ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია გალაქტიკა. იხილეთ აგრეთვე ჟურნალი Star Wars Galaxy ან სხვა გალაქტიკები.

გალაქტიკა, როგორც მას უწოდებდნენ, იყო ერთ-ერთი სამყაროს ტრილიონი გალაქტიკიდან. იგი შედგებოდა 400 მილიონზე მეტი ვარსკვლავისგან[1] და 3.2 მილიონი საცხოვრებლად ვარგისი სისტემისგან[1]. გალაქტიკის შუაგულში მდებარეობდა სუპერმასიური შავი ხვრელი.[6] გალაქტიკის მხრები ტრიალებდნენ ამ ხვრელის ირგვლივ, დაახლოებით 100.000 სინათლის წელიწადის დიამეტრზე[4]. ცნობილია, რომ გალაქტიკა დასახლებული იყო ურიცხვი გონიერი რასით და სავსე იყო მრავალი ვარსკვლავური სისტემით.

მთელი გალაქტიკის ისტორიის განმავლობაში გალაქტიკაში მიმდინარეობდა ვაჭრობა, პოლიტიკური პროცესები და ომები. ისტორიულ მეხსიერებაში ყველაზე მეტად ცნობილია გალაქტიკური იმპერიის, გალაქტიკური იმპერიის და ახალი რესპუბლიკის ეპოქები, რომელთა განმავლობაში ერთმანეთს უპირისპირებოდნენ ძალისადმი მგრძნობიარენი — ჯედაები და სითები.[9]

გამოჩენები[edit | edit source]

ვინაიდან გალაქტიკა ჩნდება ვარსკვლავური ომები ფაქტოვრივად ნებისმიერ მედიაში, ეს სია შეიცავს მხოლოდ იმ მედიას, რომელშიც იგი ნახსენებია, აღწერილია ან ვიზუალურად არის წარმოდგენილი.

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.