Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png Ezen szócikk tartalma A Birodalom felemelkedésének kora időkből való.

    Obiwanjarjar.jpg

„Azért, mert tudsz beszélni, még nem vagy okos!”
Ezt a lapot át kellene olvasni, ellenőrizni a tartalmát, a szavak helyesírását és a szöveg nyelvhelyességét!


„Az az ember egy elkényeztetett bürokrata, a rendszer rabszolgája. Nem előrelátó...és nincs gerince.”
Norym Kim

Xandel Carivus egy ember férfi volt az Ord Cantrellről. Egy gazdag családból származott, amelynek régre visszanyúló kapcsolatai voltak a Galaktikus Birodalommal—így, amikor Xandel már elég idős volt, bürokrata lett, hogy szolgálja a birodalmi célokat.

Egyike volt a számos magas rangú birodalminak, akik segítették finanszírozni Carnor Jax munkáját, garantálva, hogy Palpatine uralkodó klón testei idő előtt meghaljanak. Jax megpróbálta megszerezni az uralkodó trónját, de végül is Kir Kanos megölte. Ezt követően Nom Anor úgy manipulálta az eseményeket, hogy Xandel Carivust megválassza az ideiglenes kormányzótanács a Birodalom új vezetőjének. Carivust végül is elkapta Kanos és gyorsan kivégezte a Palpatine klónjai megölésében való részvételéért.

Xandel volt az utolsó birodalmi uralkodó, aki magának követelte az uralkodói címet, egészen Jagged Felig.

Életrajz

Carivus és Nom Anor

Xandel Carivus egy nagyképű bürokrata volt, aki tagja volt egy gazdag családnak az Ord Cantrell bolygón, mely mélyen a birodalmi területeken belül volt megtalálható. Amikor Nom Anor megérkezett a Yuuzhan Vong űrből, felismerte Carivusban azt a tökéletes személyt, akit felhasználhat arra, hogy teljesítse a céljait, azaz, hogy meggyengítse a galaxist egészében. Megfélemlítve Carivust, hogy szolgálja, Anor ajánlotta Xandelnek, hogy fektesse be a vagyona nagy részét Carnor Jax céljába. Carivus pénzével és számos más birodalmi fejessel, Jax megvesztegette Palpatine uralkodó személyi orvosát, hogy szabotálja Palpatine klónjait, ezzel az uralkodó idő előtti halálát okozva.

Az ideiglenes kormányzótanácsban

Nom Anor meglepi Carivust.

Miután Palpatine eltűnt az útból, Jax gyorsan elfoglalta a trónt—Jax mindenkit, aki segített finanszírozni a célját, behelyezte az ideiglenes kormányzótanácsba, önmagát megtéve a vezetőjének. Most, hogy a Birodalom fejének egy része lett, Xandel úgy döntött, hogy pihen, kiérdemelve sok mindenki undorát a tanácsban. Ez idő alatt, feltehetőleg Anor tanácsára, megalapította a saját személyi testőrségét a személyi védelmére.

Viszont, pár hónappal azután, hogy Jax megerősítette a pozícióját, mint az új uralkodó, megölte őt Kir Kanos a Yinchorron egy párbajban. Ez időtájt birodalmi jelentésekből kiderült, hogy a tanács tudta, hogy Kanos az uralkodó elleni merényletben való szerepéért ölte meg Jaxet, és megesküdött, hogy megöl mindenkit, aki támogatta Jax tervét. Ez pedig tumultusba dobta a tanácsot; kevesen hitték a tanácsban, hogy egy ember képes ekkorra tettre, de sok tag hitte, hogy nem lesznek képesek megtartani a hatalmat Jax halála után. A tanács megtette Burr Nolydsot a fejének és kereset egy helyet, ahova ideiglenes összegyűljön. Nom Anor parancsára, Carivus felajánlotta a birtokát a tanácsnak, mint találkozóhelyet.

Nom Anor tudta, hogy a tanács Carivust idiótának és gyávának tartotta. Ha eltudja velük hitetni, hogy a tanács fejének a pozíciója egy veszélyes hely, akkor valószínűleg leginkább a leggyűlöltebb személyt helyeznék oda. Egy bombát felhasználva, amin Kanos címere volt, még a császári gárdista napjaiból, Anor megölte Nolydsot. Anor terve tökéletesen végbe ment—tudván, hogy a tanács feje célponttá vált, Carivust egyhangúlag megválasztották a Birodalom új vezetőjének.

A tanács feje

Carivus társalog Nom Anorral a személyi szállásán.

Carivus azt hitte, hogy Anor akarja uralni a Birodalmat, kicserélve a tanácsot az ő embereivel, mint új vezetők. Viszont, Anor terve sokkal vészjóslóbb volt—abban reménykedett, hogy polgárháborút okoz az emberek és az idegen fajok közt a Birodalomban. Evégett, Anor megölt még két ember tagot a tanácsban, Banjeer admirálist és Immodet tábornokot, növelve a feszültséget a tanács ember és idegen tagjai közt.

A tanács egyik ember tagja, Feena D'Asta, aki aggódott a saját biztonságáért, indítványozott egy bizalmatlansági szavazást Carivus ellen, ezen gyilkosságuk után. Bár a szavazás szánalmas kudarc volt (senki sem akarta magát nagyobb veszélybe helyezni, mint amiben már voltak), Carivus tartós ellenszenvet táplált Feena ellen.

A gyilkosságokat követően, és Anor parancsára, Carivus letartoztatott minden nem emberi tanács tagot. Viszont, Carivus letartoztatta Feena D'Astat is a kezdeményezése szerepe miatt, hogy megpróbálta eltávolítani a hatalomból.

Klón összeesküvés

Miután kiutasították a nem emberi tagokat a tanácsból, gyilkossági kísérletet követtek el Carivus ellen. A kísérlet kudarcba fulladt, viszont a birodalmi katonák felfedezték Carivusnak egy klónját az orgyilkosok közt. Carivus nem tudta, hogy az a Feena D'Asta, akit letartoztatott, egy klón volt, aki a Fekete Nap bűnszervezet uralma alatt volt. Amikor letartoztatta őt, a Fekete Nap megvakult a tanács ügyleteire és eltervezték, hogy lecserélik Carivust egy klónra, akit aztán irányíthatnak.

A gyilkossági kísérlet után, Carivus elkezdte úgy hinni, hogy sokkal fontosabb, mint amennyire Anor akarta elhitetni vele. A saját kezdeményezésére, Carivus feloszlatta a megmaradt tanácsot és kinyilvánította magát uralkodónak.

Nom Anor elmegy

„Akiket képvissselek, új tervvel álltak elő...amelyhezzz nincccs szzzükség önre.”
―Nom Anor

Az ideiglenes Kormányzótanács megszüntetése egyáltalán nem illet bele Anor tervébe. Ahelyett, hogy az idegenek ellenszenvet éreztek volna az emberek iránt, kizárólag Carivust hibáztatták a fennálló problémákért. Carivus véletlenül magát tette meg bűnbaknak a Birodalom hibás ügyleteire és tulajdonképpen egyesítette a Birodalom többi részét maga ellen.

Carivus halála Kir Kanos kezei által.

Szembekerülve Carivusszal, Anor kimutatta a felháborodását Carivus tettei miatt, azzal, hogy elmondta neki, hogy a mesterei új terveket csináltak—olyanokat, amelyeknek nem lesz a része. Az utolsó kijelentésében Anor figyelmeztette Carivust, hogy Kir Kanos az épületben van és megakarja ölni őt. Titokban, Anor viszont megmérgezte Carivust, biztosra menve, ha Kanos elbukna a küldetésében.

Carivus halála

„A Palpatine uralkodó elleni árulásod miatt...a büntetésed: halál.”
―Kir Kanos

Bebizonyosodott, hogy Feena bebörtönzése volt Carivus legnagyobb hibája. Ragez D'Asta báró, aki feldühödött, hogy Carivus kinevezte magát uralkodónak és bebörtönözte a lányát, megérkezett Ord Cantrellre, hogy megmentse Feenát. Felhasználva a teljes flottáját, Ragez áttört Carivus védelmén és azonnali audienciát követelt Carivusszal. Titokban Kanos a báró leszálló kíséretében volt, annak szándékával, hogy megöli Carivust, de Nom Anor figyelmeztetése miatt, Carivus tudta, hogy Kanos valószínűleg a báró kíséretében lesz. Ezért megparancsolta a személyi vörös gárdájának, hogy öljenek meg mindenkit a báró kíséretében. Megpróbálva egy sietős visszavonulást egy hátsó bejáraton, Carivust elkapta Kanos és gyorsan kivégezte a Palpatine uralkodó elleni merényletben való részvételéért.

Következményei

Carivus volt az utolsó személy, aki megkísérelte megszerezni az uralkodói címet Jagged Fel előtt; mint olyat, lehet tekinteni a választó vonalának az eredeti Galaktikus Birodalomnak és annak a Galaktikus Birodalomnak, amelyet a Birodalmi Maradékként említenek.

Megjelenések

  • Vérvörös Birodalom II: A vér tanácsa (Először tűnik fel)
  • Vérvörös Birodalom III: Elveszett Birodalom 1 (Csak megemlítve)
  • Vérvörös Birodalom III: Elveszett Birodalom 3 (Csak megemlítve)
  • Vérvörös Birodalom III: Elveszett Birodalom 5 (Csak megemlítve)
  • Destiny's Way (Csak megemlítve)

Források

http://starwars.wikia.com/wiki/Xandel_Carivus

Lásd még

Advertisement