აირჩიე ბედისწერა: ობი-ვანის და ენეკინის თავგადასავალი არის კევან სკოტის მიერ დაწერილი თამაშების წიგნი, ელზა შარეტიეს ილუსტრირებით. წიგნში გადმოცემულ ამბავს აქვს ოცზე მეტი შესაძლო დასასრული, რომელთაგან მხოლოდ ერთი ჩაითვლება კანონიკურად. იგი 2019 წლის 19 მარტს Disney–Lucasfilm Press-ის მიერ გამოიცა.

მედია[edit | edit source]

გამოცემები[edit | edit source]

გარეკანების გალერეა[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.