kit akarnak a Császár hangjául, és a csapat Bradley neve mellett tette le a voksát. „Származásként„ („Descend”) jelenik meg a Jedi Knight második felvonásának utolsó küldetésében, amikor a Lovag leszáll a Császár űrállomásán. A próbálkozás, hogy elkapja őt, sikertelen és a Császár a játékost áttéríti a sötét oldalra egy jelenetben. Ugyanakkor, a Sith Harcos (Sith Warrior) "A Sötétség Hangja” („The Voice of Darkness") küldetésben a Voss bolygón lelepleződik a Császár Hangjának a szerepe, és azt állítja, hogy a Császár egy Voss Misztikust használt a Hangjaként a Hidegháborúban. A küldetésben a játékos kénytelen megküzdeni a Császárral – akit Sel-Makor szállt meg – mielőtt megöli a Hangot és felszabadítja a Császár eszenciáját. A Császár egyébként megjelenhet egy látomásban a Jedi-lovag játékosoknak, ha azt választják, hogy befejezik „A Próbák” ("The Trials") küldetést a Voss bolygón, míg a más osztályzatú játékosok a saját ellenségeiktől lesz látomásuk, akik elfogadják a saját végzetüket.

A Jedi-lovag történet harmadik felvonása egy utolsó harcot jellemez a Császárral a Dromund Kaas-on, ahol a Lovag végigverekedi magát a Sötét Templomon keresztül, hogy elérje őt. Amikor a játékos egyik társa támadás alatt van, a játékos választhatja, hogy kiszabadítja a társulatát világos oldal pontokkal, annak árán, hogy a Császár időt nyer az erejének „növelésében”. Másféleképpen azt is választhatják, hogy elhagyják a társaikat sötét oldal pontokért, de a Császár így vagy úgy ugyanazon játékfeltételek alapján lesz megadva. Miután a Császár vereséget szenvedett, a játékos két világos oldal és egy sötét oldal választási lehetőség elé kerül: megmondja, hogy a Császár bíróság elé fog kerülni, azt ígéri a Sith-nek, hogy át fogja téríteni, vagy egyszerűen megöli a Császárt. Az első két opció világos oldal pontokat ad, de a Császár még mindig összeomlik és látszólag meghal, mielőtt sötét oldal energiává robban, miután a játékos beszél Scourge Nagyúrral.

A Császár Hangja meghal az összeomló épület és a Lovag általi sebei miatt, de egy üzenetben lelepleződik a Sith Harcos játékosoknak, hogy a Császár eszenciája túlélte és egy másik testbe szállt, ahol egy mély alvásba kezdett a Keze oltalma alatt, hogy visszaszerezze erejét. Ugyanakkor a 2012-es Darth Plagueis regényben kijelentik, hogy a Sith Császár valójában végleg meghalt a könyv eseményei előtt egy bizonyos ponton, 3.600 évvel a The Old Republic történései után. A regényben, ami Darth Plagueis és Darth Sidious Sith Nagyurak háttértörténeteit fejti ki, Plagueis elmélkedik Vitiate eredményeiről a Muun Sith Nagyúr saját kutatásai alatt a halhatatlanság után.

Kivágott tartalom

Számos Kódex feljegyzést a The Old Republic-en belül a játék béta kiadásában jelentettek be, de azokat kivágták ismeretlen okokból. Kettő ezek közül – „A Phobis Eszközök” ("The Phobis Devices") és „A Sith ítéletvégrehajtó pengéje” ("Blade of the Sith Executioner") – kifejezetten összefügg a Császár történelmével.

Figyelmeztetés: A következő részlet kivágott terjedelem. Olyan információkat tartalmaz, amit a Star Wars közeg utolsó kiadásából kivágtak, vagy egyébiránt nem adtak ki. Minden, ami ebben a részletben van és másutt nincs elmondva, nem történt meg a „helyénvaló” Star Wars összefüggésben.

Uralkodásának valamelyik pontján a Császár a 3 Phobis eszközt is felfedezte - erős Sith készítmények, aminek használóit arra hatalmazta fel, hogy félelmet parancsoljanak. A szerszámok puszta jelenléte elég volt, hogy bénító félelmet sugalljon rengeteg Sith elméjében, és nem egészen 6 Sith Nagyúr - Raptus, Bestia, Brontes, Calphayus, Styrak és Tyrans – meditált együtt a Phobis eszközökön, hogy a szerszámok erejét hasznosítsák. Ugyanakkor a Császár a hatalmukat potenciális fenyegetésnek ismerte el, és az egyik Phobis eszközt a 3 közül - A Phobis Magot – elzárta a Sötét Templom folyosóin, hogy korlátozza a 6 erejét.

Koval Renge Sith Nagyúr a Császár személyes igazságosztójaként szolgált az élete során, arra használva az ünnepélyi kivégző pengéjét, hogy a mester ellenségeinek százait megölje. Renge, aki megkapta a Sith Ítéletvégrehajtó címet, végül félelmetessé vált a mestere folyamatosan növekedő erejéhez mérten, és az árulási kísérlete meghiúsult - a Sith Nagyúr saját pengéje Renge ellen fordult, a mellkasát átvágva kiszakítva. A penge egyik szilánkját Renge holttestében hagyták, miután a Császár elrendelte a sebeinek begyógyítását, és a néhai Ítéletvégrehajtót utána elhányták a Sötét Templomban végső büntetésként.

Források

 • starwarsmedia.hu (főforrás)

Megjelenések

 • The Old Republic: Revan (Először azonosítva, mint Tenebrae és Vitiate)
 • Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (Először említve) (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: The Old Republic, A Birodalom vére Act 1: Shades of the Sith (Első megjelenés)
 • Star Wars: The Old Republic, A Birodalom vére Act 2: The Broken World (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic, A Birodalom vére Act 3: Burn the Future (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic, Veszélyes béke Act 1: Treaty of Coruscant (Csak említve)
 • The Old Republic: Árulás (Csak említve)
 • Timeline 1: Treaty of Coruscant (Csak említve)
 • Timeline 4: The Empire Changes Strategy (Hologramban jelenik meg)
 • Timeline 5: The Battle of Bothawui (Hologramban jelenik meg)
 • Timeline 6: Onslaught of the Sith Empire (Hologramban jelenik meg)
 • Timeline 7: Peace for the Republic? (Csak említve)
 • Timeline 8: The Jedi Civil War (Hologramban jelenik meg)
 • Timeline 9: The Mandalorian Wars (Hologramban jelenik meg)
 • Timeline 10: The Exar Kun War (Csak említve)
 • Timeline 11: Rebirth of the Sith Empire (Hologramban jelenik meg)
 • Timeline 12: The Great Hyperspace War (Hologramban jelenik meg)
 • The Old Republic: Végzetes szövetség (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic
 • The Old Republic: Megsemmisítés (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic — Az elveszett csillagok 2 (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Rise of the Hutt Cartel (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Strongholds (Statue)
 • Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan
 • One Night in the Dealer's Den a The Old Republic hivatalos honlapján (cikk) (háttérlink az Archive.org-on) (Csak említve)
 • Darth Plagueis (Csak említve)