გაფრთხილება მყიდველს არის ჯორჯ მენის მოთხრობა, გამოქვეყნებული კრებულში ბნელი ლეგენდები, 2020 წლის 28 ივლისს. მისი ილუსტრატორია გრანტ გრიფინი.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.