არა უმიზეზოდ არის მერ ლაფერტის მოთხრობა. იგი შეტანილია ანთოლოგიაში გარკვეული თვალთახედვით, რომელიც გამოიცა 2017 წლის 3 ოქტომბერს. მოთხრობის მთავარი გმირები არიან მუსიკოსები ჯგუფიდან ფიგრინ დ'ანი და ტონალური კვანძები.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.