არიფ პრიანტო არის კომიქსების ფერის გრაფიკოსი, რომელიც მუშაობდა ვარსკვლავური ომები რამდენიმე კომიქსზე.

ბიბლიოგრაფია[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.