FANDOM


Էջերի վիճակագրություն
Հոդվածներ9
Էջեր
(Վիքիի բոլոր էջերը՝ ներառյալ քննարկման էջերը, վերահղումները և այլն)
49
Բեռնված նիշքեր0
Խմբագրումների վիճակագրություն
Խմբագրումները Աստղային պատերազմներ Wikia կայքի տեղադրումից ի վեր150
Էջի խմբագրումների միջին թիվը3,06
Մասնակիցների վիճակագրություն
Գրանցված մասնակիցներ18 922 540
Ակտիվ մասնակիցներ (անդամների ցանկ)
(Մասնակիցներ, որոնք որևէ գործողություն են կատարել վերջին 30 օրվա ընթացքում)
0
Բոտեր (անդամների ցանկ)0
Ադմիններ (անդամների ցանկ)3
rollback (անդամների ցանկ)2
Բյուրոկրատներ (անդամների ցանկ)2
Content Moderators (անդամների ցանկ)2
Check users (անդամների ցանկ)0
Discussions Moderators (անդամների ցանկ)2
Chat moderators (անդամների ցանկ)2

Database dumps

Database dumps can be used as a personal backup (FANDOM produces separate backups of all wikis automatically) or for maintenance bots
Current pages
(This version is usually best for bot use)
  Unknown
Current pages and history
(Warning: this file may be very large)
  Unknown
Please see for more info

More info

Special:Insights has more detailed info about various aspects of this community.

See also:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.