განურჩევლად მზისა არის ე.კ. ჯონსტონის და ეშლი ეკსტაინის მოთხრობა. იგი შეტანილია ანთოლოგიაში გარკვეული თვალთახედვით, რომელიც გამოიცა 2017 წლის 3 ოქტომბერს. მოთხრობის მთავარი პერსონაჟია მიარა ლარტი, რომელიც პირველად გამოჩნდა რომანში ასოკა.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.