აირჩიე ბედისწერა: კონტრაბანდისტის მისია არის კანონიკური აუდიოწიგნი, მომზადებული კევან სკოტის მიერ. იგი შედის სერიაში ვარსკვლავური ომები: აირჩიე ბედისწერა და გამოიცა ექსკლუზიურად Amazon FreeTime Unlimited-ზე 2019 წელს.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

  1. TwitterLogo.svg MarvelSW (@NumidianPrime) Twitter-ზე: "შევამჩნიე, რომ გამოდის ორი მინიმისია, კონტრაბანდისტის მისია და გაქცევის მისია." (ეკრანის ანაბეჭდი)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.