ბაროკი იყო მამაკაცი, რომელსაც პირველი ორდენილეიტენანტის თანამდებობა ეკავა და მსახურობდა კიჯიმის გარნიზონში.[1]

გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.