ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.
ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია სხვისტომთა რასა. იხილეთ აგრეთვე მათი ენა.

აკვალიშები წარმოადგენდნენ გონიერ ჰუმანოიდურ არსებებს პლანეტა ანდოდან, რომლებიც გამოირჩეოდნენ დიდი შავი თვალებით და ბეწვით. რასის ზოგიერთი წარმომადგენელი ფლობდა ოთხ თვალს, სხვები — ორს.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.