გრძელი დინგის საიდუმლოებანი არის ზორაიდა კორდოვას მოთხრობა. იგი შეტანილია ანთოლოგიაში გარკვეული თვალთახედვით, რომელიც გამოიცა 2017 წლის 3 ოქტომბერს. მოთხრობის მთავარი გმირია იმპერიელი ჯაშუში გარინდან ეზზ ზავორი.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.