ჰოლოპედია
Advertisement
ჰოლოპედია

ასტრომექანიკოსი დროიდების ჯგუფი.

ასტრომექანიკოსი დროიდი, იგივე ასტროდროიდი ან მექანიკოსი, იყო შემკეთებელი დროიდის ისეთი ტიპი, რომლის წარმომადგენლებიც კოსმოსურ ხომალდებზე მექანიკოსად მსახურობდნენ. დროიდები იყენებდნენ სხვადასხვა ხელსაწყოს, რომელიც მათ კორპუსში იყო ჩამაგრებული. მრავალი პილოტის წარმატებული ფრენა დამოკიდებული იყო დროიდზე, როგორც თანაშემწე პილოტზე.[1] სპეციალურ, კოსმოსისთვის ღია ბუდეში მოთავსებული დროიდი, გარდა საფრენი მოწყობილობის მართვისა, ითვლიდა ნახტომებს ჰიპერსივრცეში და შეეძლო მარტივი შესაკეთებელი ოპერაციების განხორციელება.

ზოგიერთ ასტრომექანიკოსს შეეძლო მხოლოდ წერა, დამატებითი კომპიუტერული სისტემის ან დაწკაპუნებების თუ სხვა ხმოვანი სიგნალების, მაგალითად ორობითი კოდის მეშვეობით. თუმცა, C-3PO-ს მსგავს დროიდებს, შეეძლოთ ამ კოდის ამოკითხვა და სხვა ენებზე თარგმნა.

ასტრომექანიკოსი დროიდების სიმაღლე იყო საშუალოდ 0.93 მეტრი[2], ხოლო სერია R-ის დროიდები სიმაღლეში მეტრსაც აღემატებოდნენ.

ცნობილი სერიები[]

ასტრომექანიკოსის თავი გახსნილ მდგომარეობაში

გამოჩენები[]