Wookieepedia
Advertisement
Wookieepedia

エリートAT-AT(Elite AT-AT)は銀河内戦中に帝国地上軍が使用したウォーカー兵器。全地形対応装甲トランスポートの改造型で、標準型よりも大型のレーザー砲と重厚な装甲を備えていた。エリートAT-ATのパイロットには、帝国軍の中でも特に車両の操作に長けたクルーが選ばれた。[1]

登場エピソード

脚注

全地形対応ビークル
銀河共和国 AT-AP - AT-TE - AT-RT - AT-OT
銀河帝国 AT-ACT - AT-AT (初期型 - エリート) - AT-DP - AT-DT - AT-MP (Mk III) - AT-ST (Mk III) - AT-PT
ファースト・オーダー AT-AT - AT-HH - AT-HS - AT-MA - AT-M6 - AT-PD - AT-ST
[テンプレート]
Advertisement