გარაზებ "ზებ" ორელიოსი იყო ამბოხებული ლასატი, ხომალდ აჩრდილი ეკიპაჟის წევრი.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.